Sunteți pe pagina 1din 14

REGULAMENT DE ORGANIZARE

Proiect Național „Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei” ediția VII


Organizatori: Școala B.P.Hasdeu Iași ; Școala Liteni Iași

Proiectul este avizat în CAERI 2017 cu nr. 26404 din 16.02.2017, Anexa A, Domeniul
Cultural-Artistic, Culturi și Civilizații II pag. 19, poz. 401. Avizul va fi trecut pe diplome.

Înscrierea se va face în două etape.

ETAPA I DE ÎNSCRIERE ARE LOC PÂNĂ PE 12 IANUARIE 2018.

Etapa II de înscriere are loc în perioada 13 IANUARIE - 26 MARTIE 2018.

Este obligatorie completarea anexelor.


Anexa 1,2,3,4 se trimit listate și completate în plicul cu lucrări.

Fiecare cadru didactic participant este rugat să completeze și chestionarul de la sfârsitul


regulamentului pe care ÎL LISTAȚI și îl puneți în coletul cu lucrări . Chestionarul trebuie să
fie completat de mână și semnat .

Punem accentul pe cunoașterea , promovarea și valorificarea tradițiilor noastre


strămoșești de Crăciun, Anul Nou și Bobotează.

I.SECTIUNEA CONCURS ELEVI – Gratuit

Concursul este GRATUIT; fiecare cadru didactic poate înscrie maxim 2 elevi
Participantii la Concurs gratuit primesc diplomele cu rezultatele elevilor înscriși în concurs.
Nu se primeste nici un alt fel de document sau adeverință suplimentară.

1. Condiţii de participare la concurs


Participanţii la concurs sunt:
- cadre didactice;
- preşcolari de la orice nivel;
- elevii claselor I- VIII;
- elevii claselor IX-XII.
Lucrările trimise vor respecta următoarele cerinţe de elaborare.

CONCURSUL NAȚIONAL ,,NAȘTEREA DOMNULUI – RENAȘTEREA BUCURIEI” se


desfăşoară astfel:
TOATE SECŢIUNILE AU CA TEMĂ PRINCIPALĂ un motiv religios din sfera sărbătorilor
Nașterii Domnului şi/sau tradiţii şi obiceiuri locale legate de Sărbătorile de Iarnă: peisaje de
iarnă, jocuri de iarnă, bradul impodobit de Craciun tradiţii și obiceiuri de Crăciun și Anul
Nou( colindători, urători, măşti și mascaţi, jocul caprei, al ursului), bucuria sosirii lui Moş
Crăciun, iarna ca anotimp al bucuriei etc.

I . SECŢIUNEA ELEVI:

CONCURS - SECȚIUNI
1. Creaţie plastică clasică – pictură, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor,); format A3, A4
sau orice format.
2. Creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje simple sau mixte (orice tehnică), felicitări, mici
decoraţiuni, etc., din materiale diverse, inclusiv reciclabile, format A4, A3 sau orice format.
3. Felicitări – format A5 sau orice format;
4. Creaţie tehnico-informatică: desen, grafică pe calculator, Power Point, Paint etc. A4 sau orice
format.
5. Fotografie mai ales fotografii VECHI – format A 4 – ce ilustrează traditiile și obiceiurile
strămosești , costume populare vechi, șezători, hora satului, etc; Sfânta Sărbătoare sau activităţi
extraşcolare legate de Crăciun, Anul Nou și Bobotează (serbări, grupuri de colindători, urători, bucuria
venirii lui Moș Crăciun, voluntariat, mascați, jocul caprei, ursului etc.). Fotografiile pot fi listate, pe
carton lucios / hârtie – alb negru sau color.
6. Creaţie literară (proză, poezie, eseu, compuneri, povestiri, scrisori catre Mos Craciun sau catre
parintii plecați departe, etc) având ca temă: frumusetea iernii, bogatia traditiilor, bucuria jocurilor de
iarnă și a venirii lui Moș Crăciun, etc.
7. Origami de Cărciun și Anul Nou din diverse materiale, inclusiv reciclabile, Tehnica Quilling,
etc.
8. Măști de Anul Nou din orice fel de materiale.
9. Icoane pe lemn, sticlă sau orice suport și în orice format.
10. Orice fel de decorațiune de Crăciun și Anul Nou confecționate inclusiv din materiale
reciclabile.
11. Afiș, poster, machetă, rebus sau absolut orice fel de creație care respectă tematica dată.

-pot fi si lucrari colective realizate de un grup de elevi sau de colectivul clasei.


-toate lucrările trebuie elaborate în formatul ales în secţiune;
-sunt acceptate toate tehnicile de lucru pe orice fel de suport (hartie, carton, etc.);
-toate lucrările de la secţiunea 4, 5 (elevi) trebuiesc printate alb negru sau color în format A4;

CREAŢIILE LITERARE (elevi) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font
Times New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm, cu diacritice şi să nu depăşescă 1-3
pagini.
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul,
numele cadrului didactic coordonator. Nu se eticheteaza pe spate creatiile literare .
La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
Creatiile literare se listeaza A4 şi se pun în plic.

REVISTA ELEVI pe suport CD cu ISSN cuprinde creatiile literare ale elevilor si profesorilor
care doresc sa publice.
Pentru realizarea Revistei este necesara o resursa financiara de 15 lei.

ELEVI – Revista - ,,CRĂCIUNUL VĂZUT PRIN OCHI DE COPIL” – nr. 5 2018


- cadrele didactice care doresc publicarea creațiilor literare ale elevilor într-un CD cu
ISSN( revista) vor trebui să trimită lucrările și în format electronic pe adresa:
concurscraciunelevi@yahoo.com
Fiecare cadru didactic care are elevi înscriși pentru revistă poate publica și el personal
un articol ( orice material din tematica dată ) sau eseu, poezie, etc. - să nu depășească 2 pagini,
devenind autor de articol ISSN.

- este necesar ca pe fiecare lucrare de la secţiunile 1-10, elevi, făra creatiile literare (în partea din
dreapta jos, pe verso) să fie o etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, anul, numele cadrului didactic coordonator, secţiunea.
Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 2 lucrari ale elevilor indiferent de sectiune, un
elev poate participa la mai multe secţiuni.

2
FIȘA DE ÎNSCRIERE pentru concurs elevi trebuie înregistrata, semnată și ștampilată de
către directorul unitații, semnată și de către cadrul didactic coordonator, completată în dublu
exemplar, listată apoi pusă în plic – criteriu eliminatoriu!
Declarația trebuie listată, completată și semnată apoi pusă în plic – criteriu eliminatoriu!

II . SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE: SIMPOZION INTERNATIONAL

,,VALENȚE FORMATIVE ALE ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ȘI DE


PARTENERIAT ”

Participarea este cu publicarea lucrării in CD cu ISBN sau fără publicarea lucrării.


Participantii la simpozion – cu sau fără publicare - pot inscrie gratuit și 5 elevi in concurs.

Pentru buna desfășurare a acestei activitati este necesară o resursă financiară de 75 lei
pentru sectiunea cu publicare sau 70 lei pentru secțiunea fără publicare.
Cheltuielile financiare sunt destinate tipăririi diplomelor și documentelor proiectului, CD-
urilor și întregii logistici necesare desfășurării proiectului.

Completați Fișa de Înscriere aferentă Simpozionului precizând dacă este cu sau fără
publicare.
La trimiterea materialului pe email vă rugăm să precizați secțiunea la care vă înscrieți cu
numărul și titlul secțiunii.

Secțiuni simpozion:

1. Rolul formativ al activităților extracurriculare


2. Inovație și creativitate didactică
3. Dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor
4. Egalitatea de șanse și prevenirea abandonului școlar prin activități extrașcolare
5. Educația incluziva – educația viitorului
6. Modalități de prevenire a violenței și abuzului asupra tinerilor
7. Parteneriate școală – comunitate în cadrul diverselor proiecte; parteneriate din proiecte
internaționale Erasmus etc;
8. Activități extrașcolare – exemple de bună practică

Respectivele lucrări vor fi publicate într-un CD cu ISBN, pe care îl va primi fiecare participant
care doreste publicarea.

CADRE DIDACTICE SIMPOZION INTERNATIONAL – cerinte de elaborare

Completati Fișa de Înscriere aferentă Simpozionului, completând corect varianta


aleasă: cu publicare sau fără publicare.

Participanții la simpozion pot înscrie gratuit și 5 elevi în concurs.

Fiecare cadru didactic poate participa cu 2 lucrari proprii (desene , felicitări , icoane , poezii ,
măști, etc ) după modelul de la secţiunile 1-10 şi un referat la simpozion.
La secţiunile concursului 1 -10 cerinţele sunt aceleaşi ca şi la elevi.
Pentru cele doua lucrari cadrele didactice primesc Titlu de Excelență si Diplomă de
merit.

Se acceptă doi coordonatori pentru un referat dar fiecare asigura resursa financiara in mod
separat, ambii vor primi intreaga documentatie a proiectului , diplome , adeverinte si CD cu
ISBN.

3
Participanții la simpozion FĂRĂ PUBLICARE - TRIMIT MAIL pe adresa simpozionului
concurscraciun@yahoo.com cu titlul: Particip la simpozion fără publicare. Nu trebuie atașament.

Activitățile extrașcolare – serbări, scenete, etc – proiectele educative, le puteți publica întregi,
fără rezumat.

La secţiunea simpozion international, condiţiile de tehnoredactare sunt următoarele:


Redactarea lucrărilor (referatelor):
Lucrarile vor fi redactate în limba română sau în orice altă limbă de circulație
internațională; engleză, franceza , spaniola , italiană, rusă, etc
 se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text aliniat justified);
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu, in dreapta se va scrie autorul, instituţia si localitatea (Times New
Roman, 12, Bold);
 la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New
Roman,12);
lucrările primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior vor aparea în
publicația cu titlul, ,,VALENȚE FORMATIVE ALE ACTIVITĂȚILOR
EXTRACURRICULARE ȘI DE PARTENERIAT ” având caracter internațional cu ISBN.

 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume –


autor, anul, titlul, editura;
 acolo unde nu aveti bibliografie nu este obligatorie consemnarea acesteia.
 vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române !
 lucrarea trebuie sa aiba intre 3-5 pagini.
 pentru publicarea lucrării, aceasta va fi însoţită de un rezumat de o pagină, maxim 2.
 lucrarea şi rezumatul vor fi transmise în format electronic, în ataşament, în două fişiere
separate, cu următoarele denumiri:
-lucrare (poate avea maxim 5 pagini)
-rezumat (maxim 1-2 pagini)

Participarea este cu publicarea lucrării sau fără publicarea lucrării.


Cine nu dorește publicarea lucrării în CD cu ISBN nu mai trimite lucrarea nici pe email nici listată
în plic. Puneți în plic numai prima pagină listată și precizați pe fișă – fără publicare.

Rezumatul va fi trimis si in format listat in plic - obligatoriu impreuna cu fisa de inscriere .


Cei care aveti proiecte educative , de voluntariat , didactice sau orice fel de proiecte ; scenete,
parteneriate , etc – le publicati in intregime fara a mai face rezumat .
Lucrarea si rezumatul pentru simpozion vor fi trimise în format electronic la următoarea
adresă de mail: concurscraciun@yahoo.com , in doua fisiere separate cu titlul: lucrare, rezumat iar
rezumatul şi în format listat, în plicul cu lucrări.

Atentie!!! Nu trimiteți lucrările decat prin email la adresa indicata. NU PUBLICĂM


lucrarile trimise prin wetransfer, dropbox sau alte forme deoarece ori nu ajung la noi ori se șterg
automat înainte ca editura să le preia – sa le descarce de pe mail .
Nu mai trimiteti lucrarile pe adresa mea personala de email, ci trimiteți-le pe adresa indicată
mai sus.
Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul știintific al lucrărilor sau
pentru cele care nu respectă cerințele prezentului regulament.

III. CONFERINȚA NAȚIONALĂ ,,Cultură, Spiritualitate și Identitate Națională în


contextul Globalizării”

4
CONFERINȚA ESTE DESTINATĂ NUMAI PARTICIPANȚILOR LA SIMPOZION CU
SAU FĂRĂ PUBLICARE - iar CD-ul cu ISBN - este gratuit.
Participanții la conferință vor primi și o Diplomă de participare.

Materialele conferinței vor fi cuprinse într-un CD cu ISBN care se acordă GRATUIT numai
celor care participă și la simpozion – cu sau fără publicare.

Materialul format Word trebuie să aibă maxim 5 pagini , minim cât doreste fiecare să scrie .
Condițiile de tehnoredactare sunt aceleasi de la simpozion – vezi mai sus.

Secțiuni Conferință Națională:

a. Identitate Națională versus Globalizare


b. Promovarea valorilor culturale românești prin marile Sărbători Creștine
c. Sărbatoarea Nașterii Domnului – abordare teologică;
d. Tradiții și obiceiuri locale de Crăciun, Anul Nou și Bobotează (referate, eseuri, etc)
e. Activități extrașcolare legate de sărbatorile de Iarna.(voluntariat, proiecte educative,
scenete, serbări, colindători, pricesne, urători, prezentări PPT).
f. Crăciunul – Sărbătoarea copilăriei creștine.
g. Parteneriate școală – comunitate în cadrul diverselor proiecte
h. Curriculum creativ ( proiecte didactice ce au ca tema Sarbatorile de Iarnă sau activițăti
extrașcolare legate de Crăciun și Anul Nou, serbări, scenete, pricesne, șezatori, ateliere de confecționare
a măștilor și ornamentelor de Crăciun, etc.)
i. Crăciunul în Europa.
j. Poze vechi care surprind identitatea și unicitatea poporului român cu text explicativ.

Materialul de publicat în CD-ul prezentei conferințe în format Word va fi trimis la


următoarea adresă de email: legendecraciun@yahoo.com în atașament. Condițiile de
tehnoredactare sunt aceleasi ca la simpozion.

Produsul final va fi un volum în format electronic cu titlul : ,,Cultură, Spiritualitate și


Identitate Națională în contextul Globalizării” avand ISBN propriu și care este gratuit pentru
fiecare autor care participă la simpozion cu sau fără publicare.

Este interzisă perceperea de bani de la elevi sau părinții acestora pentru acest proiect.

Fiecare participa la ce sectiune doreste.


Participarea este prin corespondenţă / indirectă .

2. Criterii de evaluare / jurizare – barem de notare


* Se va urmari respectarea temei date si a dimensiunii standard a lucrarii. (5 p)
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie.(20 p)
* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.(5 p)
* Se va urmari armonia si unitatea compozitiilor (10 p)
* Se vor urmari contrastele acord – dominanta; ritmul plastic; centrele de interes (20 p)
* Se va urmari dominanta de culoare si acord cromatic (5 p)
* Se va urmari mesajul pe care il transmite si simbolistica (20 p)
* Se va urmari dinamismul personajelor (5 p)
Oficiu 10 p.
Total 100 p.

5
Program:

Sunt doua etape de inscriere la Proiect; tematica și secțiunile rămân la fel pentru
ambele etape de înscriere.

ÎNSCRIEREA pentru ETAPA I și expedierea lucrărilor către organizatori se va face în perioada


23.10.2017 – 12.01.2018 data poștei pe baza fişelor de înscriere (ANEXELE 1,3). Participanții la
simpozion și concurs vor completa fișele de înscriere aferente secțiunii solicitate și chestionarul .
Pe fișa de înscriere simpozion, precizati dacă ați trimis și material pentru conferință; de
asemenea precizați daca este cu sau fără publicare.

Participanții numai la concurs gratuit NU SE POT ÎNSCRIE LA CONFERINȚĂ.


Suntem în ETAPA I de înscriere până pe 12.01.2018.
Cine se inscrie și expediază materialele în prima etapa – o sa primească mai repede
rezultatele și întreaga documentatie a proiectului . Cei din etapa doi , vor primi rezultatele tot în
etapa doi , dupa ce finalizăm expedierea pentru cei din Etapa I.
EXPEDIEREA LUCRARILOR se va face în perioada 23.10.2017 – 12.01.2018 (data poştei)
pentru ETAPA I.

Diferența între cele doua etape este numai calendaristica.


Lucrările elevilor și ale cadrelor didactice , împreună cu fişa de înscriere (anexa) completată corect;
fișa de înscrieire trebuie să fie obligatoriu în 2 exemplare completate pentru participanții la
concurs elevi – CRITERIU ELIMINATORIU - chestionarul , acordul de parteneriat în două
exemplare - completat cu datele dumneavoastră, precum şi un plic A4 cu burduf autoadresat şi timbrat
– timbru de 4 lei şi dovada achitării contribuției financiare prin mandat poştal sau banii direct în plicul
cu lucrări, preferăm banii direct în plic și sigilați bine plicurile.

În situația în care directorul nu vă semnează fișa de înscriere – puteți să o trimiteți fără


ștampila și semnătura acestuia.

Pe plicul autoadresat, timbrat vă treceți obligatoriu adresa corecta și numărul de telefon.


Acolo unde nu aveți încredere în poșta expediați banii prin mandat poștal sau coletul sa fie
recomandat cu confirmare de primire.

ATENTIE ! NU mai trimiteți plicurile pe adresa școlii ,,Liteni” pentru că NU O SĂ FIȚI


ÎNSCRIȘI ÎN PROIECT pentru simplul fapt că NU ați respectat prezentul regulament și
corespondența NU a ajuns la mine.

Toate materialele vor fi expediate într-un plic/colet pe următoarea adresă:


Prof. Nastasă Adriana la Şc. „B. P. Hasdeu”, Corp A, Str. Ion Creangă, nr. 27, cod 700317,
Loc.IAŞI, jud. Iasi cu specificaţia pe plic CONCURS CRĂCIUN.
Cei care trimit resursa financiară prin mandat – folosesc același nume și aceeași adresă de
mai sus .
Fiecare persoană obligatoriu va pune plic autoadresat, timbrat corespunzator, nu mai folositi
timbre fiscale, ci postale. Cine nu respectă cerintele , nu-și scrie adresa corecta pe plic și nu
timbrează corespunzator nu primește diplomele!!! NU putem expedia diplome pentru mai multe
persoane în același plic. Fiecare persoană iși pune plic autoadresat, obligatoriu – criteriu
eliminatoriu .
Încercați să nu folosiți adresa școlii daca știți ca nu vi se înmâneaza corespondența.
Indicați pe plic o adresă sigură la care sa primiți materialele. Scrieți obligatoriu adresa dumneavoastră
pe plicul autoadresat.
Puneți contribuția financiară în plic/colet si sigilati bine plicurile cu banda scotch sau capse ;
am primit colete desfăcute din cauza că nu au fost sigilate corespunzator.

6
ATENȚIE !!! Aceia dintre dvs care au avut probleme cu poșta la expedierea coletelor către mine
sau la primirea diplomelor – vă rog sa folosiți poșta privată pentru mai multa sigurantă (Fan Curier,
Urgent Curier, Nemo Express, etc ).
Coletele cu valoare mare este obligatoriu să fie trimise recomandate cu confirmare de primire ,
sau prin posta privata - să fiți siguri că ajung la mineș plicul autoadresat să fie tot pentru poșta privată
– un singur plic cu burduf pentru toți membrii coletului.

Am avut probleme mari cu poșta, la expedierea diplomelor în țară – au fost întârzieri de


livrare și de 4 săptămâni.

Pentru siguranța plicului sau coletului dvs. vă rog să expediați coletul fie recomandat, fie cu
confirmare de primire – cum doriți dvs. – și păstrați chitanța de la poștă pentru verificare.

Unele persoane nu au primit diplomele deși noi am facut eforturi mari și am trimis la toti
paricipanții. Aceia dintre dvs care ați avut probleme cu primirea documentelor de la noi – sunteți
rugați să puneți plic autoadresat pentru poșta privată (dacă este în zona dvs) cu adresa scrisă pe plic
și număr sigur de telefon , fără timbre , pentru că o sa plătiți coletul la primire.

Lucrările cadrelor didactice, împreună cu fişele de înscriere , chestionarul şi rezumatul listat, se


pun în acelaşi plic cu lucrările elevilor, inclusiv plicul autoadresat şi taxa de participare pentru
simpozion.
Un cadru didactic poate participa cu 2 lucrari proprii (în partea din dreapta jos, pe verso, să fie o
etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic,
secţiunea.
Un cadru didactic poate participa la ambele secţiuni (elevi şi cadre didactice) sau la una dintre ele,
la care doreşte fiecare iar plicul autoadresat îl pune o singură dată.
Acordul de pareneriat nu este obligatoriu; numai cine doreste.

DATA LIMITĂ A TRIMITERII LUCRĂRILOR - 12.01.2018, pentru ETAPA I.

ETAPA II de înscriere are loc în perioada 13.01.2018 – 26.03.2018 – tematica este aceeasi.

Vernisarea expoziţiei concursului va avea loc la şcoala organizatoare în ianuarie 2018.


Jurizarea va fi facută de către organizatori şi partenerii concursului dupa realizarea expozitiei,
conform graficului stabilit; după 20 februarie 2018.
Expedierea premiilor, adeverințelor / diplomelor de participare a celor din etapa I și etapa II
se face în perioada: 26.03.2018 – 30.05.2018, pe adresele indicate de îndrumători în fişele de înscriere
și pe plicurile autoadresate. Participanţii vor trimite şi un plic autoadresat, format A4, timbrat -
timbru de 4 lei, în vederea primirii adeverinţelor şi premiilor.
Se vor acorda premii speciale acordate de catre juriu si organizatori, premiile I, II, III, menţiuni
in procent care nu depaseste 30% din numarul total al participantilor şi diplome de excelenţă, de
participare / adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare.

Nu se trimit diplome on-line!


Pe diplome se va preciza și numele cadrului didactic coordonator precum și avizele CAER.
Nu se admit contestaţii.
Lucrările elevilor nu se restituie.
Nu se acordă premii în bani sau alte bunuri materiale.
Lucrările inscrise in concurs devin proprietatea organizatorilor , cu dreptul de a le folosi liber.

Un cadru didactic poate participa cu 2 lucrari elevi pentru concurs sau 5 lucrari elevi pentru
concurs și simpozion, indiferent de secţiune (la elevi) şi două lucrări proprii la secţiunea cadre didactice.
Fișa de inscriere completata trebuie obligatoriu să fie in dublu exemplar pentru secțiunea
elevi, criteriu eliminatoriu !

7
De asemenea sunteți rugați să completați și declarația de la Anexa 2.
Participantii la simpozion completeaza fișa aferentă acestuia .
Aveti voie sa expediati catre mine mai multe persoane în acelasi colet și să puneți resursa
financiară în același colet dar să îl sigilati corespunzător , eventual faceți o listă cu fiecare
participant.

Participantii la Simpozion cu sau fara publicare pot publica în mod gratuit articol în cadrul
Conferinței Naționale ,,Cultură, Spiritualitate și Identitate Națională în contextul Globalizării”
care are ISBN.
Pentru implicarea în acest proiect – destul de amplu si cu foarte multe cerințe – fiecare
participant la secțiunea simpozion (cu sau fara publicare) primește urmatoarele documente:

1. Adeverință de evaluator / organizator al concursului la nivel local / regional; colaborator


– pentru acele cadre didactice care participă la concurs și simpozion cu sau fără publicare, în
numar de minim 4 persoane – maxim câți vreți dvs. să fiți - de la aceeasi școala sau școli
/grădinițe diferite (profesori sau învățători) și care expediază materialele într-un singur colet către
noi (pot fi și 4 persoane de la școli diferite dar să expedieze către noi - obligatoriu – într-un singur
colet) cadre care s-au implicat în mediatizarea și promovarea proiectului, făcandu-l cunoscut în
arealul lor geografic; care au facut muncă de evaluare și preselectie a lucrarilor ce urmeaza a fi
înscrise în concurs ; care au constituit grupuri de lucru locale și regionale .

2. Adeverință de participant / coordonator elevi

3. Titlu de excelența / Diploma de Merit pentru cadrele didactice care participă cu doua
lucrari proprii la concurs.

4. Certificat de voluntar pentru promovarea culturii, a tradițiilor și obiceiurilor strămoșești

5. Diplomă de participare Simpozion și adeverintă de autor articol ISBN


6. Adeverință de Membru în echipa de proiect – secțiunea expoziție la nivel regional pentru
cadrele didactice care trimit minim 2 măști originale (NOI sau în stare foarte bună,
confecționate din orice fel de materiale) din zonele etnografice ale participanților; sau pentru cei
care trimit țesături, cusături tradiționale de orice tip și mărime precum și orice piesă de costum
popular (brâu, ie, năframă, etc.); covorașe, ștergare, trăistuțe, carpete, etc. – toate piesele țesute,
cusute, lucrate manual.
Țesăturile, cusăturile – toate piesele trimise să fie NOI sau în stare foarte bună – nu rupte,
murdare, uzate, etc. Piesele respective vor alcatui expozitia proiectului.
7. Adeverință autor articol revistă cu ISSN pentru cei care publică în revista proiectului.
8. Diplomă si Adeverinta de participare la Conferința Națională - ,,Cultură, Spiritualitate și
Identitate Națională în contextul Globalizării”, pentru cei care se înscriu cu lucrări pentru
publicare.
9. Cadrele didactice care au participat în decursul celor opt ani de organizare a proiectului –
la una sau mai multe ediții (precizați acest lucru în chestionar) vor primi 2 documente surpriză
din partea organizatorilor.

Atentie , numai participantii la simpozion – cu sau fara publicare – primesc cele 2


surprize – Nu si cei de la concurs gratuit .
În speranta unei frumoase colaborări vă multumim pentru implicare și vă asteptam la proiect.
Pentru nelămuriri și alte detalii mă puteți contacta la:
Profesor Nastasa Adriana, tel: 0740421222, email addynastasa@yahoo.com
Urmează fișele de înscriere și chestionarul.
8
Scoala.............................................
Nr. inreg........../............................... ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – ETAPA .....


CONCURS

“Nasterea Domnului-Renasterea Bucuriei”


cu participare internationala, EDITIA a VII-a, Iasi, 2017
Şcoala „Liteni” – IAŞI ; Şcoala “B. P. HAŞDEU” Iaşi

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :


…………………...............................................................................................................
ŞCOALA: ………………………………………………JUDET.....…………...............
Secţiunea – CONCURS ELEVI
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR ( a unitatii de învățamant sau a
dvs. personală).....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
E-MAIL, TELEFON
ÎNDRUMĂTOR ………..………................…………………………............…….......
Nr.
Numele şi prenumele elevului Clasa SECŢIUNEA TITLUL LUCRĂRII
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Lucrari proprii cadru didactic……………………………………………………………………….

Obiecte pentru expozitia proiectului…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......................

Director, Prof. Indrumator Avizat organizator,


Scoala...............................

9
ANEXA 2

DECLARATIE

Subsemnatul/a cadru didactic la Școala................................................Jud................................


declar pe proprie răspundere că nu percep taxă pentru acest proiect de la elevi sau părinții
acestora și nu plătesc taxă personală pentru concursul /proiectul “Nasterea Domnului-Renasterea
Bucuriei”, cu participare națională, EDIȚIA a VII-a, Iasi, 2017 - 2018.

Numele și prenumele.................................
Semnătura..................................................

10
ANEXA 3

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SIMPOZION INTERNATIONAL


“VALENȚE FORMATIVE ALE ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ȘI DE
PARTENERIAT”

Şcoala “B. P. HAŞDEU” Iaşi, EDITIA a VI-a, 2017-2018

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:..................................................


…………………...............................................................................................................
ŞCOALA: ................................................................./JUDET..........................................
Secţiunea
SIMPOZION...........................................................................................................
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR ( a unitații de învățămant sau a dvs.
personală de
acasă): .................................................................................................................................
..........
………………………………………………………………………….......……………
…………………………………………………………....……………………...............
E-MAIL, TELEFON
ÎNDRUMĂTOR ………..………................…………………………............…….........

SIMPOZION: CU PUBLICARE FĂRĂ PUBLICARE

TITLUL
LUCRARII.........................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ARTICOL CONFERINȚĂ – DA NU

TITLU................................................................................................................................

11
ANEXA 4

CHESTIONAR

,,Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei” Ediția a VII-a Școala ,,Liteni” și


‚‚B.P.Hasdeu’’-Iași, 2017-2018

1. De ce ați ales participarea la acest proiect? A câta participare este?

2. Ce ați dobândit/veți dobândi dumneavoastră sau elevii prin implicarea în


acest proiect ; ce așteptări aveti ?

3. Considerați necesară continuarea proiectului în următorii ani? De ce?

4. Considerati folositoare participarea directa sau indirecta? Motivati.

Scoala, judetul:
Nume si prenume:
12
Semnatura:

Școala Liteni Iași Şcoala ........................................... Judeţul ..................


Str. Principală Nr. 268 Iași Adresa ...........................................................................
Tel. 0232-724001 Tel. .................................................................................
Nr. .................. din ........................ Nr. .................. din .....................................................

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Concursului Național “Nașterea Domnului-Renașterea Bucuriei”
Iaşi, Ediţia a VII-a 2017-2018
Încheiat astăzi,..................2017 între:

• Şcoala Liteni Iaşi, reprezentată de prof. Gheorghe Moga, în calitate de director şi prof.
Nastasă Adriana în calitate de coordonator al proiectului național „Nasterea Domnului-

Renasterea Bucuriei”, Iaşi, ediţia a VII-a, 2017.


• Şcoala ......................................................, reprezentată de .....................................,.în calitate de
director şi ............................................................în calitate de participant la proiectul „Nasterea

Domnului-Renasterea Bucuriei”, Iaşi, ediţia a VII-a, 2017.


Durata: octombrie 2017 - mai 2018.
Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în concurs;
 Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.
Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să co laboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform planului stabilit.

Şcoala Liteni Iaşi, Jud. Iaşi Şcoala ............................................. Jud ....................


Director, Director, ......................................................................
prof. Gheorghe Moga
CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR,

13
COORDONATOR PROIECT, ..........................................................................................
prof. Nastasă Adriana

14