Sunteți pe pagina 1din 2

Nume/Prenume _______________________ Data

Clasa a X-a

Test de evaluare la psihologie


-Psihic + Procese cognitive senzoriale-

1. Rearanjați fraza și copiați-o corect. 1p


existenței umane studiază fenomenele psihice știința psihicului Psihologia este care în scopul cunoașterii,
optimizării și ameliorării
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Completați spațiile libere. 1p


Psihicul este o forma specifică de …..………. a organismului la solicitările mediului, cu scopul
…………………. la acesta.

3. Cum este psihicul uman? Încercuiți răspunsurile corecte. 0,5p


a) este expresia vieții de relație
b) reflectă însuşiri ale obiectelor exterioare
c) este condiționat și determinat social-istoric

4. Uniţi cu o linie procesele senzoriale din coloana A cu descrierile corespunzătoare din coloana B: 1,5p
A B
Reprezentarea 1. Imagine primară care apare numai în relație directă cu
obiectul.
2. Determină apariția unui produs psihic anume: imaginea
senzorială.
Percepţia 3. Este o construcţie şi o reconstrucţie mentală.
4. Este o imagine bogată în conţinut- însușiri semnificative și
mai puțin importante, de detaliu.
Senzaţia 5. Dispune de următoarele însuşiri: calitate, durată, intensitate,
tonalitate afectivă și caracter constient.
6. Are următoarele însușiri:este o imagine panoramică, figurativă
și este ruptă de contextul spațio-temporal.

5. Senzațiile venite din afara noastră sunt: 0,5p


a) auditive,vizuale
b) foame,sete
c) gustative,tactile,olfactive
d) greață,oboseală

6. Primele două faze ale procesului perceptiv sunt: 0,5p


a) identificarea
b) detecţia
c) discriminarea
d) interpretarea

7. În funcție de simțul dominant reprezentările sunt: 0,5p


a) auditive
b) individuale
c) generale
d) vizuale
8. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Notaţi în dreptul fiecarui enunț litera A, dacă enunţul este adevărat,
sau F, dacă enunţul este fals. 2p

_____ Durata percepţiei este, în mod normal, mult mai mare decât durata acţiunii stimulului.
_____ Intensitatea senzaţiei este proporţională cu cea a stimulului.
_____ Psihicul nu este un rezultat, un produs al activității nervoase superioare creierului.
_____ Psihicul este o construcție subiectivă (internă) mintală care se exteriorizeaza în comportament.

9.Uniţi cu o linie procesele senzoriale din coloana A cu definițiile corespunzătoare din coloana B: 1,5p
A B
Percepțiile reprezintă cunoașterea unei însușiri separate a unui obiect sau
fenomen în momentul în care acesta acționeaza asupra simțurilor.

Reprezentările sunt imagini secundare ale obiectelor și fenomenelor concrete ale


lumii care au loc în absența acțiunii acestora asupra simțurilor.

Senzațiile fac posibilă obținerea de imagini primare și informații despre


totalitatea însușirilor concrete ale obiectelor și fenomenelor lumii
când acestea acționeaza asupra simțurilor.

Notă: Se acordă un punct din oficiu