Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA DIN PITESTI

FACULTATEA DE MECANICA SI TEHNOLOGIE


DEPARTAMENTUL DE FABRICATIE SI MANAGEMENT INDUSTRIAL
PROGRAMUL DE STUDII: INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ

PROIECTAREA PRODUSELOR
-PROIECT-

Îndrumător: Studenți :
Ş. l. univ. dr. ing. Daniel-Constantin Anghel Crăcănel Mihai-Octavian
Ivănus Denisa Elena
Şerban Georgiana-Filofteia
Piscu Roxana-Elena

Anul universitar 2015- 2016


2
CUPRINS

Partea I ...................................................................................................................................... 4
1)Sistemul din care face parte produsul ............................................................................... 4
2)Căutarea nevoii fundamentale .......................................................................................... 4
3)Mediile exterioare produsului ........................................................................................... 4
4)Situațiile de viață ale produsului ....................................................................................... 5
5)Funcțiile produsului .......................................................................................................... 5
Partea a II-a............................................................................................................................... 6
6)Determinarea ponderii funcțiilor ...................................................................................... 6
7)Dimensionarea tehnică a funcțiilor .................................................................................. 6
8)Analiza funcțiilor ............................................................................................................... 7
9)Analiza riscurilor:AMDEC produs și proiect ................................................................... 7
Partea a III-a ............................................................................................................................. 7
10)Definitivarea concepției preliminare ............................................................................... 8
11)Materializarea conceptului ............................................................................................ 10
12)Calculul unei componente din cadrul produsului ........................................................ 11
13)Conceptia detaliată ......................................................................................................... 13
Bibliografie .............................................................................................................................. 27

3
Partea I
1)Sistemul din care face parte produsul

Produsul se foloseste pentru a ajuta operatorii care lucrează în fabrică să transporte


matriţele, materialul brut ce se doreşte a fi prelucrat, semifabricatele prelucrate, cât şi alte
obiecte grele necesare operatorului uman in procesul de munca.
Acest produs face parte din categoria sistemelor de ridicat.

2)Căutarea nevoii fundamentale


Pentru a găsii nevoia fundamentală pentru produsul ales,trebuie să răspundem la următoarele
întrebări:
a) Din ce sistem face parte produsul?
b) Cui serveste sistemul?
c) Asupra cui actionează sistemul?
d) În ce scop există sistemul?

Răspunsul acestor întrebări sunt următoarele:

a) Acest produs face parte din categoria sistemelor de ridicat.


b) Sistemul serveste operatorului uman.
c) Sistemul acționează asupra obiectelor grele din secție.
d) Scopul acestui sistem este de a ușura munca operatorului uman.

Op. uman

Pod
Rulant
Să ridice,să Material
poată de
manipula prelucrat,
diverse dispozitive,
obiecte matrite

Fig. 1 Reprezentarea nevoii fundamentale

3)Mediile exterioare produsului

Mediile exterioare ale produsului ales, pod rulant, sunt urmatoarele:


 Peretii halei;
 Tavanul halei;
 Podeaua;
 Operatorul uman;

4
 Sarcina de ridicat;
 Hala;
 Produse de mentenanta;
 Mediul ambiant;
 Produse si scule.
4)Situațiile de viață ale produsului

Situațiile de viață legate de proiectarea si utilizarea sistemului:


1) Concepţia-alegerea soluţiilor constructive
2) Faza de execuţie a produsului
3) Controlul produsului
4) Utilizarea produsului şi exploatarea funcţiilor produsului
5) Repaos între utilizări
6) Scoaterea din uz
5)Funcțiile produsului

Produse de
mentenanță
Produse și
Tavanul
scule

FC7

Sursă de
Pereții halei
energie
FC5

Pod
FC4 FP2 Rulant
Mediul
Podea FC3 ambiant
FC2 FC1

Obiect de
Alte obiecte
ridicat

Operator

Fig. 2 Funcțiile produsului

5
Nume Funcție
FC1 Podul rulant să poată ridica o sarcină de 200kg
FC2 Podul rulant să poată fi folosit de operator
FC3 Podul rulant să nu interacționeze cu alte obiecte
FC4 Podul rulant să aibă o înălțime suficientă pentru a
putea manevra obiectul de ridicat aflat pe podea
FC5 Podul rulant sa nu interactioneze cu pereții halei
FC6 Podul rulant să nu interacționeze cu tavanul halei
FC7 Produsele de mentenanță să fie corespunzătoare
podului rulant.
FC8 Podul rulant să poată fi depanat,curătăt cu produse
şi scule universale,existente deja pe piaţă.
FC9 Podul rulant să fie alimentat cu o energie de 380V
FC10 Podul rulant să fie protejat
FP1 Podul rulant să fie manevrat de către operator să
poată actiona obiectul de ridicat
FP2 Podul rulant să poata ridica obiectul fără a
interacţiona cu podeua

Partea a II-a

6)Determinarea ponderii funcțiilor

FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7 FC8 FC9 FC10 TOTAL PONDERE
FC1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 9.25%
FC2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7 12.96%
FC3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 11.11%
FC4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 14.81%
FC5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 14.81%
FC6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 18.5%
FC7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 5.95%
FC8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1.86%
FC9 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 4 7.42%
FC10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 3.72%
TOTAL 54 100%

7)Dimensionarea tehnică a funcțiilor

Funcţii Dimensiunea tehnică


Greutatea maxima de ridicat 200kg
Latimea podului rulant 8.5m
Latimea maxim folosibila 7m
Inaltimea maxima a obiectului de ridicat 4,5 m
Inaltime maxim folosibila 6,5 m
Produse mentenanta Castrol EDGE 553
Alimentare 360V
Manevrabilitate Telecomanda wireless
Senzori anticoliziune pereti DA
Senzori anticoliziune tavan DA
Viteza 0.25 m/s
6
8)Analiza funcțiilor

Pe baza informaţiilor culese până la această fază, se poate realiza o analiză critică a stării
reale a produsului analizat.
Evaluarea funcţiilor implică cunoaşterea criteriilor necesare realizării corecte a acesteia,
criterii care se vor prezenta în continuare.
Criteriul dimensiunii economice
Principalul criteriu de evaluare şi apreciere al funcţiilor este cel al dimensiunii
economice, criteriu ce permite identificarea acelor funcţii ale căror soluţii de realizare sunt prea
costisitoare şi au o pondere prea mare în costul total al produsului. Acest lucru se realizează pe
baza principalelor tipuri de reprezentări grafice utilizate în ----, care vor fi prezentate în
continuare.
Pe baza criteriului dimensionării economice, se pot ntâlnii următoarele situaţii pentru
funcţiile deficitare:
o Funcţii cu un cost prea mare în raport cu contribuţia lor
o Funcţii cu un cost prea mare în raport cu alte funcţii ale produsului
o Funcţii cu un cost prea mare în raport cu posibilităţile tehnologice de realizare

Analiza rezultatelor dimensionării economice consideră rezultatele obţinute sub formă


de tabele sau relaţii greu de citit şi interpretat, şi de aceea consideră că pentru aprecierea pe
considerente funcţionale, tehnice, inginereşti sunt foarte utile reprezentările grafice ale acestora,
care permit evidenţierea unor aspecte de repartiţie, intervenţie sau preocupare în acţiunile
viitoare.

9)Analiza riscurilor:AMDEC produs și proiect 1

Functie Mod de defectare Cauza Efect Frecven- Gravi- Detec Critici


ta tate -tare -tate
F1 Ruperea cablului Greutate >200kg Mutilarea pieselor 1 5 1 5
F2 - Curent de 220V Nu se alimenteaza 1 1 1 1
F3
F4 Ungere insuficienta Lipsa ulei Corijare greoaie 3 3 2 12
F5 Terminare baterii Folosirea repetata a Nefolosirea 2 1 1 2
telecomenzii podului
F6 Interactionarea cu Neatentie Ranirea 5 5 5 25
operatorul operatorului

F1:Greutate >200 kg
F2:Alimentare la curent necorespunzator
F3:Interactionarea cu alte obiecte
F4:Produse de mentenanta corespunzatoare
F5:Terminarea bateriilor
F6:Interactionarea obiectului de ridicat cu operatorul

Partea a III-a

1
AMDEC, http://graissmoto.legtux.org/documentation/analyse-fonctionnelle-et-amdec/
7
10)Definitivarea concepției preliminare

Am ales cele mai folosite poduri rulante în industrie.Acestea sunt:


1.Pod rulant suspendat

2.Pod rulant bigrindă

8
3.Pod rulant monogrindă

9
4.Pod rulant transversal

11)Materializarea conceptului

Alegem solutia podului monogrindă deoarece acesta corespunde cerinţelor impuse de


către angajator.Aceste cerinţe sunt:
o preţ cât mai mic
o să poată ridica o greutate de 200 kg
o să fie executat intr-un timp cât mai scurt

10
Desenul 3D al produsului ales

12)Calculul unei componente din cadrul produsului

Calculul cârligului
Se aleg caracteristicile carligului în functie de sarcina maximă de lucru şi modul de
actionare.
Pt Q=30 kN (3tf) rezulta :
a  12563[mm] l 2  110[mm ]
o  10 42 [mm ] l3  200 73 [mm ]
b  90 62 [mm ] l 5  50[mm]
b1  40 62 [mm ] m  100[mm]
L  500  5[ mm ] r  160[mm]
d  Tr 90 *12[mm] r1  19[mm ]
d 0  75[mm] r2  140[mm ]
d 1  100[mm] r3  10[mm ]
d 2  110[mm ] r4  4[mm ]
l DS  320  5[mm ] r6  6[mm ]
lDL  560 5[mm ] r7  16[mm]
l1  180 1[mm ]
11
Fig.3.1

Verificarea carligului dublu (sectiunea A-A)


Carligul dublu in sectiunea A-A se verifica conform
𝑄 ∗ 𝑒1
𝛻𝐼 = ∗ 𝑡𝑔 𝛼𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝛻𝑎
𝐴1 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑎
𝛻𝐼 = 161.58 [𝑀𝑃𝑎]
𝑄 ∗ 𝑒2
𝛻𝐼𝐼 = − ∗ 𝑡𝑔 𝛼𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝛻𝑎
𝐴1 ∗ 𝑘1 ∗ (𝑎 + 2 ∗ ℎ1 )
{ 𝛻𝐼𝐼 = −65.35 [𝑀𝑃𝑎]
𝛼𝑚𝑎𝑥 = 60∘
𝑎
ℎ1 = 𝑙3 − = 137.5 [𝑚𝑚]
2
𝑘1 = 0.115

Fig.3.2
Verificarea carligului dublu (sectiunea B-B)
Carligul dublu in sectiunea B-B se verifica
𝑄 ∗ 𝑒3 sin(𝛼𝑚𝑎𝑥 + 𝛽)
𝛻𝐼𝐼𝐼 = ∗ ≤ 𝛻𝑎 = 178.82 [𝑀𝑃𝑎]
𝐴2 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑎 cos 𝛼𝑚𝑎𝑥
𝑄 ∗ 𝑒3 sin(𝛼𝑚𝑎𝑥 + 𝛽)
𝛻𝐼𝑉 = − ∗ ≤ 𝛻𝑎 = −48.39 [Mpa]
𝐴2 ∗ 𝑘2 ∗ (𝑎 + 2 ∗ ℎ2 ) cos 𝛼𝑚𝑎𝑥
β=30°
h2=168.44 [mm]
𝑘2 = 0.12

Fig.3.3

13)Conceptia detaliată

1) Ax

Material: Oțel

13
2) Curea
Material:Cauciuc

14
3) Curea
Material:Cauciuc

4) Cutie electrica
15
Material:Tablă Aluminiu

5) Motor electric
Material:Fontă,Oțel,Plastic

16
6) Roata curea
Material: Oțel

17
7) Roata curea
Material: Oțel

18
8) Rola
Material:Fontă

19
9) Stalpi sustinere
Material: Oțel

20
10) Suport mobil
Material: Oțel

21
11) Telecomanda
Material:

22
12) Traversa mobila
Material: Oțel

23
13) Traversa mobila
Material:Oțel

24
14) Traversa
Material: Oțel

25
15) Cârlig
Material: Oțel

26
Bibliografie
AMDEC, http://graissmoto.legtux.org/documentation/analyse-fonctionnelle-et-amdec/

27

S-ar putea să vă placă și