Sunteți pe pagina 1din 1

The aim of this study was to determine the influence of temperature and umidity on blooming phenophase binding on

the percentage of fruit set of three varieties of table grapes such as Muscat Hamburg cv., Afuz ali and Victoria cv. (Vitis
vinifera L). For assessing the optimal timing analysis it was used a grading system called BBCH which is universal
scale for describing monocots and dicots numbered from 00-97, a special focus was made on the principal growth
stage 6, blooming, stages 61 and 67 and principal growth stage 7 development of fruits, stages 71 and 77. Results
shows that there was a direct correlation between the average values of two analyzed factors and percent of fruit set,
and also the size of fruits. Average temperatures below + 200C during blooming and a relative humidity of 65% has
determined a good percentage binding at Muscat Hamburg (63%), followed by Afuz Ali variety (80%) and Victoria
variety (86%). Surprisingly, even though the last two variety have formed more berries during the process of
fecundation, proportion of very small berries(2-4mm) and small berries(6-7mm) was high situated between 51,07%
and 55,24%.

Scopul acestei lucrări a fost de a determina impactul of temperature and umidity din fenofaza infloritului asupra
procentului de legare a boabelor la trei soiuri de struguri pentru masă, Muscat Hamburg cv., Afuz ali and Victoria cv.
(Vitis vinifera L). În aprecierea momentului optim de analiză s-a tinut cont de sistemul de notare BBCH - scara
universala pentru descrierea Monocotiledonatelor şi Dicotiledonatelor numerotată de la 00-97, cu privire specială
asupra principal growth stage 6, flowering, stadiile 61 and 67 and principal growth stage 7, development of fruits,
stadiile 71 and 77. Rezultatele au arătat că a existat o corelaţie directă între valorile medii ale celor doi factori
analizati şi procentul de legare (formare) a boabelor, precum şi în ceea ce priveşte dimensiunea acestora. Valori ale
temperaturi medii mai mici de + 200C din timpul infloritului, pe fondul unei umidităti relative a aerului mai mari de
65%, au determinat în cazul celor trei soiuri, un procent bun de legare la soiul Muscat Hamburg (63%), urmat de soiul
Afuz ali (80%) si mai apoi soiul Victoria (86%). Surprinzător este faptul că, deşi acestea din urmă, au format mai multe
boabe in urma procesului de fecundare, proporţia de boabe ramase foarte mici (de dimensiunea bobului de mei 2-4
mm) si mici (de dimensiunea unui bob de mazare 6-7 mm) s-a manifestat mult mai accentuat inregistrand valori intre
51,07% si (55,24%).

S-ar putea să vă placă și