Sunteți pe pagina 1din 2

Nume/Prenume _______________________ Data

Clasa a X-a

Test de evaluare la psihologie


- Procese cognitive superioare-

1. Gândirea are un caracter finalist. Răspundeți la întrebarea: De ce gândim? 0,50p

2. Care sunt operațiile gândirii? 0,75p


a) analiza și sinteza
b) aglutinarea
c) inducția și deducția
d) comparația

3. Care dintre următoarele sunt strategii de rezolvare a problemelor? 0,50p


a) strategii algoritmice
b) strategii de abstractizare
c) strategii empirice
d) strategii comparative

4.Scrieți cifrele corespunzătoare enunțurilor din coloana B în dreptul proceselor cognitive din coloana A:
1,50p
A B
Gandirea 1. Are următoarele caracteristici:activă, selectivă, situațională,
inteligibilă, relativ fidelă, mijlocită.
2. Funcționează pe baza unor procedee: aglutinare, schematizare,
tipizare,amplificare și diminuare, multiplicare sau omisiune,
adaptare,analogia, empatia.
Memoria 3. Ordonează informațiile formând structuri funcționale precum:
categoriile, prototipul și noțiunile.
4. Procesele ei sunt:memorarea, păstrarea și reactualizarea
informațiilor.
Imaginația 5. Are caracteristici precum: caracter mijlocit, caracter abstract-
formal, caracter procesual
6. În foma ei voluntară, este de trei feluri: reproductivă, creatoare și de
perspectivă.

5. După prezenţa sau absenţa intenţiei de a memora, memorarea este: 0,5p


a) involuntară
b) semantică
c) voluntară
d) episodică

6. Reactualizarea informațiilor se face prin: 0,5p


a) identificare
b) reproducere
c) recunoaștere
d) interpretare
7. Care sunt formele imaginației involuntare? 0,5p
a) imaginația creatoare
b) visul din timpul nopții
c) visul de perspectivă
d) reveria

8. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Notaţi în dreptul fiecarui enunț litera A, dacă enunţul este adevărat,
sau F, dacă enunţul este fals. 1,5p

_____ Înţelegerea este raportarea noilor informaţii la fondul de cunoştinţe asimilate şi sistematizate.
_____ Procesarea ascendentă este dirijată de datele observaţiei, de experienţele individului, de imaginile
acumulate în timp.
_____ Procesarea descendentă nu este dirijată de legi, reguli, norme, principii.
_____ Problema este o situaţie faţă de care repertoriul de răspunsuri ale subiectului este insufficient pentru a
o înţelege.
_____ Imaginaţia reproductivă constă în construirea mintală a imaginii unor realităţi existente în prezent sau
trecut dar care nu pot fi percepute direct.
_____ Memorarea nu poate fi logică și mecanică.

9.Uniţi cu o linie procesele cognitive din coloana A cu definițiile corespunzătoare din coloana B: 1,50p
A B
Gandirea este un proces cognitiv complex de elaborare a unor imagini şi
proiecte noi, pe baza combinării şi transformării experienţei.
Imaginaţia este procesul psihic de întipărire, stocare şi reactualizare a
informaţiilor.
Memoria este procesul psihic superior care se desfasoara in plan mintal
intern, subiectiv, uzand de judecati, rationamente, operatii
cognitive, realizand o precesare profunda asupra realitatii.
10.Păstrarea(conservarea,stocarea) informaţiilor se face: 0,5p
a)
b)

11.Abstractizarea este operaţia fundamentală a gândirii ce constă în reţinerea pe plan mintal a ceea ce este
esenţial, definitoriu pentru o clasă de obiecte. Aplicaţi această operaţie pentru clasa de obiecte „ceasuri”.
0,5p

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

12.Pornind de la însuşirile unui avion de luptă, stabiliţi prin generalizare însuşirile


avioanelor de luptă. 0,25p

Notă: Se acordă un punct din oficiu

S-ar putea să vă placă și