Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: FINANȚE-BĂNCI
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanţare


ale întreprinderii

Conducător științific:
Prof.Dr. Alexandru-Florin Macsim Student:
Pavel Cezara
Grupa nr.1425

IAȘI 2015
Cuprins

Introducere .................................................................................................................................................. 2
Prezentarea generală a întreprinderii: ..................................................................................................... 3
1.1. Cadrul general de organizare si desfăşurare a activităţii ........................................................ 3
A. Obiect de activitate ..................................................................................................................... 3
Figura 1 Structura acţionarilor ........................................................................................................ 4
1.2. Piata si concurenţa (principalele produse şi servicii oferite, principalii concurenţi
regionali, naţionali sau internaţionali ................................................................................................... 5
Structura surselor de finanţare ................................................................................................................. 7
2. Descrierea surselor de finanţare la compania Biofarm S.A. pentru perioada 2012-2014 .... 8
Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de influenţă (pentru ultimele trei
exerciţii financiare) ................................................................................................................................... 10
3.Structura capitalurilor proprii la compania Biofarm în perioada 2012-2014 .............................. 10
Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate (pentru ultimele trei exerciţii financiare) 11
4.Structura resurselor împrumutate la compania Biofarm în perioada 2012-2014....................... 11
Bibliografie: ............................................................................................................................................... 12

1
Introducere

Finanţele unei întreprinderi private reprezinta legaturile economice în forma bănească cu


ajutorul căruia se pot realiza ,mobilizarea , repartizarea si utilizarea resurselor bănesti necesare
pentru producţie dar si pentru continuarea activitaţii firmei, ulterior opţinerea unui profit ,
precum si satisfacerea altor necesitaţi la nivel de entitate .

Cu ajutorul unui capital pus la dispoziția unei înterprinderi , acesta poate ajuta la activitatea
firmei prin producţie ,prin asigurarea continuitaţi firmei sau prin realizarea unor investiţi Astfel o
înterprindere după ce a pus la punct ideiile de afaceri si planul de elaborare, acesta trebuie să
determine , să caute si să acumuleze capital necesar pentru finanţarea proiectului.

O înterprindere poate apela la mai multe tipuri şi surse de finanţare astfel , având la dispoziţie
capital. Aceste tipuri de finanţari difera în funcţie de anumite aspecte , cum ar fi : natura afacerii,
localizarea acesteia , corespondenţa cu directiile de interes local, national sau regional şi multe
altele

Fiecare dintre ele diferă din mai multe perspective :în căutarea si obţinerea capitalului , în
gestionarea ulterioară dar şi costuriile suportate pentru finanţarea proiectului in comparatie cu
sursele şi condiţiile de finanţare.Astfel deciziile luate de înterprindere vor afecta activitatea
acesteia

Tipuriile de finanţare reprezinta diversitatea modalitaţilor şi formelor de atragere a capitalului


pentru funcţionarea unei înterprinderi.

Principalele tipuri de finanţare la care o înterprindere poate apela sunt urmatoarele:Capital


personal,Participările in capital,Creditul vânzătorului,Ajutoarele sau subvenţiile acordate
fondatorilor de înterprinderi(de locuri de munca),împrumuturile de onoare (fara garantie) şi
împrumuturile(creditele) pe termen mediu şi lung,creditul fiscal

2
Prezentarea generală a întreprinderii:
Biofarm
Înterprinderea vizata din acest proiect se numeste Biofarm S.A. Biofarm Bucureşti este o
companie farmaceutica din România înfiinţata în anul 1921 .Biofarm este listată la Bursa de
Valori Bucureşti(BVB)de la finalul lunii noiembrie 2005 ,sub simbolul BIO . Anterior ,
compania a fost listată pe burse electronica Rasdaq din 19 noiembrie 1996 pâna in preajma
intrarii la tranzacţionare la BVB .

Este unicul producător din România de capsule gelatinoase moi, unul dintre principalii
producători de tablete şi liderul pieţei româneşti de siropuri şi solutii, cu circa 15 % din piaţa in
anul 2006 (incluzând importurile) .
Societatea are în portofoliu peste 80 de mărci, unele cu tradiţie în România, precum Bixtonim,
Triferment, Colebil, Cavit și Anghroil inventate de către Iacob Barbos.. Majoritatea veniturilor
companiei sunt generate de produsele over-the-counter - OTC (care se eliberează fara prescripţie
medicala) şi suplimente nutritive.
În ianuarie 2010, acţionarii principali ai companiei erau: SIF5 Oltenia cu 17,42% din acţiuni, SIF
Banat-Crisan - 15,19%, SIF Moldova - 11,46% și AVAS cu 1,04% din capital.1
1.1. Cadrul general de organizare si desfăşurare a activităţii
A. Obiect de activitate
Fabricarea preparatelor farmaceutice
Producător de medicamente şi suplimente alimentare
Cod unic de identitate:RO341563
Nr. Registrul comerţului:J40/199/1991
Cod Caen: 2120
Stare societate: înregistrat in data de 10 Decembrie 1992

1
Wikipedia Biofarm https://ro.wikipedia.org/wiki/Biofarm

3
B. Structura acţionariat

Figura 1 Structura acţionarilor

Actiuni

S.I.F.MUNTENIA loc.BUCURESTI
jud. SECTOR3
S.I.F.BANAT-CRISANA S.A.loc.
ARAD jud. ARAD
S.I.F. MOLDOVA loc. BACAU jud.
BACAU
Pers. Fizice

Pers. Juridice

A.A.A.S. locBUCURESTI jud.


SECTOR 1

Acţionar Acţiuni Procent


S.I.F.MUNTENIA loc.BUCURESTI jud. SECTOR3 502379066 50.9835%
S.I.F.BANAT-CRISANA S.A.loc. ARAD jud. ARAD 217377302 22.0604%
S.I.F. MOLDOVA loc. BACAU jud. BACAU 134207209 13.6199%
Pers. Fizice 105879111 10.7451%
Pers. Juridice 14083909 1.4293%
A.A.A.S. locBUCURESTI jud. SECTOR 1 11448753 1.1619%
TOTAL 985375350 100%

4
1.2. Piata si concurenţa (principalele produse şi servicii oferite,
principalii concurenţi regionali, naţionali sau internaţionali
Principalele produse oferite sunt produsele medicamentoase, şi suplimente alimentare , de
asemenea acestia au o game de servicii , cum ar fi fabricare de produse nesterile , ambalare ,
consultanţă .

Furnizori principali

2% Pharmalab
producție 34.4%
proprie echipament
e
80%
firme
Biofarm străine
18% firme
românești

Granulatoare,mixere și Kevin
Engineering
cabinet mobile 17%

Principalul furnizor din gama echipamente si aparatură al firmei Biofarm S.A. este
societatea croată Pharmalab, care deţine o pondere de 34,4% din totalul echipamentelor
achiziţionate.Pharmalab reprezintă un furnizor strategic pentru toate liniile de producţie ale
Biofarm oferind o gama eterogena de produse industriale.Un alt furnizor de bază al Biofarm este
Kevin Engineering din india . Aceasta importând granulatoare, mixere şi cabinet mobile (cu o
cota de aproximativ 17%)
Datorită restrângerii considerabile a activitaţii industrial chimice din Romania ,
aprovizionarea cu materii prime se regăseşte în procent de 80% din firme străine , restul , în
proporţie de 18% provine din firme românesti si reprezentantele firmelor straine , iar in proporţie
de 2% reprezintă materii prime produse în incinta firmei Biofarm.Exemplu de furnizor ar fi
Colorcon din Anglia ,importând necesarul de vitamine la dispoziţia firmei Biofarm

5
Clienţii (în procent de 80%) reprezinta firmele de comercializare a produselor Biofarm
(farmaciile) cum ar fi Farmacom S.A. Brasov, iar în pondere de 20% reprezinta volumul
vânzăriilor in spitale.

Luând ca indicator Cifra de afaceri (C.A.), Biofarm se află pe locul 5 în ţara ca


distribuitor de produse farmaceutice , fiind depăşit de Terapia S.A cu o C.A. de 521,047.272 lei,
Europharma S.A. cu o C.A.de 426.324.960 lei , Zentiva S.A.cu o C.A. de 394.072.623lei si
ultima Labormed-PharmaS.A. cu o C.A. de 136.686.016 lei , Biofarm având o C.A. de
128.508.056 lei, de asemenea sunt alţi indicatori pentru a evalua concurenţa pe piaţă a firmei ,
cum ar fi cota de piaţa , rata rentabilitaţii şi capacitatea de autofinanţare. Reprezentând un alt
competitor puternic , acela fiind Antibiotice Iaşi.

6
Structura surselor de finanţare

După cum ştim înca din introducere, o firma pentru a produce şi a avea continuitate , aceasta
trebuie sa aiba la bază un capital , fie el din resurse propriu sau imprumutate .
Asadar Biofarm , o firma prestigioasa , producătoare de medicamente şi suplimente
alimentare a apelat la mai multe forme de finanţare precum: Resurse bănesti din activitatea
proprie, din credite bancare şi de pe piatţa financiara.
Pe baza acestor resurse băneşti mobilizate la dispoziţia întreprinderii se asigură realizarea de
investiţii, formarea stocurilor necesare producţiei, efectuarea unor cheltuieli de producţie şi să
acopere alte cheltuieli.
Firma Biofarm poate recurge la mai multe tipuri de finanţări:
După durată

 Finanţare pe termen lung precum :creşterea de capital , împrumut obligatoriu prin


emisiune de obligaţiuni,,împrumut bancar pe termen lung , finanţarea prin leasing,
credite bancare pe termen lung, subvenţii şi amortizarea obligaţiunilor
 Finanţarea pe termen mediu precum:credite bancare şi/sau credite obligatare
 Finanţarea pe termen scurt precum:credite bancare/furnizor şi datorii salariale/fiscal

După scopul în care sunt utilizate

 pentru investiţii-amortizare, operaţiuni financiare ,exploatare( producţie)

După gradul de rambusabilitate


 Rambursabile (datorii comerciale , datorii salariale , credite , datorii fiscal)
 Nerambursabile (amortizarea , subvenţiile , finanţările europene , sponsorizările ,
donaţiile )
 Sursele de finanţare se împart în :

• o parte din profitul net destinat a fi


Interne investit
• rezerve formate din urma repartizării
profitului
( se bazează pe resursele
generate de agentul • sume din vanzare
economic investitor) • etc.
Surse de
finanţare
Externe • resurse atrase
• resurse împrumutate
(este o alternativă pentru
investitori,atunci când nu se 7
poate recurge la
autofinanțare)
2.1 Descrierea surselor de finanţare la compania Biofarm S.A.
pentru perioada 2012-2014

Firma Biofarm S.A. recurge la împrumuturi doar în primul an al acestui exerciţiu , iar in
rest are la baza autofinanţare obţinute din capital propriu, capital subscris varsat, creante ,
venituri din exploatare , venituri financiare , venituri extraordinare si venituri totale.

An 2014 2013 2012


Capital Propriu 168.798.960,00 175.887.136,00 164.539.257,00
Capital subscris vărsat 109.486.152,00 109.486.152,00 109.486.150,00
Creanţe 73.811.544,00 64.361.892,00 55.970.393,00
Venituri totale 146.572.112,00 124.745.104,00 111.391.405,00
Datorii ce trebuie 0 0 16.409,00
plătite intr-o perioadă
mai mare de un an

200

180

160

140

120

100
2014
80 2013
2012
60

40

20

0
Capital propriu Capital subscris Creanţe Venituri totale Datorii ce trebuie
varsat plătite într-o
perioadă mai
mare de un an

Figura 2 :Structura surselor de finanţare

8
Indicator de lichiditate : cu ajutorul acestui indicator , ne putem da seama dacă firma
Biofarm îşi poate onora obligaţiile pe termen scurt
Rata autonomiei (stabilitaţii)financiare: Acest indicator arată raportul capitalul
propriu şi capitalul permanent, astfel putem deduce daca Biofarm apelează la credite pentru
finanţarea investiţiilor (cu cât capitaluriile proprii sunt mai mari, cu atat societatea apelează
mai puţin la credite pentru finanţarea investiţiilor)
Gradul de autonomie financiara :Acest indicator arată limita pâna la care Biofarm
işi finanţează activitatea prin împrumuturi(credite, datorii la stat ,furnizori, etc.)Situaţia
recomandată este de a se situa în jur de 50%, în cazul în care aceasta se află în afara
recomandării rezultă urmatoarele situaţii : a) în cazul în care aceast indicator se află sub
30% arată o atitudine rezervată în apelarea la credite şi imprumuturi b)în cazul în care acest
indicator se afla peste 80% arată o dependenţă de împrumuturi , situaţie nerecomandată.

Denumire Formula 2014 2013 2012


indicator
Lichiditate Active circulante/datorii
97.033.320,00 98.883.696,00 92.623.722,00
generală curente nete
Rata Capital propriu/pasivul
autonomiei bilantier*100 90.330363% 96.433415% 92.712297%
financiare
Gradul de Datorii totale/Active
18.195073% 15.342803% 16.32091%
îndatorare totale*100

9
Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a
factorilor de influenţă (pentru ultimele trei exerciţii
financiare)

Structura capitalurilor proprii la compania Biofarm în perioada 2012-


2014
2014 2013 2012
Capital subscris varsat 109486152 109486152 109486150
Rezerve 10409454 9058487 10409454
Reserve din reevaluare 587.711 587.711 587.711
Rezultat raportat 16844294 16.844.294 16.844.295
Rezutat exerciţiu financiar 27244954 29115340 23613457
Capitaluri proprii - Total 168798.960 175887136 164539257

120000000

100000000

80000000

60000000 2014
2013
40000000
2012

20000000

0
Capital subscris Rezerve Reserve din Rezultat Rezutat
varsat reevaluare raportat exerciţiu
financiar

10
Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate
(pentru ultimele trei exerciţii financiare)

Structura resurselor împrumutate la compania Biofarm în


perioada 2012-2014

2014 2013 2012


Datorii ce trebuie
platite intr-o perioada 37.935.688,00 32.308.794,00 32.375.044,00
de un an - Total
Datorii comerciale -
furnizori (pana la un 31.962.384,00 26.202.910,00 26.445.557,00
an)
Datorii ce trebuie
platite intr-o perioada
0 0 16.409,00
mai mare de un an -
Total
Venituri in avans
7.248,00 7.248,00 7.248,00

11
Bibliografie:

 Surse: http://caam.utm.md/files/docs/ANTREPRENORIAT_c10.pdf
 http://portal.feaa.uaic.ro/licenta/comuneAn2/Finante/Documents/suport%20cu
rs%20Finante%20zi%20economic%202015_2016.pdf
 http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.a
spx?s=BIO
 http://www.biofarm.ro/
 http://www.firme.info/biofarm-sa-cui341563/
 http://www.scritub.com/management/marketing/Analiza-mediului-de-
marketing-211112123.php
 http://www.firme.info/fabricarea-produselor-farmaceutice-baza-preparatelor-
farmaceutice-COD-CAEN-21/fabricarea-preparatelor-farmaceutice-COD-
CAEN-2120.html
 https://econ.ubbcluj.ro/documente2013/Material%20licenta%20FINANTE%2
0si%20BANCI,%20linia%20romana%20-%202013-2014.pdf
 Wikipedia Biofarm https://ro.wikipedia.org/wiki/Biofarm
 http://www.macrostandard.ro/indicatori_analiza_financiara.html
 http://www.ase.ro/upcpr/profesori/960/CIG_2012-
2013_Seminar%20Bilant.pdf
 http://www.tradeville.eu/tradepedia/capital-propriu

12

S-ar putea să vă placă și