Sunteți pe pagina 1din 6

Vol.

3 RO – Memoriu instalatii electrice

MEMORIU TEHNIC

INSTALATII ELECTRICE

1. GENERALITATI
În cadrul prezentei documentaţii s-au proiectat următoarele categorii de
instalaţii:
a) pentru teleschi:
 alimentarea cu energie electrică
 instalaţii de iluminat şi prize
 instalaţii electrice de forţă şi comandă
 instalaţii de protecţie şi paratrăsnet
b) pentru instalaţia de zăpadă artificială s-au prevăzut aceleaşi categorii de
instalaţii
c) iluminatul partiei de schi

2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

2.1. Date tehnice


Tip de retea: 3AC, 50Hz, 20kV/IT
3N.PE., AC, 50Hz, 400V/TN-C-S
3N.PE., AC, 50Hz, 400V/TN-S
Protectia impotriva pericolului de electrocutare: legare la pamant in retea IT
Compensarea factorului de putere: centralizat la tabloul electric general al
postului de transformare propus.

2.1. Determinarea puterilor instalate şi maxim absorbite


Conform schemelor de distribuţie întocmite pentru fiecare obiectiv în parte au
rezultat următoarele puteri: Pi = 370 kW si Pa max = 287 kW, din care:
 grupul de antrenare al teleschiului
Pi = 75 kW
 cladirea anexa si cabinele de comanda si observare
Pi = 30 + 14 = 44 kW
 statia de pompare aferenta producerii de zapada artificiala
Pi = 200 kW
 iluminatul partiei de schi
Pi = 25 kW
Refacerea infrastructurii pentru turism in Vatra Dornei / martie 2007 1/6
Vol.3 RO – Memoriu instalatii electrice

Consumul anual de energie se estimează la:


E = 287 kW x 1000 h/an, E = 287 MWh/an

2.2. Alimentarea cu energie electrică


Soluţia de alimentare cu energie electrică a obiectivelor prevazute a se realiza
in proiectul de fata se va stabili in cadrul unei documentatii de specialitate
comandate la S.C. Electrica S.A. Bacau. Conform celor discutate cu S.C.
ELECTRICA S.A. Bacau, alimentarea cu energie electrica pe partea de medie
tensiune a viitorului post de transformare se va face din LEA 20 kV situata in
apropierea statiei inferioare a teleschiului.
De la tabloul general al postului de transformare se va alimenta în sistem
radial fiecare obiectiv în parte prin reţele electrice subterane realizate în cablu
CYABY. Fiecare obiectiv va fi echipat cu tablou electric propriu de la care se
vor alimenta receptoarele de lumină, prize şi forţă. Toate tablourile electrice
vor fi echipate cu disjunctoare automate, siguranţe cu mare putere de rupere,
întrerupătoare generale echipate cu relee termice, electromagnetice şi relee
diferenţiale.
Tablourile electrice vor avea grad de protecţie minim IP 54.
La tabloul electric general se face măsurarea energiei electrice consumate.
Tot la tabloul electric general este prevăzută compensarea puterii reactive
printr-o baterie de condensatoare de 60 kVar cu funcţionare automată în 5
trepte.

3. INSTALAŢII ELECTRICE INTERIOARE

3.1. Instalaţii de iluminat şi prize


Circuitele de iluminat şi prize aferente cabinelor de comandă, de observare,
precum şi cladirii anexe statiei inferioare se vor realiza în cablu de tip CYABY
sau conductoare FY protejate în tub.
Sistemul de iluminat va fi fluorescent pentru spatiile tehnice si respectiv
incandescent pentru incaperile administrative.
Iluminatul şi prizele pentru cabinele de comandă si observare se vor alimenta
prin intermediul unui AAR (reţea sau grup electrogen).

3.2. Instalaţii electrice de forţă şi comandă


Principalele circuite de forţă fac legătura între tabloul electric de distribuţie şi
grupul de antrenare.
Circuitele de forţă de la TG – PT la tabloul electric de distribuţie şi comandă a
grupului de antrenare se va face prin intermediul pupitrului de comandă
amplasat în cabina de comandă. Circuitele de forţă se vor executa în cablu
CYABY. Tabloul de distribuţie ce va alimenta grupul de antrenare va fi echipat
cu întrerupător automat, de la care se poate întrerupe alimentarea cu energie
electrică a întregii instalaţii a teleschiului, mai puţin iluminatul şi circuitele de
prize.
Refacerea infrastructurii pentru turism in Vatra Dornei / martie 2007 2/6
Vol.3 RO – Memoriu instalatii electrice

Pupitrele de comandă vor fi prevăzute cu:


 lămpi de semnalizare pentru a putea urmări modul de funcţionare a
instalaţiilor inclusiv defecţiunile ce pot surveni,
 aparate de măsură pentru evidenţierea curenţilor absorbiţi de
motoarele de antrenare, caracteristicile reţelei de alimentare sau a
grupului electrogen, viteza instalaţiei, starea circuitului de blocaj.

Înainte de pornirea prin selectoare montate pe pupitrul de comandă, se aleg:


 sursa de alimentare
 motorul de antrenare
 sensul de mers

Instalaţia de blocaj permite :


 oprirea instalaţiei la dorinţă, prin acţionarea butoanelor de blocaj
instalate pe peroanele celor două staţii
 oprirea automată în cazul deraierii cablului purtător de pe una sau
mai multe baterii de role sau a acţionării limitatoarelor de cursă a
sistemului de întindere
 reperarea zonei în care s-a produs o eventuală deviere de cablu
 defectarea punerilor la pământ ale circuitului de blocare. Pornirea
teleschiului nu este posibilă decât dacă circuitul de blocaj este în
bună stare.
Instalaţia de încetinire trebuie să permită încetinirea vehiculelor la circa 0,7
m/s pentru câteva secunde după care automat se revine la viteza normală.

3.3. Instalaţii de telefonie


Între cele două staţii ale teleschiului se execută o linie telefonică de serviciu,
inclusiv un circuit de semnalizare sonoră (cu sonerii).

3.4. Instalatia electrica pentru statia de pompare (zapada artificiala)


Se vor prevedea urmatoarele categorii de instalatii:
 iluminat si prize
 instalatie de forta
 instalatie de protectie
Sistemul de iluminat va fi fluorescent.
Circuitele se vor executa in cablu CYABY montate in jgheab.
Comanda si protectia motoarelor de antrenare se va face de la un tablou
electric propriu complect automatizat.

3.5. Instalatia de iluminat partia de schi


Se va realiza cu corpuri de iluminat tip reflector echipate cu lampi cu halogen
de minim 400 W, montate pe stalpi metalici avand o inaltime de 11 m.
Circuitele de alimentare se vor realiza in cablu subteran de tip CYABY.

3.7. Instalaţii de protecţie


Conform normativ I.7-02 şi STAS 2612, STAS 8275, STAS 12604, STAS
Refacerea infrastructurii pentru turism in Vatra Dornei / martie 2007 3/6
Vol.3 RO – Memoriu instalatii electrice

12604/4, STAS 12604/5 pentru fiecare obiectiv s-au prevăzut următoarele


categorii de instalaţii de protecţie :
protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă
protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă
tensiune redusă
egalizarea potenţialelor
priza de pământ
Conducta de egalizare a potenţialelor, la care se racordează părţile metalice
ale tablourilor electrice, carcasele motoarelor electrice etc. se execută din
platbandă OL Zn 25 x 4 mm şi care la rândul ei se leagă la priza de pământ.
Fiecare obiectiv va fi prevăzut cu o instalaţie de protecţie împotriva
descărcărilor atmosferice.
Priza de pământ va fi comună cu instalaţiile de protecţie împotriva trăsnetului.
Priza de pământ va avea o rezistenţă de dispersie de maximum 1 Ohm.
De asemenea, se vor lega la priza de pământ şi pilonii metalici.
Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ a pilonilor va fi de maximum 10
Ohmi.
Cablu purtător – tractor al telescaunului se va lega din punct de vedere
electric la priza de pământ, în mod repetat prin intermediul dispozitivelor de
pământare cablu.

4. NORME DE SECURITATE SI PROTECTIA MUNCII

Proiectul de instalatii electrice de joasa tensiune a fost intocmit in


conformitate cu:
1. Normele generale de protectia muncii – editia 2002 – avizate de MMPS si
MS
TITLUL IV – Capitolul 1 -art 191 – privitor la obligatiile proiectantului.
TITLUL V - Capitolul 1
art. 307 – 310 - privitor la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca
echipamentele pentru ca lucratorii sa fie protejati impotriva accidentelor
art. 344 – 352 - privitor la alegerea echipamentelor tehnice electrice pentru
prevenirea electrocutarilor incendiilor si exploziilor
art. 355 - privitor la protectia la suprasaecina si scurt circuit a echipamentelor
si instalatiilor
art. 345 - 350 - masuri tehnice folosite pentru protectia impotriva electrocutarii
prin atingere directa si indirecta
art.361 - 363 - privitor la spatiile si distantele de protectie precum si la
ingradirile de protectie
TITLUL VI – Capitolul 6
art. 571 -587 - privitor la iluminatul spatiilor de lucru si a cailor de circulatie
2. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pana la 1000Vca.- si 1500V cc.- indicativ NP- I7-2002
3. Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia
energiei electrice editia 2001 - avizate de MMPS cu Ord. 655/2001
Refacerea infrastructurii pentru turism in Vatra Dornei / martie 2007 4/6
Vol.3 RO – Memoriu instalatii electrice

Capitolul 5
art. 242 -246, 260, 261 – conditii tehnice pentru instalatii electrice din punctul
de vedere al protectie muncii.
4. Norme specifice de protectie a muncii la utilizarea energiei electrice in
medii normale NSSMUEE 111 – 2001 - avizate de MMSS cu Ord.
463/2001, in special:
Capitolul 5 – Mediul de munca – subcapitolul 5.1.1
5. STAS 6119 – 78 - Instalatii de legare la pamant de protectie
6. STAS 6616 – 83 - Instalatii de legare la nul de protectie (inlocuit partial de
STAS 12604/4 – 89)
7. STAS 12604 – 87 - Protectia impotiva electrocutarilor. Prescriptii generale
8. STAS 12604 – 87 - Protectia impotiva electrocutarilor. Instalatii electrice
fixe. Prescriptii.
9. STAS 12604/5 – 90 – Protectia impotiva electrocutarilor .Instalatii electrice
fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

La executia instalatiilor electrice de joasa tensiune se va tine seama de


toate prevederile cuprinse in normativele de mai sus, precum si de:
1. Normele generale de protectia muncii – editia 2002 - avizate de MMPS si
MS
TITLUL IV - Capitolul 5
art. 192 - privitor la obligatiile executantului
TITLUL V - Capitolul 5
art. 368 - privitor la verificarea mijloacelor si echipamentelor tehnice electrice
inainte de punere in functiune si utilizare.
art. 381 - privitor la folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
art. 433 - 443 - privitor la echipamente portabile si unelte manuale.
2. Reglementari privind protectia si igiena muncii in constructii – aprobate
prin Ordinul MLPAT nr. 9/N din 15.03.1993
art. 12 - privitor la responsabilitatile maistrilor si ale altor conducatori ai
punctelor de lucru.
art. 13 - privitor la responsabilitatilor sefilor formatiunilor de lucru si ale
personalului muncitor.
art. 82 - 88 - privitor la controlul medical al personalului
art. 89 - 120 - privitor la instructajul de protectie si higiena a muncii
art. 121 - 129 - privitor la repartizarea personajului la locurile de munca
art. 147 - 152 - privitor la acordarea primului ajutor in caz de accidentare
art. 204 - 228 - privitor la riscurile producerii accidentelor in lucrarile de
constructii
art. 229 - 275 - privitor la mijloacelor individuale de protectie
art. 276 - 278 - privitor la dispozitivelor de securitatea muncii
art. 388 - 431 - masuri de protectia impotriva electrocutarii prin atingere
directa si indirecta
art. 2376 – 2425 - privind sculele si uneltele de mana
art. 2427 – 2437 - privitor la uneltele actionate electric
art. 2438 - 2441 – privitor la lampile electrice portative

Refacerea infrastructurii pentru turism in Vatra Dornei / martie 2007 5/6


Vol.3 RO – Memoriu instalatii electrice

3. Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia


energiei electrice editia 2001 - avizate de MMPS cu Ord. 655/2001 in special
capitolele:
Capitolul 2 - Executantul (forta de munca)
Capitolul 5 - Lucrari in diverse medii de munca
subcap. 5.1.2. – Conditii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mediul de
munca din punct de vedere al protectiei muncii la montaj
subcap.5.1. art.246 - Masuri de protectie a muncii la instalatiile care se
folosesc pentru incercari cu tensiune marita
subcap. 5.7. – Masuri de protectie a muncii la executarea masuratorilor cu
aparate portabile
Capitolul 1 – subcap. 1.2 art.7 si
Capitolul 5 - subcap. 5.1.art.266 – Conditii referitoare la receptia lucrarilor de
instalatii electrice
3. Norme specifice de protectie a muncii la utilizarea energiei electrice in
medii normale NSSMUEE 111-2001 – avizate de MMSS cu Ord. 463/2001 in
special capitolele:
Capitolul 2 – Executantul
Capitolul 3- Sarcini de munca
Capitolul 5 –Mediul de munca – subcapitolul 5.1.2.

Intocmit: ing. Kreutzer Eduard

Electrician autorizat nr. 10170/R/2000


S.C. ELECTRICA S.A. BRASOV

Refacerea infrastructurii pentru turism in Vatra Dornei / martie 2007 6/6