Sunteți pe pagina 1din 22

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE GORJ

SUPORT DE CURS
curs de perfectionare-FORMATOR-
FASCICULA NR.2

AUTOR :PROF.FÂRŢĂ DUMITRU

2008

1
PREGATIREA FORMARII.
ELABORAREA CONTINUTULUI PROGRAMULUI
DE FORMARE

2
CUPRINS

1. Argument.
2. Introducere.
3. Legaturi intre standarde,obiectiv gene-
ral,obiective de referinta si evaluare.
4. Elaborarea continutului programelor de
formare.
5. Pregatirea activitatilor de formare.
6. Alegerea modalitatilor de formare.
7. Elaborarea ofertei de formare.
8. Corespondenta de terminologie intre
Standardul Occupational si Standardul
de Pregatire Profesionala.
9. Bibliografie.

3
1.ARGUMENT
Un program de formare profesionala nu este el
insusi o finalitate ci un mijloc de a ajunge la o
finalitate.

Un program de formare poate avea formate


diferite,pornind de la un plan de formare foarte amanuntit
structurat pe baza unui set de secvente logice de invatare,pana
la cea mai flexibila strategie de formare.
Furnizorii de formare au propriile nevoi si trebuie
incurajati sa dezvolte acel model de program de formare
care corespunde cel mai bine scopului programu-
lui,resurselor disponibile,caracteristicilor grupului tinta etc.
Standardele ocupationale si evaluarea bazata pe
acestea permit diferite abordari.Principala preocupare
trebuie sa fie aceea ca programul de formare sa duca la
dobandirea competentelor mentionate in standard.
Standardele ocupationale sunt o sursa de informare
valoroasa pentru elaborarea programelor de formare
profesionala.Un standard ocupational furnizeaza date care
pot fi folosite in trei mari domenii ale formarii :
1.determinarea obiectivelor de referinta
2.elaborarea continutului programului de formare
3.stabilirea criteriilor si metodelor de evaluare a
competentei.
Obiectivul general al programului de formare se refera
la ceea ce dorim sa furnizam participantului,altfel spus
topicul programului sau al modulului.Nu exista o regula
universal valabila de definire a obiectivului general al
programului cu ajutorul standardului ocupational.
Unii dezvoltatori de programme pot examina SO si
pot decide sa elaboreze programul la nivelul unei UC ,altii
se pot focaliza pe continutul mai multor UC, altii doar pe un
element de competenta dintr-o UC ,altii pot alege sa se
focalizeze pe o serie de elemente de competenta inrudite
din mai multe UC,daca in acel fel poate fi atins cel mai bine

4
scopul programului si sunt respectate in acelasi timp
interesele participantului cat si cele ale furnizorului de
formare.

Se recomanda ca unitatile de competenta


fundamentale/cheie sa fie asociate cu unitati de
competenta tehnice generale sau specifice in definirea
modulelor de formare

IMPORTANT !

ABORDATI STRUCTURA PROGRAMULUI


INTR-UN MOD CAT MAI NATURAL !

Programele si cursurile de educatie a adultilor sunt


organizate in functie de variabile precum :

 Marimea si caracteristicile grupului – tinta ;


 Interesele grupului- tinta ;
 Timpul necesar in atingerea competentelor de
dezvoltat ;
 Numarul si tipul intalnirilor dintre cursanti si
formatori;
 Logistica necesara ;specificitatea continutului
etc.
Dupa conceperea cursului,trebuie evaluata fezabi-
litatea acestuia prin analiza de nevoi ,apoi
procedam la o proiectare detaliata,urmata de
implementare,cu toata problematica
specifica,pentru ca, in final,sa-l evaluam
multidimensional(atat cu privire la calitatea cursului
pe ansamblu,cat si cu privire la rezultatele obtinute
etc)

5
2.INTRODUCERE

Pentru elaborarea continutului programului de formare


profesionala in primul rand trebuie analizate informatiile din
standardul ocupational.In aceasta etapa cel care elaboreaza
programul poate sa interpreteze si sa completeze standardul cu
detalii necesare.Continutul programului este foarte apropiat
(dar nu identic !) de informatiile continute in standardul
ocupational ,astfel incat:
-cel care elaboreaza programul va examina
competentele pentru a determina deprinderile si
cunostintele corespunzatoare ;
-obiectivele de referinta constituie o detaliere a
informatiilor continute in standardul ocupational,avand in
vedere ca aceste informatii au fost formulate,la scrierea
standardului,la un nivel mai general ;
-sa se tina seama de componentele principale ale
obiectivelor de referinta :
 actiuni (ce se asteapta ca o persoana sa fie
capabila sa faca la sfarsitul programului de
formare);
 situatii (care sunt situatiile in care o persoana
realizeaza actiunile descrise);
 calitate(care este nivelul de calitate asteptat) ;
 cunostinte si rationamente(ce trebuie sa stie si sa
inteleaga o persoana pentru a desfasura o activitate
cu competenta) .

6
3.LEGATURI INTRE STANDARDE,OBIECTIV
GENERAL, OBIECTIVE DE REFERINTA SI
EVALUARE
De reguola cei care elaboreaza programme de
formare,pentru a crea un paralelism intre standarde
ocupationale si programul de pregatire
profesionala,stabilesc urmatoarele legaturi intre
standarde,obiectivul general al programului,obiectivele de
referinta si evaluare.

Unitate  Obiectivul general al


modulului sau al
programului
Element  Obiectiv de referinta
Criteriu de realizare  Criteriu de evaluare
Gama de variabile  Conditii de evaluare
Ghid pentru evaluare  Metoda de evaluare

In practica aceasta legatura nu trebuie


respectata cu strictete.In unele standarde,o unitate de
Competenta poate fi atat de cuprinzatoare incat sa
poata fi acoperita in mai multe module sau
programme de formare.Cei care elaboreaza programul
trebuie sa apeleze la propria judecata,sa faca o
analiza a nevoilor proprii inainte de a decide cum
stabilesc obiectivele de referinta in raport cu cerintele
unui standard ocupational.

Ce optiuni avem ?:
 Unele elemente se identifica direct co obiectivele
de referinta ;
 Unele elemente se pot combina rezultand un
singur obiectiv de referinta ;

7
 Un element de competenta poate duce la
identificarea mai multor obiective de referinta ;
 Unul sau mai multe criterii de realizare pot forma
impreuna un obiectiv de referinta ;
 Dintr-un singur criteriu de realizare pot rezulta
mai multe obiective de referinta.

IMPORTANT !

STANDARDUL OCUPATIONAL
CONSTITUIE O SURSA DE INFORMATII
PENTRU ELABORAREA PROGRAMULUI
DE FORMARE SI NICIDECUM O METODA
PRESCRIPTIVA

Aceasta diversitate constituie o adevarata


provocare in elaborarea unui program de formare.
Fiecare competenta poate duce la alcatuirea mai
multor programme diferite care sa-si propuna
aceleasi obiective de referinta identificabile cu com-
petenta de la care a pornit elaborarea lor.Cu toate
acestea,in practica, se elaboreaza un numar relativ
mic de programme de formare,deoarece resursele
sunt relativ limitate si furnizorii de formare
profesionala prefera sa aplice programme gata
elaborate decat sa inventeze altele noi.

8
4.ELABORAREA CONTINUTULUI
PROGRAMELOR DE FORMARE

Continutul programelor trebuie sa fie elaborate de


specialisti in subiectele continute in modulul
respectiv,care raporteaza cunostintele proprii la
cerintele specifice ale standardului ocupational.Cu toate
ca standardul contine o cantitate semnificativa de
informatii,trebuie reamintit faptul ca el constituie doar
o descriere generala a competentelor,el fiind doar
un cadru de referinta si un ghid pentru formatori.

Pentru a elabora continutul programului de


formare profesionala trebuie sa ne indreptam
atentia asupra urmatoarelor informatii din
standardul ocupational :

 Activitati ;

 Rezultatele activitatilor ;

 Conditii ;

 Cunostinte ;

 Factori de performanta/calitate ;

 Judecata si rationament.

9
Activitati Acestea sunt specificate in unitatile si
elementele de competenta.Ce activi-tati si
deprinreri sunt specificate in SO?.Continutul
programului trebuie sa conduca la aceste
activitati!
Rezultatele Acestea se refera la rezultatele astepta-te de
activitatilor la o persoana in urma realizarii ac-tivitatilor
mentionate in standard (unita-te).Se gasesc in
titlul unitatii,al ele-mentelor si sunt
detaliate criteriile de realizare
Conditii Se refera la conditiile in care se formea-za
sau se deprinde competenta.Aceasta
parte din continutul programului se iden
tifica apeland la gama de variabile a unitatii
de competenta.
Cunostinte Cunostintele teoretice care trebuie fur-nizate
prin programul de formare sunt mentionate in
ghidul pentru evaluare
Al unitatii de competenta,iar specificul si
gradul de detaliu rezulta din examinarea
continutului unitatii.De aici rezulta cu-
nostintele necesare unei persoane pen-tru a
indeplini cu competenta activitatile descrise in
unitate.
Factori de Factorii de performanta/calitate sunt indicatii
performanta/ referitoare la cat de bine o per-soana trebuie
calitate sa realizeze activitatile mentionate pentru a
obtine rezultatele asteptate.De regula acestia
sunt expri-matila modul general si se gasesc
in criteriile de realizare.
Judecata si Aceasta informatie se refera la rationa-mentul
rationament pe care trebuie sa-l faca o per-soana pentru a
realiza activitatile menti-onate in unitatea de
competenta pentru a atinge nivelul calitativ
stabilit in criteriile de realizare

10
EXEMPLE

1.Un standard ocupational in domeniul conducerii


auto poate cuprinde urmatoarea unitate de compe-
tenta din care selectam un element,un criteriu de
realizare si gama de variabile asociate:

Unitate Executa manevre cu vehicule grele


Element Criteriul de realizare
Intoarce remorca Manevrele de intoarcere articu-
lata sunt executate eficient si in
conditii de siguranta
Gama de variabile:
Vehicule articulate mai grele de 5 tone.
Iesiri din drumul principal,strazi inguste,curbe si in
unghi.

Obiectivul de referinta care deriva din aceste


informatii poate fi:

„La sfarsitul programului de formare participantul va fi


capabil sa intoarca un camion articulat in mediu
aglomerat si neaglomerat,in mod repetat fara sa
cauzeze accidente sau blocaje de trafic”

Componentele acestui obiectiv de referinta sunt:

Actiuni Intoarcerea camionului articulat


Situatii Mediul aglomerat si neaglomerat
Calitate In mod repetat,fara a provoca
accidente sau blocaje de trafic
Cunostinte si Reguli de circulatie pe drumurile
rationamente publice,posibile accidente,estimarea
distantei fata de bordura,posibilitati de
perturbare a traficului.

11
2.Stabilirea obiectivelor de referinta care decurg din
unitatea de competenta”Realizarea interviului”.
Trasatura principala a procesului consta in faptul ca
o competenta trebuie analizata si interpretata.

Unitatea Realizarea interviului


Element: Criterii de realizare:
Formuleaza si pune -Intrebarile sunt structurate pentru a
intrebari obtine informatii de la intervievat intr-o
maniera coerenta
-Intrebarile sunt scurte si relevante
pentru subiectul interviului
-Raspunsurile sunt ascultate cu atentie
-Informatiile sunt verificate pentru a
clarifica raspunsurile
-Verificarea se face permanent dar cu
politete
-Intreruperile sunt cat mai putine pentru
a permite interlocutorului sa raspunda
Element: Criterii de realizare;
Mentine continuitatea -Intervievatul si tema interviului sunt
interviului prezentate clar publicului
-Tonul si modulatia vocii corespund
formei si tipului interviului
-Interviul se desfasoara in limitele de
timp stabilite
-Contactul vizual si comunicarea non-
verbala sunt utilizate pentru a mentine
persoana intervievata focalizata pe
subiect
-Raspunsurile tangentiale sunt utilizate
cu masura pentru a mentine relevanta
interviului in raport cu subiectul stabilit

Daca se analizeaza si examineaza competenta


”Intervievarea”putem stabili continutul programului

12
CONTINUTUL PROGRAMULUI

Activitati Rezultat Conditi Cunostint Factori Ratio-


e i e de namente
cal./perfor
m.
Ce activi-tati Care Care Ce Care sunt Ce ratio-
trebu-ie sunt sunt cunos- pa- namente
incluse in rezulta- conditiil tinte rametrii trebuie
formularea tele e in trebu identifi- sa faca
care o
OG si a OR care ar ie sa aiba cati in o per-
persoan
trebui o persoa- criteriile soana
a
Formuleaza obtinute
trebuie na la de reali- pentru a
intrebari si sa sfar- zare atinge
conduce Intrebari desfa- situl parame-
interviul structura soare aces- Claritate trii de
-te ac- tui curs calitate
Ofera feed- tivitatile Relevanta
back non- Informatii mentio- Etica jur- „Este re-
verbal obtinute nate nalistica si Uniformi- levant ce
de la codul tatea pre- spune
Stabileste inter- Interviu prac- zentarii intervie-
intrebarile vievat cu ticii jurna- vatul?”
caracter listice Concizie
Asculta Interviul politic „Daca il
incadrat Principiile Consistenta las sa
Gandeste in in Interviu comunicar dezvolte
timp ce limitele cu ii Perseverent ideea as
interviul se de persoan non- a ta se va
timp alo- e
desfasoara verbale abate de
cate publice Politete la subi-
Integreaza Principiile ectul
Simtul Subiecte
raspunsurile continuita- Incadrare in stabi-
de con-
Intervievatu- valorii si tii timp lit la in-
troversa
lui in subi- „aspectu ceput?”
ectul stabilit -lui” Interviuri Tehnici de
la inceput inter- planificat chestionar „Mi-a ra-
viului e e mas su-
Comunica Interviuri ficient
non-verbal ad-hoc timp ca
(prin incli- Interviu sa tratez
narea capu- in acest
lui,contact studio aspect in
vizual,gesturia Interviu mod
le mainilor, in afara coes-
limbajul tru- stu- punzator
pului) dioului ?”
etc

13
5.PREGATIREA ACTIVITATILOR DE
INVATARE

Activitatile de invatare sunt activitatile pe care


trebuie sa le contina un program fie ca set de exercitii
practice fie exemple care sa serveasca la evidentierea
unor aspecte legate de aplicarea practica a ceea ce se
invata teoretic.
Activitatile de invatare pot avea forme diferite dar
trebuie sa fie astfel alese invat participantul sa fie
constient ca face un lucru care se relationeaza diredt cu
competenta care si-o formeaza.
In pregatirea activitatilor de invatare,cei care
stabilesc continutul programului trebuie sa-si
fundamenteze rationamentul pe cerintele standardului
ocupational si pe obiectivele de referinta identificate.In
unele cazuri obiectivele de referinta pot constitui ele
insele activitati de invatare.De exemplu,in cazul
intoarcerii unui vehicul articulat cea mai potrivita
activitate este chiar executarea repetata a acestei
manevre.Oricum,in cele mai multe cazuri,acest lucru nu
se intampla si un obiectiv de referinta poate impune
utilizarea mai multor tipuri de activitati.

Competenta  Obiectiv de Activitate de invatare


Referinta

Competenta  Obiectiv deActivitate de invatare 1


referinta
Activitate de invatare 2
Activitate de invatare 3

14
PRINCIPIILE ACTIVITATILOR DE INVATARE

1.Activitatile de invatare trebuie sa implice


participantul intr-o varietate de experiente de
invatare activa ca mod de dobandire a cunostintelor
si deprinderilor;

2.Secventialitatea activitatilor de invatare trebuie


structurata de la simplu la complex;de la teorie la
practica,dar si de la practica la teorie;

3.Activitatile de invatare trebuie sa ofere


participantilor posibilitatea optarii pentru modul de
invatare cel mai adecvat.

In cazul urmatorului obiectiv de referinta:


„Structureaza intrebarile astfel incat sa obtina
informatii relevante si clare dintr-un interviuluat in
diferite circumstante”

pot fi identificate mai multe activitati de invatare din


analiza continutului programului.Acestea pot fi:

 Ascultarea si analizarea interviurilor radio


pentru identificarea tipurilor de interviu;
 Pregatirea si conducerea unor interviuri
similare;
 Citirea cu voce tare;
 Incadrarea interviurilor in limite de timp.

In acest caz activitatile de invatare au


rezultat din continutul programului.Activitatile
indeplinesccriteriile enuntate mai sus astfel:

15
Varietate
Activitatile sunt variate in sensul ca se
focalizeaza pe diferite aspecte ale deprinderilor
care se formeaza:

Activitate Deprindere formata


Ascultarea si analiza- Diferentierea intre modali-
rea mai multor tipuri tati de abordare in condu-
de interviu cerea unui interviu
Pregatirea si condu- Familiarizarea cu stabilirea
cerea unui interviu formatului unui interviu in
simulat conditii date
Citirea cu voce tare Modularea vocii
Stabilirea limitelor de Incadrarea in limitele de timp
timp ale unui interviu pentru un interviu

Activitatile indeplinesc criteriul privind structura


Pentru ca pot fi organizate de la simplu la complex:

Activitate Simplu Complex


Ascultarea si Interviuri cu per- Interviuri ama-
analizarea dife- sonalitati publice nuntite cu carac-
ritelor tipuri de Interviuri ascultate terbiografic/politic
interviu
Pregatirea inter- Pregatirea inter- Pregatirea inter-
viurilor simulate viurilor cu un viurilor cu subiect
singur subiect complex/multiplu
Pregatirea unei
serii de interviuri
Citirea cu voce Citirea ziarelor Citirea cu voce
tare tare a numelor
straine
Citirea cu voce
tare in public
Stabilirea limitelor Incadrarea inter- Incadrarea in li-
de timp pentru un viului cu un singur mite de timp
interviu subiect, in limite de descrescatoare

16
timp stabilite a interviurilor cu
subiect multiplu

Aceste activitati indeplinesc,de asemenea,si


criteriul optiunii multiple,in sensul ca nu descriu
prescriptiv in ce fel trebuie sa se desfasoare siecare
activitate.Diferiti formatori pot interpreta si adapta
aceste activitati in functie de cerintele proprii si cele
ale programului.

Activitate Formator 1 Formator 2


Ascultarea si Ascultarea si Ascultarea si
analizarea dife- analizarea inter- analizarea inter-
ritelor tipuri de viurilor de la un viurilor de arhiva
interviu post de radio
local
Pregatirea inter- Pregatirea unui Pregatirea unui
viurilor simulate interviu cu interviu cu o
caracter politic personalitate
publica
Citirea cu voce Citirea cu voce Citirea cu voce
tare tare a ziarelor tare a poeziilor
Stabilirea limite- 5 minute limita limite de timp
lor de timp pen- de timp descrescatoare
tru un interviu

17
6.ALEGEREA MODALITATILOR DE
FORMARE
Abordarea Abordarea Abordarea invatarii in
invatarii in
invatarii in sistem individual
grupuri grupuri
mari mici
Mentorat/
Activi antrenare
-tate
Prelegeri de Studii de caz Jurnale de
grup inregistrari
Jocuri si zilnice
Joc simulari
de
Seminare roluri Activitate
practica Strategii de
invatare auto-
Atelier Proiecte la directionate
de locul de
Conferinte lucru munca

(aceste
abordari pot fi
utilizate
pt.programe
individuale
sau in grupuri
mici)

Alegerea se va baza pe caracteristicile si dimen-


siunile grupului tinta, pe resursele disponibile,pe
capacitatea si experienta formatorului etc.

18
7.ELABORAREA OFERTEI DE
FORMARE

Programul de formare trebuie sa contina


informatii clare asupra continutului formarii.
Fiecare elaborator de program poate utiliza
descroptori de continut diferiti.Un continut clar
trebuie sa cuprinda urmatoarele categorii
generice:

Program/Titlul modulului:
Descrie subiectul programului si/sau obiectivul
general
Scop:
Precizeaza care sunt competentele care vor fi
dobandite prin parcurgerea programului de formare
Relatia cu standardul ocupational:
Specifica legatura intre program si unitatile de
competenta din standardul ocupational
Conditii de acces:Orice pregatire anterioara de la
care trebuie sa porneasca programul oferit
Sumar de continut:Specifica continutul programului
Modalitati de invatare:
Modul in care se va desfasura programul
Resurse necesare:Materiale,echipamente necesare
desfasurarii programului
Activitati de invatare:Activitatile desfasurate de
participanti pe parcursul programului
Obiective de referinta:Lista obiectivelor de referinta
Criterii de evaluare:
Modul si criteriile in raport cu care participantul va fi
evaluat

19
EXEMPLU DE OFERTA DE FORMARE

Denumirea Interviul
programului
Scop Acest program este proiectat pentru a con-
duce la formarea deprinderilor si cunostin-
telor asociate pregatirii si conducerii unui
interviu radiofonic
Relatia cu Acest program acopera urmatoarele UC:
standardul -Pregatirea si stabilirea unui interviu
ocupational -Conducerea interviului
Conditii de Inainte de a incepe acest program, participan-
acces tii trebuie sa dovedeasca urmatoarele
competente:
-Organizeaza si planifica activitatile studioului
-Monitorizeaza nivelul sunetului
Sumar de Acest program contine deprinderi si cunostin-
continut te referitoare la:
-Dezvoltarea capacitatii de intervievare
-Pregatirea intrebarilor
-Pregatirea Interlocutorului
-Conducerea interviului
Modalitati Programul se va desfasura sub forma de
de invatare seminare,activitati in grupuri mici,intalniri indi-
viduale cu formatorul si prin activitati de inva-
tare auto directionata
Resurse Participantii au nevoie de acces la microfoane
timp de lucru in studio,computer pentru edita-
re in scris a interviului
Activitati de Sctivitatile din program vor include:
invatare -Monitorizarea tipurilor de interviu
-Pregatirea interviurilor simulate
Obiective La sfarsitul programului,participantul va fi ca-
de referinta pabil:Sa prezinte emisiuni transmise in direct
intr-o varietate de conditii,fara intreruperi ne-
programate
Criterii de Participantii vor conduce un interviu in direct

20
evaluare

8.CORESPONDENTA DE
TERMINOLOGIE INTRE STANDARDE
OCUPATIONALE SI STANDARDE DE
PREGATIRE PROFESIONALA

Standard ocupational Standard de prega-


tire profesionala
Unitate de compe- Unitate de compe-
tenta = o competenta tenta= un set de
competente
Element de compe-
tenta=subdiviziuni ale Competente
unei competente
Criterii de realizare Criterii de perfor-
(pentru fiecare manta(pt. fiecare
element) competenta)
Gama de variabile Conditii de
aplicabili-tate a
criteriilor de
performanta
Ghid de evaluare Probe de evaluare

9.BIBLIOGRAFIE

*** CNFPA-Standarde ocupationale


-Autorizare

21
-Programe cadru
-Legislatie

22