Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA 4

INDICATORI FIABILISTICI AI PRINCIPALELOR INSTALAŢII DIN SISTEMUL


ENERGETIC NAŢIONAL

Tabelul A 4.1 Indicatori fiabilistici medii ai unor grupuri electrogene


Indisponibilităţi
Echipamentul Neplanificate Planificate
Nd = Td = 1/ tn tp
l/an ore/întrerupere ore/an ore/an
Cazan cu abur 400/1000 t/h 14/60 33 460/2000 1000/1900
Turbină cu abur de 50-330 MW 2-4 80 160-320 1000
Turbogeneratoare de 6-330 MW 0 5-1,3 90 45-120 260
Valori orientative pentru indicii fiabilistici 16,5-65,3 (cca.40) 665-2440 1000/1900
medii ai grupurilor cu abur
Turbine hidraulice de 25-200 MW 4-5 35 120-175 500
Hidrogeneratoare de 25-200 MW 0,03-0,06 800 24-38 260
Valori orientative pentru indicii fiabilistici 4,03-5,06 (35-40) 144-213 500
medii ai grupurilor hidraulice

181
Tabelul A 4.2 Indicatori fiabilistici medii ai transformatoarelor (T) şi autotransformatoarelor (AT)

Indisponibilităţi
Echipamentul Neplanificate Planificate
Nd = Td = 1/ tn tp
1/an ore/întrerupere ore/an ore/an
- 0 1 2 3 4=0x 5=0x2 6=0x3 7
1
765 kV T şi AT 3 x 0,04 2600 - 10 312 - 1,2 40
400 kV T 0,06 1300 250 10 208 15 0,60 85
AT 0,05 150 7,5
220 kV T 0,05 600 200 8 30 10 0,04 75
AT 150 7,5
110 kV T 0,05 500 150 8 25 7,5 0,04 65
MT Sn 4 MVA 0,03 500 100 8 15 3 0,24 12
Sn < 4 MVA 0,01 500 30 4 5 0,3 0,04 4
Col. 1 şi 4 - întrerupere medie pentru reparare
Col. 2 şi 5 - restabilire prin înlocuire cu o unitate adusă din rezerva sistemului
Col. 3 şi 6 - restabilire prin înlocuire cu o unitate de rezervă care se găseşte în staţie

182
Tabelul A 4.3 Indicatori fiabilistici medii ai liniilor electrice
Indisponibilităţi
Tipul liniei Neplanificate Planificate
Nd Td tn tp
valori medii în
1/an x km ore/întrerupere ore/an x km ore/an
400/765 kV 0,0045 20/25 0,09/0,11 100
220 kV 0,0048 16 0,08 60
LEA 110 kV 0,0130 16 0,21 48
MT 0,0430 8 0,36 24
JT 0,2000 5 1,00 -
110 kV 0,0088 51 0,45 -
LEC 15-25 kV 0,2280 90 20,5 -
6-10 kV 0,1400 100 14,0 -
1 kV 0,0300 25 0,75 -

183
Tabelul A 4.4 Indicatori fiabilistici medii ai componentelor celulelor de MT 6÷20 kV
Indisponibilităţi
Componentele Neplanificate Planificate
Nd= Td = 1/ tn tp
1/an ore/întrerupere ore/an ore/an
Pas de BC (sau nod) aferent 0,010 1,5 0,015 1,5 Ambele în
unui racord
Separator trifazat 0,003 17 0,050 1,5 1,5 ore
I 0,014 18 0,25 *Celulă de generator
Dispozitiv de acţionare 0,014 13 0,18 sau trafo: 16 ore/an
3TC 0,08 18,5 0,15 *Celulă de linie
I + DA+ 3 TC 0,36 (16) 0,58 8 ore/an
1 TT trifazat 0,0085 40 (reparaţii) 0,34 Împreună cu circuitul
2 (dezlegare) 0,011

184
Tabelul A 4.5 Indicatori fiabilistici medii ai componentelor celulelor de 110 kV
Indisponibilităţi
Componentele Neplanificate Planificate
Nd= Td = 1/ tn tp
1/an ore/întrerupere ore/an ore/an
Pas de BC (sau nod) aferent 0,010 2,0 0,02 2 Ambele
unui racord simultan
3 separatoare monopolare 0,012 21 0,25 2 în 2 ore
I0 110 0,020 15,0 0,30
1 MOP 0,061 56,0 3,40 24
3 TC 0,008 63,0 0,50 ore/celulă şi an
I0 110 + 1MOP+ 3 TC 0,089 (47) 4,20
3 TT 145 (reparaţii) 2,90 Împreună cu circuitul
0,020 3 (dezlegare) 0,06

185
Tabelul A 4.6 Indicatori fiabilistici medii ai componentelor celulelor de 220/400 kV
Indisponibilităţi
Componentele Neplanificate Planificate
Nd= Td = 1/ tn tp
1/an ore/întrerupere ore/an ore/an
Pas de BC (sau nod) afernt unui 0,010 3,5/5 0,35/0,5 3,5/5 Ambele în
racord 3,5/5
3 separatoare monopolare 0,010 10 0,1 2,5/4,5 ore/an
I0 220/400 0,038 23,6 0,9
3 MOP 0,183 56 10,2 32/40
3 TC 0,011 170 1,9 ore/celulă şi an
I0 + 3 MOP+ 3 TC 0,232 (56) 13,0
3 TT 145 (reparaţii) 2,9 Împreună cu circuitul
0,020 3,5 (dezlegare) 0,07

186
Tabelul A 4.7 Indicatori fiabilistici medii ai componentelor celulelor de 500/750 kV
Indisponibilităţi
Componentele Neplanificate Planificate
Nd= Td = 1/ tn tp
1/an ore/întrerupere ore/an ore/an
Pas de BC (sau nod) aferent unui 0,010 6 0,06 6 Ambele
racord în 6
3 separatoare monopolare 0,010 12 0,12 5 ore/an
Întreruptor cu aer comprimat şi 0,080 90 7,2
dispozitivul de acţionare (CSI) 160
3 TC 0,012 200 2,4 ore/celulă şi an
I + 3TC 0,092 (105) 9,6
3 TT 160 (reparaţii) 3,2 Împreună cu circuitul
0,020 5 (dezlegare) 0,1

187