Sunteți pe pagina 1din 17

ANEXA 7

LEGĂTURI CONDUCTOARE
Tabelul A 7.1 Curenţii maxim admisibili pentru conductoare flexibile, în regim de lungă durată
Valori de referinţă- în amperi- care mai trebuie amplificate cu coeficienţii de corecţie KCS sau KCA din tabelele A 7.2 şi A 7.3
s, LEC (conform PE 107) LEA s
Pozate în SOL la 20°C Pozate în AER la 30°C temp. maximă
J.T. 6 kV J.T. 6 kV a aerului 40°C
mm2 PVC hârtie PVC hârtie PVC hârtie PVC hârtie Al OL-AL mm2
2,5 - 28 - - - 23 - - - - 2,5
4 36 36 - - 27 30 - - - - 4
6 45 45 - 45 34 39 - 39 - - 6
10 60 60 - 60 47 53 - 53 - - 10
16 78 79 - 79 63 70 - 70 - - 16
25 100 100 97 100 82 91 87 91 - - 25
35 120 125 115 125 100 110 105 140 140 140 35
50 145 150 135 150 125 140 130 175 175 175 50
70 175 190 170 190 155 175 160 215 215 225 70
95 215 225 200 225 190 215 195 260 260 270 95
120 245 255 230 255 220 250 220 305 305 310 120
150 275 290 260 290 250 285 250 - - 360 150
185 310 330 290 330 285 325 285 - - 420 185
240 360 375 330 375 340 385 340 - - 495 240
300 410 420 380 420 - 440 390 - - 575 300
- - - - - - - - - - 800 450
- - - - - 870 450
- - - - - 1740 2x450
- - - - - 1995 3x300
- - - - - 2610 3x450

190
Tabelul A 7.2 Coeficienţi de corecţie pentru cazul pozării cablurilor în sol

Sinteză recomandată pentru proiectare;


informaţii mai detaliate sunt prezentate în PE 107
KCS  k rt  k sol  k Ns

1. Coeficientul krt prin care se ia în considerare specificul regiunii şi prin aceasta


media temperaturilor maxime la adâncimea de pozare în sol

Specificul regiunii şi adâncimea h de pozare krt


Deal sau munte, h minim 700 mm 1,05
Şes, h minim 700 mm 1,00
Şes, h mai mic decât 700 mm 0,95

2. Coeficientul ksol prin care se ia în considerare specificul solului

Specificul solului ksol


Soluri obişnuite sub aspectul compoziţiei şi al limitelor în care 1,1
variază anual gradul lor de umiditate (pământuri arabile, soluri
argiloase sau nisipoase cu umiditatea normală)
Soluri cu umiditate redusă în majoritatea anului 1,0
Soluri nisipoase sau cu reziduuri industriale deosebit de uscate şi 0,8-0,6
slab compactate

3. Coeficientul kNs prin care se ia în considerare influenţa termică reciprocă a celor


N cabluri trifazate (sau N sisteme de cabluri monofazate) pozate alăturat în sol

Tipul constructiv al LES N


1 2 3 4 …10
Cabluri trifazate *) 1 0,85 0,75 0,68 …0,53
Sisteme de câte trei cabluri 1 0,82 0,74 0,68 -
monofaze *)
Cabluri treifazate pozate fiecare în 0,82 0,74 0,70 0,67 …0,58
câte o ţeavă
*) Teoretic, valorile din tabel sunt calculate pentru adâncimi de îngropare de 700
mm şi distanţe libere între cabluri de câte 70 mm.

191
Tabelul A 7.3 Coeficienţii de corecţie pentru cazul pozării cablurilor în aer

Sinteză recomandată pentru proiectare;


informaţii mai detaliate sunt prezentate în PE 107
KCA  k1t  k Na

1. Coeficientul k1t prin care se ia în considerare specificul locului de pozare şi prin


aceasta temperatura maximă a aerului ambiant

Locul de pozare k1t


În tunele sau canale sub cota terenului 1,10
situate: în exterior, acoperite cu dale 1,05
peste cota terenului 1,00
În exterior, în aer liber neexpus razelor solare 0,75
cu temperatura maximă a expus razelor solare 0,78
aerului 40°C

2. Coeficientul kNa prin care se ia în considerare influenţa termică a celor N cabluri


trifazate (sau N sisteme de câte trei cabluri monofazate) dispuse în aer în diferite
condiţii de pozare.

Tipul Condiţii de pozare N


cablurilor 1 2 3
pe pardoseală sau pe 0,90 0,84 0,80
Cu atingere fundul unui canal
reciprocă a suspendate şi cu atingerea 0,95 0,78 0,73
cablurilor de perete
pe pardoseală sau pe 0,95 0,90 0,89
Cabluri fundul unul canal
trifazate Cu distanţe suspendate şi la cel puţin 2 1,00 0,95 0,92
între cm de perete
Cabluri cabluri de pe pardoseală sau pe 0,92 0,91 0,88
monofazate ordinul fundul unui canal
dispuse diametrului Suspendate şi la cel puţin 2 0,94 0,91 0,89
alăturat acestora cm de perete
suspendate şi cu atingere 0,89 0,86 0,84
de perete

192
Tabelul A 7.4.a Rezistenţele şi reactanţele inductive specifice pentru cablurile trifazate în manta comună
r020 x0
s (/km) (/km) pentru tensiunile:
mm2 Cu Al 1 kV 6 kV 10 kV 20 kV 30 kV
1,5 11,933 19,067 0,109 - - - -
2,5 7,160 11,440 0,098 - - - -
4 4,475 7,150 0,095 - - - -
6 2,983 4,767 0,101 0,144 - - -
10 1,790 2,860 0,096 0,143 0,142 - -
16 1,119 1,788 0,090 0,123 0,132 - -
25 0,716 1,144 0,086 0,111 0,122 0,151 -
35 0,511 0,871 0,084 0,106 0,112 0,142 0,154
50 0,358 0,572 0,081 0,100 0,106 0,129 0,138
70 0,256 0,409 0,079 0,096 0,101 0,122 0,130
95 0,188 0,301 0,078 0,093 0,098 0,117 0,126
120 0,149 0,238 0,077 0,091 0,095 0,112 0,121
150 0,119 0,191 0,077 0,088 0,092 0,109 0,116
185 0,097 0,155 0,077 0,087 0,090 0,106 0,113
240 0,075 0,119 0,076 0,086 0,089 0,102 0,108
300 0,060 0,095 0,076 0,083 0,086 - 0,105
400 0,045 0,072 0,074 0,082 - - -

193
Tabelul A 7.4.b Parametrii liniilor electrice aeriene de 6 - 400 kV
Tensiune Secţiune R0 X0 Y0 x 10-6
kV mm2 /km /km S/km
3x35 Al-Ol 0,830 0,365 3,012
3x50 Al-Ol 0,594 0,354 3,102
6-20 3x70 Al-Ol 0,437 0,343 3,209
3x95 Al-Ol 0,321 0,334 3,291
110 3x150 Al-Ol 0,198 0,40 2,80
3x185 Al-Ol 0,160 0,40 2,84
3x240 Al-Ol 0,124 0,40 2,90
3x300 Al-Ol 0,100 0,40 2,97
3x450 Al-Ol 0,071 0,42 2,90
220 3x300 Al-Ol 0,078 0,41 2,70
3x450 Al-Ol 0,071 0,42 2,90
400 3(2x450) Al-Ol 0,0325 0,334 3,485

Tabelul A 7.4.c Parametrii conductoarelor izolate torsadate


Secţiunea Rezistenţa specifică Reactanţa specifică Intensitatea maxim
conductoarelor admisibilă
mm2 /km /km A
16 Al 1,802 0,098 75
25 Al 1,181 0,097 97
35 Al 0,833 0,089 119
50 Al 0,579 0,086 141
70 Al 0,437 0,084 180
95 Al 0,308 0,082 210

194
Tabelul A 7.5 Alegerea circuitelor motoarelor asincrone trifazate cu tensiunea
nominală de 380 V (pe considerente tehnice)
Pn s activ, mm2
kW Conductor Cablu
Cu Al Cu Al
200 - - 240 300
160 - - 150 240
132 120 - 95 130
110 95 150 95 120
100 95 120 70 95
90 70 120 70 95
75 70 95 50 70
55 50 70 35 50
45 35 50 25 35
40 25 35 16 25
37 25 35 16 25
30 16 25 16 25
22 10 16 10 16
18,5 10 16 10 16
15 10 16 10 16
11 6 10 6 10
7.5 4 6 4 6
5,5 2,5 4 2,5 4
4 2,5 4 2,5 4
3 2,5 4 2,5 4
2,2 1,5 2.5 1,5 2,5
1,5 1,5 2,5 1,5 2,5
1,1 1,5 2.5 1,5 2,5
0,75 1,5 2,5 1,5 2,5
0,55 1,5 2,5 1,5 2,5
0,37 1,5 2,5 1,5 2,5
0,25 1,5 2,5 1,5 2,5
0,18 1,5 2,5 1,5 2,5
0,12 1,5 2,5 1,5 2,5

195
Tabelul A 7.6 Densităţile economice de curent normate pentru dimensionarea
numărului de circuite şi a secţiunii liniilor electrice de distribuţie

- Valori în A/mm2 -
Tipul liniei TSM , în ore/an
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
J.T. valori medii 0,80 0,80 0,60 0,50
pentru estimări
J.T. cond. neizolate 0,84 0,77 0,70 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44
Al J.T. cond. torsadate 0,82 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43
LEA 20 şi valori medii 1,00 0,85 0,70 0,60
110 kV pentru estimări
20 kV conduct. Ol-Al 1,05 0,98 0,90 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60
110 kV conduct. Ol-Al 0,90 0,84 0,78 0,73 0,67 0,62 0,58 0,53
J.T. valori medii 1,30 1,10 0,90 0,80
pentru estimări
J.T. cond.neizolate 1,33 1,22 1,11 1,01 0,92 0,84 0,77 0,70
Cu 20 şi valori medii 1,80 1,60 1,35 1,10
110 kV pentru estimări
20 kV cond.neizolate 1,87 1,74 1,61 1,49 1,38 1,27 1,17 1,08
110 kV cond.neizolate 1,75 1,64 1,53 1,42 1,32 1,22 1,12 1,04

196
Tabelul A 7.6 (continuare) Densităţile economice de curent normate pentru
dimensionarea
numărului de circuite şi a secţiunii liniilor electrice de distribuţie - Valori în
A/mm2 -
Tipul liniei TSM, în ore/an
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
J.T. val. medii pt.est. 0,90 0,75 0,65 0,50
J.T. izolatia PVC 0,90 0,82 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52 0,47
J.T. iz.polietilenă 0,92 0,84 0,76 0,70 0,63 0,58 0,53 0,48
Al 6-20 kV val. medii pt.est. 1,00 0,85 0,75 0,60
6 kV izolatie PVC 0,97 0,91 0,84 0,78 0,72 0,66 0,61 0,56
10 kV izolatie PVC 1,09 1,02 0,94 0,87 0,81 0,74 0,68 0,63
10 kV iz.polietilenă 0,97 0,90 0,84 0,77 0,71 0,66 0,61 0,56
20 kV iz.polietilenă 1,06 0,99 0,92 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61
10-20kV val. medii pt.est. 1,60 1,45 1,25 1,10
10 kV izolaţie hârtie 1,65 1,53 1,42 1,32 1,21 1,12 1,03 0,95
20 kV izolaţie hârtie 1,73 1,62 1,50 1,38 1,28 1,18 1,08 1,00
LEC J.T. val. medii pt.est. 1,20 1,00 0,85 0,70
J.T. izolaţie PVC 1,24 1,14 1,03 0,94 0,86 0,78 0,71 0,65
J.T. iz.polietilenă 1,31 1,20 1,09 0,98 0,91 0,83 0,75 0,69
6-20 kV val. medii pt.est. 1,55 1,40 1,25 1,05
6 kV izolaţie PVC 1,60 1,49 1,38 1,28 1,18 1,09 1,00 0,92
Cu 10 kV izolaţie PVC 1,80 1,68 1,56 1,44 1,33 1,22 1,13 1,04
10 kV iz.polietilenă 1,59 1,48 1,37 1,27 1,17 1,08 0,99 0,91
20 kV iz.polietilenă 1,80 1,68 1,56 1,44 1,33 1,22 1,13 1,04
10-20kV val. medii pt.est. 2,70 2,40 2,05 1,70
10 kV izolaţie hârtie 2,71 2,52 2,34 2,16 1,99 1,84 1,60 1,56
20 kV izolaţie hârtie 2,85 2,65 2,46 2,27 2,10 1,93 1,78 1,64

Tabelul A 7.7 Coeficienţii de creştere a lui jec pentru determinarea numărului


economic de conductoare fazice al unui circuit (Kj) sau a numărului economic de

197
circuite ale unei linii, fiecare circuit fiind prevăzut cu o celulă (Kj1c) sau cu două
celule (Kj2c)
Număr de celule ale fiecărui circuit
1 2
Tipul liniei sM
mm2

K j1c Kj2c
Kj
j.t. cond. neizolate 95 1,39 1,39(1+0,024 / L)0,5 1,39(1+0,024 / L)0,5
Al j.t. cond.iz.torsadate 95 1,37 1,37(1+0,027 / L)0,5 1,37(1+0,054 / L)0,5
20 kV conductoare OlAl 120 1,34 1,34(1+0,560 / L)0,5 1,34(1+1,120 / L)0,5
LEA 110 kV conductoare OlAl 300 1,28 1,28(1+1,860 / L)0,5 1,28(1+1,120 / L)0,5
j.t. cond. neizolate 70 1,61 1,61(1+0,017 / L)0,5 1,61(1+0,033 / L)0,5
Cu 20 kV cond. neizolate 70 1,31 1,31(1+0,538 / L)0,5 1,31(1+1,075 / L)0,5
110 kV cond. neizolate 300 1,13 1,13(1+1,070 / L)0,5 1,13(1+2,140 / L)0,5
j.t izolaţie PVC 240 1,16 1,16(1+0,015 / L)0,5 1,16(1+0,030 / L)0,5
j.t izol. polietilenă 240 1,20 1,20(1+0,012 / L)0,5 1,20(1+0,024 / L)0,5
6 kV Izolaţie PVC 240 1,37 1,37(1+0,207 / L)0,5 1,37(1+0,413 / L)0,5
10 kV Izolaţie PVC 150 1,51 1,51(1+0,216 / L)0,5 1,51(1+0,433 / L)0,5
Al 10 kV izol. polietilenă 150 1,65 1,65(1+0,228 / L)0,5 1,65(1+0,456 / L)0,5
20 kV izol. polietilenă 150 1,57 1,57(1+0,356 / L)0,5 1,57(1+0,712 / L)0,5
10 kV izolaţie hârtie 185 1,18 1,18(1+0,125 / L)0,5 1,18(1+0,250 / L)0,5
LEC 20 kV izolaţie hârtie 150 1,39 1,39(1+0,168 / L)0,5 1,39(1+0,336 / L)0,5
j.t. Izolaţie PVC 240 1,19 1,19(1+0,011 / L)0,5 1,19(1+0,022 / L)0,5
j.t. izol. polietilenă 240 1,27 1,27(1+0,009 / L)0,5 1,27(1+0,018 / L)0,5
6 kV Izolaţie PVC 150 1,53 1,53(1+0,137 / L)0,5 1,53(1+0,275 / L)0,5
10 kV Izolaţie PVC 150 1,48 1,48(1+0,116 / L)0,5 1,48(1+0,233 / L)0,5
Cu 10 kV izol. polietilenă 150 1,64 1,64(1+0,122 / L)0,5 1,64(1+0,244 / L)0,5
20 kV izol. polietilenă 150 1,53 1,53(1+0,217 / L)0,5 1,53(1+0,435 / L)0,5
10 kV izolaţie hârtie 150 1,21 1,21(1+0,150 / L)0,5 1,21(1+0,300 / L)0,5
20 kV izolaţie hârtie 150 1,39 1,39(1+0,106 / L)0,5 1,39(1+0,212 / L)0,5

198
Tabelul A 7.8 Curenþi maximi admisibili de duratã pentru profile [
de aluminiu
Temperatura aerului +25°C. Temperatura barelor +70°C
Curenþi maximi admisibili de duratã Secþi- Greu-
Profil (curent alternativ), A unea tatea,
normal Bare nevopsite Bare vopsite mm2 kg/m
[ [] [ []
6 830 1660 1065 2180 448 1,22
8 1380 2420 1765 3075 858 2,32
10 1880 3260 2420 4175 1270 3,47
12 2540 4535 3290 5685 1900 5,17
14 3140 5565 4050 7020 2450 6,66
16 3750 6535 4840 8470 3070 8,34
18 4350 7845 5745 9920 3760 10,2
20 5200 8955 6655 11495 4510 12,2
Profil Valori caracteristice pentru o
normal Dimensiuni (conform figurii) singurã barã
mm Momente de Module de
inerþie, cm4 rezistenþã,
cm3
h b a e i Jx Jy Wx Wy
6 60 30 4 8,96 25 23,5 3,71 7,83 1,76
8 80 37,5 6 11,3 25 77,5 10,7 19,4 4,08
10 100 37,5 8 11 25 167 14,3 33,4 5,38
12 120 45 10 13,3 30 356 30,5 59,3 9,63
14 140 52,5 11 15,3 35 632 54,2 90,3 14,5
16 160 60 12 17,3 40 1040 89,2 130 20,9
18 180 67,5 13 19,2 45 1620 139 180 28,8
20 200 75 14 21,2 50 2410 207 241 38,4

y
o
b i
x x x x
a h h
e
o
y

199
Tabelul A 7.9 Curenţi maximi admisibili de durată pentru bare tubulare de
aluminiu
Temperatura aerului +25°C. Temperatura barelor +70°C
Dimen- Curenţi maximi Secþi- Greuta- Moment Modul
siunile admisibili de durată unea tea de de
barelor (alternativ şi continuu), inerþie rezis-
Dxd, A tenþã
mm Bare Bare mm2 kg/m W cm3
nevopsite vopsite
16x1,5 250 295 68,3 0,184 0,181 0,226
20x1,5 290 345 87,2 0,235 0,375 0,375
22x2 360 425 125,7 0,339 0,635 0,576
30x1,5 425 500 134,3 0,363 1,367 0,911
30x2 490 575 175,9 0,475 1,733 1,15
30x2,5 545 640 216,0 0,583 2,059 1,37
40x2 650 765 238,8 0,645 4,322 2,16
40x2,5 720 850 294,5 0,795 5,200 2,60
45x2,5 795 935 333,8 0,901 7,562 3,36
50x2,5 895 1040 373,1 1,01 10,55 4,22
55x2,5 920 1150 412,3 1,11 14,23 5,18
60x3 1070 1340 537 1,45 21,88 7,29
70x3 1235 1545 631 1,70 35,50 10,14
80x3 1415 1770 726 1,96 53,87 13,47
80x4 1655 2035 955 2,58 69,15 17,29
85x5 1920 2400 1257 3,40 100,92 23,74
95x2,5 1540 1925 726 1,96 77,76 16,37
100x5 2270 2840 1492 4,03 168,8 33,76

x x
d
D
y

200
Tabelul A 7.10 Curenþi maximi admisibili de duratã pentru bare dreptunghiulare de aluminiu
Temperatura aerului +25°C. Temperatura barelor +70°C
Dimen- Nr. Curenþi maximi admisibili de duratã, A Valori caracteristice pentru o singură bară
siunile barelor
barelor în Curent alternativ Curent continuu Secþi- Greu- Momente de Module de
hxb paralel unea tatea inerþie rezistenþã
mm cm4 cm3
Bare Bare Bare Bare Jx Jy Wx Wy
nevopsite vopsite nevopsite vopsite mm2 kg/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15x2 1 115 145 115 150 30 0,081 0,0563 0,00100 0,075 0,0100
2 205 245 210 260
15x3 1 140 170 140 180 45 0,122 0,122 0,00338 0,113 0,0225
2 255 305 260 310
20x2 1 145 190 150 195 40 0,108 0,108 0,00133 0,133 0,0135
2 265 320 270 340
20x3 1 175 225 180 230 60 0,162 0,162 0,00450 0,200 0,0300
2 325 390 340 400
20x5 1 235 300 240 310 100 0,270 0,270 0,0208 0,333 0,0833
2 425 505 445 530
25x3 1 220 275 225 280 75 0,203 0,203 0,00563 0,313 0,0375
2 400 470 410 495
25x3 1 280 355 285 370 125 0,338 0,338 0,0260 0,521 0,104
2 520 615 530 630
30x3 1 250 325 270 335 90 0,243 0,243 0,00675 0,450 0,0450
2 465 550 485 575
30x5 1 325 415 335 435 150 0,405 0,405 0,0313 0,750 0,125
2 605 720 630 740

201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40x3 1 340 425 345 435 120 0,324 0,324 0,0090 0,800 0,060
2 605 725 635 760
40x5 1 425 530 435 555 200 0,540 0,540 0,0417 1,33 0,167
2 785 920 800 955
40x10 1 625 770 650 805 400 1,080 1,080 0,333 2,67 0,667
2 1080 1380 1210 1425
1635 1900 1720 2010
2180 2590
50x5 1 515 645 540 680 250 0,675 0,675 0,0521 2,08 0,208
2 945 1115 985 1175
1355 1610 1475 1725
1815 2130
50x10 1 755 840 790 975 500 1,350 1,350 0,417 4,17 0,833
2 1390 1660 1465 1750
1935 2260 2095 2460
2610 3060
60x5 1 605 770 640 805 300 0,810 9,00 0,0625 3,00 0,250
2 1090 1335 1160 1390
3 1570 1840 1720 1955
4 2240 2530
2x2 2100 2440
60x10 1 880 1105 930 1150 600 1,62 18,0 0,500 6,00 1,00
2 1610 1930 1730 2000
3 2300 2620 2455 2875
4 3145 3620
2+2 3025 3495

202
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80x5 1 820 1010 845 1045 400 1,08 21,3 0,0833 5,33 0,333
2 1415 1725 1530 1840
3 1995 2300 2240 2530
4 2905 3220
2+2 2700 2990
80x10 1 1135 1435 1190 1495 800 2,16 42,7 0,667 10,7 1,33
2 2055 2460 2195 2645
3 2855 3290 2995 3680
4 4115 4715
2+2 3810 4370
100x5 1 990 1240 1035 1290 500 1,35 41,7 0,104 8,33 0,417
2 1740 2160 1875 2300
3 2420 2815 2685 3105
4 3510 3910
2+2 3145 3565
100x10 1 1390 1750 1450 1815 1000 2,70 83,3 0,833 16,7 1,67
2 2480 2930 2710 3220
3 3385 3910 3870 4485
4 5080 5750
2+2 4475 4945
120x10 1 1630 2035 1720 2160 1200 3,24 144 1,00 24,0 2,00
2 2905 3390 3265 3795
3 3930 4350 4720 5290
4 6170 6785
2+2 5200 5650

203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120x15 1 1995 2515 2115 2645 1800 4,86 216 3,38 36,0 4,50
2 3510 4070 3930 4715
3 4720 5345 5810 6410
4 7620 8165
2+2 5750 6555
160x10 1 2115 2645 2240 2815 1600 4,32 341 1,33 42,7 2,67
2 3630 4370 4115 5000
3 5120 5750 6050 6900
4 7865 8740
2+2 6415 7130
160x15 1 2540 3160 2780 3450 2400 6,48 512 4,50 64,0 6,00
2 4355 5115 5200 6095
3 5870 6610 7500 8395
4 9800 10695
2+2 7560 8510
200x10 1 2600 3275 2780 3500 2000 5,40 667 1,67 66,7 3,33
2 4410 5290 5200 6210
3 6000 6785 7500 8510
4 9800 10810
2+2 7750 8625
200x15 1 3080 3795 3450 4255 3000 8,10 1000 5,63 100 7,51
2 5080 5980 6355 7530
3 6850 7565 9255 10350
4 12220 13110
2+2 8835 9430

204
Figura A 7.1.a Figura A 7.1.b Figura A 7.1.c

b y b b O b b O

x x
h h h

y O O

b b b O b b b O

x x
h h
50
b
O O
Figura A 7.1.d 205 Figura A 7.1.e
Tabelul A 7.11
Distanþa fictivã Moment de inerþie, cm4
Dispoziþia barelor Înãlþimea h, în cm ºi
4 5 6 8 10 12 14 20 Modul de rezistenþã, cm3
Conform figurii A 7.1.b b(cm) 2,0 2,4 2,7 3,3 4,0 - - - Jo = 26 Jy
(pagina 205) 0,5

1,0 2,8 3,1 3,4 4,1 4,7 5,4 6,7 8,0 Wo = 26 Wy/3

Conform figurii A 7.1.c b(cm) - 1,3 1,52 1,8 2,2 - - - Jo = 99 Jy


(pagina 205) 0,5
1,0 1,7 1,9 2,0 2,3 2,7 3,0 3,7 4,3 Wo = 99 Wy/5
Conform figurii A 7.1.e b(cm) - 1,4 1,5 1,8 2,0 - - - Jo=[160 +360/b +
(pagina 205) 0,5 +300/b2]xJy
Wo = Jo /(3xb+2,5)
1,0 1,74 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,2 -

Conform desenului de la h (cm) 6 8 10 12 14 16 18 20 Jo=2[ Jy+ (b - e + i/2) 2+


pagina 199 t(cm) 8,5 10 10 12 14 16 18 20 +S]
af 7,9 9,4 10 12 14 16 18 20 Wo = Jo /(b+i/2)
S - sectiunea unui profil, cm2
Observaþie. Jy ºi Wy reprezintã momentul de inerþie (cm4) ºi modulul de rezistenþã (cm3) al unei singure bare faþã de axa y-y.

206