Sunteți pe pagina 1din 1

ARBORELE PROBLEMELOR

 Una din principalele tehnici apecifice utilizate în analiza problemelor este arborele
problemelor, care permite analiza unei situaţii existente, identificarea problemelor cheie
în contextul acestora.

 Arborele problemelor este o tehnică utilă în activitatea de identificare şi documentare a


problemei, dar şi cea pentru definire a scopului, obiectivelor , rezultatelor
aşteptate.Această tehnică are la bază idea că orice problemă este cauzată de existenţa şi
acţiunea a o serie de factori şi că, la rândul ei, reprezintă o cauză pentru alte probleme.

 Tehnica presupune o serie de paşi:


-enunţarea cât mai multor probleme existente la un moment dat
-identificarea legăturilor de cauzalitate între problemele identificate şi dispunerea
problemelor în ordinea dată de aceste legături
-alegerea problemei care, din punct de vedere al organizaţiei, este rezolvabilă, şi
care, odată rezolvată, poate determina o serie de rezultate importante pentru grupul de beneficiari
si pentru organizaţie
-considerarea problemelor care concură la existenţa problemei alese ca fiind cauze
şi a celor care derivă din problema respectivă ca fiind efectele acesteia şi stabilirea obiectivelor
pornind de la cauze şi a rezultatelor aşteptate pornind de la efecte.

 Factorii care au dus la elaborarea acestui proiect sunt:


-automatizarea tuturor statiilor de reglare masurare gaze naturale;
-necestitatea de control de la distanta asupra statiei;
-control mai bun in caz de situatii de urgenta;
-schimbarea traseului gazelor de la distanta;
-politica ANRE este în concordanţă cu politica legislativa a Romaniei