Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Departamentul Psihologie
Master Psihologie clinică și intervenție psihologică
Disciplina Intervenții în adicție
Prof. univ. Dr. Mihaela Minulescu

Gruparea modulară a temelor.

Modul I: 14 octombrie

Perspective multidisciplinare asupra adicției (ce este, tipuri și manifestări specifice, abordări
medicale, psihologice, socio-culturale).
Date contemporane privind dezvoltarea creierului și condiția neuropsihică a adictivului;
dependențele de droguri.
Fața umană a comportamentului adictiv. Atașament, boală și adicție

Bibliografie
Douglas, B., James, P., 2014, Common Presenting Issues in Psychotherapeutic Practice, Sage:
London
Buser, S., 2014, DSM-5 Insanely Simplified. Unloking the spectrum within DSM-5 and ICD-
10.Chiron Publ.: Asheville
Carneci D., 2013, Introduere în neuroștințe, Editura Fundației Romania de Maine
Foote, J., Wilkens, C., Kosanke. N., Higgs, S., Beyond Addiction. How Science and Kindness
help people change, Scribner and Simon & Schuster: New York (What is addiction; How to
help- start where you are; Goals and problems; Positive communication; Reinforcement: the
driver of Change; Consequences; Treatment options, Suggesting Treatment; During Treatment;
Live your life – Self Care II: Building a Life)
Mate G.,2008, In the realm of Hungry Gosts, Close Encounters with Addiction, Ed. Vintage:
Canada
Peele, S., Brodsky, A., 1991, The Truth about Addiction and Recovery. Why 12 steps programs
are not the only answer and How you can recover without Treatment, Simon & Schuster: New
York

Materiale internet
https://www.youtube.com/watch?v=WfR3v7inC7Y Gabor mate, on how addiction changes the
brain
https://www.youtube.com/watch?v=DzXKxI693hk GaborMate Brain Development &
Addiction with Dr. Gabor Maté https://www.youtube.com/watch?v=BpHiFqXCYKc

https://www.youtube.com/watch?v=x9cvEa5qFQc Gabor Mate: Attachment, Disease, and


Addiction
https://www.youtube.com/watch?v=1h4Yea2dG8U Gabor Mate: Human Face of Addictive
Behavior
https://www.youtube.com/watch?v=-DtVP0oKnCw G Mate Women, Addictions and FASD -
Public Keynote Address
https://www.youtube.com/watch?v=17eS_lQNtdU G Mate Gabor Maté M.D - The Biology of
Loss and Recovery (2015, Stress resilience conference)
https://www.youtube.com/watch?v=UQRIwtC-wuM G.Mate Dr. Gabor Maté: Emotional
Eating and Addiction
https://www.youtube.com/watch?v=E20ByfEHeZw
G Mate, Conversation About Addiction with Gabor Maté and Arold Langeveld.
https://www.youtube.com/watch?v=6A-LIlZ3ieI Gabor Mate Psychedelics in Unlocking the
Unconscious: From Cancer to Addiction.
https://www.youtube.com/watch?v=fMyd1QOP3mw Nature of Things: Addiction Specialist Gabor
Maté Ventures Outside Western Medicine

Modul II: 24 noiembrie

Abordare psihodinamică a adicției și a intervențiilor specifice:


Diferența dintre abordarea tradițională în consiliere și psihoterapie și abordarea
psihodinamică, cu accent pe psihanaliza jungiană.
Condiția eului și compulsivitatea conținuturilor inconștiente în situația unui eu instabil,
infantil, fără autonomie).
Lumea interioară a traumei în relația primară și conținere în relația cu adictivul.
Condiția emoțională și relația cu adictivul în intervențiile de clarificare și reformulare.
Aspecte specifice privind conținerea și limitele.
Tehnici psihodinamice de intervenție în exprimarea condiției interioare: desenul, sandplay,
analiza de simbol.
Bibliografie:
Kalsched D., 1996, The Inner World of Trauma, The Archetypal Desenses of the Personal
Spirit, Routledge: New York
Leonard Scierse, L., 1982, The wounded woman. Healing Father-Daughter Relationship,
Swallow Press: Athens
Minulescu, M. 2016, Complexele. Creativitate sau distructivitate Editura Trei: București
Sidoli, M., 2000, When the body speaks: The archetypes in the body, Routledge: Canada, USA
(1. Archetypes at Birth)

Filme internet
https://www.youtube.com/watch?v=z3h4n-_NEgU Marion Woonman, addiction to perfection
https://www.youtube.com/watch?v=Ptns8QK7TPY Marion Woodman Unconscious
https://www.youtube.com/watch?v=eTBs-2cloEI Jung, Face to Face
https://www.youtube.com/watch?v=O67a8_XXqK4 The World Within - C.G. Jung in His
Own Words
https://www.youtube.com/watch?v=ZIz5P3zketE Jung, Man and His Symbols (eBook)
https://www.youtube.com/watch?v=8bBA0LYK7Sk Linda Leonard

Modul III: 15 decembrie 2017

Specificul tulburărilor de nutriție: Obezitate, anorexia nervosa și reprimarea feminității.


Alcoolismul (caracteristici centrale ale personalității și complexele parentele). Specificul
focalizării intervențiilor.
Dependența de jocuri și caracteristici în abordare și intervenție.
Probleme speciale în adicție: alcoolul, nicotina, medicația, familia, populația feminină,
adolescenții.
Aspecte etice pentru profesioniștii care lucrează cu persoane dependente.

Bibliografie
Bauer, J., 1982, Alchoolism and woman. The Backgound and the Psychology, Inner City
Books: Toronto
Rizeanu, S. 2012, Dependenta de jocuri de noroc. Ghid de ajutor pentru jucatorii patologici de
noroc si familiile acestora, Ed. Universitară: București
Stewart Ch.T., 2012, New Ideas about Eating Disorders. Human Emotions and the Hunger
Drive, Routledge: New York (A new view of the etiology of Anorexia and bulimia:
Dissociation of the Hunger – satiety drive; Psychological treatment of eating disorders: Solve
et coagula; Primary prevention of eating disorders; Interest and Joy in infacy)
Tjeltveit A. C., 1999, Ethics and Values in Psychotherapy, Routledge: London
Woodman, M., The Owl was a Baker’s Daughter. Obesity, Anorexia Nervosa and the
Repressed Feminine.Inner City Books: Toronto

Proiectul de examen
Cazuri selectate din cartea:
Descriere proiect de examen: Selectarea și studiul unui caz prezentat în lucrarea lui Parent,
J.D., 2015, Hearts & Scars. 10 Human Stories of Addiction. Evaluarea condiției psihice a
persoanei. Care au fost factorii determinanți, caracteristici psihologice privind condiția eului,
nivelul și formele vieții emoționale, capacitatea de control). Evaluarea procesului descris spre
vindecare; care au fost factorii/etapele procesului de revenire?
Observații: Proiectul se referă la un caz selectat din cartea respectivă și nu trebuie atașat cazul
sau traducerea cazului. Când realizați analiza acestui caz va veți referi inclusiv la autori, fundal
teoretic etc.
NU există o obligativitate legată de numărul de pagini în afara precizării unui maxim de 4-6
pagini.

Parent, J.D., 2015, Hearts & Scars. 10 Human Stories of Addiction, Modern Minimalist
Press

Notarea
Nota 5 (unde nota 1 este din oficiu, pentru prezentarea bazală a condiției cazului selectat fără
analiza psihologică a procesului sau cu erori/confuzii minore)
Nota 10 (unde un nota 1este din oficiu, iar studentul are un minim de prezențe la seminarele
modulare în care a intervenit in discuții)
Bibliografie
Obligatorie minimala
Douglas, B., James, P., 2014, Common Presenting Issues in Psychotherapeutic Practice, Sage:
London
Minulescu M., 2016, curs Blackboard
Minulescu, M. 2016, Complexele. Creativitate sau distructivitate Editura Trei: București
Parent, J.D., 2015, Hearts & Scars. 10 Human Stories of Addiction, Modern Minimalist
Press
Stewart Ch.T., 2012, New Ideas about Eating Disorders. Human Emotions and the Hunger
Drive, Routledge: New York
Materiale internet
https://www.youtube.com/watch?v=WfR3v7inC7Y Gabor mate, on how addiction changes the
brain
https://www.youtube.com/watch?v=DzXKxI693hk GaborMate Brain Development &
Addiction with Dr. Gabor Maté
https://www.youtube.com/watch?v=x9cvEa5qFQc Gabor Mate: Attachment, Disease, and
Addiction
https://www.youtube.com/watch?v=1h4Yea2dG8U Gabor Mate: Human Face of Addictive
Behavior
https://www.youtube.com/watch?v=-DtVP0oKnCw G Mate Women, Addictions and FASD -
Public Keynote Address
https://www.youtube.com/watch?v=17eS_lQNtdU G Mate Gabor Maté M.D - The Biology of
Loss and Recovery (2015, Stress resilience conference)
https://www.youtube.com/watch?v=UQRIwtC-wuM G.Mate Dr. Gabor Maté: Emotional
Eating and Addiction
https://www.youtube.com/watch?v=E20ByfEHeZw
G Mate, Conversation About Addiction with Gabor Maté and Arold Langeveld
https://www.youtube.com/watch?v=6A-LIlZ3ieI
Gabor Mate Psychedelics in Unlocking the Unconscious: From Cancer to Addiction - Gabor
Mate (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=z3h4n-_NEgU Marion Woonman, addiction to perfection
https://www.youtube.com/watch?v=Ptns8QK7TPY Marion Woodman Unconscious
https://www.youtube.com/watch?v=eTBs-2cloEI Jung, Face to Face
https://www.youtube.com/watch?v=O67a8_XXqK4 The World Within - C.G. Jung in His
Own Words
https://www.youtube.com/watch?v=ZIz5P3zketE Jung, Man and His Symbols (eBook)
https://www.youtube.com/watch?v=8bBA0LYK7Sk Linda Leonard

Suplimentara
Bauer, J., 1982, Alchoolism and woman. The Backgound and the Psychology, Inner City
Books: Toronto
Buser, S., 2014, DSM-5 Insanely Simplified. Unloking the spectrum within DSM-5 and ICD-
10.Chiron Publ.: Asheville
Foote, J., Wilkens, C., Kosanke. N., Higgs, S., Beyond Addiction. How Science and Kindness
help people change, Scribner and Simon & Schuster: New York (What is addiction; How to
help- start where you are; Goals and problems; Positive communication; Reinforcement: the
driver of Change; Consequences; Treatment options, Suggesting Treatment; During Treatment;
Live your life – Self Care II: Building a Life)
Kalsched D., 1996, The Inner World of Trauma, The Archetypal Desenses of the Personal
Spirit, Routledge: New York
Leonard Scierse, L., 1982, The wounded woman. Healing Father-Daughter Relationship,
Swallow Press: Athens
Mate G.,2008, In the realm of Hungry Gosts, Close Encounters with Addiction, Ed.
Vintage: Canada
Parent, J.D., 2015, Hearts & Scars. 10 Human Stories of Addiction, Modern Minimalist
Press
Peele, S., Brodsky, A., 1991, The Truth about Addiction and Recovery. Why 12 steps programs
are not the only answer and How you can recover without Treatment, Simon & Schuster: New
York
Rizeanu, S. 2012, Dependenta de jocuri de noroc. Ghid de ajutor pentru jucatorii patologici de
noroc si familiile acestora, Ed. Universitară: București
Sidoli, M., 2000, When the body speaks: The archetypes in the body, Routledge: Canada,
USA (1. Archetypes at Birth)
Stewart Ch.T., 2012, New Ideas about Eating Disorders. Human Emotions and the Hunger
Drive, Routledge: New York (A new view of the etiology of Anorexia and bulimia:
Dissociation of the Hunger – satiety drive; Psychological treatment of eating disorders: Solve
et coagula; Primary prevention of eating disorders; Interest and Joy in infacy)
Woodman, M., The Owl was a Baker’s Daughter. Obesity, Anorexia Nervosa and the
Repressed Feminine.Inner City Books: Toronto

Facultativa Cadrul legislativ în Romînia:


Metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în
carieră în sistemul de învăţământ superior din România din 19.11.2014, Text publicat în M.Of.
al României în vigoare de la 24.11.2014
Legea Asistenței sociale LEGE Nr. 292 din 20 decembrie 2011
Agenția Națională Antidrog, 2014, Raport Național privind Situația drogurilor. România, noi
evoluții și tendințe.
Ghid Prevenire abuz de substanțe în adolescență (selecție).

S-ar putea să vă placă și