Sunteți pe pagina 1din 50

EXAMEN

INFORMATICĂ
MEDICALĂ ȘI
BIOSTATISTICĂ
2017
Obiective
 Recapitulare materie
 Teme subiecte
 Exemple de probleme

 Organizare
 Scris
 Practic

 Calculul notei finale


Informația
 Sistemul binar, operații binare
 Cantitatea de informaţie (sistem binar)
 Cantitatea de informaţie (sistem zecimal)
 Unde și când putem întâlni cele două
sisteme
Teme subiecte
 Informația:
 Adunări/ scăderi cu numere binare pe 8 biți
 Probleme cu utilizarea multiplilor byte-ului:
 Sistem zecimal/sistem internațional binar
 Dispozitive care calculează binar (memorii, dicuri
optice)/zecimal (HDD, carduri, stick memorie)
Statistica. Introducere
 Serii statistice
 Tabele de frecvențe: FA, FR, FACC,
FRCC, FACD, FRCD
 Reprezentări grafice
Statistica descriptivă
 Date de tip calitativ: Proporții, Rate, Rapoarte
 Media aritmetica, Mediana, Modul, Media
geometrica, Media armonica, Valoarea centrala
 Cvartile, Percentile
 Dispersia, Abaterea standard,
 Coeficientul de variatie – omogenitatea unei serii
 Eroarea standard, Amplitudinea
 Asimetria, Boltirea - interpretare
Teme subiecte
 Statistica descriptivă:
 Seria statistică: numărarea variabilelor,
dimensiunilor
 Utilizarea corectă a reprezentărilor grafice
 Probleme de calcul simplu:
 Parametrii de centralitate
 Coeficient de variație: din abatere și medie (cu
interpretare)
 Recunoașterea distribuției normale
Probleme
 Variabila mediul de domiciliu cu valorile 0 şi 1
(0=urban, 1=rural) reprezintă o variabilă
 a) [ ] numerică discretă
 b) [ ] numerică continuă
 c) [x] calitativă
 d) [ ] ordinală
 e) [ ] cu o scală interval
Probleme
 Pentru o serie statistică cu date pentru variabila
greutate la naştere are sens calculul valorii
următorului (următorilor) indicator statistic:
 a) [x] media aritmetică,
 b) [x] mediana
 c) [ ] valoarea modală
 d) [x] asimetria
 e) [ ] frecvenţa absolută
Probleme
 Histograma este o reprezentare grafică
pentru:

 a) [ ] Evoluţia unei maladii


 b) [ ] Legătura dintre două variabile calitative
 c) [x] Distribuţia de frecvenţe
 d) [ ] Exprimarea indicatorilor de dispersie
 e) [ ] Legătura dintre două variabile cantitative
PROBABILITĂŢI
 Independenţa a două evenimente
 Probabilităţi condiţionate
 Teorema lui Bayes
 Sensibilitate, specificitate
 VPP, VPN
Teme subiecte
 Calcule simple cu probabilități pe seama axiomelor
 Interpretarea legii de înmulțire a probabilităților
 Calcule simple cu probabilități condiționate
 Calcul parametri pentru semne diagnostice și factori
de risc
 Construcția tabelului de contingență dintr-un enunț
 Calcul Se, Sp, VPP, VPN
 Calcul RR, interpretare
 Calcul VPP, VPN pe baza Se, Sp, prevalenței
Probleme
 Notati raspunsul sau raspunsurile corecte .
Evenimentele A si B sunt contrare. Atunci
întotdeauna:
 a) [ ] Prob (A) = Prob(B);
 b) [x] A si B sunt mutual exclusive;
 c) [x] Prob (A si B) = 0;
 d) [ ] Prob(A si B) = Prob (A) Prob(B);
 e) [x] Prob(A)+Prob(B)=1.
Probleme
 Să presupunem că în cursul unei epidemii de gripă în
12% dintre familii mama este bolnavă, în 10% dintre
familii tata este bolnav, iar în 2.5% ambii părinţi sunt
bolnavi. Sunt evenimentele GM= {mama are gripă} şi
GT={tata are gripă} independente?
 a) [ ] da
 b) [x] nu
 c) [ ] parţial
 d) [ ] da deoarece sexul lor diferă
 e) [ ] depinde de numărul de copii
Variabile aleatoare, distribuții de
probabilitate, estimări
 Speranța matematică
 Intervale de încredere
Teme subiecte
 Distribuții de probabilitate
 Probleme pe baza exemplelor „clasice” prezentate la
curs
 Într-un eşantion de 101 de nou născuţi, cunoaştem
media greutăţii la naştere: 3400g şi abaterea
standard: 142. Se ştie din literatură faptul că
greutatea medie la naştere la nou născuţi este de
3300g.
 Este eşantionul din acest exemplu caracteristic pentru o
populaţia la care se face referirea din literatură?
 3400 +/-1,96*142/10= 3400+/-27.83
Probleme
 Pentru un eşantion de 81 de internări în spital, s-a constatat că
durata medie a spitalizării pentru pacienţii care lucrează într-un
mediu toxic este de 25 zile/an, cu o deviaţie standard de 6 zile.
Determinaţi intervalul de încredere de 95% pentru durata medie de
spitalizare a pacienţilor care lucrează într-un mediu toxic.
(Zalfa=1,96, alfa=0,05).
 a) [ ] [19 ; 31]
 b) [x] [23,7 ; 26,3]
 c) [ ] [24,7 ; 29,5]
 d) [ ] [23,2 ; 26,8]
 e) [ ] [22,7 ; 28,5]
Probleme
 Calculul intervalului de încredere de 95%
se face pe baza unui scor Z de:
 a) []±2
 b) [ ] ± 1,90
 c) [x] ± 1,96
 d) [ ] 0,05
 e) [ ] 1,00
Regresii
 Coeficientul de corelație Pearson
 Interpretareavalorilor, regulile lui Colton
 Validarea cu ajutorul testului de semnificație

 Coeficientul de corelație Spearman


 Interpretareavalorilor
 Validarea cu ajutorul testului de semnificație
Teme subiecte
 Regresii
 Interpretarea coeficientului de corelație
Pearson
 Probleme cu utilizarea corectă a lui variabile
cantitative continue legate cauzal
 Interpretarea simplă pe baza regulilor Colton

 Interpretarea completă pe baza testului de


semnificație și a regulilor Colton
 Coeficientul Spearman
 Aplicare corectă
 interpretare
Probleme
 Apreciaţi care din următoarele afirmaţii sunt adevărate
 a) [x] Un coeficient de corelaţie de -0,96 arată o dependenţă
invers proporţională între şirurile de valori luate în calcul
 b) [ ] Un coeficient de corelaţie de 0,26 arată o dependenţă
direct proporţională între şirurile de valori luate în calcul
 c) [ ] Un coeficient de corelaţie de -12 arată o dependenţă invers
proporţională între şirurile de valori luate în calcul
 d) [x] Valorile coeficientului de corelaţie variază între -1 şi 1
 e) [x] Un coeficient de corelaţie de 1 arată o dependenţă direct
proporţională între şirurile de valori luate în calcul
Probleme
 Într-un studiu s-au calculat valorile coeficientului de
corelaţie între greutate şi inaltimea pacienţilor rezultând
o valoare r= 0,87. Cum interpretaţi rezultatul obţinut?
 a) [x] există o bună corelaţie între cele două variable statistice
deoarece r se apropie de 1
 b) [ ] nu există o bună corelaţie între cele două variable statistice
deoarece r este mai mic decât 1
 c) [x] între cele două variabile există o relatie de proporţionalitate
directă
 d) [ ] între cele două variabile există o relatie de proporţionalitate
inversă
 e) [ ] este o eroare de studiu
Probleme
 Într-un studiu s-au calculat valorile coeficientului de
corelaţie între greutate şi sexul pacienţilor rezultând o
valoare r= 0,87. Cum interpretaţi rezultatul obţinut?
 a) [ ] există o bună corelaţie între cele două variable statistice
deoarece r se apropie de 1
 b) [ ] nu există o bună corelaţie între cele două variable statistice
deoarece r este mai mic decât 1
 c) [ ] între cele două variabile există o relatie de proporţionalitate
directă
 d) [ ] între cele două variabile există o relatie de proporţionalitate
inversă
 e) [x] este o eroare de studiu
Teste statistice
 Comparații medii: Student, ANOVA
 Criterii de aplicare, interpretare
Prezumţia de egalitate a varianţelor
 Testul t pentru eşantioane independente se
bazează pe această prezumţie
 Se mai numeşte şi omogenitatea varianţelor
 În mod normal omogenitatea varianţelor se
testează statistic
 Testul F
 Testul Levene sau testul Barlett
 Bazate pe statistica F
 Dacă varianţele nu sunt semnificativ statistic
diferite (p>0,05) atunci pot fi considerate egale
 Dacă sunt diferite se aplică altă formulă de calcul
a lui t
Teste statistice
 Comparații frecvențe:
 Chi2, variante de corecție pentru Chi2, Z
 Chi2 - Inclusiv calcul
 Criterii de aplicare, interpretare

 Validarea tabelelor de contingență cu testul Chi2

 Validarea parametrilor de la probabilitatea


condiționată calculați într-un tabel de contingență
Teste parametrice și neparametrice

 Distributie normal
 teste parametrice
 Distributie care nu respecta legea normal
 teste neparametrice

27
Sunt datele normal distribuite?
 Parametrii de statistică descriptivă care
indică distribuția normală:
 Media, modulul și mediana au valori identice
sau apropiate
 Modulul este apropiat de centrul distribuției
 Asimetria aproape de 0
 Boltirea aproape de 0

28
Sunt datele normal distribuite?
 Teste de verificare a normalității datelor:
 Testul Kolmogorov-Smirnov
 Dacă n < 50 se folosește testul Shapiro-Wilk
 H0 = nu există diferențe statistice semnificative
între distribuția observată și cea normală
 H1 = există diferențe statistice semnificative
între distribuția observată și cea normală
 p < 0,05 se respinge ipoteza nulă, datele
nu sunt normal distribuite
29
Teste parametrice și neparametrice
Teste parametrice Teste neparametrice
echivalente

ANOVA Kruskal-Wallis

Student Mann–Whitney U
(eșantioane independente) Mann–Whitney–Wilcoxon
Wilcoxon–Mann–Whitney
Wilcoxon rank-sum
Student Wilcoxon signed-rank
(eșantioane pereche)
30
Teme subiecte
 Student
 Interpretare:
 Eșantioane independente: testarea anterioară a varianței
cu (Levene sau Barlett) și alegerea tipului corect
 Recunoașterea necesității testului pereche

 număr grade de libertate


Teme subiecte
 Chi, Chi cu corecția Yates, Fischer
 Construcția tabelului de contingență teoretic
 Calcul parametru chi pătrat (un subiect obligatoriu
per serie)
 Recunoașterea condițiilor de aplicare a Chi pătrat
sau Fischer pe baza tabelului de contingență
teoretic
 Validarea tabelelor de contingență cu testele de
mai sus: Se, Sp, VPP, VPN, RR au valoare numai
dacă testele sunt semnificative
Teme subiecte
 ANOVA
 interpretare
 Teste de normalitate
 interpretare
 Echivalentul neparametric al testelor Student,
ANOVA
 interpretare
 Probleme combinate: rezultatul testului de
normalitate dictează care test va fi cel utilizat
pentru validarea studiului
Probleme
 Care din următoarele afirmaţii legate de eroarea de tip I
în testele statistice sunt adevărate:
 a) [ ] Am putea abandona un tratament pe care tocmai îl testam
sau o directie de cercetare
 b) [x] H0 este respinsa desi este adevarata
 c) [x] Am concluzionat ca exista reale diferente desi acestea
sunt datorate sansei
 d) [ ] Am concluzionat ca exista diferentele observate sunt
datorate sansei atunci când acestea apar datorita diferentelor
dintre esantioane
 e) [x] Concluzionam ca un tratament este eficient pe baza unei
interpretari gresite
Probleme
 Ipoteza nula H0, reprezinta:
 a) [ ] ipoteza că valoarea obţinută din testul statistic
este mai mică decât 0,05 şi deci aproape nulă
 b) [ ] modelul pe care experimentatorul nu ar dori sa-l
înlocuiasca
 c) [x] modelul pe care experimentatorul ar dori sa-l
înlocuiasca
 d) [ ] noul model
 e) [ ] ipoteza că efectul tratamentului este nul
Probleme
 Pentru aplicarea corectă testului Student pentru
eşantioane independente trebuie în prealabil:
 a) [x] calculată varianţa
 b) [x] testată egalitatea varianţelor
 c) [ ] grupate eşantioanele în perechi
 d) [x] aplicat testul Levene
 e) [x] calculată statistica F
Probleme
 Se realizează un studiu pentru evaluarea variaţiei nivelului glicemiei
pre si post prandial la un lot de subiecţi. Se calculează varianţa
pentru glicemia pre şi post prandială şi valorile obţinute sunt
comparate statistic cu testul Levene rezultatul fiind o probabilitate de
0,55. Ce test statistic folosim pentru comparaţia mediilor?
 a) [ ] testul Student pentru egalitatea varianţelor
 b) [ ] testul Student pentru inegalitatea varianţelorr
 c) [ ] testul Z
 d) [x] testul Student pentru perechi
 e) [ ] testul Barlett
Probleme
 Se realizează un studiu care să demonstreze că
prevalenţa diabetului la femei este mai mare ca la
bărbaţi. Din eşantionul de 100 de diabetici 55 au fost
femei iar din cel de normali 50 au fost femei. Daca
valoarea de graniţă pentru chi pătrat este 3,84 (alfa 0,05)
atunci:

 a) [ ] putem rejecta ipoteza nulă
 b) [x] nu putem rejecta ipoteza nulă
 c) [ ] prevalenţa diabetului este mai ridicată printre femei
 d) [x] prevalenţa diabetului nu este mai ridicată printre femei
 e) [ ] nu avem suficiente date
Examen semestrul I
BIBLIOGRAFIE
Curs de biostatistică medicală – editura
medicalăuniversitară “Iuliu Hațieganu”
Cluj-Napoca, 2016
Notare
 Nota finala= 30% practic + 70% scris
 Conditii de promovare:
 Nota scris >= 5
 Nota practic >= 5

 35 intrebari
 1,5 ore (o ora si 30 minute)
Corectare
 1.intrebare cu un singur raspuns correct :
 5 concordante = 1 punct
 mai putin de 5 conc. = 0 puncte
 2. intrebare cu 2 raspunsuri corecte:
 5 concordante = 1 punct
 4 concordante = 0.8 puncte
 mai putin de 4 conc. = o puncte
 3. intrebare cu 3 sau 4 raspunsuri corecte:
 5 concordante = 1 punct
 4 concordante = 0.8 puncte
 3 concordante = 0.3 puncte
 mai putin de 3 concordante = 0 puncte
Promovarea examenului scris
 Punctaj obținut >= 15.75 !!!!!!
 45% din grilă rezolvată corect
 Nota scris = 1 + Punctaj obținut * 9/35
 Dacă punctajul este <35, se adaugă 0.33
puncte pentru fiecare intervenție din timpul
anului
Nota finală
 Media ponderată a notelor = Nota scris *
0,7 + nota practic * 0,3
 Nota finală = media ponderată + nr.
teme*0,20
 Rotunjirea în sus se aplică automat
 În ziua examenului se afișează punctajul
obținut, nota finală se afișează în 48 de
ore
Contestații
 Contestarea punctajului obținut se face
astfel:
 Emailcătre titularul de curs
 Se poate solicita:
 Corectarea unor întrebări greșite – trebuie evidențiate
clar acestea
 Nu se rescanează lucrările
CRITERII ELIMINATORII LA
EXAMENUL PRACTIC
 Salvarea corectă cu numele și în directorul
solicitat al tuturor fișierelor
 Manipularea corectă a pachetului Office:
utilizarea formulelor, realizarea graficelor,
operațiuni de copiere între aplicații
CRITERII ELIMINATORII LA
EXAMENUL PRACTIC
 Interpretarea din punct de vedere statistic
și medical al valorilor obținute pentru:
 parametrii de statistică descriptivă,
 parametrii medicali care sunt probabilități
condiționate: VPP, VPN, Se, Sp
 coeficient de corelație Pearson
 formularea corectă a ipotezei statistice
ipoteza nulă și cea alternativă
 toate p-urile furnizate de testele statistice