Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 6

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD


FACULTATEA DE MEDICINĂ
SPECIALIZAREA ____________________________________

FIȘĂ DE ÎNDRUMARE
A studentului _________________________________________________________________
Coordonator științific __________________________________________________________
Tema lucrării _________________________________________________________________

Semestrul I
Data întâlnirii: săptămâna 1-2
Evaluare parțială a lucrării:
- stabilirea temei lucrării de licență
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Data întâlnirii: săptămâna 3-4


Evaluare parțială a lucrării:
- stabilirea planului lucrării
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Data întâlnirii: săptămâna 5-6


Evaluare parțială a lucrării:
- analiza datelor din literatura de specialitate
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Data întâlnirii: săptămâna 7-8


Evaluare parțială a lucrării:
- stabilirea bibliografiei
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Data întâlnirii: săptămâna 9-10


Evaluare parțială a lucrării:
- prezentarea temei – care este problema studiată
motivarea abordării subiectului – de ce este important și pentru
-
cine prezintă interes
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Data întâlnirii: săptămâna 11-12


Evaluare parțială a lucrării:
- scopul și obiectivele lucrării – modul în care se raportează
propriile rezultate la cele obținute în alte studii de specialitate
(dacă sunt conforme sau daca diferă etc.)
- prezentarea structurii lucrării
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Data întâlnirii: săptămâna 13-14


Evaluare parțială a lucrării:
- principalele rezultate teoretice relevante din cadrul literaturii de
specialitate
- eventualele dispute de opinie cu privire la teoriile existente
- rezultatele empirice ce decurg din teoriile considerate
- rezultatele așteptate ale lucrării, în baza contribuțiilor teoretice
și empirice identificate
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Semestrul II
Data întâlnirii: săptămâna 1-2
Evaluare parțială a lucrării:
-scopul realizării studiului
-principalele obiective propuse
-instrumentele de realizare (analiză empirică, statistică,
chestionare, interviuri etc.)
- principalele etape ale studiului de caz
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Data întâlnirii: săptămâna 3-4


Evaluare parțială a lucrării:
-analiza și prezentarea materialului de studiu și a metodelor
utilizate pentru elaborarea lucrării științifice
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Data întâlnirii: săptămâna 5-6


Evaluare parțială a lucrării:
analiza și prezentarea materialului de studiu și a metodelor
-
utilizate pentru elaborarea lucrării științifice
- principalele rezultate obținute
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații

Data întâlnirii: săptămâna 7-8


Evaluare parțială a lucrării:
-analiza și prezentarea materialului de studiu și a metodelor
utilizate pentru elaborarea lucrării științifice
- interpretarea rezultatelor
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații

Data întâlnirii: săptămâna 9-10

Evaluare parțială a lucrării:


- elaborarea și prezentarea concluziilor
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Data întâlnirii: săptămâna 11-12


Evaluare parțială a lucrării:
- definitivarea și redactarea lucrării științifice
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații:

Data întâlnirii: săptămâna 13-14


Evaluare parțială a lucrării:
- analiza portofoliului de licență rezultat din eforturile de
documentare și elaborare
- portofoliul de licență va cuprinde:
1. fișa de îndrumare a candidatului întocmită de
coordonatorul științific – Anexa 6
2. planul lucrării, semnat de coordonatorul științific
3. referințe bibliografice (cărți, articole, publicații,
materiale publicate online etc.)
4. dovada autenticității resurselor materiale utilizate în
elaborarea părții speciale
5. referatul asupra lucrării de licență, întocmit de
coordonatorul științific, care certifică existența
portofoliului – Anexa 5
Recomandări din partea coordonatorului:
Observații: