Sunteți pe pagina 1din 62

Neurofiziologie -curs

Noțiuni introductive- organizarea


sistemului nervos (SN)
Excitabilitate- noțiuni generale
Generarea, transmiterea şi
procesarea semnalului in sistemul
nervos
Fiziologia senzorială
Medical Physiology- W.F.Boron
Target Audience. We wrote Medical
Physiology primarily as an
introductory text for medical students,
although it should also be valuable for
students in the allied health
professions...
Noţiuni introductive
Organizarea morfofuncţională a
sistemului nervos
Macroscopică
Microscopică
Funcţională
Organizare morfofuncţională a SN
Macroscopică
Somatic
-sistem nervos central
Vegetativ
-sistem nervos periferic (autonom)
Microscopică
-celule: neuroni
-celule: celule gliale sinapse
-teoria neuronală – H. von Waldeyer.1891
-bariera hemato-encefalică
-relații metabolice
Aspectul macroscopic
Gigandet X, et al. Estimating the Confidence Level of White Matter
Connections Obtained with MRI Tractography. PLoS ONE 3(12): . (2008)
Circulația cerebrală -bariera hemato-encefalică
- bariera hemato lichidiană

Lungimea totală a capilarelor cerebrale- 400 mile


Distanța neuron-capilar - 20 µm
Organizare morfofuncţională a SN
Suportul genetic al SN

-Genomul uman- cca. 22.000 gene

-14.000 gene exprimate în dezvoltarea


și funcționarea creierului
Fiziologia celulelor nervoase
Funcții principale ale
neuronului
-metabolism energetic
-sinteza moleculară
-transport-anterograd
-retrograd
-generarea și conducerea
potențialului de acțiune
Excitabilitate- noțiuni generale

Excitabilitate - capacitatea
(condiţia) unui sistem viu de a
capta semnale specifice, ca formă
de actualizare a informaţiei,
necesară organizării lui întru
adaptabilitate şi continuitate.
Câmpul electromagnetic este realitatea
fizică cu care suntem în contact permanent
şi nemijlocit, deşi nu avem simţuri pentru a
o percepe. În odaia în care stăm, în parcurile
în care ne plimbăm, în noi înşine, totul este
plin de câmp electromagnetic, în fiecare
moment, datorită câmpului electromagnetic,
fiecare cută a fiinţei noastre este pătrunsă de
toate melodiile care se cântă pe Pământ, ba
şi de şoapte din afara lui, rostite poate cu
miliarde de ani în urmă.
A.Ţugulea- Câmpul electromagnetic? Ed. Agir, 2011
La nivelul
cel mai
elementar,
noi nu
suntem o
reacţie
chimică ci
o sarcină
electrică...
Hans Berger
de la telepatie la EEG -1926
Mecanisme celulare şi
moleculare ale
excitabilităţii
Interacţiunea
stimul - receptor - răspuns

Receptor
Procesor
fizic
chimic
stimul răspuns
?
O2
CO2
Molecule N2
hidrofobe Subst.
steroidice
Molecule Apă
mici Glicerol
nepolare Uree
Molecule
mari Glucoză
Zaharoză
nepolare
Na+, H+, K+
Ioni Ca2+, Mg2+
HCO3-, Cl-
In timp ce curentul electric într-un fir
metalic este generat de prin fluxul de
electroni, curenții electrici membranari
sunt generaţi de ionii anorganici
principali ai lichidelor biologice: Ca2+,
Na+, K+, Cl− și HCO3−.
La nivel molecular, curentul electric
care traversează membrana celulară se
propagă prin: canale ionice,
transportori ionici electrogenici
•și pompe ionice electrogenice.
transport membranar
canal
proteic transportori

bistrat
Gradient de
lipidic concentraţie

difuzie
mediată mediată de mediată de
de canale transportori pompe
simpla transp. pasiv transport activ

adaptat după MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL. 2008


Canale de Na+ voltaj- dependente
identificat 1970

P P
Structura canal de Na voltaj dependent
Curent de poarta
__ TTX _ _ SCTX
Extracelular _ _

+ + +

+ + +
+

Por

+
Bistrat lipidic

+
TX
B LA
+
+

+
+
Senzor de voltaj
Poarta
Canale de Na+ voltaj- dependente

extracelular

membrană
celulară
+

poartă de poartă de
activare inactivare
REPAUS (închis)

ACTIVAT (deschis)

INACTIVAT (închis)

+
TTX Novocaina

TEA
Saxitoxină

Variaţia PA indusă de blocanti


Mordecai P. Blaustein. Cell. Physiol.and Neurophysio. Ed. Elsevier 2012
Canale ionice – Ach
Schema generala a receptorului de NMDA
N-metil-D-aspartat; PCP- fenciclidina; MK-801 - dizocilpina
A 200 nM, CA3
Kainat
20 M, CA3
Bicuculină

CONTROL CRIZĂ CRIZĂ


EVOCATĂ SPONTANĂ
Echilibrul excitatie inhibitie/relația agonist-antagonist
Legenda pt. relația agonist-antagonist
A. Administrarea de Kainat (agonist glutamat-
ergic) induce după cca. 10 min activitate
electrică epileptiformă (aee), inițial, după
stimulare electrică, ulterior, în mod spontan.
B. Administrarea de Bicuculină (antagonist
GABAergic), induce după cca. 10 min activitate
electrică epileptiformă (aee), inițial, după
stimulare electrică, ulterior, în mod spontan.
Inregistrările aee au fost realizate pe secțiuni de
creier animal, perfuzate cu lichid cefalorahidian
artificial, in care au fost administrate kainat și
bicuculină.
situs de
extrcelular ancorare

membrană
celulară

intracelular

proteină
poartă
fibrilară

Când celula este alungită, proteina fibrilară


fixată pe situsul de ancorare deschide
poarta canalelor ionice
situs de ancorare intracelular

membrană celulară

proteină fibrilară

extrcelular

membrană
celulară

intracelular

Când distanța dintre două celule învecinate


crește, proteina fibrilară fixată pe situsul de
ancorare dintr-o celulă, deschide poarta
canalelor ionice din celula învecinată
Canale voltaj-dependente
- Canale pentru Na+
- 10 gene pt. Na V
- distribuţie – 30-10000/µm²
- structură
-subunitatea α - (α1- α9/ Nav 1- 9)
-1800-2000 aa
- formează porul canalului
-subunitatea β
- controlează transportul ionic
- ancorează canalul în membrana
celulară
Pompa de Ca

A
Extracel

Intracel.

N Situs de legare a Ca2+

Calmodulină
Situsul ATP-azei
Situsul de legare a ATP C
Permeabilitatea membranei
celulare depinde de:
-interacţiunea ionilor cu apa
-bistratul lipidic membranar
-canale ionice
filtru de selecţie ansă de selecţie
K+

O O
O O
O O

citosol
ΦK = 0,133 nm vestibul
ΦNa = 0,095 nm por
Filtrul de selecţie
RT [X]i
Vm = ln
+20 zXF [X]o

depolarizare Nerst
repolarizare
Pm (mV)

depolarizare

- 60 hiperpolarizare repolarizare
timp (ms)
Variaţia potenţialului de membrană în raport cu
activitatea celulei nervoase
Potenţial de acţiune

PA
0 mV

Na+
K+
50
Aquaporina
Funcțiile transportului ionic

-excitabilitate
-cuplare metab.-excitabilitate
-reglare metabolică
-metab. neurotransmițători
-presiune osmotică,
volum celular
Transport ionic membranar
Concluzii
Interrelaţii excitabilitate-
metabolism