Sunteți pe pagina 1din 11

Pove;ti de Etiso MazzoLi

AVEruTIJftIhH
b*radc;r;'efr*E
ltustrolii de Febe Sittoni
t_, urlasu[
Bondaru[ sI
O POVESTE SCURTA
PENTRU irucrpur...

Muttumlm,
,. Bonddrel!
O POVESTE LUNGA
itt cowttruunnr...

oouA PovEsl cARE MERG impnruruA


,F-6. < -=*/

Bond*YLeL .:
AZI STRALUCESTE SOARELE SI E CALD.
BONDARUL ZBOARA DEASUPRA CAMPIEI.
CE FRUMOS MIROS FLORILE!

/_\
\t
\t \l
\-
T--
\
\a
a
I
,
d
BONDARUL SE OPRE$TE PE FLORILE CELE
MAI FRUMOASE CA SA IA PUIIN POLEN,
APOI PLEACA MAI DEPARTE.

\ /\
/\
tt
1\
I
I
I
:L CANTA UN CANTECEL CARE SUNA CAM
ASA: ,,BAZ, BAZ, BAZ, MERG LA PLIMBARE /
3AZ, BAZ, BM DIN FLoARE.N FLoARE,,.

t
I
I
-
,' )'- ' -'
t\)
'J .)
)a

/l
Bonddrel se slmte cam slngur. S-a sdturot
sd audd cdt e ztua de Lungd, doar zumzetul.
arlpioorelor sate ;i at picioru;el"or care fac tic-tic
cdnd merge.
,,1 , 2,3: stort!" , strtgd, Bondd,rel,. ,,Ylergem sd
cdutdm un prleten!
,l-\

,
,
I
I
I
1
\

\
t
:- -1..
I
\
/t
\
I
I
\
I
I
,
I
Dor nu vede pe nlment pe cer, nu vede pe nlmenl
rti.cl prlntre copacil din pd,dure, a;o cd hotdrd;te
sd coboare moi jos.

Y)r /h.

N
\
i:
--{ \

l':
in tufe nu e nlmenl.

in spatete
trunchlurItor
nu e nlmenl.

Pe poj$te nu e nlmenl.