Sunteți pe pagina 1din 3

HALĂ AUTOSERVICE

PENTRU 3 LOCURI
PREDIMENSIONAREA STRUCTURII

DATE GENERALE
– Deschidere D = 9,0 m
– Înălţime fermă acoperiş He = 1,5 m
– Travee T = 4,0 m
– Distanţa dintre pane t = 1,5 m
– Inălţime stalpi hală H = 4,0 m
– Număr de travei travei = 3
– Localitate : Turnu Măgurele
Fermele metalice (riglele de cadru) – patru la numar – sunt dispuse intre ele la distanta egala
cu traveea în functie de cerinte functionale.
Grinzile secundare (panele) sunt amplasate la distanta tpane = 1,5 m
Distanta intre pane se alege in functie de dimensiunile curente de livrare a panourilor de
invelitoare. S-a propus pentru învelitoare panoul IsoAc 3, este un panou de acoperiş cu trei
nervuri de rigidizare, folosit pentru pante mai mari de 7% (panta din proiect estre 33,3 %).
Este din tablă din oţel zincat prevopsită cu miezul din spumă poliuretanică .
– Valori de calcul, încărcare de zăpadă : 2,25 kN /mp
– Distanța admisă dintre reazeme : 1,59 m
– Grosime panou : D = 50 mm
– Greutate panou : 9,18 kg / m2
MATERIALE
– Oţel OL 52 → Ra = 3000 kg/cm2

ÎNCĂRCĂRI :
Evaluarea incarcarilor date din zapada. Conform tabel A.1 din normativ CR1-1-3/2012,
valoarea caracteristică a încarcarii din zapada pe sol pentru municipiul Turnu Măgurele este
2,5 kN/mp (250 kg/mp)

Incarcarea pe mp de acoperiş este : S = μ × Ce × Ct × Sk = 0,8 × 1 × 1 × 250 = 200 daN/m2


– μ1 = 0,8 (coeficient de forma al incarcarii, in functie de panta acoperisului, α = 180 < 350)
– Sk = 2,5 kN/mp (valoarea caracteristica a incarcarii date de zapada pe sol in functie de
amplasarea cladirii; avem zona 3)
– Ce = 1 (coeficient de expunere normală, zone unde nu se produce o spulberare
semnificativa a zapezii din actiunea vantului asupra constructiilor, datorita naturii terenului
si prezentei altor constructii sau a copacilor).
– Ct = 1,0 (coeficient termic, in functie de proprietatile de conductivitate termica ale
materialelor de constructii, tabla).
Evaluarea incarcarilor date din vânt. În normativul CR 1-1- 4 / 2012, tabelul A.1 sunt
prezentate valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru localităţi urbane din
România, amplasate la altitudini mai mici sau egale cu 1000 m. Pentru Turnu Măgurele avem
presiunea dinamică a vântului : 0,5 kPa (50 daN/mp)
Evaluarea incarcarilor date din cutremur. În normativul P 100-1/2013, tabelul A.1 Valorile
accelerației terenului pentru proiectare pentru Turnu Măgurele este a g = 0,20 g

1
CALCULUL PANELOR
ÎNCĂRCAREA DE CALCUL PE PANĂ
– încărcarea normată din greutate învelitoare (din greutate panou termoizolant)
1
gînv = gn (gpanou × = 9,8 × (9,18 × ) = 94,7 kN/mp ≈ 95 kN/mp
cos 18
– incărcarea normată din zăpadă pe acoperiş :
gzăpadă = μ × Ce × Ct × Sk = 0,8 × 1 × 1 × 250 = 200 daN/m2
– încărcarea normată din greutate proprie pană (se aprox. masa, m pană = 20 kg/ml)
gpană = ag mpană = 9,8 × 20 = 196 daN/ml

– incărcarea totală normată pe pană (zona aferentă, t pană = 1,50 m)


gpanăn = gpană + tpană × (gînv + gzăpadă) = 196 + 1,5 × (95 + 200) = 639 (daN/m)
– incărcarea totală de calcul pe pană
gpanăc = 1,35 × (gpană + gînv × tpană) + 1,5 × (gzăpadă × tpană) =
= 1,35 × (196 + 95 × 1,5) + 1,5 × (200 × 1,5) = 907 daN/ml
Momentul încovoietor pentru o pană :
g pana  d 2 907  4 2
Mpana = = = 1814 daNm
8 8

Modulul de rezistenţă necesar pentru o pană


M pana 181400
Wnec. pana = = = 86,4 cm3 → ţeavă pătrată 120 × 120 × 5 mm
Ra 2100

Verificarea panei la săgeată

1 M pana  t 2 181400  400 2


fpana = × = = 2,45 cm
10 Eotel  I pana 10  2.100.000  562

Săgeata admisibilă este :


500
fpană(admisibil) = = 2,5 cm > fpană = 2,45 cm → profil suficient.
200
→ se alege ţeavă pătrată 120 × 120 × 6 mm

ÎNCĂRCAREA PE GRINDA CU ZĂBRELE


Încărcarea distribuită pe acoperiş
– încărcarea normată pe mp - din greutate proprie învelitoare : g înv = 95 kN/mp
– incărcarea normată pe mp - din greutate zăpadă pe acoperiş : gzăpadă = 200 daN/mp
– încărcarea normată pe mp - din greutate proprie pană :
– mpană = 20,7 kg/ml
– gpană/m = ag mpană = 9,8 × 20,7 = 203 daN/ml
– gproprie pană = gpana/m /tpana = 203 / 1,5 = 135 daN/mp
– incărcarea normată din greutate proprie grinda cu zăbrele (se aproximează) :
– gproprie grinda zabrele = 5890daN / 9 m / 4 m = 164 daN / mp
2
9 m × 3,3 ml/ml = 30 ml................................. lungime totală teava grinda cu zăbrele
30 ml × 20 kg/ml = 600 kg ..............................masa totală grinda cu zăbrele
600 kg × 9,8 m/s2 = 5890 daN.......................greutate totală grindă cu zăbrele
5890 daN / 9 m / 4 m = 164 daN/mp .............greutate normată grindă cu zăbrele pe mp

– încărcarea normată pe ml de grinda cu zăbrele :


– ggrinda zabrele = T × (gînv + gproprie pană + gproprie grinda zabrele + gzăpadă)
– ggrinda zabrele = 4 m × (95 + 135 + 164 + 200) = 2.376 daN/m
– încărcarea de calcul pe ml de grinda cu zăbrele :
– gcgr. zabr. = 1,35 × T × (gînv + gprop. pană + gprop.gr. zabr) + 1,5 × T × gzăpadă
– 1,35 × 4 × (95 + 135 + 164) + 1,5 × 4 × 200 = 3.328 daN/m

Momentul încovoietor în grinda dreaptă echivalentă :


g gr . zabr  D 2 3328  9 2
Mgrinda = = = 33.696 daNm
8 8

Reacţiunea grinzii cu zăbrele :


g gz  D 3328  9
Vgz = = = 14.976 daN
2 2

INTOCMIT
Ing. Aurelian Vaduva
Turnu Magurele

S-ar putea să vă placă și