Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea .........................

REGISTRUL-JURNAL

Nr. pagină ......

Nr. Documentul Simbol conturi Sume


Data înreg. Explicaţii
crt. (felul, nr., data) Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8

14-1-1
Întocmit, Verificat,