Sunteți pe pagina 1din 1

Către Oficiul „DENUMIRE OFICIU” al DIPIMM

Prin prezenta notific infiintarea firmei SC DENUMIRE SRL-D, certificatul de înregistrare fiind ridicat de la
Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul „DENUMIRE TRIBUNAL” pe data de „DATA”. Ataşat
regăsiţi şi o copie a cărţii de identitate a asociatului (asociaţilor) unic şi una a certificatului de
înregistrare.

Data:

DATA

SC DENUMIRE SRL-D

Administrator

Nume Prenume

Stampila