Sunteți pe pagina 1din 2

BREVIAR DE CALCUL

Dimensionarea staţiilor de pompare ape uzate


Având în vedere topografia terenului care nu permite pante semnificative de scurgere
gravitaţională, pe traseele colectoarelor pincipale şi secundare s-au prevăzut 2 staţii de pompare ape
uzate (SPAU) utilate cu pompe tocătoare pentru ape uzate menajere.

Colectorul principal CP1


1. SPAU1
Calculul volumului de înmagazinare al căminului staţiei de pompare
- Se consideră un timp de acumulare de cca. 15 minute.
Vi = 16,38 mc/h x 0,25 h = 4,09mc
- Diametrul căminului D = 2,00 m
- Înălţimea utilă de înmagazinare:
V
hu = i2 = 1,30 m
r

- Înălţimea minimă de protecţie a pompelor: hp = 0,60 m


- Adâncimea canalului(conductei) la intrare în cămin, hi:
CT = 56,20m
CRC = 54,46m
hi = CT- CRC = 56,20m – 54,46m = 1,74m

- Înălţimea totală a căminului


H= hu + hp + hi = 1,30m + 0,60m + 1,74= 3,64m
Se aproximează la H = 4,00 m

Calculul înălţimii de pompare a pompelor


- Cota terenului la staţia de pompare SPAU 1: 56,20m = ±0,00
- Nivelul minim al apei în cheson:
Nmin = CT – H + hp = 56,20m – 4,00m + 0,60m = 52,80 m
Nmin = 52,80 m
- Cota maxima pe traseul conductei de refulare , Cref = 66,00 m
- Hpompare = Hgeodezic + hr + hl

Hgeodezic = 66,00m – 52,80m = 13,20 m


Pierderea de sarcină pe conducta de refulare Dn 110mm, având L = 1568 m, la debitul
Q = 4,55 l/s, hr = 3,0 m
Pierderea de sarcină locală: hl = 0,5 m
- Înălţimea de pompare:
Hp = Hgeodezic + hr + hl = 13,20m + 3,00m + 0,5m = 16,70 m
Se aleg 2 pompe (1A +1R) cu convertizor cu caracteristicile:
Qp = 4,55 l/s
Hp = 20mCA

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Colectorul secundar CS14 si CS15 cu descărcare ȋn colectorul secundar CS13
2. SPAU2
Calculul volumului de înmagazinare al căminului staţiei de pompare
- Se consideră un timp de acumulare de cca. 20 minute.
Vi = 2,05 mc/h x 0,33h = 0,67 mc
- Diametrul căminului D = 1,10 m
- Înălţimea utilă de înmagazinare:
V
hu = i2 = 0,70 m
r

- Înălţimea minimă de protecţie a pompelor: hp = 0,60 m


- Adâncimea canalului(conductei) la intrare în cămin, hi:
CT = 67,75m
CRC = 65,48m
hi = CT- CRC = 67,75m – 65,48m = 2,27 m

- Înălţimea totală a căminului


H= hu + hp + hi = 0,70m + 0,60m + 2,27m = 3,57m
Se aproximează la H = 4,00 m

Calculul înălţimii de pompare a pompelor


- Cota terenului la staţia de pompare SPAU 2: 67,75m = ±0,00
- Nivelul minim al apei în cheson:
Nmin = CT – H + hp = 67,75m – 4,00m + 0,60m = 64,35 m
Nmin = 64,35 m
- Cota în căminul de refulare, Cref = 69,40 m
- Hpompare = Hgeodezic + hr + hl

Hgeodezic = 69,40m – 64,35m = 5,05 m


Pierderea de sarcină pe conducta de refulare Dn 110mm, având L = 312,00 m, la debitul
Q = 0,57 l/s, hr = 0,5 m
Pierderea de sarcină locală: hl = 0,5 m
- Înălţimea de pompare:
Hp = Hgeodezic + hr + hl = 5,05m + 0,5m + 0,5m = 6,05m
Se aleg 2 pompe (1A +1R) cu caracteristicile:
Qp = 0,57 l/s
Hp = 10 mCA

Din considerente tehnice şi de amplasament s-a adoptat soluţia unei SPAU prefabricată,
etanşă, din polietilenă, echipată cu sisteme antirefulare şi robinet de reţinere, montată la nivelul
terenului cu capac carosabil.

Întocmit,
Ing. Adam Marius

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -