Sunteți pe pagina 1din 2

Rostuirea. V-ați gândit la tot?

Montarea plăcilor
Rostuirea plăcilor XXL Indicaţie: Evitaţi contrastul puternic între
plăcile ceramice şi culoarea rosturilor în
cazul plăcilor de gresie ceramică nevi-
trate (între plăcile ceramice deschise
Dumneavoastră aveţi ideile. Noi vă oferim soluţiile.
Trebuie să aveţi în vedere:
ceramice XXL.
la culoare nu aplicaţi rosturi de culoare
închisă, între cele închise la culoare nu Materiale: Unelte: Instrucțiuni
aplicaţi rosturi de culoare deschisă). Plăci ceramice cu formă mare Mănuşi de lucru pentru proiec
Mortar pentru reparaţii şi Mistrie t!
renovări Perie pentru amorsă
Șapă autonivelantă Mistrie de netezire, cu dinţi
Amorsă (8 – 10 mm)
Adeziv flexibil Maşină de tăiat plăci ceramice
Se distribuie mortarul pentru rosturi formelor mari. După solidificare (va Mortar pentru rosturi Hârtie abrazivă/bloc pentru
cu o racletă de cauciuc pentru deveni mat), mortarul pentru rosturi Folie pentru lipire hârtia abrazivă
rosturi, diagonal pe suprafaţă, şi se şterge de pe suprafaţa plăcilor Agent de etanşare Dispozitive de ridicare cu
direct în zona rosturilor în cazul ceramice cu o drişcă cu burete umed. Agent pentru îndepărtarea ventuze
reziduurilor de ciment Amestecător elicoidal
Agent împotriva petelor pe Distanţiere în formă de cruce
plăcile de gresie ceramică pentru plăcile ceramice
Agent pentru curăţarea şi Ciocan de cauciuc
îngrijirea plăcilor de gresie Racletă de cauciuc pentru rosturi
ceramică Drişcă cu burete
Set pentru spălarea plăcilor
ceramice (alternativ)
Pistol pentru tuburi
Întotdeauna, pentru curăţarea cu o folie adezivă marginile până
suprafeţei plăcilor ceramice, spălaţi la rost. Apoi aplicaţi peste rosturi Nivelă pentru rosturi
şi presaţi în mod repetat buretele. agentul de etanşare, cu ajutorul unui
Cel mai bine faceţi acest lucru cu pistol pentru tuburi. După maximum
ajutorul unui accesoriu special cu 5 minute, nivelaţi cu o nivelă pentru
role şi cu o găleată cu apă. Pentru
etanşarea rosturilor de la colţuri şi a
rosturi, îndepărtaţi folia adezivă şi
eventual, gletuiţi ulterior pe marginile
Aveți şi alte întrebări?
Consilierii noştri de specialitate vă stau cu plăcere la dispoziţie.
celor de finalizare, acoperiţi mai întâi rosturilor.
Ne rezervăm dreptul de a face modificări şi nu ne asumăm răspunderea în
privinţa unor eventuale erori

©HORNBACH ROMANIA
Strada Hornbach nr. 17-21, comuna Domneşti, județul Ilfov, cod poştal 077090.
Sfat
Pentru curăţare este
necesar şi un agent Nivel de cerințe pentru Montarea plăcilor ceramice XXL.
pentru îndepărtarea
reziduurilor de ciment, care
1 2 3 4 5
ajutorul căruia se pot îndepărta redus ridicat
resturile din urma rostuirii.
Pentru obţinerea unei suprafeţe
frumoase a plăcilor ceramice,
sunt disponibile şi alte produse,
de ex.: agent împotriva petelor de
pe plăcile de gresie ceramică sau
agent pentru îngrijirea plăcilor de
gresie ceramică.

9991086 Stand/as of 07/13 12.07


2.4
Iată cum se procedează. Montarea plăcilor ceramice XXL. Pas cu pas.
Plăci ceramice cu formă mare XXL Tăierea plăcilor ceramice XXL Aşezarea plăcilor ceramice XXL
Prin plăci ceramice mari se înţeleg instrucţiunile de prelucrare a adezivu-
mărimile de plăci ceramice cu lungi- lui. De asemenea, aveţi grijă la lăţimea
mea muchiilor de la aproximativ 60 cm. minimă a rosturilor dintre plăcile, de
În timp ce aşezarea mărimilor anteri- 3 mm. Proporţia relativ mică de ros-
oare, mai mici şi medii, poate fi făcută turi pe întreaga suprafaţă încetineşte
chiar şi de gospodarii mai puţin experi- scăderea umidităţii din adezivul pentru
mentaţi, lucrările necesare formaturile plăci ceramice. În acest sens, res-
de plăci ceramice mai mari necesită pectaţi atât următoarele recomandări,
un alt mod de lucru. În funcţie de situ- cât şi indicaţiile fiecărui producător.
aţie, este necesară o a doua persoană Înainte de aşezare, trebuie verificată
pe parcursul aşezării. Umiditatea rezi- constanţa dimensiunilor şi variaţiile de Înainte de tăierea plăcilor ceramice Tăierea plăcilor ceramice mari se face Pentru aşezarea plăcilor ceramice de instrucţiuni diferite, în funcţie de fie-
duală, respectiv gradul de pregătire a culoare. După aşezare, reclamaţiile nu mari, pe partea superioară se va trasa în acelaşi fel ca şi în cazul formaturilor formă mare, utilizaţi un adeziv flexibil care producător. Pentru amestecare,
şapei necesită o atenţie deosebită. În mai sunt posibile. cu exactitate linia de tăiere a plăcii mici, cu o maşină de tăiat plăci cerami- destinat acestora. Acesta este opti- este optimă utilizarea unui amestecă-
acest scop, informaţiile sunt oferite în ceramice. Avantajul constă în faptul că ce. Cu ajutorul acesteia puteţi efectua mizat pentru plăcile ceramice de for- tor elicoidal, cu ajutorul căruia obţineţi
tăieturile pot fi planificate cu precizie şi tăieturi drepte. În funcţie de format, mat mare şi se amestecă doar cu apă. o masă omogenă. După aceea, adezivul
eventual, se pot face mai multe tăieri din plăcile ceramice mari sunt disponibile în După o perioadă de maturare de apro- poate fi luat cu o mistrie şi aşezat pe o
Pregătirea stratului de aşezare aceeaşi placă ceramică mare. lungimi de până la 1250 mm. ximativ 3 – 5 minute, se amestecă din
nou în adeziv. Aveţi grijă la eventualele
mistrie de netezire.

Sfat
Pentru toate lucrările de aşezare, Pentru evitarea
lipsa fisurilor, starea de curăţenie şi „diferenţelor de
planeitatea substratului sunt condiţii înălţime”, ar tre-
importante. Cu cât formatul este bui ca aşezarea în asociere să
mai mare, cu atât mai mare este şi nu se facă de la jumătate. Vă
pretenţia în ceea ce priveşte planeita- recomandăm aşezarea în aso-
tea suprafeţei substratului. În cazul formaturilor cu lungimea ciere de la treimea/sfertul plăcii.
Pentru acoperirea discontinuităţilor, muchiei de la 60 cm, este util aju- Rosturile de dilataţie a şapei nu
aplicaţi iniţial pe substrat şlam de torul din partea unei a doua persoane. trebuie să fie acoperite cu plăci. Pentru a se obţine o dispunere fără spaţii ceramice. Muchiile plăcilor ceramice
lipire şi şpăcluiţi cu mortar pentru Plăcile ceramice se scot cu grijă din goale, partea posterioară puternic profilată trebuie să rămână neacoperite cu adeziv. În
maşina de tăiat, iar la nevoie, muchia Având în vedere variaţiile cauzate a plăcilor ceramice trebuie spăcluită cazul aşezării plăcilor ceramice în zonele
reparaţii şi renovări. de tehnica de producţie, aşezaţi
tăieturii se lustruieşte cu un bloc cu pe întreaga suprafaţă cu adeziv pentru exterioare, această aşa-numită metodă
hârtie abrazivă. în mod combinat plăci ceramice plăci ceramice. Aplicaţi adezivul pe toată „Buttering-Floating” este constituie
din diverse pachete. Astfel se suprafaţa cu ajutorul mistriei de netezire o premisă de bază pentru aşezarea
obţine o imagine de ansamblu şi întindeţi-l până la marginile plăcii corespunzătoare, fără spaţii goale.
Operarea cu dispozitivul tipică plăcilor ceramice.
de ridicare cu ventuze Nu marcaţi cu creionul plăcile de
gresie ceramică lustruită. Dacă,
în mod eronat, plăcile cerami-
Grund

ce au fost marcate cu creionul:


Îndepărtaţi-le cu „Schleif- und
Polierpulver” - praf pentru
şlefuire şi cu periniţa albă pentru
Plăcile ceramice mari pot să plăci ceramice.
cântărească chiar şi un kilogram. De
aceea, se prevede aşezarea de către Pentru siguranţa personală,
două persoane şi utilizarea dispozitive- utilizaţi mănuşi de lucru În acelaşi timp, atunci când se lucrează aşezate pe patul de adeziv şi bătute uşor
Pentru uniformizarea denivelărilor După aceea, şapa autonivelantă se în perechi de persoane, adezivul pentru cu ciocanul de cauciuc. Pentru rosturi,
pardoselii, suprafaţa se grunduieşte toarnă secţiune cu secţiune, începând lor de ridicare cu ventuze. Acestea se corespunzătoare, atât pe dura-
aplică pe suprafaţa lustruită a plăcii ta manipulării plăcilor ceramice plăci ceramice poate fi aplicat pe substrat introduceţi distanţiere în formă de cruce
în prealabil cu o şapă autonivelantă. de la un perete. Se toarnă progresiv pe secţiune cu secţiune. În cazul dalelor pentru plăci ceramice. Lucraţi întotdeauna
Grunduirea se suprafeţei pardoselii suprafeţe din ce în ce mai mari, îmbi- ceramice şi se fixează prin acţionarea mari, cât şi la pregătirea adezi-
manetei de aspirare. Aveţi grijă la de pardoseală mari, se va lucra cu o cu plăci ceramice din diverse pachete,
face în conformitate cu instrucţiunile narea între secţiuni făcându-se cu o vului pentru plăci ceramice şi a mistrie de netezire cu dinţi de cel puţin 10 pentru a obţine o imagine de aşezare
poziţionarea fixă a dispozitivului de mortarului pentru rosturi.
de utilizare ale produsului. mistrie de netezire. aspirare cu ventuze. mm. După aceea, plăcile ceramice pot fi uniformă.