Sunteți pe pagina 1din 62

Gimnaziul „Constantin Negruzzi”, satul Tîrnova

Comisia Multidisciplinară Intraşcolară


Comisia metodică Limbă şi comunicare
SERDEŞNIUC CRISTIAN, prof.

Caiet de lucru suplimentar


Limba şi Literatura română
(pentru elevii cu nevoi speciale)
Fotografia elevului

 Numele, prenumele
elevului: ________________________________
 Vârsta: ________________ ani;
 Clasa: _______-a „___”;
 Instituţia de ________________________________
învăţământ: ________________________________
 Localitatea: ________________________________
________________________________
 Profesor – ________________________________
evaluator:
 Anul şcolar: 20__/20__
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

„Poţi să descoperi un talent, poţi să destăinui o inimă


respinsă, poţi să pătrunzi în viaţa unui copil neajutorat...,
doar dacă doreşti şi ai dragoste faţă de ceea ce faci.”
Autorul

Nr. Conţinut Pagină


1. Drepturi şi îndatoriri................................................... pag.4
2. Familia mea................................................................. pag.8
3. Animalele, prietenii noştri........................................... pag.12
4. Prietenii mei................................................................. pag.15
5. Pasiuni.......................................................................... pag.19
6. Localitatea mea........................................................... pag.22
7. Igiena personală.......................................................... pag.27
8. La şcoală...................................................................... pag.31
9. Lumina mea, Profesorul.............................................. pag.35
10. Cărţile – izvoare de înţelepciune................................. pag.39
11. Prietenul adevărat....................................................... pag.42
12. Cultura comunicării.................................................... pag.47
13. Cultura comportamentală.......................................... pag.51
14. Securitatea vieţii şi sănătăţii noastre.......................... pag.55
15. Copilăria...................................................................... pag.59
16. EVALUAREA REZULTATELOR OBŢINUTE....... pag.62

2
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

- Ar fi bine dacă te-ai descurca


singurel!

- Poţi apela după ajutorul


profesorului sau al CDS!

- Citeşte atent (individual sau cu


ajutorul cuiva)!

- Lucrează împreună cu
profesorul sau CDS!

- Poţi să o faci de unul singur, dar


poţi solicita şi ajutorul colegului
de bancă!

3
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Drepturi şi îndatoriri (1)
_____________________________________________

1. Completează spaţiile libere.


a. Copiii au nevoie de joacă, deci au dreptul la _________________________
care să le trezească zâmbetul pe _______________________________;
b. Copiii au nevoie de părinţi, deci au dreptul la o _______________________
fericită, unită, pentru a le asigura o creştere __________________________;
c. Copiii au nevoie de asistenţă medicală sistematică, deci au dreptul la
______________________________ de calitate, pentru a anticipa anumite
riscuri şi __________________________________________________;
d. Copiii trebuie să înveţe continuu, deci au dreptul la _________________,
pentru a-şi găsi o meserie, mai apoi, în viaţă;
e. Copiii trebuie informaţi, deci au dreptul la o ______________________
corectă, corespunzătoare particularităţilor de _____________________;
f. Copiii au nevoie de dragoste şi înţelegere, deci au dreptul la
____________________________________, pentru a se integra cu uşurinţă
în societate;
g. Pe lângă toate aceste drepturi, copiii mai au şi nişte obligaţiuni, ele se
numesc __________________________________________________.

2. Descoperă cuvintele:
a. U,M,C,N,Ă - ____________________________;
b. B,I,U,E,I,R - ____________________________;
c. Ă,P,I,R,N,I,Ţ - ____________________________;
d. R,C,T,A,E- _______________________________;
e. E,M,I,D,C,I,Ă,N- ___________________________;
f. E,I,Ţ,A,M,R,O,F,N,I ______________________________;

3. Completează tabelul de mai jos.

Drepturile mele Obligaţiunile mele


___________________________; __________________________;
___________________________; __________________________;
___________________________; __________________________;
___________________________; __________________________;
___________________________; __________________________;

4. Descoperă toate cuvintele în careul de mai jos.

4
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

M I E D U C A Ţ I E D R E P T
E N M F P U R T A R E Ă T U O
D F O G E L A N D F M S I R L
I O Ţ E L T I M P J N P C T E
C R I H S U C C E S I U Ă A R
I M I J T R R T Z J T N E R A
N A T U R Ă G A Z R A D F E N
Ă Ţ E L I B E R T A T E Z T Ţ
E I N T E L E G E R E R M N Ă
T E S E N T I M E N T E D E N
Cuvântul – cheie: _____________________________.

5. Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte: libertate, curaj,

responsabilităţi, hotărâre, dorinţă.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Alcătuieşte acrostihul cuvâtului drepturi.

D- ___________________________, __________________________;
R- ___________________________, __________________________;
E- ___________________________, __________________________;
P- ___________________________, __________________________;
T- ___________________________, __________________________;
U- ___________________________, __________________________;
R- ___________________________, __________________________;
I- ___________________________, __________________________.
7. Includeţi în enunţuri următoarele ortogramele: s-a, sa, la, l-a, neam, ne-
am, ea, i-a, ia. Alcătuiţi propoziţii la tema:„Ajută copilul să crească

mare!”.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

8. Imaginaţi-vă o situaţie de problemă când în clasa voastră un elev nu


înţelege ce înseamnă a-şi respecta obligaţiunile de elev. Cum îl lămuriţi?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Alcătuieşte un dialog cu un coleg de clasă la tema Dreptul şi obligaţiunea


de a învăţa. (Dialogul va conţine câteva replici, fără formula de salut şi

adio).

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

10.Colorează imaginea de mai jos.

a. Intitulează imaginea. ________________________________________;


b. Care este mesajul imaginii? _____________________________________

6
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________;

c. Ce emoţii şi sentimente ţi-a trezit lectura imaginii?

__________________________, ____________________, __________________;

d. Care este morala/ învăţătura?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11.Alcătuieşte întrebări în baza imaginii de mai sus (pe care ai colorat-o).

Cine _____________________________________________________________?

Ce ______________________________________________________________?

Unde ________________________________________________________?

Când _________________________________________________________?

De ce ________________________________________________________?

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

7
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Familia mea (2)
_____________________________________________

1. Completează enunţurile de mai jos.


a. ___________________________este celula sau nucelul societăţii;
b. Familia mea este constituită din _________________persoane, dintre care:
_________________________________________________________;
c. Capul familiei este _____________________, care se descurcă bine;
d. Mama se numeşte _____________. Ea are _____________________ ani;
e. Tata se numeşte _______________. El are _____________________ ani;
f. Familia mea este fericită, _________________ şi __________________;
g. Sărbătorile la care ne adunăm grămăjoară cu rudele sunt: ____________
__________________________________________________________;
h. Îmi iubesc mult familia, deoarece _______________________________
_________________________________________________________.

2. Completează ancheta de mai jos.

Mămica Tăticul

Numele: Numele:
Prenumele: Prenumele:
Zodiac: Zodiac:
Data, anul Data, anul
naşterii: naşterii:
Culoarea Culoarea
ochilor: ochilor:
Culoarea Culoarea
părului: părului:
Calităţi Calităţi
fizice: fizice:

Calităţi Calităţi
morale: morale:

Pasiuni: Pasiuni:

Ocupaţia: Ocupaţia:
Un mesaj Un mesaj
către mama: către tata:

8
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

3. Completează tabelul de mai jos.

De la mama De la tata am De la bunei De la Îmi doresc să:


am învăţat să: învăţat să: am învăţat să: profesori am
învăţat să:

4. Alcătuieşte 3 way (de ce?) la afirmaţia „Familia mea este cea mai

scumpă”.
- De ce?

_______________________________________________________________;

- De ce?

______________________________________________________________;

- De ce?

______________________________________________________________.

5. Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte: părinţi, tradiţii, dragoste,

ajutor, înţelegere.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Alcătuieşte un catren la tema „Părinţii mei”, utilizând cuvintele –rimă:


iubesc – trăiesc; cuvânt – sfânt.

______________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

9
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

7. Comentează afirmaţia: „De la mama am învăţat să iubesc, dar de la tata

– a fi un luptător în viaţă”.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Colorează imaginea de mai jos.

a. Intitulează imaginea: ______________________________________;

9. Alcătuieşte o scrisoare de recunoştinţă adresată părinţilor tăi.

Data: ____________________

Localitatea: ______________________________

Scumpii mei părinţi,

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Cu drag, ________________________, ________________________________.

P.S: Vă iubesc enorm şi ______________________________________________!

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

11
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Animalele, prietenii noştri (3)
_____________________________________________

1. Completează spaţiile libere.

E dimineaţă. E ultima zi din vacanţa de ____________________. Ionică îşi


pregăteşte ghiozdanul pe care i l-a cumpărat __________________ în semn de
cadou pentru ziua lui de _____________________. În el a pus de toate:
______________, _______________, __________, doar de manualele şcolare a
uitat, căci trebuia să meargă ieri la _______________________ după ele.

Soarele e ______________________, iar ________________ dă din coadă


fericit, rătăcindu-se prin tufele mai mari de flori. __________________ şi el se
rostogoleşte pe la picioarele lui ______________________. Toţi se bucură de
dragostea lui Ionel faţă de _____________________.

Când se înserase, Ionel a rugat-o pe ________________ să-i pregătească un


buchet de ________________________, pentru a-l dărui _________________.

2. Propune forma de plural pentru următoarele cuvinte:

Câine- ____________________; Pisică- ____________________;


Carte- _____________________; Buchet- ____________________;
Floare- _____________________; Coadă- ____________________.
3. Propune adjective pentru următoarele cuvinte:

Câine → ________________, → ______________________, ↓


← ________________, ← ______________________. ←

Pisică → ________________, → ______________________, ↓


← ________________, ← ______________________. ←
4. Completează triadele:

Substantiv Adjectiv Verb


Motanul
Câinele
Şoarecele
Copilul

12
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

5. Găseşte diminutive pentru următoarele cuvinte:

Băiat- __________________; Motan- _________________;


Câine- __________________; Şoarece- _________________;
Flori- __________________; Lapte- _________________.
6. Includeţi în enunţuri următoarele ortogramele: la/ l-a; sau/ s-au; miau/
mi-au. Alcătuiţi propoziţii la tema „Tom şi Grivei – amicii mei”

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Colorează imaginea.

a. Intitulează imaginea: ___________________________________________;

8. Închiuiţi-vă că aţi găsit un motănaş/ un câinişor undeva lăsat singurel.

Descrie atitudinea ta faţă de el. Îl iai acasă? Îl ajuţi? Poveşteşte!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

14
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Prietenii mei (4)
_____________________________________________

1. Continuă textul.

Într-o zi cu soare, Andrei şi cu Vasilică au hotărât să viziteze pădurea sătească.


Dornici de aventură, băieţii au luat-o la fugă, chiar dacă de departe ploaia făcea
semne de groază.

Arşiţa de afară a lăsat uliţele şi dealurile pustii, deci băieţii au hotărât să se ascundă
de soare tocmai în mijlocul pădurii.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Intitulează textul printr-o îmbinare de cuvinte.

______________________________________________________________

3. Comentează titlul propus.

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Subliniază corespunzător toate subiectele şi predicatele din text.


5. Analizează morfologic 3 substantive din text (comune şi proprii) după

următorul model:

Model: zi – subsantiv comun, genul fem., nr. sing., exprimă timpul;

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
15
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

6. Analizează morfologic 2 verbe din text după modelul de mai jos:

Model: au hotărât – verb, timpul trecut, persoana a III-a, nr. pl., „a hotărî”

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Caracterizează, conform graficului de mai jos, prietenul tău adevărat.

Numele, prenumele: ___________________________________________


Calităţi fizice Calităţi morale

8. Scrie o listă de persoane pe care îi consideri drept prieteni adevăraţi.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

9. Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte: prietenie, distracţie,

jocuri, supărare, jucării.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

10.Alcătuieşte un catren utilizând cuvintele – rimă: prietenie- veselie;


ciocolată- niciodată; Intitulează catrenul.

_________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

16
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

11.Enumeră câteva jocuri preferate.

______________________________________________________________

12.Scrie un sfat pe care îl urmezi de la prietenii tăi.

______________________________________________________________

13.Colorează imaginea.

14.Alcătuieşte întrebări în baza lecturii imaginii (pe care ai colorat-o).

Cine ___________________________________________________________?

Ce _____________________________________________________________?

Care _________________________________________________________?

Unde _________________________________________________________?

Când _________________________________________________________?

17
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Cum __________________________________________________________?

Cât ___________________________________________________________?

De ce ________________________________________________________?

15.Comentează afirmaţia „O prietenie adevărată nu se strică niciodată”.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

18
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Pasiuni (5)
_____________________________________________

1. Completaţi enunţurile de mai jos.


a. ______________, sora mea iubeşte mult hainele;
b. Ea e pasionată, cel mai mult, de: ________________, _________________,
___________________, _______________ şi ____________________;
c. ______________, fratele meu are _______________ ani. El este pasionat de
stilul _______________. De aceea îmbracă: ______________________,
______________________ şi _________________________________;
d. Sora mea e foarte talentată. Ea ştie să: ___________________________,
___________________________ şi să __________________________;
e. Fratele meu are şi el talentul său. El este îndrăgostit de _______________;
f. Mama spune că sora va deveni _________________________________,
pentru că __________________________________________________;
g. Tata afirmă că fratele va îmbrăţişa meseria de _____________________,
pentru că _________________________________________________;
h. Fiecare copil visează la ceva, fiecare tinde să devină ceva, iar mie îmi place
să __________________________________________________, deci mi-aş
dori să devin în viaţă ___________________________________.

2. Dezvoltă ideea „Fiecare copil visează la ceva...”.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Completează ancheta proprie.


 Numele, prenumele:
 Vârsta:
 Data, luna, anul naşterii:
 Zodiac:
 Culoarea preferată:
 Bucatele preferate:
 Disciplina şcolară îndrăgită:
 Autorul preferat:
 Filmul preferat:
 Cântecul preferat:
19
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

 Jucăria/ jocul favorit:


 Cum îţi place să-ţi spună cineva?

4. Comentează.
a. Dacă aş fi o pasăre, aş prefera să fiu ___________________________,
pentru că __________________________________________________;
b. Dacă aş fi un animal domestic, aş dori să fiu ______________________,
pentru că __________________________________________________;
c. Dacă aş fi o culoare, aş alege __________________________________,
pentru că semnifică__________________________________________;
d. Dacă aş fi un fenomen al naturii, aş prefera _______________________,
deoarece __________________________________________________;
e. Mi-aş dori să fiu în viaţă ______________________________________,
pentru că _________________________________________________.

5. Completează tabelul de mai jos.

Haine Încălţăminte Accesorii

6. Închipuiţi-vă că sunteţi undeva peste 30 – 40 de ani. Cum vă imaginaţi

acest caz?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Răspunde la întrebări în enunţuri complete.


a. De ce oamenii iubesc muzica?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

b. De ce unii oameni sunt pasionaţi de pictură?

20
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

c. De ce copiii iubesc atât de mult jucăriile?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Colorează imaginea.

9. Intitulează imaginea: _______________________________________;


10.Alcătuieşte un text în care ve utiliza în ordinea succesivă următoarele
cuvinte: fetiţa, băiatul, haine, încălţăminte, croitor, ornamente, culori,

pasiune, stil, fericire.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
21
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

11.Intitulează textul: ________________________________________

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

22
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Localitatea natală (6)
_____________________________________________

1. Completează spaţiile libere.


a. Localitatea mea natală se numeşte _____________________________;
b. Ea este situată în regiunea ____________________________________,
având satele vecine _________________________________________;
c. Satul meu este deosebit de _______________ şi ___________________;
d. La noi sunt: ________________________________________________

___________________________________________________________;

e. Oamenii din sat sunt foarte ___________________ şi ______________;


f. Ţăranii se ocupă cu __________________________________________;
g. Îmi iubesc nespus de mult baştina, deoarece ______________________

____________________________________________________________.

2. Completează tabelul de mai jos. Documentează-te!

Denumirea Din ce an datează Suprafaţa Numărul total de


localităţii apariţia localităţii teritoriului locuitori

Parcuri Biserică Şcoli Casă de cultură

Punct medical Iazuri/ lacuri Izvoare Cale ferată/ gară


Da/ nu Da/ nu

Numărul de Bibliotecă Fermă Altele


magazine
Da/ nu

3. Completează actostihul cuvântului.

B- ________________________; ____________________________;
A- ________________________; ____________________________;
S- ________________________; ____________________________;
T- ________________________; ____________________________;
I- ________________________; ____________________________;
23
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

N- ________________________; ____________________________;
A- ________________________; ____________________________.
4. Alcătuieşte harta localităţii natale.

5. Aduceţi câteva argumente la afirmaţia: „Satul meu este cel mai

frumos”.
a. _________________________________________________________;
b. _________________________________________________________;
c. _________________________________________________________;

6. Ce cunoşti despre legenda localităţii natale?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Descrie localitatea natală conform tabelului de mai jos.

3 substantive 3 verbe (acţiuni ale 3 adjective simbolice


semnificative oamenilor) semnificative

24
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

8. Alcătuieşte două propoziţii cu următorul cuvânt: sat. În prima


propoziţie va răspunde la întrebarea cine/ ce?, iar în a doua – unde?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

9. Colorează imaginea.

10.Intitulează imaginea: _________________________________________;


11.Ce emoţii şi sentimente îţi trezeşte acest peisaj? ___________________,

__________________, ______________________, _______________________;

12.Alcătuieşte o poezie (un catren – două) despre localitatea natală. Tipul


de rimă este la dorinţa voastră. Intitulaţi poezia.

___________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
25
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13.Cum înţelegeţi următoarele cuvinte: „Dorul de casa părintească te

cheamă din depărtări”?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

26
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Igiena personală (7)
_____________________________________________

1. Completează spaţiile libere.


- _____________________, bună ziua! Luaţi ___________!
- ____________________________, doamnă profesoară!
- Dragii mei, astăzi la ___________________________ avem un oaspete mult
aşteptat. Vă rog să vă salutaţi cu medicul şcolar!
- ____________________________, ____________________________!
- Dragii mei, astăzi invitatul nostru o să vă vorbească despre igiena
____________________________şi despre alte lucruri importante.
- Bună ziua, elevi! Mă numesc ____________________________________.
Şi pentru început, cine dintre voi îmi va spune ce înseamnă un mediu de
viaţă sănătos?
- Un mediu de viaţă sănătos este atunci când________________________

________________________________________________________________
____________________________________________________________.

- Da, ai dreptate! Prin urmare, care sunt principalele reguli ale igienei
personale?
 Reguli pentru îngrijirea
corpului

 Reguli pentru îngrijirea


dinţilor şi a cavităţii
bucale

 Reguli pentru îngrijirea


părului

 Reguli pentru îngrijirea


mâinelor şi a picioarelor

 Reguli pentru protejarea


organelor respiratorii

 Cum ne păzim aparatul


27
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

locomotor?

 Cum ne îngrijim pielea?

 Ce înseamnă o
alimentaţi sănătoasă?

 Ce atitudine aveţi faţă


de tutun şi de alcool?

 Un sfat tuturor colegilor


voştri...

- Bravo, __________________________! Vă descurcaţi destul de bine la


capitolul Educaţia pentru sănătate! Vă îndemn şi în continuare să aveţi grijă
de voi, de corpul vostru şi de sănătatea celor din jur! La revedere!
- _______________________________________ !

2. Completează tabelul de mai jos. Cum îţi organizezi ziua?

Ora Activitatea (ce faci?)

3. Completează cadranele.

Fructe vitaminoase Legume vitaminoase

Produse lactate Altele (de ex. Mierea de albine...)

28
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

4. Alcătuieşte un dialog imaginar la tema:„La doctor”. Imaginează-ţi un

dialog între doctorul şi pacientul său. Evităm formulele de salut.


- _____________________________________________________________
_________________________________________________________
- _____________________________________________________________
__________________________________________________________
- _____________________________________________________________
_________________________________________________________
- __________________________________________________________

5. Descoperă toate cuvintele.

F S Ă N Ă T A T E A V I O N G
G T J K M I Ş C Ă R I J O Ă P
V I T A M I N E K L E G U M E
P R O T E J A R E K M E R S P
K O D I H N Ă E S T E T I C Ă
L I N I Ş T E S C Ă L D A T H
T U K A L I M E N T A Ţ I E G
Z Â M B E T K A P Ă L P L G D
Cuvântul – cheie: __________________________________.

6. Colorează desenul.

Intitulează imaginea: ______________________________________________

29
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

30
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) La şcoală (8)
_____________________________________________

1. Continuă textul de mai jos.

E toamnă.

Într-o zi de vineri, cu mult soare, Cătălin a pornit la şcoală. Era foarte bucuros, căci
astăzi e vineri, iar mâine e sâmbătă, deci în sfârşit va putea să-şi fugărească toată
ziua mingea, fără ca să-i zică cineva ceva.

În clasă elevii se pregăteau de evaluare, iar el habar n-avea ce să scrie, pentru că nu


învăţase nimic decât vreo două exerciţii cum să ţină mingea pe cap, pe frunte şi pe
genunchi. Toată clasa zumzăia ca un roi de albine, pregătindu-se pentru întrebările
orale, iar Cătălin ba deschidea geanta şi se uita la minge, ba o închidea şi visa la
toloaca cu iarbă verde.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Imaginează-ţi situaţia când părinţii lui Cătălin sunt chemaţi la şcoală

pentru a lua măsuri. Redactează un dialog între părinţi şi băiat.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Dezvoltă mesajul textului.


31
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Dacă ai fi fost în locul băiatului, cum ai fi procedat?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Scrie 3 reguli pe care elevii ar trebui să le respecte la şcoală?


a. _________________________________________________________;
b. _________________________________________________________;
c. _________________________________________________________;

6. Imaginează-ţi portretul lui Cătălin.

Calităţi morale Calităţi fizice

7. Adevărat sau fals?


a. Cătălin învăţa la grădiniţă. _________________;
b. Cătălin iubea mult muzica. _________________;
c. Cătălin se pregătea sârguincios pentru evaluare. __________________;

8. Corectează toate propoziţiile de la ex.7.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Cum crezi, pentru ce se apreciază cu notele:

„10-9” „8-7” „6-5” „4-2”


Foarte bine Bine Suficient Insuficient

10.Scrie un mesaj pentru Cătălin.

32
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________,

Aş vrea să-ţi spun ______________________________________________

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

Cu mult respect, _________________________________________________

11.Colorează imaginea.

12. Alcătuieşte o poezie despre şcoala natală. Intitulează poezia.

________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13.Alcătuieşte întrebări în baza lecturii textului despre Cătălin.

Cine _________________________________________________________?
33
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Ce ___________________________________________________________?

Unde _________________________________________________________?

Cum __________________________________________________________?

Care __________________________________________________________?

Cât __________________________________________________________?

De ce _________________________________________________________?

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

34
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Lumina mea, Profesorul (9)
_____________________________________________

1. Propune un început pentru textul de mai jos.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Într-o zi, profesorul de limba română n-a venit la şcoală, s-a îmbolnăvit grav.
Împreună cu clasa ne-am hotărât să-i facem un cadou. Deci, am luat câte o foaie de
desen, carioci, creioane colorate, şi am început să-i facem câte o felicitare. Ne-am
străduit să-i scriem cele mai frumoase cuvinte, ne-am gândit să-i desemăm câte o
inimă mare care îi aparţine, ne-am dorit cât de curând să se însănătoşească.

Peste un timp, minune mare s-a întâmplat. Sărmanul profesor, abia ţinut pe
picioare, ne-a expediat un plic mare. În acel plic frumos erau douăzeci şi cinci de
felicitări, erau scrisorele pentru fiecare aparte. Ne-au podidit lacrimile, eram
emoţionaţi, căci nu ne-am fi putut închipui să ne răspundă măcar la unul dintre noi,
dar ne-a scris pentru toţi diferit.

Trecură zilele în pripă, iar îl locul profesorului venise altcineva... Simţeam un


gol imens, nu ne ajungeau cuvintele înduioşitoare, deşi lecţiile erau minunate.Într-o
şcoală cu ferestrele mari, parcă era întuneric, chiar şi pentru cei mai nepăsători
elevi.

2. Intitulează textului de mai sus.

_______________________________________________________________

3. Comentează alegerea titlului.

35
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Completează atelierul textului.


 Titlu
 Despre ce se comunică în
text

 Ce a dorit autorul să ne
transmită prin
intermediul acestui text?
 Ce mă învaţă acest text?

 La ce mă gândesc când
citesc acest text?

 Emoţii şi sentimente...

 Cuvinte – cheie:

 Părerea personală.

5. Imaginează-ţi felicitarea pe care i-o trimise unul dintre elevi

profesorului său.

36
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

6. Numiţi 10 calităţi ale unui profesor ideal.

7. Colorează imaginea.

8. Alcătuieşte o scrisoare de recunoştinţă profesorilor tăi.

Data: ______________________

Localitatea: ____________________________

_________________________________________________,

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Cu drag, ___________________________, _____________________________


37
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

P.S: ______________________________________________________________

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

38
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Cărţile – izvoare de înţelepciune (10)
_____________________________________________

1. Completează spaţiile libere.


a. Cartea este o __________________________________________________;
b. Care este un __________________________________________________;

2. Subliniază din şirul de mai jos toate elementele unei cărţi.

Editură, ochelari, pagină, cotor, pix, copertă, semn de carte, ciocolată, file, texte,
imagini, croşetare, autor, exerciţii, computer, fotografii, soare, cuprins, umbră.

3. Alcătuieşte propoziţii cu 5 cuvinte din şirul de la ex.2.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Alcătuieşte propoziţii cu cuvântul carte, astfel încât să aibă mai multe

sensuri (înţelesuri).

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Comentează.
a. Cărţile sunt izvoare de înţelepciune.

______________________________________________________________

b. Cititul ne dezvoltă vorbirea.

_______________________________________________________________

c. Cărţile ne sunt prieteni buni.

_______________________________________________________________

39
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

6. Enumeră câteva reguli de îngrijirea cărţilor.


a. _________________________________________________________;
b. _________________________________________________________;
c. _________________________________________________________.
7. Alcătuieşte un 3 way (de ce?) la afirmaţia:„Cartea este un obiect de

valoare”.
- De ce?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

- De ce?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

- De ce?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Ilustrează mai jos (schematizează) cartea şi elementele ei.

9. Scrie trei proverbe despre carte.


a. _________________________________________________________;
b. _________________________________________________________;
c. _________________________________________________________.

40
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

10.Comentează unul dintre proverbele de la ex. 9.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

11.Colorează imaginea.

12.Alcătuieşte un dialog imaginar la tema:„La libărie/ La bibliotecă”.

__________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

41
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

13.Completează tabelul de mai jos.

Titlul cărţii citite Autor Ce ţi-a plăcut? Ce te-a învăţat?

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

42
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Prietenul adevărat (11)
_____________________________________________

1. Continuă textul de mai jos. Intitulează textul.

______________________________________________

Anul acesta la tabără a fost minunat.

A venit toamna, iar odată cu ea s-a început şcoala, dar încă mai visez să dorm
până la amiază, până când mama mă îndemna să mă trezesc măcar să iau masa.

Ah, cât de tare îmi este dor de vacanţa mea de vară!

Dimineaţa a venit Ionel să-l invite pe Petrică la pescuit. Băieţii repede s-au
mobilizat, iar când se zorise mai bine, au luat-o la goană spre iazul din apropiere.

Ziua a trecut în pripă. Ionel a prins o mulţime pe peşti, dar Petru mai n-a prins
nimic. Trist, dezamăgit, a început a plânge:

- Eh, mai bine rămâneam să-mi împlinesc somnul, decât să vin şi să nu prind
nimic. O să mă râdă fratele, iar mama o să mă ocărască!
- Taci, Petre! L-a încurajat Ionică. Uite, din ceea ce-am prins eu, jumătate îţi
dau ţie, aşa că nu fi amărât! Ionel i-a întins o mână frăţească şi au bătut
palma.

Spre seară băieţii ajuns acasă. Toţi s-au mirat de norocul lui Petru, iar tata l-a
lăudat pe cinste. Ionel le-a povestit că Petru a prins cei mai mari peşti, le-a mai
spus că el este un adevărat pescar.

- Ioane, eşti cel mai bun prieten! I-a zâmbit prietenos Petru. Îţi datorez totul!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

43
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

2. Scrie un şir de calităţi pe care trebuie să le posede un prieten adevărat.

_____________________, ____________________, __________________,

_____________________, ____________________, __________________.

3. Te consideri şi tu un prieten adevărat pentru cineva? De ce?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Caracterizează-ţi cel mai bun prieten.


 Numele, prenumele:
 Vârsta:
 Calităţi morale:

 Calităţi fizice:

 Pasiuni:

 Ce aveţi comun?

5. Dezvoltă propoziţiile.
a. Petru plânge.

_______________________________________________________________

b. Ionel pescuieşte.

______________________________________________________________

c. Băieţii se distreză.

______________________________________________________________

6. Scrie un mesaj de mulţumire prietenilor tăi.


44
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Dragii mei prieteni,

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Completează atelierul textului.


 Titlu
 Despre ce se comunică în
text

 Ce a dorit autorul să ne
transmită prin
intermediul acestui text?
 Ce mă învaţă acest text?

 La ce mă gândesc când
citesc acest text?

 Emoţii şi sentimente...

 Cuvinte – cheie:

 Părerea personală.

8. Colorează imaginea.

Intitulează imaginea: ________________________________________________

45
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

46
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Cultura comunicării (12)
_____________________________________________

1. Ce înţelegi prin noţiunea de comunicare?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Completează tabelul nr.1;

Ce este comunicarea Ce este comunicarea Ce este comunicarea


orală? scrisă? nonverbală?

3. Completează tabelul nr.2;

Scrie câteva reguli pentru Scrie câteva reguli pentru Scrie câteva reguli pentru
vorbitor (emiţător) ascultător (receptor) persoana care trebuie să
vorbească în scurt timp

4. Reprezintă schematic situaţia de comunicare. Îţi propun următoarele


elemente ale situaţiei de comunicare: emiţător, receptor, mesaj, canal,

cod, mijloace de comunicare.

5. Cum apreciezi nivelul culturii comunicării în clasa ta?


47
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Scrie 3 formule de politeţe.


a. _______________________________________________________;
b. _______________________________________________________;
c. _______________________________________________________.
7. Alcătuieşte un dialog cu colegul de clasă în care vei demonstra o cultură

a comunicării. Tema de discuţie: „De ce trebuie să învăţăm?”.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Alcătuieşte propoziţii în care vei utiliza următoarele îmbinări de

cuvinte: cuvinte plăcute, voce blândă, comportament adecvat.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

9. Comentează: „Omul a învăţat să vorbească de la cîntecul păsărilor”.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

10.Alege varianta corectă!

Caet/ caiet; poezie/ poiezie; poiet/ poet; pics/ pix; agendă/ ajendă;

Televizor/ tilivizor; telefon/ tilifon; Crăciun/ Creciun; picior/ chicior.

48
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

11.Include câteva cuvinte corecte de la ex. 10 în propoziţii negative

(neafirmative).

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12.Colorează imaginea.

13.Alcătuieşte o mică povestire în baza imaginii de mai sus la tema:„Prima

zi de şcoală a lui Nicuşor”.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
49
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

14. De ce copiii vorbesc, astăzi, atât de urât? Ce donotă acest fapt?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

50
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Cultura comportamentală (13)
_____________________________________________

1. Propune un început pentru fragmentul de mai jos.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

Daniel n-a dorit să spargă geamul, dar din glumă s-a şi primit nenorocirea. A
deschis grăbit uşa clasei şi a fugit afară. Colegii săi de clasă s-au repezit să-l
prindă, dar profesoara i-a îndemnat să se liniştească. A hotărât de una singură să
vorbească cu Daniel, deci a ieşit din şcoală şi l-a strigat să se apropie:

- Daniel, scumpul meu, te rog să nu te învinovăţeşti, doar ai făcut-o


involuntar, din neatenţie!

După colţul şcolii, băiatul nu-şi putea stăpâni lacrimile, nu putea să iasă în
faţa profesoarei şi să-i privească în ochi.

În scurt timp, profesoara l-a găsit, l-a mângâiat pe fruntea umedă de lacrimile
prelinse, l-a sărutat şi l-a strâns la piept:

- Ah, dulcele meu elev! De ce oare aşa se întâmplă? De azi înainte vei fi
responsabil pe disciplina din clasă.

2. Intitulează textul.

______________________________________________________________

3. Răspunde în enunţuri complete.


a. Ce s-a întâmplat că Daniel a fugit din clasă?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________
51
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

b. De ce profesoara a mers de una singură să-l caute pe băiat?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

c. De ce băiatului îi era ruşine să-i privească în ochii doamnei profesoare?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

d. De ce profesoara nu l-a pedepsit pe Daniel?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

e. Cum au reacţionat colegii de clasă când au văzut că Daniel nu a fost


mustrat?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

f. De ce profesoara i-a încredinţat lui Daniel această funcţie?

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Completează atelierul textului.


 Titlul propus:
 Tema textului (despre
ce se comunică în
text):
 Ideea principală (ce a
dorit să transmită
autorul prin
intermediul textului):
 Mesajul (ce am înţeles
din text):
 Morala textului (ce mă
învaţă textul):
 Personaje
 Cuvinte – cheie:
 Emoţii şi sentimente:
 Părerea personală:

52
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

5. Scrie câteva reguli de etichetă comportamentală pentru colegii de clasă.

a. _________________________________________________________;
b. _________________________________________________________;
c. _________________________________________________________;

6. Enumeră obligaţiunile elevilor din departamentele Senatului clasei.

Şeful clasei Secretarul clasei Responsabil de cultură şi


disciplină

Responsabil pe Responsabil pe manuale Responsabil pe sport


mobilier

7. Colorează imaginea.

8. Intitulează imaginea: __________________________________________

53
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

54
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Securitatea vieţii şi sănătăţii noastre (14)
_____________________________________________

1. Colorează imaginea.

2. Alcătuieşte o comunicare la tema:„În drum spre şcoală”, în care vei


utiliza următorul şir de cuvinte: trecere de pietoni, semafor, automobile,
indicator rutier, agentul de circulaţie, a fi atent, a alerga, a face

observaţie.

__________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
55
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Care sunt semnificaţiile culorilor semaforului?

Roşu Galben Verde

4. Când şi unde trebuie să ne jucăm?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Subliniază ortograma corectă.

La/ L-a joacă

a. Ariadna s-a/ sa dus pe toloacă;


b. Toloaca din sat e în apropierea unui ne-am/ neam apropiat;
c. Ariadna a trecut pe la un coleg de-al/ deal ei;
d. Copiii sau/ s-au dus grăbiţi la joacă;
e. Miau/ mi-au spus şi mie să merg cu ei;
f. Ariadna la/ l-a telefonat şi pe Mihai;
g. Mihai ia/ i-a spus că mai întâi de toate trebuie să-şi facă temele;
h. Toţi copiii aşteaptă cu nerăbdare să vină luna m-ai/ mai.

6. Completează tabelul de mai jos.

Cum ne păzim de electrocutare? Cum ne apărăm în caz de incendiu?

Cum procedăm în caz de cutremur sau Ce facem în caz de inundaţii?


alunecări de teren?

56
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

7. Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte: pompier, salvator,

ambulanţă.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Caracterizează următorii reprezentanţi:

Reprezentantul Calităţi esenţiale


 Pompierul
 Poliţistul
 Agentul de circulaţie
 Pădurarul
 Profesorul
 Brutarul
 Tractoristul
 Agricultorul
 Apicultorul
 Ciobanul
 Programistul
 Avocatul
 Marinarul

9. Colorează imaginea.

57
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

10.Descrie drumul tău spre casă, când te întorci de la şcoală.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

58
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Data (cu litere) _____________________________________________


Subiectul (de transcris) Copilăria (15)
_____________________________________________

1. Ce semnifică copilăria? Completează acrostihul.

C- _____________________, ________________, ___________________;


O- _____________________, ________________, ___________________;
P- _____________________, ________________, ___________________;
I- _____________________, ________________, ___________________;
L- _____________________, ________________, ___________________;
A- _____________________, ________________, ___________________;
R- _____________________, ________________, ___________________;
I- _____________________, ________________, ___________________;
E- _____________________, ________________, ___________________.
2. Alcătuieşte un catren la tema: „Copilăria”. Folosiţi cuvintele – rimă:
frumoasă – aleasă; fericită – împlinită.

______________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Descoperă toate cuvintele ascunse.


A V E N T U R I U B I R E
N I J O C U R I N G H U O
I U A D O R D E S E N E J
V T L Z P Ă R I N Ţ Ă R T
E E E D I S T R A C Ţ I E
R S C Ă L D A T E T Z U M
S W A P Ă R I N Ţ I D G O
Ă Y S P R I E T E N I F Ţ
R X A L I B E R T A T E I
I C A L E R G A R E D D I
M V D U V E R D E A Ţ Ă G
I B S P E C T A C O L F E
N N A L S P E R A N Ţ Ă G
G M T O E N E R G I E E D
E G E P L A C R I M I D G
T E D P Ă Ţ Ă N I I E R O
Expresia – cheie: ______________________________________.

59
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

4. Desparte în silabe următoarele cuvinte:


a. Copilărie - ___________________________________________;
b. Libertate - ____________________________________________;
c. Părinţi - ______________________________________________;
d. Aventură - ____________________________________________;
e. Independenţă - _________________________________________.
5. Crezi că ai avut o copilărie fericiră? Relatează despre un eveniment

minunat pe care îl vei ţine minte toată viaţa.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Care este visul oricărui copil?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Îţi mai aminteşti de jucăria preferată? Deseneaz-o!

8. Colorează imaginea.

9. Intitulează imaginea: ___________________________________________


60
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Concluziile evaluatorului
Puncte forte: Puncte slabe:

Exerciţii ce i-au trezit interes: Exerciţii dificile


(chiar şi cu ajutorul CDS):

61
Serdeşniuc Cristian, prof. Caiet suplimentar pentru elevii cu CES

Evaluarea rezultatelor obţinute


Numărul Termenul în Numărul Aprecierea Semnătura Progres/
fişei de care elevul a de itemi regres
lucru lucrat asupra
fişei
I. II. III. IV. V. VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Concluzii generale:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Profesor- evaluator: _________________________ Serdeşniuc Cristian


Note!!!

1. Imaginile sunt selectate din internet, deci nu-mi aparţin;


2. Autorul tuturor textelor este autorul prezentului supliment de lucru pentru copiii cu CES (şi nu numai);
3. Vârsta sau clasa nu este precizată. Caietul se recomandă lucrului cu elevul cu CES (în cauză) doar după
recomandările PEI-ului;
4. Cadrul didactic de sprijin sau profesorul va lucra cu elevul, în dependenţă de forma de incluziune. Dacă
unele exerciţii vor fi complicate pentru elevi, se recomandă ca acestea să fie adaptate sau înlocuite;
5. Profesorul – evaluator trebuie să ia în consideraţi şi felul cum elevul alege culorile pentru imagini, redarea
conturului, claritatea şi originalitatea desenului, tototdată unele elemente suplimentare de ordin creativ în
afara imaginii;

62

S-ar putea să vă placă și