Sunteți pe pagina 1din 20

SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA

Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire


Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

Proiect nr. 217/2010


DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZATIA DE
CONSTRUCTIE

SPALATORIE AUTO si imprejmuire


SAT BOSANCI, COMUNA BOSANCI – Jud. Suceava

Faza : D.T.A.C. (extras P.T.)

Beneficiar : SPOIALA LIDIA SI SPOIALA IOAN

Proiectant general : S.C TOPGEOSYS S.R.L. -


SUCEAVA

Director ing. Jugariu Adrian


Sef proiect : ing. Jugariu Adrian
Pr.spec. arh. : arh.Dumitriu Elena
Pr.spec.rezistenta : ing. Apetroaei N.
Pr.spec.instalatii : ing. Chirap N.

-Suceava , iulie 2010 -


SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

Proiect: SPALATORIE AUTO+IMPREJMUIRE

Benef. : SPOIALA LIDIA SI SPOIALA IOAN

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

A. PIESE SCRISE :
1. PAGINA DE TITLU
2. BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE
3. MEMORIU TEHNIC – ARHITECTURA
4. MEMORIU TEHNIC - REZISTENTA
5. MEMORIU TEHNIC – INST.ELECTRICE INTERIOARE
6. MEMORIU TEHNIC – INST.SANITARE INTERIOARE
7. MEMORIU TEHNIC – INST.TERMICE INTERIOARE
8. ESTIMARE VALORICA
9. CERTIFICAT DE URBANISM
10.ACTE DE PROPRIETATE
B. PIESE DESENATE :
A00 – PLAN DE INCADRARE IN ZONA - sc. 1:5000
A01 – PLAN DE SITUATIE - sc. 1:500
A1 – PLAN PARTER - sc. 1:100
A2 – FATADA LATERALA STANGA + FATADA LATERALA
DREAPTA - sc. 1:100
A3 – FATADA PRINCIPALA + FATADA POSTERIOARA
- sc. 1:100
A4 –SECTIUNE A-A - sc. 1:100
A5 – PLAN INVELITOARE - sc. 1:100
R1 – PLAN FUNDATII - sc. 1:50
R2 –DETALII FUNDATII - sc. 1:25
R3 – CADRU TRANSVERSAL CURENT - sc. 1:50
R4 – CADRU TRANSVERSAL FRONTON - sc. 1:50
R5 – CADRU LONGITUDINAL AX A - sc. 1:50
R6 – CADRU LONGITUDINAL AX B - sc. 1:50
R7 – ANSAMBLU ACOPERIS - sc. 1:50

SEF PROIECT,
Ing. Jugariu Adrian
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA

1. DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA INVESTITIEI:

 SPALATORIE AUTO si imprejmuire


 SAT BOSANCI, COMUNA BOSANCI – Jud. Suceava

1.2. TEMA PROIECTULUI:

 Se solicita un proiect pentru AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, pentru


spalatorie auto si racorduri la retelele edilitare.

1.3. BENEFICIAR:
SPOIALA LIDIA SI SPOIALA IOAN
Sat Bosanci, comuna Bosanci, judetul Suceava

1.4. AMPLASAMENT:

Amplasamentul locuintei se afla in Sat Bosanci, comuna Bosanci, judetul


Suceava

 Terenul, in suprafata totala de 711,0 mp, identic cu parcela 218/2, conform


cartii funciare nr. 9549 a comunei cadastrale Bosanci este situat in
intravilanul satului si comunei Bosanci, judetul Suceava si este proprietatea
lui SPOIALA LIDIA, casatorita, conform contractului de vanzare-cumparare
nr. 3301 din 14.11.2006.

Prezentul proiect -Documentatie tehnica pentru autorizatie de construire - este


documentaţia prin care se stabilesc condiţiile în care va fi amplasata constructia cu
destinatia de: spalatorie auto si imprejmuire si va trata: propunerile privind limitele
proprietatilor ,condiţii de conformare a construcţiei în parcelă, regimul de construire,
regimul de înălţime, norme de însorire şi iluminat natural, aspectul exterior al clădirii.
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

2. DATE TEHNICE

2.1. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI:


 categoria de folosinta - parcela constructii;
 suprafata parcelei - S = 711 mp.
 conditii de fundare - teren bun de fundare;
se vor corecta pantele pentru a inlesni scurgerea apelor meteorice si
indepartarea lor de la constructii.
 Zona seismica conf. Normativ P100-1/2006 IMR-100ani, ag=0,16g,Tc=0,7
 Zona eoliana conf. Cod NP 082-04 IMR-50ani, Vv=38m/sec, qref= 0,7 kPa
 Zona de zapada conf. Cod CR 1-1-3-2005 IMR-50ani, Sok=2,5 kN/mp
2.2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI
PROIECTATE:
 tipul constructiei - noua
 functiunea - spalatorie auto
 regimul de inaltime -P
 suprafata construita - Sc = 93 mp
 suprafata desfasurata - Sd = 93 mp
 suprafata utila - Su = 90 mp
 inaltime coama - Hc = 5.20 m
 inaltime streasina - Hs = 4.00 m
 categoria de importanta, conf. HG 261/94 - “D” - redusa
 clasa de importanta, conf.P.100/92 - a IV-a - redusa
 gradul de rezistenta la foc - III
(ignifugarea este obligatorie si se va
realiza conform Normativului C58/96)
 P.O.T. = 13.08 %
 C.U.T. = 0.131
2.3. CONSIDERENTE ARHITECTURALE si FUNCTIONALE
 Functiunea propusa este de SPALATORIE, desfasurata pe un singur nivel –
parter.
Parterul cuprinde:
- Spalatoria auto – S =85.05 mp
- Grup sanitar - S = 4.95 mp
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

 Constructia este orientata in asa fel incat sa fie asigurate conditiile normale
de ventilare, insorire si iluminare naturala a acesteia.
 Functiunea constructiei si dispunerea ei sunt conform solicitarilor
beneficiarului.
 La parter, accesul se va face printr-o rampa avand o panta de 11.50 %.

Finisaje interioare:
- pardoseala va fi din ciment rolat;

Finisaje exterioare:
- tencuiala mecanica la soclu.;
- tamplarie din PVC, cu geamuri termopan;
- invelitoare din tabla pe acoperisul din structura metalica;
- jgheaburi si burlane din tabla;

2.4. STRUCTURA CONSTRUCTIVA


 Sistemul constructiv adoptat este urmatorul:
a) Infrastructura constructiei va fi alcatuita din :
fundatii izolate sub stalpi astfel:
- beton egalizare C4/5
- beton in blocuri C 6/7.5
- beton in elevatii (soclu) C 12/15
- beton in grinzi fundatii C 12/15
- otel beton OB 37, PC 52
- planseu parter C12/15;

b) Suprastructura constructiei se va realiza astfel:


- structura va fi cu stalpi metalici tip I - HEA 220.
- Peretii vor fi realizati din panouri sandwish cu table multistrat.
- planseul de la parter, va fi din beton armat C12/15 ;
- Armarea planşeului se va realiza cu sarma STNB 200x200x8.
- structura principal a acoperisului va fi din grinzi cu inima plina tip I – IPE
270
- Structura secundara a acoperisului (pane) este realizata din profile
laminate.
- invelitoarea va fi din tabla.
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

3. DESCRIEREA FUNCTIONALA A ACCESULUI :


Se asigura spatii de parcare pentru traficul indus in zona incintei calculate
conform HG525/1996 si Normativ P132-93 corespunzator cererii de locuri,necesitatilor
functionale si conditiilor locale.

a.Numarul de locuri necesare pentru parcarea autoturismelor


Avind in vedere categoria constructiei, gradul de confort si spatiul disponibil de
beneficiar,a rezultat ca fiind necesare doua locuri de parcare
b.Tipul parcajului,conditii de amplasare si capacitatea de parcare
Parcajele sunt de categoria I fiind amenajate la sol destinate doar autoturismelor.
Latimea totala a locurilor de parcare este de 6.00 cu lungimea de 5.00m.
La amenajarea acestor spatii se are in vedere prevederile normelor generale de
stingere a incendiilor asigurindu-se un pichet de incendiu la parcare , la o distanta de
minim 18,00m fata de cladire .

Corelarea cu principalele articole din Ordin 21 / N / 10.04.2000

A. art. 18 - amplasarea faţă de drumurile publice.


Terenul de amplasament se află pe partea dreapta a drumului judetean DJ 208 A
cu doua accese auto la nord si nord est accese directe pietonale si
carosabile.Traversarea santturilor se va realiza peste 2 podete dalate de beton monolit
de 5.00 m lungime.
Imprejmuirea se va realiza din plasa impletita 45x1.4, legata de stalpi metalici cu
diametru Dn 121 mm, incastrati in fundatii de beton B50.
Astfel se respecta urmatoarele:
 Distanta constructiei fata de axul strazii de 27.15 m pe partea din nord si 31.60
m pe fata de nord est;
 Distanta imprejmuirii fata de axul drumului de 8.60 m pe partea din nord si 14.05
m pe fata de nord est ;

B. art. 23 - amplasarea faţă limitele proprietatii

Se respecta distantele minime impuse prin Codul Civil Roman, de 60cm fata
de limita proprietatii pe latura cladirii fara ferestre si de min 1,90m pe celelalte
laturi si anume:

- 3.15 m fata de limita de nord

- 11.20 m fata de limita de sud

- 17.85 m fata de limita de est

- 7.15 m fata de minita de vest


SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

4 PREVEDERI PE LINIE DE APARARE CIVILA


Constructia fiind de importanta redusa fara subsol si avind suprafata desfasurata
sub 400,0mp, nu s-a prevazut amenajarea unui ADAPOST DE APARARE CIVILA.

5. UTILITATI:

Alimentarea cu apa se propune se va realiza prin bransarea la reteaua de apa potabila a


comunei Bosanci, iar instalatia va asigura debitul pentru alimentarea cu apa a tuturor
punctelor de consum in cladirea proiectata. Conducta de alimentare cu apa va fi din
teava din polietilena PEHD si se va monta sub adancimea de inghet (> -1.10m), pe un
pat de nisip , conform prevederilor producatorului. Acest traseu alimenteaza direct
statia de spalare auto , prin intermediul unui camin de robinete, nou proiectat, situat pe
proprietatea lui Spoiala Lidia.

 Acces carosabil si pietonal: constructia are acces auto si pietonal la drumul


judetean DJ 208 A.
 Racord la retelele electrice existente in zona, conform proiect elaborat de o
firma autorizata.
 Deversarea apelor uzate menajere se face in bazinul vidanjabil ce are
capacitatea de 20 mc si este amplasat in incinta spalatoriei. Tubulatura este
din policlorura de vinil (PVC) si se va amplasa la o adancime de -1,70m pe un
pat de nisip, conform prevederilor producatorului. Imbinarea conductei se
face prin mufare cu garnituri profilate din cauciuc. Acest traseu este prevazut
cu doua camine de schimbare a directiei CM 1si CM 2 ce au si rolul de a
colecta instalatia menajera interioara a grupului sanitar al spalatoriei auto.
Evacuarea apelor uzate ce provin de la spalatoria auto se face gravitational
in Desnisipator/separator grasimi.
Deznisipatorul / separatorul de grăsimi, cu un volum util de 2 mc, de tip
vertical, permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională şi
separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm.
Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitaţional, pe masura acumularii
acestora, într-un Bazin de colectare grasimi cu volumul util de 2 mc.
In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanţelor organice,
biopreparate de tip BICHEM DC 2000 GL si BICHEM DC Biosock 2000
FL. Dupa umplerea bazinului grasimile sunt evacuate prin vidanjare o data la
cca 12 luni sau manual cu galeata de personalul de exploatare. Grasimile
stabilizate cu biopreparate pot fi refolosite ca hrana pentru animale (caini,
pisici). Nisipul se va pune in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de
depozitare pentru scurgere. Apa uzata din care s-au eliminat grasimile si
nisipul ajunge in bazinul vidanjabil.
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

6.IGIENA SI SANATATEA UTILIZATORILOR

 Igiena aerului
Spatiul este calculat pentru a asigura volumul de aer necesar.
 Ventilarea spatiilor
Toate spatiile sunt ventilate natural prin ochiul mobil al ferestrei si prin usi.
 Iluminatul natural
Toate spatiile sunt iluminate natural prin intermediul usilor.

7.PREVEDERI P.S.I. si DE PROTECTIA MUNCII

Conform tabel 2.2.2. din normativ P118/1999 -  Normativ de siguranţa la foc a


construcţiilor , avand în vedere sistemul constructiv propus, cladirea se încadreaza în
gradul III R.F.
Prin amplasarea construcţiei în teren se asigura conform articolului 5.2.9,
accesul auto specialelor în caz de incendiu pe cel puţin doua laturi.Astfel accesul
auto specialelor în caz de incendiu pe latura de nord si pe latura de nord-est .
În execuţie se vor respecta măsurile de protecţie a muncii şi de prevenire şi
stingere a incendiilor prevăzute în legislaţia în vigoare aplicabile categoriilor de lucrări
executate:
 Legea nr. 319 din 14 Iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006.
 Pentru a evita accidentarea trecătorilor prin căderea materialelor de la înălţime,
vor fi montate panouri de avertizare şi se va împrejmui zona de lucru;
 Muncitorii vor fi instruiţi şi vor semna instructajele de protecţia muncii înainte de
începerea lucrului;
 zona de lucru, la înălţime, se va împrejmui cu un parapet, iar muncitorii vor fi
echipaţi cu căşti de protecţie şi centuri de siguranţă;

Privind prevenirea şi stingerea incendiilor se vor aplica prevederile din legislaţia în


vigoare din care menţionăm:
 Legea nr. 307 din 12 Iulie 2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor;
 Norme metodologice din 18 septembrie 2006 de avizare şi autorizare privind
securitatea la incendiu şi protecţia civilă.
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

Pe parcursul execuţiei se vor respecta actele legislative şi normele în vigoare


privind evacuarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate în urma activităţii
de construire:
 Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor;
 Hotărâre nr. 162 din 20 februarie 2002 privind depozitarea deşeurilor (Monitorul
Oficial nr. 164 din 7 martie 2002).

Normative tehnice

Normativele tehnice avute în vedere la proiectare şi care se vor respecta în


execuţie sunt:
 C 169-88 – „Normativ privind executarea şi recepţionarea lucrărilor de
terasamente”;
 NP 112-04 – „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă”;
 CR 6-2006 – „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”;
 NE 012-99 – „Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton
armat”;
 NP 007-97 – „Cod de proiectare pentru structuri în cadre de beton armat”;
 NP 005-03 – „Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn”;
 NP 019-97 – „Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din
lemn”.
 P 100-1/2006 – Cod de proiectare seismică - Prevederi de proiectare pentru
clădiri;
 NP 040-2002 – Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea
hidroizolaţiilor la clădiri.
Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţie se vor aplica prevederile din
„Normativ pentru verificarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente”, indicativ –
C56-85.
Responsabilităţile constructorului, beneficiarului şi proiectantului privind
realizarea lucrărilor sunt cele stabilite în Legea privind calitatea în construcţii, nr.
10/1995.

INTOCMIT,
Arh. Dumitriu Elena
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

MEMORIU TEHNIC - REZISTENTA

Caracteristici principale ale amplasamentului:


 categoria de folosinta - parcela constructii;
 suprafata parcelei - S = 711 mp.
 conditii de fundare - teren bun de fundare;
se vor corecta pantele pentru a inlesni scurgerea apelor meteorice si
indepartarea lor de la constructii.
 Zona seismica conf. Normativ P100-1/2006 IMR-100ani, ag=0,16g,Tc=0,7
 Zona eoliana conf. Cod NP 082-04 IMR-50ani, Vv=38m/sec, qref= 0,7 kPa
 Zona de zapada conf. Cod CR 1-1-3-2005 IMR-50ani, Sok=2,5 kN/mp
Caracteristici principale ale constructiei proiectate:
 tipul constructiei - noua
 functiunea - spalatorie auto
 regimul de inaltime -P
 suprafata construita - Sc = 93 mp
 suprafata desfasurata - Sd = 93 mp
 suprafata utila - Su = 90 mp
 inaltime coama - Hc = 5.20 m
 inaltime streasina - Hs = 4.00 m
 categoria de importanta, conf. HG 261/94 - “D” - redusa
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

 clasa de importanta, conf.P.100/92 - a IV-a - redusa


 gradul de rezistenta la foc - III
 P.O.T. = 13.08 %
 C.U.T. = 0.131

A.INFRASTRUCTURA CONSTRUCTIEI va fi alcatuita din :


 Sistemul constructiv adoptat este urmatorul:
b) Infrastructura constructiei va fi alcatuita din :
fundatii izolate sub stalpi astfel:
- beton egalizare C4/5
- beton in blocuri C 6/7.5
- beton in elevatii (soclu) C 12/15
- beton in grinzi fundatii C 12/15
- otel beton OB 37, PC 52
- planseu parter C12/15;

Adancimea de fundare va fi de -1.45 m pentru fundatii.


Săpătura pentru fundaţii va depăşi stratul vegetal şi adâncimea de îngheţ,
hing=1.10m si se va asigura incastrarea talpilor fundatiilor din beton cu minim 20cm in
terenul bun de fundare;
Umpluturile langa fundatii si sub pardoseli se executa din material permiabil
compactat in straturi de 20 cm pana la obtinerea unui grad de compactare de minim
95%.
Elevaţiile vor fi tencuite cu un strat subţire de mortar impermeabilizant în dreptul
stâlpişorilor în vederea protecţiei armăturilor.
Pentru prevenirea infiltrării apelor meteorice se va realiza un dop de bitum între
trotuar şi elevaţia fundaţiilor.
La execuţia lucrărilor de săpături pentru fundaţii se va avea în vedere executarea
unei başe spre care să se scurgă apele meteorice care vor fi evacuate din incinta
săpăturilor.
In cazul in care se constata aparitia unor probleme mai deosebite de natura
geotehnica, ce ar necesita prezenta geotehnicianului pe o perioada mai indelungata de
timp in teren, de comun acord cu proiectantul general se va face o monitorizare
geotehnica a executiei.
La incheierea sapaturilor pentru fundatii, se va solicita prezenta pe santier a
geotehnicianului in vederea avizarii terenului de fundare si incheierea unui process
verbal de verificare a naturii terenului de fundare.

B.SUPRASTRUCTURA CONSTRUCTIEI se va realiza astfel:


SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

b) Suprastructura constructiei se va realiza astfel:


- structura va fi cu stalpi metalici tip I - HEA 220.
- Peretii vor fi realizati din panouri sandwish cu table multistrat.
- planseul de la parter, va fi din beton armat C12/15 ;
- Armarea planşeului se va realiza cu sarma STNB 200x200x8.
- structura principala a acoperisului va fi din grinzi cu inima plina tip I –
IPE 270
- Structura secundara a acoperisului (pane) este realizata din profile
laminate.
- invelitoarea va fi din tabla.

În execuţie se vor respecta măsurile de protecţie a muncii şi de prevenire şi


stingere a incendiilor prevăzute în legislaţia în vigoare aplicabile categoriilor de lucrări
executate:
 Legea nr. 319 din 14 Iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006.
 Pentru a evita accidentarea trecătorilor prin căderea materialelor de la înălţime,
vor fi montate panouri de avertizare şi se va împrejmui zona de lucru;
 Muncitorii vor fi instruiţi şi vor semna instructajele de protecţia muncii înainte de
începerea lucrului;
 zona de lucru, la înălţime, se va împrejmui cu un parapet, iar muncitorii vor fi
echipaţi cu căşti de protecţie şi centuri de siguranţă;

Privind prevenirea şi stingerea incendiilor se vor aplica prevederile din legislaţia în


vigoare din care menţionăm:
 Legea nr. 307 din 12 Iulie 2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor;
 Norme metodologice din 18 septembrie 2006 de avizare şi autorizare privind
securitatea la incendiu şi protecţia civilă.

Pe parcursul execuţiei se vor respecta actele legislative şi normele în vigoare


privind evacuarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate în urma activităţii
de construire:
 Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor;
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

 Hotărâre nr. 162 din 20 februarie 2002 privind depozitarea deşeurilor (Monitorul
Oficial nr. 164 din 7 martie 2002).

Normative tehnice

Normativele tehnice avute în vedere la proiectare şi care se vor respecta în


execuţie sunt:
 C 169-88 – „Normativ privind executarea şi recepţionarea lucrărilor de
terasamente”;
 NP 112-04 – „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă”;
 CR 6-2006 – „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”;
 NE 012-99 – „Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton
armat”;
 NP 007-97 – „Cod de proiectare pentru structuri în cadre de beton armat”;
 NP 005-03 – „Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn”;
 NP 019-97 – „Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din
lemn”.
 P 100-1/2006 – Cod de proiectare seismică - Prevederi de proiectare pentru
clădiri;
 NP 040-2002 – Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea
hidroizolaţiilor la clădiri.
Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţie se vor aplica prevederile din
„Normativ pentru verificarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente”, indicativ –
C56-85.
Responsabilităţile constructorului, beneficiarului şi proiectantului privind
realizarea lucrărilor sunt cele stabilite în Legea privind calitatea în construcţii, nr.
10/1995.

INTOCMIT,
ing. Apetroaei N.
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

MEMORIU TEHNIC – INSTALATII


INSTALATII ELECTRICE
1. DATE GENERALE
1.1. DATE DE IDENTIFICARE
Obiectul lucrării: Stabilirea soluţiilor tehnice şi a condiţiilor de realizare
pentru instalaţia electrică de utilizare a construcţiei.
Obiectivul: SPALATORIE AUTO si imprejmuire
SAT BOSANCI, COMUNA BOSANCI – Jud. Suceava

Beneficiar: SPOIALA LIDIA SI SPOIALA IOAN


Faza de proiectare: D.T.A.C.

2. INSTALAŢIA ELECTRICĂ
2.1. Alimentarea cu energie electrică
Obiectivul se racordează la reţeaua electrică de 400V/230V - 50Hz a localităţii
până la firida de branşament în conformitate cu Avizul de Racordare emis de
Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice.
Instalaţia de alimentare / racordare (branşamentul) nu face obiectul prezentei
documentaţii.
2.2. Distribuţia interioară
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

Reţeaua de distribuţie interioară se realizezează după schema TN-S (conductorul


de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la firida de branşament
până la ultimul punct de consum).
Tablourile de distribuţie se alimentează din firida existenta, prin coloane electrice
în conductor cu miez de cupru izolat cu PVC, tip FY, protejat în tub de protecţie
PVC.
Montarea tabloului de distribuţie se face aparent pe perete, respectându-se
prevederile Normativului I7 - 02. De la tablourile de distributie se alimentează
circuitele de iluminat şi prize de pe palierul aferent.
Distribuţia la consumator se face pe toate traseele interioare în conductor
cu miez de Cu izolat cu PVC pentru instalaţii interioare, tip FY, protejat în tub de
protecţie PVC încastrat în elementele de construcţie. Pentru traseele exterioare se
utilizează cablu cu miez de Cu izolat cu PVC, armat, montat îngropat în sol.
Dimensiunile conductoarelor şi echipamentelor de protecţie sunt alese
conform prescripţiilor tehnice, pe bază de calcul.

2.3. Instalaţia electrică pentru iluminat


Se prevede asigurarea iluminatului nocturn şi a iluminatului complementar,
pentru realizarea nivelurilor de iluminare confortabile pentru destinaţia propusă.
Pentru iluminatul aferent s-a stabilit iluminatul cu lămpi cu fluorescenţă şi
incandescenţă.
Amplasarea surselor de iluminat în încăperi s-a făcut astfel încât să se asigure un
grad de iluminare maxim şi o bună uniformitate pe suprafaţă.
Astfel pentru interiorul spalatoriei s-au prevazut lampi etanse pentru evitarea
patrunderii apei in interiorul lor. Comanda surselor de iluminat se face local, prin
întreruptoare şi comutatoare montate în doze de protecţie încastrate în elementele
de construcţie.
În tablourile electrice de distribuţie, pentru protecţia circuitelor de iluminat
sunt prevăzute întreruptoare automate bipolare, cu Ir dimensionat în
conformitate cu necesităţile fiecărui circuit (de regulă 10A).

2.4. Instalatia electrica pentru circuitele de prize


Instalaţia de prize este împărţită pe circuite monofazate.
Toate prizele sunt de tip cu contact de nul de protecţie (simple sau duble),
montate îngropat.
Amplasarea prizelor se face la o înălţime de minim 0,6 m de nivelul pardoselii
finite, conform I7-02, art.5.2.19.
Circuitele de prize se cu conductor de Cu FY, protejat în tub de protecţie
PVC încastrat în elementele de construcţie, dimensionat corespunzător cu puterea
instalată şi lungimea traseului. Dozele de derivaţie pentru locuinţă sunt de tipul
cu montare îngropată, cu capac etanş, echipate cu conectori de legătură.
În tablourile electrice de distribuţie, pentru protecţia circuitelor de priză sunt
prevăzute întreruptoare automate bipolare, cu Ir dimensionat în conformitate cu
necesităţile fiecărui circuit .
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

3. INSTALAŢIA DE PROTECŢIE
Pentru protecţia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice prin atingere
directă s-au luat măsuri de izolare a tuturor părţilor active aflate în mod normal
sub tensiune prin prevederea de carcase izolante pentru toate echipamentele,
capace izolante la toate dozele de ramificaţie Tablourile de distribuţie sunt
astfel construite încăt toate părţile active aflate în mod normal sub tensiune
sunt ianccesibile.
Alimentarea tuturor aparatelor electrice se face prin intermediul
prizelor cu contact de protecţie. Toate carcasele metalice sunt legate la
împământare şi sunt prevăzute legături echipotenţiale suplimentare.
Conductorul de protecţie, împreună cu partea metalică a firidei de
branşament se conectează la o priză de pământ de protecţie cu rezistenţa de
dispersie de maxim 4 Ohm.
Priza de legare la pământ este realizată din 5 electrozi de OL Zn 2”,
legaţi cu conductor platband OL Zn 40 x 4 mm. Priza de pământ se conectează
la centura de împământare a construcţiei, relizată prin unirea elementelor de
armătură ale construcţiei la nivelul fundaţiei.

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.


Executarea, întreţinerea şi exploatarea instalaţilor electrice se face numai de către
personalul calificat şi autorizat în instalaţii electrice. Este interzis să se pună sub
tensiune instalaţii neverificate sau instalaţii provizorii. Verificarea se face numai
cu instalaţia scoasă de sub tensiune. Este interzisă identificarea circuitelor
conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Aceasta se face prin etichetarea
circuitelor sau prin folosirea conductelor cu izolaţii de culori diferite.
Aparatele şi utilajele electrice trebuie să fie verificate în special în ce priveşte
starea izolaţiei, astfel încât la punerea lor sub tensiune să nu apară pericolul de
electrocutare. Instalaţia de protecţie trebuie executată şi verificată înainte de
montarea receptoarelor. Toate obiectele metalice care ar putea fi atinse în timpul
lucrului şi care ar putea să intre sub tensiune în mod accidental, trebuie să fie
legate la instalaţii de protecţie. Uneltele electrice portative trebuie să fie
alimentate la tensiuni reduse în conformitate cu prescripţiile din Normativul I-7-
2002. Este oprită legarea la tablou a lămpilor portative, motoare, etc.
La executarea instalaţiilor se vor respecta măsurile de protecţia muncii şi P.S.I.
cuprinse în:
- Normativ I7-02;
- Norme de protecţia muncii generale şi normele specifice pentru instalaţii
electrice.
Proiectul respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I. în vigoare.

5. CONCLUZII
Proiectul instalaţiei electrice a fost realizat astfel încăt instalaţia electrică
proiectată să poată fi realizată în conformitate cu necesităţile baneficiarului şi să
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

respecte toate normativele privitoare la proiectarea, realizarea şi exploatarea


instalaţiilor electrice interioare în vigoare. În proiectarea instalaţiei electrice s-au
respectat normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare. Aceste norme se vor
respecta atât în execuţie cât şi în exploatare.
Orice modificare a documentaţiei de proiectare a instalaţiei electrice şi orice
abatere de la documentaţie în execuţia instalaţiei electrice se face numai cu avizul
proiectantului. În caz contrar, proiectantul este absolvit de orice răspundere.

INSTALATII SANITARE INTERIOARE


Incintele care utilizează instalaţii sanitare sunt :
- la parter : o baie dotata cu vas WC,pisuar, lavoar;
1. SOLUŢIILE PROIECTULUI
1.1Instalaţia de alimentare cu apă rece.
Alimentarea cu apă rece se face de la reteaua de apa potabila a comunei
Bosanci.
1.2Instalaţia de producere şi alimentare cu apă caldă
Alimentarea cu apă calda se face cu echipament de incalzire apa pentru
instalatia de spalare.
1.3Gradul de echipare
Conform prevederilor STAS 1478 – Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la
construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare şi
Normativului privin proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I 9-1994,
s-a prevăzut următoarea echipare:
 La parter : o baie echipata cu un vas WC cu rezervor de spalare montat pe vas;
lavoar din portelan sanitar de 600 mm, pisuar.

1.4Principiul de distribuţie a apei.


Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanţă cu prevederile Normativului
pentru proiectarea şi executatarea instalaţiilor sanitare, indicativ I-9/1994.
Punctul de racord apă rece pentru clădire este realizat prin intermediul unui
robinet cu obturator sferic pe conducta de apă rece, apometru.
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

Apa este distribuită la coloanele de apă care alimentează consumatorul.


Distribuţia pe orizontală în interiorul clădirii se face printr-o reţea
bitubulară.
Traseul conductelor va fi aparent si prin şapă, izolate termic cu spumă de
polietilenă (coeficient de conducţie termică 0,04 m2K/W).
Izolaţia termică a conductelor de apă rece va avea grosimea de 9mm.
Izolaţia termică a conductelor de apă caldă va avea grosimea de 20mm.
Pentru golirea instalaţiei sunt prevăzute robinete de golire montate la baza
coloanelor. Conductele de distribuţie se execută cu ţevi propilenă livrate colac 100m,
agrementate tehnic în Romania.
Îmbinarea conductelor se face prin fitinguri specifice tehnologiei adoptate.
La traversarea elementelor de construcţie conductele vor fi protejate cu tuburi
de protecţie.
Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului de dimensionare şi
echilibrare hidraulică.
Legăturile între coloana şi obiectele sanitare se fac prin montaj aparent pe
pereţi, urmând ca ulterior probelor de presiune şi etanşeitate să fie mascate cu
panouri parţial demontabile.
Soluţia de distribuţie aleasă şi configuraţia geometrică a sistemului asigură
autocompensarea dilatărilor.

1.5 Principiul de canalizare a apei uzată menajera.


Soluţia aleasă pentru canalizare este cu conducte din propilenă, special
destinate instalaţiilor de canalizare pentru construcţii, etanşarea îmbinărilor făcându-
se cu inelele de cauciuc ale sistemului.
Lavoarul se va racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor
butelie, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piuliţă olandeză şi
garnitură de etanşare.
WC-ul se racordează la sistemul de canalizare folosind piese speciale de
racordare cu garnitură de etanşare, pe racordul vasului WC, din cauciuc.
Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon
intermediar cu gardă hidraulică.
Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după
efectuarea probei de etanşeitate şi eficacitate. Se vor respecta pantele normale de
racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.
Colectoarele vor fi executate din conducte propilenă, special destinate
reţelelor de canalizare exterioară. Racordul coloanei la colector se va realiza la unghi
de 45o, iar schimbările de direcţie ale colectorului se vor realiza la unghi de 90 o.
Deversarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizarea menajera a
localitatii Bosanci, pe teritoriul acesteia, in caminul CM 710. Tubulatura se va amplasa
la o adancime de -1.70 pe un pat de nisip, conform prevederilor producatorului.
Imbinarea traseului se face prin mufare cu garnituri profilate din cauciuc. Acest traseu
este prevazut cu doua camine de schimbare a directiei CM 1si CM 2 ce au si rolul de a
colecta instalatia menajera interioara a grupului sanitar al spalatoriei auto.
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

Evacuarea apelor uzate de provenite de la spalatoria auto se face gravitational


in Desnisipator/separator grasimi.
Deznisipatorul / separatorul de grăsimi, cu un volum util de 2 mc, de tip
vertical, permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională şi separarea
nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm.
Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitaţional, pe masura acumularii
acestora, într-un Bazin de colectare grasimi cu volumul util de 2 mc.
In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanţelor organice,
biopreparate de tip BICHEM DC 2000 GL si BICHEM DC Biosock 2000 FL. Dupa
umplerea bazinului grasimile sunt evacuate prin vidanjare o data la cca 12 luni sau
manual cu galeata de personalul de exploatare. Grasimile stabilizate cu biopreparate pot
fi refolosite ca hrana pentru animale (caini, pisici).Nisipului se va pune in saci cu
ajutorul caruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere.
Apa rezultata in urma acestui proces va fi deversata in caminul menajer situat
langa bazinul de apoi din camin va fi transportata gravitational in reteaua de canalizare
a comunei Bosanci.

2.MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI


Executarea, întreţinerea şi exploatarea instalaţilor sanitare se face
numai de către personalul calificat şi autorizat în instalaţii sanitare. Este
interzis să se pună sub presiune instalaţii neverificate sau instalaţii provizorii.
Reţelele şi obiectele sanitare trebuie să fie verificate în special în ce
priveşte starea racordurilor, astfel încât la punerea lor sub presiune să nu apară
pericolul de inundaţii. Armăturile de izolare trebuie să fie eficiente şi să
închidă etanş, permiţând izolarea tronsoanelor defecte sau la care se lucrează.
La executarea instalaţiilor se vor respecta măsurile de protecţia muncii
şi P.S.I. cuprinse în normativele în vigoare.
Proiectul respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I. în vigoare.

3. CONCLUZII
Proiectul instalaţiei sanitare a fost realizat astfel încăt instalaţia
sanitară proiectată să poată fi realizată în conformitate cu necesităţile
beneficiarului şi să respecte toate normativele privitoare la proiectarea,
realizarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare interioare în vigoare.
În proiectarea instalaţiei sanitare s-au respectat normele de protecţia
muncii şi PSI în vigoare. Aceste norme se vor respecta atât în execuţie cât şi în
exploatare.
Orice modificare a documentaţiei de proiectare a instalaţiei sanitare şi
orice abatere de la documentaţie în execuţia instalaţiei sanitare se face numai
cu avizul proiectantului. În caz contrar, proiectantul este absolvit de orice
răspundere.
SC TOPGEOSYS SRL SUCEAVA
Titlu proiect: Spalatorie auto si imprejmuire
Beneficiar: Spoiala Lidia si Spoiala Ioan,sat Bosanci, com. Bosanci, jud. Suceava
Proiect nr. 217/2010

Intocmit
Ing. Chirap N.