Sunteți pe pagina 1din 646

 

 
 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește in Oameni!  

CONSILIERE
PENTRU CARIERĂ,
PRACTICĂ PENTRU
SUCCES!  

WWW.3DCADVEGRA.COM
 
 

Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară: 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”
Titlul proiectului: „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/136010
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din București

PRACTICĂ INGINEREASCĂ  

 
Consiliere pentru carieră, POSDRU/161/2.1/G/136010 
practică pentru succes! 
  1
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007‐2013
 
 
Practică inginerească

Capitolul 1

Modelarea avansata a pieselor

In acest capitol veți studia următoarele lecții cu exerciții: 

 Lecția 1: Solide multicorp : Cum funcționează


 Lecția 2: Folosirea solidelor multicorp
 Lecția 3: Introducere in Sweep
 Lecția 4: Modelare cu ajutorul curbelor
 Lecția 5: Sweeping avansat
 Lecția 6: Funcția Boundary si Lofting

www.3dcadvegra.com 3
 
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

Lecția 1

Solide multicorp : Cum funcționează

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Sa creați solide multicorp folosind o varietate de tehnici


 Sa multiplicați corpurile solide
 Sa combinați corpurile solide
 Sa modificați solide multicorp
   

www.3dcadvegra.com 5
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

Solide multicorp Solidele multicorp apar atunci când intr-un fișier exista mai multe
sau multiple corpuri independente. Deseori tehnica solidelor multicorp este folosita
pentru a crea operații la o anumita distanta. Aceste solide pot fi
accesate si modificate separat, lăsate sub forma de corpuri
independente sau unite intr-un singur solid.

Crearea de solide Solidele multicorp sunt create in diferite moduri. Următoarele operații
multicorp au posibilitatea de a crea solide multicorp printr-o singura operație.

 Extrude bosses and cuts

 Revolved bosses and cuts

 Swept bosses and cuts

 Lofted cuts

 Thickened cuts

 Cavities

Cea mai directa cale sa creezi un corp multicorp este sa scoți bifa
Unifica rezultatul
Merge results pentru operațiile de adăugare (boss) sau îndepărtare de
material (Cut).

Aceasta opțiune nu apare pentru prima operație.

Tehnici solide In acest caz vom experimenta diferite tehnici de lucru cu solide
multicorp multicorp.

1. Un nou part.

Creează un nou part folosind șablonul Part_MM.

Creează un semicilindru ca prima operație pe planul Right plane

6 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

2. Creează un solid multicorp.

Creează un cilindru identic cu cel din poza pe planul Right plane

www.3dcadvegra.com 7
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

Nota Atunci când solidele rezultate din operații nu se intersectează


acestea sunt salvate ca solide multicorp. Căsuța Merge results
rămâne selectate si corpurile vor fii unite daca se vor intersecta.

Introducere: Folderul pentru solidele multicorp conține toate corpurile din


Folderul de solide acest part. Fiecare corp solid poate fi ascuns din acest folder.
Numele corpului este luat de ultima operație adăugată corpului.
multicorp

Unde se afla Folderul Solid bodies se afla in


folderul de solide Feature manager
multicorp

3. Explorează folderul Solid bodies.

Al doilea cilindru a creat un nou corp solid in part. In Feature manager


expandeaza folderul Solid bodies pentru a vizualiza solidele.

Nota Daca piesa conține un singur solid folderul solid bodies va avea
doar un singur solid.

4. Creează a un nou corp solid.

Creează o schița pe planul Front plane aceasta sa fie la fel ca cea din
poza.

8 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

Extrude schița folosind condiția Through All in ambele direcții.

Deselectează căsuța Merge result.

www.3dcadvegra.com 9
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

Nota Paleta de culori este definita ca sa afișeze muchiile solidelor in


negru. De aceia nu exista muchii negre acolo unde cele 3 solide se
intersectează. Acesta este un indiciu vizual ca cele 3 solide nu sunt
unite.

5. Schița.

Creează o schița ca cea afișata pe planul Right plane.

Nota Solidul creat la pasul 4 a fost ascuns pentru a avea o vizibilitate


mai buna.

6. Through All cut.

Apasă Extrude cut .

Inversează direcția si setează condiția de final Through All.

Apasă Flip side tu cut.

7. Apasă Detailed preview .

Sub Options scoate bifa pentru Highlight new or modified faces.

10 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

Bifează doar Show only new or modified bodies.

Examinează previzualizarea, aceasta afișează cum va fi tăiat solidul 3


la forma dorita, dar va tăia si restul corpurilor.

Nu apăsați OK inca.

8. Oprește Detailed preview.

Apasă Detalied preview pentru a închide previzualizarea.

Feature scope Feature scope permite selecția corpurilor care vor fi afectate de
operație. Opțiunea Feature scope exista pentru următoarele
operații:

 Extrude

 Revolve

 Sweep

 Loft

 Cut with surfaces

www.3dcadvegra.com 11
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

 Thicken

9. Setează Feature scope.

Expandeaza căsuța de Feature scope.

Scoateți bifa Auto-select.

10. Setează solidul.

Selectează corpul Boss-extrude3, acest solid a fost creat la pasul 4,


apasă OK.

12 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

11. Rezultatul.

Operația Cut-extrude a afectat doar corpul selectat. Aceasta nu a unit


cele 3 corpuri.

Fiecare tip de multiplicare poate fi folosit pentru a crea diferite


Multiplicare instanțe de solid. Câmpul Bodies tu pattern este folosit pentru a
corpuri identifica care solid va fii multiplicat.

Câmpul Bodies tu patern exista in următoarele operații:

 Linear

 Circular

 Mirror

 Table driven

 Sketch driven

 Curve driven

www.3dcadvegra.com 13
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

12. Mirror body.

Inserează operația Mirror folosind planul Right plane.

Selectează Cut-Extrude1 pentru Bodies tu Mirror.

Scoate bifa Merge solids. Apasă OK.

Nota Nu are rost sa selectați Merge solid deoarece aceasta comanda


combina rezultatele operației de Mirror cu corpul rezultant. Cele
doua corpuri nu se intersectează si din acest motiv nu se pot crea un
singur corp folosind Merge solids.

13. Creează o punte.

Creează o schița pe planul Front plane folosind muchiile celor corpuri


inclinate.

Creează un Extrude boss/base de 8 mm folosind condiția Midplane.

Selectează bifa de Merge result.

Folderul Solid Bodies conține doar un singur solid,Boss-extrude4.

14 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

Tehnica tool body este folosita pentru a adaugă sau îndepărta material
Tool body
folosind ca unealta un solid.

Introducere: Se poate folosi comanda Insert part pentru a insera un solid cu unu
Insert part sau mai multe corpuri in solidul activ, poziționând originea piesei
inserat in originea piesei activ. Solidul inserat se poate poziționa
folosind căsuța de dialog Locate part.

External Atunci când inserezi un solid intr-un alt solid se creează referințe
references externe. Fiind o operațiune puternica si folositoare este recomandat sa
înțelegem mai bine procesul. Pentru mai multe informații despre
referințe externe vezi lecțiile de modelare a ansamblelor .

Entități care pot


fi transferate
www.3dcadvegra.com 15
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

Când inserezi un solid ai următoarele opțiuni de transfer, se poate


folosi toate combinațiile de opțiuni:

 Solid bodies  Surface bodies

 Axes  Planes

 Cosmetic threads  Absorbed sketches

 Unabsorbed sketches  Custom properties

 Coordinate system  Model dimension

 Hole wizard data

Unde se găsește Menu: Insert, Part

14. Inserează un solid.

Apasă Insert, Part folosește Browse pentru a merge in folderul Case


study al acestei lecții si selectează piesa Mounting lug.

Acest part este inserarea ca simplu part.

Sub Transfer selectează cel puțin Solid bodies.

Pentru acest exemplu selectați si Planes si Module dimensions.

Importarea altor opțiuni este opțională.

De asemenea selectează Locate part with move/copy features.

Click in jurul solidului pentru a poziționa solidul inserat.

Nu apăsați OK încă.

16 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

15. Rezultatul.

Panelul Locate part apare si piesa Mounting lug este inserat in piesa
activa.

Piesa poate fii poziționata folosind mates (constrângeri) acestea fiind


similare cu cele din ansamblu sau folosind translația si/sau rotația pe
axele X, Y si Z.

www.3dcadvegra.com 17
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

Introducere: Folosind Move/copy bodies pentru a orienta solidul cu corpul


existent. Corpurile pot fii mutate folosind doua metode diferite:
Move/Copy
bodies 1. Mates (constrângeri) acestea fiind similare cu cele din
ansamblu

2. Folosind translația si/sau rotația pe axele X, Y si Z.

Nota Locate part property manager este același cu Move/Copy


bodies property manager.

Unde se găsește Menu: Insert, Features, Move/Copy.

Butoanele Translate/Rotate si Constraints alternează intre cele doua


metode menționate mai sus.

16. Selectează planele.

Cu panelul de mate standard activa selectați Front plane al Mounting


tab si planul Right plane al piesei gazda.

18 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

17. Mate (constrângere) solidele.

Sistemul selectează automat Coincident ca mate daca nu acesta este


mate-ul dorit selectați alt tip de mate.

Verifica orientarea lui Mounting lug. Daca este incorecta ca in


imaginea de mai sus, schimba Mate alignment pentru a schimba
orientarea ca in imaginea de mai jos.

www.3dcadvegra.com 19
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

Apasă Add pentru a adaugă constrângerea.

Pentru mai multe informații legate de mate vezi lecțiile de Bazele


SolidWorks.

18. Mate(constrângere) adițională.

Adaugă un mate de tip Coincident intre fata lui Mounting lug si


corpul piesei gazda la fel ca in imaginea de mai jos.

20 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

19. Mate(constrângere) adițională.

Adaugă un mate de tip Distance intre planul Front plane al piesei


gazda si planul Right plane al Mounting lug.

Setează distanta la 38 mm.

Apasă OK.

Acesta constrângere completează poziția piesei introduse.

20. Expandeaza piesa.

Expandează piesa Mounting lug, planele de referință ale acestuia sunt


afișate in folderul Planes. Operațiunile efectuate in Locate part sunt
afișate ca fiind copii lui Mounting lug, acestea fiind referințe externe.

www.3dcadvegra.com 21
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

Nota Daca ați selectat mai multe elemente la importul piesei (pasul 14)
acestea vor fii afișate in folderul lor.

21. Explorarea folderului Solid bodies.

In folderul Solid bodies al piesei inserate.

22. Mirror body.

Folosește comanda Mirror si selectează ca plan de referință Right


plane.

Selectează Mounting lug pentru Bodies tu mirror.

Bifa Merge solids trebuie scoasa.

Apasă OK.

22 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

Combinarea Comanda Combine este folosita pentru a combina multiple corpuri


intr-un singur corp prin adding (adăugare), subtracting (îndepărtare) si
corpurilor intersecting (intersectare).

 Add

Opțiunea Add folosește lista din Bodies to combine pentru a uni toate
corpurile intr-un singur corp. Aceasta opțiune este numita union in
alte sisteme.

 Subtract

Opțiunea Subtract folosește lista din Bodies tu combine pentru a uni


toate corpurile intr-un singur corp prin îndepărtare corpurilor
secundare din corpul primar.

 Common

Opțiunea Common folosește lista din Bodies tu combine pentru a uni


toate corpurile intr-un singur corp prin intersectarea tuturor corpurilor
si opera doar volumului comun tuturor. Aceasta opțiune este numita
intersect in alte sisteme.

Unde se găsește Menu: Insert, Features, Combine

www.3dcadvegra.com 23
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

Sfat Filtrul Solid bodies este foarte folositor la selecția corpurilor.

Următorul tabel afișează cele 3 opțiuni menționate mai sus

Exemplu de
combinare
Add

Subtract

Common

24 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 1
Solide multicorp Practică inginerească

23. Combine corpurile solide.

Apasă Combine.

Folosește opțiunea Add pentru Operation


type.

Selectează toate solidele pentru Bodies tu


combine.

Apasă OK

24. Opțional: adaugă operații.

Adaugă găuri, tăieturi si o racordare de 1,5 mm la fel ca in imaginile


de mai jos.

www.3dcadvegra.com 25
Capitolul 1 Lecția 1
Practică inginerească Solide multicorp

25. Salvează si închide piesa.

26 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 1 Capitolul 1
Pozitionarea corpurilor Practică inginerească

Exercitiul 1 :
Pozitionare Creeaza partul
corpurilor urmarind pasi de mai
jos.
inserate Acest exercitiu va
intari urmatoarele
cunostinte:
 Inser part
 Move/copy
bodies
Unitati: milimetri

1. Deschide piesa.

Deschide

piesa Base

2. Insereaza partul.

Insereaza partul Lug si


pozitioneaza-l ca in poza
alaturata

www.3dcadvegra.com 27
Capitolul 1 Exercițiul 1
Practică inginerească Pozitionarea corpurilor

3. Insereaza partul.

Insereaza o noua instanta a


partului Lug.
Poti repeta operatia Inser,
Part¸sau poti face copii
corpului Lug folosingd
comanda Move/copy body.

4. Continuare.

Creeaza inca 2 copii ale


partului Lug si pozitioneazale
ca cele din imagine

5. Combina corpurile si adauga urmatoarele fillets.

Combina toate corpurile intr-un singur solid. Adauga un fillet de 8 mm


si unul de 2 mm ca in imagini.

28 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 1 Capitolul 1
Pozitionarea corpurilor Practică inginerească

6. Modifica schita.

Deschide partul Lug si


modifica dimensiunea 45 mm
in 60 mm

7. Propaga modificarea.

Intoarce-te in partul anterior.


8. Salveaza si inchide partul..

www.3dcadvegra.com 29
 
Exercițiul 2 Capitolul 1
Copierea corpurilor Practică inginerească

Exercitiul 2 :
Copierea Creeaza partul urmarind
corpurilor pasi de mai jos.
Acest exercitiu va intari
urmatoarele cunostinte:
 Inser part
 Move/copy
bodies
 Patterning
bodies
Unitati: milimetri

Procedura Creeaza un nou part folosind Part_mm template si denumeste-l


Mbody4.

1. Insereaza parturile.

Insereaza si pozitioneaza parturile 1A, 1B, 2A si 2B la fel ca in


imaginea de mai jos

www.3dcadvegra.com 31
Capitolul 1 Exercițiul 2
Practică inginerească Copierea corpurilor

2. Adauga un Pattern.

Foloseste comanda pattern si creeaza corpurile ca cele din imaginea de


mai jos.

3. Conecteaza parturile.

Creeaza o punte care conecteaza corpurile


fara bifa Merge results.
Paterneaza puntea in 3 instante.

32 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 2 Capitolul 1
Copierea corpurilor Practică inginerească

4. Creeaza placa.

Creeaza o schita pe planul Top pentru a crea placa acestuia.

Foloseste comanda Extrude, creeaza o placa de 6 mm si selecteaza


bifa Merg result.

5. Adauga un filet.

Adauga un fillet de 3 mm pentru a termina partul.

www.3dcadvegra.com 33
Capitolul 1 Exercițiul 2
Practică inginerească Copierea corpurilor

34 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 2 Capitolul 1
Copierea corpurilor Practică inginerească

6. Modifica schita.

Apasa Right-click pe corpul 2B si selecteaza Edit in context.

Modifica inaltimea partului in 58 mm.

7. Propaga modificarea.

Intoarcete in partul anterior.

8. Salveaza si inchide partul..

www.3dcadvegra.com 35
 
Exercițiul 3 Capitolul 1
Combinarea solidelor multicorp Practică inginerească

Exercitiul 3 : Creeaza partul urmarind pasi de mai jos.


Combinarea Acest exercitiu va intari urmatoarele cunostinte:
solidelor  Solide multicorp
multicorp  Combinarea solidelor multicorp
Unitati: milimetri

1. Deschide un nou part folosind Part_MM.

Folositi linii si filete pentru a crea un contur deschis si folositi optiunea


Thin Feature. Creaza un corp de 57 mm folosind optiunea Mid plane
pentru End condition si o grosime de 9.5 mm.

2. Deseneaza cel de al doilea profil.

Creeaza un nou profil si foloseste comanda Extrude.

www.3dcadvegra.com 37
Capitolul 1 Exercițiul 3
Practică inginerească Combinarea solidelor multicorp

3. Combina solidele.

Combina cele doua corpuri intr-un singur corp.

4. Creeaza restul geometriei.

Creeaza restul geometrie folosint comenzile Extrude boos, Extrude cut


si Hole. Adauga un filete de 1.5 mm pe tot corpul.

5. Salveaza si inchide piesa.

38 www.3dcadvegra.com
Capitolul 1
Practică inginerească

Lecţia 2

Folosirea solidelor multicorp

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Identificarea tipurilor de utilizarea a solidelor multicorp


 Folosirea comenzii Combine cu optiunile : Add, Subtact si
Common
 Deformarea unui solid folosind comanda Indent
 Diferite tehnici de a imparti un corp in corpuri multiple
 Salvarea corpurilor ca parturi
 Crearea unui ansamblu din solide multicorp

www.3dcadvegra.com 39
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

Corpurile Exista 3 optiuni de a combina un solid cu multiple corpuri intr-un solid


Common cu un singur corp acestea sunt: Add, Subtract si Common.

Optiunile Add si Subtract sunt intuitive deoarece reproduce procesul


de sudura si masinare. Optiunea Common face referinta catre
intersectii boleane si este mai complicata. In acest exemplu optiunea
Coomon va fii folosita pentru a crea un panou de protectie.

1. Creeaza un nou part.

Creeaza un nou part folosind templateul Part_MM.

Salveaza partul si numeste-l Protective screen.

2. Creeaza o noua schita.

Folosind planul Right creeaza schita afisata in imaginea de mai jos.


Dimensioneaza linia de tip centerline
Insereaza doua puncte si adauga relatiile afisate in imaginea de
mai jos

40 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

Creeaza un arc de tip 3 point arc la fel ca cel din imaginea de


mai jos

Sfat Arcul de cerc trebuie sa depaseasca cele 2 puncte.

3. Creeaza o operatiune revolved thin.

Cand lansati comanda Revolved aplicatia va intreaba daca doriti sa


inchideti schita. Apasa No deoarece dorim sa creem un thin feature.

Foloseste optiunea Mid plane cu un unghi de 90 de grade.

Seteaa dimensiunea lui Thin feature la 1 mm si ai grija ca materialul


sa fie pus in afara schitei.

www.3dcadvegra.com 41
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

4. Schita.

Creeaza o noua schita pe planul Top.


Creeaza schita afisata in imaginea de mai jos.
Foloseste comanda Mirror pentru a pastra simetria.

42 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

5. Extrude.

Foloseste comanda Extrude si la Direction 1 alege Through all.

Debifati optiunea Merge result.

6. Creeaza un offset plan.

Creeaza un plan la o disatanta de 1 mm fata de fata superioara a


corpului creat in pasul anterior.
Acest plav va fii folosit in pasul 8.

www.3dcadvegra.com 43
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

7. Shell.

Foloseste comanda Shell pentru corpul rezultat din comanda extrude


cu Thicknessb de 3 mm.

8. Schita.

Creeaza o schita pe planul creat la pasul 6, aceasta schita trebuie sa


arate ca cea din imaginea de mai jos.

44 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

9. Rib.

Apasa Rib .

Seteaza Rib thickness la 1 mm si apasa Normal to sketch.

Pentru Selected body selecteaza corpul cu shell.

Apasa OK.

www.3dcadvegra.com 45
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

10. Linear pattern.

Foloseste comanda pattern pentru a multipliza rib-ul, folosind


dimensiunea de 5 mm de la pasul 8 ca Pattern direction, un Spacing
de 12.75 mm si un Number of instances = 14.
Sub Feature scope debifeaza Auto-select si selecteaza corpul Rib1

11. Al doilea rib si Linear pattern.

Selecteaza fata superioara a corpului modificat la pasul anterior, acea


fata fiind cea folosita la pasul 6.

Este necesar slectarea acelei fete pentru a putea crea un rib asemanator
cu cel de la pasul 10.

Creaza o schita identica cu cea de la pasul 8, aceasta sa fie pasata in


coltul opus al corpului. Creeaza un linear pattern pentru noul rib,
acesta sa fie identic cu cel de la pasul 10.

46 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

12. Combina solidele.

Apasa Combine.

Foloseste optiunea Common pentru Operation type si selecteaza


ambele corpiri.

Apasa OK.

13. Salveaza si inchide partul.

www.3dcadvegra.com 47
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

Comanda Indent Comanda Indent este folosit pentru a remodela pereti subtiri ai Target
body cu forma partului aflat in Tool bodies. Grosimea ambutisari si
toleranta dorita este contraolata numeric.

 Target body

Target body este corpul care urmeaza sa fie deformat.

 Tool body region

Tool body region este selectia formata din corpul


solidului care va avea rol de unealta deformatoare si
regiune din corpul care urmeaza sa fie deformat.

Unde se gaseste Menu:Insert, Features, Indent

In acest exemplu, comanda Indent este folosita pentru a modifica


Folosire comenzi panoul de protectia creat.
Indent
Selectia regiunii de deformare determina partea unde deformarea se
va face.

1. Deschide partul Protective Screen – Indent.

Acesta este o copie a partului de la pasul 13.

2. Rollback.

Expandeze comanda Boss-Extrude2 trage bara de rollback intre


comanda si schita acestuia.

Un mesaj de atentionare va aparea, acesta va indica ca schita nu va fi


absorbita.

Apasa OK.

Dupa ce schita Sketch2 nu este absorbita trage bara de rollback sub


aceasta.

48 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

3. O noua schita.

Creeaza o noua schita pe planul Top.

Afiseaza Sketch2.

Creeaza un offset de 2 mm in interiorul schitei.

www.3dcadvegra.com 49
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

Important! Corpul rezultat din comanda Revolve a fost ascuns pentru a vizualiza
mai bine schita.

4. Extrude.

Selecteaza sketch5 si lanseaza comanda extrude.

Foloseste conditia de final Offset from surface si seteaza distanta la 1


mm peste corpul rezultat din revolve.

Important! Scoate bifa Merge result.

5. Fillet.

Adauga un filet de 0.5 mm celor 4 muchii ale corpului rezultat din


comanda Extrude.

50 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

6. Indent.

Apasa Indent.

Selecteaza partul rezultat din Revolve pentru Target body.

Selecteaza fata curbata a corpului rezultat din extrude pentru Tool


body region.

Sub Parameters seteaza Thickness de 1mm si Clearance de 0 mm.

Apasa OK.

www.3dcadvegra.com 51
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

7. Ascunde corpul.

Ascunde corpul folosit pentru Tool body

8. Filet.

Adauga un filet de 0.5 mm la partea concava a noului corp si un filet


de 1.5 mm la partea convexa, la fel ca in imaginea de mai jos.

52 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

9. Roll forward.

Sistemul face Rebuild la part si incorporeaza noile modificari facute


partului.

Introducere: Comenzile Delete body sau Delete solid/surface sunt folosite pentru
Delete Body a sterce corpurile din folderul Solid bodies sau Surface bodies dar
corpul este folosit in calcule pana in momentul stergerii.

Unde se afla Menu: Insert, Features, Delete body

Scurtatura Right-click pe un corp si apasa Delete body

10. Delete body.

Expandeaza folderul Solid bodies, right-click pe corpul Fillet1 si apasa


Delete body.

O operatie Body-Delete1 este adaugata in arbore si corpul Fillet1 este


scos din folderul Solid bodies.

11. Salveaza si inchide partul.

www.3dcadvegra.com 53
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

Operatii locale Tehnica operatiilor locale este folosita pentru a face anumite
modificari asupra unui corp fara a afecta alt corp. Un exemplu
comun este o variatie a shelling. Operatia shelling afecteaza
automat toate operatiile precedentre acesteia. In acest exemplu
vom rezolva o problema folosind Merge result si Combine.

1. Deschide partul Local Operations.

2. Adauga un Shell.

Adauga un shell de 4 mm care sa indeparteze fata de jos.

3. Adauga un Section view.

Creaza un Section view paralel cu planul Front care are un Offset


distance de -42 mm.

In sectiune se poate vedea ca operatia shell afecteaza tot partul. Noi


dorim sa afecteze doar placa de jos.

Apasa OK pentru a mentina activ section view.

54 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

4. Editare operatii.

Foloseste Edit feature pentru urmatoarele 3 operatii:

 Vertical_plate

 Circular_boss

 Rib_under

Scoate bifa Merge result la toate operatiile si apasa OK.

www.3dcadvegra.com 55
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

5. Expandeaza folderul Solid bodies.

Dupa scoaterea bifei Merge result la fele 3 operatii solidul este


impartit in 4 corpuri.

Expandeaza folderul Solid bodies pentru a vizualiza corpurile.

Pentru a le evidentia in zona de lucru selecteaza corpul in folder.

6. Combina corpurile.

Apasa Combine.

Foloseste optiunea Add pentru Operation type.

Selecteaza cele 4 corpuri din folderul Solid bodies pentru Bodies to


combine.

Apasa OK.

56 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

7. Expandeaza folderul Solid bodies.

In noul part exista decat un singur corp.

Numele acestuia corespunde cu ultima operatie efectuata.

8. Opreste section view.

9. Salveaza si inchide partul.

www.3dcadvegra.com 57
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

Folosirea comenzi Anumite comenzi de tip Cut vor imparti corpul in mai multe
Cut pentru a crea corpuri. Daca se intampla acest lucru dialogul Bodies to keep va
solide multicorp aparea. Puteti controla cum sa impartiti partul.

1. Deschide partul Cut into Bodies.

2. Creeaza mai multe corpuri.

Foloseste schita Sketch3 pentru a crea un Extruded cut cu directia


Thtough all. Apasa OK in fereastra Bodies to keep slecteaza All
bodies, apasa OK.

58 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

3. Expandeaza folderul Solid bodies.

Operatia de cut a creat doua corpuri.

Salvarea Poti salva unul sau mai multe corpuri dintr-un solid multicorp ca part
corpurilor ca separate. Exisata mai multe comenzi pentru a face asta fiecare dintre
part si ansamblu acestea cu caracteristicile lui. Unele comenzi iti permit sa creezi un
ansamblu din parturile salvate.

Sabloane Comenzile din aceasta sectiune un nou fisier SolidWorks –


implicite acesta poate sa fie part, ansamblu sau ambele. Exista
pozibilitatea de a folosi un sablon pentru a genera fisierul sau
de a permite sistemului sa aleaga acel sablon. Aceasta alegere
este determinate din setari Tools, Options, System options,
Default templates.

Introducere: Comanda Insert into new part permite salvarea corpurilor in parturi
Insert into new individuale. Fiecare fisier resultant este legat printr-o referinta externa
part catre partul parinte. Operatia Stock-<source part name> apare in

www.3dcadvegra.com 59
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

arboreal noului part. Aceasta operatie contine referinta externa a


partului.

Note Daca selectezi mai multe corpuri sau folderul Solid bodies
fisierul rezultat va fii un solid cu mai multe corpuri cu cate o
operatie Stock pentru fiecare corp.

Unde se gaseste Expandeaza folderul Solid bodies, right-click pe corpul dorit si


selecteaza Insert into new part.

4. Inset into new part.

Expandeaza folderul

Solid bodies. Foloseste comanda Inser into new part pentru a crea
parturi ca cele din imaginea de mai jos, cate un part pentru fiecare
corp.

Noile parturi sunt deschise automat.

5. Creeaza un nou ansamblu.

Creeaza un nou ansamblu. Adauga parturile salvate. Denumeste


ansamblul Clamp_assy.

60 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

6. Parturile noi create.

Deschide unul dintre parturile noi. Examineaza arborele acestuia.


Operatia Stock contine referintele externe.

7. Modifica partul parinte.

Deschide partul parinte.

Creeaza doua cercuri de 13 mm pe fara inferioara la fel ca in imaginea


de mai jos.

8. Through all cut.

Apasa Extruded cut.

Seteaza conditia Through all.

Nu apasa inca OK.

www.3dcadvegra.com 61
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

9. Seteaza optiunea Feature scope.

Expandeaza casuta Feature scope.

Scoate bifa de Auto-select.

Selecteaza corpul de jos si apasa OK.

10. Rezultatul.

Operatia afecteaza decat corpul selectat.

62 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

11. A doua operatie Through all cut.

Creeaza o noua operatie cu conditia Throgh all la fel ca cea din


imaginea alaturata. Foloseste conditia Feature scope pentru a limita
operatia doar la corpul superior.

12. Examineaza corpurile .

Modificarile facute partului parinte sunt propagate catre parturile


individuale.

13. Salveaza si inchide fisierele.

www.3dcadvegra.com 63
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

Introducere: Comanda Save bodies permite salvarea corpurilor ca fisiere


Salvare corpuri individuale. Poti indica ce corpuri sa fie salvate. Optional se pot
genera un ansamblu din parturile salvate.

Comanda Save bodies adauga o


operatie in arbore, pentru a pastra
referinta catre partul parinte.

Unde se gaseste Menu: Insert, Feature, Save


bodies.

Expandeaza folderul Solid bodies,


right-click pe corpul dorit si
selecteaza Insert into new part.

1. Deschide partul Boat Cleat.

Acest part contine 2 corpuri unu este mijlocul si celalalt este parintele.
Unul dintre cele 2 corpuri este transparent pentru a vizualiza mai bine
corpurile.

64 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

2. Editeaza aparenta.

Indeparteaza transparenta.

3. Salveaza corpurile.

Apasa Save Bodies. Casutas Property manager apare.

Cand misti cursorul peste corpuri acestea sunt evidentiate(highlight).

4. Salveaza corpurile.

In Property manager sub Resulting parts double-click pe campul


nume.

Fereastra Save as apare.

Salveaza corpurile cu numel Core si Pattern.

www.3dcadvegra.com 65
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

Nota Cand se salveaza parturile se poate declara o locatie unde


acestea vor fii salvate. Daca aceasta locatie nu se modifica
parturile vor fii salvate in aceias locatie ca partul parinte.

5. Corpurile rezultante.

Scoate bifa Consume cut bodies. Aceasta optiune va pastra solidele si


in corpul parinte.

6. Apasa ok.

Parturile salvate sunt deschise.

7. Examineaza arborele Feature manager.

Examineaza arborele Feature manager al partului parinte. O operatie


Save bodies a fost adaugata. Aceasta operatie inregistreaza momentul
in care corpurile au fost salvate. Modificarie facute patrului dupa
acesta operatie nu se vor propaga parturilor salvate.

8. Modifica partul parinte.

Deschide partul parinte Boat cleat.

Apasa Combine.

Alege optiunea Subtract pentru a indeparta corpul Core din Pattern.

66 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

Corpurile rezultante sunt afisate in imaginea de jos.

9. Examineaza partul Pattern.

Modificarile facute partului parinte nu a afectat partul Pattern

10. Salveaza si inchide partul.

Impartirea unui Uneori este mai simplu sa creezi intr-un singur part toate
corp in multiple componentele. Dupa ce corpurile sunt terminate este mult mai simplu
corpuri salvarea acestora corpuri in parturi.

Introducere: Comanda Split permite impartira unui part cu corpuri multiple in


Split multiple parturi folosint unelte ca schite, fete, plane si suprafete.
Comanda Split creeaza o operatie in Feature manager. Asta inseamna
ca acele parturi sunt salvate in momentul in care acea operatie este
adaugate. Restul modificarilor facute ulterior pe partul parinte nu se
vor propaga catre fisierele salvate.

Daca operatia Split este stearsa din partul parinte fisierele vor continua
sa existe dare referintele externe din acestea se vor rupe.

Unde se gaseste Menu: Insert, Features, Split

www.3dcadvegra.com 67
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

1. Deschide fisiereul IGES.

Apasa pe Open .

Din lista cu tipuri de fisiere selecteaza IGES. Selecteaza fiseirul


Legacy Data.IGS si apasa Open.

2. Import diagnostics.

Uneori in urma importului unele suprafete/geometrii nu se pot recreea.


Atunci cand importi un fisieru cu probleme un mesaj de atentionare te
va intreba daca vrei sa folosesti comanda Import diagnostics pentru a
repara corpul.

Apasa Yes.

Apasa Attempt to heal all. Sistemul va repara geometria corpului.

Apasa OK.

68 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

Apasa No la fereastra de FeatureWorks.

3. Panul cu care se va realiza Split part.

Defineste un nou plan care sa fie paralel cu planul Front si trece prin
punctul afisat in imaginea de mai jos.

4. Split part.

Folosind planul creat la pasul anterior imparte corpul in doua.

www.3dcadvegra.com 69
Capitolul 1 Lectia 2
Practică inginerească Folosirea solidelor multicorp

5. Move/copy bodies.

Apasa Move/copy bodies.

Foloseste constrangeri de tip


Coincident, Tangent si
distance pentru a pozitiona
corpul. Distanta este de 0.75 pe
axa Z.

6. Uneste cele 2 corpuri folosint comanda Extruded boss.

Creeaza o schita pe fata plana a corpului.

Foloseste comanda Convert entities pentru a copia muchiile fetei.

Foloseste comanda Extrude boss cu condita Up to next.

Selecteaza bifa Merge results.

70 www.3dcadvegra.com
Lectia 2 Capitolul 1
Folosirea solidelor multicorp Practică inginerească

7. Salveaza si inchide piesa.

www.3dcadvegra.com 71
 
Exercițiul 4 Capitolul 1
Unirea solidelor Practică inginerească

Exercitiul 4 : Acest exercitiu va folosi solide multicorp si optiunea Merge result.


Unirea solidelor

1. Creaza un part cu mai multe solide.

www.3dcadvegra.com 73
Capitolul 1 Exercițiul 4
Practică inginerească Unirea solidelor

2. Creeaza si restul geometriei pentru a termina partul.

Foloseste optiunea Merge result pentru a uni toate solidele.

3. Salveaza si inchide partul.

74 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 5 Capitolul 1
Indent Practică inginerească

Exercitiul 5 : Acest exercitiu va folosi comanda Indent pentru a remodela forma


Indent corpului cu peteri subtiri.

1. Deschide partul Indent.

Acest fisiere contine 2 corpuri care se intersecteaza.

2. Circular pattern.

Adauga un Circula pattern ca cel din imaginea de mai jos.

3. Indent.

Apasa Indent si selecteaza corpul mare pentru Target body.

Selecteaza restul corpurilor pentru Tool body region.

Sub Parameters seteaza Thickness la 6 mm si Clearance la 1.25


mm.

Apasa OK.

www.3dcadvegra.com 75
Capitolul 1 Exercițiul 5
Practică inginerească Indent

4. Section view.

Foloseste comanda Section view folosind planul Front.

5. Delete bodies.

Sterge corpurile folosite ca unelte de deformate.

76 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 5 Capitolul 1
Indent Practică inginerească

6. Fillet.

Aplica un fillet de 2 mm la muchiile deformarilor.

7. Salveaza si inchide partul.

www.3dcadvegra.com 77
 
Exercițiul 6 Capitolul 1
Modelarea solidelor negative Practică inginerească

Exercitiul 6 : Acest exercitiu va folosi comanda Combine pentru a indeparta


Modelarea geometria/suprafata unui corp dintr-un alt corp.
solidelor negative

1. Deschide partul Hydraulic Manifold.

Acest fisiere contine 2 corpuri care reprezinta golurile interioare ale


unei piese hidraulice.

www.3dcadvegra.com 79
Capitolul 1 Exercițiul 6
Practică inginerească Modelarea solidelor negative

2. Deseneaza un dreptunghi.

Adauga un dreptunghi pe planul Top, acesta trebuie sa incadreze cele


doua corpuri. Muchiile dreptunghiului trebuie sa fie colineare cu
solidele.

3. Extrude.

Apasa Extrude in doua directii si debifeaza optiunea Merge result.

- Directia 1 (in sus): Trebuie sa fie Up to surface

- Directia 2 (in jos): Trebuie sa fie de 30 mm

80 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 6 Capitolul 1
Modelarea solidelor negative Practică inginerească

4. Combina cele trei corpuri.

Folosind corpul extrudat ca fiind Maind body si restul corpurilor ca


fiind Bodies to subtract, combina aceste solide folosind comanada
Subtract.

Transparenta a fost adaugata pe corpul extrudat pentru a vizulaliza


forma finala.

5. Salveaza si inchide partul.

www.3dcadvegra.com 81
 
Exercițiul 7 Capitolul 1
Impartirea solidelor Practică inginerească

Exercitiul 7 : Folosind corpul afisat in imagine, creeati multiple solide.


Impartirea Acest exercitiu va folosi comanda Split pentru a impariu un solid in
solidelor mai multe solide.

1. Deschide partul USB Flash Driver.

Acest fisiere contine conceputul unui nou produs.

2. Imparte solidul.

Imparte solidul astfel incat capacul si restul corpului sa devina solide


diferite. Salveaza capacul si denumeste-l Cap-USB Drive.sldprt.

Apasa OK.

www.3dcadvegra.com 83
Capitolul 1 Exercițiul 7
Practică inginerească Impartirea solidelor

3. Solidele rezultante.

Apasa Click dreapta pe capac si selecteaza Hide din meniu.

Dupa ascunderea capacului este mult mai usor sa impartim solidul


afisat in interfata.

84 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 7 Capitolul 1
Impartirea solidelor Practică inginerească

4. Adauga un Extrude.

Creeaza schita afisata in imaginea de jos si foloseste comanda Extrude


pentru a creea noua geometrie cu o inaltime de 0.160.

5. Imparte solidul
Imparte solidul pentru a creea partea de sus si partea de jos a corpului.
Foloseste suprafata Parting surface ca unealta de impartire a corpului.
Aceasta suprafata este ascunsa. Aceasta se poate selecta din folderul
Surfaces, aceasta poate fi folosita chiar daca ea este ascunsa in
interfata. Denumete solidele ca in imaginea de mai jos.

www.3dcadvegra.com 85
Capitolul 1 Exercițiul 7
Practică inginerească Impartirea solidelor

6. Deschide solidele individual


Adauga restul de detalii dorite.

7. Creaza un ansamblu din aceste componente

8. Salveaza si inchide partul.

86 www.3dcadvegra.com
Capitolul 1
Practică inginerească

Lecţia 3

Introducere in Sweep

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Intelegeti cum se lucreaza cu multiple schite


 Adaugati sau sa indepartati material folosind comanda sweep
 Intelegeti importanta relatiei Pirce pentru schitele folosite ca
contur la comanda sweep
 Creati un sweep folosind contururi ajutatoare
 Folositi comanda SelectionManager pentru a selecta un set de
muchii dintr-o schita
   

www.3dcadvegra.com 87
Capitolul 1 Lectia 3
Practică inginerească Introducere in Sweep

Sweep Geometria rezultanta dintr-un sweep fie el boss sau cut rezulta din
schita care urmeaza o cale. Un sweep poate fii simplu sau complex.

Comanda sweep poate incorpora schite 3D, muchii din geometrie sau
sectiuni din schite, sectiunea sweep-ului poate varia.

In aceasta lectie se vor folosi doar sweep dupa schite simple si


contururi.

Componentele Mai jos sunt descrise componentele unui sweep.


unui sweep
 Profile (profilul)
Comanda sweep suporta doar o singura schita ca profil. Aceasta
trebuie sa fie inchisa si nu trebuie sa aibe muchii care se intersecteaza.
Schita poate sa contina mai multe contururi.

 Sweep path (calea)


Comanda sweep este creata dintr-o serie de sectiuni intermediare
create prin pozitionare profilului in diferite locuri ale directiei.
Presupunem ca profilul este normal caii:
- Optiunea Follow path inseamna ca profilul va ramane la fel in
toata comanda

88 www.3dcadvegra.com
Lectia 3 Capitolul 1
Introducere in Sweep Practică inginerească

- Optiunea Keep normal constant inseamna ca profilul va


ramane paralel cu planul acestia

Unde se gaseste Command manager: Fetures > Sweep cut

Menu: Insert > Cut > Sweep

Studiu de caz: Fata unei usi de mobila este creata din 5 componente de obicei. Acest
usa mobilier proces reduce costurile de fabricare a acestei usi.

1. Deschide partul Faux Raised Panel Door.

Examineaza partul. Acesta contine un corp in forma de dreptunghi, un


plan definit de utilizator si 2 schite: path (calea) schita roz si profile
(profilul) schita albastra.

www.3dcadvegra.com 89
Capitolul 1 Lectia 3
Practică inginerească Introducere in Sweep

2. Sweep cut.

Apasa Sweep cut .

Pentru Profile selecteaza schita Profile.

Pentru Path selecteaza schita Path.

90 www.3dcadvegra.com
Lectia 3 Capitolul 1
Introducere in Sweep Practică inginerească

Apasa OK.

3. Vizualizeaza rezultatele.

4. Salveaza si inchide partul.

Studiu de caz: Modelarea de forme complexe necesita anumite tehnici pentru a crea
Sticla anumite operatii ca nu sunt identice cu cele obtinute din extruded sau
revolved. Vom incepe prin crearea formei si dupa vom adauga restul
detaliilor.

Procedura Creeaza un nou part folosint templateul Part_IN.

1. Sweep path.

Selecteaza planul Front si creeaza o noua schita.

Deseneaza o linie verticala care incepa in Origin cu dimensiunea de


9.125.

Aceasta va folosi ca sweep path.

Iesi din schita si numesteo Sweep path.

www.3dcadvegra.com 91
Capitolul 1 Lectia 3
Practică inginerească Introducere in Sweep

2. Schita noua.

Selecteaza planul Front si creeaza o noua schita

3. Adauga o poza in schita.

Apasa Sketch picture (Tools > Sketch tools > Sketch picture).

Din Lesson04\Case Study\Bottle Images selecteaza Front of Bottle.tif


si apasa Open.

Dimensiunea si pozitia pozei sunt foarte importante pentru sweep path.


Urmatoarele dimensiuni trebuiesc setate:

- Pozitia pe X = -2.390 in

- Pozitia pe Y = -0.100 in

- Width = 4.79 in

Apasa OK la Sketch picture.

92 www.3dcadvegra.com
Lectia 3 Capitolul 1
Introducere in Sweep Practică inginerească

Iesi din schita si denumeste-o Picture - Front

4. Adauga o poza in schita.

Adauga o noua schita pe planul Right folosind dimensiunile de la


pasul anterior.

www.3dcadvegra.com 93
Capitolul 1 Lectia 3
Practică inginerească Introducere in Sweep

5. Deseneaza prima curba de ghidare.

Creeaza o noua schita pe planul Front si deseneaza o spline folosind


imaginea Picture – Front.

Adauga o constrangere Horizontal intre punctul inferior al curbei si


oroginea partului.

Adauga o dimensiune de 0.5 intre punctul superior al curbei si schita


sweept path.

Iesi din schita si denumeste-o First guide.

94 www.3dcadvegra.com
Lectia 3 Capitolul 1
Introducere in Sweep Practică inginerească

6. Deseneaza a doua curba de ghidare.

Creeaza o noua schita pe planul Right si deseneaza o spline folosind


imaginea Picture – Side.

Adauga o constrangere Horizontal intre punctul inferior al curbei si


oroginea partului.

Adauga o dimensiune de 0.5 intre punctul superior al curbei si schita


sweept path.

Iesi din schita si denumeste-o Second guide.

www.3dcadvegra.com 95
Capitolul 1 Lectia 3
Practică inginerească Introducere in Sweep

7. Ascunde schitele.

Ascunde schitele care contin pozele folosite la pasi anteriori.

8. Profilul folosit la sweep.

Selecteaza planul Top si creeaza o noua schita.

Apasa Ellipse si creeaza o elipsa cu originea in originea partului.

9. Relatia dintre profil si curbele de ghidare.

Dorim ca profilul folosit la sweep si curbele de ghidare sa fie


constranse. In felul acesta curbele de ghidare va controla fotma
corpului. Vom folosi constrangerea Pierce. In acest fel vom creea
curbele de ghidare inaintea profilului. Apasa tasta Ctrl si selecteaza un
punct al unei axe si prima curba. Right-click si alege Pierce. Repeta
acesti pasi si pentru axa secundara.

10. Constrange profilul.

Deoarece constrangerea Priece a fost folosita pentru axele elipsei


schita este constransa si nu mai poate fii modificata.

96 www.3dcadvegra.com
Lectia 3 Capitolul 1
Introducere in Sweep Practică inginerească

11. Iesi din schita.

Profilul care va fii folosit pentru swwep este constransa si poti iesi din
schita. Nu suntem gata sa creeam sticla inca.

Numeste schita Sweep profile.

Optiunile unui Property manager-ul unui sweep contine sectiuni pentru diferite tipuri
sweep de obiecte: Profile, Path si Guide curves. Exista si optiune de a seta
cum se va propaga profilul in comanda.

Dialogul este inpartit in 5 grupuri de casute:

- Profile si Path

- Options

- Guide curves

- Start/End tangency

- Thin feature

www.3dcadvegra.com 97
Capitolul 1 Lectia 3
Practică inginerească Introducere in Sweep

Options Casuta de Options continu unu sau mai multe cunelte pentru a controla
profilul folosit pentru boss sau cut.

- Orientation/twist type

Cu un sweep normal orientarea profilului se poate face folosint


urmatoarele optiuni Follow path, Keep normal constant, Twist
along path si Twist along path with normal constant.

Daca sweep-ul contine curbe de ghidare, orientarea profilului poate fi


setata prin optiunile Follow path and 1st guide curve sau Follow 1st
and 2st guide curves.

- Path alignment type

Aliniaza profilul cand apar curbari mici si neuniforme pe calea


acestuia si profilul nu mai ramane aliniat pe acesta.

o None

Aliniaza profilul normal fata ce cale. Nu se aplica nici o


corectie.

o Minimum twist (doar pentru 3D)

Previne profilul sa se intersecteze cu el insusi pe calea


acestuia.

o Direction vector

98 www.3dcadvegra.com
Lectia 3 Capitolul 1
Introducere in Sweep Practică inginerească

Aliniaza profilul la directia vectorului selectat in casuta


Direction vector.

o All faces

Atunci cand partul contine fete aadiacente, creaza corpul


sweep-uli tangent la aceste fete.

- Merge tangent faces

Cu aceasta optiune pornita aplicatia va uni fetele tangente creand o


fata aproximativa. Fetele plane, cilindrice si conice nu sunt unite.

- Show preview

Cu aceata optiune pornita aplicatia va afisa viitoare gemetrie care va


rezulta.

- Merge result

Cu aceasta optiune oprita comanda va crea un nou corp.

- Align with end faces

Cu aceasta optiune pornita comanda sweep poate creea gemetrie in


afara caii acesteia.

Sweep folosind Cand profilul este propagat pe curbele de ghidare controleaza


dimensiunea, folma si orientarea profilului. In acest exemplu curbele
Guide curves
de ghidare controleaza dimensiunile si formele elipsei pe axele
principale alea acesteia.

12. Sweep folosind Guide curves.

Apasa Swept boos/base .

13. Selecteaza profilul si calea.

Cu casuta de Profile activa selecteaza elipsa. Dupa selectarea


profilului casuta Path devine activa automat. Selecteaza linia verticala,
notele explicative vor aparea pe ecran. Viitoarea geometrie apare pe
ecran.

www.3dcadvegra.com 99
Capitolul 1 Lectia 3
Practică inginerească Introducere in Sweep

14. Guide curves.

Expandeaza casuta Guide curves. Selecteaza cele doua curbe indicate.

100 www.3dcadvegra.com
Lectia 3 Capitolul 1
Introducere in Sweep Practică inginerească

15. Afisarea sectiunii.

Apasa Show sections foloseste butoanele pentru a afisa sectiunile


intermediare.

Dimensiunea elipsei este condusa de cele doua curbe de ghidaj.

www.3dcadvegra.com 101
Capitolul 1 Lectia 3
Practică inginerească Introducere in Sweep

16. Options.

Expandeaza casuta Options si seteaza Orientation/twiest type pe


Follow path.

102 www.3dcadvegra.com
Lectia 3 Capitolul 1
Introducere in Sweep Practică inginerească

Expandeaza casuta de Start/End tangency si selecteaza None la


ambele optiunii.

Apasa OK.

17. Sweep-ul final.

Corpul rezultat este afisat in imaginea de mai jos.

18. Salveaza si inchide piesa.

www.3dcadvegra.com 103
 
Exercițiul 8 Capitolul 1
Levier Practică inginerească

Exercitiul 8 : In acest exercitiu vom creea un levier.


Levier

1. Creeaza un nou part si deseneaza calea levierului.

Creeaza cele doua linii dupa care adauga filetul.

2. Sweep

Creaza un nou plan pentru a putea creea profilul levierului.

Creeaza un Sweep folosind profilul si calea de la pasul 1.

www.3dcadvegra.com 105
Capitolul 1 Exercițiul 8
Practică inginerească Levier

3. Foloseste comanda Revolve

Creeaza schita din imaginea de mai jos.

Foloseste comanda revolve pentru a creea capatul levierului.

4. Gaura hexagonala

Creeaza o gaura hexagonala folosind unealta Polygon .

106 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 8 Capitolul 1
Levier Practică inginerească

5. Rotunjeste fundul gaurii hexagonale folosind comanda


Dome.

Apasa Dome .

Selecteaza fata de jos a gaurii hexagonale.

Debifeaza optiunea Continuous dome.

Seteaza Distance=0.25.

Apasa Reverse direction pentru a creea dome-ul.

Apasa OK.

www.3dcadvegra.com 107
Capitolul 1 Exercițiul 8
Practică inginerească Levier

6. Optiunea through all cut.

Creeaza capatul drept al levierului folosind schita din imaginea de mai


jos si optiunea Through all cut.

7. Salveaza si inchide partul.

108 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 9 Capitolul 1
Starship Practică inginerească

Exercitiul 9: Creeaza modelul urmator urmarind pasi de mai jos.


Starship
Procedura Creeaza un nou part folosind template-ul Part_MM.

1. Unitati.

Schimba unitatile de masura in CGS (centimetri,grame, secunde).

2. Viewport backgrouns.

Apasa Tools, Options, Systerm options, Colors.

Sub Background appearance, apasa Plain(viewport background


color above). Seteaza Viewport backgrouns alb.

3. Salveaza.

Salveaza partul si denumeste-l Starship.

4. Calea sweep-ului.

Creeaza o schita pe planul Top.

Creeaza o linie verticala de 1252 cm ca cea din figura de mai jos.

Denumeste schita Path si iesi din schita.

www.3dcadvegra.com 109
Capitolul 1 Exercițiul 9
Practică inginerească Starship

5. Prina curba de ghidare.

Creeaza o noua schita pe planul Top. Selecteaza schita de la pasul 4 si


apasa Convert entities.

Schimba linia convertita in construction geometry.

Creeaza o linie si un arc tangent la fel ca in imaginea de mai jos.

Iesi din schita si denumeste-o Side guide.

6. A doua curba de ghidare.

Creeaza o noua schita pe planul Top. Selecteaza schita de la pasul 4 si


apasa Convert entities.

Schimba linia convertita in construction geometry.

Creeaza o linie si 3 arce tangente la fel ca in imaginea de mai jos.

110 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 9 Capitolul 1
Starship Practică inginerească

Iesi din schita si denumeste-o Top guide.

7. Profilul sweep-ului.

Creeaza o noua schita ep planul Front.

Creeaza o semi-elipsa dupa cum urmeaza:

- Centrul acesteia sa fie Coincident cu sfarsitul lui Path

- Axa majora este Coincident cu endpointul primei elipse

- Axa minora nu este inca constransa

- Endpoints sunt Coincident cu endpoints primei elipse

8. Partea inferioara a profilului.

Creeaza in aceias schita a doua semie-elipsa dupa cum urmeaza:

- Centrul acesteia sa fie Coincident cu sfarsitul lui Path

- Axa majora este Coincident cu endpointul primei elipse

www.3dcadvegra.com 111
Capitolul 1 Exercițiul 9
Practică inginerească Starship

- Axa minora nu este inca constransa

- Endpoints sunt Coincident cu endpoints primei elipse

9. Linii ajutatoare.

Deseneaza foua linii ajutatoare la fel cu cele din imaginea de mai jos si
adauga o dimensiune intre cele doua de 60 de grade.

Iesi din schita si denumest-o Section.

10. Foloseste comanda Sweep cu curbele de ghidare.

Selecteaza profilul, calea si curbele de ghidare.

112 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 9 Capitolul 1
Starship Practică inginerească

Comanda Sweep contine doua optiuni care afecteaza calitarea fetelor


rezultante. Acestea sunt Merge tangent faces care este localizat in
casuta Options si Merge smooth face care este localizat in casuta
Guide curves.

Daca profilul folosit la sweep nu sunt tangente Merge tangent faces


forteaza acele fete sa devina tangente.

Debifarea optiunii Merge smoot faces inbunatateste performanta


sweep-ului, dar va imparti corpul in segmente acolo unde curbura calii
nu este continua.

www.3dcadvegra.com 113
Capitolul 1 Exercițiul 9
Practică inginerească Starship

Rezultatul obtinut cu Merge tangent faces activ si cu Merge smooth


faces inactiv.

Rezultatul obtinut cu Merge tangent faces inactiv si cu Merge


smooth faces inactiv.

Rezultatul obtinut cu Merge tangent faces activ si cu Merge smooth


faces activ.

11. Redenumeste sweep-ul in Fuselage.

12. Creeaza calea pentru aripa.

Creeaza o noua schita pe planul Top.

Deseneaza o linie ca in imaginea de mai jos. Iesi din schita si


redenumete-o Wing path.

114 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 9 Capitolul 1
Starship Practică inginerească

13. Curba de ghidare a aripei.

Creeaza o noua schita pe planul Top.

Deseneaza o linie ca in imaginea de mai jos. Iesi din schita si


redenumete-o Tailing edge.

www.3dcadvegra.com 115
Capitolul 1 Exercițiul 9
Practică inginerească Starship

14. Sectiunea aripei.

Creeaza o noua schita pe planul Top.

Deseneaza trei linie si un arc, dimensioneaza schita ca in imaginea de


mai jos. Iesi din schita si redenumete-o Wing section.

15. Foloseste comanda Sweep cu curbele de ghidare.

Deselecteaza optiunea Merge solid.

Deoarece nava noastra spatiala este simetric aripa si motorul vor fii
construite doar pe o parte, dupa care se va folosii comanda mirror
pentru a le copia si pe partea opusa a navei.

116 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 9 Capitolul 1
Starship Practică inginerească

Deseori se intampa sa nu putem folosi comanda mirror pentru un


sweep carea are curbe de ghidare. De preferat sa se creeze corpurii
separate si sa se folosesca comanda mirror pentru acele corpuri.

Redenumeste feature-ul in Wing.

16. Fillets.

Adauga un filet de 91.5 cm ca in imaginea de mai jos.

Adauga un filet de 160 cm ca in imaginea de mai jos.

17. File explorer.

Apasa File explorer in Task pane.

Expandeaza Lesson04 si cauta library feature Engine profile.

Trage acest feature pe fata aripei.

www.3dcadvegra.com 117
Capitolul 1 Exercițiul 9
Practică inginerească Starship

18. Editeaza schita.

In noua schita exista originea acesteia, care poate fii folosita pentru a
pozitiona schita.

19. Adauga constrangeri.

Adauga o constrangere de tip Midpoind intre lina de constructie si


muchia de jos (prezenta in cercul albastru) si o constrangere de tip
Coincident intre linia de constructie so muchia filetului(prezenta in
cercul rosu).

118 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 9 Capitolul 1
Starship Practică inginerească

Apasa Finish si iesi din schita.

20. Revolve.

Selecteaza schita si apasa Revolved boss/base. Deselecteaza optiunea


Merge solid pentru a uni noul corp cu Wing. Redenumeste feature-ul
in Engine.

21. Fillet.

www.3dcadvegra.com 119
Capitolul 1 Exercițiul 9
Practică inginerească Starship

Adaufa un fillet de 15 cm ca cel din imaginea de mai jos.

Denumete filletul in Wing/Engine blend.

22. Mirror.

Creaza aripa/motorul pe partea opusa a navei folosind planul Right ca


referinta.

23. Combina.

Apasa Combine .

Pentru Operational type selecteaza Add si selecteaza cele 3 corpuri.

120 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 9 Capitolul 1
Starship Practică inginerească

24. Fillets.

Adauga un fillet de 120 cm ca in imaginea de mai jos.

Denumete feature-ul in Upper bleand

www.3dcadvegra.com 121
Capitolul 1 Exercițiul 9
Practică inginerească Starship

25. Creeaza o schita pentru spatele navei.

Creeaza o noua schita pe fata din spate a feature-uii Fuselage.

Foloseste comanda Convert entities pentru a converti conturul fetei in


schita activa.

Deseneaza o line pe axa minora si sterge jumate din schita folosind


comanda Trim.

26. Revolve.

Creeaza un feature de revolutie care sa aibe Angle=180. Denumeste-l


Aft dome.

122 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 9 Capitolul 1
Starship Practică inginerească

27. Editeaza culoarea partului.

Schimba culoarea partului in gri inchis. Seteaza R=128, G=128 si


B=128.

Selecteaza cele 2 fete lunguiete (cele de la esapamentul motorului) si


seteaza R=255, G=0 si B=0.

28. Display manager.

Apasa Display manager .

29. Luminii.

Expandeaza folderul Lights .

Double-click (click dublu) pe Directional1.

Efectueaza modificarile ca in imaginea de mai jos.

Alege culoarea cyan valorile acestei culoare sunt R=128, G=255 si


B=255.

www.3dcadvegra.com 123
Capitolul 1 Exercițiul 9
Practică inginerească Starship

30. Scene.

Expandeaza folderul Scene .

Double-click (click dublu) pe Background.

In casuta Background apasa Browse, din locatia Advanced Part


Modeling \ Lesson04 \ Exercises alege imaginea Nebula.tif.

124 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 9 Capitolul 1
Starship Practică inginerească

Apasa Integrated preview .

www.3dcadvegra.com 125
 
Capitolul 1
Practică inginerească

Lecţia 4

Modelare cu ajutorul curbelor

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Sa creati o schita 3D
 Sa creati o spirala (helix)
 Sa creati o curba compozita din multiple entitati
 Sa creati un sweep dupa un schita 3D
 Sa creati o schita ne-planara prin proiectia unei schite pe o
suprafata
 Sa creati un shell cu diferite grosimii
 Sa modelati un filet
 Sa creati o curba folosind o lista de coordonate pe X,Y si Z
 Sa creati o curba condusa de ecuatii
   

www.3dcadvegra.com 127
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

Aplicarea unei Prima data se va modela conturul etichetei.


etichete pe o
sticla Conturul etichetei este un sweep.

Calea acesteia este proiectia unei schite pe fata sticlei.

Calea generata va fii folosita ca Sweep Path pentru un alt sweep.


Schita este deja construita si este salvata ca un Library feature.

Library features Library features sunt in general folosite in Design library (vezi
manualul de SolidWorks Essentials) dar de asemenea acestea pot fi
incorporate prin drag and drop din File explorer.

File Explorer File Explorer este folosit pentru cautarea locatii sau directoare pentru
tipurile de fisiere ale SolidWorks-ului. Fisierele pot fi adaugate in
SolidWorks folosind drag and drop

1. Deschide partul Bottle

Navigheaza in fisierul Case study al acestei lectii si selecteaza partul


Bottle. Acest part a fost salvat la sfarsitul lectiei 4.

2. File Explorer

Apasa pe tabul File Explorer din Task Pane.

Expandeaza folderele Lesson 5 si Case study apasand pe + aflat in fata


acestora pentru a gasi partul Lable (acesta fiind un library feature).

128 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

3. Drag and drop

Afiseaza planul Front al partului.

Trage fisiereul Lable din File Explorer si da-i drumul pe planul Front.

Sfat Elibereaza library feature pe numele planului in zona grafica.

www.3dcadvegra.com 129
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

4. Referinta

Selecteaza referinta Sketch Point 1 si selecteaza originea partului. Cu


toate ca aceasta referinta nu este obligatorie este bine de facut pentru a
evita repararea relatiilor pierdute (dangling relations).

Apasa OK.

130 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

Folderul pentru Schita apare in Feature Manager design tree intr-un foldet numit
Library Feature Lable<1>.
Folder

Sfat Comanda Dissolve Library Feature poate fii folosit pentru a elimina
folderul LibFeat. Icoana de Library feature sa dispara si ca fiecare
entitate sa apara individual in FeatureManager design tree.

Proiectia unei In cazul nostru vrom proiecta o schita 2D pe o suprafata curbata a


schite pe o sticlei. Curba 3D rezultata va servi pe post de cale pentru sweep-ul
care va delimita conturul decalului aflat pe sticla.
suprafata

www.3dcadvegra.com 131
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

5. Project Curve dialogul si previzualizarea.

Apasa Project Curve .

Selecteaza optiunea Sketch on faces din lista.

6. Selectia

Apasa in lista de Sketch to Project si selecteaza schita. Apasa in lista


Projection Faces si selecteaza fata modelului. Implicit sistemul va
proiecta schita normal pe planul schitei (pe axa Z in partea pozitiva).
Daca doresti sa proiectezi curba pe fata din spate a sticlei, apasa
Reverse Projection.

Apasa OK.

132 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

7. Proiectia curbei

Sistemul proiecteaza schita pe fata frontala a sticlei. Acesta schita 3D


va fii folosita pe poste de cale pentru sweep-ul care va delimita zona
pentru eticheta .

www.3dcadvegra.com 133
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

8. Desenati profilul

Activeaza vederea Right view si selecteaza planul Right. Creeaza o


schita pe acest plan si deseneaza un cerc.

134 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

9. Constrange profilul

Adauga o relatie de Pierce intre centrul cercului si curba proiectata pe


sticla. Diametrul cercului este de 0.125. Relatia de pierce se poate
adauga in partea de sus sau in partea de jos a curbei. Sistemul va
pozitiona entitatea in functie de cel mai apropiat punct fata de aceasta.
Daca doriti ca cercul sa fie localizat sus selectati partea de sus a curbei.

www.3dcadvegra.com 135
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

10. Creati sweep-ul pentru a evidentia conturul exterior al


etichetei.

Iesi din schita.

Apasa Sweep Boss/Base .

Selecteaza cercul pentru Profile si curba pentru Path.

Apasa OK.

Sistemul nu va intampina nici o dificultate in crearea unui sweep cu


toate ca, conturul acestuia se afla in mijlocului unui contur inchis.

136 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

11. Adauga gatul sticlei

Selecteaza fata superioarea a sticlei si creeaza o schita.

Foloseste comanata Convert entitites pentru a copia muchiile in


schita activa.

Extrudeaza schita pe o distanta de 0.625

Shell cu grosime Comanda Shell Feature permite creerea unui shell cu grosimii
variabile, atunci cand uni pereti sunt mai grosi (subtiri) decat alti. Poti
variabila
decide care este grosimea pentru majoritatea fetelor.

www.3dcadvegra.com 137
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

Creeaza grosimea Creeaza un shell cu grosime variavila, indeparteaza fata de sus a


sticlei sticlei. Foloseste o grosime de 0.060 pentru gat si 0.020 pentru
restul sticlei.

12. Apasa Shell

Apasa Shell .

Seteaza grosimea la 0.020 ca valoare implicita.

Pentru Face to remove selecteaza fata de sus a sticlei.

13. Grosimii multiple

Expandeaza campul de Multi-thickness settings.

Fetelor selectate in acest camp nu li se va aplica grosimea default


setata in pasul anterior.

14. Selecteaza fata laterala a gratului

Selecteaza campul Multi-thickness settings si selecteaza fata laterala


a gatului. Seteaza grosimea la 0.060.

138 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

Apasa OK pentru a creea Shell-ul.

15. Rezultatul afisat in section view

Vederea din dreapta prezinta grosimea peretilor.

Modelarea Modelul poate sa contina doua tipuri de filet: un filet standard sau o
filetului reprezentare grafica a acestuia (cosmetic threads) si filet care nu este
standard. Filetul standard nu se modeleaza in fisier. Acesta este
reprezentat in model sau desenat folosind simbolul de filet.

www.3dcadvegra.com 139
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

Filetul care nu este standard se modeleaza in fisier. Aceste filete la fel


ca si cel pentru sticla noastra nu se poate reprezenta printr-o nota.
Modelarea geometrica este ceruta de aplicatii ca: NC machining, rapid
prototyping si FEA.

Creeaza o spirala Un filet este modelat folosind comanda sweep folosind un profil
care urmeaza o spirala.O spirala poate fi folosita pentru a crea
arcuri sau roti dintate.

Pasii majori in crearea unui filet sunt:

- Creaza spirala

Spirala se bazeaza pe o schita casre are diamentrul egal cu gatul sticlei.

- Creaza schita pentru profilul comenzii.

Schita este orientata in functie de spirala si parametrii gatului.

- Foloseste comanda sweep utilizand schita si spirala pentru


a crea un feature care adauga sau indeparteaza material.

In acest exemplu vom adauga materialul.

Procedura In aceste exemplu vom crea filetul sticle ca in imaginea alaturata.

16. Creaza un plan.

Creaza un plan offset-at la 0.10 sub planul superior al sticlei. Dupa


acesta va pornii filetul.

140 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

17. Creaza schita.

Cu acest plan selectat,creeaza o noua schita.

18. Copiaza muchia.

Copiaza muchia superioara a gatului sticlei folosind comanda Convert


entities.

Acest cerc va determina dimensiunea spiralei.

19. Creaza spirala.

Apasa Helix and Spiral .

Pentru Defined by apasa Pitch and Revolution.

Seteaza Pitch ca fiind 0.15 si Revolutions ca fiind 1.5.

Apasa Reverse Direction pentru ca spirala sa coboare in josul gatului.

Seteaza Start Angle ca fiind 0 si apasa Clockwise.

Apasa ok pentru a crea spirala.

www.3dcadvegra.com 141
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

20. Insereaza o schita .

Folosind o library feature insereaza profilul filetului.

In file explorer navigheaza in Lesson 5\ Case study.

Insereaza library feature –rul thread.sldlfp pe planul Right.

142 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

21. Constrangerile.

Editeaza schita .

Creaza o constrangere colineara intre linia de constructie si plane 1.

Adauga o relatie de colinialitate intre linia de constructie verticala a


schitei si muchia exterioara a modelului.Aceasta schita este aratata ca
fiind fully define.

Iesi din schita.

22. Foloseste comanda sweep pentru a creea filetul.

Apasa Swept boss/base .Selecteaza schita ca sectiune pentru


sweep si spirala pentru calea sweep-ului.

Apasa ok.

www.3dcadvegra.com 143
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

23. Rezultatul.

Rezultatul comandei sweep este afisat in imaginea din dreapta.

24. Adauga detaliile finale.

Varianta simpla pentru a rotunji incepul si sfarsitul filetului este


folosirea unei comenzi de revolutie.Foloseste aceasta comanda pentru
ambele capete.

144 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

Sfat Foloseste muchia verticala dintre filet si sticla pentru a creea un


revolved feature.

25. Rezultatul final

Am terminat cu sticla pentru acest moment.

www.3dcadvegra.com 145
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

26. Salveaza si inchide partul.

146 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

Curbe conduse de Folosind curbe conduse de ecuatii se pot creea spline care sunt definite
ecuatii de acestea.

Introducerea Ecuatiile curbei pot fi: Explicit unde Y este o functie de X sau
curbelor conduse Parametric unde X Y si Z sunt functii de T.
de ecuatii Daca creezi o ecuatie parametrica pentru o curba intr-o schita 2D
numai X si Y poate fi definit.

Schitele 3D suporta doar ecuatiile parametrice.

Poti folosii numai functii care sunt suportate in casuta de Equations.

De exemplu:”D@Sketch”*sin(t).

Unde o gasesti CommandManager: Sketch>Spline>equation Driven Curve.

Menu: Tools,Sketch Entititen,Equation Driven Curve.

1. Creaza un nou part.

Creaza un nou part folosind teamplate-ul Part_MM.Denumeste Wave


Spring Washer.

2. Schita 3D.

Cteaza o schita 3D si schimba orientarea in Isometric.

3. Curba condusa de ecuatie.

Apasa equation driven curve.Introdu urmatorii parametrii:

- Xt=14*sin(t)

- Yt=1.25*cos(5*t)

- Zt=14*cos(t)

- t1=0 .

- t2=pi

www.3dcadvegra.com 147
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

Apasa ok.

4. A doua curba.

Creeaza o noua curba condusa de ecuatii folosind valorile de mai jos.

- Xt=17.5*sin(t)

- Yt=1.25*cos(5*t)

- Zt=17.5*cos(t)

- t1=0

- t2=pi

Iesi din schita.

148 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

5. Creeaza o schita pentru profil.

Creeaza o schita 2D pe planul Right.

Deseneaza un dreptunghi si dimensioneaza ca in imaginea alaturata.

Adauga relatii de Pierce intre mijlocul celor doua linii verticale si


curbele conduse de ecuatii.

Iesi din schita.

www.3dcadvegra.com 149
Capitolul 1 Lectia 4
Practică inginerească Modelare cu ajutorul curbelor

6. Sweep

Selecteaza schita 2D pentru Profile.

Folosind SelectionManager selecteaza curba interioara pentru Path si


curba exterioara pentru Guide Curve.

Pentru Orientation\twist type,selecteaza Follow Path and 1st Guide


Curve.

Apasa ok.

150 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 1
Modelare cu ajutorul curbelor Practică inginerească

7. Mirror.

Foloseste comanda mirror selectand corpul si planul right pentru a


completa partul.

8. Salveaza si inchide partul.

www.3dcadvegra.com 151
 
Exercițiul 10 Capitolul 1
Worm gear Practică inginerească

Exercitiul 10 : Creeaza un nou part folosind template-ul part_mm si denumeste-l


Worm Gear worm gear.

1. Creaza un cilindru.
Capetele piesei sunt simetrice de aceea vom folosii optiunea
Midplane.

2. Creaza un plan si o schita pararela.


Planul este pentru a crea o spirala mai mare decat piesa finala dupa
care aceasta va fi taiata la dimensiunea finala..Pentru a face asta,creaza
un plan pararel cu fata inferioara a cilindrului. Creaza o schita folosind
muchia cilindrului.

www.3dcadvegra.com 153
Capitolul 1 Exercițiul 10
Practică inginerească Worm gear

3. Creaza o spirala.
Spirala trebuie sa fie mai mare decat cilindrul.

154 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 10 Capitolul 1
Worm gear Practică inginerească

4. Profilul dintelui.
Creaza un plan normal fata de sfarsitul spiralei.
Creaza o noua schita pe acesta.
Insereaza blocul Profile.sldblk care este localizat in folderol Exercises
al acestei lectii.
Adauga o constrangere de tip Peirce intre spirala si originea blocului.
Adauga o constrangere de tip Perpendicular intre linia lunga de
constructie a blocului si axa cilindrului.

5. Sweep.
Foloseste comanda sweep pentru a creea dintele rotii melcate.

www.3dcadvegra.com 155
Capitolul 1 Exercițiul 10
Practică inginerească Worm gear

6. Indeparteaza surplusul de material.


Deseneaza un dreptungi.Lungimiea dreptunghiului trebuie sa fie egala
cu cea a cilindrului.Muchiile cilindrului trebuie sa fie coliniare cu
fetele cilindrului.Liniile orizontale ale dreptunghiului trebuie sa
depasasca corpul.
Foloseste comanda Extrude Cut cu Throught all si opriunea Flip
slide to cut.

156 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 10 Capitolul 1
Worm gear Practică inginerească

7. Creaza baza pentru capatul rotii.


Creaza o schita pe fata cilindrului .Deseneaza un cerc si fa-l Coradial
cu muchia cilindrului.Creaza un extrude de 3 mm.

8. Capatul rotii.
Acest capat este concentric cu capatul de la punctul 7.
Dimensiunile acestuia sunt prezentate in imaginea alaturata.

www.3dcadvegra.com 157
Capitolul 1 Exercițiul 10
Practică inginerească Worm gear

9. Mirror.
Foloseste comanda mirror pentru a copia pasii 7 si 8.

158 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 10 Capitolul 1
Worm gear Practică inginerească

10. Salveaza si inchide partul.

www.3dcadvegra.com 159
 
Capitolul 1
Practică inginerească

Lecţia 5

Sweeping avansat

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Intelegeti si sa controlati orientarea si rotatia corpului


 Intelegeti si sa controlati forma profilului in comanda sweep
 Intelegeti rolul folosirii curbelor de ghidare
   

www.3dcadvegra.com 161
Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

Orientarea si Atunci cand se creeaza un sweep , controlarea orientarii profilului


controlul rotatiei este foarte important. Pentru unele tipuri de sweep , in special cele
care foloseste caii formate din schite 3D , orientarea este un aspect
foarte important.

Profilul sweep-ului are anumite grade de libertate care pot fi controlate


cu ajutorul curbelor de ghidare si optiunilor din PropetryManager.
Pentru a intelege acele grade de libertate , ia in considerare gradele de
libertate ale unui avion.

Gradele de libertate pentru Pitch si Yaw sunt definite de orientarea


planului care contine schita. Pe masura ce sweep-ul este construit calea
acestuia controleaza Pitch si Yam.

Roll este rotaia profilului in jurul caii. In general provocarea este sa


induci acea rotatie sau sa o impiedici. Aceasta se poate face cu
controlul curbelor de ghidare.

162 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

Sweep-urile sunt create prin plasarea profilului in diferite pozitii pe


calea acestuia. Sectiunile intermediare sunt unite pentru a creea sweep-
ul. In acest sens sweep-ul poate fii considerat un loft cu forma
geometrica generata automat.

Sectiunile Sectiunile intermediare pot fi afisate pentru Sweeps-urile care folosesc


curbe de ghidare. Tot odata , vizual sectiunile intermediare sunt o
intermediare varianta buna pentru a intelege geometria finala a corpului si motivele
pentru care un sweep nu poate fi creat sau geometria acestuia se
intersecteaza.

Optiunea: Follow Sectiunile intermediare ale sweep-ului folosind o cale plana mentine
Path relatia profilului pe toata geometria sweep-ului(toata lungimea caii).
Daca schita profilului este perpendiculara pe inceputul caii atunci
restul sectiunilor intermediare vor fi perpendiculare pe cale. Daca
schita profilului este un unghi fata de cale la fel vor fi si sectiunile
intermediare.

Optiunea keep Optiunea Keep normal constant pastreaza sectiunile intermediare


Normal Constant pararele cu pozitia profilul original al schitei.

www. 3dcadvegra. com 163


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

Cand se foloseste O situatie unde optiunea keep normal constant este alegerea corecta
optiunea Keep este atunci cand creem un sweep rib. Considerand acest
normal constant exemplu:geometria parcului trebuie sa aiba o inclinare de 5 grade.

Procedura Deschide partul Keep normal constant

1. Editeaza comanda.

Editeaza comanda Sweep1. Optiunea Orientatione/Twist Type este


setata Follow Pat.

Apasa Cancel.

164 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

2. Editeaza Sketch6

Aceasta schita a fost creata folosind comanda Intersectione Curves


pentru a gasi intersectia intre planul Right si cele doua fete ale
partului. Unghiul acesteia a fost creat prin selectia celor doua capete si
coltul curbei. Tot corpul are inclinarea corecta de 5 grade singura
comanda care nu respecta acest unghi este acest rib. Profilul este rotit
pentru a fi pastrat normal pe cale , datorita optiunii Follow Path.

3. Editeaza comanda

Editeaza comanda Sweep1. Seteaza Orientation/twist type in Keep


normal constant. Apasa OK pentru a reface geometria.

4. Editeaza Sketch6.

Acum unghiul comenzii sweep este cel corect.

www. 3dcadvegra. com 165


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

5. Salveaza si inchide partul.

Controlul In urmatorul exemplu vom controla geometria prin curbe de


geometriei prin ghidare.
curbe de ghidare

Constrangerile Atunci cand creem schita unui profil ce va fi folosit in comanda


schitei sweep si care va avea o tendinta de rotatie , este bine sa evitam
constrangerile de tip orizontal si veritical si alte constrangeri in
afara de Pierce. Toste cele mentionate mai sus sunt valide pentru
liniile care merg intre cale si curbele de ghidare. Cand o sectiune din

166 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

geometria sweep-ului se roteste , constrangerile pe orizontala sau


verticala pot cauza ca geometria sa nu poata fi generata in una sau mai
multe pozitii intermediare.

Daca se folosesc constrangeri ca pararel sau perpendicular , schitei ii


este permisa miscarea sau rotirea independenta fata de planul schitei.
In cele mai multe cazuri aceasta este diferenta intre un sweep care
functioneaza si unul care nu functioneaza.

1. Deschide partul Guide_curves.

In acest part este un profil si trei curbe de ghidare.

2. Rotire previzibila.

Putem prevede rotatia geometriei daca afisam curvature combs ale


caii.

Dar , Show curvature combs nu functioneaza pentru o curba


proiectata daca aceasta este calea geometriei. In felul acesta trebuie
creata o copie sub forma de spline.

Deschide o schita 3D.

www. 3dcadvegra. com 167


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

Selecteaza calea , curve2 si apasa Convert entities. Aceasta comanda


creaza o copie a curbei drept spline. Click dreapta pe spline si
selecteaza Show Curvature Combs.

Imaginea de jos afiseaza rotirea caii , aceasta va determina ca profilul


sa se roteasca in comanda sweep.

Iesi din schita si nu salva nici o modificare.

3. Porneste comanda sweep.

Selecteaza schita profile pentru a fi folosita drept profil.

Selecteaza curve 2 ca fiind cale.

Sweep-ul urmeaza calea dar in acelasi timp se roteste dupa aceasta


astfelk incat geometria nu poate fi folosita.

168 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

4. Alinierea cu calea.

Expandeaza Options si seteaza Path alignment type ca Minimum


twist.

Acesta elimina o parte din rotatia geometriei dar rezultatul nu este unul
acceptabil.

www. 3dcadvegra. com 169


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

5. Selecteaza prima curba de ghidare.

Selecteaza curve1 ca fiind prima curba de ghidare.

Observa cum sfarsitul geometriei nu este regulat. Aceasta se datoreaza


constrangerilor de tip orizontal si vertical intre profil si cale.

Sunt doua posibilitati de a rezolva aceasta problema:

- Schimba optiunea Orientatione / twist type

- Editeaza schita profilului si scoate constrangerile de tio


orizontal sau vertical , acestea putand fiind inlocuite de
constrangeri de tip pararel sau perpendicular.

6. Schimba optiunea orientation/twist type.

Expandeaza Options si sub orientation/twist type , selecteaza Follow


path and 1st guide curve.

170 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

Aceasta indeparteaza problema de la pasul anterior deoarece sectiunile


intermediare nu se orienteaza doar dupa cale.

Folosind optiunea Follow path and 1st guide curve rotatia si


orientarea pentru fiecare sectiune intermediara este determinata de un
vector intre cale si prima curba de ghidare.

Optiunea Follow 1 st and 2nd guide curves foloseste aceasi concept ,


dar vectorul este creat intre cele doua curbe de ghidare in loc de cale si
prima curba de ghidare.

www. 3dcadvegra. com 171


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

7. Adauga a doua curba de ghidare.

Selecteaza curve 3 ca fiind a doua curba de ghidare. Ordinea curbelor


din casuta este importanta , in mod special daca se foloseste una din
optiunile pentru Orientation / twist type care foloseste curbe de
ghidare. Ordinea acestora poate fi modoficata cu ajutorul sagetilor din
partea stanga.

Aceste curbe controleaza inaltimea sweep-ului in timp ce se misca pe


cale.

In acest exemplu inaltimea sectiuniiafecteaza raza arcului aflat in

partea superioara a profilului.

172 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

Apasa Ok.

8. Rezultatul.

Metoda O alta metoda pentru a repara geometria se poate realiza prin editarea
alternativa schitei profilului si indepartarea constrangerilor de tip orizontal si
vertical , inlocuirea acestora cu consyttangeri de tip pararel si
perpendicular.

Cu aceasta abordare nu se va mai folosii optiunea Follow path and 1st


guide curve dar se vor folosii curve de ghidare.

www. 3dcadvegra. com 173


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

9. Editeaza schita profilului.

Afiseaza constrangerile schitei. Sterge constrangerile de tip paralel din


acesta.

174 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

10. Adauga constrangere.

Selecteaza linia punctata si linia lunga a schitei (cele afisate in


imaginea alaturata).

Adauga o constrangere de tip perpendicular.

www. 3dcadvegra. com 175


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

11. Adauga constrangere.

Selecteaza cele doua linii punctate ca in imaginea alaturata.

Adauga o relatie de tip pararel.

176 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

12. Inchide schita.

13. Editeaza comanda sweep 1.

Schima optiunea Orientation/twist in Follow path si optiunea Path


alignment type in Minimum twist.

www. 3dcadvegra. com 177


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

14. Adauga un shell si un filet pentru a termina partul.

- Filetul=0. 150

- Grosime shell=0. 150

178 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

15. Salveaza si inchide partul.

Rotire in jurul
caii Folosind comanda sweep cu optiunea Twist along path pentru a roti
profilul in jurul directiei. Aceasta optiune poate impedica rotirea
profilului daca numarul de rotarii este 0.

Optiunea Twist along path poate fii folosita indiferent de coplexitatea


caii.

Definirea rotatiei Rotatia poate fii definita de o valoare ca : Degrees , Radians si Turns
lungul intregii lungimi a caii.

www. 3dcadvegra. com 179


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

1. Deschide partul Twisted ring.

Acesta contine doua schite:

- Sketch2 este profilul

- Sketch3 este calea

180 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

2. Sweep.

Apasa Cut sweep si creeati o operatie Sweep cut folosind


optiunea Follow path.

3. Editeaza Cut-sweep1.

Editeaza operatia Cut-sweep1 si seteaza pentru Orientation/twist type


valoarea Twist along path.

Foloseste Define by: Turns si adauga 15 la numarul de rotatii.

www. 3dcadvegra. com 181


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

Apasa OK.

4. Teminati modelul.

Terminati modelul prin adaugarea unui filet de 0. 013 pe muchiile


rezultate din Cut-sweep1.

182 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

Align with end Poate va intrebati unde se foloseste optiunea Align with end faces.
faces Considerati acest exemplu simplu. Sa presupunem ca vreti sa creeati o
taietura prin tragerea profilului de-a lungul unei muchii a modelului
cum este ilustrat in imaginea de jos.

Daca folositi optiunea Align with end faces , taietura este continua in
totalitate pana la fata de sfarsit a modelului. Aceasta esre similar cu
conditia de sfarsit Through all folosita in operatiile extrudate. De
obicei acest lucru este dorit si iata de ce aceasta optiune este selectata
implicit – atunci cand aveti selectat optiunea Sweep cut.

www. 3dcadvegra. com 183


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

Daca nu folositi Align with end faces taietura se termina cand profilul
ajunge la capatul caii , lasanad o mica margine de material netaiata.

Motivul pentru care nu am folosit Align with end faces cand am tras
filetul este ca nu a existat nici o fata de capat la care sa se aliniem.

184 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

Folosind-o in cazul acela ar fii fortat sistemul sa dea un rezultat


incorect. Din fericire Align with end faces este deselectata implicit
cand avem operatii Sweep boss.

Sweeping along Acest exemplu mai arata ceva: muchiile modelului sunt entitati valide
model edges pentru o cale de tragere. Aceastea pot fi selectate direct , fara sa le
copiati intr-o schita.

Propagate along Cand selectati muchia unui model ca si cale de tragere , devine
tangent edges disponibila o optiune suplimentara in casuta de dialog Sweep. Aceasta
optiune este Tangent propagation si ea are aceias functiune ca si
optiunea similara de la racordare. Daca selectati un singur segment al
muchiei , aceasta optiune face ca operatia sweep sa continue de-a
lungul muchiilor adiacente tangenta.

Comanda Sweep va permite sa selectati numai o singura entitate


pentru cale. De aceea nu puteti folosi optiunea din meniul scurt (click
dreapta) Select tangensy.

Si daca muchiile Considerati o situatie in care vreti sa realizati o operatie Sweep in jurul
nu sunt tangente? unui numar de muchii , din care nu toate sunt tangente. Lista de
selectie Sweep path accepta numai o singura selectie. Nu exista nici un
mod de a selecta multiple muchii si deoarece anumite muchii nu sunt
tangente , acestea nu se propaga.

www. 3dcadvegra. com 185


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

1. Deschide partul Align end faces.

2. Sweep cut.

Apasa Sweep cut sau apasa Insert , Cut , Sweep.

Selecteaza cercul pentru profil.

3. SelectionManager.

Click dreapta in zona de modelate si selecteaza SelectionManager din


meniul scurt.

186 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

Apasa Select group si selecteaza muchiile care intersecteaza


cercul in centru.

Apasa pe icoana de tangenta .

Sistemul selecteaza lantul de tangente.

4. Restul de muchii.

Selecteaza restul de muchii pentru a creea calea.

Apasa OK dim meniul de click dreapta sau din SelectionManager.

www. 3dcadvegra. com 187


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

5. Rezultatul.

Apasa OK.

188 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

6. Salveaza si inchide partul.

Sweeping a Tool Se poate taia cu o unealta dupa un anumit traseu folosind comanda
sweep cut cu optiunea Solid sweep. O aplicare generala este daierea
body unui cilindru cu un corp pentru a creea un burghiu.

Optiunea Solid sweep necesita unele caracteristici:

1. Este activ doar pentru sweep cut.

2. Corpul uneltei trebuie sa:

o Fie un corp de revolurie.

o Sa contina numai forme geometrice analitice ( linii sau


arcuri de cerc).

o Sa fie corp separat .

3. Calea trebuie sa fie tangenta cu unealta si trebuie sa inceapa pe


suprafata corpului care va fii taiat.

1. Deschide partul Drill_bit.

Acest part contine 2 corpuri:

- Un corp reprezinta corpul burghiului

- Cel de al doilea corp reprezinta unealta care va indeparta


material din burghiu

www. 3dcadvegra. com 189


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

2. Examineaza geometria.

Calea este o spirala definita de un cerc care este desenat pe un plan


paralel cu planul Front si coincide cu varful uneltei.

Schita uneltei este normala fata de cale si coincide cu punctul de sfarsit


al spiralei.

Sunt doua relatii intre schita uneltei ci calea:

- Coincident cu arcul de cerc

- Pierce cu calea

Unghiul schitei este controlat de dimensiunea de 1 mm dintre linia de


constructie si vertexul uneltei.

190 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

3. Sweep cut.

Apasa Sweep cut .

Dupa Profile and path apasa Solid sweep.

Selecteaza unealta ca fiind profilul.

Selecteaza spirala ca fiind calea.

Dupa Options selecteaza Show preview , aceasta optiune este


debifata deoarece aplicatia afiseaza o pre-vizualizare a operatiei.

www. 3dcadvegra. com 191


Capitolul 1 Lecţia 5
Practică inginerească Sweeping avansat

Apasa OK.

4. Rezultatul.

Rezultatul sweep-ului este afisat in imaginea de jos. Corpul uneltei


este absorbit de comanda sweep.

192 www. 3dcadvegra. com


Lecţia 5 Capitolul 1
Sweeping avansat Practică inginerească

5. Circulare pattern.

Fa un circular pattern cu comanda sweep. Folosesete fata cilindrului ca


Pattern axis.

Foloseste 2 instante pe distanta de 360 de grade.

Rezultatul de mai jos este afisat in Photo View 360.

6. Salveaza si inchide partul.

www. 3dcadvegra. com 193


 
Exercițiul 11 Capitolul 1
Cutie fard Practică inginerească

Exercitiul 11 : Acesta este un concept de cutie pentru farduri sau fond de ten. Acesta
Cutie fard este un singur corp fara detalii sau componente interioare.

1. Deschide partul Makeup case.

Acest part reprezinta conceptul acestei cutii.

2. Editeaza schita.

Editeaza schita Groove path.

Foloseste Fit spline pentru a converti cele doua linii si arcul de cerc
intr-o curba.

www.3dcadvegra.com 195
Capitolul 1 Exercițiul 11
Practică inginerească Cutie fard

3. Split line.

Foloseste schita activa pentru a sparge fata superioara a solidului.

Noua muchie va fii calea tesiturii.

Provocarea este sa taiem in capacul cutii si sa pastram orientarea


corecta a profilului.

4. Plan de referinta si schita.

Creeaza un plan normal cu sfarsitul curbei.

Creeaza o schita si insereaza blocul numit Groove profile care se


gaseste in fisierul Exercises.

196 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 11 Capitolul 1
Cutie fard Practică inginerească

5. Adauga o relatie.

Adauga o constrangere de tip Pierce intre curba si punctul din schita.

6. View normal to.

Schimba orientarea partului pentru a fii nornal pe schita si apropie


blocul.

www.3dcadvegra.com 197
Capitolul 1 Exercițiul 11
Practică inginerească Cutie fard

Roteste blocul. Acest grad de libertate trebuie indepartat pentru a creea


un sweep corect.

7. Adauga o constrangere.

Adauga o constrangere de tip Coincident intre curba si punctul de


sfarsit al liniei de constructie.

Inchide schita.

198 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 11 Capitolul 1
Cutie fard Practică inginerească

8. Sweep cut.

Creeaza un sweep cut folosint optiunile default.

- Orientation/twist = Follow path

- Path alignment type = None

9. Editeaza comanda.

Editeaza comanda sweep si schimba Path alignment type in All faces.

Aceasta optiune mentine profilul in pozitia corecta pe toata calea.

www.3dcadvegra.com 199
Capitolul 1 Exercițiul 11
Practică inginerească Cutie fard

10. Mirror

Mirror comanda sweep cut folosind planul Front.

200 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 11 Capitolul 1
Cutie fard Practică inginerească

11. Salveaza si inchide partul.

www.3dcadvegra.com 201
 
Capitolul 1
Practica inginereasca

Lecţia 6

Functia Boundary si Lofting

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Creati un solid cu o functie pe perimetru – boundary feature,


intre schite profil.
 Creati forme compexe folosind tehnici avansate pe perimetru
ce includ doua directii.
 Sa folositi entitati de divizare – Split Entities pentru a imparti o
curba in schita.
 Folositi instrumentul de analiza a deviatiilor – Deviation
Analysis pentru a compara fetele de-a lungul muchiilor.

   

www.3dcadvegra.com 203
Capitolul 1 Lectia 6
Practica inginereasca Functia Boundary si Lofting

De ce operatii SolidWorks are operatii cum ar fi sweep, loft si boundary deoarece


unele forme pur si simplu nu pot fi create cu linii, arce, extrude si
Loft si
revolve. Traiectoriile nu sunt lineare, curbele nu sunt constante. Este de
Boundary ? ajuns sa va uitati la cateva produse de uz casnic pentru a vedea astfel de
exemple.

Pe cat de utile sunt, fiecare din aceste operatii complexe are limitari:

 Sweep foloseste doar un profil; poate varia in marime (folosind


curbe de ghidare), dar un cerc nu poate deveni un patrat.

 Loft permite mai multa flexibilitate profilelor, dar controlul


curburii pe directia traiectoriei („Direction 2”) este limitat.

 Boundary este similar cu loft dar aplica mult mai bine controlul
general al curburii (ambele directii), dar nu poate fi folosit cu
controlul axei.

Cu aceste trei tipuri de operatii si cu avantajele si flexibilitatile lor,


proiectantul aproape are control total asupra formelor complexe.

Ce veti folosi? Depinde in primul rand de tipul de date initiale pe care-l


aveti, si de limitarile descrise mai sus.

Cum lucreaza Ar putea fi folositor sa va ganditi la operatiile extrude si revolve ca fiind


Lofting si similare cu liniile si arcele, iar operatiile boundary si lofts fiind similare
cu curbele tip splines. In acelasi fel in care curbele spline interpoleaza
Boundary curbele intre puncte, operatiile boundary si loft interpoleaza suprafetele
intre profile.

Aceasta explica de ce daca


incepeti cu patru profile ca
urmatoarele:

204 www.3dcadvegra.com
Lectia 6 Capitolul 1
Functia Boundary si Lofting Practica inginereasca

Veti termina solidul asa:

Si nu asa:

Functia boundary (boss, cut, surface) este asemanatoare cu operatia


Boundary vs. loft, cu unele diferente. Cea mai buna cale de a intelege operatia
Loft boundary este de a o compara cu Loft si de a ilustra diferentele. Acest
lucru va va ajuta sa decideti ce instrument veti folosi in diferite situatii
in modelare.

Cand o operatii este creata doar cu profile, in particular cu un numar


mic (trei in acest caz), va exista o mica diferenta intre rezultatele ce le
obtineti cu loft si boundary. Cea mai sesizabila diferenta este conditia
de tangenta la capete care are mai mare influenta la operatia loft.
Oricum, puteti ajusta aceasta in operatia boundary prin alungirea
vectorilor tangentei.

www.3dcadvegra.com 205
Capitolul 1 Lectia 6
Practica inginereasca Functia Boundary si Lofting

Loft Boundary

Care rezultat este corect? Ambele. Proiectantul decide. Cand modelati


operatii care nu sunt analitice, cum ar fi extrude si revolve, ci mai
degraba sunt create prin interpolare intre sectiuni transversale, teoretic
exista un numar nelimitat de raspunsuri corecte.

Detaliile functiei Cand o operatie este creata din doua seturi de curbe (profile si
Boundary curbe de ghidare in cazul unui loft), diferenta intre loft si boundary
este mai pronuntata.

In operatia loft, profilele au o mai mare influenta asupra formei


rezultante decat au curbele de ghidare. In functia loft, ambele seturi de
curbe (numite Direction 1 si Direction 2) au aceeasi influenta asupra
formei rezultatului.

Boundary cu Aceasta diferenta intre boundary si loft devine mai vizibila in


suprafete modelarea suprafetelor. Deoarece ambele seturi de curbe perimetrale
au aceasi pondere, interpolarea C2 poate fi aplicata pe toate cele
patru laturi ale suprafetei aplicate. Cu o suprafata loft, interpolarea
C2 poate fi aplicata doar profilelor, nu si curbelor de ghidare. C2
reprezinta tipul de continuitate = derivata secundara, in punctele de
unire ale curbelor.

Etapele Pasii importanti in acest proces sunt:


procesului
 Crearea profilelor.

Profilele pot fi facute din schite 2D sau 3D, muchii, curbe sau fete.
Pentru cele mai bune rezultate profilele trebuiesc facute din acelasi
numar de entitati si anticipand cum se va trece de la unul la celalalt in
timpul crearii functiei.

 Optional creati curbe pentru a doua directie

206 www.3dcadvegra.com
Lectia 6 Capitolul 1
Functia Boundary si Lofting Practica inginereasca

Curbele pentru a doua directie pot fi folosite optional cu functia


boundary pentru a rafina curbura perpendiculara pe profile.

 Aplicati functia boundary intre profile.

Cand selectati fiecare profil este important sa controlati rasucirea.


Oricum aceasta este editabila in timpul procesului.

Prezentarea Aplicarea functiei boundary creaza un solid sau o suprafata folosind


functiei profilele si, optional, curbe pentru a doua directie. Functia boundary
Boundary este creata prima data intre profile si curbele optionale asigura control
aditional asupra felului in care forma dintre profile este generata.

Unde o gasiti  Meniu: Insert, Boss/Base, Boundary 


 Managerul de comenzi: Insert >Boss/Base >Boundary 

Procedura 1. Deschideti piesa Defroster Vent 
Aceasta contine trei profile schitate.

Pregatirea Felul in care sunt desenate profilele are o insemnatate speciala in loft
si boundary, asa cum are si modul de selectie in loft. In general sunt
profilelor doua reguli de urmat pentru a avea rezultate bune:

 Alegeti acelasi punct corespondent pe fiecare profil.

Sistemul conecteaza cele doua puncte alese. Daca nu sunt alese cu


grija, forma rezultata va fi rasucita. Daca profilele sunt cercuri, nu
exista capete, facand alegerea punctelor complicata. In aceasta situatie
puneti in schita cate un punct pe fiecare cerc si selectati punctele
atunci cand alegeti profilele.

 Fiecare profil ar trebui sa aiba acelasi numar de segmente.


In cazul in care profilele au numar diferit de segmente, aveti
doua optiuni:

 Adaugati sau mutati interactiv puncte de conectare in timpul


comenzii Loft.

www.3dcadvegra.com 207
Capitolul 1 Lectia 6
Practica inginereasca Functia Boundary si Lofting

 Divizati manual arcul pentru a controla exact care portiune a


arcului corespunde fiecarei laturi a dreptunghiului.

2. Aplicarea functiei boundary 

Clic Boundary Feature .

3. Managerul de proprietati 
Clic in lista Direction1 si alegeti cele trei
schite in fereastra grafica. Este bine sa
selectati cam in aceasi zona pe entitatile
corespunzatoare in fiecare schita.

Nota Cand alegeti trei sau mai multe schite,


trebuie sa o faceti in secventa corecta. Daca
profilele nu sunt in ordinea corecta in lista, le
puteti repozitiona folosind butoanele Up si
Down.

Sfat Desi Show preview imbunatateste


vizualizarea pe masura ce selectati profilele,
cu forme complexe previzualizarea tinde sa
incetineasca raspunsul sistemului.

4. Conectori 
Pe masura ce selectati schitele, sistemul genereaza un conector ce arata
ce vertecsi din schita vor fi conectati in timpul operatiei. Acordati
atentie acestui conector deoarece el va arata daca forma are de gand sa
se rasuceasca, si va permite corectarea rasucirilor sau erorilor de
selectie doar tragand de punct. Apare si un marcaj ce identifica

208 www.3dcadvegra.com
Lectia 6 Capitolul 1
Functia Boundary si Lofting Practica inginereasca

profilele si asigura optiuni de tangenta (None – nimic, Default –


implicit, Direction Vector – vector de directie, si Normal to Profile –
perpendicular pe profil) pentru fiecare.

Sfat Conectorii sunt extrem de folositori, mai ales la profile foarte diferite.
Folosirea lui Split Entities in schitele profilelor pentru a le diviza
poate sa imbunatateasca mult rezultatul operatiei.

Curvature Combs (crestele curburii – verde = directia 1 si purpuriu =


directia 2) afiseaza inclinarea gradul de variatie al curburii.

5. Clic Thin Features 
Stabiliti grosimea Thickness la 0.090 inci. Asigurati-va ca grosimea
este adaugata spre exteriorul profilelor.

www.3dcadvegra.com 209
Capitolul 1 Lectia 6
Practica inginereasca Functia Boundary si Lofting

Sub Options and


Preview clic Merge
tangent faces (alipirea
fetelor tangente). Clic
OK pentru a definitiva
operatia.

Alipirea fetelor Optiunea Merge tangent faces face ca suprafetele din operatia
loft sa fie tangente daca segmentele corespunzatoare din profile
tangente
sunt tangente. Fetele ce pot fi reprezentate ca plane, cilindri sau
conuri sunt pastrate. Alte fete adiacente sunt lipite si sectiunile
sunt aproximate. Arcele din schite ar pute fi convertite in splines.

6. Editarea 
operatiei 
Editati definitia
operatiei boundary.
Sub Options,
deselectati optiunea
Merge tangent faces
si clic OK. Observati
ca muchiile
corespunzatoare
capetelor de linii si
arce din profile sunt
acum vizibile.
Comparati rezultatul
cu cel de la pasul
precedent.

7. Activati din nou Merge tangent faces. 
 

210 www.3dcadvegra.com
Lectia 6 Capitolul 1
Functia Boundary si Lofting Practica inginereasca

 
Tipul tangent Cand creati operatii boundary sau loft, puteti controla forma la capete
folosind optiuni care influenteaza directia operatiei la inceputul si
sfarsitul profilelor dar si global. Puteti controla de asemenea lungimea
si directia influentei la fiecare locatie a profilului.

8. Editarea operatiei 
Editati definitia operatiei boundary. Pentru Sketch4 expandati lista
Tangency Type.
Conditia implicita de tangenta aproximeaza o parabola descrisa intre
primul si ultimul profil. Tangenta din aceasta parabola controleaza
suprafata loft, rezultand o suprafata mai predictibila si naturala atunci
cand conditiile de continuitate nu sunt specificate.

9. Perpendicular pe profil 
Alegeti optiunea Normal to Profile pentru ambele capete (Sketch4 si
Sketch2). Lasati valorile lungimilor tangentelor la implicit 1.
Modificarea lor
influenteaza forma
loftului.
Puteti modifica toate
valorile Tangent
Length alegand Apply
to all. Individual, un
singur vector tangent
poate fi modificat.
Fiti atenti la
previzualizare. Daca
sagetile tangentelor
sunt in directii gresite,
previzualizarea va
esua.

Observati si modificarile
la „pieptenele” curburii.
Clic OK.

www.3dcadvegra.com 211
Capitolul 1 Lectia 6
Practica inginereasca Functia Boundary si Lofting

Nota Optiunea Draft angle – unghi de inclinare cu Normal to Profile aplica


o inclinare fata de planele profilelor. Daca este folosita cu optiunea
Direction Vector, inclinarea este aplicata fata de vectorul de directie.

10. Salvati si inchideti piesa. 
 
 
 
Boundary si In loc de cateva schite 2D, una pentru fiecare sectiune a formei, puteti
Loft folosind crea totul intr-o singura schita 3D. Folositi selectorul
SelectionManager pentru a selecta fiecare profil sectiune din schita
o schita 3D
3D. Deoarece un model solid necesita sectiuni inchise, va trebui sa
folositi Select Closed Loop – bucla inchisa.

Examinati piesa Defroster Vent – 3D Sketch pentru un exemplu ce


foloseste o schita 3D.

Alipirea unui Confirmarea Merge results poate fi folosita pe orice operatie solida
departe de prima operatie. In acest exemplu, vom crea operatia de
multicorp la un tranzitie intre capul unei crose de golf si axul manerului folosind un
boundary multicorp.

1. Deschideti piesa Boundary Merge 
Contine doua corpuri solide ce nu pot fi unite.

2. Adaugarea unei operatii boundary 
Adaugati o operatie boundary intre fetele plane ale celor doua corpuri.
Selectati fetele in zone similare.

3. Tipul de tangenta 

212 www.3dcadvegra.com
Lectia 6 Capitolul 1
Functia Boundary si Lofting Practica inginereasca

Modificati optiunile de tangent in Tangency To Face (tangent la fata)


pentru selectia de pe cap si Normal to Profile (perpendicular pe
profil) pentru selectia de pe maner.

Butonul Next Face – fata urmatoare este folosit la rezolvarea oricarei


ambiguitati asupra carui set de fete este folosit. Merge results (alipire)
trebuie deasemenea activat.

Nota Optiunea Curvature To Face – curbura fetei poate fi folosita in locul


Tangency To Face pentru a potrivi fetele la curbura.

www.3dcadvegra.com 213
Capitolul 1 Lectia 6
Practica inginereasca Functia Boundary si Lofting

4. Operatia de lipire 
Odata ce operatia a fost adaugata, piesa contine un singur solid.

11. Salvati si inchideti piesa. 

Folosirea Operatiile boundary si loft pot avea multe schite ce descriu profilele,
curbele de ghidare sau axele. Multe din schite pot fi asemanatoare sau
schitelor copiate
chiar identice. Schitele derivate sic opiate pot ajuta la reducerea
si derivate muncii de schitare ceruta.

 Schitele derivate sunt duplicate ale schitei originale si pastreaza


legatura originalului cu derivate. Ele pot fi doar pozitionate, nu
si modificate.

 Schitele copiate sunt deasemenea duplicate, dar pot fi


modificate. Nu exista o legatura cu originalul.

1. Deschideti piesa Derive&Copy 
Contine o singura schita numita Source.

Copierea unei Pentru a crea un alt profil de forma asemanatoare, copiati si plasati
schita existent pe planul droit pentru schita. Schitele copiate pot fi
schite
editate in orice mod si nu sunt legate de original. In acest exemplu
schita Source va fi copiata pe planul Right si editata.

2. Selectati schita 
Selectati schita Source. Geometria schitei va fi evidentiata pe ecran. 
 

214 www.3dcadvegra.com
Lectia 6 Capitolul 1
Functia Boundary si Lofting Practica inginereasca

3. Copiati schita 
Folosind CTRL+C sau Edit , Copy, copiati schita in clipboard. 
 
4. Selectati planul si plasati schita 
Selectati planul Right in managerul de operatii si apasati CTRL+V sau 
clic Edit, Paste. Schita va fi plasata din clipboard pe planul selectat. Va 
aparea pe ecran in orientarea planului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Editati schita 
Selectati schita noua si alegeti Edit Sketch. 
Folositi Tools, Sketch Tools, Modify pentru a roti si muta geometria 
schitei. 
Adaugati relatii intre profile pentru a define complet schita. 

www.3dcadvegra.com 215
Capitolul 1 Lectia 6
Practica inginereasca Functia Boundary si Lofting

6. Faceti modificari 
Faceti cateva modificari dimensionale in schita – cele marcate cu
cercuri.

Observati ca doua dimensiuni au fost modificate din dimensiuni tip


diametru.
Iesiti din schita si redenumiti-o Copied.

Schite derivate O schita derivata este folosita la crearea unei copii a schitei sursa pe un
plan si o locatie diferite. Schita derivata va fi un copil al aschitei
originale.

Prezentare: Adaugarea schitelor derivate este utilizata si la copierea unei schite.


Adaugarea Schitele derivate sunt dependente de original in ce priveste marimea si
forma, dar nu si in ce priveste pozitia si utilizarea. Nu puteti edita
schitelor
geometria sau dimensiunile schitei derivate. Puteti doar sa o
derivate pozitionati corespunzator cu modelul. Modificarile din schita originala
se propaga in copiile derivate.

216 www.3dcadvegra.com
Lectia 6 Capitolul 1
Functia Boundary si Lofting Practica inginereasca

Unde o gasiti  Meniu: Insert, Derived Sketch 

Crearea unei Creati o schita derivata pe planul Top. Odata copiata, schita poate fi
schite derivate copiata si repozitionata daca are orientarea gresita.

7. Selectati schita si planul 
Tineti apasata tasta CTRL si selectati schita Source si planul pe care
vreti sa copiati (Top). Schita va fi copiata pe planul selectat in pasul
urmator.

8. Adaugarea unei schite derivate 
Clic Insert, Derived Sketch. Schita este adaugata pe planul selectat,
dar este incomplet definita.
Spre deosebire de Copy si Paste, sistemul intra automat in modul de
editare Edit Sketch. Observati ca schitele derivate sunt identificate
prin sufixul derived adaugat la nume in structura managerului de
operatii.

Pozitionarea Schitele derivate sunt adaugate incomplet constranse si adeseori


unei schite orientate diferit.
derivate
9. Modificarea schitei 
Clic Modify Sketch. Pozitionati cursorul peste simbolul negru de
origine. Clic-dreapta pentru a oglindi schita.

www.3dcadvegra.com 217
Capitolul 1 Lectia 6
Practica inginereasca Functia Boundary si Lofting

Veti obtine urmatoarea situatie:

10. Pozitionare 
Clic-stanga pe schita si mutati-o pe partea cealalta a axei comune.
Inchideti dialogul Modify Sketch.

218 www.3dcadvegra.com
Lectia 6 Capitolul 1
Functia Boundary si Lofting Practica inginereasca

11. Definire completa 
Adaugati relatii intre profile pentru a defini complet schita.

12. Adaugati operatia boundary 
Clic Boundary Boss/Basse. Clic Merge tangent faces sub Options
and Preview.
Creati o operatie intre cele trei profile fara a folosi Direction 2.
Selectati profilele in apropierea unui vertex comun.

www.3dcadvegra.com 219
Capitolul 1 Lectia 6
Practica inginereasca Functia Boundary si Lofting

Optiuni de Atunci cand creati sau editati un boundary, puteti imbunatati


previzualizarea prin afisarea de Curvature Combs (crestele
afisare
curburii), Mesh (retea) si Zebra Stripes (dungi de zebra).

Unde o gasiti  Meniu rapid: Clic‐dreapta  in aria grafica si clic Show All Curvature 


Combs 
 Meniu rapid: Clic‐dreapta  in aria grafica si clic Mesh Preview, Mesh All 
Faces sau Mesh Preview, Clear All Meshed Faces 
 Meniu rapid: Clic‐dreapta  in aria grafica si clic Zebra Stripes Preview 
Aditional puteti afisa toti conectorii: 
 Meniu rapid: Clic‐dreapta  in aria grafica si clic Show All Connectors 
sau Hide All Conectors 
Pentru a adauga conectori: 
 Meniu rapid: Clic‐dreapta pe un element din schita de profil in timpul 
previzualizarii operatiei si alegeti Add Connector. 
Operatia Boundary afiseaza doar conectorii selectiei de profil (unul
per profil) in mod implicit. Mai multi conectori pot fi adaugati la
alegerea utilizatorului. Loft afiseaza tori conectorii impliciti (in
punctele de
control), asa
cum este
aratat.

13. Aratati toate crestele curburilor 
Clic-dreapta Show All Curvature Combs pentru a vedea curbura
piesei.
Clic-dreapta Hide All Curvature Combs Density si Scale = scara
poate fi manipulata in dialogul Display, iar directiile 1 si 2 pot fi
controlate independent.

220 www.3dcadvegra.com
Lectia 6 Capitolul 1
Functia Boundary si Lofting Practica inginereasca

14. Previzualizare tip plasa (mesh). 
Clic-dreapta Mesh Preview, Mesh All Faces. O retea de suprafete
(mesh) se suprapune peste previzualizare. Din nou Density este
controlata in aria de Display a dialogului.
Clic-dreapta Mesh Preview, Clear All Meshed Faces.
Clic OK.

www.3dcadvegra.com 221
Capitolul 1 Lectia 6
Practica inginereasca Functia Boundary si Lofting

15.  Adaugati un alt conector 
Clic-dreapta pe cel mai de jos spline din imaginea alaturata si alegeti
Add Connector.

16. Manipularea formei 
Prin relocarea unuia sau mai multor puncte de conectare, puteti
modifica dramatic forma. Geometria care se intersecteaza va esua.

222 www.3dcadvegra.com
Lectia 6 Capitolul 1
Functia Boundary si Lofting Practica inginereasca

17. Salvati si inchideti piesa. 

www.3dcadvegra.com 223
 
Practică inginerească

Capitolul 2

Desene in SolidWorks

In acest capitol veți studia următoarele lecții cu exerciții: 

 Lecția 1: Foi de desen si Vederi


 Lecția 2: Cotarea desenelor
 Lecția 3: Adnotari
 Lecția 4: Formate de foaie si Sabloane
 Lecția 5: Vederi de Ansamblu
 Lecția 6: Tabelul de componenta si alte Tabele
 Lecția 7: Probleme de performanta si de afisare
 Lecția 8: Referintele si compararea desenelor
 Lecția 9: Utilizarea DimXpert

www.3dcadvegra.com 225
 
Capitolul 2 
  Practică inginerească 
 
Lectia 1 

Foi de desen si Vederi 

 
 
 

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 
 Configurati  vederile  de  part  si  ansamblu  pentru  o  utilizare 
ulterioara in desene 
 Creati un desen si foaia de desen cu format foaie 
 Adaugati mai multe tipuri de vederi ale componentelor 
 Modificati modul de afisare a unei vederi 
 Adaugati marcajele pentru centrul muchiilor circulare 
 Adaugati axele pentru fetele cilindrice 
 Ascundeti si aratati muchiile modelului 
   

www.3dcadvegra.com    227 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 1 
Practică inginerească  Foi de Desen si Vederi 
 
Foi de Desen si  Foile  de  desen  si  vederile  (proiectiile)  reprezinta  baza  pentru  a  crea  orice 
Vederi  desen. In aceasta lectie sunt prezentate foile de desenare si mai multe tipuri 
de vederi. 

Pregatiri in  In aceasta sectiune se discuta despre pregatirile care ar trebui sa fie efectuate 
vederea Detalierii  pieselor  si  asamblurilor  inainte  de  detalierea  acestora.  Piesele  trebuie 
  pregatite  pentru  detaliere  prin  aranjarea  dimensiunilor,  crearea  de 
configuratii si adaugarea de proprietati 
Pregatirea unei  Urmatoarea  piesa  trebuie  sa  fie  pregatita  pentru  detaliere  prin  adaugarea 
Piese pentru  unor anumite vederi si configuratii. 
Detaliere 
 
 
  1. Deschideti un fisier de tip part.
  Deschide  Spring  Clamp  din  folderul 
Lesson01\Case Study. 
 

 
  2. Perspective View (vedere in perspectiva). 
  Aplicati  perspectiva  vederii  Isometrice.  Creati  o 
vedere  Named  View  care  sa  se  numeasca 
Perspective. 

 
  3. Dezactivati modul de vedere Perspective View.
  Urmatorul pas nu necesita vederea in perspectiva. 
  4. Inversat. 
  Apasati  SHIFT  +  Sageata  in  SUS  de  doua  ori   
pentru a arata vederea Isometrica „inversata” a 
modelului. Creati o vedere Named View care sa 
se numeasca Reverse. 
 
 

 
   

228    www.3dcadvegra.com 
Lectia 1                                                                                                                    Capitolul 2                  
Foi de Desen si Vederi  Practica inginereasca 
 
  5. Configuratii.   
  Creati o noua configuratie care sa se numeasca   
Simplificata. In aceasta configuratie faceti 
Suppress pentru feature‐ul Small Edge Rounds.  
 
 

  6. Salvati si inchideti fisierul part.
 
Foi de Desen si  Un  fisier  SolidWorks  drawing contine  una  sau  mai  multe  foi  de  desen 
Sabloane  (drawing  sheets),  care la randul  lor  pot  contine  mai  multe vederi (drawing 
  views). In aceasta lectie se vor crea un desen nou, foi de desen si mai multe 
vederi ale unui model solid. 

 
Terminologie  In  desenele  SolidWorks  se  utilizeaza  numerosi  termeni  care  sunt  unici. 
  Conceptele de Drawing Sheets (foi de desen) si Sheet Formats (format foaie) 
sunt prezentate mai jos. 
Drawing
  Sheet
   Drawing Sheets   
Sunt „foile de hartie” folosite pentru a 
pastra  vederile,  dimensiunile  si 
adnotarile  utilizate  pentru  intocmirea 
desenului de executie. 

 Sheet Formats 
Chenarul,  cartusul  si  textul  folosit 
pentru a adauga informatii in desen. 

 
Sheet Format
 
 
   

www.3dcadvegra.com    229 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 1 
Practică inginerească  Foi de Desen si Vederi 
 
Foi de Desen  Daca este nevoie, un fisier drawing poate contine mai multe foi. Pentru a crea 
Multiple  o  foaie  suplimentara  se  utilizeaza  Add  Sheet.  Marimea  si  formatul  noii  foi 
este  copiat  de  la  foaia  originala,  acestea  putand  fi  modificate  prin  editare 
ulterioara. 

Incarcarea Foilor  La  deschiderea  unui  desen 


de Desen  care contine mai multe foi, se 
poate  utilizeaza  optiunea 
Select sheets to load pentru a 
selecta ce foaie a desenului sa 
fie incarcata. 

Dupa deschidere, fiecare foaie 
a unui desen cu foi multiple va 
afisa  o  previzualizare  cand  se   
trece  cu  mouse‐ul  peste  bara 
din  partea  de  jos  a  zonei 
grafice. 

Unde gasiti   Tab: In partea de jos a foii, faceti click pe Add Sheet   
   Meniu: Insert, Sheet 
 Meniul contextual: Faceti clic dreapta pe foaie si clic pe Add Sheet 
Ordonarea Foilor  Foile de desen sunt ordonate in ordinea in care sunt create. Numele acestora 
de Desen  apare  in  FeatureManager  si  in  tab‐uri  asemanatoare  celor  Excel  in  partea 
  inferioara  a  zonei  grafice.  O  foaie  de  desen  poate  fi  activata  fie  prin  clic 
dreapta  in  FeatureManager  si  alegand  Activate  sau  facand  clic  pe  tab‐ul 
corespunzator foii care dorim sa devina activa. 

   

 
   
  Foile de desen pot fi reordonate folosind metoda standard drag and drop. 
Aceasta metoda poate fi utilizata atat in FeatureManager cat si facand drag 
and drop cu un tab in bara din partea de jos a zonei grafice. 
 
 
   
Redenumirea Foii  Faceti clic dreapta pe tab‐ul dorit si apoi clic pe Rename. 
de Desen 
 
   

230    www.3dcadvegra.com 
Lectia 1                                                                                                                    Capitolul 2                  
Foi de Desen si Vederi  Practica inginereasca 
 
Copierea unei Foi  Foile de desen pot fi copiate in acelasi desen 
de Desen  sau intre diferite desene SolidWorks.  
 
Faceti clic dreapta pe tab‐ul corespunzator foii 
de  desen  ce  se  doreste  a  fi  copiata  si  alegeti 
Copy. Foaia de desen este copiata in clipboard. 
Pentru a crea o copie faceti clic dreapta in zona 
grafica si alegeti Paste.  

Selectati locatia unde doriti sa fie atasata noua   
foaie.  

Crearea unui  Prima foaie de desen este creata automat atunci cand deschideti un desen 
desen  nou facand clic pe File, New. In mod implicit, apare caseta de dialog Model 
View pentru a crea prima vedere. In acest exemplu, caseta de dialog Model 
View este inchisa si se seteaza Optiunile desenului. 

 
  1. Foaie Format A2 (ISO). 
  Creati un desen nou folosind o foaie A2 (ISO) si sablonul standard 
corespunzator. Alegeti Standard sheet size si selectati optiunea Only show 
standard formats pentru a vizualiza cu usurinta formatul A2 (ISO). Inchideti 
Model View din PropertyManager. 
 

 
  2. Standardul general de desenare. 
  Alegeti  standardul  ISO  din  Tools,  Options,  Document  Properties,  Drafting 
Standard. 
Nota  Doar standardul ISO va fi utilizat in acest manual. 
 
   

www.3dcadvegra.com    231 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 1 
Practică inginerească  Foi de Desen si Vederi 
 
  3. Desene. 
  Setati  urmatoarele  optiuni 
pentru  toate  desenele  folosind 
Tools, Options, System Options, 
Drawings.  

 
  4. Afisarea vederilor.  
  Setati urmatoarele optiuni pentru toate   
desenele folosind Tools, Options, System 
Options, Display Style.  
 
 
Consultati imaginea din partea dreapta. 

  5. Optiuni inserare automata.  
  Setati urmatoarele optiuni pentru acest   
desen folosind Tools, Options, Document 
Properties, Detailing.  
 
Consultati imaginea din partea dreapta. 
 

  6. Marimea fontului.
  Setati  urmatoarele  optiuni  pentru  acest  desen  folosind  Tools,  Options, 
Document Properties, Dimensions, Font.  
 

232    www.3dcadvegra.com 
Lectia 1                                                                                                                    Capitolul 2                  
Foi de Desen si Vederi  Practica inginereasca 
 
 

 
  7. Dimensiunea fontului pentru etichetele vederilor.  
  Setati  urmatoarele  optiuni  pentru  acest  desen  folosind  Tools,  Options, 
Document Properties, View Labels, Font. Alegeti Century Gothic, 14 points.
Aceasta  valoare  stabileste  dimensiunea  fontului  pentru  numele 
urmatoarelor vederi: Sectiune si Detaliu.
 
Proprietatile  Din  fereastra  Sheet  Properties  se  pot  modifica  numele,  scara  sau  tipul  de 
Formatului  proiectie a foii desenului curent. 

Unde gasiti   Meniu: Se selecteaza foaia si clic pe Edit, Properties 
 Meniu contextual: Clic dreapta pe foaie si clic pe Properties 
 
  8. Setare foaie de desen.
  Faceti clic dreapta pe foaie si alegeti Properties. 
Setati valoarea implicita a scarii (Scale) pentru toate noile vederi care vor fi 
adaugate in desen la 2:1. Verificati ca Type of projection sa fie First angle. 
 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    233 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 1 
Practică inginerească  Foi de Desen si Vederi 
 
Vederi  Vederile  fac  referire  la  o  piesa  sau  la  un  ansablu.  Vederile  sunt  scalate, 
orientate si pozitionate pe foaia de desenare. Fiecare vedere are o singura 
referinta,  dar  o  singura  foaie  de  desen  poate  contine  mai  multe  vederi, 
fiecare cu referinte diferite. 
 
  Fisier drawing (*.slddrw)

  In continuare sunt prezentate uneltele utilizate pentru crearea de vederi 
pentru piese in SolidWorks: 
 
   View Palette ( ) 
 Model View ( ) 
 Standard 3 View ( ) 
 Projected View ( ) 
 Relative to Model View ( ) 
 Auxiliary View ( ) 
 Broken View ( ) 
 Assembly Cutaway Views ( ) 
 
Vederi care  Unele vederi necesita utilizarea unei schite pentru a putea fi create. Acestea 
necesita utilizarea  sunt: 
unei schite   
   Section Views in Drawings ( )
 Aligned Section View ( ) 
 Detail View ( ) 
 Broken‐aut Section ( ) 
 Crop View ( ) 
 Empty Views ( ) 
 Rotated Section Views ( )
   

234    www.3dcadvegra.com 
Lectia 1                                                                                                                    Capitolul 2                  
Foi de Desen si Vederi  Practica inginereasca 
 
„Parintii”  Proprietatile  unei  vederi  pot  fi  partajate  cu  alte 
vederilor  vederi  ale  aceluiasi  desen.  Multe  vederi  (de 
exemplu, projected, auxiliary, section si detail) sunt 
create  pornind  de  la  vederi  existente.  O  vedere 
existenta  devine  Parent  al  unei  noi  vederi  create 
pornind de la acea vedere.
 Stilul  de  afisare  (Display  Style)  al  noii  vederi 
poate fi setat sa fie acelasi cu al vederii de baza 
(parent)  prin  bifarea  optiunii  Use  parent  style. 
Modificarile  aduse  stilului  de  afisare  a   
“parintelui” sunt propagate la “copii”. 
   Scara  (Scale)  noii  vederi  poate  fi  deasemenea  setata  sa  fie  aceasi  cu  a 
“parintelui”  activand  optiunea  Use  parent  scale.  Deasemenea,  aceasta 
poata fi setata sa fie aceeasi cu scara foii de desenare sau sa fie o alta 
scara definita de utilizator. Cand optiunea Use parent scale este activata, 
modificarea  scarii  vederii  “parinte” este  propagata  automat  la  vederile 
“copii” . 
 Cand se face clic pe vederea “copil”, vederea “parinte” va fi,de asemenea, 
evidentiata.
Denumirea  Denumirea implicita a vederilor reflecta modul in 
vederilor  care acestea au fost create. Proiectiile principale 
primesc  numele  Drawing  View  (1,2…),  Detaliile 
sunt  de  forma  Detail  View  (A,  B,…)  si  asa  mai 
departe.  Numele  vederilor  poate  fi  modificat  in 
FeatureManager  in  acelasi  mod  in  care  numele 
operatiilor este schimbat in part.   
 
Adaugarea  Pentru reprezentarea cat mai completa a unui model pot fi necesare 
vederilor  adaugarea mai multor proiectii. Aceste pot fi adaugate utilizand: Standard 3 
Views, Detail Views si Model Views. 
Unde gasiti   CommandManager: View Layout > Standard 3 View  . 
 Meniu: Insert, Drawing View, Standard 3 View. 
 Task Pane: View Palette  , trageti o vedere in zona grafica. 
 
  9. Standard 3 Views.  
  Inserati  vederile  Front,  Top  si  Left  ale  modelului  Spring  Clamp  utilizand 
Standard  3  View.  Folositi  Part/Assembly  to  Insert  pentru  selectarea 
modelului  si  alegeti  configuratia  „Simplificata”  pentru  Reference 
Configuration (configuratie de referinta).
 
   

www.3dcadvegra.com    235 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 1 
Practică inginerească  Foi de Desen si Vederi 
 
  10. Afisarea vederilor. 
  Cu  ajutorul  Standard  3  View
adaugati vederile Top, Front si 
Left.  Mutati  proiectiile  in 
pozitiile  indicate  in  imaginea 
alaturata.  

 
Nota  Vederile Front, Top, Bottom, Left si Isometric pot fi adaugate in simultan in 
desen folosind optiunea Multiple Views si Named Views sau utilizand View 
Palette. 
 
Crearea unei  Unele  vederi  necesita  sau  permit  crearea  unei  schite  in  interiorul  lor  si  nu 
schite intr‐o  doar  pe  deasupra  acestora.  Aceste  vederi,  in  special  sectiunile  si  detaliile, 
vedere  impun  ca  vederea  sa  fie  activa  inainte  de  inceperea  schitei,  astfel  incat 
geometria schitei sa fie asociata cu vederea. 

  Urmatoarele vederi necesita utilizarea unei schite si comuta automat pe un 
instrument de desenare specific: 
   Section views (Linie)
 Aligned section views (Linie) 
 Detail views (Cerc) 
 Broken‐aut section views (Spline) 
  Urmatoarele vederi necesita utilizarea unei schite in interiorul vederii dar nu 
sugereaza  un  instrument  specific  de  desenare.  Vederea  trebuie  selectata 
inainte de a incepe schita. 
   Cropped views
 Empty views 
 Rotated section views 
  Modalitati de activare manuala a vederii sau a foii de desen sunt discutate 
mai jos. 
Cum devine o  O  vedere  poate  fi  activata  cu  un  singur  clic  in  interiorul 
vedere activa  chenarului  vederii  sau  facand  clic  pe  numele  vederii  in 
FeatureManager. Vederea activa este indicata de un chenar 
cu  linie  intrerupta  de  culoare  albastra  care  inconjoara  vederea.  (Culoarea 
liniei intrerupte poate fi diferita in functie de setarile de culoare din System 
Options, Colors).
 
   

236    www.3dcadvegra.com 
Lectia 1                                                                                                                    Capitolul 2                  
Foi de Desen si Vederi  Practica inginereasca 
 
Lock View si  Utilizati Lock View Focus atunci cand aveti nevoie ca vedera sa ramana activa 
Sheet Focus  pentru a putea lucra in interiorul ei.  
 Pentru  a  face  o  vedere  activa  si  blocata,  faceti  clic 
dreapta  pe  vedere  si  alegeti  Lock  View  Focus  sau 
faceti  dublu‐clic  pe  vedere.  In  acest  mod,  entitatile 
schitate vor apartine acelei vederi, chiar si atunci cand 
cursorul mouse‐ului este aproape de alta vedere. Astfel, puteti fi siguri ca 
elementele  care  sunt  adaugata  apartin  vederii  dorite.  Vederea  este 
marcata  cu  un  chenar  cu  linie  intrerupta  si  colturi  cu  linie  solida  de 
culoare albastra. 
 Pentru a reveni la activarea dinamica a vederilor, faceti clic dreapta pe 
vederea activa si alegeti Unlock View Focus. 
 Lock Sheet Focus va permite sa schitati entitati pe foaia 
de  desenare.  In  caz    contrar,  entitatile  schitate  vor 
apartine  vederii  active  sau  vederii  care  este  cea  mai 
apropiata    de  locul  unde  a  inceput  schita.  Nicio  vedere  nu  este  activa 
atunci cand Lock Sheet Focus este activat. 
 Pentru a debloca, faceti clic dreapta pe o zona goala de pe foaia de desen 
si apoi clic pe Unlock Sheet Focus. 
 
Lock View  Utilizati  Lock  View  Position pentru  a  impiedica  mutarea  unei  vederi  prin 
Position  tragere. 
 Blocati o vedere facand clic dreapta pe acea vedere si alegand Lock View 
Position. Acest lucru impiedica mutarea libera a vederii. Daca vederea a 
carei pozitie este blocata are o vedere „parinte” care nu este blocata, prin 
mutarea vederii „parinte” se va muta si vederea blocata. 
 Pentru  a  debloca,  faceti  clic  dreapta  pe  vedere  si  alegeti  Unlock  View 
Position. 
Nota  Chenarul  unei  vederi  (dreptunghiul  punctat)  nu  poate  fi  redimensionat  de 
catre  utilizator.  Dimensiunile  acestuia  se  vor  schimba  in  mod  automat  in 
functie de geometria care trebuie afisata. 
Flyout  Foile  de  desen, 
FeatureManager  vederile  si  modelele 
corespunzatoare pot fi 
selectate  din 
FeatureManager  sau 
din  Flyout  Feature 
Manager.  Flyout‐ul 
apare  in  partea  din 
stanga  sus  a  zonei 
grafice atunci cand este selectat banner‐ul unei vederi in PropertyManager. 
Acesta  acopera  desenul  sau  orice  vedere.  Poate  fi  extins,  ca  si 
FeatureManager‐ul sau poate fi inchis cu un clic in foaia de desen. 
 
   

www.3dcadvegra.com    237 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 1 
Practică inginerească  Foi de Desen si Vederi 
 
Detail Views  Comanda Detail View creaza o noua vedere in care este reprezentata grafic 
o portiune marita a unei vederi existente. Aceasta portiune este definita prin 
schitarea, de regula, a unui cerc sau a unui alt contur inchis. 
Unde gasiti   CommandManager: View Layout > Detail View   
 Meniu: Insert, Drawing View, Detail 
 Meniu  contextual:  Clic  dreapta  pe  foaie  si  apoi  clic  pe  Drawing  Views, 
Detail View
 
  11. Detail views.  
  Creati  trei  vederi  de  detaliu  Detail  View.  Setati  scara  de  desenare  pentru 
detaliile A, B si C la 5:1. 
 

 
Projected View  Utilizand comanda Projected Views pot fi inserate in desen vederile ce sunt 
create prin rabatarea unei vederi existente intr‐una din cele patru proiectii 
posibile. 
Unde gasiti   CommandManager: View Layout > Projected View   
 Meniu: Insert, Drawing View, Projected View 
 Meniu  contextual:  Clic  dreapta  in  desen  si  alegeti  Drawing  Views, 
Projected View  
 
 
   

238    www.3dcadvegra.com 
Lectia 1                                                                                                                    Capitolul 2                  
Foi de Desen si Vederi  Practica inginereasca 
 
Section View  Folosind comanda Section View se poate crea o noua vedere care este 
definita prin taierea unei vederi existente cu ajutorul unei linii de sectiune. 
Exista optiuni extinse pentru a crea sectiuni intregi (full), pe jumatate (half) 
si offsetate. 
Unde gasiti   CommandManager: View Layout > Section View   
 Meniu: Insert, Drawing View, Section 
 Meniu contextual: Clic dreapta in desen si alegeti Drawing Views, 
Section View  
 
  12. Projected View 
  Faceti clic pe Projected View   si selectati vederea Front ca sursa. Plasati 
noua vederea deasupra vederii sursa. 
  13. Section View.  
  Faceti clic pe Section View   si alegeti Horizontal  . 
Plasati linia de sectiune in mijlocul vederii Top. 
Clic OK in toolbar. 
Alegeti  Partial  section  in  Section  View 
PropertyManager  si  debifati  Display  only  cut 
face(s). 
Trageti  de  capatul  din  dreapta  al  liniei  de  sectiune  pentru  ca  sectiunea  sa 
prezinte  doar  zona  din  jurul  nervurilor.  Setati  scara  de  5:1.  Folositi  Break 
Alignment  pentru  a  plasa  vederea  dupa  cum  este  indicat  in  imaginea 
alaturata. 

 
   

www.3dcadvegra.com    239 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 1 
Practică inginerească  Foi de Desen si Vederi 
 
Nota  Tinand apasata tasta Ctrl in timpul desenarii liniei de sectiune va impiedica 
adaugarea automata a relatiilor. De asemenea, folosind tasta Ctrl in timp ce 
plasati sectiunea va intrerupe alinierea cu vederea de baza. 
 
Model View  Utilizand Model View puteti crea o singura vedere cu o orientare predefinita: 
Top, Front, Isometric si asa mai departe. Vederea poate fi bazata pe o vedere 
Named View care a fost creata in part sau ansamblu. Vederile cu orientare 
predefinita se pot insera si din View Palette. 
Unde gasiti   CommandManager: View Layout > Model View   
 Meniu: Insert, Drawing View, Model 
 Task Pane: View Palette  , trageti o vedere in zona grafica. 
 
  14. Model Views.  
  Faceti clic pe Model View   si adaugati vederile Perspective si Reverse care 
au  fost  definite  in  fisierul  part.  Folositi  scara  de  1:1  pentru  fiecare  dintre 
vederi. 
 

 
   

240    www.3dcadvegra.com 
Lectia 1                                                                                                                    Capitolul 2                  
Foi de Desen si Vederi  Practica inginereasca 
 
View Settings  Dupa ce o vedere a fost creata, modul de afisare poate fi schimbat cu ajutorul 
diverselor setari disponibile in SolidWorks. 
View Display  O vedere poate fi afisata in mai multe moduri. Sunt disponibile atat modul 
Mode  Wireframe cat si modul Shaded. Aveti de asemenea controlul asupra afisarii 
  muchiilor tangente. De asemenea, puteti selecta ce configuratie a piesei sa 
fie afisata. 
View Display  Modificati View Display Modes pentru a nu tine cont de setarile implicite ale 
Modes  unor vederi. 
 
  15. Display Modes.
  Toate  vederile  au  fost  create  utilizand  aceleasi  setari  implicite.  Modificati 
setarile Tangent Edge, View Display si Configuration pentru unele vederi:
   SECTION D: Tangent Edges Removed 
 DETAIL C: Tangent Edges Removed 
 Perspective: Shaded with Edges 
 Reverse: Shaded with Edges 
 

  16. Salvati desenul.  
  Denumiti desenul Spring Clamp Drawing. 
 

 
   

www.3dcadvegra.com    241 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 1 
Practică inginerească  Foi de Desen si Vederi 
 
Centermarks si  Center Marks si Centerlines sunt adnotari folosite pentru a marca centrele 
Centerlines  cercurilor si a descrie dimensiunea geometriei in desen. 
 
Center Marks  Comanda Center Mark creaza un marcaj pentru muchiile circulare selectate 
ale gaurilor, racordarilor si sloturilor. Cand este selectat un cerc este creat un 
center mark. Selectand un arc se creaza un punct.  
Optional, aceasta comanda creaza marcaje pentru toate gaurile, racordarile 
sau sloturile din vederea selectata. 
 
Unde gasiti   CommandManager: Annotations > Center Mark   
 Meniu: Insert, Annotations, Center Mark 
 Meniu  contextual:  Clic  dreapta  in  zona  grafica  si  alegeti  Annotations, 
Center Mark. 
Adaugare Center  Simbolurile  Center  Mark  trebuie  adaugate  in  desen  inainte  de  adaugarea 
Marks  cotelor  sau  a  altor  adnotari.  Aveti  posibilitatea  de  a  redimensiona  sau 
modifica aspectul acestora. 
 
 
  17. Adaugati Center Marks.
  Adaugati  cate  un  center  mark 
pentru  muchiile  circulare  din 
vederile Front si Projected.  
 
 
 
 
 
 
 
  18. Salvati desenul.
  Trageti  de  punctele  de  capat 
ale  center  mark‐ului  din 
vederea  Projected  pentru 
redimensionare.  
 
 
 

 
   

242    www.3dcadvegra.com 
Lectia 1                                                                                                                    Capitolul 2                  
Foi de Desen si Vederi  Practica inginereasca 
 
Centerlines  Axele  (Centerlines)  sunt  create  in  vederi  ca  linii  si  ace  cu  un  anumit  stil. 
Adaugati  axele  in  desen  inante  de  adaugarea  cotelor  si  adnotarilor.  Aveti 
posibilitatea de a redimensiona sau modifica aspectul acestora. 
 
Unde gasiti   CommandManager: Annotations > Centerline   
 Meniu: Insert, Annotations, Centerline 
 Meniu  contextual:  Clic  dreapta  in  zona  grafica  si  alegeti  Annotations, 
Centerline. 
 
  19. Adaugati o linie de axa selectand o fata cilindrica. 
  Selectati  fata  cilindrica  din 
vederea  DETAIL  C  si  adaugati  o 
linie de axa. Redimensionati axa 
tragand de punctele de capat. 
 
 

  20. Adaugati inca o linie de axa.  
  Adaugati o linie de axa pentru feature‐ul Circular Boss 
in vederea Projected. Redimensionati axa astfel incat sa 
treaca prin ambele extrudari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    243 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 1 
Practică inginerească  Foi de Desen si Vederi 
 
Afisarea Model  Muchiile vizibile ale modelului care apar in vederi pot fi ascunse, fontul, 
Edges in vedere  culoarea si grosimea acestora putand fi modificate cu scopul de a 
imbunatati modul de prezentare al desenului. Muchiile ascunse pot fi, de 
asemenea, afisate 
Muchiile ascunse ale unuia sau mai multor features pot fi afisate intr‐o 
vedere care are activata setarea Hidden Lines Removed.  
Unde gasiti   Meniu: Selectati o vedere si alegeti Edit, Properties 
 Meniu contextual: Clic dreapta pe o vedere si alegeti Properties 
 Drawing View PropertyManager: More Properties 
 
  21. Afisare muchii ascunse.  
  Afisati  muchiile  ascunse  ale  unui  singur  feature  in 
vederea Top.  
Selectati  vederea  si  alegeti  More  Properties.  Apoi 
faceti  clic  pe  tab‐ul  Show  Hidden  Edges  si  folositi 
FeatureManager  pentru  adaugarea  in  lista  a  Spring 
Mount Ring. Clic Ok. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

244    www.3dcadvegra.com 
Lectia 1                                                                                                                    Capitolul 2                  
Foi de Desen si Vederi  Practica inginereasca 
 
 
  Desenul final ar trebui sa arate ca in imaginea de mai jos. 
 

  22. Salvati si inchideti fisierele deschise. 
 
 

www.3dcadvegra.com    245 
 
Exercitiul 1 Capitolul 2 
Crearea vederilor  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 1:  Creati  urmatorul  desen  care  sa  contina  vederile  dupa  cum  este  indicat.  In 
Crearea vederilor  acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
 
   Sheet Format/Size
 View Palette 
 Model View 
 Auxiliary View 
 Section View in Drawings 
 Detail View 
 
  Folositi un format A2, piesa Shifter Fork si ce unitati de masura doriti.
 

 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    247 
Capitolul 2 Exercitiul 1
Practica inginereasca  Crearea vederilor 
 
 
Exercitiul 2:  Creati  urmatorul  desen  care  sa  contina  vederile  dupa  cum  este  indicat.  In 
Crearea Auxiliary  acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
Views   
   Sheet Format/Size
 View Palette 
 Model View 
 Projected View 
 Auxiliary View 
 Detail View 
 
  Folositi un format A2, piesa Shaft Yoke si ce unitati de masura doriti. 
 

 
 
 

248    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 3 Capitolul 2 
Crearea Cropped Views  Practica inginereasca 
 
 
Exercitiul 3:  Creati  urmatorul  desen  care  sa  contina  vederile  dupa  cum  este  indicat.  In 
Crearea Cropped  acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
Views   
   Sheet Format/Size
 View Palette 
 Model View 
 Projected View 
 Section Views in Drawings 
 Detail View 
 Crop View 
 
  Folositi un format A2, piesa Housing si ce unitati de masura doriti. 
 

 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    249 
Capitolul 2 Exercitiul 3 
Practica inginereasca  Crearea Cropped Views 
 
 
Exercitiul 4:  Creati urmatorul desen care sa contina vederile dupa cum este indicat. In 
Crearea Broken‐ acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
out Section Views   
   Sheet Format/Size
 View Palette 
 Model View 
 Projected View 
 Broken‐out Section 
 Crop View 
 Copying and Pasting Views 
 
  Folositi un format A2, piesa Tire Iron si ce unitati de masura doriti. 
 

 
 

250    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 4  Capitolul 2 
Crearea Broken Views  Practica inginereasca 
 
 
Exercitiul 5:  Creati  urmatorul  desen  care  sa  contina  vederile  dupa  cum  este  indicat.  In 
Crearea Broken  acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
Views   
   Sheet Format/Size
 View Palette 
 Model View 
 Broken View 
 Rotated Section View 
 Aligning Views 
 
  Folositi un format A3, piesa Turned si ce unitati de masura doriti.
 

 
 
 
 
 

www.3dcadvegra.com    251 
 
Capitolul 2 
  Practica inginereasca 
 
Lectia 2 

Cotarea desenelor 

 
 
 

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 
 Introduceti si sa manipulati cotele 
 Creati cote de referinta 
 Editati proprietatile unei cote 
 
   

www.3dcadvegra.com    253 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 2 
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
Cotarea  Cotele reflecta forma unei piese sau a unui ansamblu reprezentat in vederi. 
desenelor in  Cotele  intr‐un  desen  SolidWorks  sunt  asociate  modelului,  iar  modificarile 
SolidWorks  aduse modelului sunt reflectate in desen. 
Tipuri de cote in  Exista doua categorii principale de cote: 
SolidWorks 
   Model dimensions (cotele modelului solid) 
Acestea  sunt  create  in  momentul  in  care  creati  fiecare  feature  al  piesei. 
Ulterior, aceste cote pot fi inserate in diverse vederi ale unui desen. 
 Reference dimensions (cote de referinta) 
Cotele de referinta, sau cotele conduse (driven dimensions), pot fi adaugate 
intr‐un  document  de  tip  drawing.  Valoarea  unei  astfel  de  cote  nu  poate  fi 
editatata pentru a modifica modelul. 
Inserare Model  Comanda Insert Model Items va permite inserati in desen adnotarile si cotele 
Items  care au fost create in timpul realizarii modelului solid. Ele pot fi inserate in 
toate  vederile,  in  vederile  selectate  sau  selectand  un  feature  sau  o 
componenta. Acesta este locul unde puteti profita cu adevarat de pregatirea 
in vederea detalierii efectuata anterior in modelul solid. 
Clasificarea  Cotele sunt clasificate in mai multe moduri: 
cotelor in   Marked for drawing (marcate pentru desen) 
SolidWorks  Inserarea acestor cote in desen 
este  declarata la  nivel  de  part. 
Aceasta  optiune  este  implicita 
pentru toate cotele nou create 
si  poate  fi  setata  in  caseta  de 
dialog Modify. 
Cotele nemarcate pentru inserare in desen se disting prin 
culoarea presetata a textului. Faceti clic dreapta pe o cota 
si apoi clic pe Mark for drawing pentru a comuta aceasta 
setare. 
Nota  Aceste cote pot fi inserate automat in timp ce sunt create vederile in desenul 
de  executie  folosind  optiunea  Tools,  Options,  Document  Properties, 
Detailing, Auto insert on view creation. 
   Instance/Revolution counts 
Sunt dimensiuni create special de operatii de tip pattern si au valori intregi. 
   Hole Wizard Profiles 
Aceste dimensiuni descriu forma gaurii create folosind Hole Wizard. Ele sunt 
stocate  in  cea  de‐a  doua  schita  a  unui  feature  creat  cu  Hole  Wizard.  O 
eticheta Hole Callout poate fi folosita pentru a inlocui aceste dimensiuni. 
 
   

254    www.3dcadvegra.com 
Lectia 2                                                                                                                    Capitolul 2                  
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
   Hole Wizard Locations 
Sunt create pentru a defini locul unde este amplasat punctul primei gauri din 
schita Hole Wizard. 
Inserare Model  Elementele care apartin modelului, in acest exemplu cotele, vor fi inserate in 
Items  functie  feature‐ul  si  vederea  selectata.  Acest  proces  de  filtrare  va  ajuta  sa 
plasati cotele adecvate in locurile corecte. Cotele sunt plasate pe „cercuri” 
invizibile care radiaza din vedere si isi schimba pozitia odata cu vederea daca 
aceasta este mutata. 
Unde gasiti   CommandManager: Annotations > Model Items   
 Meniu: Insert, Model Items 
 
  1. Deschideti un desen. 
  Deschideti  Spring  Clamp  Dimensions  din  folderul  Lesson02\Case  Study. 
Acesta este un desen asemanator cu cel creat in lectia anterioara. 
  2. Cotarea unui feature.  
  Selectati fata dreptunghiulara din vederea 
de  detaliu  DETAIL  B.  Aceasta  este  o  fata 
generata de feature‐ul Groove Left.  
 

  3. Inserati Model Items.  
  Faceti clic pe Model Items   si selectati 
Marked for drawing  . In mod 
automat, in  Import from este selectata 
optiunea Selected feature. Clic pe OK.  
 

 
   

www.3dcadvegra.com    255 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 2 
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
  4. Selectie multipla. 
  Selectati  fetele  celor  doua  feature‐uri 
(Groove  Right  si  Groove  Right  Pattern) 
din vederea de detaliu DETAIL A. 
 
Faceti clic pe Model Items   si selectati 
Marked for drawing.  

  5. Selectie in FeatureManager.  
  Inserati  cotele  in  vederea  de  detaliu  DETAIL  C  prin  selectarea  vederii  si  a 
feature‐urilor Circular Boss (base) si Circular Boss in arborele de proiectare 
FeatureManager.
 

 
  6. Inserarea in vederi.  
  Selectati  cele  trei  vederi  indicate,  faceti  clic  pe  Model  Items  ,  selectati 
Instance/Revolution counts   pentru optiunea Marked for drawing   si 
alegeti  Entire  model.  Toate  dimensiunile  care  sunt  concludente  pentru 
aceste vederi vor fi inserate. 
   

 
   

256    www.3dcadvegra.com 
Lectia 2                                                                                                                    Capitolul 2                  
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
   
 

 
  7. Numarul de instante.
  Mutati  cele  doua  numere  de  instante  (6  si  4)  in 
vederile  de  detaliu  ca  in  imaginea  alaturata. 
Numarul de instante apare ca o valoare intreaga pe 
langa cote.  
 
 
 
Nota   
Numerele de instante vor fi folosite in Lectia 3, in 
care va fi creata o adnotare parametrica 
 

   
 
 
   

www.3dcadvegra.com    257 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 2 
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
Manevrarea  Cotele pot fi manevrate in mai multe moduri: 
cotelor 
   Mutare in aceeasi vedere. 
Faceti  clic  pe  textul  cotei  si  tinand  butonul  mouse‐ului  apasata  mutati 
cota  la  noua  locatie.  Folositi  liniile  de  interferenta  pentru  alinierea  si 
pozitionarea lor. 
 Ascundere. 
Faceti clic dreapta pe o cota si selectari Hide. 
 Mutare sau copiere in alta vedere. 
Pentru a muta o cota tineti apasata tasta Shift si trageti cota respectiva 
in alta vedere. Pentru copiere, tineti apasata tasta Ctrl si trageti cota in 
alta vedere. 
 Stergere. 
Selectati cota si apasati tasta Delete. 
 
 
  8. Mutarea cotelor.
  Cotele pot fi mutate tinand apasata tasta Shift si tragandu‐le de la o vedere 
la alta. In imaginea de mai jos, culorile indica de la ce vedere provin cotele. 
Rosu = vederea proiectata, albastru = vederea din fata si verde = sectiune. 
 

   
   
 
   

258    www.3dcadvegra.com 
Lectia 2                                                                                                                    Capitolul 2                  
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
  9. Repozitionarea dimensiunilor.  
  Mutati dimensiunile intre vederi dupa cum este prezentat. Mai multe imagini 
care vor detalia fiecare vedere vor fi prezentate ulterior. 

  10. Stergerea dimensiunilor.
  Unele dimensiuni vor fi 
dublate si pot fi sterse. 
In acest exemplu, 
dimensiunile dublate 
sunt ale patternului. 
Stergeti dimensiunile 
indicate. 
 
Driven  Dimensiuni  Driven (conduse)  sau  Reference (de  referinta)  pot  fi  adaugate 
Dimensions  direct  in  desen,  in  orice  moment,  pentru  a  completa  sau  a  inlocui 
dimensiunile  modelului.  Mai  multe  metode  pot  fi  folosite,  incluzand 
dimensiuni  Standard,  Baseline,  Chamfer  sau  Ordinate.  Ele  pot  fi  de 
asemenea adaugate utlizand Autodimension. 
Unde gasiti   CommandManager: Annotations > Smart Dimension   
 Meniu: Tools, Dimensions, Smart 
 Meniu contextual: Faceti clic dreapta in zona grafica si alegeti Smart 
Dimension
   
   
 
   

www.3dcadvegra.com    259 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 2 
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
Rapid Dimension  Puteti  utiliza  unul  dintre  manipulatorii  Rapid  Dimension  pentru  a  plasa 
dimensiuni driven,  astfel  incat acestea sa  fie  distribuite  uniform  si  usor  de 
citit.  Manipulatorii  Rapid  Dimension  apar  atunci  cand  se  insereaza 
dimensiuni conduse (driven) in vederi. 

Unde gasiti   Pentru dimensiuni liniare, mutati cursorul mouse‐ului peste 
manipulatorul   . 
 Pentru raze si diametre, mutati cursorul mouse‐ului peste manipulatorul 

 
  11. Cota condusa (Driven dimension).  
  Adaugati o cota de referinta (Driven) 
in  vederea  DETAIL  C.  Faceti  clic  pe 
cadranul  de  sus  al  manipulatorului 
Rapid Dimension    pentru a plasa 
dimensiunea.  

 
Optiuni de afisare  Mutati si modificati dimensiunile folosind Display Options. Drept exemplu, 
a dimensiunilor  schimbati modul de afisare a unei cote de tip diametru si rotiti‐o.  

Unde gasiti   Meniu contextual: Faceti clic dreapta pe dimensiune si alegeti Display 
Options, Display as Linear. 

Gama de  Alte modificari pot fi facute dimensiunilor folosind Dimension Palette, care 
dimensiuni  este accesata facand clic pe dimensiune si apoi mutand cursorul. 
 
   
 
   

260    www.3dcadvegra.com 
Lectia 2                                                                                                                    Capitolul 2                  
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
  12. Vederi. 
  Utilizati imaginile din paginile urmatoare pentru a “curata” vederile 

  Front 
 

  Left 
 

  Projected 
 

   
 
   

www.3dcadvegra.com    261 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 2 
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
  Top 
 

  SECTION D 
 

  DETAIL A 
 

   
 
   

262    www.3dcadvegra.com 
Lectia 2                                                                                                                    Capitolul 2                  
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
  DETAIL B 
 

  DETAIL C 
 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    263 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 2 
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
Alinierea Cotelor  Aliniati cotele pentru organizarea desenului. Se creeaza alinieri permanente 
intre dimensiuni. 

Unde gasiti   Meniu: Selectati doua sau mai multe cote si alegeti Tools, Dimensions, 
Align Collinear/Radial sau Align Parallel/Concentric. 
 Meniu contextual: Selectati doua sau mai multe dimensiuni, faceti clic 
dreapta si alegeti Align, selectand un tip de aliniere. 
Prima entitate selectata se va muta si se va alinia cu cea de‐a doua entitate 
selectata. 
 
  13. Aliniere dimensiuni liniare.  
  Folositi Align Collinear pentru a alinia perechile de dimensiuni liniare dupa 
cum este aratat in imaginea urmatoare. 
 

 
 

 
Proprietatile  Proprietatile unei dimensiuni pot fi accesate prin selectarea dimensiunii. 
Cotelor 
Optiuni in  Managerul de proprietati PropertyManager ofera acces rapid la optiuni, cum 
PropertyManager  ar  fi  Styles,  Tolerance/Precision,  Primary  Value,  Dimension  Text  si  Dual 
Dimension. 
Tab‐urile Leaders si Others ofera acces rapid la optiuni suplimentare, cu, ar 
fi Witness/Leader Display, Text Fonts si setari pentru Layer. Optiuni unice 
pentru anumite tipuri de dimensiuni sunt, de asemenea, disponibile. 
 
   
264    www.3dcadvegra.com 
Lectia 2                                                                                                                    Capitolul 2                  
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
Modificarea  Multe caracteristici ale unei dimensiuni pot fi modificate folosind Dimension 
Dimensiunilor  Properties. 

Unde gasiti   Dimension PropertyManager: Faceti clic pe una sau mai multe 
dimensiuni. 
 Dimension Palette: Faceti clic pe una sau mai multe dimensiuni si apoi 
faceti clic pe   . 
 
 
  14. Dimensiuni de baza.  
  Schimbati dimensiunile in Inspection si Unit Precision la .123  
 
 

 
 
  15. Dimension to inside of arc. 
  Inversati  pozitia  sagetii  razei  facand  clic  pe  Dimension  to  inside  of  arc  si 
inversand capatul sagetii. 
 

 
   
 
   

www.3dcadvegra.com    265 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 2 
Practica inginereasca  Cotarea desenelor 
 
  16. Adaugarea tolerantei.  
  Adaugati cotei 31.80mm o toleranta bilaterala (Bilateral Tolerance) folosind 
variatiile prezentate in PropertyManager. 
 

  17. Editarea textului cotei. 
  Adaugati un text la textul cotei dupa cum este prezentat si salvati modificarile 
ca model (Style). 
 

 
  18. Aplicarea stilului salvat anterior 
  Pentru  modificarea  celor  doua  dimensiuni 
din DETAIL A, aplicati stilul salvat anterior.  

  19. Salvati si inchideti desenul 
 
 

266    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 7 Capitolul 2 
Vederi si Dimensiuni Conduse  Practica inginereasca 
 
 
Exercitiul 6:  Creati  urmatorul  desen  care  sa  contina  vederile  dupa  cum  este  indicat.  In 
Vederi si  acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
Dimensiuni   
Conducatoare 
   Sheet Format/Size 
 Standard 3 View 
 Model View 
 Center Marks 
 Inserting Model items 
 Moving and Copying Dimensions 
 Hide/Show Annotations 
 
  Folositi un format A3, piesa Base Guide si millimeters ca si unitati de 
masura. 
 

 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    267 
Capitolul 2     Exercitiul 7
Practica inginereasca  Vederi si Dimensiuni Conduse 
 
 
Exercitiul 7:  Creati  urmatorul  desen  care  sa  contina  vederile  dupa  cum  este  indicat.  In 
Vederi si  acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
Dimensiuni   
Conduse   Sheet Format/Size 
   Model View 
 Projected View 
 Broken‐out Section 
 Crop View 
 Center Marks 
 Inserting Model Items 
 Moving and Copying Dimensions 
 Hide/Show Annotations 
 Reference Dimensions 
 
  Folositi un format A3, piesa angle mounting si millimeters ca si unitati de 
masura. 
 

Nota  Pentru adaugarea dimensiunilor conduse suprimati Fillet3 in part. 
 
 

268    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 8    Capitolul 2 
Vederi si Muchii Ascunse  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 6:  Creati  urmatorul  desen  care  sa  contina  vederile  dupa  cum  este  indicat.  In 
Vederi si Muchii  acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
Ascunse   
   Sheet Format/Size 
 Model View 
 Projected View 
 Crop View 
 Aligning Views 
 Center Marks 
 Show Hidden Edges 
 Inserting Model Items 
 Moving and Copying Dimensions 
 Hide/Show Annotations 
 Reference Dimensions 
 
  Folositi un format A3, piesa angle brace si millimeters ca si unitati de 
masura. 
 

 
 
 
 

www.3dcadvegra.com    269 
 
Exercitiul 9 Capitolul 2 
Vederi, Dimensiuni si Configuratii  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 9:  Creati urmatorul desen care sa contina vederile, adnotarile si dimensiunile 
Vederi,  indicate. In acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
Dimensiuni si   Sheet Format/Size 
Configuratii   Model View 
   Projected View 
 Crop View 
 Aligning Views 
 Center Marks 
 Show Hidden Edges 
 Inserting Model Items 
 Moving and Copying Dimensions 
 Hide/Show Annotations 
  Format desen: orice marime doriti 
Unitati: millimeters 
Configuratii  Deschideti  pisesa  Angled  Base  si  creati  o  noua  configuratie  simplificata.  In 
aceasta configuratie suprimati toate racordarile (R1.5mm). 
Cotarea vederilor  Utilizati urmatoarele imagini, pisesa Angled Base si configuratia simplificata 
pentru a crea desenul. 
Pozitionarea 
vederilor 

 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    271 
Capitolul 2 Exercitiul 9
Practica inginereasca  Vederi, Dimensiuni si Configuratii 
 
Front View 

Viee A (Aliniata si 
Rotita) 

   
 
 
   

272    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 9 Capitolul 2 
Vederi, Dimensiuni si Configuratii  Practica inginereasca 
 
Bottom View 

Right View 

Section B 

 
 

www.3dcadvegra.com    273 
 
Capitolul 2 
  Practica inginereasca 
 
Lecţia 3 

Adnotari 

 
 
 

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 
 Creati adnotari si simboluri 
 Aliniati adnotarile intre ele 
 Creati foi de desen suplimentare 
 Creati blocuri si note 
 Salvati un bloc intr‐un fisier 
 Inserati un bloc intr‐un desen 
 
   

www.3dcadvegra.com    273 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 3 
Practica inginereasca  Adnotari 
 
Adaugarea  Adnotarile sunt simboluri folosite la imbunatatirea desenului prin furnizarea 
adnotarilor  de informatii suplimentare pentru productie si asamblare. 

Tipuri de adnotari  Multe  tipuri  de  adnotari  sunt  utilizate  in  SolidWorks.  Tipul  cel  mai  uzual, 
Note, este reprezentativ pentru caracteristicile pe care adnotarile le poseda. 
Cele mai multe adnotari au text, leader, varfuri de sageti si simboluri incluse. 
Blocul  de  adnotare  definit  de  utilizator  poate  fi  folosit  pentru  crearea  de 
simboluri personalizate. Iata o lista de adnotari si referinte: 

   Notes    
 Weld Symbols   
 Caterpillars   
 End Treatments   
 Geometric Tolerancing   
 Surface finish symbols   
 Multi‐jog Leaders   
 Hole Callouts   
 Datum Feature Symbols   
 Datum Targets   
 Dowel Pin Symbols   
 Cosmetic Threads   
 Ballons   
 Stacked Ballons   
 Revision Tables   
 Blocks in Drawings   

Caracteristicile  Adnotarile au multe caracteristici comune. Printre acestea se numara 
uzuale ale  leaderii, varfurile de sageti, fontul si modul in care leaderii sunt atasati.  
adnotarilor   

Adaugarea de  Notele sunt adnotari de tip text care pot include leaderi. Leaderii pot fi 
Note  atasati la noduri, muchii sau fete ale unui model. 
 
Unde gasiti   CommandManager: Annotations > Note   
 Meniu: Insert, Annotations, Note 
 Meniul contextual: Faceti clic dreapta pe foaie alegeti Annotations, 
Note 
   
 
 
   

274    www.3dcadvegra.com 
Lectia 3                                                                                                                    Capitolul 2                  
Adnotari  Practica inginereasca 
 
  1. Deschideti un fisier drawing.
  Deschideti  Spring  Clamp  Annotations  din  folderul  Lesson03\Case  Study. 
Acesta este asemanator cu desenul de la lectia anterioara. 
  2. Atasati o nota la o muchie. 
  Selectati  muchia  modelului,  faceti  clic  pe  Note    si 
adaugati o nota.  

  3. Nota parametrica. 
  Tastati Pattern of urmat de un spatiu pentru textul 
notei.  Faceti  clic  pe  valoarea  4  (numarul  de 
instante  al  pattern‐ului)  pentru  a  face  nota 
parametrica. 
Clic OK. 
 
 

  4. Ascundeti dimensiunea.
  Ascundeti  dimensiunea  folosind  View, 
Hide/Show Annotations. 
 

  5. Repetati procedura. 
  Folosind valoarea 6 (numarul de instante al 
pattern‐ului) din vederea de detaliu DETAIL 
A, repetati procedura pentru a crea inca o 
nota parametrica. 
 

 
   

www.3dcadvegra.com    275 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 3 
Practica inginereasca  Adnotari 
 
  6. Nota fara leader.   
  Adaugati  o  nota  folosind  simbolul  Centerline si  fara  leader.  Folositi  Add 
Symbol   pentru a crea simbolul CenterLine. Textul notei este Pivot&Part. 

 
  7. Copiati si inserati nota
  Copiati,  modificati  si  pozitionati  nota  dupa  cum  este  aratat  in  imaginea 
urmatoare. Textul notei este Spring Mount&Part. 
 

   
 
 
   

276    www.3dcadvegra.com 
Lectia 3                                                                                                                    Capitolul 2                  
Adnotari  Practica inginereasca 
 
Adaugarea  Datum  Feature  Symbols  sunt  adnotari  care  sunt  atasate  la  muchiile  unui 
simbolului Datum  model  intr‐o  vedere.  Sunt  combinate  simboluri,  tolerante  si  dimensiuni 
Feature  geometrice intr‐un chenar. 

Unde gasiti   CommandManager: Annotations > Datum Feature   
 Meniu: Insert, Annotations, Datum Feature Symbol 
 Meniul  contextual:  Faceti  clic  dreapta  pe  foaie  si  alegeti  Annotations, 
Datum Feature Symbol 
 
  8. Datum Feature Symbol.
  Faceti clic pe Datum Feature   si adaugati simboluri, atasandu‐le de 
marginile modelului in cele doua vederi prezentate in imaginile urmatoare. 
 
 

  9. Modificati proprietatile dimensiunii.
  Modificati dimensiunea liniara (Ø16) pentru a fi afisata ca Diametru. 
Selectati Break Lines pentru aceasta dimensiune. 
 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    277 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 3 
Practica inginereasca  Adnotari 
 
Adaugarea  Simbolurile de toleranta geometrica sunt adnotarile prin care se precizeaza 
simbolului  conditiile si pozitiile geometrice. Acestea pot fi adaugate cu sau fara leaderi 
Geometric  intr‐un desen si pot fi atasate la dimensiuni dupa ce au fost create. 
Tolerance 
 

Unde gasiti   CommandManager: Annotations > Geometric Tolerance   
 Meniu: Insert, Annotations, Geometric Tolerance 
 Meniul contextual: Faceti clic dreapta pe foaie si alegeti Annotations, 
Geometric Tolerances 
 
  10. Adaugarea unui simbol de toleranta geometrica.  
  Faceti clic pe Geometric Tolerance   pentru a adauga un simbol fara 
leader. 
 

  11. Atasati simbolul unei cote. 
  Trageti simbolul peste cota Ø16. 

 
 
   

278    www.3dcadvegra.com 
Lectia 3                                                                                                                    Capitolul 2                  
Adnotari  Practica inginereasca 
 
  12. Foaie de desen noua.
  Faceti clic pe Add Sheet  pentru a adauga o noua foaie de desen. Folosind 
meniul Properties, denumiti noua foaie Details & Sections si setati Scara de 
2:1 pentru vederile noi care vor fi adaugate in aceasta. 
 

 
 
Noua foaie de desen este activata. 
 
  13. Activati Sheet1.
  Activati foaia de desen initiala facand clic pe tab‐ul Sheet1 din partea de jos 
a ecranului. 

Nota  La  deschiderea  unui 


fisier  de  tip  drawing 
care contine mai multe 
foi  de  desen  utilizand 
comanda  File,  Open 
vor fi listate sub Select 
sheets to load atat foile 
de  desen  cat  si 
optiunile All, None sau 
Selected. 
   
 
   

www.3dcadvegra.com    279 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 3 
Practica inginereasca  Adnotari 
 
  14. Mutati o vedere. 
  Trageti Detail View B (5:1) peste Details & Sections. Vederea de detaliul B va 
fi mutata pe foaia de desen creata anterior. 
   
 

 
  15. Mutati si alte vederi.  
  Mutati  vederile  de  detaliu  si  sectiunile  ramase  din 
Sheet1 in foaia de desen Details & Sections. 
 

16. Vederile din noua foaie de desen.
Dupa ce toate vederile de detaliu si sectiunile au fost 
mutate, activati foaia de desen Detalii si Sectiuni. 

 
   

280    www.3dcadvegra.com 
Lectia 3                                                                                                                    Capitolul 2                  
Adnotari  Practica inginereasca 
 
  17. Repozitionarea vederilor.  
  Mutati  vederile  de  detaliu  si  sectiunile  in  foaia  de  lucru  adaugata.  Aliniati 
textele etichetelor vederilor. 
 

  18. Salvati si inchideti desenul.  
 
Blocuri  Blocurile  pot  fi  utilizate  pentru  crearea  de  note  standard,  etichete  sau  a 
oricaror alte simboluri personalizate care nu sunt oferite de SolidWorks. 
In  acest  exemplu,  un  simbol  de  sudura.  Acest  simbol 
identifica o sudura unica prin plasarea unui simbol deasupra 
simbolului  utilizat  pentru  sudura  sau  prin  atasarea  la 
geometrie  cu  ajutorul  unui  leader.  Textul  de  sus  nu  se  va 
modifica, dar textul din partea de jos (numarul) trebuie sa se modifice pentru 
fiecare sudura. 
Crearea unui bloc  Blocurile pot fi create utilizand entitati schitate si note si pot fi folosite local 
(intr‐un  desen)  sau  pot  fi salvate  intr‐un  fisier pentru a  putea  fi  folosite  in 
orice desen. 
 
  1. Deschideti un desen nou.
  Creati un nou desen folosind un template de dimensiuni reduse, de 
exemplu A4. 
  2. Schitatii un hexagon.
  Schitati  un  hexagon  folosind  unealta  Polygon.  Adaugati  o 
linie care sa uneasca endpoint‐urile, dupa cum este indicat in 
imaginea alaturata. 
 

 
   
www.3dcadvegra.com    281 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 3 
Practica inginereasca  Adnotari 
 
  3. Dimensionare.  
  Adaugati  relatia  Horizontal  liniei  create  anterior  si 
setati lungimea ei la 12mm.  
 

  4. Relatii.  
  Stergeti cercul de constructie. Selectati liniile exterioare 
ale hexagonului si adaugati relatia Equal.  

 
Make Block  Make Block reuneste geometria selectata intr‐o singura instanta a unui bloc.
Unde gasiti   CommandManager: Annotations > Blocks   > Make Block   
 Meniu: Tools, Block, Make 
 Meniul contextual: Faceti clic dreapta pe entitati si alegeti Make Block. 
 
  5. Creati un bloc.
  Faceti click pe Make Block   si selectati toate liniile. 
Faceti apoi clic pe caseta Insetion Point pentru a seta 
manipulatorii.  
 

  6. Mutare manipulatori.
  Trageti  manipulatorul  pentru  atasamentul  leader‐ului 
(sageata neagra) dupa cum este prezentat in imaginea 
alaturata.  Repetati  procedura  si  pentru  origine  (axele 
de culoare albastra).  
 
Clic OK. 
 
Nota  Un bloc local a fost creat. Acesta poate fi utilizat de mai multe ori in desenul 
curent. 
  7. Editare bloc.
  Faceti clic dreapta pe bloc si selectati Edit Block. Adaugati 
o nota (Century Gothic, 10 points, Center) in bloc. Tastati 
textul  FW  si  plasati‐l  in  jumatatea  superioara  a 
simbolului. 
 
 
   

282    www.3dcadvegra.com 
Lectia 3                                                                                                                    Capitolul 2                  
Adnotari  Practica inginereasca 
 
  8. Proprietatile textului.  
  In timp ce nota este selectata, tastati numele atributului 
FieldWeld si bifati Read only. 
 
Clic OK. 
  9. Nota.  
  Adaugati  o  noua  nota  folosind  aceleasi  proprietati  ale 
fontului ca si in cazul primei note. De aceasta data, tastati 
numele atributului Number si debifati Read only. 
 
Clic  OK  si  apoi  clic  din  nou  Edit  Block  pentru  a  finaliza 
editarea.  
 

 
Salvarea unui  Save  Block  permite  salvarea  unui  bloc  local  existent  intr‐un  fisier  block 
bloc  standard (*.sldblk). Odata salvat intr‐un fisier, un bloc poate fi folosit in orice 
desen. 
 
Unde gasiti   CommandManager: Annotations > Blocks   > Save Block   
   Meniu: Tools, Block, Save 
 Meniul contextual: Faceti clic dreapta pe un block si alegeti Save Block.
 
  10. Salvare bloc in fisier.
  Selectati  blocul  si  faceti  clic  pe  Save  Block  .  Salvati‐l  ca  tip  de  fisier 
SolidWorks Blocks cu numele FWS in folderul lectiei. 
 
  11. Inchideti desenul folosit pentru a crea blocul fara a‐l salva.  
 
Inserare bloc  Blocurile salvate ca fisiere bloc pot fi introduse in orice desen. La inserare, ele 
pot fi scalate, rotite, editate si li se pot atasa leaderi. 
Unde gasiti   CommandManager: Annotations > Blocks   > Insert Block   
   Meniu: Tools, Block, Insert Block 
 Meniul  contextual:  Faceti  clic  dreapta  pe  block  in  FeatureManager  si 
alegeti Insert Block. 
 
 
  12. Deschideti un desen.  
  Deschideti Frame_Dwg din folderul Lesson03\Case Study. 
   
 
   

www.3dcadvegra.com    283 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 3 
Practica inginereasca  Adnotari 
 
  13. Inserati blocul FWS.  
  Faceti clic pe Insert Block   si selectati blocul FWS.sldblk. Plasati blocul 
deasupra simbolului de sudura dupa cum se arata. 
Clic OK. 
 
 

  14. Instantele blocului.  
  Trageti o alta instanta a blocului din 
folderul Blocks din FeatureManager. 
Dublu‐clic pe numar si schimbati‐l la 2. 

  15. Leaderi.  
  Adaugati o noua instanta a blocului si 
plasati blocul dupa cum se arata. Faceti clic 
pe optiunea Bent Leader si setati numarul 
la 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16. Salvati si inchideti desenul.  
 
 
 

284    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 10  Capitolul 2 
Adnotari  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 10:  Creati urmatorul desen 
Adnotari  care  sa  contina 
vederile,  dimensiunile 
si adnotarile indicate.  
 

  In acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
 View Palette 
 Notes 
 Geometric Tolerancing 
 Symbol 
 Datum Feature Symbols 
 Dimension Value PropertyManager 
  Unitati: millimeters 
Procedura  Folositi urmatoarea procedura drept ghid pentru crearea desenului. 
  1. Deschideti modelul
  Deschideti ANNOTATIONS_1 din folderul Lesson03\Exercises. 
  2. Creati un desen nou
  Creati un desen numit annotations. Folositi un format A3 si setati sa nu fie 
afisat formatul. Setati scara desenului la 1:2. 
  3. Adnotari 
  Creati  vederea  Front  si 
adaugati cotele si adnotarile 
indicate. 

 
   

www.3dcadvegra.com    285 
Capitolul 2  Exercitiul 10 
Practica inginereasca  Adnotari 
 
  4. Modificati modelul 
  Modificati diametrul si 
numarul de gauri. 
Regenerati modelul. 
Ascundeti numarul de 
instante (6) al gaurilor. 

Nota  Utilizati optiunea Circular Center Mark pentru a crea toate marcajele intr‐o 
singura selectie. 
  5. Left view 
  Creati  vederea  Left  si  completati‐o  folosind 
dimensiuni  conducatoare  (driving  dimensions)  si 
baze de cotare (datum). 
  6. Salvati si inchideti desenul. 

 
 
 

286    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 11  Capitolul 2 
Folosirea unui bloc  Practica inginereasca 
Exercitiul 11:  Creati  urmatorul  bloc 
Folosirea unui  utilizand  informatiile 
Block  furnizate. 
 

  In acest exercitiu sunt folosite urmatoarele:
 Blocks in Drawings 
 Make Block 
  Unitati: millimeters 
Format: A3 
Constructia  Creati un bloc nou utilizand geometria si adnotarile indicate mai jos.
blocului 

Setarea Grid‐ului  Pentru  a  seta  reteaua  de  linii  (grid)  in  scopul  usurarii  schitarii,  urmati 
urmatorii pasi: 
  Deschideti ANNOTATIONS_1 din folderul Lesson03\Exercises. 
   Faceti clic dreapta in zona grafica si alegeti Relations/Snap Options. 
 Alegeti Grid si Snap only when grid is displayed. 
 Faceti clic pe Go To Document Grid Settings. 
 Alegeti Display Grid. 
 Setati Major grid spacing = 100mm. 
 Setati Minor‐lines per major = 5. 
 
   

www.3dcadvegra.com    287 
Capitolul 2  Exercitiul 11 
Practica inginereasca  Folosirea unui bloc 
 
Pozitionarea  Creati  un  desen  nou  A3  care  sa  foloseasca  proiectia  First  angle.  Utilizati 
blocului  ansamblul  BASIC_MATES  si  adaugati  Standard  3  Views.  Plasati  blocul  in 
desen. 

   
 
 
 

288    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 12  Capitolul 2 
Cote si Adnotari  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 12:  Creati urmatorul desen utilizand informatiile furnizate. 
Cote si Adnotari  In acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
 
 View Palette 
 Reference Dimensions 
 Notes 
 Geometric Tolerancing 
  Unitati: millimeters
Format: A4 
Procedura  Folosind modelul part idler arm, creati vederile si adaugati cotele si 
adnotarile dupa cum este indicat. 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    289 
Capitolul 2  Exercitiul 12 
Practica inginereasca  Cote si Adnotari 
 
 

 
 
 
 
290    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 13 Capitolul 2 
Vederi si Cote Conduse  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 13:  Creati  urmatorul  desen  utilizand 
Vederi si Cote  informatiile furnizate. 
Conduse  In acest exercitiu sunt folosite 
  urmatoarele: 
 View Palette 
 Reference Dimensions 
 Area Hatch/Fill 
 Annotation Leaders 
 Ordinate Dimensions 
  Unitati: millimeters 
Format: A2 

 
Named Views  Generati Named Views ale modelului SkidPlate pentru afisarea acestuia in 
diferite orientari in desen. 
Vederi  Inserati vederile ortografice standard si creati o sectiune. Adaugati cote 
conduse si adnotari cu referinta. 
 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    291 
Capitolul 2 Exercitiul 13
Practica inginereasca  Vederi si Cote Conduse 
 
Top View 

Front View 

 
 
   

292    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 13 Capitolul 2 
Vederi si Cote Conduse  Practica inginereasca 
 
Projected Side 
View 

Section View 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    293 
Capitolul 2 Exercitiul 13
Practica inginereasca  Vederi si Cote Conduse 
 
Projected Bottom 
View 

   
 
   

294    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 13 Capitolul 2 
Vederi si Cote Conduse  Practica inginereasca 
 
Detail Views  Creati  vederi  de  detaliu  derivate  din  vederile  ortografice,  adaugati 
dimensiuni ordinate si baseline. 
 

Foaie cu vederi de  Adaugati o foaie noua de desen 
detaliu (Optional)  si  denumiti‐o  DETAILS.  Mutati 
toate  vederile  de  detaliu  si 
sectiunea in foaia adaugata. 
 

 
 
 

www.3dcadvegra.com    295 
 
Capitolul 2 
  Practica inginereasca 
 
Lecţia 4 

Formate de foaie si Sabloane 

 
 
 

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 
 Inserati si redimensionati obiecte OLE 
 Creati note asociate proprietatilor standard si personalizate 
 Setati proprietati particularizate 
 Salvati un format de foaie de desenare 
 Atribuiti un fisier format de foaie unui fisier drawing 
 Setati proprietatile documentului 
 Creati vederi predefinite 
 Salvati un sablon de desen 
 Importati un fisier DWG/DXF in SolidWorks 
 
   

www.3dcadvegra.com    297 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
Formate de foaie  In aceasta lectie se prezinta setarile si cele mai bune practici pentru crearea 
si Sabloane  unui  sablon  de  desen  si  a  unui  format  de  foaie  conexe.  Se  va  descrie 
  modalitatea de a crea note asociate si cea mai buna utilizare a proprietatilor 
particularizate (custom properties) in desenele dumneavoastra. 

Subiectele lectiei  Unele dintre cele mai importante subiecte ale acestei lectii sunt enumerate 
  mai jos. Fiecare dintre aceste subiecte includ o sectiune in aceasta lectie.  

   Properties (Proprietati) 
Aceasta sectiune se refera la proprietatile pe care le puteti asocia unui 
sablon si o explicatie a ceea ce se modfica odata cu modificarea setarilor.
 Asocierea notelor la proprietati standard si particulare 
Atunci cand creati un format de foaie puteti adauga note care sunt legate 
(linked) de proprietati standard, cum ar fi scara desenului sau numarul 
foii de desen, sau proprietati particularizate pe care le aveti in fisierul de 
referinta. 
 Inserarea  si  redimensionarea  obiectelor  OLE  cum  ar  fi  logo‐urile 
companiei 
 Setarea unui punct de ancorare pentru tabelul BOM 
 Salvarea formatelor de foaie si a sabloanelor personalizate 
 Utilizarea vederilor predefinite 
Vederile predefinite pot fi adaugate intr‐un desen sablon pentru crearea 
automata a vederilor. 
   

   
   
   
 
 
   

298    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
Sabloane  Crearea unui sablon de desen necesita mai multa munca decat crearea unui 
sablon pentru un part sau pentru un ansamblu. Pentru a crea un sablon de 
desen: 
   Creati  un  fisier  format  foaie  de  desenare  (Sheet  Format).  Fisierul  Sheet 
Format  contine  chenarul  desenului  si  cartusul,  note  standard  si  note 
inteligente  legate  de  proprietati  particularizate  si  speciale,  puncte  de 
ancorare pentru tabele si proprietati particularizate. 
 Salvati formatul de foaie intr‐un fisier care are extensia *.SLDDRT. 
 Atribuiti formatul de foaie unui fisier de tip drawing. Setati proprietatile 
documentului si optional adaugati vederi predefinite. 
 Salvati desenul sablon (Drawing Template) intr‐un fisier care are extensia 
*.DRWDOT. Fisierul sablon include proprietatile documentului, formatul 
de foaie si eventualele vederi predefinite. 
Sabloane si  Sabloanele  si  formatele  de  foaie  sunt  strans  legate  intre  ele,  dar  diferite. 
Formate de foaie  SolidWorks este livrat cu un singur desen sablon si un set de formate (English 
si  Metric).  Cand  deschideti  un  desen  nou  folosind  sablonul  implicit 
SolidWoks,  marimea  desenului  nu  este  definita.  Sistemul  va  solicita  sa 
selectati un format de foaie. Acest lucru determina dimeniunea foii de desen, 
creaza chenarul si cartusul, stabileste scara de desenare implicita, determina 
tipul  de  vedere  al  proiectiilor  (primul  sau  al  treilea  unghi)  si  stabileste 
urmatoarea litera a alfabetului care va fi utilizata pentru a eticheta vederile. 
  Foaia de desen (Sheet)  
Sablon (Drawing Template) ‐
*.drwdot 
Format foaie (Sheet Format) 
Proprietati foaie (Sheet Document Properties) 
Vederi predefinite (Pre‐defined Views) 

  Referinte Piese si Ansambluri
Proprietati particularizate (Custom Properties) 

 
Format foaie (Sheet Format)  
Cartus (Title Block) 
Chenar (Border) 
Adnotari (Notes) 
Imagini (Embedded Image) 
Proprietati particularizate (Custom Properties) 
 
Puncte de ancorare (Anchor Points)
Niveluri de  Puteti personaliza formatele de foaie implicite si sa le salvati ca fisiere noi sau 
customizare  suprascrie fisierele existente. In acest fel puteti utiliza in continuare sablonul 
implicit pentru a selecta dimeniunea foii de desen necesare, dar formatele 
de foaie care vor fi inserate in desen vor fi foi personalizate. 
 
   
www.3dcadvegra.com    299 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
  De asemenea, puteti crea sabloane personalizate. Aceste sabloane pot avea 
formate  de  foaie  corespunzatoare  deja  asociate  cu  acestea.  De  exemplu, 
puteti  crea  un  anumit  sablon  A4  care  sa  contina  nu  numai  dimensiunile 
textelor si setarile cotelor, cat si formatul corect de foaie. 
Proprietati  Sablonul standard de desen Solidworks este populat cu note care sunt legate 
specifice  de proprietati. Valorile utilizate de aceste note provin fie de la proprietatile 
Sablonului  particularizate  Custom  Properties  ale  part‐ului/ansamblului  utilizate  in 
vederi, fie de la foaia de desen in sine. 
Proprietati  Proprietatile,  Custom  sau  Configuration  Specific,  adauga  informatiile 
definite de  customizate in document sun forma unui nume (Property Name) si a unei 
utilizator  valori  (Value)  furnizate  de  utilizator.  Aceste  informatii  pot  fi  extrase  de 
procese cum ar fi Linked Note si BOM. 
Inserarea  Este  o  practica  buna  adaugarea  proprietatilor  particularizate  intr‐un  part, 
proprietatilor  ansamblu sau drawing si linkarea acestor proprietati la note in desen. In timp 
particularizate  ce  adaugati  o  nota  linkata  la  proprietati  particularizate  in  formatul  foii  de 
  desen, o variabila pentru numele acelei proprietati este afisata (sub forma 
$PRPSHEET: ”property name”). Atunci cand reveniti la editarea foii de desen, 
valoare proprietatii, daca este gasita, este afisata. 
Nota  Daca  proprietatile  utilizate  in  format  nu  au 
valori  atribuite,  indicatori  de  eroare  cu 
variabila  pentru  numele  proprietatii  vor  fi 
afisate. 
Proprietati  Proprietatile Speciale (SolidWorks Special Properties) pot fi adaugate intr‐un 
Speciale  format si legate la note in interiorul formatului sau pe foaia in sine. Aceste 
SolidWorks  proprietati pot fi legate de fisierul part sau ansablu care este inserat in foaie.
Ce le face  Spre  deosebire  de  proprietatile  Custom,  Proprietatile  Speciale  genereaza 
Speciale?  propriile  valori  bazate  pe  desenul  in  care  sunt  folosite.  De  exemplu,  cand 
proprietatea SW‐Sheet Scale este linkata la o nota, sunt citite proprietatile 
foii de desenare si este extrasa valoarea scarii de desenare. 
Salvarea View  Se pot crea noi stari de afisare a vederilor (view states) utilizand caseta de 
States in Desene  dialog Orientation, astfel incat o anumita stare de afisare sa fie apelata usor. 
Acest lucru poate fi aplicat in desene – de exemplu, crearea unui view state 
pentru  cartus  sau  bloc  de  revizie.  Adaugand  acest  view  state  in  sablon  va 
insemna  ca  fiecare  nou  desen  care  va  fi  creat  va  avea  incluse  aceste  stari 
presetate. 
Nota  Folosim  termenul  view  state  aici  pentru  a  face  referire  la  zoom  sau  scroll 
pentru o anumita zona a foii de desen. Puteti si, probabil, ar trebui sa salvati 
stari de afisare in care sunt marite diverse vederi. 
   
 
   

300    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
Personalizare  In aceasta lectie va fi creat un nou sablon. Un format de foaie standard va fi 
Sheet Format  modificat  prin  adaugarea  de  adnotari  si  proprietati  particularizate.  Aceste 
modificari  vor  fi  salvate  ca  un  nou  format  de  foaie  si,  de  asemenea,  vor  fi 
salvate intr‐un nou fisier sablon. 
Nota  Setarile operate in Tools, Options, Document Properties sunt salvate odata 
cu salvarea sablonului. 
Inserarea  Introducerea obiectelor OLE in desene poate fi o metoda simpla de a insera 
obiectelor OLE  un  logo  al  companiei  sau  o  imagine  in  desen.  Obiectele  OLE  pot  fi  Linked 
(legate) sau Embedded (incorporate). 
Nota  Atunci  cand  se  utilizeaza  obiecte  OLE  este  o  practica  buna  de  a  incorpora 
obiectul  in  document.  In  acest  mod,  daca  trimiteti  (pe  e‐mail)  sau  mutati 
desenul, obiectul nu va fi pierdut. 
Unde gasiti   Meniu: Insert, Object
 Windows  Explorer:  Trageti  obiectul  in  fereastra  documentului 
SolidWorks 
Punctul de  Formatele standard de foi furnizate impreuna cu software‐ul includ un punct 
ancorare BOM  de  ancorare  pentru  plasarea  tabelului  de  componenta  (Bill  of  Materials  ‐ 
BOM) intr‐o locatie specifica pe foaie. Atunci cand adaugati un BOM in desen, 
puteti alege daca punctul de ancorare va fi folosit sau nu. 
Salvarea Sheet  Atunci cand salvati un format de foaie, orice proprietati particularizate care 
Format  au fost adaugate in document vor fi salvate in formatul de foaie. 
Un format de foaie are extensia fisierului *.slddrt. In formatele de foaie nu 
sunt salvate vederile. 
Unde gasiti   Meniu: File, Save Sheet Format 
Nota  In mod implicit, formatele de foaie sunt salvate in folderul C:\ProgramData\
SolidWorks\lang\<language>\sheetformat. Cu toate acestea, aceste formate 
pot  fi  salvate  in  orice  locatie  doriti.  Folderul  sheetformat  este  suprascris 
atunci  cand  este  instalata  o  noua  versiune  de  SolidWorks.  Fisierele  vor  fi 
pierdute daca sunt stocate aici.  
Salvarea Drawing  Puteti crea si salva sabloane de desen, care contin foi de desen predefinite, 
Template  mai multe foi de desen si vederi predefinite. Un sablon are extensia fisierului 
*.drwdot si poate fi salvat in orice locatie. 
Unde gasiti   Meniu: File, Save As si alegeti Drawing Templates (*.drwdot) pentru 
Save as type 
Locatia  Pentru  afisarea  unui  folder  care  contine  sabloane  in  caseta  de  dialog  File, 
sabloanelor  Open  trebuie  sa  specificati  locatia  folderului  in  Tools,  Options,  System 
Options, File Locations. 
 
   

www.3dcadvegra.com    301 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
  Pentru a adauga un folder: 
1. Selectati tipul folderului (Document Templates) din lista Show 
folder for. 
2. Faceti clic pe Add pentru a adauga calea unui nou folder in lista. 
3. Navigati in caseta de dialog Browse For Folder pentru a localiza 
folderul. 
4. Clic pe OK  pentru a adauga folderul in lista Folders. 
Popularea  Daca in salblon sunt adaugate vederi predefinite (Predefined Views), aceste 
vederilor  nu vor avea referinte. Referintele la piese sau ansambluri pot fi adaugate in 
predefinite  orice moment folosind comanda Insert Model. 
Unde gasiti   Meniu: Insert, Drawing View, Predefined
 Meniul contextual: Faceti clic dreapta pe foaie si alegeti Drawing Views, 
Predefined
 
  1. Deschideti un desen. 
  Deschideti S‐103 din folderul Lesson04\Case Study. 
Mariti  zona in  care  este  plasat  cartusul.  Acest desen si  modelul  asociat  au 
valori atribuite pentru toate proprietatile corelate. 
 

  2. Salvati starea de vizualizare.
  Alegeti View, Modify, Orientation si create o noua stare de vizualizare. 
Creati stari de vizualizare (view states) pentru orice zona a desenului care va 
fi accesata frecvent.  
  3. Valorea proprietatii 
  Valorile proprietatilor care apar in cartus descriu diferite tipuri de proprietati 
care  sunt  adunate  din  surse  diferite.  Codificarea  culorilor  utilizate  este 
prezentata mai jos: 
   Part Custom Properties 
  Valorile de culoare albastra sunt stocate drept Custom Properties in part sau 
in ansamblu. 
   Drawing Custom Properties 
  Valorile de culoare rosie sunt stocate drept Custom Properties in desene. 
 
   

302    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
   SW Special Properties
  Valorile  de  culoare  rosie  reprezinta  proprietati  speciale  SolidWorks  care 
exista in desen si din care sunt extrase informatii. 
 

  4. Sursele de informatii. 
  In desen, alegeti File, Properties si selectati tab‐ul Custom pentru a vedea 
proprietatile  care  sunt  stocate  in  desen.  Deschideti  fisierul  pisesei  si 
vizualizati proprietatile care sunt stocate in model. 
   

 
 

  5. Editati formatul de foaie. 
  Faceti clic dreapta in zona grafica si alegeti Edit Sheet Format. Elementele 
din fundal devin active si pot fi editate. 
 

 
   

www.3dcadvegra.com    303 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
  6. Extindeti liniile in format
  Extindeti liniile in format pentru a face o noua caseta in care va fi introdus 
logo‐ul. Selectati Extend (sau Trim) si taiati liniile astfel incat sa se creeze un 
colt comun. 
 

 
  7. Deschiteti o imagine.
  Faceti  clic  dreapta  pe  logo.bmp  din 
folderul  Lesson04\Case  Study  si 
alegeti Open With, Paint. 
Nota  Daca  obiectul  nu  este  deschis 
inaintea  inserarii,  ar  putea  fi  inserat 
ca o pictograma. 

  8. Inserati un obiect OLE. 
  Alegeti  Insert,  Object. 
Selectati Create from File si 
apasati pe Browse. 
Selectati  fisierul  logo.bmp 
si clic pe OK. 

   
 
   

304    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
  9. Mutati obiectul.  
  Trageti  logo‐ul  astfel 
incat  coltul  stanga‐
sus sa fie plasat langa 
coltul  casetei  create 
anterior. 

  10. Redimensionati obiectul.
  Selectati obiectul si trageti manipulatorii de 
colt astfel incat sa incapa in caseta. 

Nota  Imaginea va fi distorsionata atunci cand se 
trage  de  manipulatorii  de  pe  laturile 
obiectului. 
 
Adaugarea  Exista  foarte  putine  relatii  in  format  si  este  o  buna  practica  de  a  adauga 
relatiilor in  constrangeri, astfel incat orice modificari sa poata fi aplicate cu usurinta. De 
format  exemplu, daca vreti sa modificati formatul pentru diferite marimi de foaie, 
sau este necesara extinderea unei zone de text pentru a cuprinde o cantitate 
mai  mare  de  informatii  in  cartus,  atunci  ar  fi  mai  usor  de  realizat  daca 
elementele schitate sunt constranse adecvat. 
 
  11. Adaugati constrangeri.  
  Selectati linia verticala si punctul de capat al 
liniei orizontale. 
Adaugati o relatie de tip Coincident. 

  12. Adaugati dimensiuni.   
  Dimensiunile  pot  fi  adaugate  in  format 
pentru  a  defini  complet  entitatile  asociate 
schitei 

 
   

www.3dcadvegra.com    305 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
  13. Ascundeti dimensiunile adaugate anterior
  Daca  au  fost  adaugate  dimensiuni  in  format,  acestea  pot  fi  ascunse  astfel 
incat sa nu fie afisate in desen. Alegeti View, Hide/Show Annotations si faceti 
clic pe acestea. 
  14. Adnotari existente linkate.
  Atat  SCALE  cat  si  SHEET  au 
proprietati asociate.  

  15. Revizuiti o proprietate inserata.
  Mutati  cursorul  mouse‐ului 
peste  adnotarea 
corespunzatoare  scarii 
desenului  pentru  a  revizui  ce 
proprietate  i‐a  fost  atribuita. 
$PRP:”SW‐Sheet  Scale”  este 
textul  care  este  asociat 
proprietatii adnotarii. 
 
  16. Modificati valoarea unei proprietati.  
  Pentru  a  demonstra  ca  nota  este 
linkata,  faceti  clic  dreapta  pe  numele 
foii  in  FeatureManager  si  alegeti 
Properties. 
Modificati scara la 1:1 si faceti clic pe OK. 
 
  17. Valoarea scarii se actualizeaza.  
  Observati ca adnotarea asociata 
valorii  proprietatii  SCALE  se 
modifica corespunzator. 

  18. Editati o adnotare existenta 
  Faceti dublu‐clic pe adnotarea COMMENTS: si adaugati o linie noua sub 
aceasta. Faceti clic pe   pentru a adauga linii numerotate. 
 
   

306    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
  19. Adaugati o proprietate speciala SW.
  Tastati 
LOCATION OF THE FILE ON DISK: 
Faceti clic pe pictograma   
in  Note  PropertyManager 
pentru a deschide caseta de 
dialog Link to Property. 
Selectati din lista SW‐Folder 
Name si faceti clic pe OK. 

Nota  Optiunea Model in view specified in sheet properties selecteaza part‐ul sau 
ansamblul afisat in vederi mai degraba decat desenul in sine. 
  20. Redimensionarea notei.  
  Selectati coltul din dreapta jos a casetei 
notei si  trageti‐l  pentru a se  potrivi in 
format. 
 

  21. Setarea identatiei  
  Faceti  clic  dreapta  pe  text  si 
alegeti  Bullets  and  Numbering. 
Setati aceste valori: 
 First Line Ident = -2
 Ident = 2
 Ident Increment = 2
Clic pe OK. 

   

 
   

www.3dcadvegra.com    307 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
  22. Adaugati o proprietate particularizata in part.
  Deschideti fisierul S‐103.sldprt. Alegeti File, Properties si activati tab‐ul 
Custom Properties. 
Pentru Property Name alegeti StockSize iar pentru Value tastati 
38mm DIA X 50mm. 

Faceti clic pe OK pentru a inchide caseta de dialog. 
  23. Editati nota.
  Reveniti la desen. 
Pe linia urmatoare, tastati textul ROUND BAR STOCK urmat de un spatiu. 
  24. Inserati proprietatea adaugata in fisierul modelului.  
  Faceti clic pe   in Note PropertyManager pentru a deschide caseta de dialog 
Link  to  Property.  Selectati  Model  in  view  specified  in  sheet  properties. 
Alegeti proprietatea StockSize din lista si faceti clic pe OK. 
  25. Proprietatea este extrasa din fisierul modelului.  
  Proprietatea 
particularizata  StockSize 
este  citita  din  fisierul 
piesei  si  valoarea 
acesteia este afisata. 

 
   

308    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
  26. Setati punctul de ancorare.  
  Faceti clic dreapta pe capatul liniei 
orizontale sus si alegeti Set as Anchor, 
Bill of Material. 

  27. Reveniti la editarea foii.
  Faceti clic dreapta in zona grafica si alegeti Edit Sheet. Apasati tasta F 
(Zoom to Fit) astfel incat intreaga foaie sa fie afisata. 
  28. Proprietati particularizate ale desenului.  
  Faceti clic pe File, Properties pentru a accesa proprietatile particularizate ale 
desenului.  Pentru  a  face  proprietatile  utilizabile  pentru  orice  desen,  setati 
valorile  tuturor  proprietatilor  (cu  exceptia  CompanyName)  cu  o  valoare 
“goala” cum ar fi “XXXX”. Faceti clic pe OK. 

 
  29. Salvati formatul de foaie.
  Faceti clic pe File, Save Sheet Format si tastati numele A2‐Class. Formatul de 
foaie a fost salvat. 
  30. Stergeti vederea. 
  Stergeti vederea existenta. 
  31. Atribuiti formatul. 
  Cu toate ca formatul foii a fost salvat, acesta trebuie sa fie stabilit ca format 
de foaie pentru acest desen. Faceti clic dreapta pe foaie si alegeti 
Properties. In caseta de dialog, apasati pe Browse si selectati formatul de 
foaie A2‐Class. Clic pe OK. 
 
   

www.3dcadvegra.com    309 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
Setarile  Un Drawing Template contine foaia si fisierul cu formatul foii, precum si 
Sablonului de  setarile facute in document folosind Tools, Options, Document Properties. 
Desen  De exemplu, setarile facute in Detailing, Grid/Snap, Units, Line Font si Line 
Style vor fi salvate cu sablonul. 
Nota  Orice proprietati specifice documentului (inclusiv unitatile sau standardul 
de cotare) ar trebui sa fie stabilite inainte de a salva sablonul. 
 
  32. Dimensiunea fontului. 
  Folosind Document Properties, setati Dimension Font sa fie Comic Sans 
MS, Bold Oblique, 16 point. 
Sabloane cu  Predefined Views pot fi adaugate intr‐un sablon de desen pentru a‐l 
vederi predefinite  personaliza si mai mult. Vederile sunt optionale pentru un sablon de desen. 
  33. Predefined View  
  Faceti  clic  pe 
Predefined Views   si 
plasati  vederea  pe 
foaie. 
 

  34. Setarea vederii predefinite.
  Setati Front pentru View Orientation si Hidden Lines 
Visible. 
Clic pe OK. 

 
   

310    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
  35. Projected Views. 
  Adaugati  Projected 
Views  pornind  de  la 
vederea  predefinita 
Front  pentru  a  crea 
vederile Top si Left. 

  36. Isometric view  
  Creati  o  vedere 
Isometrica  pornind  de 
la  vederea  Front 
folosind  Projected 
View.  Setati  Hidden 
Lines Removed. 
 

  37. Salvati sablonul.  
  Faceti clic pe File, Save As. Selectati Drawing Templates (*.drwdot) pentru 
Save as type. Tastati numele 4_View_A2 si clic pe Save. 
  38. Inchideti desenul. 
  Inchideti fara a salva desenul. 
 
Utilizarea unui  Sabloanele  de  desen  care  sunt  salvate  pot  fi  folosite  pentru  crearea  de 
sablon de desen  desene  noi.  In  acest  exemplu,  sablonul  include  vederi  predefinite  si 
modificari ale formatului foii. 
 
  1. Creati un nou desen. 
  Creati un desen nou folosind sablonul 4_View_A2.
  2. Inserati modelul. 
  Inchideti Model View din PropertyManager. 
Faceti clic dreapta pe vederea Front, alegeti Insert Model si alegeti Idler 
Arm din folderul Lesson04\Case Study. 
 
   

www.3dcadvegra.com    311 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
  3. Referinte. 
  Piesa selectata este afisata in vederea “parent” (Front), precum si in vederile 
“child” (Left, Top si Isometric). 

 
 

  Totodata,  se  modifica  si  cartusul.  Numele  desenului,  Idler  Arm,  apare  in 
caseta DWG. NO. 
Nota  Scara desenului a fost modificata la 1:1 pentru o mai buna afisare a vederilor.
  4. Cotarea desenului.  
  Faceti clic pe Model Items   pentru adaugarea cotelor. Cotele vor fi afisate 
avand fontul si marimea care au fost setate in sablon. 
 

 
 
   
312    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
  5. Aranjarea cotelor. 
  Selectati toate cotele dintr‐o vedere si alegeti Auto Arrange Dimensions   
din  Dimensions  Palette.  Repetati  operatia  si  pentru  cotele  din  cele  doua 
vederi ramase. 

 
Definirea Title  Define Title Block este o metoda automata de  identificare si de completare 
Block  a notelor unui cartus. 
Nota  Utilizati  Define  Title  Block  pentru  a  completa  notele  care  sunt  asociate 
desenului  si  nu  sunt  definite  de  proprietatile  desenului  sau  a  part‐
ului/ansamblului. 
Ce se alege  Oricare sau toate notele din cartus pot fi marcate pentru editare. 
editeaza 
Unde gasiti   Meniul contextual: Editati formatul de foaie, faceti clic dreapta in zona 
grafica si alegeti Define Title Block. 
Nota  Faceti clic dreapta in zona grafica si alegeti Edit Title Block pentru editarea 
acestuia. 
Completarea Title  Valorile notelor marcate in cartus pot fi selectate si completate. In zona in 
Block  care este identificat Title Block  cursorul se schimba:  
Unde gasiti   Meniul contextual: Faceti clic dreapta in zona cartusului si alegeti Enter 
Title Block Data. 
 Buton mouse: Faceti dublu‐clic in zona cartusului 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    313 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
  6. Zona Title Block.
  Faceti clic dreapta pe foaie si alegeti Edit Sheet Format. Faceti clic dreapta in 
zona  cartusului  si  alegeti  Define  Title  Block.  Trageti  de  chenar  pentru  a 
incadra portiunea indicata. 

  7. Selectati notele
  Selectati intai nota DrawnBy, urmata 
de  DrawnDate  si  apoi  numele  si 
datele  ramase  in  partea 
corespunzatoare zonei de semnaturi. 
Adaugati  nota  Finish si  faceti  clic  pe 
OK. 

Nota  Atunci cand este selectata fiecare nota, numele acesteia apare ca tooltip. 
Setati un tooltip diferit prin schimbarea textului in caseta Tooltip. 
 
   

314    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
  8. Informatii Title Block.
  Faceti clic dreapta pe foaie si alegeti Edit Sheet. Faceti clic dreapta in zona 
cartusului si alegeti Enter Title Block Data. 

Faceti  clic  in  fiecare  camp  evidentiat  si  introduceti  texte,  dupa  cum  este 
aratat. Faceti clic pe OK. 

 
Nota  Unele note nu sunt selectate deoarece contin informatii care sunt extrase din 
part/ansamblu si afisate in desen. 
  9. Proprietati extrase din part. 
  Faceti  clic  dreapta  pe  o  vedere  si  deschideti  piesa  Idler  Arm.  Alegeti  File, 
Properties  si  adaugati  urmatoarele  proprietati  si  valorile  corespunzatoare. 
Faceti clic pe OK. 

 
   

www.3dcadvegra.com    315 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
  10. Reveniti la desen 
  Observati modificarile

Nota  Aceste modificari pot fi salvate intr‐un sablon folosind procedura de la pasul 
37. 
  11. Salvati si inchideti desenul. 
 
Actualizarea  Formate  de  foaie  pot  fi  editate  pentru  modificarea  informatiilor  (note, 
formatului de  geometrie  si  asa  mai  departe)  continute.  Desenele  care  utilizeaza  aceste 
foaie  formate de foaie pot fi actualizate la ultima versiune utilizand Reload Sheet 
Format. 
 
  1. Deschideti un desen 
  Deschideti  desenul  Update  din  folderul  Lesson04\Case  Study.  Acest  desen 
contine un format de foaie care are numele Update Sheet Format si un model 
de  referinta.  Formatul  de  referinta  a  fost  pierdut  sau  sters  si  nu  poate  fi 
deschis. 
  2. Navigati pentru a selecta noul format. 
  Faceti clic dreapta in zona grafica si alegeti Properties. In caseta de dialog, 
faceti  clic  pe  Browse  si  alegeti  fisierul  pentru  formatul  foii  Update  Sheet 
Format din folderul local. Clic pe OK. 
  3. Editati formatul de foaie. 
  Deschideti fisierul format de foaie, Update Sheet Format.slddrt. 
Nota  Pentru ca acest fisier sa fie vizibil in caseta de dialog Open, setati Files of type 
la All files (*.*)
 
   

316    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
  4. Editati o nota. 
  Modificati textul notei din CMGI FIELD 
in GILLETE STADIUM. 
 

  5. Salvati formatul de foaie.
  Salvati  formatul  de  foaie  actualizat cu  acelasi  nume:  Update  Sheet  Format 
folosind File, Save Sheet Format. 
  6. Reveniti la desen. 
  Reveniti  la desenul  Update,  faceti clic 
pe  foaie  si  alegeti  Properties.  Apasati 
butonul  Reload  pentru  actualizarea 
formatului de foaie la ultima versiune. 
Clic pe OK. 

Nota  Daca formatul de foaie nu este reincarcat, desenul va continua sa foloseasca 
versiunea de format cu care a fost creat. 
  7. Salvati si inchideti fisierele deschise. 
 
   
 
   

www.3dcadvegra.com    317 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
Importarea  Deschideti desene DXF sau DWG si extrageti informatii pentru a fi utilizate ca 
formatelor DXF  formate de foaie si sabloane SolidWorks. Atunci cand se creeaza un format 
sau DWG  de  foaie  si  un  sablon,  doar  chenarul  si  cartusul,  fara  o  alta  geometrie 
suplimentara, sunt utilizate. 
DraftSight  Cu aplicatia DraftSightTM pot fi deschise si editate fisiere DXF/DWG. Fisierele 
pot  fi  deschise  si  salvate  ca  fisiere  DXF  sau  DWG  si  pot  fi  redeschise  cu 
aplicatia in care au fost create. Aplicatia DraftSight se deschide in fereastra 
proprie. 
Unde gasiti   Windows Explorer: Trageti un fisier DWG sau DXF in fereastra SolidWorks
 Website: http://www.draftsight.com 
 
  1. Deschideti un fisier DWG. 
  Faceti clic pe File, Open. Pentru Files of type alegeti DWG (*.dwg). Selectati 
fisierul cu numele attributes.dwg si apasati butonul Open. 
Selectati Create new SolidWorks drawing si Convert to SolidWorks entities.
Clic pe Next. 

 
   

318    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
  2. Maparea layerelor desenului.
  Faceti clic pe Layers selected for sheet format si selectati doar layerul BLOCK. 
Clic pe Next. 

 
Nota  Imaginea  se  schimba  odata  cu  selectia,  prin  activarea  sau  dezactivarea 
oricarui layer. 
 
   

www.3dcadvegra.com    319 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
  3. Setarile documentului.
  Multe dintre setari, cum ar fi Data units si Paper size sunt citite din fisierul 
importat si vor fi retinute. 
Alegeti Center in sheet  pentru a plasa entitatile importate in centru unei foi 
D‐Landscape. 
Faceti clic pe Finish. Apasati butonul Yes atunci cand este afisat urmatorul 
mesaj: 
Drawing contains wide  polyline  entities  which  can  be  imported 
using solid  fill hatches  but  such  processing  can  be  rather  long. 
Do  you  want  to  ignore  processing  of  the  polyline  width
parameter? 

 
  4. Desenul importat. 
  Fisierul DWG a fost convertit intr‐un fisier SolidWorks drawing. 

 
 
   

320    www.3dcadvegra.com 
Lectia 4                                                                                                                    Capitolul 2                  
Formate de foaie si Sabloane  Practica inginereasca 
 
  5. Stergeti blocurile. 
  Blocurile AutoCAD® sunt importate direct ca blocuri SolidWorks. Atributele 
importate ca si adnotari sunt listate in folderul Blocks din FeatureManager. 
Multe dintre aceste blocuri reprezinta hasuri sau elemente geometrice care 
nu sunt dorite in desen. 
Extindeti folderul Blocks in FeatureManager si stergeti toate 
blocurile  cu  exceptia  DBL.  Blocul  DBL  contine  informatii 
referitoate la cartus si vor fi folosite pentru formatul de foaie. 

 
Layer Properties  Layer  Properties  poate  fi  folosita  pentru  a  controla  vizibilitatea,  culoarea, 
grosimea liniei si culoarea liniei adnotarilor si componentelor ansamblului in 
desen. 
Unde gasiti   Bara de instrumente Layer: Layer Properties   
 Bara de instrumente Line Format: Layer Properties   
Nota  Faceti  clic  pe  View,  Toolbars  pentru  a  controla  vizibilitatea  barei  de 
instrumente. 
 
  6. Afisarea layerelor.
  Alegeti Layer Properties   (din bara de instrumente Layer sau Line Format) 
si  asigurati‐va  ca  toate  layerele  desenului  sunt  pornite  (faceti  clic  pe 
beculete). Faceti clic pe OK. 

 
  7. Selectie. 
  Selectati  toate  elementele 
grafice  din  desen,  tragand  si 
tinand  butonul  stanga  al 
mouse‐ului apasat, din stanga 
sus spre dreapta jos. Dupa ce 
selectia  este  evidentiata, 
apasati tasta Delete. 

Nota  Liniile formatului foii si adnotarile nu sunt selectate deoarece ele fac parte 
din format. 
 
   

www.3dcadvegra.com    321 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 4 
Practica inginereasca  Formate de foaie si Sabloane 
 
  8. Formatul foii. 
  Faceti clic dreapta in zona grafica si alegeti Edit Sheet Format. Selectati blocul 
si alegeti Explode Block   pentru a putea edita entitatile individuale. 
Selectati  toate  entitatile  si  faceti  clic  pe  Line  color    si  alegeti  culoarea 
neagra. 
Modificati  cartusul  dupa  cum  se  arata  pentru  a  sterge  liniile  tabelului  de 
component. Adaugati geometria sau notele necesare. Stergeti tabelele din 
partea dreapta sus si stanga. 

 
  9. Salvati formatul de foaie. 
  Faceti clic dreapta in zona grafica si alegeti Edit Sheet pentru a iesi din modul 
de editare al formatului. Alegeti File, Save Sheet Format si salvati cu numele 
D_from_DWG in folderul local. Inchideti desenul fara a‐l salva. 
  10. Crearea sablonului. 
  Creati  un  nou  desen  utilizand  un  sablon  standard  SolidWorks  si  selectati 
formatul foii D_from_DWG. Salvati‐l ca sablon (Drawing Template). Testate 
sablonul prin crearea de vederi si adaugarea de cote. 
  11. Inchideti si salvati desenul. 
 

 
 

322    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 14  Capitolul 2 
Adaugarea Proprietatilor intr‐un Format  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 14:  Creati urmatorul format si sablon de 
Adaugarea  desen  care  sa  contina  informatiile 
Proprietatilor  indicate.  
intr‐un Format 
  In acest exercitiu sunt folosite 
urmatoarele: 
 Proprietati ale Sablonului 
 Customizarea Formatului de 
Foaie 
 Salvarea unui Format de Foaie 
 Salvarea unui Sablon de Desen 
 Definirea Title Block 

  Unitati: millimeters 
Format: A4 
  1. Creati un desen nou. 
  Creati un desen nou folosind un format A4.
  2. Editarea formatului de foaie. 
  Editati formatul de foaie. Sunt prezente note in diferite locatii. 
  $PRP:”DrawnBy”
$PRP:”COMPANYNAME”
 

 
$PRP:”SW‐File Name” $PRP:”Revision” 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    323 
Capitolul 2  Exercitiul 14 
Practica inginereasca  Adaugarea Proprietatilor intr‐un Format 
 
  3. Nota. 
  Stergeti nota care afiseaza proprietatea COMPANYNAME. Inlocuiti‐o cu o 
nota care sa afiseze numele SOLIDWORKS, utilizand un font adecvat pentru 
incadrarea acesteia in caseta corespunzatoare. 

  4. Definirea Title Block.
  Definiti Title Block selectand toate notele corespunzatoare campurilor 
NAME si DATE. 

  5. Creati un format de foaie.
  Salvati formatul de foaie cu numele A4_Format in locatia implicita. 
  6. Faceti legatura.
  Faceti clic dreapta in zona grafica si alegeti Properties. Folositi Browse si 
alegeti formatul de foaie A4_Format. 
  7. Dimensiuni.
  Setati fontul pentru toate dimensiunile la Times New Roman, Bold, Italic si 
16 point. 
  8. Creati un sablon de desen. 
  Salvati desenul ca sablon de desen cu numele A4_Template.drwdot. Salvati‐
l in folderul Templates sau Tutorial. 
  9. Desen nou. 
  Creati un desen nou care sa foloseasca sablonul A4_Template.drwdot creat 
anterior. 
  10. Adaugati vederi
  Adaugati doua vederi ale ansamblului pc board assem din folderul 
Lesson04\Exercises\. 
 
 
   

324    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 14  Capitolul 2 
Adaugarea Proprietatilor intr‐un Format  Practica inginereasca 
 
  Adaugati cateva dimensiuni pentru a testa fontul selectat. 

 
 
  11. Note legate.
  Folosind adnotarile care fac referire la proprietatile definite in ansamblu, 
cartusul este actualizat automat cu informatiile corespunzatoare. 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    325 
Capitolul 2  Exercitiul 14 
Practica inginereasca  Adaugarea Proprietatilor intr‐un Format 
 
  12. Introduceti date. 
  Introduceti informatiile pentru notele care au asociate Title Block. 

  13. Proprietatile ramase.
  Doua proprietati, DESCRIPTION si REVISION, nu au fost incluse in Title Block. 
Ele sunt legate de proprietatile ansamblului si desenului. 
Deschideti ansamblul pc board assem si adaugati proprietatea: 
Description, Electronic Device. 
Editati proprietatile desenului si adaugati: 
Revision, 3. 

  14. Salvati si inchideti fisierele. 
 
 
 

326    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 15  Capitolul 2 
Adaugarea Proprietatilor si Vederilor Predefinite  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 15:  Modificati  piesa  urmatoare  si  folositi  sablonul  de  desen  creat  la  exercitiul 
Adaugarea  anterior. 
Proprietatilor si  In acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
Vederilor 
Predefinite   Inserarea Proprietatilor Particularizate 
   Popularea Vederilor Predefinite 
  Unitati: millimeters 
Format: A4 
  1. Creati un fisier part. 
  Deschideti Add Props din folderul 
Lesson04\Exercises.  

  2. Adaugati proprietati.
  Faceti clic pe File, Properties si adaugati aceste proprietati particularizate 
pentru model. 

  3. Desen nou. 
  Creati un desen nou folosind sablonul A4_Template.drwdot. 
  4. Adaugati vederi predefinite.
  Adaugati Predefined Views pentru 
vederile Front si Isometric. Creati 
Projected Views pentru vederile Top 
si Right. 

  5. Salvati sablonul. 
  Salvati sablonul modificat cu numele 
A4_Views. 
 
   

www.3dcadvegra.com    327 
Capitolul 2  Exercitiul 15 
Practica inginereasca  Adaugarea Proprietatilor si Vederilor Predefinite 
 
  6. Populati vederile 
  Creati un desen 
folosind noul 
sablon. Populati 
vederile cu modelul 
Add Props. 
 

  7. Asocierea notelor. 
  Faceti zoom in zona cartusului si observati modificarile. 

 
 
 
 

328    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 16  Capitolul 2 
Proprietatile Documentului intr‐un Format  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 16:  Creati urmatorul desen folosind sablonul creat anterior. 
Proprietatile  In acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
Documentului 
intr‐un Format   Document Properties – Balloons 
   Document Properties – Annotations 
 Document Properties ‐ Detailing 
 Document Properties ‐ Drafting 

  1. Creati un desen nou.
  Creati un desen nou folosind sablonul A4_Template.drwdot. Includeti 
formatul de foaie asociat. 

www.3dcadvegra.com    329 
Capitolul 2  Exercitiul 16 
Practica inginereasca  Proprietatile Documentului intr‐un Format 
 
  2. Setari. 
  Folosind Tools, Options si Document Properties faceti urmatoarele setari: 
 Overall drafting standard = ISO 
 Note Font = Century Gothic, Regular, 14 point 
 Auto insert on view creation = Balloons 
 Auto Ballon Layout = Circular   
  3. Salvati sablonul. 
  Salvati desenul cu extensia *.drwdot in folderul implicit. Numiti fisierul 
SPECIAL. Inchideti documentul curent. 
  4. Creati un nou desen si adaugati vederi.
  Creati un desen nou folosind formatul salvat anterior. Inserati Model View 
pentru ansamblul Reading Light (Lesson05\Exercises\Reading Light), 
folosind orientarea Isometric. Vederea va fi populata automat cu baloane 
care vor avea marimea fontului egala cu cea definita anterior. 
  5. Salvati si inchideti desenul.
 
 

330    www.3dcadvegra.com 
Capitolul 2 
  Practica inginereasca 
 
Lecţia 5 

Vederi de Ansamblu 

 
 
 

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 
 Adaugati mai multe tipuri de vederi de ansamblu 
 Creati vederi explodate 
 Ascundeti componente in vederi 
 Selectati  componente  folosind  metoda  avansata  de 
show/hide 
 
   

www.3dcadvegra.com    331 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 5 
Practica inginereasca  Vederi de Ansamblu 
 
Vederi de  Exista  mai multe  tipuri  de  setari  si  vederi care 
Ansamblu  sunt  specifice  doar  pentru  ansambluri. 
  Alternate  Position  View,  de  exemplu,  se 
foloseste doar pe vederile unui ansamblui. Cele 
mai multe tipuri de vederi sunt disponibile atat 
pentru piese cat si pentru ansambluri. 
Multe dintre vederi care sunt disponibile pentru 
piese  pot  fi,  de  asemenea,  folosite  pentru 
ansambluri. Aceste sunt: 
 View Palette 
 Model View 
 Standard 3 View 
 Projected View 
 Relative to Model View 
 Auxiliary View 
 Broken View 
 Broken‐out Section 
 Detail View 
 Crop View 
Crearea Vederilor  Creati  vederi  care  fac  referire  la  fisiere  de  tip  ansamblu  folosind  tehnici 
de Ansamblu  similare cu cele utilizate pentru a realiza desene ale pieselor. 
Ascunderea  Componentele care nu sunt vizibile in functie de modul de orientare al vederii 
automata  poti fi ascunse automat folosind optiunea Automatically hide components 
on view creation. 
Unde gasiti   Meniu: Options  , System Options, Drawings, Automatically hide 
  components on view creation 
 
  1. Settings. 
  Selectati optiunea Automatically hide components on view creation.
  2. Deschideti un fisier de tip ansamblu. 
  Deschideti Revolving Head Flashlight   
din folderul Lesson05\Case Study. 

  3. Creati desenul. 
  Selectati Make Drawing from 
Part/Assembly si alegeti un format 
A4. Setati Scara desenului la 1:2. 
   
 
   

332    www.3dcadvegra.com 
Lectia 5                                                                                                                    Capitolul 2                  
Vederi de Ansamblu  Practica inginereasca 
 
  4. View Palette. 
  Din View Palette , care se gaseste
in Task Pane, trageti urmatoarele 
vederi pe foaie: 
- Front 
- Right 
- Top 
- Isometric 
Aliniati vederile ortografice in timp ce 
le plasati in foaie. Redenumiti 
vederile: front, right, top si iso. 
 

 
Configuratii  Configuratiile unui ansamblu pot fi selectate pentru fiecare vedere in parte. 
Unde gasiti   Drawing View Property Manager: Reference Configuration 
 Meniu:  Selectati  o  vedere  si  alegeti  Edit,  Properties  si  modificati 
Configuration information 
 Meniul contextual: Faceti clic dreapta pe vedere si alegeti Properties 
 
  5. Configuratii.   
  Selectati  vederile  Front  si  Right  si 
setati  configuratia  de  referinta 
(Reference Configuration) la Straight 
in  PropertyManager.  Mutati  vederile 
in pozitiile aproximative prezentate in 
imaginea alaturata. 
 

 
 

www.3dcadvegra.com    333 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 5 
Practica inginereasca  Vederi de Ansamblu 
 
Vederea Broken‐ Utilizand Broken‐out Section View, o parte a unui ansamblu poate fi decupata 
out Section  intr‐o vedere, pentru a‐i expune interiorul. Totodata este adaugata si hasura.
Unde gasiti   CommandManager: View Layout > Broken‐out Section   
 Meniu: Insert, Drawing View, Broken‐out Section 
 Meniul contextual: Faceti clic dreapta pe foaie si alegeti Drawing Views, 
Broken‐out Section 
 
  6. Spline. 
  Alegeti  Broken‐out  Section    si 
desenati  o  entitate  de  tip  spline 
similara  cu  cea  din  imaginea 
atasata. 
 

  7. Section scope.
  In caseta de dialog Section Scope 
selectati  Clip,  Belt  si  Lock, 
Button<2>  (instanta  inferioara) 
pentru Excluded components/rib 
features. Aceste componente vor 
fi excluse din decupare. 
Selectati  Auto  hatching  si  apoi 
faceti clic pe OK. 
 

  8. Depth of section (adancimea sectiunii) 
  Faceti  clic  pe  Preview  si  selectati   
muchia  verticala  indicata  pentru  a 
seta  ca  adancimea  sectiunii  sa  fie 
pana la centrul geometriei circulare. 
Clic OK. 

   
 
   

334    www.3dcadvegra.com 
Lectia 5                                                                                                                    Capitolul 2                  
Vederi de Ansamblu  Practica inginereasca 
 
Nota  Broken‐out Section view va fi creata in interiorul 
vederii Right. 
 

 
Ascunderea  Hide Component si Hide Body va permit sa ascundeti anumite componente 
componentelor si  si corpuri in vederea selectata. 
a corpurilor 
Unde gasiti   Meniul contextual: Faceti clic dreapta pe o componenta sau pe un corp si 
alegeti Show/Hide, Hide Component sau Hide Body 
 Drawing View PropertyManager: Faceti clic pe More Properties si apoi pe 
tabul Hide/Show Components sau Hide/Show Bodies. 
 
  9. Afisarea componentelor.  
  Nu toate componentele din ansamblu sunt vizibile in vedere. Acest lucru este 
datorat  faptului  ca  optiunea  Automatically  hide  components  on  view 
creation a fost utilizata. 
Faceti  clic  dreapta  pe  vederea  Right  si  alegeti  Properties.  Activati  tab‐ul 
Hide/Show Components. Faceti clic dreapta in fereastra in care sunt afisate 
componentele care nu sunt vizibile in andamblu si selectati Clear selections 
pentru a elimina aceste componente din lista. Clic OK. 
  10. Componentele sunt vizibile.  
  Componentele  care  erau  ascunse 
sunt acum vizibile in vedere. 
 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    335 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 5 
Practica inginereasca  Vederi de Ansamblu 
 
Vederi Alternate  Utilizand Alternate Position View se poate indica miscarea unei componente 
Position  a unui ansamblu, prin afisarea acesteia in diferite pozitii. 
Unde gasiti   CommandManager: View Layout > Alternate Position View   
 Meniu: Insert, Drawing View, Alternate Position 
 Meniu contextual: Faceti clic dreapta pe foaie si alegeti Drawing Views, 
Alternate Position
 
  11. Adaugarea unei configuratii.
  Faceti  clic  pe  Alternate  Position  View  si  selectati 
vederea  Top.  Selectati  optiunea  New  configuration  si 
tastati numele configuratiei: Head‐up. Clic OK. 

  12. Mutati o componenta.    
  Ansamblul  corespunzator  vederii  respective 
este deschis, fiind afisat in aceeasi orientare ca 
si vederea. 
In caseta de dialog Move Component, selectati 
Collision  detection  si  Stop  at  collision.  Trageti 
componenta Head,Swivel in sens contrar acelor 
de ceasornic pana cand se loveste (avand setata 
optiunea  Stop  at  collision,  atunci  cand 
componenta  selectata  se  ciocneste  de  o  alta 
componenta  a  ansamblului,  miscarea  este 
oprita). Clic pe OK. Revenind in desen, cele doua 
configuratii sunt suprapuse in vedere. 
  13. Repetati.  
  Repetati  aceasi  procedura  folosind  ca  nume  pentru 
configuratie  Head‐down  si  trageti  componenta  in  sensul 
acelor de ceasornic pana cand miscarea este oprita. 

Nota  Vederile  Alternate  Position  sunt  suprapuse  peste 


vederea  Top.  Mai  multe  astfel  de  vederi  pot  fi 
folosite pentru o singura vedere „sursa”.  

 
 
   

336    www.3dcadvegra.com 
Lectia 5                                                                                                                    Capitolul 2                  
Vederi de Ansamblu  Practica inginereasca 
 
Exploded Views  Exploded Views sunt create intr‐o vedere de ansamblu din desen avand ca 
sursa o vedere explodata din ansamblu. Starea Exploded trebuie sa existe in 
ansamblu. 
Unde gasiti   Meniul contextual: Faceti clic dreapta pe o vedere si apoi selectati Show 
in Exploded State. 
 PropertyManager al vederii: Reference Configuration, Show in Exploded 
State. 
 Task Pane: View Palette  , trageti vederea Isometric Exploded in foaia 
de desen 
 
  14. Model view.  
  Faceti clic pe Model View  .  
Alegeti  Browse  si  selectati 
ansamblul Sub‐assembly Case.
Redenumiti  vederea:  sub‐
case‐explode. 
 

 
 

  15. Explode.  
  Faceti clic dreapta pe vedere si selectati 
Show in Exploded State. Clic OK. 
Din  nou,  unele  componente  sunt 
ascunse. 
 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    337 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 5 
Practica inginereasca  Vederi de Ansamblu 
 
Display States  Starile de afisare (Display States) sunt utilizare in ansambluri pentru a defini 
  diverse combinatii de setari pentru fiecare componenta. Ele sunt stocate in 
cadrul configuratiilor. 
Unde gasiti   PropertyManager al vederii: Display State 
 Property Manager al vederii: Alegeti More Properties si lista derulanta 
Display States 
 
  16. Display States.  
  In  caseta  de  dialog  Drawing  View 
Properties: 
 Selectati  Default_batteries‐
shaded pentru Display State 
 Goliti  lista  In  tabul  Hide/Show 
Components 
 Clic OK. 
 

Nota  Pentru afisarea corespunzatoare a starii de afisare, Display State‐ul unei 
vederi trebuie sa fie Shaded sau Shaded with Edges. 
  17. Repetati.  
  Creati o alta vedere explodata pentru Sub‐assembly 
Head: 
 Adaugati o vedere isometrica 
 Schimbati Display State in Shaded. 
 Afisati ansamblul in starea explodata. 
 Afisati display state‐ul Default_bulb‐shaded. 
 
 

  18. Salvati si inchideti desenul
 
 
 

338    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 17 Capitolul 2 
Vederi de Ansamblu  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 17:  Creati  un  desen  care  sa  contina   
Vederi de  vederi  de  ansamblu  folosind 
Ansamblu  informatiile  furnizate.  In  acest 
exercitiu  sunt  folosite 
urmatoarele: 
   Drawing View Properties 
 Section Scope 
 Broken‐out Section 
 Exploded Views in Drawings 
 Alternate Position View 
 Hide/Show Components 
 
Unitati: millimeters. 
Format: A2. 

  1. Creati un desen nou. 
  2. Exploded view.
  Adaugati  o  vedere  Exploded  View  a 
ansamblului Base Assembly. 

Nota  Va trebui sa creati vederile explodate, configuratii si asa mai departe. 
  3. Alternate Position View. 
  Adaugati  vederi Alternate  Position in  care  sa  reprezinte  plaja  maxima  de 
miscare a piesei Clamp. 

 
   

www.3dcadvegra.com    339 
Capitolul 2 Exercitiul 17
Practica inginereasca  Vederi de Ansamblu 
 
  4. Adaugati o vedere care sa prezinte miscarea de deschidere a capacului.
 

  5. Creati o sectiune care sa afiseze unele componente nesectionate. 
 

  6. Adaugati o foaie nou de desen.
  Creati inca o foaie de desen. 
Adaugati o vedere Exploded View a 
intregului ansamblu Reading Light. 

  7. Broken‐out Section.
  Adaugati Broken‐out Section View 
pentru a arata cum se asambleaza 
componentele Shade si Elbow. 

 
 

340    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 18  Capitolul 2 
Vederi de Ansamblu si Part  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 18:  Creati  un  desen  care  sa  contina 
Vederi de  vederi  de  ansamblu  folosind 
Ansamblu  informatiile  furnizate.  In  acest 
exercitiu  sunt  folosite 
urmatoarele: 
   Drawing View Properties 
 Assembly Cutaway Views 
 Hide/Show Components 
 
Unitati: millimeters. 
Format: A2. 
  1. Perspective si Model Views. 
  Aplicati  perspectiva  vederii  Isometric  a 
ansamblului Heater si creati o noua vedere Model 
View careia ii veti aplica perspectiva. 

  2. Alternate isometric views.
  Creati o vedere isometrica si denumiti‐o. 
 

 
   

www.3dcadvegra.com    341 
Capitolul 2  Exercitiul 18 
Practica inginereasca  Vederi de Ansamblu si Part 
 
  3. Vedere sectionata (Cutaway View). 
  Creati  o  vedere  sectionata  in  ansamblu 
folosind  assembly  feature.  Folositi  Display 
States  pentru  a  evidentia  diferentele  de 
afisare dupa cum se arata. 

  4. Vederi de ansamblu.
  Adaugati  vederi  de  ansamblu  dupa  cum  este  aratat  folosind  vederi 
ortografice, model view, cutaway view, dimensiuni conduse si o vedere de 
detaliu. 
 

 
 
   

342    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 18  Capitolul 2 
Vederi de Ansamblu si Part  Practica inginereasca 
 
  5. Proprietatile vederii. 
  Utilizati Hide/Show Components pentru a 
ascunde  componente  in  vederea 
Isometrica alternativa. 

  6. Vederi de Part.
  Adaugati  o  foaie  noua  de  desen  care  va  contine  vederile  piesei  cabinet1. 
Inserati o vedere Named View, vederea desfasuratei si vederi de detaliu. De 
asemenea, adaugati ordinate dimensions. 
 

 
 

www.3dcadvegra.com    343 
 
Capitolul 2 
  Practica inginereasca 
 
Lecţia 6 

Tabelul de componenta si alte Tabele 

 
 
 

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 
 Creați un sablon customizat pentru tabelul de componenta 
(Bill of Materials – BOM). 
 Modificati un tabel de componenta. 
 Controlati  ordonarea  componentelor  intr‐un  tabel  de 
componenta. 
 Creati un tabel general 
 Adaugati  un  tabel  care  sa  contina  informatiile  despre 
cavitatile prezente in model (Hole Table). 
 Creați un tabel de control (Revision table) 
 
   

www.3dcadvegra.com    345 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 6 
Practica inginereasca  Tabelul de componenta si alte Tabele 
 
Crearea si  In aceasta lectie se explica cum se creaza un sablon personalizat pentru un 
gestionarea unui  tabel de componenta (BOM) si prezinta cele mai bune practici de punere in 
Tablel de  aplicare si gestionare a datelor care sunt legate intre BOM si un fisier de tip 
componenta  ansamblu si partile componentele ale acestuia. 
Tabelul de  Crearea  unui  tabel  BOM  este  o  functie  automata  care  utilizeaza  un  tabel 
componenta  asemanator cu Hole Table sau Revision Table. Modificarile aduse la nivel de 
(BOM)  ansamblu (stergere, reordonare, adaugare si asa mai departe) sunt reflectate 
in BOM. 
 Pentru a edita BOM, faceti clic dreapta intr‐o celula, sau clic stanga 
pentru a edita formatul, sau dublu‐clic pentru a edita textul. 
 Pentru a ascunde BOM, faceti clic dreapta pe BOM si alegeti Hide. 
 Pentru a sterge BOM, faceti clic dreapta pe BOM si alegeti Delete. 
Adaugarea unui  Adaugarea unui BOM implicit intr‐un desen necesita selectarea unei vederi 
BOM  in care este reprezentat un ansamblu. 
 
  1. Deschideti un desen. 
  Deschideti overender din folderul 
Lesson06\CaseStudy. 
 
  2. Dimensiunea fontului.
  Faceti  clic  pe  Options  , 
Document  Properties,  Tables. 
Setati  fontul  Century  Gothic, 
Regular  si  8  points  pentru  tabel. 
Se  seteaza  astfel  dimeniunea 
fontului pentru toate tabelele. 
 
  3. Punctul de fixare al tabelului (anchor point). 
  Faceti  clic  dreapta  in  zona  grafica  si  selectati  Edit 
Sheet  Format.  Faceti  clic  dreapta  pe  punctul  din 
stanga sus al formatului si selectati Set as Anchor, Bill 
of Materials. Parasiti modul de editare al formatului. 
 
 
Inserare BOM  Tabelul  Bill  of  Materials  extrage  informatii  despre  componentele  din 
ansamblu  prin  intermediul  unei  vederi.  Tabelul  standard  BOM  include 
numarul  de  componente,  numarul  componentei,  descrierea  si  cantitatea 
fiecarei componente din care este alcatuit ansamblul. 
Unde gasiti   CommandManager: Annotation > Tables   > Bill of Materials   
 Meniu: Insert, Tables, Bill of Materials 
 Meniu contextual: Faceti clic dreapta in zona grafica si alegeti Tables, Bill 
of Materials
 
   

346    www.3dcadvegra.com 
Lectia 6 Capitolul 2 
Tabelul de componenta si alte Tabele  Practica inginereasca 
 
  4. View Palette. 
  Selectati  una  dintre  vederile  de 
ansamblu pentru care trebuie generat 
tabelul  de  componenta  si alegeti  Bill 
of Materials  . 
 

  5. Sablon BOM. 
  Utilizati  bom‐standard.sldbomtbt  ca  sablon  Table 
Template si selectati Attach to anchor point. Folositi 
Parts only pentru BOM Type. Faceti clic pe Ok. 
 

Nota  Daca tabelul de componenta a fost creat in 
ansamblu, se poate selecta optiunea Copy Existing 
Table pentru inserarea BOM‐ului din ansamblu in 
desen. 

 
   

www.3dcadvegra.com    347 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 6 
Practica inginereasca  Tabelul de componenta si alte Tabele 
 
  6. Tabelul de componenta este inserat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificarea BOM  Tabelele  BOM  existente  pot  fi  modificate  pentru  a  include  coloane 
suplimentare, pot fi formatate sau setarile acestora pot fi modificate. 
 Faceti  clic  intr‐o  celula  din  tabelul  de  componenta  pentru  editarea 
acesteia. 
Mutarea  Utilizand  drag‐and‐drop,  coloanele  tabelului  pot  fi  mutate  la  stanga  sau  la 
coloanelor  dreapta fata de pozitia actuala. 
 
  7. Mutarea unei coloane.
  Pentru a efectua drag and drop, mutati mouse‐ul peste coloana QTY. si tineti 
apasat butonul din stanga al mouse‐ului. Trageti coloana QTY. intre coloanele 
ITEM NO. si PART NUMBER. 
   

 
 
   

348    www.3dcadvegra.com 
Lectia 6 Capitolul 2 
Tabelul de componenta si alte Tabele  Practica inginereasca 
Adaugarea unei  Coloane  noi  pot  fi  adaugate  in  orice  pozitie  a  tabelului.  Fiecare  coloana 
coloane  necesita  declararea  unei  proprietati,  fie  definita  de  utilizator  sau 
personalizata.  Celulele  care  contin  proprietati  particularizate  pot  fi 
completate automat de catre SolidWorks. 
 
  8. Adaugarea unei coloane. 
  Faceti clic dreapta intr‐o 
celula a coloanei 
DESCRIPTION si selectati 
Insert, Column Right. 
Pastrati CUSTOM PROPERTY 
pentru Column type si 
selectati manufact din lista 
derulanta pentru Property 
name. 
  9. Denumire antet. 
  Faceti dublu‐clic pe celula E1 si tastati MANUFACTURED. Trageti de 
marginile tabelului pentru a modifica latimea coloanei. 
 
Formatare Tabel  Bara de instrumente contextuala va permite sa modificati antetul, 
marginile, textul si setarile layer‐ului pentru intregul tabel. 
 
 
 
  10. Formatarea coloanelor. 
  Selectati coloana MANUFACTURED si faceti clic pe Left Align. 
 

 
  Coloanele, randurile si celulele individuale pot fi aliniate orizontal si vertical. 
Setati restul de coloane dupa cum se arata mai jos. 
 

 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    349 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 6 
Practica inginereasca  Tabelul de componenta si alte Tabele 
 
Divizarea unui  Tabelul  Bill  of  Materials  poate  fi  impartit  in  tabele  mai  mici  prin  divizare 
BOM  orizontala  sau  verticala.  Portiunea  divizata  a  unui  tabel  pastreaza  titlurile 
coloanelor si poate fi mutata oriunde in desen. 
 
  11. Divizare orizontala. 
  Faceti clic dreapta in celula componentei aflate la pozitia 19 si alegeti Split, 
Horizontally Above. Tabelul este impartit in doua intre celulele 18 si 19. 
 

 
 

  12. Mutare. 
  Trageti portiunea divizata 
a tabelului si aranjati‐o pe 
marginea  superioara  a 
formatului. 

 
 
   

350    www.3dcadvegra.com 
Lectia 6 Capitolul 2 
Tabelul de componenta si alte Tabele  Practica inginereasca 
Crearea  Sabloanele  personalizate  BOM  pot  fi  create  salvand  tabelul  curent  intr‐un 
sabloanelor BOM  fisier. Coloanele si formatarea sunt salvate in sablon. 
Nota  Divizarea unui tabel nu este salvata in sablon.
 
  13. Salvare sablon. 
  Faceti clic dreapta pe BOM si alegeti Save As. Adaugati sablonul intr‐un folder 
local si salvati‐l cu numele template with manufactured. 
 
Adaugarea de  Elemente  care  nu  exista  ca  si  componente  in  ansamblu  pot  fi  adaugate 
articole  manual  in  BOM.  Acest  lucru  se  face  prin  adaugarea  de  randuri  in  tabel  si 
editarea  celulelor  inserate.  Numarul  de  ordine  secvential  este  adaugat 
automat. 
 
  14. Inserare rand.
  Faceti  clic  dreapta  pe  ultimul  rand  al  tabelului  de  componenta  si  alegeti 
Insert,  Row  Below.  Un  rand  nou  este  adaugat,  celula  corespunzatoare 
coloanei ITEM NO. este completata automat, restul celulelor de pe noul rand 
ramanand goale. 
 

  15. Completarea celulelor in BOM. 
  Faceti dublu clic in celule si alegeti Yes in caseta de dialog, pentru a continua 
editarea  celulei.  Acest  mesaj  se  refera  la  celulele  care  sunt  completate 
automat  cu  valorile  proprietatilor  componentelor  din  ansamblu.  Tastati 
textul PAINT si Green Per PS195‐432 dupa cum se arata mai jos. 
 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    351 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 6 
Practica inginereasca  Tabelul de componenta si alte Tabele 
 
Tabulated Bill of  Un astfel de tabel poate fi folosit atunci cand un ansamblu contine mai multe 
Materials  configuratii. In acest tip de tabel doar coloana QTY este afectata. 
 
  1. Adaugati o foaie noua.
  In scop demonstrativ, adaugati o 
noua foaie A2 cu aceleasi setari 
ca  cea  curenta.  Creati  o  vedere 
isometrica  a  aceluiasi  ansamblu 
(overender)  care  sa  reprezinte 
configuratia  Position_2  si  setati 
scara la 1:5. 
 

  2. Inserati BOM.
  Inserati un tabel de componenta folosind: 
Table Template =  
template with manufactured 
Debifati Attach to anchor point 
BOM Type = Top level only 
Configurations = Select all configurations   
 
 

 
 
   

352    www.3dcadvegra.com 
Lectia 6 Capitolul 2 
Tabelul de componenta si alte Tabele  Practica inginereasca 
  3. Tablulated BOM.
  In tabelul inserat este afisata cantitatea componentelor ansamblului pentru 
fiecare configuratie selectata sub forma configuratie/QTY. 

 
 

  Amplasati tabelul in partea de sus a foii. 
Nota  Articolul PAINT nu apare in tabel, deoarece acesta a fost adaugat manual in 
tabelul original. 
  4. Configuratii.
  Restrangeti  numarul  de 
configuratii,  selectand  in 
PropertyManager  doar 
configuratiile  No  Hardware  si 
Position_2  sau  facand  dublu‐clic 
pe  antetul  tabelului  si  selectand 
configuratiile dorite. 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    353 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 6 
Practica inginereasca  Tabelul de componenta si alte Tabele 
 
Cantitate Zero  In tabelul de componenta o celula poate afisa cantitate zero in trei moduri: 
  cu o liniuta, zero numeric sau celula este goala. 
 
  5. Componentele lipsa.
  Componentele de la pozitia 20 pana 
la  pozitia  27  lipsesc  din  configuratia 
No  Hardware.  Acestea  sunt  afisate 
implicit cu o liniuta. 
 

  6. Afisare cantitate zero.
  Folositi Tools, Options, Document   
Properties,  Tables,  Bill  of 
Materials, Zero quantity display si 
setati afisarea la Zero „0”. 

 
Continut BOM  Bara de instrumente contextuala si folosirea drag and drop permit setarea 
vizibilitatatii  randurilor  din  tabel,  gruparea  si  rearanjarea  articlolelor. 
Totodata  se  poate  verifica  daca  componentele  au  fost  marcate  prin 
intermediul baloanelor. 
 
  7. Vizibilitatea randurilor. 
  Faceti  clic  oriunde  in  interiorul  tabelului  si  apoi  faceti  clic  pe  iconita 
Hide/Show  . 
  Selectati  randul  corespunzator 
componentei de la pozitia 4. Randul 
va fi evidentiat cu culoarea albastra 
fapt ce indica selectarea acestuia. 
Faceti  clic  pe  Hide/Show  din  nou 
pentru  a  ascunde  acest  rand. 
Tabelul nu va fi renumerotat. 
 

 
 
   

354    www.3dcadvegra.com 
Lectia 6 Capitolul 2 
Tabelul de componenta si alte Tabele  Practica inginereasca 
Sortarea BOM  Optiunea Sort poate fi folosita pentru o ordonare diferita de cea implicita a 
componentelor  unui  ansamblu.  Ordonarea  poate  fi  facuta  in  functie  de 
coloana  sau  de  tip.  Numerele  de  ordine  pot  ramane  neschimbate  pe 
parcursul ordonarii. 
 
  8. Ordonare BOM. 
  Faceti clic dreapta in coloana DESCRIPTION si selectati Sort. Setati optiunea 
Sort  by  sa  fie  Ascending.  Numerele  de  ordine  sunt  modificate  in  urma 
ordonarii. Clic pe Ok. 
   

  9. Salvati desenul. 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    355 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 6 
Practica inginereasca  Tabelul de componenta si alte Tabele 
 
Baloane  Baloanele  marcheaza  componentele  dintr‐un  ansamblu  si  sunt  asociate 
numerelor de ordine din BOM. Liniile magnetice (magnetic lines) reprezinta 
o caracteristica a SolidWorks care permit mutarea sau alinierea mai multor 
baloane.  Baloanele  sunt  suprimate  automat  atunci  cand  componentele  la 
care fac referire sunt suprimate. 
Unde gasiti   CommandManager: Annotation > Balloon   sau Auto Balloon   
 Meniu: Insert, Annotations, Balloon sau Auto Balloon 
 Meniu contextual: Faceti clic dreapta pe o vedere si selectati Balloon sau 
Auto Balloon 
 
  10. Inserarea automata a baloanelor. 
  Selectati  vederea  si  alegeti 
AutoBalloon  . 
 

  11. Reordonarea baloanelor. 
  In  Auto  Balloon PropertyManager,  sub 
Item Numbers: 
 Alegeti Order sequentially. 
 Alegeti Select First Item. 
 Selectati  componenta  thomson 
shaft<1> 
 Clic pe OK. 
 

   
 
   

356    www.3dcadvegra.com 
Lectia 6 Capitolul 2 
Tabelul de componenta si alte Tabele  Practica inginereasca 
  12. Mutarea unui balon.
  Trageti  balonul  din  partea  de  jos  pe  linia  magnetica  din  partea  dreapta  a 
vederii. Balonul va fi aliniat cu celelalte baloane de pe linia magnetica. 
  13. Schimbarea spatierii.
  Selectati  orice  balon  din  partea 
dreapta.  Linia  magnetica  va  fi 
afisata. 
Trageti de capatul inferior al sagetii 
in  jos  pentru  a  creste  distanta 
dintre baloane. 
Selectati  linia  magnetica  si 
schimbati spatierea (Spacing) sa fie 
Equal in PropertyManager. 
Clic pe OK. 
 

  14. Salvati si inchideti desenul. 
Nota  Pentru a edita baloanele existente, selectati un balon si alegeti Auto Balloon 
din nou. 
 
Tabele in desen  Multe  dintre  componente  sau  asambluri  pot  contine  configuratii  in  care 
dimensiunile  modelului  pot  diferi.  Aveti  posibilitatea  de  a  folosi  un  tabel 
pentru a arata modul in care dimensiunele pot sa difere de la o configuratie 
la alta. Este o practica buna ca aceste tabele sa fie afisate in desen astfel incat 
un singur desen sa poata reprezenta toate aceste configuratii. 
Unde gasiti   CommandManager: Annotation > Tables   > General Table   
 Meniu: Insert, Tables, General Table 
 Meniu contextual: Faceti clic dreapta in zona grafica si selectati Tables, 
General Table. 
 
  1. Deschideti un desen.
  Deschideti General‐table din folderul 
Lesson06\CaseStudy. 

   
 
   

www.3dcadvegra.com    357 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 6 
Practica inginereasca  Tabelul de componenta si alte Tabele 
 
  2. Inserati un tabel. 
  Faceti clic pe General Table   . 
In  PropertyManager,  pentru  Table 
Size, setati numarul de coloane si de 
randuri la 4.  
Clic pe OK. 
Faceti  clic  in  partea  stanga  sus 
pentru plasarea tabelului. 
 
  3. Adaugati titluri. 
  Folositi drept antet Latime, Lungime si Grosime ca pentru a doua, a treia, 
respectiv a patra coloana. 
Folositi drept antet Mic, Mediu si Mare pentru al doilea, al treilea si al 
patrulea rand din prima coloana. 
  4. Redimensionati coloanele.
  Mutati cursorul mouse‐ului  peste 
bordura  dintre  coloane  si  trageti 
de  aceasta  pentru  a  modifica 
latimea coloanelor. 
  5. Adaugati valori. 
  Tastati urmatoarele valori in 
celulele din tabel.  
 
Cote in vederi  In vederile isometrice din desen pot fi adaugate cote. Cotele rezultate sunt 
isometrice  cote conduse (driven sau reference dimensions). 
 
  6. Adaugati cote.
  Utilizand  Smart  Dimension    ,  adaugati 
cote  in  vederea  isometrica.  Cotele  sunt 
valabile pentru configuratia Default. 

 
   

358    www.3dcadvegra.com 
Lectia 6 Capitolul 2 
Tabelul de componenta si alte Tabele  Practica inginereasca 
  7. Schimbati textul unei cote.
  Faceti clic pe cota de sus si suprascrieti textul implicit <DIM> cu textul Latime. 
Dezactivati optiunea Add Parenteses  . 

  Un mesaj care spune ca tastarea unei valori dezactiveaza afisarea tolerantei 
va aparea. Alegeti Yes. 
Valoarea  reala  a  cotei  poate  fi  restabilita  in  orice  moment  prin  tastarea 
textului <DIM>. 
  8. Schimbati textul cotelor ramase.
  Adaugati  texte  care  sa  inlocuiasca  textul 
<DIM>  pentru  cele  doua  cote  ramase 
utilizand numele coloanelor din antet (vezi 
imaginea alaturata). 
 

  9. Salvati si inchideti desenul.
   

 
 

www.3dcadvegra.com    359 
 
Exercitiul 19 Capitolul 2 
Customizare BOM  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 19:  Creati urmatorul desen care sa 
Customizare BOM  contina  un  tabel  de 
  componenta (BOM) dupa cum 
este indicat. In acest exercitiu 
sunt folosite urmatoarele: 
 Bill of Materials 
 Bill of Materials Column 
Properties 
 Inserting Columns or Rows 
in Tables 
 Changing Table Column 
Headings 
  Unitati: millimeters.
Format: A3. 
Sablon BOM  Creati un nou sablon BOM care sa includa proprietati particularizate. 
Desen  Desenul va cuprinde vederi, un tabel de componenta si adnotari. 
  1. Creati un desen. 
  Creati  un  desen  nou  care  sa 
contina  doua  vederi  ale 
ansamblului Display Stand din 
folderul  Lesson06\Exercises. 
Inserati un tabel BOM folosind 
sablonul bom‐all.sldbomtbt. 

  2. Modificati tabelul BOM.
  Modificati tabelul BOM pentru a include urmatoarele nume de proprietati si 
nume de coloane (suplimentar coloanelor ITEM NO., QTY. si PART NO.) 
 
 

 
   

www.3dcadvegra.com    361 
Capitolul 2 Exercitiul 19
Practica inginereasca  Customizare BOM 
 
  3. Baloane. 
  Adaugati  baloane  in  vederea 
Isometric. 

  4. Dimensiuni.
  Adaugati cote pentru piesa NewBase. 

  5. Salvati si inchideti desenul. 
 
 

362    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 20  Capitolul 2 
Hole Tables  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 20:  Creati  urmatorul  desen 
Hole Tables  utilizand  informatiile 
  furnizate. 
In  acest  exercitiu  sunt 
folosite urmatoarele: 
 Hole Tables 

  Unitati: millimeters.
Foaia de desen 1  Folositi urmatoarele imagini drept ghid pentru a crea foaia de desen. 
  1. Creati un desen.
  Creati un desen nou care sa contina o vedere a piesei Hole_Table. 
  2. Adaugati un tabel.
  Inserati  un  tabel 
Hole  Table, 
pozitionat  si 
configurat  ca  in 
imaginile  de  mai  sus 
si din dreapta. 
 

Sfat  Utilizati Hidden Lines Visible astfel incat gaura de pe partea opusa sa poata 
fi selectata. 
  3. Salvati si inchideti desenul.
 
 
 
 

www.3dcadvegra.com    363 
Capitolul 2 Exercitiul 21 
Practica inginereasca  General Tables 
 
Exercitiul 21:  Creati urmatorul desen care 
General Tables  sa  contina  vederile, 
  adnotarile  si  tabelele 
  indicate.  In  acest  exercitiu 
sunt folosite urmatoarele: 
 General Tables 
 Equations in Tables and 
BOMs 
 
Unitati: millimeters. 
Format: A3. 
 
Procedura  Folositi imaginile urmatoare drept ghid pentru crearea desenului si a 
tabelului. 
  1. Creati desenul. 
  Creati un desen nou si adaugati vederi ale ansamblului ASSY DRAWINGS. 
  2. Inserati tabelul. 
  Creati  un  tabel 
General  Table  si 
completati‐l  cu 
textele  si  ecuatiile 
indicate. 

 
 
   

364    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 21 Capitolul 2 
General Tables  Practica inginereasca 
 
  3. Note. 
  Adaugati note cu proprietati asociate numelor fisierelor componentelor. 

  4. Salvati si inchideti desenul. 

 
 

www.3dcadvegra.com    365 
 
Capitolul 2 
  Practica inginereasca 
 
Lecţia 7 

Probleme de performanta si de afisare 

 
 
 

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 
 Utilizati modul large assembly mode 
 Deschideti un desen in modul Lightweight 
 Creati un desen detasat de model 
 Gasiti si rezolvati problemele de afisare 
 
   

www.3dcadvegra.com    367 
Capitolul 2                                                                                                                    Lectia 7                        
Practica inginereasca  Probleme de performanta si de afisare 
 
Probleme de  Atunci cand lucrati cu desene in SolidWorks sunt disponibile diferite tipuri de 
performanta si de  optiuni si tehnici pe care le puteti aplica pentru imbunatatirea performantei 
afisare  sesiunii SolidWorks. Aceste optiuni si tehnici sunt discutate in aceasta lectie. 
Un alt subiect discutat in aceasta lectie este cum sa puteti rezolva problemele 
de  afisare  ale  vederilor  din  desen,  daca  acestea  apar.  Un  exemplu  de 
problema de afisare este explicata si solutionata in aceasta lectie. 
Large Assembly  Large  assembly  mode  este  o  optiune  de  sistem  care  va  poate  ajuta  in 
Mode  manipularea si realizarea ansamblurilor in SolidWorks. Desi este asociata in 
principal  cu  fisierele  de  tip  assembly,  aceasta  functionalitate  va  poate,  de 
asemenea, ajuta la realizarea desenelor. Cand aceasta optiune este activata 
crearea de vederi sau de desene poate fi mai rapida. 
Lightweight  Utilizarea  modului  Large  assembly  implica  faptul  ca  optiunea  Lightweight 
Drawings  Drawings  este  de  asemenea  folosita.  Desenele  pot  fi  incarcate  in  format 
lightweight in acelasi mod ca si ansamblurile. Acest lucru reduce cantitatea 
de  informatii  care  este  incarcata  odata  cu  desenul,  crescand  viteza  de 
incarcare  si  manipulare.  Referintele  desenului:  ansamblurile,  sub‐
ansamblurile si componentele sunt incarcate in modul lightweight. 
Unde gasiti   Bara  de  meniu: Options  ,  System  Options,  Assemblies,  Large 
assemblies 
 
  1. Setari Large assembly 
  Accesati  setarile  Large 
assemblies.  Schimbati‐le 
pentru a se potrivi cu cele 
din  imaginea  alaturata  si 
faceti clic pe Ok. 
 

 
   

368    www.3dcadvegra.com 
Lectia 7                                                                                                                   Capitolul 2 
Probleme de performanta si de afisare  Practica inginereasca 
 
  2. Deschideti un desen 
  Navigati  si  deschideti  desenul  Airsource  din  folderul  Lesson07\Case  Study. 
Retineti ca modul de incarcare este setat pe Large Assembly Mode. 

 
Dezactivarea  Atunci  cand  setarea  Large  Assembly  Mode  este  activa,  optiunea  Dynamic 
evidentierii  Highlight poate fi dezactivata. Aceasta se refera la selectarea componentelor, 
dinamice   muchiilor,  nodurilor  si  fetelor  in  vederi  si  la  selectarea  componentelor  sau 
operatiilor din FeatureManager. 
 
  3. Desen in modul Lightweight
  In  modul  Lightweight  drawing  atat 
desenul  cat  si  componentele 
asociate,  part‐uri  sau  asambluri, 
sunt incarcate in modul lightweight. 
Expandand vederea si ansamblul in 
FeatureManager  putem  observa 
simbolul  asociat  modului 
lightweight. 
 

 
   

www.3dcadvegra.com    369 
Capitolul 2                                                                                                                    Lectia 7                        
Practica inginereasca  Probleme de performanta si de afisare 
 
Activarea/dezacti Puteti  dezactiva  aceasta  optiune  in  orice  moment  pentru  a  recapata 
varea Large  functionalitatile care sunt dezactivate.  
Assembly Mode 
  4. Dezactivarea Large Assembly Mode
  Faceti  clic  pe  Tools,  Large  Assembly  Mode  pentru  a  dezactivarea  optiunii. 
Acest lucru nu dezactiveaza modul Lightweight drawings. 
  5. Rezolvarea referintelor intr‐un desen lightweight 
  Faceti clic dreapta pe orice vedere din desen si selectati Set Lightweight to 
Resolved. Aceasta comanda obliga ca referintele componentelor care au fost 
incarcate lightweight sa fie incarcate complet. 
Nota  Simpla selectie a vederilor sau a componentelor din vederi nu face ca acestea 
sa fie convertite in Resolved. 
  6. Analizarea desenului
  Simbolurile  lightweight  au  fost 
indepartate  de  pe  componente  in 
toate vederile.  

7. Inchideti desenul 
 

 
Detached  Desenele  de  tipul  Detached  Drawings sunt 
Drawings  concepute astfel incat sa puteti deschide si lucra in 
desene fara ca fisierele care contin modelul solid sa 
fie incarcate in memorie. 
Vederile dintr‐un astfel de desen sunt marcate cu 
un simbol specific. 
Daca  modelul  de  referinta  este  necesar  pentru 
realizarea unei operatii intr‐un desen detasat, vi se 
solicita  sa  incarcati  fisierul  model.  Puteti  incarca 
manual  modelul  solid  facand  clic  dreapta  pe  o 
vedere si selectand Load Model.  
Aceasta metoda difera de metoda lightweight drawing de incarcare redusa a 
referintelor.  La  incarcarea  unui  Detached  Drawing  nicio  referinta  nu  este 
incarcata. 
 
   

370    www.3dcadvegra.com 
Lectia 7                                                                                                                   Capitolul 2 
Probleme de performanta si de afisare  Practica inginereasca 
 
Avantajele  Puteti  trimite  astfel  de  desene  altor  utilizatori  SolidWorks  fara  a  trimite  si 
folosirii Detached  fisierele care contin modelele solide. De asemenea, aveti mai mult control 
Drawings  asupra actualizarii desenului cu modelul. Membrii echipei de proiectare pot 
  lucra independent pe desen, adaugand detalii sau facand adnotari, in timp ce 
alti  membri  pot  edita  modelul.  Cand  desenul  si  modelul  sunt  sincronizate, 
toate  detaliile  si  cotele  adaugate  in  desen  sunt  actualizate  cu  modificarile 
geometrice sau topologice din model. 
Performanta  Timpul  necesar  deschiderii  unui  desen  in  format  detached  este  redus 
semnificativ  deoarece  fisierele  model  nu  sunt  incarcate.  Deoarece 
informatiile  din  fisierele  model  nu  sunt  stocate  in  memorie,  mai  multa 
memorie este disponibila pentru prelucrarea datelor din desen, fapt ce are 
implicatii  semnificative  privind  performanta  atunci  cand  se  lucreaza  cu 
desene ale unor ansamblari complexe. 
Marimea  Acest format de desen necesita stocarea mai multor informatii referitoare la 
fisierului  muchii si a unui numar mai mic de informatii referitoare la suprafete. Prin 
urmare,  dimensiunea  unor  fisiere  va  creste  atunci  cand  acestea  vor  fi 
convertite in format detached, in timp ce pentru altele dimensiunea va fi mai 
mica.  In  general,  in  cazul  desenelor  care  contin  vederi  de  sectiune, 
dimensiunea fisierului ar trebui sa scada. Daca desenul nu contine vederi de 
sectiune dimensiunea fisierului ar trebui sa creasca. Dimensiunea fisierului 
este direct legata de numarul de muchii vizibile. De exemplu, daca modele 
solide contin pattern‐uri cu multe instante, este mai mult decat probabil ca 
dimensiunile  fisierelor  sa  creasca  atunci  cand  sunt  convertite  in  format 
detached. 
Salvarea in  Desenele  standard  pot  fi  convertite  direct  in  desene  Detached.  Desenele 
format detached  Detached  pot  fi  transformate  la  randul  lor  in  desene  standard.  Extensia 
utilizata  de  SolidWorks  este  aceeasi  pentru  ambele  tipuri  de  desene 
(.slddrw). 
Unde gasiti   Meniu: (conversie desen standard in desen detasat) File, Save As si setati
Save as type = Detached Drawing (*.slddrw) 
 Meniu: (conversie desen detasat in desen standard) File, Save As si setati 
Save as type = Drawing (*.slddrw) 
Regenerare  Inainte de crearea unui desen Detached o buna practica este asigurarea ca 
fortata  modelul  este  complet  actualizat.  Ar  trebui  realizata  o regenerare  fortata a 
part‐ului sau ansamblului. Acest lucru este posibil prin apasarea simultana a 
tastelor Ctrl si Q. Regenerarea  fortata produce o reconstructie completa a 
tuturor  caracteristicilor  din  model.  Operatia  Edit,  Rebuild    (Ctrl+B) 
reconstruieste doar caracteristicele nou create sau modificate. 
 
  1. Deschideti un desen
  Deschideti ToolVise din folderul Lesson07\CaseStudy. 
  2. Deschideti ansamblul de referinta
  Faceti clic dreapta pe o vedere si selectati Open Assembly. 
 
   
www.3dcadvegra.com    371 
Capitolul 2                                                                                                                    Lectia 7                        
Practica inginereasca  Probleme de performanta si de afisare 
 
  3. Regeneratea fortata a ansamblului. 
  Apasati Ctrl+Q pentru regenerarea 
ansamblului. Salvati si inchideti 
ansamblul. 
  4. Regenerarea fortata a desenului
  Apasati Ctrl+Q pentru regenerarea 
desenului. Salvati desenul. 

 
Crearea unei copii  Save as Copy este o metoda buna de a face copii de rezerva. Cu functia Save 
de rezerva  as Copy puteti salva desenul cu un nume nou sau intr‐o noua locatie, fara a 
inlocui documentul activ. Puteti continua lucrul in documentul original, dar 
sa aveti si o copie de rezerva a desenului in acest stadiu al proiectarii. 
Conversia in  Pentru  a  face  o  comparatie  a  diferentei  de  performanta  intre  un  desen 
Detached  detasat si un desen standard, desenul copiat va fi salvat in format detached. 
drawing 
 
  5. Save as. 
  Faceti clic pe File, Save As. Tastati numele noului desen ToolviseDetached. 
Selectati  optiunea  Save  as  copy  si  setati  Save  as  type  sa  fie  Detached 
Drawing. Alegeti Save. 
  6. Inchideti desenul curent. 
  7. Deschideti desenul detasat.
  Deschideti ToolViseDetached din folderul Lesson07\CaseStudy. 
  8. Observatii. 
  Timpul necesar incarcarii desenului a fost mai 
scurt, deoarece modelele nu au fost incarcate in 
memorie. 
Faptul ca desenul a fost incarcat detasat de model 
este  indicat  in  FeatureManager.  Vederile  sunt 
marcate cu simbolul specific. Expandand o vedere 
se  constata  ca  doar  ansamblul  de  referinta  este 
listat.  Nicio  expandare  suplimentara  a  modelului 
nu  este  posibila  deoarece  modelele  nu  au  fost 
incarcate. 

  9. Salvati si inchideti desenul 
 
 
   

372    www.3dcadvegra.com 
Lectia 7                                                                                                                   Capitolul 2 
Probleme de performanta si de afisare  Practica inginereasca 
 
Modificari in  Atunci cand se lucreaza cu desene Detached, SolidWorks va poate informa 
ansamblul de  daca o schimbare a fost adusa modelelor la care se face referire in desen. 
referinta  Atunci  veti  avea  posibilitatea  de  a  actualiza  desenul  pentru  a  reflecta 
modificarile aduse modelului. 

 
  10. Deschideti ansamblul de referinta ToolVise. 
  11. Modificati valoarea unei cote.
  Modificati  diametrul  suportului  sa 
fie 100mm dupa cum este indicat. 
Apasati  butonul  Rebuild  (sau 
Ctrl+B). 

12. Salvati si inchideti ansamblul. 

 
Incarcarea  La  deschiderea  unui  desen  detached,  softul  verifica  toate  foile  din  desen 
modelului  pentru a fi siguri ca acestea sunt sincronizate cu modelul. Daca nu sunt, un 
mesaj de avertizare va fi afisat. Este o dovada in plus ca incarcarea modelului 
este necesara pentru actualizarea vederilor din desen. 
 
  13. Deschideti desenul detasat.
  Apare un mesaj care va informeaza 
ca  vederile  din  desen  nu  sunt 
sincronizate cu modificarile aduse in 
ansamblu. Desenul se deschide, dar 
nu  afiseaza  cea  mai  recenta 
versiune a ansamblului. 

  14. Incarcati modelul
  Faceti clic dreapta pe o vedere care contine modelul pe care doriti sa il 
incarcati si selectati Load Model. Alegeti Yes in caseta de dialog Confirm 
Load Model pentru a continua incarcarea modelului. 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    373 
Capitolul 2                                                                                                                    Lectia 7                        
Practica inginereasca  Probleme de performanta si de afisare 
 
  15. Desenul actualizat. 
 

Nota  Chiar  daca  modelele  au  fost  incarcate  pentru  actualizarea  desenului,  data 
viitoare  cand  desenul  va  fi  deschis  modelele  nu  vor  fi  incarcate.  Desenul 
ramane un desen de tip detasat.  
  16. Salvati si inchideti desenul. 
 
 
   

374    www.3dcadvegra.com 
Lectia 7                                                                                                                   Capitolul 2 
Probleme de performanta si de afisare  Practica inginereasca 
 
Probleme de  In unele cazuri, un ansamblu sau un desen de ansamblu nu este afisat corect 
afisare a vederilor in modul Hidden Lines Removed (HLR) sau Hidden Lines Visible (HLV). 

 
  1. Creati un desen si adaugati o vedere
  Creati un desen nou pornind de la formatul A3. 
Adaugati o vedere isometrica a ansamblului cyclinder.sldasm care sa afiseze 
configuratia Default. 
 

Nota  Numeroase  linii  lipsesc,  iar  vederea  nu  este  reprezentata  corespunzator. 
Acest  lucru  este  cauzat  in  general  de  interferenta  componentelor  in 
ansamblu.  Prin  urmare,  urmatorul  pas  este  de  a  gasi  si  rezolva  aceste 
interferente. 
  2. Deschideti ansamblul de referinta 
 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    375 
Capitolul 2                                                                                                                    Lectia 7                        
Practica inginereasca  Probleme de performanta si de afisare 
 
Detectarea  Intr‐un  ansamblu  complex,  poate  fi  dificil  de  determinat  vizual  daca 
interferentelor  componentele interfereaza. Puteti detecta interferenta intre componente si 
examina marimea interferentelor rezultate. Daca exista interferente, acestea 
vor  fi  listate  intr‐o  caseta  de  dialog.  Un  caz  de  interferenta  este  raportat 
pentru fiecare pereche de componente care se suprapun. Cand faceti clic pe 
un rezultat din lista, interferenta corespunzatoare este evidentiata in zona 
grafica si numele componentelor implicate este afisat. 

 
  3. Detectarea interferentelor 
  Faceti clic pe Tools, Interference Detection. Selectati nivelul superior al 
ansamblului si alegeti Calculate. 
Rezultatele vor fi afisate pentru fiecare pereche de componente care se 
suprapun. 
 

  4. Deschideti fisierul rod clevis.sldprt
  Faceti  Unsuppress  pentru  
operatia Cut‐Extrude3. 

   
   
 
   

376    www.3dcadvegra.com 
Lectia 7                                                                                                                   Capitolul 2 
Probleme de performanta si de afisare  Practica inginereasca 
 
  5. Actualizare desen.
  Reveniti  in  desen  pentru  a 
vizualiza  modificarile  care  au 
avut loc. 
Celelalte interferente raman. 
 

  6. Reparati componenta Tube. 
  Faceti  dublu‐clic  pe 
componenta Tube si 
modificati  valoarea 
diametrului mai mic 
la 28.5mm. 
Selectati  This 
Configuration  si 
faceti  clic  pe 
Rebuild. 
 

  7. Deschideti heap cap.sldprt. 
  Modificati diametrul gaurii din operatia 
Cut‐Extrude6 la 9.5mm. Faceti aceasta 
modificare  doar  pentru  configuratia 
curenta (This Configuration). 
 

  8. Deschideti tie rod.sldprt.
  Modificati diametrul la 3.2mm. 

 
   

www.3dcadvegra.com    377 
Capitolul 2                                                                                                                    Lectia 7                        
Practica inginereasca  Probleme de performanta si de afisare 
 
  9. Reveniti la ansamblu. 
  Verificati interferenta componentelor inca o data. 
Nu mai sunt suprapuneri ale componentelor in 
ansamblu. 

  10. Reveniti la desen.
  Dupa inlaturarea interferentelor componentelor in ansamblu, vederea va fi 
afisata corect. 

  11. Salvati si inchideti desenul.
 
Setari pentru  Exista sansa ca Wireframe and high quality HRL/HLV Resolution sau Shaded 
calitatea afisarii  and draft quality HLR/HLV Resolution sa contribuie la probleme de afisare 
daca nu sunt setate suficient de bine. 
In  Tools,  Options,  Document  Properties,  Image  Quality  sunt  disponibile 
cursoare  care  va  permit  sa  cresteti  calitatea  de  afisare  Wireframe  in 
defavoarea  performantei  grafice.  Va  trebui  sa  experimentati  pentru  a  gasi 
echilibrul potrivit intre calitatea afisarii si performanta. 
 
 
378    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 22  Capitolul 2 
Desene detasate ‐1  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 22:  Creati  urmatorul 
Desene   desen  detasat 
detasate ‐ 1  folosind informatiile 
  furnizate.  
   
 

  In acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
 Detached Drawungs 
 Making Changes to the Referenced Assembly 
Desen Detached  Creati un desen detasat pornind de la un desen standard SolidWorks. 
  1. Deschideti un desen. 
  Deschideti pivoting conv frame din folderul Lesson07\Exercises\Conveyor 
lab. 
  2. Creati un desen detasat. 
  Creati un desen detasat numit frame_Detached. 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    379 
Capitolul 2  Exercitiul 22 
Practica inginereasca  Desene detasate ‐1 
 
Modificarea  Dupa generarea desenului faceti on modificare in ansamblu. 
ansamblului 
  3. Modificati o piesa.
  Deschideti pivot_rh_rail. Modificati 
  piesa dupa cum este indicat pentru 
  a  forta  modificarea  piesei  si  a 
ansamblului. 
 
4. Deschideti ansamblul. 
Deschideti ansamblul pivoting conv 
frame si actualizati‐l. 
Actualizare  Actualizati desenul pentru a reflecta modificarile aduse. 
  5. Actualizare.
  Deschideti desenul detasat si actualizati‐l. 
 

 
 

380    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 23 Capitolul 2 
Desene detasate ‐ 2  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 23:  Creati  urmatorul 
Desene   desen  detasat 
detasate ‐ 2  folosind informatiile 
  furnizate.  
   
 

  In acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
 Detached Drawungs 
 Making Changes to the Referenced Assembly 
Desen Detached  Creati un desen detasat pornind de la un desen standard SolidWorks.
  1. Deschideti un desen. 
  Deschideti DRAWER din folderul Lesson07\Exercises\Drawer lab. 
  2. Creati un desen detasat.
  Creati un desen detasat numit Drawer_Detached. 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    381 
Capitolul 2 Exercitiul 23 
Practica inginereasca  Desene detasate ‐ 2 
 
Modificarea  Dupa generarea desenului faceti on modificare in ansamblu. 
ansamblului 
  3. Modificati o piesa.
  Modificati asamblu modificand lungimea piesei DRAWER_SIDE de la 350mm 
  la 500mm.  
   
  4. Actualizare.
  Deschideti desenul detasat si actualizati‐l pentru a reflecta modificarile 
aduse piesei si ansamblului.
 

 
 

382    www.3dcadvegra.com 
Capitolul 2 
  Practica inginereasca 
 
Lecţia 8 

Referintele si compararea desenelor 

 
 
 

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 
 Copiati si reutilizati un desen 
 Schimbati referintele unui desen si ale vederilor 
 Comparati  doua  desene  asemanatoare  pentru  a  vedea 
diferentele 
 Verificati  componente,  desene  sau  ansambluri  cu  Design 
Checker 
 
   

www.3dcadvegra.com    383 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 8 
Practica inginereasca  Referintele si compararea desenelor 
Reutilizarea unui  O  mare  parte  din  munca  de 
desen  proiectare  se  bazeaza  pe  un  model 
existent. In aceasta lectie veti invata 
cum  sa  copiati  un  part  si  desenele 
sale  asociate  in  vederea  utilizarii 
acestora  ca  punct  de  plecare  in 
proiectarea unui produs nou. 
   

 
  1. Deschideti un desen. 
  Deschideti Idler Arm din folderul Lesson08\Case study.
  2. Faceti clic pe File, Save As. 
  Nu apasati butonul Save.
  3. Apasati butonul References. 
  Caseta de dialog Save as with References este deschisa. 
 
   

384    www.3dcadvegra.com 
Lectia 8                                                                                                                   Capitolul 2 
Referintele si compararea desenelor  Practica inginereasca 
 
  4. Selectati fisierele.
  Selectati atat fisierul desen cat si fisierul part‐ului de referinta. 

  5. Tastati numele fisierelor noi. 
  Faceti clic pe More Options.
Selectati Add suffix, tastati –new apoi faceti clic pe Apply. 
Culoarea numelor fisierelor se va schimba in verde pentru a indica faptul ca 
au fost modificate. 
 

  6. Selectati locatia unde vor fi salvate noile fisiere. 
  Faceti clic pe Browse.  
Selectati noua locatie unde doriti sa fie salvate fisierele. Caile directoarelor 
pentru ambele fisiere se vor schimba in verde pentru a indica ca acestea au 
fost modificate. 
Faceti clic pe Save All pentru a crea noile fisiere si inchideti caseta de dialog 
Save as with References. 
   
 
   

www.3dcadvegra.com    385 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 8 
Practica inginereasca  Referintele si compararea desenelor 
  7. Verificati referintele 
  Faceti clic dreapta pe una dintre vederi si alegeti Properties.  
Vederea  este  acum  asociata  noului  fisier  creat  anterior.  Pot  fi  facute 
modificari in modelul copiat fara a afecta versiunea originala. 
 

 
 
 
 
 
 
  8. Modificati modelul 
  Deschideti noul model. 
Schimbati  valoarea 
Boss‐Extrude2  la 
50mm.  Reveniti  la 
desen  pentru  a 
vizualiza modificarile.  

9. Salvati si inchideti 
fisierele 
 

Nota  Cateodata  modelul  poate  fi  modificat  in  timp ce  desenul este  inchis. Cand 
deschideti un desen, aveti posibilitatea sa evidentiati dimensiunile care s‐au 
schimbat  de  la  ultima  salvare  a  desenului.  Faceti  clic  pe  Tools,  Options, 
Colors, Use specified color for changed drawing dimensions. De asemenea, 
puteti  afisa  doar  dimensiunele  modificate  facand  clic  pe  View,  Isolate 
Changed Dimensions. 

 
 
   

386    www.3dcadvegra.com 
Lectia 8                                                                                                                   Capitolul 2 
Referintele si compararea desenelor  Practica inginereasca 
 
Modificarea  Schimbarea  referintelor  unui  desen  va  permite  sa  modificati  part‐ul  sau 
referintelor unui  ansamblul utilizat in desen fara stergerea sau recreerea vederilor. 
desen  Vederile  fac  trimitere  la  configuratii  specifice.  In  cazul  in  care  aceste 
configuratii nu se regasesc in part‐ul sau ansamblul inlocuit, vi se va solicita 
sa alegeti alta configuratie. 
Diferentele intre geometria fisierului original si cel inlocuit pot determina ca 
unele cote sau adnotari sa devina suspendate (dangling).  
 
  1. Deschideti un desen
  Deschideti Hanger din folderul Lesson08\CaseStudy. 
 

  2. Zona cartusului (Title block).
  Faceti zoom in zona cartusului 
pentru a revizui detaliile curente. 
Retineti ca desenul are proprietati 
particularizate care sunt legate de 
desen. 

  3. Inchideti desenul. 
  Inchideti desenul fara a face nicio modificare. 
  4. Faceti clic pe File, Open. 
Atentie!  Asigurati‐va ca nu deschideti desenul prin dublu clic. 
Selectati desenul Hanger. Nu faceti clic pe Open.  
  5. Faceti clic pe butonul References. 
  Fereastra de dialog Edit Referenced File Locations va fi afisata. 
 
   

www.3dcadvegra.com    387 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 8 
Practica inginereasca  Referintele si compararea desenelor 
  6. Accesati fisierul de referinta. 
  Faceti dublu clic in caseta care contine numele fisierului. 
 

  7. Selectati o noua referinta.
  Alegeti fisierul Hanger‐2.SLDPRT si selectati Open. 
  8. Finalizati deschiderea desenului. 
  Faceti clic pe OK pentru a inchide fereastra Edit Referenced File Locations. 
Apoi,  faceti  clic  pe  Open  pentru  a  deschide  desenul  care  va  avea  drept 
referinta curenta fisierul Hanger‐2. 
Nota  In  cazul  in  care  configuratiile  nu  corespund,  un  mesaj  va  fi  afisat.  Ultima 
configuratie in care a fost salvat fisierul va fi utilizata.
  9. Caseta de dialog Dangling Detail Items. 
  Numarul  entitatilor  care  devin  suspendate  vor  fi 
listate  in  coloana  Count  din  caseta  de  dialog 
Dangling Detail Items. 
Caseta de selectie Delete poate fi folosita pentru a le 
elimina.  
Selectati OK fara a sterge nimic. 
 

Nota  Nu este necesara eliminarea entitatilor a caror referinta devine suspendata 
in acest moment. In unele cazuri, ati putea dori sa atasati aceste entitati la 
noua geometrie sau selecta subiectiv entitatile care vor fi eliminate. 
 
 
   

388    www.3dcadvegra.com 
Lectia 8                                                                                                                   Capitolul 2 
Referintele si compararea desenelor  Practica inginereasca 
 
  10. Desenul actualizat. 
  Vederile sunt actualizate pentru a afisa noul model la care se face referinta. 
Retineti faptul ca proprietatile particularizate s‐au schimbat pentru a reflecta 
referinta noului model. De asemenea, observati ca dimensiunea din vedere 
Front devine dangling. 
 

 
  11. Revizuiti fisierul de referinta.
  Faceti  clic  dreapta  pe  o  vedere  si  alegeti  Properties.  Puteti  observa  ca 
Hanger‐2 este indicat pentru Model information. 
  12. Salvati si inchideti fisierele. 
 
Utilizare  Instrumentul  DrawCompare  scoate  in  evidenta  diferentele  dintre  doua 
DrawCompare  desene selectate. Pentru o vizualizare usoara a Additions (completarilor) sau 
Removals  (eliminarilor)  din  primul  desen  selectat  sunt  folosite  coduri  de 
culori. Fereastra DrawCompare apare ca un proces separate. 
Unde gasiti   Meniu: Tools, DrawCompare
 
  1. Selectati desenele.
  Faceti clic pe Tools, DrawCompare. 
Navigati  pentru  a  selecta  Gasket.1  pentru  Drawing  1  si  Gasket.2  pentru 
Drawing 2. 
  2. Compararea.
  Faceti clic pe Compare Drawings   si asteptati ca rezultatele sa fie afisate. 
Nota  Pentru desene detasate, utilizati Compare Detached Drawings  . 
  3. Zoom. 
  Faceti clic pe Zoom to Area   si faceti zoom pe cartus in fereastra 
Differences. 
 
   

www.3dcadvegra.com    389 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 8 
Practica inginereasca  Referintele si compararea desenelor 
  4. Removals. 
  Debifati Additions si bifati Removals. 
Ce  apare  colorat  in  albastru  a  fost 
indepartat din Drawing 1. 
 

  5. Additions 
  Debifati Removals si bifati Additions. 
Ce  apare  colorat  in  verde  a  fost 
adaugat in Drawing 2. 
 

Nota  Atat adaugarile cat si stergerile pot fi afisate in acelasi timp. 
  6. Salvarea rezultatelor 
  Faceti clic pe butonul Save Results   . Rezultatul este salvat intr‐un fisier 
bitmap (*.BMP). Inchideti DrawCompare.
 
SolidWorks  SolidWorks  Design  Checker  reprezinta  un  set  de  instrumente  care  pot  fi 
Design Checker  utilizate pentru a compara piese, ansambluri si, in special, desene cu o lista 
de verificare a standardelor specificate de o companie. Se genereaza o lista 
de cerinte care nu au fost indeplinite si informatii detaliate despre fiecare. 
Rezultatele pot fi stocate sub forma unui raport in Design Binder sau pot fi 
salvate pe disc. 
Build Checks  Utilizand aceasta optiune se creeaza lista de verificari care va fi folosita de 
Design  Checker.  Aceste  liste  sunt  fisiere  de  tip  *.swstd  si  sunt  aplicabile 
oricarui tip de fisier SolidWorks. 
Verificarile  sunt  defalcate  pe  categorii. 
Unele permit comparatii numerice (cum ar 
fi  cea  prezentata  in  partea  dreapta)  sau 
verificarea erorilor. 

Nota  Design Checker trebuie sa fie initializat din Tools, Add‐ins. 
Unde gasiti  Meniu: Tools, Design Checker, Build Checks 
 
 
   

390    www.3dcadvegra.com 
Lectia 8                                                                                                                   Capitolul 2 
Referintele si compararea desenelor  Practica inginereasca 
 
  1. Deschideti un desen.
  Deschideti Idler Arm din folderul Lesson08\Case Study. 
  2. Creati o noua lista de verificari.
  Faceti clic pe Build Checks   si apoi pe New  . (Inchideti Welcome page 
daca este necesar). 
  3. Salvati. 
  Faceti clic pe Save  , denumiti fisierul standard SolidWorks Student si faceti 
clic pe OK. Un fisier SolidWorks standard *.swstd este creat. 
Nota  Dupa  ce  a  fost  creat,  acest  fisier  poate  fi  deschis  si  editat  utilizand  Build 
Checks. 
  4. Verificarea documentelor 
  Faceti clic pe Document Checks   si Dimensioning Standard. Bifati caseta 
ISO. 
 

  5. Setari suplimentare pentru verificarea documentelor 
   Units Setting = MMGS 
 Dimension Font = Century Gothic, unit = .0035 
  6. Verificarea cotelor 
  Faceti clic pe Dimension Checks   si setati 
 Overlapping Dimensions. 
  7. Verificarea desenelor
  Faceti clic pe Drawing Document Checks   si setati 
 Overlapping Views. 
 
   

www.3dcadvegra.com    391 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 8 
Practica inginereasca  Referintele si compararea desenelor 
  8. Salvati si inchideti 
Nota  Tab‐ul Sumary View prezinta un rezumat needitabil al listei cu verificari. In 
tab‐ul Options se permite efectuarea verificarilor pentru configuratia activa 
sau pentru toate configuratiile si stabilirea unitatilor.  
 
Verificarea  Optiunea  Check  Active  Document  utilizeaza  un  fisier  SolidWorks  Standard 
documentului  (*.swsdt) pentru verificarea documentului curent. Rezultatele vor fi afisate in 
curent  Task Pane in pagina Design Check. Rezultatele pot fi salvate in Design Binder 
sau pe disc. 

Unde gasiti   Meniu: Tools, Design Checker, Check Active Document 
 
  9. Verificarea documentului curent. 
  Faceti clic pe Check Active Document  . 
  Faceti  clic  pe  Add  Standards si  adaugati  fisierul 
Student creat anterior, debifati restul standardelor 
din lista si faceti clic pe Check Document. 

10. Cerinte care nu au fost indeplinite.
  Extindeti  lista  pentru  a  vedea  cele  patru  cerinte 
care nu au fost indeplinite: 
Document’s Units Setting Check, 
Document’s Dimension Font Check si 
Dimensions’ Overlapping Check (2 cazuri). 
Extindeti lista mai mult pentru a vedea unde exact 
au fost depistate erorile. 

 
Folosirea Auto‐ Instrumentul Auto‐correct poate fi utilizat pentru a opera modificari asupra 
correct  erorilor depistate. Erorile grafice nu sunt corectate cu acest instrument. 

 
  11. Cerinta neindeplinita.
  Extindeti Document’s Units Setting 
Check si selectati Idler Arm – Sheet1. 
 
   

392    www.3dcadvegra.com 
Lectia 8                                                                                                                   Capitolul 2 
Referintele si compararea desenelor  Practica inginereasca 
 
  12. Auto‐correct. 
  Faceti clic pe Correct Selected pentru a fi folosita valoarea dorita ‐ 
Preferred Value(s) ‐ pentru unitatea de sistem ‐ Unit System ‐. 
  13. Cerinta neindeplinita. 
  Extindeti Document’s Dimension Font 
Check si selectati Idler Arm – Sheet1. 
  14. Auto‐correct. 
  Faceti clic pe Correct Selected pentru a fi folosita valoarea dorita ‐
Preferred Value(s) ‐ pentru unitatea de sistem ‐ Units ‐. 
  15. Verificari vizuale.
  Selectati Dimension’s Overlapping Check pentru evidentierea 
dimensiunilor.
 

 
Nota  Doar verificarile grafice permit evidentierea erorilor depistate. Acestea pot fi 
inlaturate doar manual.  
  16. Actualizare. 
  Lasati caseta de dialog deschisa si reparati cotele care se suprapun.
  17. Salvati si inchideti fisierele. 
 
 
 

www.3dcadvegra.com    393 
 
Exercitiul 24 Capitolul 2 
Modificarea referintelor unui desen  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 24:  Modificati  un  desen  prin 
Modificarea  schimbarea  referintelor 
referintelor unui  existente. 
desen 

  In acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
 Changing Drawing References 
  Unitati: millimeters 
Format: A3 
Procedura  Folositi imaginile urmatoare drept ghid pentru inlocuirea referintelor unui 
desen. 
  1. Desen 
  Selectati  desenul  clamp,  right 
bottom  din  folderul 
Lesson08\Exercises. 

  2. Modificati referinta. 
  Inlocuiti referinta curenta (clamp, right bottom) cu fisierul modificat (clamp, 
right middle). 
 

clamp, right bottom    clamp, right middle   
 
   
www.3dcadvegra.com    395 
Capitolul 2 Exercitiul 24
Practica inginereasca  Modificarea referintelor unui desen 
 
  3. Desenul modificat. 
  Dupa schimbarea referintei, stergeti orice entitate suspendata (dangling) 
din desen. 

  4. Salvati si inchideti desenul.
 
 
 

396    www.3dcadvegra.com 
Exercitiul 25  Capitolul 2 
Utilizarea Build Check  Practica inginereasca 
 
Exercitiul 25:  Creati un fisier standard SolidWorks si folositi‐l pentru a verifica un desen.
Utilizarea Build 
Check 

  In acest exercitiu sunt folosite urmatoarele: 
 SolidWorks Desing Checker 
 Build Checks 
 Using Auto‐correct 
Procedura  Verificati un desen folosind mai multe criterii.
  1. Build Checks. 
  Folosind Build Checks, creati un nou fisier SolidWorks Standard care verifica:
 Pentru Document Checks, Dimensioning Standard alegeti ISO 
 Pentru Document Checks, Unit Settings alegeti MMGS 
 Pentru  Dimension  Checks,  Font  Style  alegeti  Century  Gothic,  Regular, 
Units = .0035 
Sau,  puteti  folosi  fisierul  standard  DC_Lab.swstd  existent  situat  in  folderul 
Exercises. 
  2. Deschideti un desen.
  Deschideti Using_Design_Checker din folderul Lesson08\Exercises. 
  3. Verificare.
  Verificati desenul folosind fisiere standard. Utilizati Auto‐correct acolo unde 
este posibil pentru a corecta erorile. 
  4. Salvati si inchideti desenul.

 
 
 

www.3dcadvegra.com    397 
 
Capitolul 2 
  Practica inginereasca 
 
Lecţia 9 

Utilizarea DimXpert 

 
 
 

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 
 Utilizati DimXpert 
 Intelegeti tipurile si caracteristicile tolerantelor 
 Generati scheme de toleranta automate 
 
   

www.3dcadvegra.com    399 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
DimXpert  Functionalitatea DimXpert creeaza  tolerante  complete  pentru  un  model 
utilizand  caracteristici  DimXpert  bazate  pe  operatii  si  geometrii  create  in 
SolidWorks. Modelul poate fi folosit cu analiza TolAnalyst. Rezultatele pot fi 
de asemenea utilizate pentru: 
 aplicatii CAM Partner 
 aplicatii partener de analiza a tolerantelor 
 aplicatii metrologice (de masurare) 
 crearea de vederi cotate si adnotate 
Softul  DimXpert  recunoaste  caracteristici  SolidWorks,  cum  ar  fi  racordari, 
tesituri, pattern‐uri, extrudari si gauri hole‐wizard atunci cand se genereaza 
caracteristicile  DimXpert.  Cotele  si  tolerantele  pot  fi  adaugate  manual  sau 
automat utilizand Auto Dimension Scheme pentru a finaliza procesul. 
Nota  Cotele si tolerantele sunt conforme cu standardul ASME Y14.41‐2003.
DimXpert  Aplicatia  DimXpert  stocheaza  caracteristicile,  dimensiunile  si  tolerantele 
Manager  incluse in DimXpertManager, o structura arborescenta similara cu arborele 
de proiectare FeatureManager. 
Culorile  va  ajuta  sa  vizualizati  starea  caracteristicilor,  prezentate  ca  fully‐, 
under‐ sau overdefined , asemanator schitelor. 
 

 
DimXpertManager Design Tree 
Features 

   
FeatureManager Design Tree 
Features 

 
 
   

400    www.3dcadvegra.com 
Lectia 9                                                                                                                   Capitolul 2 
Utilizarea DimXpert  Practica inginereasca 
 
Tipuri de  Folosind  Auto  Dimension  Scheme    ,  pot  fi  create  tipurile  de  tolerante  
tolerante si  Tolerance Plus si Minus sau Geometric. Optiunea Geometric include Datums 
caracteristici  si Geometric Tolerances. 
DimXpert  Features  oglindesc  caracteristicile  geometrice  ale  modelului. 
Geometria  SolidWorks  este  recunoscuta  si  folosita  oricand  este  posibil. 
Tipurile de caracteristici sunt enumerate mai jos 
 
Feature  Descriere   
Datums    sunt create folosind 
optiunea Geometric. 
 
Datums  Tip de model Prismatic 

Tip de model Turned 

Caracteristicile de tip Plane   sunt 
extrase din fetele plane prezente in 
model. Mai multe astfel de 
caracteristici asociate pot fi 
identificate ca Width Features sau 
Compound Planes. 
Plane 

Automatic Dimension Scheme nu 
recunoaste automat Width Features 
sau Compound Planes. Acestea pot 
fi create doar manual. 
 
   

www.3dcadvegra.com    401 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
Caracteristicile Boss   sunt extrase 
din fetele cilindrice ale modelului. 
Un cilindru (Cylinder  ) poate fi 
recunoscut in locul unei extrudari 
Boss 
circulare. 

Caracteristicile Fillet   sunt extrase 
din fetele racordate ale modelului. 
Un Fillet Pattern   reprezinta o 
colectie de racordari care au aceeasi 
Fillet  marime, dar nu sunt conectate. Un 
Fillet Chain    este legat direct de o 
caracteristica fillet SolidWorks. 
Tesiturile (chamfers) si pattern‐urile   
pot fi legate in mod similar. 
Caracteristicile Chamfer   care pot 
fi individuale, pattern‐uri sau legate 
sunt de asemenea extrase din 
Chamfer  model. 

Caracteristicile de tip Simple Hole   
sunt extrase din decuparile cilindrice 
facute in piese. Acestea sunt cotate 
fata de centrul gaurii. O gaura simpla 
poate fi recunoscuta drept cilindru 
Simple Hole  (Cylinder  ) 

Caracteristicile de tip Countersink 
Hole   sunt extrase din decuparile 
cilindrice facute in piese. Acestea 
sunt cotate fata de centrul gaurii. 
Countersink Hole  CounterBored Holes reprezenta o 
combinatie intre Cylinder si Simple 
Hole 

 
 

402    www.3dcadvegra.com 
Lectia 9                                                                                                                   Capitolul 2 
Utilizarea DimXpert  Practica inginereasca 
 
Caracteristicile Hole Pattern   sunt   
extrase din gaurile simple sau hole 
wizards ale modelului. O decupare 
Hole Pattern 
care are la baza o schita circulara 
este de asemenea considerata o 
gaura. 
Caracteristicile Slot   sunt definite 
ca decupari interne cu doua fete 
plane paralele marginile la ambele 
capete cu doua fete plane (care sunt 
perpendiculare pe peretii laterali) 
Slot  sau cu doua fete cilindrice (care sunt 
tangente pe peretii laterali). 
Caracteristicile Slot sunt 
dimensionate fata de centrul 
geometric si includ o eticheta care 
indica lungimea si latimea totala.  
Caracteristicile Pocket   sunt 
taieturi cu forma neregulata. 

Pocket 

Caracteristicile de tip Notch   sunt 
taieturi definite de doua plane 
paralele, deschise la un capat si 
inchise la celalalt cu o fata planara 
Notch  sau cilindrica. Acestea sunt 
dimensionate pe lungime si latime 
fata de centru geometric. 

Caracteristicilor de tip Surface   le 
sunt atasate tolerante numai atunci 
cand tipul tolerantei este 
Geometric. 
Surface 

 
   

www.3dcadvegra.com    403 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
Selectii DimXpert  Selectiile  DimXpert  clasifica  selectiile  diferitelor  entitati  geometrice.  De 
exemplu, o fata interna cilindrica poate fi clasificata ca un cilindru, o gaura 
sau o gaura compusa. Cel mai des intalnite selectii sunt prezentate mai jos 
 
Tip  Selectie  Geometrie 
O singura fata plana care poate avea 
orice forma a profilului.  
 
Plane   

 
O fata cilindrica exterioara. 

Boss   

 
O fata cilindrica interioara sau 
exterioara bazata pe un profil de tip 
arc. 
Cylinder   

 
Un cilindru compus identifica o fata 
cilindrica, care este divizata in mai 
multe fete de o alta geometrie. O 
Compound  gaura compusa poate fi de 
asemenea selectata cu ajutorul unui 
Cylinder   
set de cilindri coaxiali care au 
aceeasi raza. 

O caracteristica de tip Width   
identifica fetele planare paralele 
care definesc latimea piesei.  

Width Feature   

 
   
404    www.3dcadvegra.com 
Lectia 9                                                                                                                   Capitolul 2 
Utilizarea DimXpert  Practica inginereasca 
 
Identifica o fata plana care este divizata in 
mai multe fete de o alta geometrie. 

Compound Plane 
 

Identifica o decupare interna folosind 
doua fete plane paralele marginite la 
ambele capete de doua fete plane sau 
Slot   
circulare. 

Identifica o decupare circulara. 

Hole   

Identifica o decupare folosind doua fete 
plane paralele, deschise la un capat si 
inchise la celalalt cu o fata plana sau 
Notch    cilindrica.  

 
   

www.3dcadvegra.com    405 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
Setari pentru  Exista setari pentru DimXpert la nivel de part. Exista sase sub‐optiuni care 
DimXpert  vor schimba setarile utilizate de DimXpert in functie de tipul caracteristicii. 
   Cote de gabarit 
 Cote de pozitie 
 Lanturi de cote 
 Tolerante geometrice 
 Tesituri 
 Optiuni de afisare 
Block Tolerance  In  Document  Properties  exista 
vs. General  setari  pentru  Methods,  Block 
Tolerance  Tolerance  sau  General  Tolerance. 
Daca  optiunea  Block  Tolerance 
este  selectata,  toate  tipurile  de 
caracteristici  sunt  setate  la  aceste 
valori.  Daca  este  selectata 
optiunea  Geometric  Tolerance 
setari individuale pentru fiecare tip 
de caracteristica sunt disponibile. 

Unde gasiti   Meniu: Options  , Document Properties, DimXpert. 


 
  1. Deschideti un fisier part. 
  Deschideti prismatic 
cover plate. 

 
   

406    www.3dcadvegra.com 
Lectia 9                                                                                                                   Capitolul 2 
Utilizarea DimXpert  Practica inginereasca 
 
  2. Tipuri de dimensiuni. 
  Folosind  Tools,  Options, 
Document  Properties, 
DimXpert,  Geometric 
Tolerance  faceti  setarile 
pentru  Basic  Dimensions 
asa cum se arata. 

 
Proprietati  Caseta  de  dialog  DimXpert  din  Document  Properties  va  permite  sa  setati 
DimXpert  tipurile de toleranta si valorile pentru dimensiuni si tolerante. Aceste valori 
sunt utilizate de toate dimensiunile si adnotarile DimXpert. 
Size Dimension  Optiunile Size Dimension cuprind setari ale tolerantelor simetrice, bilaterale 
sau bloc pentru mai multe tipuri de dimensiuni. 
Location  Optiunile  Location  Dimension  cuprind  setari  ale  tolerantelor  simetrice, 
Dimension  bilaterale sau bloc pentru cote liniare si unghiulare. 
Chain Dimension  Optiunile  Chain  Dimension  cuprind  setari  ale  tolerantelor  simetrice, 
bilaterale sau bloc pentru pattern‐uri, distante intre gauri, caracteristici de 
tip pocket si dimensiuni interne. 
Geometric  Optiunile  Geometric  Tolerance  cuprind  setari  pentru  bazele  de  cotare, 
Tolerance  pozitie, profilul suprafetei si dimensiuni de baza.  
Chamfer Controls  Optiunile  Chamfer  Controls  determina  cand  si  daca  o  fata  plana  este 
recunoscuta ca o tesire (Chamfer). 
Nota  Aceste  optiuni  nu  afecteaza  recunoasterea  caracteristicilor  chamfer 
SolidWorks. Aceste optiuni sunt utilizate de Auto Dimension Scheme si Size 
Dimension. 
Display Options  Cu ajutorul Display Options se controleaza modul de afisare a dimensiunilor 
caracteristicilor de tip Slot si a dimensiunilor redundante. 
 
 
   

www.3dcadvegra.com    407 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
Auto Dimension  Optiunea Auto Dimension Scheme automatizeaza procesul de recunoastere 
Scheme  a  caracteristicilor  si  de  adaugare  a  tolerantelor  functionale.  Incepand  cu 
selectia bazei de cotare, caracteristici si plane pot fi adaugate pentru a defini 
domeniul de aplicare al schemei. 
Cum functioneaza  Folosind Auto Dimension Scheme geometria este defalcata si identificata in 
Auto Dimension  caracteristici  separate.  Selectiile  definite  de  utilizator  identifica  bazele  de 
Scheme  cotare si caracteristicile de baza necesare. O schema de dimensionare este 
generata automat. 
   Tipuri de scheme
  Tipul Prismatic sau Turned Part poate fi utilizat in functie de geometria piesei.
   Bazele de cotare
  Puteti  identifica  bazele  de  cotare  primare,  secundare  si  tertiare  prin 
selectarea fetelor plane sau cilindrice ale modelului. 
   Identificarea caracteristicilor 
  Geometria  modelului  este  examinata  si  caracteristicile  acestuia  sunt 
identificate si recunoscute. 
   Crearea schemei 
  Este  creata  o  schema de  tolerantare  geometrica,  incluzand  dimensiuni 
tolerate, baze de cotare si simboluri pentru tolerante geometrice . 
Tipurile Prismatic  Exista  setari  pentru  tipurile  Prismatic  si  Turned  Part  care  sunt  folosite  de 
si Turned Part  Auto Dimension Scheme. O comparatie intre aceste tipuri este prezentata 
mai jos. 
  Prismatic  Turned 

 
 

Unde gasiti   CommandManager: DimXpert > Auto Dimension Scheme  . 
 Meniu: Tools, DimXpert, Auto Dimension Scheme 
 
 
   

408    www.3dcadvegra.com 
Lectia 9                                                                                                                   Capitolul 2 
Utilizarea DimXpert  Practica inginereasca 
 
  3. Baze de cotare.
  Faceti  clic  pe  Auto  Dimension  Scheme  si  alegeti  optiunile  Prismatic  si 
Geometric.  Selectati  fetele  plane  corespunzatoare  bazelor  de  cotare  
Primary, Secondary si Tertiary dupa cum se arata mai jos. 

Secondary
Tertiary

Primary

 
  4. Pattern. 
  Faceti  clic  in  caseta  Scope,  alegeti 
Selected  feature  si  selectati  una 
dintre gauri. Caseta de selectie este 
afisata  si  va  permite  sa  definiti 
entitatile  selectate  ca  fiind  de  tip 
Pattern.   
Nota  Caseta de selectie este afisata atunci exista mai multe optiuni de selectare 
disponibile.  In  acest  exemplu,  fata  cilindrica  poate  fi  recunoscuta  ca  un 
cilindru, o gaura sau un pattern de gauri. 
  5. Fete plane. 
  Selectati doua fete plane opuse bazelor de cotare. Aceste selectii vor defini 
latimea si grosimea corpului. Faceti clic pe OK. 
 

 
 
   

www.3dcadvegra.com    409 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
  6. Caracteristicile tolerantelor. 
  Tolerantele create cuprind baze de cotare, dimensiuni si simboluri. 

 
  7. DimXpertManager. 
  DimXpertManager    contine  arborele  Functional 
Tolerances care listeaza toate caracteristicile de tolerare 
care au fost generate. Ele mapeaza direct caracteristicile 
geometrice ale modelului. 
 Baza de cotare A (datum A) ‐  toleranta de planeitate. 
 Baza de cotare B (Datum B) ‐ perpendicularitate fata 
de A 
 Baza de cotare C (datum C) perpendicularitate fata de 
A si B. 
 HolePattern1  care  contine  4  gauri  simple  (  Simple 
Hole). 
 Diameter1 ‐ necesar pentru a defini gaura si patternul. 
 Position1 ‐ pozitia patternului fata de bazele de cotare 
A, B, si C. 
 Distancebetween1  si  Distancebetween2  care 
precizeaza distanta dintre fetele plane ale bazelor de 
cotare si fetele plane care au fost selectate la pasul 5. 
Nota  Prin  mutarea  cursorului  mouse‐ului 
peste  numele  unui  articol  din 
arborele  DimXpertManager  (de 
exemplu,  peste  Datum  C),  acel 
element  va  fi  evidentiat  in  zona 
grafica.  Faceti  clic  pe  un  articol  in 
DimXpertManager  pentru  a   
evidentia fixarea acestuia.  
 
 
   

410    www.3dcadvegra.com 
Lectia 9                                                                                                                   Capitolul 2 
Utilizarea DimXpert  Practica inginereasca 
 
Show Tolerance  Utilizarea  Auto  Dimension  Scheme  asigura  definirea  unora  sau  a  tuturor 
Status  caracteristicilor geometrice ale modelului. Codul de colorare a fetelor este 
folosit ca un indicator esential in vederea declararii starii de constrangere. 
   Over Constrained – culoarea implicita = rosu 
 Under Constrained – culoarea implicita = galben 
 Fully Constrained – culoarea implicita = verde 
Unde gasiti   CommandManager: DimXpert > Show Tolerance Status   
 Meniu: Tools, DimXpert, Show Tolerance Status 
 
  8. Afisarea starii de constrangere.
  Fetele care sunt colorate cu verde indica faptul ca geometria este constransa 
complet.  Culoarea  originala  este  afisata  pentru  fetele  care  nu  au  fost 
selectate atunci cand a fost generata schema, de exemplu colturile racordate.

 
Nota  Aveti  posibilitatea  de  a  modifica  culorile  folosite  pentru  afisarea  starii  
constrangerilor utilizand Tools, Options, System Options, Colors.  
 
Dimensiuni  Pentru constrangerea suplimentara a geometriei, puteti adauga Location si 
TolAnalyst  Size  Dimensions.  Aceste  dimensiuni  adauga  caracteristici  DimXpert 
geometriei  modelului.  Size  dimensions  definesc  inaltimea,  grosimea  sau 
lungimea  unei  caracteristici  a  modelului.  Location  dimensions  definesc 
pozitia caracteristicilor. Ele sunt create in acelasi mod ca si Smart Dimensions.
Unde gasiti   CommandManager:  DimXpert  >  Location  Dimension    sau  Size 
Dimension   
 Meniu: Tools, DimXpert, Location Dimension sau Size Dimension.
 
 
   

www.3dcadvegra.com    411 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
  9. Size Dimension. 
  Faceti  clic  pe  Size  Dimension    si  adaugati  o  dimensiune 
oricarei muchii racordate asa cum este aratat. 

Nota  Acest model inca nu a fost definit complet si poate ramane asa. Este necesara 
definirea completa a acelor caracteristici care necesita sa fie tolerate.
  10. Salvati si inchideti modelul 
 
Turned Part  Optiunea  Turned  din  Auto  Dimension  Scheme  adapteaza  dimensiunile  si 
tolerantele geometrice unui model construit cu fete circulare. 
 
  1. Deschideti un fisier part. 
  Deschideti  turned_cover_plate  din  folderul 
Lesson09\Case Study. 

  2. Bazele de cotare.
  Faceti  clic  pe  Auto  Dimension 
Scheme  si  alegeti  optiunile 
Turned si Geometric. 
Selectati fata plana posterioara si 
centrul  gaurii  pentru  Datum 
Selection,  corespunzatoare 
bazelor  de  cotare  Primary  si 
Secondary Datums. 
 

   
 
   

412    www.3dcadvegra.com 
Lectia 9                                                                                                                   Capitolul 2 
Utilizarea DimXpert  Practica inginereasca 
 
  3. Scope. 
  Pentru Scope, selectati o gaura a pattern‐ului, 
precum  si  fata  plana  si  grosimea  (fata 
cilindrica) ale flansei inferioare.  

  4. Rezultatul. 
  Adnotarile  corespunzatoare 
sunt adaugate. 

Folosirea Plus si  Optiunea  pentru  Tolerance  Plus  si  Minus  poate  fi  folosita  pentru  a  crea 
Minus  dimensiuni tolerate fara adaugarea simbolurilor geometrice. 
  5. Stergeti schema de tolerante. 
  Faceti  clic  dreapta  pe  componenta  cea  mai  de  sus  din  DimXpertManager 
turned_cover_plate, alegeti Delete si apasati pe Yes. 
 
   

www.3dcadvegra.com    413 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
  6. Plus si minus. 
  Faceti  clic  pe  Auto  Dimension 
Scheme si alegeti optiunile Turned 
si  Plus  and  Minus.  Selectati  fetele 
corespunzatoare bazelor de cotare 
Primary  si  Secondary  in  acelasi 
mod  ca  la  pasul  2,  precum  si 
caracteristicile  care  au  fost 
selectate la pasul 3.   

7. Salvati si inchideti modelul.

 
Adnotarile  Dimensiunile si adnotarile generate atunci cand schemele de dimensionare 
DimXpert si  sunt create sunt catalogate  drept DimXpert Annotations. Aceste adnotari, 
Desenele  combinate cu planele care le contin, sunt foarte utile atunci cand sunt create 
vederi in desen.  
 
  1. Deschideti un fisier part. 
  Deschideti DimXpert_Annotations din folderul Lesson09\Case Study. 
  2. Schema de cotare. 
  Modelul contine o schema de cotare prezentata mai jos. 
 

 
 
   

414    www.3dcadvegra.com 
Lectia 9                                                                                                                   Capitolul 2 
Utilizarea DimXpert  Practica inginereasca 
 
Planurile  Planurile pentru adnotari, Right si Front, se regasesc in folderul Annotation 
Adnotarilor si  din  arborele  de  proiectare  FeatureManager.  Toate  dimensiunile  create  in 
Vederi  schema  de  cotare  sunt  atribuite  automat  unui  plan  de  adnotare  pe  baza 
orientarii acestora. 
In  acest  exemplu,  toate  adnotarile  sunt  atribuite  fie 
planului Front sau Right. 
Aceste  planuri  sunt  folosite,  de  asemenea,  pentru  a  se  crea 
Annotation Views. Aceste vederi folosesc orientarea planului 
si adnotarile atribuite acestor planuri pentru a forma vederi 
de desen. Acestea sunt marcate in View Palette cu prefixul (A).  
Nota  In Model View PropertyManager ele apar cu un A suprapus  . 
 
  3. Creati un desen. 
  Faceti clic pe File, Make Drawing from Part. Folositi 
un  sablon  de  marime  A  cu  scara  la  1:2.  In  View 
Palette  selectati  Import  Annotations,  DimXpert 
Annotations si Include items from hidden features. 
Trageti  vederea  (A)  Front  si  plasati‐o  pe  foaia  de 
desen.  
 

 
   
     
 
 
   

www.3dcadvegra.com    415 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
Nota  Pentru  a  include  toate 
adnotarile  care  pot  fi  in 
prezente  in  alte  vizualizari 
decat cea implicita Front, Top 
sau  Right,  selectati  Include 
items from hidden features in 
View  Palette.  Daca  aceasta 
optiune  nu  este  selectata, 
adnotarile  corespunzatoare 
extrudarii de pe fata opusa si 
adnotarea  corespunzatoare 
pattern‐ului  gaurilor  nu  vor  fi 
afisate. 
  4. Salvati si inchideti desenul. 
 
Utilizarea  In  plus  fata  de  functiile  de  dimensionare  automata  ala  softului  DimXpert, 
manuala  exista metode manuale pentru a crea simboluri pentru tolerante geometrice 
DimXpert  si  pentru  bazele  de  cotare.  Aceste  functii  sunt  create  in  acelasi  mod  ca  si 
adnotarile SolidWorks.
 
  1. Deschideti un fisier part. 
  Deschideti DimXpert_datum din folderul Lesson09\Case Study. 
 

 
Definirea bazelor  Simbolurile  corespunzatoare  bazelor  de  cotare  (datums)  pot  fi  adaugate 
de cotare  manual  la  fetele  modelului.  Ele  sunt  create  in  mod  similar  adnotarilor 
generate in desen. 
Unde gasiti   CommandManager: DimXpert > Datum    
 Meniu: Tools, DimXpert, Datum
 
 
   

416    www.3dcadvegra.com 
Lectia 9                                                                                                                   Capitolul 2 
Utilizarea DimXpert  Practica inginereasca 
 
  2. Adaugare baza de cotare.
  Faceti clic pe Datum   si asigurati‐va ca litera A este folosita pentru Label 
Settings. Faceti clic pe fata superioara a modelului si plasati simbolul. 
Faceti clic pe OK. 
   

  3. Cotare. 
  Faceti clic pe Size Dimension   si folosind Create Width Feature   selectati 
fetele indicate. Plasati dimensiunea. 
   

Nota  Denumirea caracteristicilor (Plane4, Width1) poate fi modificata manual. 
 
   

www.3dcadvegra.com    417 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
  4. Toleranta. 
  Selectati dimensiunea si setati Tolerance Precision sa 
fie  Limit  si  tastati  valorile  limitelor  dupa  cum  este 
aratat (ambele negative). 

5. Salvati si inchideti fisierul.

6. Deschideti un fisier part. 
Deschideti  DimXpert_gtol  din  folderul 
Lesson09\Case Study. 
7. Baze de cotare.
Adaugati bazele de cotare A, B si C dupa cum se arata.

   

   
 
   

418    www.3dcadvegra.com 
Lectia 9                                                                                                                   Capitolul 2 
Utilizarea DimXpert  Practica inginereasca 
 
  8. Cotare. 
  Adaugati  o  cota  intre  fetele  interioare 
dupa cum este aratat 

 
Toleranta  Simbolul Geometric Tolerance poate fi atasat la o fata sau o cota a modelului. 
geometrica  Acesta este creat in acelasi mod ca si simbolul pentru toleranta geometrica 
creat in desen. 
Nota  Bazele de cotare principale, secundare si tertiare trebuie sa existe inainte de 
adaugarea simbolului de toleranta geometrica. 
Unde gasiti   CommandManager: DimXpert > Geometric Tolerance    
 Meniu: Tools, DimXpert, Geometric Tolerance
 
 

  9. Toleranta geometrica.

www.3dcadvegra.com    419 
Capitolul 2                                                                                                                   Lectia 9 
Practica inginereasca  Utilizarea DimXpert 
 
  Selectati  dimensiunea  si  faceti  clic  pe  Geometric  Tolerance  .  Tastati 
valorile dupa cum este aratat si faceti clic pe OK. 
 

  10. Salvati si inchideti fisierul.
 
 
 

420    www.3dcadvegra.com 
Practică inginerească

Capitolul 3

Piese din tabla subțire

In acest capitol veți studia următoarele lecții cu exerciții: 

 Lecția 1: Metoda de îndoire a tablelor subțiri


 Lecția 2: Metoda de conversie la table subțiri
 Lecția 3: Piese multicorp de tabla subțire
 Lecția 4: Modelarea tablelor subțiri
 Lecția 5: Tehnici si operații adiționale pentru table subțiri

www.3dcadvegra.com 421
 
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

Lecția 1

Metoda de îndoire a tablelor subțiri

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Creați o piesa de tabla folosind o îndoire de baza


 Adăugați piesei din tabla subțire operații specifice de îndoire
 Creați găuri folosind hole wizard si operații de decupare
 Obțineți desfășurata unei piese de tabla subțire
 Tăiați colturile ascuțite ale unei îndoituri
 Creați desene ale pieselor de tabla subțire

   

www.3dcadvegra.com 423
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

Ce sunt piesele de Piesele de table reprezintă un tip specific


tabla subțire ? de model solid. Grosimea de material este
Metode de constanta si îndoiturile sunt aplicate
realizare a folosind o valoare selectata a razei de
îndoire. Când o decupare este necesara, ea
tablelor subțiri
este adăugată automat.

Toate metodele creează piese sau corpuri care pot fi desfășurate si


afișate in desene:

 Metoda Flange 
Folosește uneltele “flange”: base (baza), edge (contur) si miter (unghi)

 Metoda Conversie 
Transformarea unei piese care a fost construita in mod convențional
într-o piesa de table subțire sau efectuarea unei operații de “înfășurare”
prin selectarea muchiilor care reprezintă îndoituri.

 Alte metode 
Alte metode includ schethed bends, lofted bends si derularea formelor
cilindrice.

Piese multiple Piesele de tabla subțire pot fi proiectate ca piese singulare sau piese
de tabla subțire multiple folosind tehnici in context sau muticorp combinate cu
metodele precedente.
 Piesa muticorp 
Aceasta combina doua sau mai multe corpuri intr‐un singur fișier. 
 Ansamblu in context 
Operații Acesta combina doua sau mai multe piese intr-un singur fișier
necesare ansamblu.

Exista doua operații specifice necesare unei


piese de tabla. Când prima operație de tabla
subțire este aplicata (Base-Flange1 in acest caz),
opțiunile selectate formează cele doua operații
necesare: Sheet-Metal si Flat-Pattern. Ele sunt descrise mai jos:
 Operația Sheet‐Metal 
Aceasta precede toate celelalte operații si conține setările folosite
pentru grosime, raza de îndoire si calculele de îndoire care determina
cum va fi desfășurata piesa.

 Operația Flat‐Pattern 
Aceasta este plasata ultima in structura si este implicit inactiva.
Aceasta operație păstrează informația despre desfășurata si îndoiri si
controlează starea modelului : desfășurat (operație active) sau înfășurat
(operație inactiva).

424 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

Pentru Piesele muticorp va exista o pereche de operații necesare pentru


Notă fiecare corp de table subțire.

Ce este metoda Aceasta lecție prezinta crearea unei piese de table subțire folosind
„Flange” ? flange, care este operația principala. Aceasta metoda folosește unealta
Boss Flange/Tab urmata de uneltele Edge Flange si Miter Flange. In
continuare este prezentata o secvență de construire a unei piese tipice
de table subțire.

Base Flange Este folosita pentru a crea


operația de baza pentru piesa
de tabla subțire si lucrează la
fel cu operația Extrude,
adăugând in mod automat
îndoituri utilizând o raza de
racordare data Bend Radius.

Poate fi folosita si pentru a


crea piese plate de tabla
subțire pornind de la schița
unui contur închis

Tab Poate fi folosit pentru a


adauga material cu aceasi
grosime ca restul modelului.
Pe o fata se schiteaza profilul
dorit si este extrudat in
grosimea data de material.

www.3dcadvegra.com 425
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

Edge Flange Adauga material pentru a


crea o flansa la un unghi pe o
muchie existenta. Unghiul si
schita profilului pot fi
modificate. Mai multe flanse
pot fi create simultan. Edge
Flange poate fi creat pe orice
combinatie de de muchii
liniare sau neliniare. Este
posibil sa fie adaugate si pe
piese, cum ar fi muchii
liniare ale pieselor cilindrice
sau conice.

Miter Flange Este utilizata pentru a crea


flanse care sunt conectate la
un unghi la muchii existente
pe model. Are optiuni de a
folosi un set de muchii
tangente, de a crea decupaje
unde este nevoie si de a
ofseta capete.

Holes Desi nu sunt specifice


operatiilor de tablelor subtiri,
gaurile joaca un rol
important in crearea piesei.
Gaurile port fi create
folosind Hole Wizard sau o
operatie Extruded Cut

426 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

Flat Pattern Se acceseaza prin activarea


operatiei Flat-Pattern.
Implicit , operatia Flat-
Pattern este inactiva.

Modelul ce va fi creat reprezinta un capac


Mod de lucru profilat al unei cutii de tabla subtire. Foloseste
operatiile Base Flange si Edge Flange. Este un
singur corp intr-un proiect multicorp mai mare
care include ceilalti pereti ai cutiei si instantele dupa sablon.

1. Piesa noua 
Creați o piesa noua , unitățile folosite fiind milimetri.
2. Schita 
Desenați următoarea geometrie simetrica pe planul Front.

Base Flange Este operația de baza pentru o piesa


de tabla subțire. Creează solidul
inițial si definește setările ce vor fi
folosite pentru operațiile ulterioare.
Operația este derivata din operația
Boss Extrude si are câteva opțiuni
in dialog.

www.3dcadvegra.com 427
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

Direcția Direcția include aceleași condiții de capăt ce se


găsesc si in operația boss extrude: Blind, Up
To Vertex, Up To Surface, Offset From
Surface si Mid Plane.
Poate fi folosita o extruziune intr-o directie sau
in doua directii.

Tabele de Daca este selectat Use gauge table, alegeți


Select Table pentru a selecta una din tabelele
calcul table
afișate. Tabelele de calcul „gauge” sunt fișiere
subțiri Excel si au extensia *.xls.

Parametrii Stabiliti grosimea si raza de indoire pentru


tablelor subțiri piesa. Daca a fost selectata Use gauge table,
alegeti un tabel de calcul si una din razele
asociate din meniul desfasurator. Folositi
optiunile de suprascriere grosime si
suprascriere raza pentru a modifica valorile
impuse de tabela de calcul.

Toleranta de Pentru toleranta de indoire exista cinci optiuni.


îndoire Tabelele si valorile sunt folosite pentru calculul
lungimii dezvoltate a piesei in cateva moduri
diferite:

 Bend Table 
Este un tabel specific unui material si contine
calculul indoiturilor bazat pe grosime si raza
de indoire. Folositi Insert, Sheet Metal, Bend
Table, From File sau New pentru a adauga
unul. Tabelele deindoire sunt fisiere Excel si
au extensia *.xls.

 K‐Factor 
Este constanta K folosita in calcularea indoiturilor. Este ratia ce
reprezinta locatia stratului neutru, masurata dinspre interior,
respectand grosimea de material.

 Toleranta de indoire si deducerea  
Bend Allowance (BA) si Bend Deduction (BD) permit introducerea
unei valori bazata pe experiența si rezultate practice.
 Calculul indoiturilor 
Un tabel Bend Calculat ion definește intervale de unghiuri si leagă
ecuații de aceste intervale.

428 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

Crestare Crestările sunt executate automat când


automata este nevoie. Auto Relief oferă trei
opțiuni:

 Rectangular 
Creează un decupaj de forma rectangulara in
jurul muchiilor care necesita crestare la îndoire.

 Obround 
Creează un decupaj ce se termina rotunjit

 Tear 
Creează un decupaj sau o crestătura ce formează
fete si muchii rupte, nu tăiate.

Rația de taiere Offset Ratio leagă mărimea unei crestări rectangulara sau rotunjita de
grosimea de material. Rația implicita de 0.5 înseamnă ca crestătura va
fi ½ din grosimea de material/ De exemplu, daca grosimea piesei de
tabla este de 0.5 mm, crestătura va fi de 0.25 mm.

Bași Flange este folosita pentru realizarea operației de baza a unei


Prezentare Bași piese de tabla subțire. Flanșa este creata ca o extrudare cu o valoare a
Flange/Tab grosimii si o raza de îndoire. Un contur deschis este tratat ca o
extrudare îngusta. Un contur închis este tratat ca perimetrul unei piese
plate. Este folositoare pentru piesele de tabla subțire proiectate pornind
de la desfășurata.
Prin extindere, operația Tab poate adaugă material la orice corp de
Unde se găsește
tabla subțire cu ajutorul unei schițe simple. Tab extrudeaza la grosimea
de material adecvata.
 CommandManager: Sheet Metal > Base Flange/Tab  
 Meniu: Insert, Sheet Metal, Base Flange 
 
 

www.3dcadvegra.com 429
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

3. Base Flange 
Alegeti Base Flange si schimbati
setarile.

 End Condition : Mid Plane


 Depth : 400 mm
 Use gauge table : da
 Gauge table : SAMPLE TABLE – STEEL –
ENGLISH UNITS
 Gauge 10, R=3.81 mm
 Relief Type = Tear

Nu părăsiți încă dialogul.

4. Verificati daca grosimea este 
aplicata sub schita. Daca nu este, 
folositi Reverse direction pentru a 
o schimba. Folositi OK pentru a 
crea flansa. 
 
Managerul de Structura arborescenta FeatureManager include operatiile Base‐Flange1 
operații pentru si Flat‐Pattern1. Acestea contin acelasi set de indoituri in forma 
table subțiri infasurata si desfasurata. Operatia Flat‐Pattern1 este implicit inactiva. 
 
Notă

430 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

Multe dintre setările făcute in dialogul Base Flange sunt acum stocate in 
operația Sheet‐Metal1.  

 
 
5. Alegeti materialul si salvati‐l. 
Setati materialul Steel, AISI 304. Salvati partul si numiti‐l Capac. 
 
Desfășurata (flat pattern) este forma aplatizata a piesei de tabla subțire. 
Desfășurata Poate fi vizualizata in orice moment in timpul procesului de modelare. Este 
o operație care poate fi activate in diferite moduri. 
Unde o găsiți  CommandManager: Sheet Metal > Flatten 
 Clic‐dreapta pe un corp in aria grafica si clic Flatten 
 Clic pe operatia Flat‐Pattern in structura managerului de operatii si clic 
Unsuppress. 
Notă Odată corpul desfășurat, in coltul de confirmare Exit Flatten va reînfășura 
corpul. Comanda Flatten este un comutator activ‐inactiv (Unsuppress ‐ 
Suppress). 
 
Optiuni Operația Flat‐Pattern include câteva opțiuni pentru aparenta si tratamentul 
desfășuratei. 
desfășurata
 
 
 Merge Faces 

www.3dcadvegra.com 431
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

Când opțiunea Merge Face este 
selectata, fetele care sunt planare 
si coincidente in desfășurata sunt 
unite. Nu vor fi afișate îndoiturile 
in zona de îndoire. 
Daca opțiunea este neselectată, 
muchiile tangente ale îndoiturilor 
desfășurate sunt afișate. 
 
 Simplify Bends 
Când Simpli Bends este activata, curbele din zona de îndoire sunt 
reprezentate ca muchii liniare in desfășurata, simplificand geometria 
modelului. Când opțiunea nu este selectata, curbele compuse raman in 
desfășurata. 
 Corner treatment 
Când se desfasoara o piesa de tabla 
subțire prin activarea operației Flat‐
Pattern, tratarea colturilor este 
aplicata in mod automat astfel incat 
desfășurata sa fie corecta pentru 
mașinară. 
Daca opțiunea este dezactivata, desfășurata este afisata fata tratarea 
colturilor. 
 Grain Direction 
Selectati o muchie sau o linie pentru a 
stabili directia de curgere. Este folosita 
pentru a orienta marginile 
dreptunghiului de incadrare.  
 
 Face To Exclude 
Daca adaugati operații secundare, cum ar fi alte operații nespecifice tablelor 
subțiri ce interfereaza cu desfășurata, acestea pot fi excluse aici. Selectati 
toate fetele care sunt parte ale operației adaugate si ele vor fi excluse. 
Desfășurata le va ignora. 
 
Unde o găsiți  Clic‐dreapta pe o operatie Flat‐Pattern in structura managerului de 
operatii si clic Edit Feature. 
 Meniu: Selectati o operatie Flat‐Pattern si clic Edit, Definition 
 
 
6. Activati Flat‐Pattern. 
Selectati unealta Flatten pentru a activa operatia Flat‐Pattern. 
Desfasurata, completata cu liniile de indoire, este afisata la scara si 
forma reale co orientarea din vederea Top. 
 
7. Dezactivati Flat‐Pattern. 

432 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

Selectati din nou unealta Flatten pentru a dezactiva operatia Flat‐
Pattern. 
 
Edge Flanges Unealta Edge Flange poate fi folosita pentru a 
adaugă in mod dinamic flanse pe muchii ale 
tablelor subțiri. O muchie selectata poate 
poate fi trasa pentru a stabili mărimea si 
directia flansei. 
Daca sunt selectate mai multe muchii, toate 
vor avea aceleași setari dar pot fi construite in 
directii opuse. 
Sunt posibile multe variante de folosire a 
Edge Flange.  
 
Acestia sunt folositi pentru a mentine sau 
Parametrii suprascrie setările făcute inițial. In acest exemplu 
indoiturii am folosit raza implicita. 
 
Butonul Edit Flange Profile poate fi folosit la 
Sfat modificarea schiței profilului, inclusiv a 
dimensiunilor. Poate fi folosit pentru: 
 A schimba geometria sau dimensiunile schitei 
profilului 
 A schimba lungimea muchiei flansei 
 A schimba pozitiile de start sau capat ale 
muchiei flansei. 
 
 
 
 
 
Unghi Setările Angle implicite duc la construcția unei flanse in unghi drept, dar pot 
fi modificate la un unghi măsurat de la o fata selectata. 
 
Lungime Flange Length lungimea ca valoare sau poziție pe piesa.  
 
Daca se folosește Edit Flange Profile pentru modificarea schiței, o lungime 
Notă specificata aici ar putea fi suprascrisa. 
 
Poziția Setările Flange Position sunt folosite pentru a poziționa flanșa si îndoitura 
relativ la muchia selectata. 
Iată câteva exemple: 

www.3dcadvegra.com 433
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

 
 
Trim Side Opțiunea este folosită când o noua flanșa (mai scurta) interfereaza cu alta 
Bends existenta. In următorul exemplu opțiunea este inactiva in stânga si activa in 
dreapta. 
Custom Bend
Allowance si
Relief Type

 
 
Custom Bend Allowance reprezintă suprascrierea factorului de îndoire 
permisa. Relief Type reprezintă tipul de decupare tehnologica folosita. 
 
Edge Flange Edge Flange adaugă o singura flanșa pe o muchie. Se pot crea pe muchii 
drepte sau curbe. Mai multe muchii trebuie sa fie tangente dar pot include 
segmente curbe sau drepte. 
 
Unde o găsiți  CommandManager: Sheet Metal > Edge Flange 
 Meniu: Insert, Sheet Metal, Edge Flange 
 
8. Directia 
Selectati una din muchii asa cum este aratat si lansati Edge Flange. 
Trageti in jos cursorul si stabiliti lungimea in jurul valorii de 15 mm. 

                 
9. Parametri 
Valorile pentru Angle si Flange Position sunt introduse prin 
PropertyManager. 
 
 Use default radius = Da (raza implicita) 

434 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

 Angele = 90° (unghi) 
 Flange position = Material outside (pozitie in 
afara materialului) 
 Flange Length = Up To Vertex – selectati 
acelasi vertex ca in urmatoarea figura. 
 
Nu parasiti inca dialogul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă Folosirea razei implicite mentine raza stabilita de operația base flange. 
 
10. Muchii suplimentare 
Clic (edge) si selectati 11 muchii suplimentare ca mai jos. Clic OK. 

 
 
 
 
 
Editarea Setările tablelor subțiri (tabelele de calcul a tablelor, parametrii, tolerantele 
setărilor îndoirilor, si decupajele automate) sunt conținute in operația Sheet‐Metal. 

www.3dcadvegra.com 435
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

Editarea operației oferă acces la aceste setari. Sunt setari separate pentru 
piesa si pentru fiecare corp. In următorul exemplu tabela de calcul va fi 
schimbata. 
 
Unde o găsiți  Clic‐dreapta pe Sheet‐Metal (piesa) sau Sheet‐Metal(#) (corp) in 
structura FeatureManager si clic Edit Feature. 
 Meniu: Selectati pe Sheet‐Metal (piesa) sau Sheet‐Metal(#) (corp si clic 
Edit, Definition. 
 
 
11. Editarea operatiei. 
Expandati Sheet‐Metal in structura. Clic‐dreapta pe operatia Sheet‐
Metal(1) si clic Edit Feature. 
 
Important ! Editam parametrii acestui corp, nu ai piesei. 
Observați controlul Override default parameters 
(suprascrierea parametrilor piesei). Aceasta 
distincție este foarte importanta. Asigurați‐va de 
activarea Override default parameters si selectați 
Gauge 16 pentru grosime si 1.905 mm pentru 
raza de îndoire. Toate operațiile de tabla subțire 
for fi afectate de aceasta modificare. 

 
 
 
 
Ajustarea Operația Corner Trim poate fi folosita pentru a adaugă opțiuni de decupare 
colturilor si de a tăia colturi acolo unde combinația de tăieturi si indoiturii poate cauza 
solicitarea excesiva a piesei. 
Tăierea  
colturilor Tăierea Break Corners a muchiilor selectate cu raze sau la unghi si opțional 
selectarea doar a colturilor interne.  
 
Notă Piesa trebuie sa se afle in stare desfășurata pentru a accesa comanda 
Corner Trim. 

436 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

   
 
Optiuni de Sunt posibile mai multe tipuri de decupaje in legătura cu tăierea la raza sau 
decupare la unghi. 
 
 Tip de decupaj 
Relief Type setează forma decupajului pentru muchii. Sunt disponibile 
Circular, Square (pătrat) sau Bend Waist (progresiv). 

     
 
 Centrare pe liniile de îndoire 
Centered on bends lines adaugă decupaje care sunt centrate relativ la liniile 
de îndoire, decupajul fiind circular sau pătrat. 
 
 Tangent la îndoitura 
Tangent to bend decupează colturile care sunt tangente la liniile de îndoire. 
Opțiunea funcționează numai împreuna cu precedenta. 
 
 Adăugare de colturi rotunjite 
Add filleted corners adaugă colturi rotunjite  de o raza specifica la colturile 
interioare. 

 
 
Unde o găsiți  CommandManager: Sheet Metal > Corners > Break Corner / Corner‐
Trim 
 Meniu: Insert, Sheet Metal, Corner Trim 
12. Desfasurare 

www.3dcadvegra.com 437
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

Clic Flatten pentru a activa operatia 
Flat‐Pattern1. 
13. Decuparea colturilor 
Clic Corners si Corners‐Trim. Clic 
Collect all corners sub Relief Options si 
setati urmatoarele: 
 Relief = Circular 
 Radius = 5mm 
 Add filleted corners selectat, 0.5 
mm 
Clic OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. Infasurare 
Clic unealta Flatten din nou pentru a dezactiva operatia Flat‐Pattern1. 
 
Tăierea Pana acum, toate uneltele folosite au creat flanse (bosses) si au adăugat 
material la piesa. Tăieturile pot fi făcute in modelul „desfășurat” sau 
tablelor subțiri „înfășurat”. 
 
Tăieturi in Acestea pot fi făcute oricând si pe orice fata, nu sunt necesare alte 
modelul precauții. 
Folositi utilitarul de găuri Hole Wizard pentru a crea găuri standardizate. 
„înfășurat” Folositi operația generica Cut pentru a crea toate găurile ce nu pot fi 
create cu utilitarul de găuri. Exista doua opțiuni specifice tablelor subțiri: 
 Link to Thickness 
Dependenta de grosime poate fi folosita impreuna cu conditia Blind 
pentru a stabili adancimea taieturii egala cu grosimea de material. 
 Normal Cut 
Optiunea asigura ca operatia de taiere este facuta perpendicular pe 
grosimea de material, nu pe perpendiculara implicita la schita. 
 
 
 
15. Hole wizard 

438 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

Creati doua gauri de diametru 4mm, 
standard ANSI Metric, co conditia de 
capat Up To Next pe fata superioara a 
piesei asa cum este aratat mai jos. 
Plasati punctele simetric si clic OK. 

 
Utilitarul de gauri nu contine optiunile 
Link to Thickness sau Normal Cut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Operatia de taiere 
Desenati un cerc cu diametrul de 60 mm intr‐o schita pe fata superioara si 
faceti clic pe Extruded Cut. Clic pe Blind cu Link to Thickness si clic OK. 
Redenumiti operatia Gaura Centrala. 

 
Notă

www.3dcadvegra.com 439
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

Daca decupajul nu trece prin întreaga piesa, atunci parametrii piesei au 
fost modificați si nu cei ai corpului. Link to Thickness se refera la 
grosimea corpului (10 gauge). 
17. Gauri patrate 
Desenati o gaura 
patrata localizata 
ca in figura. Creati 
un decupaj 
folosind Blind cu 
Link to Thickness 
si clic OK. 
Redenumiti 
operatia „Gaura 
surub transport”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multiplicarea Multe operații într‐o piesa de tabla subțire pot fi multiplicate folosind 
operațiilor uneltele Insert, Pattern/Mirror. Pot fi multiplicate decupaje ce folosesc  
Link to Thickness si Normal Cut , dar si operații ca Edge Flange si Miter 
specifice Flange. 
tablelor subțiri  
 
18. Linear pattern 
Clic Linear Pattern 
si multiplicati 
„Gaura surub 
transport” cu o 
spatiere de 90 mm 
pentru 2 instante.  
Clic OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Plan de referinta 

440 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

Creati un plan centrat pe slot. Clic Insert, Reference Geometry, Plane si 
selectati fetele 
planare opuse asa 
cum este aratat. O 
relatie Midplane 
este sugerata. Click 
OK. 
 
 
 
 
 
20. Oglindire 
Oglinditi folosind 
Mirror operatia 
Linear Pattern fata 
de noul plan de referinta. 
 
21. Oglindiri aditionale 
Oglinditi operatiile de 
multiplicare si oglindire 
precedente fata de planele 
Right si Front pentru a 
completa multiplicarea. 
 
 
 
 
 
 
Break Corner 22. Break Corner 
Break Corner este folosita 
pentru a adaugă racordări 
sau teșituri piesei de tabla 
subțire. Clic Corners si 
Break‐Corner, selectați fata, 
Chamfer si stabiliți Distance 
la 3mm. Clic OK. 
 
 
 
 
23. Editati operatia 
Editați operația Break‐Corner1 si selectați restul flanșelor. Clic OK. 
 

www.3dcadvegra.com 441
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

 
24. Salvati piesa. 
 
Costing Costing este o unealta cuprinzătoare folosita la determinarea costurilor unei 
piese de tabla subțire. 
Costing oferă o detaliere si o comparație a costurilor de fabricație si de 
material pentru piesele de tabla subțire. 
 
Unde o găsiți  CommandManager: Sheet Metal sau Evaluate > Costing 
 Meniu: Tools, Costing 
 
 
25. Costing 
Clic Costing. Selectati materialul si grosimea 
(Steel, AISI 304, 1.5mm). Piesa este evaluata 
pe baza materialului ales si a costurilor 
procesate așa cum sunt găsite in template. 
Un template poate fi personalizat pentru 
necesitățile utilizatorului. 

 
Costing task pane indica un cost al 
materialului de  peste 100 RON, adică 
aproximativ doua treimi din totalul de 163 
RON pe piesa. PropertyManager indica un 
cost major de 25 RON pentru 28 indoiturii. 
Click Set Baseline. 
Notă Aceste valori sunt cu valoare de exemplu si 
pot fi modificate si îmbunătățite in template 
26. Modificari 

442 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

Modificați Material, Name cu Galvanized Steel. Costul va fi recalculat . 
 

 
Piese de tabla Când creați un desen al unei piese de tabla subțire, sistemul creează 
automat o configurație a piesei desfășurate. Aceasta configurație poate fi 
subțire in folosita pentru a crea o vedere a desfășuratei. 
desene  
Sunt câteva setari specifice pieselor 
de tabla subțire si desenelor. Sunt 
necesare atât setari de sistem cat si 
de document. 
Cu documentul desen deschis, clic 
Tools, Options, Document 
Properties, Sheet Metal pentru a 
vedea opțiunile Flat pattern colors si 
Bend notes. 
Click Set Baseline. 
 
Notă Aceste opțiuni sunt disponibile doar daca un desen (*.slddrw) este activ. 
 
Fișiere specifice Mai multe fișiere trebuie referite de SolidWorks in Tools, Options, System 
Options, File Locations. Fișierele si directoarele sunt: 
 Sheet Metal Bend Line Note File 
Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\<lang> 
Fișierul este bendnoteformat.txt in directorul English. 
 Sheet Metal Bend Table 
Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\<lang>\Sheetmetal 
Bend Tables 
 Sheet Metal Gauge Table 
Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\<lang>\Sheetmetal 
Gauge Tables 
Fișierul este bendnoteformat.txt in directorul English. 
 
1. Desen nou 
Folositi Make Drawing from Part/Assembly, creați un nou desen folosind 
ca template A (ANSI) Landscape (279.4mm x 215.9mm). Acesta are 
proprietățile proiecție Third angle si scara 1:3. 
 
2. Vederea desfășuratei 
Trageți in desen vederea (A) Flat Pattern din View Palette in desen. 

www.3dcadvegra.com 443
Capitolul 3 Lecția 1
Practica inginereasca Metoda de indoire a tablelor subtiri

 
Notele îndoiturilor sunt de asemenea adaugate, fără linii de indicație. 
Pot fi ascunse folosind View, Hide/Show AnNotătions, dar nu pot fi 
șterse. 

 
 
 
Sfat Daca orientarea implicita a vederii desfășuratei nu este convenabila, o 
puteți roti. O metoda este de a selecta vederea si a face clic pe Rotate 

444 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 3
Metoda de indoire a tablelor subtiri Practica inginereasca

View. O caseta de dialog va permite introducerea unghiului de rotație – 
de obicei pozitiv sau negativ 90°. 
 
3. Vederi ortografice. 
Adaugati vederile *Front si *Top. 

 
 
4. Salvați si închideți toate fișierele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.3dcadvegra.com 445
Capitolul 3 Exercițiul 1
Practica inginereasca Îndoiri de table subțiri

Exercițiul 1: Creați acesta piesa folosind dimensiunile precizate. Folositi relații si


Îndoiri de table ecuații acolo unde acestea se pot aplica pentru a păstra scopul
proiectului. Acest laborator folosește următoarele abilitați:
subțiri  Base Flange la pagina 5 
 Edge Flanges la pagina 11 
 Taierea tablelor subtiri la pagina 16 
 Break Corner la pagina 19 
 Piesa de tabla subtire in desene la pagina 21 
 
 
Scopul proiectării Scopul proiectării acestei piese este: 
1.Grosimea de material este constanta. 
2.Piesa este simetrica. 
3.Gaurile rotunde sunt de diametru egal. 
4.Indoiturile sunt egale. 
Material  Gauge  Raza de îndoire 
Aluminiu  20  3mm 
 
Procedura Creați un part nou folosind un template implicit. 
1. Schița profilului. 
Folosind planul de 
referința Front, desenați 
profilul complet al piesei 
folosind doar linii. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bași flange. 
Extrudați Bași Flange pe 
o adâncime de 40 mm cu 
Gauge 20 Aluminiu, ofset 
spre interiorul profilului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

446 www.3dcadvegra.com
Exercițiul 1 Capitolul 3
Îndoiri de table subțiri Practica inginereasca

3. Edge flange si găuri. 
Folositi Edge Flange cu material spre interior pentru a adaugă doua 
flanse folosind o lungime de 12 mm. 
Folosind Hole 
Wizard creați 6 
găuri de diametru 
4 mm așa cum 
este arătat.

 
4. Break Corner. 
Folositi Break Corner si adaugati teșituri de 4 mm la colturi. 

 
 
5. Desfășurata 

www.3dcadvegra.com 447
Capitolul 3 Exercițiul 1
Practica inginereasca Îndoiri de table subțiri

Activați desfășurata piesei si folositi‐o pentru a crea un desen cu 
template‐ul A (ANSI) Portrait. 

 
 
6. Salvați piesa si desenul cu numele Brida si închideți toate fișierele. 
 

448 www.3dcadvegra.com
Lecţia 2 Capitolul 3
Metoda de conversie la table subtiri Practica inginereasca

Lecția 2

Metoda de conversie la table subțiri

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Convertiți o piesa standard într-o piesa de tabla subțire


 Importați un fișier IGES in SolidWorks
 Tăiați colțurile unei piese cu pereți subțiri astfel încât aceasta
sa fie recunoscuta ca piesa de tabla subțire
 Recunoașteți îndoiturile într-o piesa nu de tabla subțire
 Adăugați colțuri sudate la o piesa de tabla subțire

   

www.3dcadvegra.com 449
Capitolul 3 Lecţia 2
Practica inginereasca Metoda de conversie la table subtiri

Subiectele
conversiei la Lectia trateaza conversia pieselor in tabla
subtire. Aceste piese sunt modelate
tabla subțire
folosind tehnici convetionale, iar apoi sunt
convertite in piese de tabla subtire printr-o
combinatie de „decojire”, „despicare” si
recunoastere a indoiturilor de pe piesa..

Etapele In urmatoarea lista apar cateva etape


procesului cheie ale procesului de modelare.

 Conversia in table subtiri 
Metoda combina operatiile Shell (rezulta o piesa goala cu pereti
subtiri), Rip (decupeaza piesa pe muchii) si Insert Bends (recunoaste
indoituri). In cazurile cand conversia nu poate da rezultatele dorite,
urmatoarele comenzi individuale pot fi aplicate.

 Operatia Rip 
Taie un solid de-a lungul unei muchii pentru a putea adauga indoituri
pe piesa.

 Recunoasterea indoiturilor 
Metoda converteste un solid intr-o piesa de tabla subtire. In acest fel
sunt adaugate indoituri modelului.

 Fisiere IGES 
Cand un fisier IGES este deschis in SolidWorks, este convertit intr-un
solid, daca este posibil. Acesta este un solid monolitic si
neparametrizat.

Utilizarea Conversia in table subțiri este cel mai bine


metodei de suportata de piese standard (nu cu pereti subtiri
sau cu cavitati)
conversie

Utilizarea Metoda este aplicabila pieselor de tabla subtire importate sau piese cu
metodei de cavitati.
recunoastere a
indoiturilor

Notă Piesele de tabla subtire create in SolidWorks 2001 sau mai vechi pot fi
convertite la formatul curent in mod automat prin adaugarea unei
operatii specifice tablelor subtiri (Edge Flange, Miter Flange, etc.)

450 www.3dcadvegra.com
Lecţia 2 Capitolul 3
Metoda de conversie la table subtiri Practica inginereasca

Elemente ale Procesul este similar crearii operatiei Shell. Utilizarea comenzii
conversiei in Convert to Sheet Metal necesita setarea parametrilor pentru table
subtiri, dar si cateva selectii de fete si muchii. Cateva selectii cheie
table subtiri
sunt subliniate mai jos.

 Sheet Metal Gauges 
Optiunile sunt similare celor de la Tabele de calcul table subtiri (Lectia
1, pagina 6).

 Parametri table subtiri 
Selectia cheie este entitatea fixa; fata care va ramane pe loc atunci
cand piesa este desfacuta in desfasurata ei. Selectia fetei determina
muchiile decupate si limiteaza selectia muchiilor de indoire.

Combinatiile de entitate fixa si muchii de indoire pot crea rezultate


diferite.

 Muchii de indoire 
Bend Edges definesc indoiturile piesei de tabla subtire folosind
selectia de muchii sau fete.

 Taieri pe muchii 
Rip Edges sunt folosite pentru a crea taieturi. Ele sunt automat create
pentru a permite desfasurarea piesei, in timp ce Rip Sketches pot fi
definite folosind geometria schitelor.

www.3dcadvegra.com 451
Capitolul 3 Lecţia 2
Practica inginereasca Metoda de conversie la table subtiri

Intervalul Gap creat de taietura si tipul de colt (Open But, Overlap si


Undelap) pot fi stabilite pentru toate colturile sau individual. Overlap
Ratio defineste procentual suprapunerea flanselor intre 0(0%) si
1(100%). Operatiile Rip sunt adesea create manual cand este folosita
geometrie importata.

Unde o gasiti  CommandManager: Sheet Metal > Convert to Sheet Metal 


 Meniu: Insert, Sheet Metal, Convert to Sheet Metal 

1. Deschideti piesa Conversie 
Aceasta piesa contine o operatie loft.

2. Conversie la table subtiri. 
Clic Convert to Sheet Metal.
Sub Sheet Metal Gauges selectati Use
Gauge table si SAMPLE TABLE –
STEEL – ENGLISH UNITS.
Selectati 14 Gauge cu 2.54 mm raza
de indoire.

452 www.3dcadvegra.com
Lecţia 2 Capitolul 3
Metoda de conversie la table subtiri Practica inginereasca

3. Entitatea fixa simuchiile de indoire. 
Selectati fata de jos ca entitate fixa.
Selectaticele trei muchii (Notăte cu Radius)
ca muchii de indoire. Ele sunt afisate ca
Edge<1> pana la Edge<3>.
Selectia acestor muchii necesita taierea
corpului pentru a putea fi desfasurat corect.
Muchiile de taiat sunt selectate automat
(Notăte cu Gap) si afisate ca Smart Selection
<1> si Smart Selection <2>.

4. Tratamentul colturilor. 
Selectati sub Corner Defaults tipul Open
Butt, spatierea implicita Gap de 1 mm si clic
OK.

Folosirea O schita de taiere (Rip Sketch) poate fi folosita pentru a adauga o


schitelor de operatie de taiere bazata pe geometria unei schite. Pentru a crea mai
taiere multe taieturi pot fi folosite mai multe schite sau o schita cu un singur
contur.

www.3dcadvegra.com 453
Capitolul 3 Lecţia 2
Practica inginereasca Metoda de conversie la table subtiri

5. Schita noua 
Faceti o derulare (Rollback) intre
operatiile Loft1 si Sheet-Metal1.
Adaugati o schita noua pe aceeasi fata
folosita ca entitate fixa. Desenati trei
linii dimensionate ca in figura.
Parasiti schita.

6. Editarea operatiei 
Faceti clic-dreapta pe bara de
derulare si selectati Roll to End.
Editati operatia Convert-Solid1
sifacesti clic in sectiunea Rip
Schetches. Selectati schita si clic
OK.

Inoiri schitate Schetched Bend este folosita la adaugarea unei indoiri pe o portiune
plana a piesei de tabla subtire. Va fi folosita o schita existenta cu una
sau mai multe linii de indoire.

Notă Clic Sketched Bend, selectati schita (daca e descgisa va fi automat


selectata) si alegeti fata fixa in planul schitei.

454 www.3dcadvegra.com
Lecţia 2 Capitolul 3
Metoda de conversie la table subtiri Practica inginereasca

Unde o gasiti  CommandManager: Sheet Metal > Schetched Bend 


 Meniu: Insert, Sheet Metal, Schetched Bend 

7. Indoire schitata 
Creati o noua schita si adaugati o linie intre
decupaje asa cum este aratat. Clic Sketched
Bend si selectati fata schitei pe partea liniei
asa cum este aratat. Setati pozitia indoiturii la
Bend Centerline (centrata) si clic OK.

8. Salvati si inchideti fisierul. 

www.3dcadvegra.com 455
Capitolul 3 Lecţia 2
Practica inginereasca Metoda de conversie la table subtiri

Importul In acest exemplu vom importa un fisier in format neutru (IGES) si il


geometriei in vom modifica pentru a putea fi procesat ca o piesa de tabla subtire.
Piesa este deschisa ca un corp importat, o singura operatie
table subtiri
reprezentand intreaga geometrie.

Deschiderea Fisierele create in sau salvate ca alte formate pot fi deschise in


fisierelor IGES SolidWorks si editate. SolidWorks foloseste dialogul standard Open
pentru a accesa aceste fisiere. Acest exemplu foloseste un fisier in
format IGES care consta din suprafete cu intentia de a descrie un solid.

1. Deschiderea unui fisier IGES. 
Clic File, Open. Din lista selectati IGES Files (*.igs;*.iges).
Selectati fisierul import.IGS, dar nu apasati Open inca.
2. Optiuni. 
Clic options si selectati urmatoarele setari, apoi clic OK.
 Surface/Solid entities = Da (entitati suprafata/solid) 
 Try Forming solid(s) = Da (formare solizi) 
 Perform full entity check and repair errors = Da (verificare entitati si 
reparare erori) 
 Automatically run Import Diagnostic (Healing) = Da (diagnosticare 
import cu reparare). 
3. Open 
Clic Open pentru a deschide fisierul ca o piesa SolidWorks.
La mesajul „Do you want to run Import Diagnostics on this part?” clic
Yes.
Exixta o fata defecta. Clic Attemt to Heal All in Import Diagnostics si
apoi clic OK. Defectul este reparat.

Notă Daca apare mesajul „Do you want to proceed with feature
recognition?”, clic No. Aceasta este o optiune pentru a rula
FeatureWorks pe operatia Imported1.

Fisiere raport si Oricand un fisier este importat in SolidWorks, un fisier este generat:
eroare raportul (nume.RPT). Daca exista erori in timpul importului, un al
doilea fisier este generat: fisierul de eroare (nume.ERR).
Ambele fisiere sunt de tip text si pot fi citite cu orice editor de texte.
Fisierul de eroare contine orice eroare aparuta la deschidere, dar si
sugestii si setari.

456 www.3dcadvegra.com
Lecţia 2 Capitolul 3
Metoda de conversie la table subtiri Practica inginereasca

Fisierul raport contine informatii generale despre fisierul IGES,


informatia despre procesarea entitatilor, o analiza a fisierului IGES, un
sumar al rezultatelor.

4. Solidul importat 
Suprafetele au fost lipite intr-un solid unic. Aceasta operatie unica este
afisata ca Imported1.

Folosirea Operatia de taiere Rip poate fi folosita pentru a deschide o cutie prin
operatiei Rip taierea colturilor unui solid cu o fanta foarte subtire, permitand piesei
sa fie desfasurata. Operatia Rip poate crea trei tipuri de colturi:
reducand ori un perete ori ambii pe muchia unde este aplicata.Una sau
doua sageti sunt folosite cu schimbarea directiei pentru a identifica
muchia/muchiile de taiat.
Insert Rip este folosita pentru taierea muchiilor modelului. Taieturiile
pe muchii pot fi facute si din comanda Insert Bends.

Unde o gasiti  CommandManager: Sheet Metal > Rip  


 Meniu: Insert, Sheet Metal, Rip 
 
 
 
5. Selectia muchiilor 
Clic pe unealta Rip si selectati
muchiile ca in figura. Setati
Gap la 0.10 mm si clic OK.

 
 
 
 
 
 
Sfat

www.3dcadvegra.com 457
Capitolul 3 Lecţia 2
Practica inginereasca Metoda de conversie la table subtiri

Butonul de schimbare a directiei este folosit pentru una din cele trei tipuri 
de conexiune a muchiei selectate. Implicit “ambele” (doua sageti) vor fi 
folosite pentru toate muchiile. 
 
6. Taieturile rezultate. 
Muchiile selectate sunt taiate cu ambele laturi scurtate la un colt comun si 
cu o fanta. 

 
 
   
Adaugarea de Urmatorul pas este de a adauga indoituri pe muchii ascutite (fara racordari). 
indoituri pe In acest process se stabileste cum este calculata toleranta de indoire si se 
specifica raza implicita de indoire. 
muchii ascutite  
Inserare Insert Bends creaza o piesa de tabla subtire dintr‐o operatie cu pereti subtiri 
indoituri sau o piesa goala. Aceasta comanda adauga operatiile Sheet Metal, Flatten 
Bend si Process Bend. Acestea fac posibile editarea indoiturilor si 
desfasurarea piesei. 
 
Note Sectiunea Rip Parameters are aceasi functionalitate ca si Rip, permitand 
taierea colturilor si recunoasterea indoiturilor intr‐o operatie unica. Acesta 
optiune nu va fi folosita deoarece colturile au fost deja decupate. 
Daca modelul are fete cilindrice care reprezinta indoituri, ele vor fi 
convertite la indoituri de tabla subtire si vor fi desfasurate ca orice alta 
indoitura. Valoarea razei arcului va fi folosita in locul valorii razei de indoire. 
 
Unde o gasiti  CommandManager: Sheet Metal > Insert Bends  
 Meniu: Insert, Sheet Metal, Bends 
 
 
7. Adaugare indoituri 
Clic Insert Bends si selectati fata indicata ca fata fixa. Stabiliti 1.5 mm pentru 
raza de indoire , Auto Relief Type sa fie Rectangular si Relief Ratio 1. 
Cand sistemul desfasoara piesa de tabla subtire, celelalte ftete vor fi rotite 
pentru a fi in planul fetei fixe. Folositi setarile implicite si clic OK. 
 
 
 

458 www.3dcadvegra.com
Lecţia 2 Capitolul 3
Metoda de conversie la table subtiri Practica inginereasca

 
8. Degajari 
Este afisat urmatorul mesaj: 
„Auto relief cuts were made for one or more bends.” 
Coltul taiat are nevoie de o degajare pentru a putea fi pliat. Sistemul adauga 
degajarile automat atunci cand este nevoie de ele. 
9. Rezultate 
Patru operatii (Sheet‐Metal, Flatten‐Bends1, Process‐Bends1 si Flat‐Pattern) 
au fost adaugate piesei. 

 
 
Comutarea Exista doua modalitati de a face incursiuni in cronologia procesului si de a 
comuta intre diferite stari ale piesei. 
intre stari
 Revenire (Rollback) 
Daca bara de revenire este trasa inaintea operatiei Flatten‐Bends1, piesa va 
fi afisata in starea cu colturi ascutite.  

www.3dcadvegra.com 459
Capitolul 3 Lecţia 2
Practica inginereasca Metoda de conversie la table subtiri

Revenirea inainte de operatiei Process‐Bends1 va afisa piesa in stare 
desfasurata.  
Editarea Edge Flange a fost introdusa in lectia precedenta folosind flanse cu lungime 
profilului totala. Daca flansa are o lungime mai mica sau o forma diferita, clic Edit 
Flange Profile pentru a edita schita flansei. 
flanselor  
 
 
10. Edge Flange 
Inserati o flansa cu Edge Flange. 
Clic Edit Flange Profile si editati 
schita modificand geometria si 
adaugand dimensiuni. Clic Finish. 
Setati Angle = 90°, Flange 
Position = Material Inside si clic 
OK. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Operatia de taiere 
Deschideti o schita noua pe fata superioara si desenati un dreptunghi. Creati 
un decupaj Cut cu conditia de capat Through All. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folositi Toggle flat display pentru a vrdea conturul desfasuratei afisat peste 
Desfasurarea piesa pliata. Afisarea este temporara si va disparea la urmatoarea actiune. 
 
Unde o gasiti  Clic‐dreapta pe o fata in aria grafica si alegeti Toggle flat display dim 
meniul afisat. 
 Clic‐dreapta pe o operatie Flat‐Pattern in managerul de operatii si 
alegeti Toggle flat display. 
12. Comutarea afisarii desfasuratei. 

460 www.3dcadvegra.com
Lecţia 2 Capitolul 3
Metoda de conversie la table subtiri Practica inginereasca

Clic‐dreapta pe o fata si alegeti Toggle flat display pentru a afisa 
desfasurata piesei. 

 
 
13. Desenarea liniilor de indoire 
Efectuati zoom pe una din cele 
doua urechi de prindere. 
Deschideti o schita pe fata 
interioara a piesei si desenati doua 
linii ca in figura. Nu inchideti 
schita. 
 
 
 
14. Indoire schitata 
Alegeti unealta Sketched Bend. Folositi 
raza de 1mm. Selectati fata interioara a 
piesei ca fata fixa. Pentru pozitia 
indoiturii, alegeti Material Outside (spre 
exterior). 
 
 
 
 
 
 
O sudura Welded Corner poate fi adaugata pentru a rigidiza structura piesei 
Adaugarea de de labla subtire. Operatia este folosita pentru a suda colturile unei piese 
suduri pliate. Cand piesa este desfasurata, sudurile sunt dezactivate. 
 
Unde o gasiti  CommandManager: Sheet Metal > Corners> Welded Corner  
 Meniu: Insert, Sheet Metal, Welded Corner 
 
 

www.3dcadvegra.com 461
Capitolul 3 Lecţia 2
Practica inginereasca Metoda de conversie la table subtiri

15. Selectia fetei 
Alegeti unealta Welded Corner. 
Selectati o fata ca in imagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a doua sudura specificati si punctul 
de oprire ca in urmatoarea imagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Salvati si inchideti toate fisierele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

462 www.3dcadvegra.com
Exercitiul 2 Capitolul 3
Conversie in table subtiri Practica inginereasca

Exercitiul 2: Creati acesta piesa de tabla subtire importand un fisier IGES. Acest
Conversie in laborator foloseste urmatoarele abilitati:
 Metode de recunoastere 
table subtiri indoiri 
 Importul geometriei in 
table subtiri 
 Folosirea decupajelor 
 Nervuri de intarire 
 Converisa in table subtiri. 
 
 
Scopul proiectarii Scopul proiectarii acestei piese este: 
1.Grosimea de material este constanta. 
2.Piesa este dintr‐o singura foaie de tabla. 
3Piesa este simetrica 
4.Indoiturile sunt egale. 
 
Procedura Creati un part nou folosind urmatoarea procedura. 
 
1. Deschideti un fisier IGES. 
Deschideti fisierul IGES 
denumit IGES Ex.igs 
folosind setarile implicite 
de a incerca sa fie format 
un solid. 
Reparati piesa daca este 
necesar. Un solid cu pereti 
subtiri va fi creat. 
 
 
 
 
 
2. Unitati. 
Stabiliti sistemul de unitati la MMGS. 
 
3. Decupaje. 
Decupati folosind Rip  
toate cele noua colturi 
interioare cu o fanta de 1 
mm, dupa cum este 
aratat. 
 
 
 
 

www.3dcadvegra.com 463
Capitolul 3 Exercitiul 2
Practica inginereasca Conversie in table subtiri

 
 
 
4. Conversia in table subtiri 
Folosind unealta Convert to Sheet Metal selectati fata fixa ca fiin cea din 
planul Top, raza de indoire de 1.5 mm si alegeti 5 muchii de indoire ca in 
figura. 

 
 
5. Desfasurata 
Activati desfasurata piesei si vizualizati rezultatul. 
In managerul de operatii faceti clic‐dreapta pe operatia Flat‐Patterb 1 si 
editati‐o cu Edit Feature. Alegeti muchia cea mai lunga a piesei ca Grain 
Direction (directie de curgere a materialului) si clic OK. Observati 
rezultatul. 

 
Dezactivati desfasurata piesei. 
 
6. Edge Flange 
Folositi unealta Edge Flange pentru a adauga cinci flanse asa cum este 
aratat. Flansele au 15 mm latime si indoiturile sunt in afara (Bend 
Outside). 
7. Tesirea colturilor 

464 www.3dcadvegra.com
Exercitiul 2 Capitolul 3
Conversie in table subtiri Practica inginereasca

Folosind unealta Break Corner tesiti colturile pentru toate cele cinci 
flanse (chamfer) la 5mm. 

 
 
8. Decuparea colturilor 
Desfasurati piesa si adaugati operatia Corner‐Trim de tipul Circular cu 
raza de 5 mm pe cele 4 colturi aratate. 

 
 
9. Desenul piesei 
Faceti din piesa un desen folosind 
Make Drawing From Part ce va 
contine doua vederi standard, una 
isonometrica si o vedere a 
desfasuratei. 
 
 
 
 
 
 
10. Salvati piesa si desenul cu numele 
IGES EX si inchideti toate fisierele. 
 

www.3dcadvegra.com 465
 
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

Lecţia 3

Piese multicorp de tabla subtire

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Intelegeti diferite metode de creare si folosire a pieselor


multicorp de tabla subtire.
 Creati piese multicorp de tabla subtire prin schitare.
 Creati desene ale pieselor multicorp de tabla subtire si a
corpurilor individuale.
 Folosirea pieselor oglindite si pieselor inserate pentru a crea
corpuri opozabile ale aceleiasi piese.
 Impartirea si divizarea unui singur corp in piese multicorp de
tabla subtire.

   

www.3dcadvegra.com 467
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Subiectele Proiectarea pieselor multicorp de tabla subtire va permite sa creati


corpuri multiple de tabla subtire, de materiale diferite, in acelasi fisier.
conversiei la
Acesta inseamna ca in structura managerului de operatii vor exista mai
tabla subtire multe seturi de operatii specifice tablelor subtiri.

468 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

Unelte pentru Piesele multicorp de tabla subtire pot fi create folosind cateva tehnici.
crearea pieselor Urmatoarele unelte pot fi folosite pentru a crea o piesa multicorp de
tabla subtire:
multicorp de tabla
subtire

Unelte pentru Folositi Base Flange, Convert to Sheet Metal


table subtiri sau Lofted-Bend pentru a crea un nou corp al
piesei.

Copiere Folositi Linear sau Circular Pattern, Mirror


Part, sau Move/Copy Body pentru a copia un
corp de tabla subtire al piesei.

Inserare piesa Folositi Insert Part pentru a adauga un corp intr-


o piesa de tabla subtire.

Divizare Folositi Split pentru a diviza un corp de tabla


subtire in corpuri multiple.

Metode pentru Folosirea pieselor multicorp de tabla subtire este impartita in mai
crearea pieselor multe metode intre cele doua moduri: piese multicorp si piese
multicorp catre piese cu un singur corp. Ambele moduri genereaza
multicorp de tabla
corpuri multiple, diferenta consta in rezultatul final; o piesa multicorp
subtire sau un singur corp.

Piese multicorp Sunt piese de tabla subtire care sunt concepute ca piese cu un singur
corp si sunt finalizate ca piese multicorp. Toate corpurile in piesele
multicorp de tabla subtire mostenesc raza de indoire si grosimea de
material. Toleranta indoirii si degajarile nu sunt afectate.

Creati corpuri multiple pentru a


defini toate „piesele” in acelasi
fisier folosind o tehnica similara
modelarii piesei in context.

www.3dcadvegra.com 469
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Corpurile aditionale pot fi


create folosind metodele flange
sau convert.

Proiectati placi si corpuri de


tabla subtire si adaugati suduri
folosind Fillet Bead.

Folositi Mirror Part si Insert


Part pentru a crea o piesa si
opusul ei. Puneti piesele
impreuna in acelasi fisier si
conectatile cu corpuri
aditionale.

Divizati corpul de tabla subtire


in mai multe corpuri folosind
Split. Fiecare corp ramane un
corp valid de tabla subtire.

470 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

Piese multicorp Sunt piese de tabla subtire care folosesc mai multe corpuri si rezultatul
transformate in este un corp unic:
piese cu un singur
corp
Multiplicati corpurile de tabla
subtire si unitile cu edge
flanges.

Creati mai multe corpuri solide


in spatiu sau folosind alte
corpuri. Convertiti corpurile in
corpuri de tabla subtire si
unitile cu edge flanges.

Piese cu un singur Sunt piese de tabla subtire cu un singur corp create in contextul unui
corp in context ansamblu folosind geometria pieselor existente.

Directorul listei de Pentru a gazdui corpurile de tabla


taiere – Cut List subtire, directorul Solid Bodies folosit
pentru piesele standard este inlocuit de
Folder
directorul listei de taiere Cut List.
Acesta este similar cu ccel folosit la
corpurile sudate Weldments.

www.3dcadvegra.com 471
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Utilizarea
operatiilor de
Piesele multicorp de tabla subtire pot folosi aceleasi operatii ca piesele
tabla subtire cu de tabla cu un singur corp; diferenta consta in modul de aplicare al
corpuri multiple acestora.

Crearea Majoritatea operatiilor trebuie aplicate individual pe fiecare corp.


Operatiile de taiere pot fi aplicate si pe mai multe corpuri specificand
corpurilor
destinatarul operatiei – Feature Scope.
multiple prin
schitare Un mod foarte direct de creare a geometriei corpurilor multiple de
tabla subtire va fi demonstrat in urmatorul exemplu. Toata geometria
va fi pastrata in acelasi fisier, evitandu-se astfel crearea corpurilor in
contextul unui ansamblu.

Important !
Pentru a obtine mai multe corpuri disjuncte, o operatie care creaza un
corp nou trebuie sa aiba optiunea Merge result inactiva, altfel operatia
va fuziona cu corpul existent daca ele sunt in contact.

1. Deschideti piesa Capac 
Deschideti fisierul existent Capac.sldprt

2. Schita 
Creati o schita noua pe fata
interioara a flansei din imagine.

3. Vedere in sectiune 
Creati o vedere mai clara a
planului schitei si geometriei.
Clic Section View si planul
implicit Front la 0mm. Daca
este necesar schimbati directia
sectionarii. Clic OK.

472 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

4. Schita 
Creati schita folosind linii si
ofset, creând un decupaj in
jurul indoiturilor dupa cum
este aratat.

5. Operatia Revolve 
Creati o operatie Revolved Base
folosind schita. Dezactivati
Merge result si setati unghiul la
90° pentru directia 1. Axa de
revolutie va fi linia de 215 mm.
Clic OK.

6. Dezactivati vederea in sectiune. 

www.3dcadvegra.com 473
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Ascunderea si Exista mai multe modalitati de control a vizibilitatii corpurilor piesei.


afisarea corpurilor Isolate (izolare) este utila cand temporar se ascund sau afiseaza
corpuri multiple.

Unde le gasiti Hide si Show (Ascunde si Arata) pot fi folosite la controlul vizibilitatii
corpurilor individuale.

 Meniu rapid: Clic‐dreapta pe un corp in aria grafica si alegeti Hide sau 
Show. 
 Meniu rapid: In structura manager de operatii clic‐dreapta pe un corp 
in Cut list sau orice operatie asociata cu corpul tinta si clic Hide sau 
Show. 
 
Unde le gasiti Hide/Show Bodies pot fi folosite la controlul vizibilitatii corpurilor
individuale prin selectie.

 Meniu : View, Hide/Show Bodies. 
 
Extindeti panelul de afisare Display
Pane pentru a conrola vizibilitatea,
modul de afisare, culoarea si
transparenta corpurilor prin
structura manager de operatii.

Daca corpul este ascuns, clic-


dreapta pe orice operatie a acelui
corp si alegeti Show pentru afisare.

Sfat Izolarea (Isolate) poate fi utilizata la


ascunderea tuturor corpurilor
exceptandu-le pe cele selectate. Exista o
optiune pentru setarea vizibilitatii
corpurilor eliminate ca fiind ascunse sau transparente.

Nota Dialogul ramane activ pana cand este folosit Exit Isolate.

Unde le gasiti  Meniu rapid: Clic‐dreapta pe un corp in aria grafica si alegeti 


Isolate. 
 Meniu rapid: In structura manager de operatii clic‐dreapta pe un 
corp in Cut list si clic Isolate. 

474 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

Conversie cu Folosirea Keep body la


pastrarea conversia in table subtiri
cu Convert to Sheet Metal
corpurilor poate duce la convertirea
mai multor corpuri de
tabla subtire pornind de la
aceasi geometrie initiala in
aceasi piesa.

7. Izolare 
Clic-dreapta pe noul corp si selectati Isolate.

8. Conversie 
Clic Convert to Sheet Metal si Use Gauge table. Alegeti SAMPLE
TABLE – STEEL – ENGLISH UNITS, alegeti Gauge thickness 16
Gauge si Bend Radius 1.905mm. Selectati fata fiza si muchia de
indoire ca in imagine si clic OK.

Pastrati grosimea spre interiorul corpului (Reverse thickness este


dezactivat). De asemenea nu pastrati corpul (Keep body dezactivat).

Miter Flange Este utilizata pentru a adauga flanse care se unesc si creaza automat
decupajul necesar la colturi. Este nevoie sa schitati profilul flansei pe
un plan perpendicular pe muchie.

Unde le gasiti Se creaza una sau mai multe flanse interconectate. Acestea pot fi
atasate la mai multe muchii si sunt automat decupate pentru a permite

www.3dcadvegra.com 475
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

desfasurarea piesei. Este permisa plasarea flanselor spre interiorul sau


exteriorul modelului.

 CommandManager: Sheet Metal > Miter Flange 
 Meniu: Insert, Sheet Metal, Miter Flange 

9. Selectarea muchiei 
Clic Exit Isolate pentru a afisa ambele
corpuri. Clic Miter Flange si selectati
muchia ca in imagine. Vor fi create un
nou plan si o noua schita. Adaugati o
linie orizontala de 15mm lungime si
iesiti din schita.

10. Propagarea 
Clic Propagate pentru a
continua flansa pe muchia
urmatoare.

11. Pozitionarea 
Folositi raza implicita,
materialul spre interior si o
fanta de 0.25mm. Clic OK.

476 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

Este folosit la stocarea informatiei referitoare la fiecare corp de tabla


Directorul listei
subtire. Contine atat informatii vizibile cat si ascunse:
de taiere – Cut
Lidt Folder Atribute vizibile
 Operatii folosite la crearea corpului
 Materiale atribuite corpului

Atribute ascunse
 Proprietati atribuite corpului
 Aparente atribuite corpului

Actualizarea Directorul listei de taiere poate contine mai multe corpuri identice.
directorului listei Prin actualizare aceste corpuri pot fi combinate intr-un singur director
si corpurile de tabla subtire pot fi recunoscute. Cand sunt facute
de taiere
modificari elementelor din lista, un indicator de actualizare este afisat.

Unde o gasiti  Meniu rapid: Clic‐dreapta pedirectorul  lista de taiere in structura 


manager de operatii si alegeti Update. 

12. Actualizare. 
Clic‐dreapta pe operatia Cut list si alegeti Update. 
 
13. Materiale. 
Clic-dreapta pe corpul Break-Corner1si alegeti Material, Edit Material.
Selectati SolidWorks Materials, cupru Copper, apoi alegeti Apply si
Close.

Pentru corpul Miter Flange1 alegeti ca material alama Brass.

Taierea prin Taierile Cuts, incluzand gaurile (Hole Wizard/Simple Hole), au un


parametru aditional cand sunt folosite mai multe corpuri: selectia
corpuri multiple corpurilor. Destinatia operatiei – Feature Scope – determina care
corpuri sunt afectate de operatia de taiere. Sunt disponibile doua
optiuni: toate corpurile sau corpurile selectate. Auto select selecteaza
corpurile intersectate daca selectia corpurilor este aleasa.

www.3dcadvegra.com 477
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

14. Taiere cu destinatia operatiei. 
Schimbati pe vederea Back. Creati
o schita pe fata folosind geometria
urmatoare.
Creati o taiere Cut folosind Link to
thickness. In Feature Scope clic
Selected bodies si selectati corpul
Miter Flange1. Clic OK.

15. Oglindire. 
Selectati cele doua fete interioare ale piciorului si create un plan ce va
fibisectoare a unghiului dintre fete. Oglinditi cu Mirror gaura
precedent fata de acest plan si veti obtine o copie pe cealalta fata a
piciorului.

16. Tesirea colturilor 
Selectati Break Corner si
Break type Chamfer,
2.5mm. Selectati cele patru
fete de la baza piciorului.
Clic OK.

478 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

17. Gauri cu Hole Wizard 
Schimbati pe vederea Back.
Pe o fata a piciorului adaugati
doua gauri cu diametrul de
5mm, cu conditia de capat Up
to Next si cu destinatia
operatiei doar pe corpul
picior.

18. Oglindire. 
Selectati planul de la pasul 15 si oglinditi cu Mirror gaurile precedent
efata de acest plan si veti obtine o copie pe cealalta fata a piciorului.

Multiplicarea Corpurile de table subtire pot fi repetate folosind operatii standard de


dupa model a multiplicare dupa model cum sunt Linear Pattern, Circular Pattern si
Mirror cu optiunea de selectie corpuri. Fiecare corp contine ambele
corpurilor de operatii Sheet-Metal si Flat-Pattern pe langa operatia Mirror.
tabla subtire
Selectati Break Corner si Break type Chamfer, 2.5mm. Selectati cele
patru fete de la baza piciorului. Clic OK.

19. Oglindirea corpului 
Clic Mirror si selectati planul Right. Sub Bodies to Mirror selectati
piciorul. Dezactivati Merge solids si alegeti Propagate visual
properties. Clic OK.

Repetati oglindirea folosind planul Front pentru cele doua picioare.

www.3dcadvegra.com 479
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

20. Actualizare 
 Clic‐dreapta pe operatia Cut list si alegeti Update. 

Nota Optiunea Create multiple flat patterns whenever a feature creates


multiple sheet metal bodies din Document Property trebuie activata.
Ea permite ca noile corpuri create sa fie tot de table subtire si sa poata
fi desfasurate.

Proprietatile Proprietatile tablelor subtiri furnizeaza date extrase si definite de


tablelor subtirei utilizator, din piesa sau corpurile de table subtire pentru a fi
folosite in tabela cu lista de taiere din desen.

Dialogul furnizeaza file pentru sumarul listei de taiere, sumarul


proprietatilor si tabela listei de taiere.

 Sumar lista de taiere 
Cut List Summary afiseaza valorile tuturor proprietatilor pentru toate
directoarele cu corpuri solide.

480 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

 Sumar proprietati 
Properties Summary sorteaza proprietatile intr-un mod diferit,
combinand valorile corpurilor dupa numele proprietatii.

 Tabela lista de taiere 
Cut List Table furnizeaza o previzualizare a tabelei in desen. Folosind
diferite modele de tabel se pot obtine diferite rezultate.

Lista
proprietatilor

www.3dcadvegra.com 481
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Lista proprietatilor disponibile tablelor subtiri este ampla si include


informatii geometrice, calculate si extrase. Oricare dintre aceste
proprietati poate fi folosita in tabela lista de taiere din desen.
Urmatoarea lista contine descrierile proprietatilor disponibile.

Bounding Box Length Lungimea dreptunghiului de


incadrare a geometriei (cea mai
mare din cele doua dimensiuni)

Bounding Box Width Latimea dreptunghiului de


incadrare a geometriei (cea mai
mica din cele doua dimensiuni)

Sheet Metal Thickness Grosimea de material, extrasa


din operatia Sheet-Metal

Bounding Box Area Aria dreptunghiului de incadrare


a geometriei

Bounding Box Area-Blank Aria totala, incluzand toate


taieturile

Cutting Length-Outer Perimetrul conturului exterior

Cutting Length-Inner Perimetrul tuturor contururilor


interioare

Cut Outs Numarul decupajelor si gaurilor

Bends Numarul tuturor indoiturilor

Bend Allowance Valoarea tolerantei de indoire


stabilita, extrasa din operatia
Sheet-Metal

Material Numele materialului, extras din


materialul piesei sau corpului

482 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

Mass Masa extrasa din proprietatile de


masa ale piesei sau corpului

Description O scurta descriere a piesei sau


corpului, specificata ca Sheet.

Bend Radius Raza de indoire a materialului,


extrasa din operatia Sheet-Metal

Surface Treatment Note de tratament a suprafetelor


pentru piesa sau corp

Nota Dreptunghiul de incadrare este cel mai mic dreptunghi care poate
incadra desfasurata piesei.

Atribuirea Corpurile individuale pot avea proprietati specific si valori atribuite


proprietatilor la lor. Aceste proprietati sunt create in fisier si pot fi afisate in tabela
listei de taiere in desen.
corpuri
Pe langa introducerea valorilor proprietatilor nespecificate, pot fi
adaugate noi valori si nume de proprietati.

Unde o gasiti  structura manager de operatii si alegeti Properties 

21. Adaugare de proprietati 
Clic-dreapta pe primul director lista de taiere si alegeti Properties.
Stergeti Valoarea Sheet din campul Description si introduceti valoarea
Suport.
In urmatoarea celula disponibila din coloana Property Name
introduceti Acoperire, iar ca valoare introduceti Strat de pulberi.

Procedati la fel si pentru urmatoarele directoare, cu diferenta ca


valoarea campului Description este Picior A, Picior B.
Clic OK pentru a inchide dialogul.

22. Gauri. 

www.3dcadvegra.com 483
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Clic View, Display, Hidden Lines Visible.


Clic Hole Wizard si selectati Hole, Ansi Metric, Drill Sizes, 5.0mm.
Alegeti conditia de capat Through All.

23. Schita 3D. 
Alegeti sectiunea Positions si clic 3D Sketch. Plasati puncte pe fetele
exterioare ale flanselor interferand cu centrele gaurilor din corpurile
Picior. Vor fi 16 gauri in final.

Puteti adauga relatiile de concentricitate intre puncte si gaurile din


picioare dupa ce ati plasat punctele pe suprafetele exterioare ale
flanselor.

Crearea unei Puteti crea o vedere explodata similara celei create intr-un ansamblu.
vederi explodate

Unde o gasiti  Assembly toolbar (trebuie activat): Exploded View 


 Meniu: Insert, Exploded View 

24. Pasii exploziei. 
Clic Insert, Exploded View.

Selectati cele patru picioare si trageti-le pe directia verde “Y”


aproximativ -300mm si eliberati butonul.

484 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

25. Editare. 
Faceti clic-dreapta pe Explode Step1 si alegeti Edit.
Stabiliti valoarea offset la exact 300mm si alegeti Apply. Clic OK

26.  Colapsati si salvati. 
Faceti clic-dreapta pe ExplView1 in Configurations si alegei Collapse.
Salvati fisierul.

Desene Piesele multicorp de tabla subtire pot fi reprezentate intr-o vedere in


multicorp desen prin afisarea tuturor corpurilor sau doar a celor selectate. Pot fi
adaugate baloane, cote, anotatii si tabele.

Tabela lista de Tabela lista de taiere elemente sudate include coloane pentru
taiere elemente numerotarea elementelor, cantitati si proprietati specifice corpurilor de
tabla subtire. Aceasta tabela este echivalentul multicorp al tabelului de
sudate
componenta BOM din ansamblu.

www.3dcadvegra.com 485
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Nota Modelele implicite pentru tabelele lista de taiere piese sudate


(Weldment Cut List Table) sunt stocate in Program Files\SolidWorks
Corp\SolidWorks\lang\english\ ca fisiere *.sldwldtbt.

27. Desen. 
Clic File, Make Drawing From Part si selectati modelul B (ANSI)
Landscape. Adaugati vederea Isometric Exploded la scara 1:5.

Clic in vedere si clic Insert, Tables, Weldment Cut List, plasati tabelul
in desen cu setarile implicite.

Salvare format 28.  Salvare tabela. 


tabela
Clic-dreapta in tabela lista de taiere si alegeti Save As. Introduceti
numele ListaTaiereTabla, navigate catre directorul Program
Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english si alegeti Save.

Deoarece nu exista un model de lista de taiere pentru table subtiri, ea


va fi create de utilizator pentru a putea fi folosita ulterior.

Legarea Baloanele folosite in vederile desenului pot fi legate la o tabela


baloanelor la specifica unei liste de taiere sau liste de material din desen.
tabele

Unde o gasiti

486 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

 CommandManager: Sheet Metal > Rip  
 Meniu rapid: Clic‐dreapta intr‐o vedere a desenului si alegeti 
Properties. 
 Managerul de proprietati al vederii din desen: Clic o vedere in aria 
grafice si alegeti More Properties. 
Daca o tabela nu este atribuita vederii, baloanele s-ar putea sa nu fie
numerotate corect.

29. Proprietati. 
Selectati vederea explodata si
alegeti More Properties. Activati
Link balloon text to specified
table si din lista derulanta alegeti
Weldment Cut List1. Clic OK si parasiti proprietatile vederii.

30. Baloane. 
Adaugati baloane la
corpuri in vederea
desenului dupa cum este
demonstrat in imaginea
urmatoare.
Clic-dreapta in vederea
explodata si alegeti
Annotations, Auto Balloon
Pentru numerotare automata sau Balloon pentru numerotare
individuala.

31. Pagina noua. 
Creati o noua pagina de desen folosind acelasi model.

32. Vederea modelului. 
Alegeti Model View, selectati piesa si clic Next. Selectati orientarea
Front si scara 1:5. Clic OK si plasati vederea in pagina.

www.3dcadvegra.com 487
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Salvare format Vederile in desen pot afisa intreaga piesa sau corpuri individuale ale
tabela piesei de tabla subtire. Optiunea Select Bodies este folosita la
determinarea corpurilor ce vor fi atasate in vedere.

33. Vedere model pentru un singur corp. 
Alegeti Model View, selectati
piesa si clic Next. Clic Select
Bodies si alegeti grafic unul
dintre piciorele piesei. Selectati
(A) Flat Pattern si alegeti scara
1:2, plasati vederea in desen si
clic OK.

Adaugarea notelor de indoire este determinata de setarea de desen


Sfat Tools Options, Document Properties, Sheet Metal, Display Sheet
Metal bend notes.

34. Vedere aditionala. 
Adaugati o alta vedere in desen pentru (A) Flat Pattern a corpului
Suport folosind aceeasi procedura. Folositi scara 1:4. Adaugati cote,
anotatii si marcati centrele gaurilor.

35. Salvati si inchideti toate fisierele. 

488 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

Oglindirea si Uneltele Mirror Part si Insert Part pot fi folosite la crearea solidelor
inserarea multicorp cu corpuri in oglinda.
O procedura tipica folosind aceasta metoda:
pieselor
1. Creati o piesa care descrie o varianta a setului (dreapta sau 
stanga). 
2. Folositi Insert, Mirror Part pentru a crea piesa oglindita. 
3. Creati o noua piesa. 
4. Folositi Insert, Part pentru a adauga piese drept corpuri in piesa 
noua. 
5. Creati o schita noua pe o fata si creati un alt corp de tabla subtire. 
6. Dezactivati Merge result cand creati urmatoarea operatie Base 
Flange. 
7. Creati corpuri aditionale si uniti‐le folosind Edge Flange. 
 
 

1. Deshideti fisierul cu piesa 
Clic Open si alegeti piesa existenta
Stanga.sldprt.

Oglindirea Mirror Part este folosita la crearea unei noi piese ce reprezinta
piesei imaginea in oglinda a piesei sursa. Oglindirea se face fata de un plan
de referinta sau o fata plana.

 Transfer 
Transfer muta geometria selectata din piesa sursa in piesa tinta. 
Aceasta include : Solid bodies, Surface bodies, Axes, Planes, Cosmetic 
threads, Absorbed sketches, Unabsorbed sketches, Custom properties, 
Coordinate system, Model dimensions si Hole Wizard data. 
 Locate Part 
Optiunea Locate Part cu operatia Move/Copy apeleaza dialogul utilizat 
de Move/Copy body pentru a muta, roti sau constrange corpul in 
pozitie. 
 Link 
Break link to original part creaza o copie a piesei sursa in piesa tinta. 

Unde o gasiti  Meniu: Preselectati un plan de oglindire si alegeti Insert, Mirror Part 


 
 
2. Mirror part 
Selectati Top Plane si alegeti Insert, Mirror Part.

www.3dcadvegra.com 489
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Sib Transfer alegeti doar Solid bodies. Sub Link alegeti Break link
to original part si OK.

3. Save 
Salvati piesa cu numele Dreapta.

Insert part Insert Part este folosit la introducerea pieselor existente in alte piese ,
cu functia de corpuri solide.

 Broken Link 
Daca se alege Break link to original part, geometria si informatia
selectata este copiata in corpurile tinta. Orice modificari ulterioare in
piesele sursa nu sunt transferate catre corpurile tinta asociate.
 Linked 
Nota Daca nu se alege Break link to original part, modificari
ulterioare in piesele sursa unt transferate catre corpurile tinta
asociate.
Ca o alternativa, prima piesa sursa adaugata pe post de corp tinta
poatee fi apoi oglindita folosind Insert, Pattern/Mirror, Mirror.
Unde o gasiti
 Meniu: Insert, Part 
 CommandManager: Features > Insert Part 

4. New part 
Deschideti o piesa noua. Alegeti Insert, Part si selectati piesa
Dreapta.
Sub Transfer, alegeti doar Solid bodies.
Deselectati Locate part with Move/Copy feature si alegeti Break
link to original part. Clic OK.

490 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

5. Insert part and locate 
Alegeti Insert, Part si selectati piesa Stanga.
Alegeti Locate part with Move/Copy feature si Break link to
original part. Clic OK.
Clic Translate si setati Delta Y la -50mm, apoi OK.

6. Save 
Salvati piesa cu numele Oglinda.
7. Sketch 
Creati o schita noua pe
flansa din imagine. Desenati
un dreptunghi,si adaugati
relatii la colturi.

8. Base Flange 
Selectati Base Flange/Tab si deselectati Merge result, stabiliti
directia si terminati cu OK.

www.3dcadvegra.com 491
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Folosirea Edge Optiunea Up to Edge And Merge din operatia Edge Flange
Flange pentru genereaza combinarea corpurilor de tabla subtire.
combinarea
corpurilor

9. Edge Flange 
Selectati muchia din stanga si clic Edge Flange. Alegeti muchia de pe
corpul opus si clic OK. Pentru Flange Length, Up to Edge And
Merge este selectat automat. Clic Bend Outside si OK. Doua corpuri
sunt combinate intr-unul singur.

492 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

10. Afisare desfasurate 
Cand exista mai multe corpuri de tabla
subtire, faceti clic-dreapta pe un corp si
selectati Toggle flat display. Clic-
dreapta pe acelasi corp si alegeti
Flatten. Clic Flatten din nou pentru a
infasura corpul la loc.
Daca exista mai multe corpuri de tabla
Nota subtire, corpul selectat este desfasurat si
celelalte sunt ascunse.
Optiunea din Document Property,
Nota Create multiple flat patterns
whenever a feature creates multiple
sheet metal bodies, trebuie activata.

Interferarea Corpurile de tabla subtire pot interfera sau pot intra in conflict cu alte
corpurilor corpuri, la fel ca piesele dintr-un ansamblu. Exista doua solutii pentru
a afla interferentele dintre corpurile de tabla subtire.

Combine Folositi unealta Combine si selecti o pereche de corpuri de verificat


folosind optiunea Common. Volumele care se suprapun vor aparea ca
niste corpuri. Anulati operatia, reparati interferinta si repetati
procedura pana cand volumul comun este indepartat.

Interference Adaugati piesa la un nou ansamblu pentru verificarea interferentei.


Detection Folositi unealta Interference Detection cu optiunea Include
multibody part interferences. Reparati interferenta si repetati
procedura pana cand interferentele dispar.

Exportul Piesele de tabla subtire pot fi exportate in diferite formate. Lista de


corpurilor de entitati ce pot fi exportate ca fisiere .dxf si .dwg cuprinde: Geometry,
Hidden edges, Bend lines, Sketches, Library features si Forming tools.
tabla subtire

www.3dcadvegra.com 493
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

 
 
11. Save as. 
Clic Save As, alegeti Dxf(*.dxf) la Save as type si denumiti fisierul
Export desfasurata. Clic Save.

12. Setari 
Pentru setarile de Export, clic Sheet Metal. Pentru entitatile de export
selectati Geometry, Hidden edges si Bend lines. Pentru Output
Alignement selectati doua muchii perpendiculare ca fiind axa X si axa
Y. Pentru Export Options optati Separate files. Clic OK.

 
 

494 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

   
Fereastra de Fereastra DXF/DWG Cleanup este utilizata pentru previzualizare si
curatare a pentru indepartarea muchiilor nedorite in desfasurata.
Deoarece sunt doua desfasurate, ele sunt prezentate in doua ferestre.
DXF/DWG
Folositi butoanele Next Layout si Previous Layout pentru a naviga.

13. Fisiere 
Clic Save pentru fiecare desfasurata. Doua fisiere noi vor fi create.

Multiplicarea Multiplicarea dupa model (patterns) poate fi utilizata la generarea de


dupa model a corpuri multiple.
O procedura tipica este urmatoarea:
corpurilor
1. Creati prima operatie Base Flange a corpului ce va fi multiplicat.
2. Multiplicati corpul pentru a crea corpuri multiple.
3. Creati o schita noua pe o fata/plan si creati o alta operatie Base
Flange.
4. Creati o operatie Edge Flange care sa conecteze corpul cu operatia
base flange.
5. Repetati pentru corpuri multiplicate dupa model.

www.3dcadvegra.com 495
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

Partitionarea - Partitionarea (Split) poate fi folosita la divizarea unui corp solid de


Split table subtire in doua sau mai multe. Aceasta operatie va fi executata in
modul in context, desi poate fi folosita si in modul piesa.
In acest exemplu partitionarea va crea trei corpuri solide adiacente din
care vom folosi doua.
O procedura tipica este urmatoarea:
1. Creati o piesa noua intr-un ansamblu sau editati una existenta. 
2. Creati un plan, suprafata sau schita pentru a diviza corpul. 
3. Partitionati piesa in corpuri multiple. 
4. Optional folositi Delete Solid/Surface pentru a elimina corpurile
nedorite. 
 
 
1. Descideti fisierul Using_Split 
2. Planuri de referinta 
Adaugati doua plane de
referinta masurate de Top
Plane, fiecare la distanta de
300 mm fata de precedentul.
 
 
 
Partitionarea Folositi Split pentru a diviza
corpurilor de un singur corp de tabla subtire
tabla subtire in mai multe corpuri. Geometria de partitionare poate fi un plan, o
suprafata sau o schita.

Unde o gasiti  Meniu: Insert,Features, Split 


 CommandManager: Features > Split 

496 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

 
3. Partitionare 
Clic Insert, Features, Split.
Pentru Trim Tools selectati Planele
create anterior.
Clic Cut Part, selectati toate
corpurile rezultate si clic OK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ascundere plane 
Ascundeti planele de referinta. Cele
trei corpuri de tabla subtire sunt
vizibile.
 
 
 
 
Stergerea Unealta Delete Solid/Surface poate
solidelor si fi folosita la stergerea corpului solid selectat din piesa fara a cauza
ruperea referintelor. Avantajul fata de folosirea Delete este ca va crea
suprafetelor o operatie care poate fi dezactivata. 
 

Unde o gasiti  Meniu rapid: Clic dreapta pe un corp in directorul Cut list si clic Body, 


Delete Body 
 CommandManager: Features > Delete Solid/Surface 

www.3dcadvegra.com 497
Capitolul 3 Lecţia 3
Practica inginereasca Piese multicorp de tabla subtire

 
 
5. Stergere corp 
Clic dreapta pe corpul central in directorul Cut list si selectati Delete Body. 
Operatia Body‐Delete1 este creata si corpul este eliminat. 
6. Comutare afisare desfasurata 
Clic‐dreapta pe corpul de jos si 
selectati Toggle flat display. 
Repetati pentru corpul de sus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Salvati si inchideti fisierul. 

Suduri Sudurile intre corpuri pot fi reprezentate cu unealta Weld Bead sau cu
unealta Fillet Bead.
Weld Bead Unealta Weld Bead poate fi folosita pentru a adauga o geometrie
cosmetizata sa simuleze un cordon de sudura, cu simboluri, pe piesa.
Sudurile sunt adaugate in structura FeatureManager (managerul de
operatii), in Weld Folder.

 
Nota Aceste cordoane de sudura nu sunt incluse in tabela Weldment Cut List din 
desen, dar sunt incluse in tabela Weld. 

Unde o gasiti  Meniu: Insert, Weldments, Weld Bead 


 CommandManager: Weldments > Weld Bead 
 
Fillet Bead Unealta Fillet Bead poate fi folosita la crearea cordoanelor de sudura 
corpuri separate, cu simboluri atasate. 

498 www.3dcadvegra.com
Lecţia 3 Capitolul 3
Piese multicorp de tabla subtire Practica inginereasca

In directorul Cut‐List‐Item vor fi incluse o operatie (Fillet Bead1) si un corp 
solid (Fillet Bead1). 

 
Nota Fillet beads nu sunt incluse in desen in tabela Weldment Cut List si nici in 
tabela Weld. 

Unde o gasiti  Meniu: Insert, Weldments, Fillet Bead 


 CommandManager: Weldments > Fillet Bead 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.3dcadvegra.com 499
Capitolul 3 Exercitiul 3
Practica inginereasca Crearea corpurilor

Exercitiul 3: Folosirea operatiilor base


Crearea flange, miter flange, break
corner si altele pentru a
corpurilor de
crea mai multe corpuri de
tabla subtire tabla subtire.

Acest exercitiu foloseste urmatoarele cunostiinte: 


 Piese multicorp de tabla subtire 
 Ascunderea/afisarea corpurilor 
 Crearea unei vederi explodate 
 Folosirea Mirror Part si Insert Part 
 Desene multicorpuri 
  
Material  Gauge  Raza de indoire 
Aluminiu  12  3mm 
 
 
Procedura Creati corpuri noi de tabla subtire si urmati procedura de mai jos. 
 
1. Corp nou de tabla subtire 
Deschideti piesa MB_Sketch si creati o schita pe care o veti folosi pentru o 
operatie Base‐Flange cu setarile pentru aluminiu. 

 
2. Materiale 
Actualizati lista de taieturi. Schimbati materialele cu otel AISI 347 
pentru primul corp si cu aluminiu 3003‐H14 pentru corpul nou creat. 
 
 
 
 
 
 

500 www.3dcadvegra.com
Exercitiul 3 Capitolul 3
Crearea corpurilor Practica inginereasca

 
 
 
3. Tratamentul colturilor 
Creati o operatie de taiere prin corpul nou creat folosind dimensiunile 
afisate. Adaugati tesituri de 5mm pe muchiile superioare folosind break 
corner. 

 
 
 
4. Corp nou de tabla subtire  
Adaugati un alt corp pe 
flansele din spate ale 
corpului original. 
Folositi aceeasi 
procedura ca la corpul 
precedent, inclusiv 
tesituri de 5mm. 
 
 
5. Gauri 
Adaugati gauri de 5mm in 
locatiile descrise pentru 
toate corpurile. 
 
 
 
 
 
 

www.3dcadvegra.com 501
Capitolul 3 Exercitiul 3
Practica inginereasca Crearea corpurilor

 
6. Setarile listei de taiere 
Editati proprietatile listei de taiere si stabiliti valori pentru Description 
pentru toate corpurile. 

 
 
7. Crearea unei vederi explodate 
Creati o noua vedere explodata a 
corpurilor componente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Desen 
Creati desenul piesei, adaugati vederea explodata, vederea desfasuratei 
unui corp, lista de taiere si baloanele indicatoare. 
Pentru baloane selectati Link balloon text to specified table si selectati 
Weldment Cut list1 in meniul proprietatilor vederii. 

502 www.3dcadvegra.com
Exercitiul 3 Capitolul 3
Crearea corpurilor Practica inginereasca

 
 
 
9. Salvati si inchideti toate piesele. 
 
 
 

www.3dcadvegra.com 503
 
Lecţia 4 Capitolul 3
Modelarea tablelor subtiri Practica inginereasca

Lecţia 4

Modelarea tablelor subtiri

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Folositi instrumentele de modelare si Design Library pentru a


crea operatii de modelare cum ar fi: ambutisari, nervuri,
crestaturi.
 Modificati instrumentele existente sau sa creati altele noi.

   

www.3dcadvegra.com 505
Capitolul 3 Lecţia 4
Practica inginereasca Modelarea tablelor subtiri

Instrumente de Denumite Forming tools in lb. engleza, ele sunt utilizate la indoirea,
modelare a alungirea sau modelarea tablelor subtiri. SolidWorks asigura un numar
de instrumente in Design Library. Puteti edita instrumentele existente
tablelor subtiri
sau sa creati altele noi.

Instrumente In Design Library sunt incluse ambutisari, flanse extrudate, nervuri,


crestaturi. Instrumentul dorit este tras din Design Library si plasat pe o
standard
fata a piesei de tabla subtire. Acesta va modela materialul, optional va
gauri, si este ascuns.

Folosirea unui Un instrument standard poate fi plasat numai pe piese de tabla subtire,
instrument in cinci pasi.
standard 1. Tragesti instrumentul din Design Library pe fata aleasa din model.

2. Folositi tasta Tab pentru a inversa directia deformarii, daca este


necesar.

3. Plasati instrumentul prin eliberarea butonului de mouse.

4. O configuratie pentru instrument poate fi selectata din Form Tool


Feature Property Manager. Sunt disponibile si alte optiuni.

5. Pot fi adaugate cu usurinta copii folosind puncte in schita din


campul Position.

6. Dupa plasare, schita poate fi modificata in continuare.

Cum lucreaza Instrumentele de modelare


lucreaza ca niste dispozitive
care indoaie, intind sau
deformeaza tablele subtiri.
Fata pe care sunt aplicate
corespunde cu suprafata limita
a instrumentului. Implicit
instrumentul actioneaza
dinspre interior catre fata.
Materialul este deformat cand
instrumentul loveste fata pe
care este aplicat.

506 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 3
Modelarea tablelor subtiri Practica inginereasca

Tipuri de Fisierele furnizate de SolidWorks in Design Library sunt fisiere piesa


instrumente (.sldprt). Ele trebuie localizate intr-un director marcat ca Forming
Tools Folder.

Un alt tip de instrument de modelare este fisierul de tip Form Tool


(.sldftp). Acesta nu trebuie stocat intr-un director marcat ca mai sus.
Crearea lor va fi explicata mai tarziu in aceasta lectie.

1. Instrumente de modelare a tablelor subtiri 
Deschideti fisierul existent Router Table Forming Tools.sldprt

In Design Library navigati in directorul Forming Tools si apoi in


directorul Embosses.

2. Izolare 
Izolati doar corpul Table Top.

3. Plasare 
Trageti „counter sink emboss” pe
o fata dupa cum este aratat.
Verificati orientarea operatiei. Nu
este nevoie de a schimba directia.
Eliberati butonul mouse-ului
pentru a finaliza operatia.

www.3dcadvegra.com 507
Capitolul 3 Lecţia 4
Practica inginereasca Modelarea tablelor subtiri

4. Optiuni 
PropertyManager contine cateva
optiuni, incluzand o fata alternativa
pentru plasare, rotatie si intoarcere,
plus configurabilitate. Pastrati
valorile implicite.

Optiunea Link to form tool permite


acestei operatii sa ramana legata de
instrumentul original din Design
Library astfel incat atunci cand
originalul este modificat si piesa va fi
actualizata.

Replace Tool permite inlocuirea


acestui instrument cu altul.

Punch ID permite identificarea


usoara a instrumentelor intr-o tabela
de stantare (punch table).

5. Adaugarea de instante 
In PropertyManageri comutati pe sectiunea Position. Va fi activat
modul schita. Adaugati un cerc de constructie de diametru 90mm.
Adaugati inca doua instante. La fel ca la adaugarea de instante de gauri
cu Hole Wizard, unealta Point din schita localizeaza instantele
instrumentelor.

508 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 3
Modelarea tablelor subtiri Practica inginereasca

Localizati ambutisarile pe cercul schitat la 120o.

6. Salvati fisierul. 

Modificarea unui Instrumentele „forming tools” existente pot fi modificate pentru a crea
instrument instrumente aditionale customizate.
existent

Cum sunt Instrumentele de modelare existente urmeaza o procedura de


construite constructie similara.

1. Creati o „fata de oprire” mai


mare decat instrumentul
final.

2. Creati forma
instrumentului deasupra
suprafetei „fetei de
oprire”.

www.3dcadvegra.com 509
Capitolul 3 Lecţia 4
Practica inginereasca Modelarea tablelor subtiri

3. Indepartati prin
taiere „fata de
oprire”.

Nota Instrumentul existent are o schita de orientare care nu va mai fi folosita


in noile instrumente. Orientarea este controlata la plasare, bazata pe
conturul instrumentului.

Sfat Culoarea rosu pur (RGB 255,0,0) este ceruta pentru a indica fetele ce
vor fi eliminate.

1. Deschideti „single rib”. 
Navigati in folderul ribs din forming tools in Design Library si
deshideti single rib printr-un dublu-clic.

2. Salvati fisierul cu alt nume, in acelasi director. 
Salvati fisierul cu numele Rib X.

3. Rollback 
Reveniti cu bara Rollback
intre operatiile Base-Extrude
si Sketch10. Faceti dublu-clic
pe operatia Base-Extrude si
modificati dimensiunea de
140 in 200.

510 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 3
Modelarea tablelor subtiri Practica inginereasca

4. Schita 
Trageti bara Rollback dupa
schita Sketch10 si editati-o,
schimband valorile in 185 si 7,
dupa cum este aratat.

5. Roll to end 
Clic-dreapta pe bara Rollback si alegeti Roll to End pentru a
reconstrui piesa. Salvati si inchideti fisierul.

6. Modificarea corpului Leg1 
Izolati corpul Leg1 si rotiti-l pentru a-l aduce in fata.

7. Plasare 
Trageti Rib X din directorul ribs pe
fata corpului, rotiti la 0 si faceti clic
pe Flip Tool pentru a schimba
orientarea.

8. Dimensionare 
Comutati pe Position si adaugati dimensiunile de 20mm si 120mm ca
in imagine. Clic OK.

www.3dcadvegra.com 511
Capitolul 3 Lecţia 4
Practica inginereasca Modelarea tablelor subtiri

9. Reordonare 
Repetati pasii 7 si 8 pentru
cealalta fata, ca in imagine.
Mutati cele doua operatii Rib X#
inainte de operatiile Mirror
(instantele picioarelor).

Clic Exit Isolate pentru a vedea


nervurile pe toate cele patru
picioare. Salvati piesa.

Instrumente de Operatiile de modelare care au fost create in piesa sunt afisate in desen
modelare in folosinf forma modelata complet. Operatiile de modelare pot fi
desen dezactivate intr-o configuratie separata a piesei pentru a elimina
afisarea lor din piesa si desen.

Tabele de O tabela de perforatii (punch table) intr-un desen asigura punch ID,
perforatii tip, cantitate si locatie pentru operatiile de modelare. O operatie de
modelare trebuie sa aiba stabilit un ID pentru a popula tabela.

512 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 3
Modelarea tablelor subtiri Practica inginereasca

10. Editarea operatiei de modelare 
In panoul Design Library clic-dreapta pe operatia „counter sink
emboss” si selectati Open. Din meniu selectati File, Properties.

11. Adaugarea Punch ID 
Selectati sectiunea Configuration Specific. Din lista Property Name
alegeti Punch ID si introduceti valoarea Emboss01. Clic OK.

Salvati fisierul si inchideti-l.

12. Izolare si desfasurare 
Izolati corpul Table Top si apoi clic Flatten.

13. Fisierul desen 
Din meniu selectati File, Make Drawing from Part.

Selectati modelul A2(ANSI)_Landscape. Trageti in desen vederea


(A) Flat pattern. Schimbati scara vederii in 1:5.

14. Adaugarea tabelului cu perforatii 
Avand vederea selectata clic Insert, Tables, Punch Table.

Pentru origine
selectati gaura
centrala. Pentru
operatii selectati
fata superioara.

Clic OK pentru a plasa tabelul.

www.3dcadvegra.com 513
Capitolul 3 Lecţia 4
Practica inginereasca Modelarea tablelor subtiri

Salvati si inchideti fisierul.

In fisierul piesa inactivati Flat Pattern si efectuati Exit Isolate pentru


a vedea toate corpurile.

Crearea unui Instrumentele de modelare existente


pot fi modificate, de asemenea pot fi
instrument de
create si altele noi. Fata pe care veti
modelare aplica instrumentul de modelare
personalizat corespunde suprafetei de oprire, iar
directia de actiune a instrumentului
este normala la suprafata de oprire.
Originea instrumentului de modelare
va fi manipulatorul cu care veti plasa instrumentul pe piesa de tabla
subtire si va fi folosita la localizarea (dimensionarea) operatiei.

Aceasta sectiune introduce liniile de divizare - Split Lines si


modificarea schitei - Modify Sketch, doua scule ce sunt foarte
folositoare in editarea si plasarea instrumentelor de formare.

Tipuri de Exista trei tipuri de instrumente de modelare:


instrumente Fisier instrument de modelare (*.sldftp)
Fisier piesa fara operatie de modelare (*.sldprt)
de formare
Fisier piesa cu operatie de modelare (*.sldprt)
De preferat, cea mai simpla si utilizata metoda de creare a
instrumentelor de modelare este metoda 3, deoarece trece peste cativa
pasi manuali. Rezultatul este un fisier piesa cu fete specifice pentru
„oprire” si o tinta de indepartat care sunt selectate ca fiind parte a
operatiei instrument de modelare. Pe aceasta metoda ne vom concentra
in continuare.

Crearea unui
fisier piesa tip
instrument de
modelare

514 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 3
Modelarea tablelor subtiri Practica inginereasca

Aceasta combinatie foloseste


operatia Forming Tool si
fisierul este salvat ca
(*.sldprt). Prima data
adaugati operatia Forming
Tool, cu selectarea fetei de
oprire si a fetelor de
inepartat. Salvati si
copiati/mutati fisierul in
directorul design library\forming tools, sau in alt director marcat
pentru forming tools.

Important Cand adaugati raze de racordare, tineti minte ca raza minima trebuie sa
fie mai mare decat grosimea piesei de tabla subtire pe care acest
instrument va fi aplicat. Pentru a stabili care este raza minima, folositi
Tools, Check.

Linii de divizare Liniile de divizare – split lines folosesc una sau mai multe curbe
pentru a diviza o fata in doua. Curbele sunt desenate pe un plan si sunt
proiectate pe fetele ce vor fi divizate.

Unde le gasiti  CommandManager: Curves > Split Lines 


 Meniu: Insert, Curve, Split Line 

1. Deschideti FormFeat. 
Piesa contine un solid, operatii de racordare si o schita de orientare.

2. Linie de divizare 
Clic Split Line cu
Projection si Single
direction. Folositi
schita pentru divizare
si creati o noua fata.
Aceasta fata va fi
marcata pentru a
reprezenta o taiere in
operatia de modelare.

www.3dcadvegra.com 515
Capitolul 3 Lecţia 4
Practica inginereasca Modelarea tablelor subtiri

Instrumente de Forming Tool este folosit pentru a crea o operatie instrument de


modelare modelare intr-o piesa , identificand-o astfel ca un instrument de
modelare. O fata de oprire si fete optionale de indepartat pot fi
identificate.

Unde le gasiti  CommandManager: Sheet Metal > Forming Tool 


 Meniu: Insert, Sheet Metal, Forming Tool 

3. Operatia instrument de modelare 
Clic Forming Tool si
selectati fata plana ca
fata de oprire. Selectati
„gaura de cheie” ca
fata de indepartat.

4. Punctul de inserie 
Comutati in sectiunea Insertion Point. Daca
este nevoie modificati punctul de insertie
(punct albastru) astfel incat sa fie coincident
cu originea de culoare rosie. Clic OK.

Nota Operatia Form Tool


stabileste culoarea fetei ce
va fi indepartata ca fiind
rosu pur (RGB 255,0,0).
Aceasta este necesara pentru
ca fata sa fie taiata si
eliminata. Nu o modificati
manual.

5. Salvare 
Clic File, Save As si selectati tipul Form Tool (*.sldftp) din lista. 
Numiti‐l GauraCheie in acelasi director cu fisierul sursa. Inchideti 
fisierul si nu‐l salvati. 
 

516 www.3dcadvegra.com
Lecţia 4 Capitolul 3
Modelarea tablelor subtiri Practica inginereasca

6. Adaugati locatia fisierului. 
In Design Library, clic Add File Location si navigati catre directorul
care contine noul instrument de modelare.

7. Deschideti fisierul Cover si adaugati gaura de cheie. 
Trageti instrumentul
GauraCheie pe o fata
a modelului, asa cum
este demonstrat.
Folositi tasta Tab
(inainte) sau optiunea
Flip Tool (dupa) daca
este necesar sa
schimbati directia de
modelare, si rotiti
pentru a orienta
instrumentul asa cum este afisat.
Nu apasati OK inca.

8. Rotire si pozitionare. 
Rotisi instrumental cu 90o si
comutati in sectiunea Position. Un
punct in schita indica locatia
instrumentului de modelare.
Folositi o relatie de coincidenta cu
punctual de insertie pentru a
pozitiona instrumental.

9. Oglindirea operatiilor 
Oglinditi operatia GauraCheie folosind planul de referinta Right.

10. Salvati si inchideti toate fisierele. 

www.3dcadvegra.com 517
Capitolul 3 Exercitiul 4
Practica inginereasca Instrumente de modelare

Exercitiul 4: Creati un nou instrument de


Instrumente modelare bazat pe forma unui
instrument de modelare
de modelare
standard.

Acest exercitiu foloseste urmatoarele cunostiinte: 


 Utilizarea unui instrument de modelare standard 
 Ascunderea/afisarea corpurilor 
 Instrumente de modelare 
 
Procedura Instrumentele de modelare furnizate acopera o paleta larga de tipuri, dar 
toate sunt de tip piesa, lipsindu‐le operatia instrument de modelare si 
formatul .sldftp. Daca instrumentul va fi folosit de mai multe ori, sau este o 
piesa veche, poate este de preferat sa fie creataq o noua versiune cu 
dimensiuni corectate si cu operatia instrument de modelare. 
Folositi orice procedura doriti pentru a crea instrumentul. Poate fi salvat ca 
un fisier piesa (intr‐un director marcat pentru instrumente de modelare) sau 
salvat ca un instrument de modelare. 
 
1. Piesa noua 
Creati o piesa noua in mm. 
 
2. Specificatii 
Pozitionati punctul de insertie in mod corespunzator. Implicit el va fi 
centrul geometric al fetei de oprire. 
 

 
3. Instrumentul de modelare 
Adaugati operatia Forming Tool folosind selectiile urmatoare. 
 
 
 
 
 
 

518 www.3dcadvegra.com
Exercitiul 4 Capitolul 3
Instrumente de modelare Practica inginereasca

 
 
4. Salvare 
Salvati fisierul ca tip piesa sau ca instrument de modelare (*.sldftp). 
Daca il salvati ca fisier piesa, va trebui sa marcati directorul destinatie a 
Forming Tools Folder. 
5. Deschideri Cover_Ex 
Deschideti piesa existenta 
Cover_Ex. Trageti fisierul 
LongLouver din Design 
Library pe fata superioara a 
piesei. Folositi Flip Tool si 
Rotation Angle pentru a fi 
siguri ca LongLouver are 
directia dinspre interior 
catre exterior. 
 
6. Pozitionare 
Comutati in sectiunea 
Position si adaugati inca trei 
instante. 
Clic OK pentru a finaliza 
operatia. 
 
 
 
 
 
7. Inlocuirea unui instrument de modelare 
Clic‐dreapta pe instrumentul de modelare in FeatureManager sau in 
aria grafica si alegeti Replace Form Tool. Navigati in Design Library – 
forming tools – lances si alegeti instrumentul bridge lance. Clic OK si 
observati ca toate instantele au fost actualizate. Daca exista erori de 

www.3dcadvegra.com 519
Capitolul 3 Exercitiul 4
Practica inginereasca Instrumente de modelare

pozitionare, 
editati 
instrumentul de 
modelare si 
modificati unghiul 
de rotatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Salvati si inchideti piesa. 
 
 
 

520 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

Lecţia 5

Tehnici si operatii aditionale pentru


table subtiri

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili sa: 

 Inchideti colturile prin extinderea fetelor.


 Creati operatii hem si jog.
 Folositi simetria pentru a usura modelarea tablelor subtiri.
 Creati piesele de tabla subtire desfasurate si sa adaugati
indoituri folosind indoiri schitate.
 Creati tablele subtiri in contextul unui ansamblu.

   

www.3dcadvegra.com 521
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Operatii In aceasta sectiune sunt introduse mai multe operatii specifice tablelor
subtiri. Ele includ variatii ale unui instrument deja introdus si unele ce
aditionale
sunt aplicate pe geometria existenta: colturi inchise - Closed Corner,
pentru tablele bordurare - Hem, indoire in trepte - Jog, despachetare si impachetare -
subtiri Unfold si Fold.

Muchii indoite si Edge flange, operatia de indoire a muchiilor, poate fi folosita pe


colturi inchise muchii multiple, fie ca sunt continue sau nu. Daca sunt continue,
colturile unde se intalnesc vor fi decupate la fel ca la operatia Miter
Flange. Exceptia este propagarea tangenta; numai un set de muchii
tangente contigue pot fi selectate odata.

Decalajele la colturi pot fi inchise folosind operatia Closed Corner.


Permite trei tipuri de colturi (bazate pe suprapuneri) sa fie create din
acest decalaj.

1. Deschideti piesa Edge Flange and Closed Corners 
Piesa contine operatii de baza
pentru table subtiri.

2. Orientarea piesei 
Prima data vom efectua o
rasfrangere simpla a unei
muchii. Rotiti piesa astfel incat
sa vedeti muchia scurta din fata.

522 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

Rasfrangerea Vorbind in general, operatia Edge Flange permite sa fie selectate mai
muchiilor multe muchii, chiar daca nu sunt tangente sau continue. Oricum, daca
individuale o propagare tangenta este necesara, doar un set de muchii contigue
poate fi tratat odata.

Pentru a selecta multiplu,trebuie ori sa pre-selectati toate muchiile, ori


sa asteptati pana cand lungimea rasfrangerii este definita. Toate
rasfrangerile primesc aceleasi setari dimensionale. Un dublu-clic pe
rasfrangere afiseaza valorile de lungime si unghi.

Nota Operatia Edge Flange a fost introdusa in Lectia 1.

3. Rasfrangerea muchiei 
Creati o operatie Edge Flange si selectati muchia scurta. Clic Use
default radius si setati lungimea Length ca fiind Up To Vertex,
folosind punctul inferior al partii indoite, asa cum este aratat.

In final stabiliti ca
pozitia Flange
Position sa fie Bend
Outside.

Clic OK.

 
Rasfrangerea Edge Flange poate fi creata cu orice combinatie de muchii lineare sau
muchiilor curbe nu, sau cu muchii lineare ale pieselor conice sau cilindrice. Muchiile
curbe selectate trebuie sa fie tangente muchiilor lineare adiacente
selectate pentru a crea calea de rasfrangere a muchiei.

4. Rasfrangerea muchiilor curbe 
Clic-dreapta pe una din cele doua muchii tangente si alegeti Select
Tangency din meniul rapid.

5. Proprietati 
Clic Edge Flange si alegeti Use gauge table, Up To Vertex pana la
acelasi punct ca mai sus si Bend Outside.

6. Partea opusa 

www.3dcadvegra.com 523
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Repetati procesul pentru a crea rasfrangerea pe partea opusa a piesei.


Folositi aceleasi setari si procedura. Muchiile aditionale selectate
trebuie sa fie tangente la prima muchie selectata.

7. Inca una 
Adaugati inca o rasfrangere
la gaura din piesa. Folositi
setarile Use gauge table,
Blind la o lungime de
10mm si Material Inside.

Inchiderea unui Optiunea de inchidere a unui colt schimba coltul deschis intr-unul
colt inchis prin extinderea uneia sau ambelor fete si decuparea lor la colt.
Sistemul alege automat fetele ce se potrivesc cel mai bine pentru a fi
extinse corespunzator distantei decalajului. Puteti alege si manual
dintre trei rezultate posibile:
 Imbinare - Butt
 Suprapunere - Overlap
 Suprapunere inversa – Underlap
Prezentare Closed Corner este folosita pentru a extinde una sau mai multe fete la
Closed Corner coltul teoretic.

Unde o gasiti  Meniu rapid: Insert, Sheet Metal, Closed Corner 


 Managerul de comenzi: Sheet Metal >Corners 

8. Colturi inchise 
Clic Closed Corners.
Selectati cele doua fete de
capat ale rasfrangerilor,
dupa cum este aratat.
Fetele ce se potrivesc sunt
adaugate ca Faces to
Match (controlate de
optiunea Auto
Propagation).
Folositi urmatoarele
optiuni:
 Corner type =Underlap

524 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

 Gap = 1.0mm
 Overlap/underlap ratio = 1
 Open bend region = Da
 Coplanar faces = Da
 Narrow corner = Da
 Auto propagation = Da
Clic OK.

Instrumentul de bordurare Hem


Bordurari -
este folosit pentru plierea unei
Hems muchii a modelului folosind una
sau mai multe forme. Bordurarile
sunt aplicate muchiilor existente.
 Muchia selectata trebuie
sa fie lineara.
 Colturile sunt automat
imbinate la unghi la
intersectiile plierilor.

Prezentare: Hem este folosit pentru adaugarea unei indoituri la o muchie, marind
Hem local grosimea de material. Plierile pot fi aplicate pe mai multe muchii.

Unde o gasiti  Meniu : Insert, Sheet Metal, Hem 


 Managerul de comenzi: Sheet Metal > Hem 

Pozitionare Sunt doua optiuni de cum o bordurare este adaugata unei muchii:
 Material Inside – material in interior
 Bend Outside – Indoire in exterior

Tip si Sunt patru optiuni pentru forma bordurii:


marime

Inchis - Closed Deschis - Lacrima - Rola - Rolled


Open Tear Drop

www.3dcadvegra.com 525
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Profil Daca doriti, puteti schimba lungimea bordurii folosind Edit Hem
Length, similar cu schimbarea profilului unei rasfrangeri de muchie.

9. Adaugarea unei borduri. 
Clic pe instrumentul Hem si selectati muchiile din fata si spatele
piesei. Folositi Reverse Direction sau sagetile grafice pentru a forta
ambele borduri sa fie pe interior.
Folositi tipul Material Inside si Open cu o lungime de 8mm si o
spatiere Gap de 1mm.

Creati o taiere Cut folosind Link to thickness. In Feature Scope clic


Selected bodies si selectati corpul Miter Flange1. Clic OK.

Nota Muchiile rasfrangerilor curbe nu pot fi bordurate.

10. Editarea latimii bordurii. 
Muchia lunga bordurata va trebui scurtata. In campul de selectie a
muchiilor clic pe muchia lunga si alegeti Edit Hem Width. Trageti
capetele la 1 mm de margini. Clic Finish si OK.

526 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

Nota Bordurarile tip Tear Drop si Rolled Hems nu pot fi folosite pe muchii
tratate cu operatia Closed Corners.

11. Desfasurata 
Desfasurati si impaturiti piesa folosind comanda

Swept Flange Swept Flange este o rasfrangere este o rasfrangere create similar cu
metoda folosita la sweep, avand schite pentru profil si cale.

Prezentare: Rasfrangerile de tip Swept Flange pot fi folosite pentru a crea o


Swept Flange varietate de forme complexe ale tablelor subtiri, cum ar fi traverse,
balustrade si cadre, rame.

Unde o gasiti  Meniu : Features, Sheet Metal, Swept Flange 


 Managerul de comenzi: Sheet Metal > Swept Flange 

1. Deschideti un fisier 
Deschideti fisierul existent Swept Flange.

Piesa contine doar o schita a profilului.

www.3dcadvegra.com 527
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

2. Adaugarea unei cai 
Creati o schita 
in planul Top si 
desenati o cale 
asa cum este 
aratat. 
 

3. Swept flange 
Pentru Sheet Metal Parameters clic Use gauge table si selectati
SAMPLE TABLE – ALUMINIUM – METRIC UNITS si Gauge 12.
Stabiliti raza de indoire Bend Radius la 4mm.
Clic OK.

528 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

4. Desfasurata 
Vizualizati desfasurata si editati-i definitia. Schimbati fata fixa Fixed
face cu cea afisata. Desfasurati ca sa vedeti rezultatul.

Salvati si inchideti fisierul.

Folosirea Piesele care sunt simetrice pot fi


simetriei create ca „jumatati de model” si
finalizate folosind Insert, Pattern /
Mirror, Mirror… si optiunea
Bodies to Mirror. Desfasurata
Flat Pattern va recunoaste
operatiile oglindite.

1. Deschideti piesa 
Deschideti piesa SM_Symmetry. Este o piesa de tabla subtire ce
contine operatii base flange si edge flange.

Decupaj Pentru a evita problemele cu desfasurata, uneori este necesar sa se


tehnologic adauge manual decupaje tehnologice ale indoiturilor.
manual
Decupaj Optiunea Normal Cut este folosita pentru a va asigura ca decupajul
perpendicular este creat perpendicular pe grosimea tablei subtiri (figura din stanga),
nu pe planul schitei (figura din dreapta).

www.3dcadvegra.com 529
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

2. Schita. 
Desenati un dreptunghi folosind
nodurile si muchiile pentru a
constrange complet schita.
Folositi modul de afisare Shaded
with Edges pentru a selecta mai
usor muchiile.

3.  Decupaj perpendicular 
Folosind optiunile Normal cut si Link to thikness, creati un decupaj –
operatia Extruded Cut. Decupajul este creat perpendicular pe fata
modelului.

4. Oglindire 

530 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

Folositi Insert, Pattern/mirror, Mirror… cu optiunea Bodies to


Mirror. Observati in imagine ce fata este folosita ca plan de oglindire.
Desfasurata se actualizeaza in consecinta.

5. Extinsie ‐ Tab. 

Adaugati o extensie – Tab, schitand pe rasfranferea vertical din stanga.

6. Degajare tehnologica 
Creati un decupaj tehnologic folosind urmatoarea forma. Stabiliti
conditia de capat Blind si folositi Link to thickness.

www.3dcadvegra.com 531
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

7. Tesituri. 
Clic Break Corner si selectati
optiunea Chamfers. Stabiliti
Distance la 7mm si selectati
urmatoarele muchii.
Clic OK.

Operatia Jog Operatia Jog este folosita la adaugarea unei trepte la o rasfrangere
existenta.

532 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

Prezentare: Jog Jog este folosita la adaugarea unei perechi de indoiri si a unei portiuni
plate la o rasfrangere. O linie desenata este folosita la pozitionare cu o
distanta Jog Offset.

Unde o gasiti  Meniu: Insert, Sheet Metal, Jog 


 Managerul de comenzi: Sheet Metal > Jog 

8. Schita pentru Jog 
Creati o schita pe fata
plata creata de extensia
Tab si desenati o linie
verticala. Adaugati o
dimensiune de 25mm
pentru a o pozitiona
relativ fata de muchia
extensiei.

9. Selectia fetei 
Clic Jog si selectati fata din stanga liniei desenate.

10. Setari Jog 
In managerul de proprietati setati urmatoarele:

www.3dcadvegra.com 533
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

 Use default radius = Da


 End condition = Blind
 Depth = 0.5mm
 Dimension position = Inside Offset
 Fix projected length = Da
 Jog position = Bend Centerline
 Jog Angle = 30O
Clic OK.

11. Rezultat 
Operatia Jog rezultanta
creaza indoituri si zone plate
pe rasfrangere.

Proiectie Optiunea Fix projected length este folositoare cand se creaza piese in
lungime fixa stadiul 3D (impaturite). De exemplu am creat o extensie cu o valoare
totala de 45mm. Ea va ramane de 45 mm chiar si dupa adaugarea
treptei Jog.
In loc de a incerca sa calculati cat material aditional este nevoie pentru
treapta, optiunea Fix projected length mentine dimensiunea totala
corecta dupa ce treapta este adaugata.

12. Extensie ‐ Tab 
Adaugati o alta extensie folosind
rasfrangerea verticala din dreapta
pentru planul schitei. Dimensionati
suprapunerea.

13. Operatia de oglindire 

534 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

Oglinditi decupajul
tehnologic fata de planul
Right. De asemenea,
adaugati o tesitura de 7mm
folosind Break Corner.

14. Hole wizard 
Folositi
instrumentul Hole
Wizard pentru a
crea gauri de
diametru 3mm
folosind conditia
de capat through
all (prin toate) si o
schita 3D pentru a
plasa centrele
gaurilor.

15. Oglindire 
Oglinditi corpul din nou pentru a
obtine rezultatul urmator.

www.3dcadvegra.com 535
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Librarie cu Operatiile pentru table subtiri din


operatii libraria furnizata pot fi folosite la
pentru table crearea de decupaje in model.
In Design Library faceti dublu-
subtiri clic pe directoarele features si
Sheetmetal. Directorul este
populat cu operatii din librarie ce
au forma unor decupaje obisnuite
in table subtiri.

16. Decupaj din librarie 
In librarie faceti clic pe operatia key-hole
slot din directorul Sheetmetal si, fara a
elibera butonul, trageti operatia peste fata
afisata. Eliberati butonul mouse pentru a
finaliza actiunea drag and drop.

17. Editarea schitei 

536 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

In dialogul ce este afisat clic


Edit Sketch si adaugati o
relatie de coliniaritate intre
planul Right si axa schitei si
adaugati dimensiunea de
15mm.
Clic OK.

18. A doua instanta. 
Adaugati inca o
instanta a operatiei
key-hole slot din
librarie, asa cum este
demonstrat.

19. Desfasurata 
Clic Flatten pentru a verifica
desfasurata finala.

 
   

20. Salvare 
Salvati si inchideti fisierul.

www.3dcadvegra.com 537
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Tehnici Pe langa rasfrangere (vezi lectiile 1 si 2), mai exista disponibile cateva
aditionale de tehnici.
modelare  Derularea conurilor si cilindrilor - Unrolling
 Proiectarea in desfasurata – in Flat
 Indoituri profilate – Lofted Bends
 
Derularea Pentru a desfasura o forma conica sau cilindrica, trebuie folosita
metoda de recunoastere a indoiturilor Recognize Bends. Un decupaj
conurilor si
cat grosimea minima trebuie creat in directia axei central a conului si
cilindrilor prin perete. “Fata fixa” va fi in acest caz o muchie pentru ca actiunea
de derulare sa functioneze.

 
 
1. Descideti fisierul Unroll 
Piesa Unroll contine un arc 
ce a fost extrudata ca o 
operatie subtire – thin. 
2. Recunoasterea 
indoiturilor 
Clic Insert Bends si
selectati muchia modelului
asa cum este aratat.
Aceasta va fi Fixed Face
or Edge. Optiunile Bend
Radius si Auto Relief nu
au relevanta in acest
exemplu.
Clic OK.

 
3. Desfasurata 
Clic Flatten pentru a afisa
piesa desfasurata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

538 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

4. Rollback 
Trageti bara rollback intre operatiile Flatten-Bends1 si Process-
Bends1.
 
5. Copierea unei schite 
Deschideti piesa Pattern Sketch. Ea contine o schita ce va fi folosita pentru o 
multiplicare impusa de schita. 
Selectati schita si copiati‐o in clipboard. Puteti folosi Edit, Copy sau apasati 
CTRL+C. 

 
6. Plasarea schitei copiate 
Comutati inapoi la piesa Unroll si schimbati orientarea in vederea Front. 
Clic pe fata desfasurata si adaugati schita folosind CTRL+V sau Edit ,Paste. 
 
7. Editare schita 
Adaugati o relatie de mijloc ‐ Midpoint intre capatul din stanga al axei 
orizontale si muchia stanga verticala. 

8. Stergere dimensiuni 
Stergeti cele doua dimensiuni. Puteti muta un punct pentru a observa 
efectul relatiilor existente in schita. 
 
9. Adaugare de dimensiuni si relatii. 
Adaugati o relatie de mijloc Midpoint intre capatul din dreapta al axei 
orizontale si muchia verticala din dreapta. Adaugati o dimensiune lineara de 
12mm. Scita rezultata va fi definita complet. Iesiti din schita cu OK. 

www.3dcadvegra.com 539
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

 
 
10. Schita noua 
Selectati fata plata a piesei si creati o noua schita. Desenati un cerc de 
12mm diametru. 

 
11. Decupaj 
Decupati folosind cercul. Folositi optiunea Link to thickness.

12. Multiplicare dupa sablon 
Clic Insert, Pattern/Mirror, Sketch Driven Pattern, sau clic Sketch Driven 
Pattern in managerul de comenzi Features. 
Pentru Features to Pattern, selectati decupajul anterior. Clic in lista 
Selections si selectati schita sablon. 
Clic Selected point si alegeti punctul din centrul gaurii, asa cum este 
demonstrat. Geometry pattern nu trebuie selectat. 

 
 

540 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

13. Rezultate 
Ascundeti schita sablon. Faceti clic-
dreapta pe bara rollback si selectati Roll
to End. Clic Flatten.

14. Comutare afisare desfasurata 
Clic‐dreapta pe geometria 
modelului si alegeti Toggle 
Flat Display. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Salvare 
Salvati si inchideti fisierul.
 
 

Proiectarea De multe ori este preferabil sa se proiecteze piesele de tabla subtire in


in desfasurata si nu impaturite. Prin modelarea desfasuratei putem
simplifica forma piesei brute, reducand astfel costurile de productie.
desfasurata
SolidWorks permite lucrul pe o bucata de material plata, adaugand
indoirile una dupa alta. Urmatorul exemplu arata metoda de proiectare
in desfasurata si dezvoltarea modelului impaturit.

1. Deschideti fisierul sheet metal flat 

www.3dcadvegra.com 541
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Acesta contine o schita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rasfrangerea de baza – Base flange 
Selectati schita si faceti clic pe Base Flange/Tab. Folositi otel 9 gauge 
(calibru 9) din tabela SAMPLE TABLE – STEEL – ENGLISH UNITS. Clic OK 
pentru a crea operatia de baza.

 
Nota Cand se creaza o operatie de baza base flange dintr‐un contur inchis, doar 
optiunea de grosime este disponibila. Optiunea de raza nu apare deoarece 
schita fiind un contur inchis (plat) nu are indoiri. 
 
3. Operatia de tabla subtire 
Editati operatia Sheet‐Metal1 pentru a stabili raza. Pentru Default bend 
radius alegeti valoarea 5.08mm. 
Clic OK. 
 
4. Prima linie de indoire 
Creati o noua schita pe fata 
superioara si adaugati o linie de 
indoire modelului desfasurat. 
Folositi o linie verticala cotata fata 
de muchia modelului. 
 

542 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

Nota Liniile de indoire pot fi adaugate oricarei piese de table subtire in acelasi 
mod. Daca mai multe linii de indoire sunt folosite in aceeasi schita, toate 
indoiturile vor fi in aceeasi directie. 
 
5. Indoire schitata 
Clic pe instrumentul Sketched Bend. Clic pe optiunea Bend Centerline si Use 
default radius. 
 
 
 
Fata fixa Avand o piesa plata rectangulara impartita in doua de o linie, care din cele 
doua fete rezultate va ramane pe loc? O fata fixa va fi aleasa pentru a 
determina ce ramane pe loc, bazat pe pozitia selectiei fata de linia schitata. 
 
 
 
 
6. Setari 
Alegeti aria mai mica drept fata fixa. Selectia este indicata de un marcaj. 
Stabiliti unghiul de indoire la 75o. Sageata indica directia indoirii. Schimbati 
directia de indoire , daca doriti. Clic OK. 

 
 
7. Indoire 
Portiunea aleasa a fetei va ramane pe loc, 
in timp ce celelalte indoituri vor f create in 
sus, la un unghi de 75o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.3dcadvegra.com 543
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

8. A doua indoire 
Adaugati o a doua linie de indoire. 
Alegeti sectiunea centrala ca fata fixa si 
folositi acelasi unghi, aceeasi raza si 
pastrati pozitia indoiturii. Indoiti in 
directie opusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Rezultate 
Unghiurile de indoire 
complementare forteaza sectiunea 
centrala sa fie inclinata si capetele 
sa fie orizontale. 
 
 
 
 
 
Puteti folosi Link Values pentru a 
pastra unghiurile de indoire egale. 
 
 
10. Salvare 
Salvati si inchideti fisierul.
 
 
 
Desfasurarea Decupajele sau alte operatii pot fi
indoiturilor aplicate peste indoituri in modelul
selectate desfasurat. In loc de a crea modelul in
desfasurata, puteti desfasura local
indoiturile selectate in model si apoi le
puteti inmaturi la loc.
 
 
 
 

544 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

 
 
Prezentare: Folosind Unfold, indoirile existente pot fi
Desfasurare si desfasurate. Decupajele pot fi facute pe
impaturire fetele desfasurate si vor aparea cand
piesele sunt impaturite cu Fold.
Operatiile Fold si Unfold incadreaza de
obicei una sau mai multe decupari.
 
 
 

Unde o gasiti  Meniu: Insert, Sheet Metal, Unfold sau Fold 


 Managerul de comenzi: Sheet Metal >Unfold sau Fold 
 
 
 
1. Deschideti piesa 
Deschideti fisierul Unfold and Fold. 
 
2. Desfasurare 
Clic Unfold si alegeti 
fata plana ca Fixed 
Face. Clic Bend to 
unfold si selectati 
fata indoita asa cum 
este aratat. Clic OK. 
 
 
 
 
3. Schita 
Selectati fata plana folosita 
ca fata fixa si creati o schita 
in care desenati un cerc 
peste indoitura, si pe care‐l 
dimensionati ca in imagine. 
Creati un decupaj folosind 
Link to thickness. 
 
 
 
 
 
4. Impaturire 

www.3dcadvegra.com 545
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Clic Fold si alegeti aceasi fata plana utilizata ca fata fixa. Clic Collect All 
Bends pentru a selecta automat indoirea. Clic OK. 

 
 
 
 
 
Crearea O alta metoda de a decupa in
decupajelor in desfasurata este de a face clic
desfasurata pe Flatten si a crea decupajul
direct. Aceasta va crea o gaura
in desfasurata, dar nu va aparea
in modelul impaturit.
Orice operatie ce apare dupa
operatia Flat-Pattern1 in
managerul de operatii va fi
vizibila doar in desfasurata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentul Lofted Bends este folosit la crearea unei piese de tabla subtire 
Lofted Bends printr‐un proces de modelare intre doua profile, numit lofting. 
Piesa rezultata poate fi desfasurata si impaturita. 
Aceasta operatie are urmatoarele cerinte: 
 Profilele din schite pot fi doar contururi deschise. 
 Spatiile din profile trebuie aliniate pentru o desfasurata corecta. 
 Schitele nu pot contine colturi ascutite. 
 Nu sunt admise mai mult de doua schite cu profile. 

546 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

 Nu sunt suportate curbe de ghidare. 
 Nu sunt admise axele. 
Piesele tip lofted bend pot fi desfasurate cu liniile de indoire vizibile in 
regiunile indoite. 
In acest caz, acesta operatie are urmatoarele cerinte aditionale: 
 Schitele profil trebuie sa fie paralele. 
 Schitele profil trebuie sa contina acelasi numar de linii si curbe 
corespunzatoare. 
 
Prezentare: Lofted Bends foloseste doua schite cu profile contururi deschise pentru a 
Lofted Bends crea o operatie de tabla subtire tip loft. 
Biblioteca Design Library contine cateva piese de tabla subtire create cu 
lofted bends. Ele se afla in directorul \parts\sheetmetal\lofted bends. 

Unde o gasiti  Meniu: Insert, Sheet Metal, Lofted Bends 


 Managerul de comenzi: Sheet Metal >Lofted Bends 
 
 
 
 
1. Deschideti piesa 
Deschideti fisierul Lofted Bends. Acesta contine doua schite si un plan 
corespunzator. 
 
2. Clic Lofted Bends 
Selectati profilele in 
apropierea punctelor 
comune pentru a orienta 
corect operatia. Stabiliti 
grosimea Thickness la 4mm 
si adaugati 5 linii de indoire 
la Number of bend lines in 
aria Bend Line Control. 
Grosimea este aplicata in 
exteriorul schitelor. Clic OK. 
 
Nota Deviatia maxima este o alta cale de a controla numarul liniilor de indoire. O 
valoare mica a Maximum deviation creste numarul de linii de indoire. 
 
3. Operatia finalizata 
Operatia completa are forma loft cu pereti subtiri. 
 
 
4. Calibrare 

www.3dcadvegra.com 547
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Tabela de calibre – gauge table nu poate fi folosita inainte ca operatia 
Sheet‐Metal1 sa fie creata. Editati Sheet‐Metal1 si clic Use gauge table, 
folositi otel , 8 Gauge si raza de indoire 5.08mm. 
 
 
Deviatia In general, lofted bends creaza deformatii in desfasurata, Puteti masura 
indoirii aceste deformatii in managerul de proprietati Bend Deviation. Aici sunt 
afisate suprafata si lungimile operatiei lofted bend. 
 
5. Desfasurata 
Clic Flatten. Liniile de indoire sunt afizate in regiunile de indoire. 

 
 
6. Deviatia indoirii 
Extindeti operatia Flat‐Pattern1. Clic‐dreapta pe Flatten‐<FreeForm 
Bend1>1 si selectati Bend Deviation. 
Managerul de proprietati Bend Deviation apare si afiseaza urmatoarele: 
Bend Surface Area 
 Folded 
Suprafata indoirii tip loft in stare impaturita. 
 Flat 
Aria indoirii tip loft in stare desfasurata. 
 Deviation 
Valoarea ariei Flat minus valoarea ariei  Folded. 
 Percentage change (%) 
Valoarea Deviation impartita la valoarea Folded, multiplicata cu 100. 
Curve Lengths 
 Max Deviation Only 
Selectati acest marcaj pentru a afisa doar deviatia maxima a fiecarei muchii. 
 
Nota In stare impaturita, clic pe un nume de indoire in managerul de operatii 
pentru a evidentia indoirea asociata in model. 
 
 
 
 

548 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Inchideti piesa 
Clic OK si inchideti fisierul. 
 
 
 
Prezentare: Cross‐Breaks pot fi folosite pentru a 
adauga o reprezentare grafica a 
Cross- diagonalelor unei fete rectangulare plate a 
Breaks piesei de tabla subtire. Va fi creata o 
operatie Cross‐Break1 cu o schita 
absorbita. 
Aceasta operatie va aparea in vederile din 
desen. 
 
Unde o gasiti  Meniu: Insert, Sheet Metal, Cross Break 
 Managerul de comenzi: Sheet Metal >Cross‐Break 
 
 
1. Deschideti piesa 
Deschideti fisierul numit Cross‐Break. 
 
2. Alegeti fata 
Clic Cross‐Break si selectati fata 
superioara, folositi setarile 
implicite si clic OK. 
 
 
 
 
 

www.3dcadvegra.com 549
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Nota Edit Cross Profile poate fi folosit la editarea schiteifolosite la crearea


cross break.

3. Inchideti piesa 

Metode in Piesele de tabla subtire pot fi create in contextul unui ansamblu pentru
context a beneficia de avantajele modelarii ansamblelor.
Folosind In-Context sau abordarea de sus in jos (Top Down) in
modelarea ansamblului, piesele pot fi create direct in ansamblu. Aceste
piese pot fi introduse in ansamblu ca piese noi sau construite folosind
muchii convertite, muchii ofsetate, si tehnici standard de modelare.
Aceasta metoda este folosita
de obicei la acele piese ale
caror dimensiuni sunt
dependente de marimea si
locatia altor componente in
ansamblu. Folosindu-le se
creaza referinte intre
componentele din ansamblu.
Referintele pot fi eliminate
din piesa.

In acest exemplu, piesa de


tabla subtire este creata
folosind geometria celorlalte
doua componente, folosind o
procedura in-context.

Pasii de baza pentru crearea in context a pieselor de tabla subtiri pot fi


Pasii pentru
urmatorii:
piesa in context 1. Clic Insert, Component, New Part.
2. Alegeti un plan de referinta sau o fata plana. O schita noua va
fi deschisa intr-o piesa noua, virtuala.
3. Desenati geometria pentru operatia de baza sau pentru
rasfrangere, in functie de metoda folosita.
4. Creati operatia de baza sau rasfrangerea. Adaugati alte operatii.
5. Clic Edit Component pentru a comuta intre modurile de
editare piesa si editare ansamblu.

Piesa in context este creata fie virtual (intern), fie extern, in functie de
Piese virtuale
setarile sistemului. Modul virtual este implicit si creaza piese ce sunt
vs. externe stocate in interiorul ansamblului si cu nume implicite. Ele pot fi sterse
sau redenumite mult mai usor decat piesele externe.

550 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

Virtual Pentru a crea piese virtuale, clic Tools, System Options, Assemblies
si anulati optiunea Save new components to external files.

Extern Pentru a crea piese externe, clic Tools, System Options, Assemblies
si activati optiunea Save new components to external files.

1. Deschideti ansamblul 
Deschideti ansamblul existent UboltAssy din directorul UboltAssy.
Acest ansamblu contine doua piese componente.

2. Creati o piesa noua 
Clic Insert, Component, New Part si alegeti planul Plane1. O piesa
virtuala numita [Part1^UboltAssy]<1> este creata. Planul Front al
noii piese este coplanar cu Plane1. O schita noua este deschisa in
planul Front.

3. Schita 
Creati geometria schitei si dimensiunile asa cum este aratat pentru a
centra un dreptunghi fata de piesa Ubolt.

4. Extrudare 

www.3dcadvegra.com 551
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Extrudati schita folosind Mid


Plane si o distanta de 29mm.

5. Operatii 
Creati o decupare Through All
folosind diametrul exterior al
tevii.

6. Conversia 
Folositi Convert to
Sheet Metal cu
grosimea de material
spre interior. Clic
OK.

7. Tesituri 

552 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

Adaugati tesituri de 7mm in


patru locuri, folosind
Chamfer sau Break Corner.

8. Ofset si decupare 
Creati o decupare folosind un ofset la diametrul piesei ubolt. Folositi
Link to thickness si clic OK.

9. Afisarea desfasuratei 
Clic-dreapta pe piesa si
selectati Toggle flat
display.

10. Salvare 
Salvati si inchideti fisierul.

www.3dcadvegra.com 553
Capitolul 3 Lecţia 5
Practică inginerească Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri

Adaugand configuratii la piesele de tabla subtire va permite sa activati


Planuri de
sau sa inactivati una sau mai multe indoiri in acelasi timp.
proces
Indoiri Indoirile apar in multe operatii de tabla subtire. Ele sunt afisate ca
Bends sau Flange-Bends in managerul de operatii.

1. Unde sunt indoirile? 
Deschideti piesa ProcessPlan.
Extindeti operatiile de tabla subtire pentru a
gasi indoirile. Indoirile Bend1 si Bend2
create in operatia Base-Flange sunt
convertite la indoiri ascutite.
Indoirea din Edge-Flange1 numita Flange-
Bend1 este o indoire suplimentara adaugata
de instrumentul Edge Flange.
Bend3 a fost creata in timpul procedurii
Sketched Bend.
Indoirile sunt atasate la cele afisate in
operatia Flat-Pattern1.

Configuratii Configuratiile sunt folosite la a capta diferite reprezentari ale piesei de


tabla subtire.

2. Creati o noua configuratie 
Adaugati o configuratie numita FLAT.

3. Desfasurati piesa 
Clic Flatten pentru a desfasura piesa. Operatia Flat-Pattern1 va fi
activata in acest fel. Acum vor exista doua configuratii: FLAT si
FOLDED.

4. Copiati configuratia FLAT 
Clic Flatten pentru

5. Desfasurati piesa 
Faceti trei copii ale configuratiei FLAT. Denumiti-le:
 STEP1
 STEP2
 STEP3
6. Creati STEP1 
Faceti configuratia STEP1 activa. Piesa trebuie sa ramana in starea
desfasurata.

554 www.3dcadvegra.com
Lecţia 5 Capitolul 3
Tehnici si operatii aditionale pentru table subtiri Practică inginerească

Dezactivati operatia Flatten-<Bend1>1.

7. Creati STEP2 
Faceti configuratia STEP2 activa.
Dezactivati operatiile Flatten-<Bend1>1 si Flatten-<Bend2>1

8. Creati STEP3 
Faceti configuratia STEP3 activa.
Dezactivati operatiile Flatten-<Bend1>1, Flatten-<Bend2>1 si Flatten-
<Flange-Bend1>1.

9. Salvare 
Salvati si inchideti fisierul.

www.3dcadvegra.com 555
Capitolul 3 Exercitiul 5
Practica inginereasca Tabla subtire din desfasurata

Exercitiul 5: Folosirea operatiilor base flange, miter flange, break corner si altele
Tabla subtire pentru a crea mai multe corpuri de tabla subtire.
din desfasurata

Acest exercitiu foloseste urmatoarele cunostiinte: 


 Piese multicorp de tabla subtire 
 Ascunderea/afisarea corpurilor 
 Crearea unei vederi explodate 
 Folosirea Mirror Part si Insert Part 
 Desene multicorpuri 
 
Material  Gauge  Raza de indoire 
Aluminiu  12  3mm 
 
 
Procedura Creati corpuri noi de tabla subtire si urmati procedura de mai jos. 
 
1. Corp nou de tabla subtire 
Deschideti piesa MB_Sketch si creati o schita pe care o veti folosi pentru o 
operatie Base‐Flange cu setarile pentru aluminiu. 

 
2. Materiale 
Actualizati lista de taieturi. Schimbati materialele cu otel AISI 347 
pentru primul corp si cu aluminiu 3003‐H14 pentru corpul nou creat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

556 www.3dcadvegra.com
Exercitiul 5 Capitolul 3
Tabla subtire din desfasurata Practica inginereasca

3. Tratamentul colturilor 
Creati o operatie de taiere prin corpul nou creat folosind dimensiunile 
afisate. Adaugati tesituri de 5mm pe muchiile superioare folosind break 
corner. 

 
 
 
4. Corp nou de tabla subtire  
Adaugati un alt corp pe 
flansele din spate ale 
corpului original. 
Folositi aceeasi 
procedura ca la corpul 
precedent, inclusiv 
tesituri de 5mm. 
 
 
5. Gauri 
Adaugati gauri de 5mm in 
locatiile descrise pentru 
toate corpurile. 
 
 
 
 
 
 

www.3dcadvegra.com 557
Capitolul 3 Exercitiul 5
Practica inginereasca Tabla subtire din desfasurata

 
6. Setarile listei de taiere 
Editati proprietatile listei de taiere si stabiliti valori pentru Description 
pentru toate corpurile. 

 
 
7. Crearea unei vederi explodate 
Creati o noua vedere explodata a 
corpurilor componente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Desen 
Creati desenul piesei, adaugati vederea explodata, vederea desfasuratei 
unui corp, lista de taiere si baloanele indicatoare. 
Pentru baloane selectati Link balloon text to specified table si selectati 
Weldment Cut list1 in meniul proprietatilor vederii. 

558 www.3dcadvegra.com
Exercitiul 5 Capitolul 3
Tabla subtire din desfasurata Practica inginereasca

 
 
 
9. Salvati si inchideti toate piesele. 
 
 
 

www.3dcadvegra.com 559
 
Practică inginerească

Capitolul 4

Estimarea Costurilor

In acest capitol veți studia următoarele lecții cu exerciții: 

 Lecția 1: Introducere. Interfața cu utilizatorul


 Lecția 2: Estimarea costurilor pentru piesele din tablă subțire
 Lecția 3: Șabloane pentru piesele din tablă subțire
 Lecția 4: Estimarea costurilor pentru piesele prelucrate prin
frezare
 Lecția 5: Estimarea costurilor pentru piesele multicorp
 Lecția 6: Sfaturi și trucuri

www.3dcadvegra.com 349
 
Capitolul 4
Practică inginerească

Lecția 1

Introducere. Interfața cu utilizatorul

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili să: 

 descrieți caracteristicile principale ale modulului de estimare a


costurilor
 accesați modulul de estimare a costurilor
 identificați principalele componentele de interfață cu
utilizatorul ale modului de estimare a costurilor

www.3dcadvegra.com 563
Capitolul 4 Lecția 1
Practică inginerească Estimarea costurilor. Interfața cu utilizatorul

Ce reprezintă Modulul de estimare a costurilor, denumit SolidWorks Costing, oferă


modulul de posibilitatea efectuării unui calcul de estimare a costurilor de producție
pentru piese din table subțiri, piese prelucrate prin frezare precum și
estimare a piese multicorp, prin automatizarea procesului de estimare a costurilor
costurilor ? și de calculație a prețurilor.

Cui se adresează Instrumentul SolidWorks Costing se adresează:


modulul de
 Proiectanților 
estimare a Poate compara modelele astfel încât pot fi luate decizii bazate pe
costurilor ? costuri încă din primele etape ale proiectării.

 Fabricanților 
Oferă calculații de preț exacte pe baza materialelor, proceselor și a
altor costuri asociate procesului de fabricație al pieselor.

Cum funcționează SolidWorks Costing interpretează geometria în modul în care va fi


prelucrată, nu în modul în care a fost modelată. Operațiile așa cum
SolidWorks apar în CostingManager sunt diferite de operațiile așa cum apar în
Costing? FeatureManager Design Tree în SolidWorks.

Instrumentul Costing oferă șabloane care asociază operațiile de


fabricare cu costurile lor. Șabloanele includ informații despre costurile
materialelor, costurile de prelucrare și costurile mâinii de lucru.

După ce recunoașterea operațiilor de fabricare este completă,


instrumentul Costing clasifică fiecare operație de fabricație (de
exemplu: trasee de tăiere, îndoiri, găuriri și operații de frezare) și
aplică informațiile corespunzătoare din șablon pentru a estima
costurile specifice de producție pentru operațiile respective.

În final, pe baza acestor costuri, este calculat și afișat un cost unitar


total.

564 www.3dcadvegra.com
Lecția 1 Capitolul 4
Estimarea costurilor. Interfața cu utilizatorul Practică inginerească

Interfața cu Unele dintre cele mai importante aspecte ale interfeței cu utilizatorul în
utilizatorul SolidWorks sunt identificate mai jos.

Unde se găsește? Accesați modulului SolidWorks Costing, astfel:

 Deschideți un model 3D, valid în SolidWorks


 Selectați Evaluate Tab și alegeți Costing sau Tools >
Costing.
 Este recomandat să apăsați simbolul „pionezei” pentru a păstra
meniul deschis pe perioada utilizării acestui instrument.
 

La deschiderea unei piese cu SolidWorks Costing este prezentată


interfața de mai jos.

Costing Task Pane Panelul din partea dreaptă este denumit Costing Task Pane și
reprezintă panoul cu activitățile de calculare a costurilor. Aici sunt
afișate o mare parte din detaliile piesei ce va fi fabricată, precum și
rezultatele estimării de costuri.

CostingManager Panelul din partea stângă este denumit CostingManager dar mai este
referit și ca CostingTree. Acest panel este cel în care apar în primul
rând toate caracteristicile de producție, operațiile de pregătire a
fabricației dar și alte detalii legate de procesele de fabricație.

www.3dcadvegra.com 565
 
Capitolul 4
Practică inginerească

Lecția 2

Estimarea costurilor pentru piesele din


tablă subțire

După parcurgerea cu succes a acestei lecții veți fi capabili să: 

 evaluați costurile pieselor din tablă subțire


 utilizați CostingManager pentru piesele din tablă subțire
 aplicați operații personalizate pieselor din tablă subțire
 editați operațiile pentru piesele din tablă subțire

   

www.3dcadvegra.com 567
Capitolul 4 Lecția 2
Practică inginerească Estimarea costurilor pentru piesele din tabla subțire

Etapele estimării Utilizați instrumentul Costing pentru a estima costul de fabricație pentru
costurilor pentru o piesa din tablă subțire.
piesele din tablă
subțire

1. Deschideți piesa din tablă


subțire
„sheet_metal_01.sldprt”.

2. Selectați Evaluate Tab și


alegeți Costing .

3. Apăsați “pioneza” din


partea dreaptă sus pentru a
menține meniul deschis și observați-l.

Costing Task Dacă informațiile din șablonul pentru piese din tablă subțire sunt
Pane suficiente și piesa are atribuit un material ce se potrivește șablonului, o
estimare a costurilor este efectuată iar estimarea de cost pentru piesă
este afișata în Costing Task Pane.

Dacă șablonul nu conține informații suficiente sau doriți să editați


valorile de intrare pentru evaluare a costurilor, urmați pașii de mai jos.

4. În Costing Task Pane:

 În Costing Template tab


alegeți șablonul
„sheetmetaltemplate_default 
(metric)”.
 În Material tab aleg