Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea ˶ȘtefancelMareˮ din Suceava

Facultatea de InginerieAlimentară

Protecțiaconsumatoruluiși a mediului

Curentul electric continuu


Bateria de cartof

Îndrumător : Student :

Lector univ.dr. Mihaela JarcăuLaurențiuMihăilă


Curentul electric continuu. Bateria de cartof

Scopul lucrării:
Scopul lucrării este de a realiza o baterie din cartof sau lamâie. Se va sublinia importanța
reacțiilor chimice în funcționarea bateriilor precum și modul în care suprafața influențeaza
functionarea bateriei.

Teoria lucrării:
Curentul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice .Există doua mărimi
fizice care caracterizează un curent electric :

- intensitatea curentului electric ,numită adesea simplu tot curent electric ,care caracterizează
global curentul, referindu-se la cantitatea de sarcină electrică ce străbate secțiunea considerată în
unitatea de timp. Se măsoara in amperi.

- densitatea de curent este o mărime vectorială asociată fiecărui punct,intensitatea curentului


regăsindu-se ca integrală pe întreaga secțiune a conductorului din densitatea de curent. Se
măsoară în amperi pe metru pătrat .

Dacă se notează sarcina electrică prin Q , timpul cu t și intensitatea curentului electric cu I ,


aceste mărimi sunt legate prin relația :

dQ
I = dt
Dacă mișcarea sarcinilor electrice se face numai într-un singur sens , este vorba de un curent
continuu (generat de exemplu de bateria galvanică sau de dinam). Dacă sensul de deplasare
alternează în timp,curentul se numește alternativ ( alternatorul este un dispozitiv care
generează un asemenea curent ). Curentul alternativ folosit în industrie este de obicei ( cvasi)
sinosoidal , adică intensitatea lui variază ca o funcție sinusoidală ( în timp ).

În cazul redresării curentului alternativ se obține un curent continuu de intensitate


variabilă , numit și pulsatoriu (sau ondulat) . Redresarea se poate face cu ajutorul tuburilor
electronice (diode sau duble diode ) sau semiconductoarele (diode , punți redresoare).
Transformarea inversă , pentru a obține curent alternativ din curent continuu , se face cu
ajutorul unor dispozitive electronice (invertoare) și este utilă, de exemplu, la alimentarea de
la elemente galvanice sau acumulatoare a unor consumatoi ce au nevoie de curent alternativ
(lămpi electrice pentru avarii, alimentarea unor aparate electrice de curent alternativ care
funcționează cu curent de la acumulatorul de automobil). De asemenea din curent alternativ
se poate obține curent continuu și cu ajutorul grupurilor comutatrice (un motor electric de
curent alternativ rotește un dinam , pentru a produce curent continuu care să alimenteze de
exemplu un aparat de sudură electrică).

Materiale necesare :
Pentrurealizareaexperimentuluiavemnevoie de o lămâie , un cartof, o bucată de zinc sau de
metal galvanizat- un cui galvanizat, un conductor de cuprușimultimetru .

Multimetruleste un instrument electric cu ajutorulcăruia se poatemăsuratensiunea


,intensitateacurentului electric șirezistența . Multimetreledigitale( fig.2) dispun de
afișajedigitale , precumceasuriledigitale , pentruindicareaacestormărimi .
Multimetreleanalogice (fig.1) indicămărimile de maisusprinintermediulunui ac indicator
înlungulunei scale gradate .

Fig.1 fig.2

Mod de lucru :
Se introduce atât cuiul și conductorul de cupru în cartof si lămâie . Se măsoară
tensiunea produsă de cartof și de lămâie cu ajutorul multimetrului. Cartoful poate fi legat în
serie sau in paralel cu lămâie și se pot face un alt set de determinări .
Observații:
Lămâie :
Nr.ctr. (numeși prenume) U (V) ⃐𝑼 (V)
1 . David Macovei 0,375
2. LaurențiuMihăilă 0,4 0,375
3. Emanuel Obadă 0,375
4. LaurențiuLupu 0,35

0,375+0,4+0,375+0,35/4=0,375

Cartof:
Nr.crt. (nume și prenume) U (V) ⃐𝑼 (V)

1.David Macovei 0,35


2.Laurențiu Mihăilă 0,35
3.Emanuel Obadă 0,375 0,362
4.Laurențiu Lupu 0,375

0,35+0,35+0,375+0,375/4=0,362

Banană:
Nr.crt. (nume și prenume) U (V) ⃐𝑼 (V)

1.David Macovei 0,325


2.Laurențiu Mihăilă 0,3
3.Emanuel Obadă 0,35 0,325
4.Laurențiu Lupu 0,325
0,325+0,3+0,35+0,325/4=0,325

Roșie:
Nr.crt. (nume și prenume) U (V) ⃐𝑼 (V)

1.David Macovei 0,45


2.Laurențiu Mihăilă 0,475
3.Emanuel Obadă 0,425 0,45
4.Laurențiu Lupu 0,45

0,45+0,475+0,425+0,45/4=0,45

Castraveți:
Nr.crt. (nume și prenume) U (V) ⃐𝑼 (V)

1.David Macovei 0,375


2.Laurențiu Mihăilă 0,425
3.Emanuel Obadă 0,4 0,4
4.Laurențiu Lupu 0,4

0,375+0,425+0,4+0,4/4=0,4

Morcov:
Nr.crt. (nume și prenume) U (V) ⃐𝑼 (V)

1.David Macovei 0,325


2.Laurențiu Mihăilă 0,3
3.Emanuel Obadă 0,3 0,3
4.Laurențiu Lupu 0,275

0,325+0,3+0,3+0,275/4=0,3
 Felie cartof : 8 *0,05=0,4 V
 Felie cartof cu zinc:10*0,05=0,5 V
 Cartof legat in serie (2 felii cartof):12*0,05=0,6V
 Cartof 3 felii serie : 15*0,05=0,75V
 Legat in serie 2 felii cartof ,o rosie si o lamâie: 19*0,05=0,95V

Concluzii
Curentul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice.La trecerea unui curent
electric printr-o soluție a unei sări metalice are loc separarea ionilor de semn contrar ai
acesteia și depunerea lor la electrozi –fenomen datorat electrolizei.

La experiment am folosit un cartof,o lămâie ,o roșie,un măr,un morcov,o bucată de zinc sau
de metal galvanizat-un cui galvanizat,un conductor de cupru și multimetrul.

Multimetrul este un instrument electric cu ajutorul căruia se poate măsura tensiunea


,intensitatea curentului electric și rezistența.

Dacă mișcarea sarcinilor electrice se face numai într-un singur sens, este vorba de un curent
continuu. Dacă sensul de deplasare alternează în timp ,curentul se numește alternativ.
Curentul folosit în industrie este de obicei sinusoidal,adică intensitatea lui variază ca o
funcție sinusoidală.