Sunteți pe pagina 1din 3

Numele si prenumele:………………… ………… Data:……………

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Tehnologia Informaţiei si a Comunicaţiilor
Clasa a X-a
PARTEA I 15(puncte)

1. Alegeţi combinaţia corectă care ordonează crescător următoarele unităţi:


a) Kilobyte (KB), Byte , Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)
b) Byte , Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Terabyte (TB), Gigabyte (GB)
c) Byte , Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)
d) Kilobyte (KB), Byte , Gigabyte (GB), Megabyte (MB), Terabyte (TB) (5p)

2. Care din următoarele NU reprezintă un sistem de operare?

a). Linux b).Solaris c). MS DOS d). Windows Explorer (5p)

3. Ce înseamnă abrevierea http:


a) High Task Termination Procedure
b) Hyper Text Transfer Protocol
c) Harvard Teletext Proof
d) Hyper Text Mark-up Language (5p)

PARTEA II 75(puncte)

1. Explică care este rolul procesorului într-un calculator personal ? (5p)


2. Subliniaţi care dintre următoarele funcţii nu este specific procesorului ? (5p)
 executarea calculelor;
 stocarea datelor în memorie pentru operaţiile curente;
 executarea instrucţiunilor unui program;
 trimiterea unui e-mail
3. Precizaţi care este rolul unui program antivirus şi daţi cel puţin două exemple de produse
folosite? (10p)
4. La intrarea calculatorului în modul ___________datele nu se salvează în memoria RAM
ci pe hard disk. (10p)
5. Operaţia de _____________ constă în împărţirea unui disc în piste şi sectoare. (5p)

6. Asociaţi fiecărui buton efectul pe care îl produce la acţionarea sa într-un document Word.

a). b). c) d). e)


1.Afişează informaţiile de formatare pentru textul selectat.
2. Previzualizează documentul înainte de tipărire.
3. Anulează ultima operaţie executată.
4. Afişează pagina pe tot ecranul păstrând vizibile elementele ecranului Word.
5. Permite copierea formatului unui text sursă într-un text destinaţie.
6. Evidenţiază cu o culoare un text selectat.
7.Permite spaţierea rândurilor unui text. . (15p)

7. Pentru a vizualiza componentele de bază ale calculatorului se procedează astfel: clic


dreapta pe My Computer-Properties. a) Adevărat b). Fals (5p)

8. Scrieţi semnificaţia următoarelor butoane existente în aplicaţia Microsoft Word:

…………………...... ……………………. …….


………………………….. …………………. (15p)

9. Reţele ____________sunt reţelele care acoperă suprafaţa unui oraş. (5p)

Disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor


Clasa a X-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
PARTEA I (15 puncte)

1. c 2. d 3. d 3*5=15p
PARTEA II (75 puncte)
1 Componenta ce are rolul de a dirija 5p
celelalte dispozitive, de a împărţi
sarcini fiecăreia, de a coordona şi
verifica execuţia sarcinilor primite.
-realizează calcule aritmetice şi
operaţii logice
-controlează celelalte componente
ale calculatorului

2 Pentru rezolvare corectă 5p

3 Pentru rezolvare corectă 10p


5p
- rolul unui program antivirus 5p
- exemple de programe antivirus
4 Hibernare 10p

5 Formatare 5p

6 a-6; b-1;c-3;d-7;e-5 15p Se acordă câte 3p pentru


fiecare asociere corectă

7 a. 5p

8 -salvare 5p Se acorda câte 3p pentru


-se modifică aspectul fontului fiecare semnificaţie corectă
-se modifică dimensiunea fontului
-se centrează textul
-se crează un link către o pagină
Web

9 MAN 5p