Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 2 – Introducere în problematica planificării

1. Descrieţi pe scurt clasificarea a| b| g pentru problema planificării activităţilor.


2. Care sunt principalele funcţii obiectiv folosite în optimizarea planificării activităţilor?
3. Descrieţi modelul de DAG pentru reprezentare a activităţilor.
4. Definiţi t-level, b-level şi CP. Descrieţi pe scurt o modalitate de calcul pentru aceste mărimi.
5. Comentaţi afirmaţia: “Problema planificării face parte din clasa de probleme NP-Complete”.

Curs 3 – Taxonomia metodelor si algoritmilor de planificare


1. Care sunt etapele realizării unei planificări într-un sistem distribuit?
2. Descrieţi pe scurt taxonomia algoritmilor de planificare.
3. Care sunt tipurile de sisteme şi resurse specifice unui sistem distribuit?
4. Care sunt tipurile de aplicaţii specifice pentru calului distribuit?
5. Descrieţi pe scurt problema planificării pentru un cluster de calculatoare.

Curs 4 – Politici de planificare


1. Ce este o politică de planificare? Care sunt principalele clase de politici de planificare.
2. Descrieţi pe scurt politica RoundRobin. Discutaţi avantajele şi dezavantajele acestei politici.
3. Care sunt principalele politici pentru planificarea accesului la disk?
4. Ce înţelegeţi prin politici de meta-planificare?

Curs 5 – Arhitectura planificatoarelor


1. Cum pot fi organizate, din punct de vedere arhitectural planificatoarele? Care sunt
dezavantajele fiecărui model?
2. Descrieţi modelul arhitecturii descentralizate.
3. Care sunt criteriile ce trebuie considerata în faza de proiectare a unei arhitecturi de planificare?
4. Descrieţi pe scurt care sunt metricile de performanţă pentru o arhitectură de planificare.

Curs 6 – Planificare in Sisteme de Timp Real


1. Descrieţi pe scurt noţiunea de planificare în timp real.
2. Ce se înţelege prin noţiunea de ”Schedulability”?
3. Descrieţi pe scurt 3 algoritmi de planificare pentru sistemele de timp real.

Curs 7 – Planificare în Sisteme de Tip Cluster


1. Descrieţi ciclul de management al unei aplicaţii în procesul de execuţie pe un cluster.
2. Enumeraţi cel puţin trei caracteristici pentru limbajele cu ajutorul cărora sunt descrise
activităţile în procesul de planificare.
3. Descrieţi pe scurs modelul de List Scheduling.
4. Care sunt politicile de management a resurselor la nivel de cluster?
5. Descrieți pe scurt principiul de funcționare PBS.
6. Cum sunt definite politicile de planificare în MAUI?

Curs 8 – Planificarea in Timp Real a Transferurilor de Date Punct-la-


Punct
1. Care sunt obiectivele planificării transferurile de date punct-la-punct?
2. Ce înţelegeţi prin “Planificare Batchbazata pe Grafuri de Excludere Mutuala” în modelul de
planificare a transferului de date?
3. Ce înţelegeţi prin “Planificare Online bazata pe Evenimente”în modelul de planificare a
transferului de date?

Curs 9 – Workflow Scheduling and Execution BPEL


1. Care este principiul de planificare folosit de algoritmul MCP?
2. Descrieţi pe scurt modul de funcţionare al BPEL.

Curs 10 – Planificare folosind Algoritmi Imuni


1. Descrieţi modelul de planificare folosit de clasa “Duplication Based Algorithms”.
2. Care sunt diferenţele dintre algoritmi imuni şi algoritmi genetici?
3. Care sunt beneficiile de utilizare ale algoritmilor imuni pentru faza de iniţializare a unui algoritm
genetic de planificare?
4. Descrieţi modelul de planificare folosit de clasa “Clustering Algorithms”.

Curs 11 – DIstributed near-Optiman GENEtic algorithm for application


Scheduling in distributed systems
1. Clasificarea tipurilor de erori pentru sistemele Grid.
2. Ce înţelegeţi prin convergenţa şi scalabilitatea unui algoritm de planificare?