Sunteți pe pagina 1din 29

Plan calendaristic semestrial

Semestrul I
Anul şcolar 2014-2015
Clasa a II-a
Obiective de Nr. de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săpt. Obs.
referinţă ore
1. Aruncarea şi prinderea 3.1. - aruncare azvârlită cu o mână pe deasupra umărului la distanţă; 4
- prinderi cu două mâini din autoaruncări în sus, în perete; 1-2

2.Viteză 2.3. - viteză de reacţie la stimuli vizuali şi auditivi; 4 3-4


- viteză de execuţie cu obiecte portative;
- viteză de deplasare.
3. Alergare de viteză 3.3. 3.1 3.4. 5.3. -alergare de viteză cu start din picioare. 2 5
4. Îndemânare 2.3. 2.4. - acţiuni motrice individuale şi pe perechi. 2 6
5. Sărituri 3.1. 3.4. 5.2. - sărituri pe loc şi cu deplasare, cu desprindere de pe unul şi ambele picioare; 4
- sărituri în lungime de pe loc; 7-8
- sărituri din ghemuit în ghemuit.
6. Dezvoltarea fizică 2.1. 2.2. 2.4. - poziţiile: depărtat stând, pe genunchi, şezând, culcat; 4
armonioasă - mişcări specifice segmentelor corpului;
9-10
- fazele actului respirator;
- postura corectă în poziţii şi acţiuni motrice variate.
7. Echilibru 3.4. 5.2. 3.3 - deplasare în echilibru pe suprafeţe înguste şi înălţate. 3
11-12
5.2.
8. Căţărare-coborâre 3.2. 3.4. 5.2. - căţărare-coborâre pe scara fixă şi banca înclinată. 3 12-13

Semestrul II

Obiective de Nr. ore Obs.


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săpt.
referinţă alocate
9.Gimnastică acrobatică 3.3. - cumpănă pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol; 12 14-18
3.4. - semisfoara;
3.5. - podul de jos;
- stând pe omoplaţi;
- rulare laterală;
- rulare pe abdomen şi piept;
- rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit;
- rostogolire înainte din depărtat în ghemuit;
- rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat.
10. Târâre. 3.2. 3.4 - târâre pe genunchi şi antebraţ. 2 19

11. Escaladare 3.2. 3.4. 5.2. - escaladare cu apucare şi încălecarea obstacolului. 2 20

12. Tracţiune 3.2. 3.4. 5.2. - deplasarea unui obiect sau partener, prin tractare cu braţele realizată 4 21-22
individual şi în perechi.
13. Împingere 3.2. 3.4. 5.2. - deplasarea unor obiecte uşoare sau partener prin împingere. 4 23-24
14. Transport 3.2. 3.4. - transport de obiecte uşoare, apucate cu ambele mâini sprijinite la umăr 2 25
individual
15. Forţă 2.1. 2.2. 2.5. - forţă dinamică generală şi segmentară. 4 26-27
16. Alergare 2.1. 2.4. 5.2. - alergare cu genunchii sus, alergare cu călcâiele la şezut; 4 28-29
3.1. - alergare cu ocolire de obstacole;
- alergare în coloană câte doi.
17. Rezistenţă 2.4. 5.2. 2 .6. - rezistenţă cardio-respiratorie la eforturi aerobe. 4 30-31
18. Săritură în lungime 3.3. 3.4. - săritura în lungime cu elan. 4 32-33
cu elan
19. Alergare de durată 3.3. 2.6. - alergare de durată. 4 34-35
1. Proiectarea unităţii de învăţare-Deprinderea motrică de bază de aruncarea şi prinderea
Nr. Ore 4
Nr. de Obiective de Detalieri
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
Lecţie referinţă de conţinut Data
1. 3.1. să aplice în - ţinerea şi - explicaţie-demonstraţie; mingi de observare
activităţile practice aruncarea cu o - exersarea ţinerii mingii cu o mână; plastic sistematică
deprinderile de mână şi prinderea - stând cu mingea în mână, aruncarea mingii în sus şi
aruncare – cu două mâini. prinderea ei cu două mâini;
prindere, realizate - stând cu un picior în faţă, cu mâna lângă ureche,
corect. aruncarea mingii în podea şi prinderea ei;
2 3.1. să exerseze - aruncarea - şezând cu mingea în mână, aruncarea mingii în sus cu mingii observare
deprinderile azvârlită cu o mână o mână şi prinderea cu două mâini; de sistematică
formate anterior şi din diferite poziţii - şezând cu mingea lângă ureche la distanţă de 2 m de plastic
să le însuşească şi prinderea cu perete, aruncarea mingii în perete şi prinderea ei cu două mici
corect pe cele noi. două mâini. mâini;
- stând sau şezând, aruncarea mingii în perete, în sus, cu
cădere pe sol şi prinderea ei;
- copiii sunt pe patru coloane la distanţă de 3m de
perete în poziţia stând. La semnalul învăţătoarei primii
copii aruncă mingea în perete, o prind cu două mâini, se
răsucesc, dau minge următorilor care continuă acţiunea
şi trec la coada şirului. Câştigă grupa care termină mai
repede.
3. 3.1. să exerseze - aruncare azvârlită ,,Cine aruncă mai departe” mingii formativă
deprinderile cu o mână pe Copiii sunt aşezaţi pe un singur rând şi la semnalul de oină
formate anterior şi deasupra umărului, învăţătoarei aruncă mingea de oină la distanţă de pe loc.
să le însuşească la distanţă. Câştigă copilul care de mai multe ori a aruncat mai
corect pe cele noi. departe. Concursul se face separat fete – băieţi.
4 3.1. să fie animat de - aruncarea cu două Ştafete pe echipe cuprinzând alergare, culegerea mingi formativă
dorinţa de a se mâini din mingilor de pe sol, aruncări în sus şi prinderea cu două de
întrece; autoaruncare, în mâini, aruncarea cu o mână în perete şi prinderea ei: plastic
3.4. să persevereze sus, în podea, la - copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de mici
în exersarea perete plecare. Primii au câte o minge. La semnalul
deprinderilor învăţătoarei primii copii aruncă mingea pe verticală cu o
formate anterior şi mână, o prind cu două mâini, se răsucesc şi o dau
să le însuşească următorilor care continuă acţiunea şi trec la coada
corect pe cele noi. şirului. Câştigă grupa care termină mai repede;
2. Proiectarea unităţii de învăţare-Calitatea motrică, viteză
Nr. ore 4
Nr. Obiective de Detalieri
de referinţă de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare
lecţie
1. 2.3. să execute - viteză de reacţie la - schimbarea poziţiei membrelor superioare, inferioare şi - mingi observare
rapid mişcările stimuli vizuali şi a trunchiului la semnale vizuale şi auditive; medicinale, sistematică
comandate la auditivi. - treceri dintr-o poziţie în alta, din stând în ghemuit, cuburi,
semnale vizuale şezând, culcat facial sau dorsal; bănci de
şi auditive; - treceri dintr-o poziţie în alta, din ghemuit în stând, gimnastică
2.4. să şezând cu genunchii îndoiţi, cu picioarele depărtate,
folosească culcat dorsal, rulare pe spate, culcat facial;
deprinderile - treceri dintr-o poziţie în alta, din şezând în stând pe
însuşite în genunchi, stând pe genunchi şi călcâie, cu mâinile în
condiţii diferite poziţii;
complexe şi
variate.
2. 2.3. - viteză de reacţie şi - împrăştieri şi regrupări sub formă de întreceri pe echipe, - cuburi, formativă
2.4. să de deplasare pe la semnale vizuale sau auditive; cercuri
folosească distanţe scurte şi - alergare uşoară, la semnal schimbare de direcţie urmată mici,
deprinderile direcţii diferite de alergare de viteză, până la un nou semnal; bastoane
însuşite în - ştafetă cuprinzând alergarea, depunerea şi culegere de
condiţii obiecte;
complexe şi
variate.
3. 2.3. să execute - viteză de execuţie - individual-aruncări azvârlite la distanţă cu mingi; - mingi de observare
rapid mişcările cu obiecte portative - aruncări în perete, cu mingi şi prinderea ei; plastic, sistematică
comandate la - şezând cu genunchii îndoiţi rostogolirea mingii pe sol în bastoane,
semnale vizuale jurul corpului; săculeţi.
şi auditive; - dribling pe loc, cu mâna stângă, la semnal cu mâna
2.4. să dreaptă;
folosească - stând cu bastonul ridicat deasupra copului, trecere în
deprinderile ghemuit, revenire;
însuşite în - mutări de mingi pe distanţe scurte;
condiţii - se lucrează contra timp, 4-6 serii a 10’’ pauză 20’
complexe şi
variate
4. 2.3. să execute - viteză de execuţie - sărituri cu mingea ţinut între genunchi sau între glezne -mingi de observare
rapid mişcările cu obiecte portative; pe loc sau cu deplasare; plastic, sistematică
comandate la - viteză de - sărituri cu mingea ţinută la spate, sărituri pe loc sau cu cercuri
semnale vizuale deplasare. deplasare înainte- înapoi, dreapta- stânga;
şi auditive; Se lucrează contra timp 8 serii a 14 repetări, pauză 20
2.4. să sec.
folosească - alergare de viteză cu plecări din diferite poziţii;
deprinderile - alergare de viteză şi culegere de obiecte de pe sol;
însuşite în Ştafete:
condiţii - copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de
complexe şi plecare. Din trei în trei metri se pune pe sol câte un cerc
variate de gimnastică. La semnalul învăţătoarei primii aleargă cu
ocolirea totală a cercurile, ating cu mâna un obiect aşezat
la distanţă de 5m, se întorc în alergare, predau ştafeta şi
trec la coada şirului, următorii continuă acţiunea. Câştigă
grupa care ajunge mai repede în vechea formaţie
5 2.3. să execute -viteză de reacţie, de - efectuarea de acte şi acţiuni motrice; cuburi, observare
rapid mişcările execuţie. - alergare cu plecări din diferite poziţii şi atingeri de mingi sistematică
comandate la obiecte:
semnale vizuale - copiii sunt pe două rânduri la distanţă de 6m, în
şi auditive; poziţia stând sau şezând. La semnalul învăţătoarei un
2.4. să rând aleargă pe distanţa de 6m, ating cu mâna palmele
folosească colegilor şi se întorc în alergare în formaţia de rând şi se
deprinderile aliniază, cu braţele înainte. Se lucrează alternativ;
însuşite în ,,Fereşte capul”
condiţii Copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de
complexe şi plecare. În faţa lor la distanţă de 2 m se află câte un copil
variate cu o minge în mână. La semnalul învăţătoarei copii care
au mingea pasează mingea cu două mâini la copilul din
faţă care o prinde, o pasează înapoi şi se ghemuieşte.
Câştigă echipa care termină prima şi nu a scăpat mingea.
6 2.3. să execute - viteză de reacţie şi - alergare cu start de sus pe distanţe de 15-20 m; sticle de observare
rapid mişcările deplasare. - alergare cu spatele pe distanţă de 5 m, la semnal plastic, sistematică
comandate la întoarcere şi alergare de viteză pe distanţa de 20 m; săculeţi cu
semnale vizuale - alergare cu handicap cu faţa sau cu spatele pe direcţia nisip
şi auditive; de deplasare pe distanţa de 10-15 m;
2.4. să - ştafete pe echipe, cuprinzând alergare, culegere de sticle
folosească de plastic pline cu apă sau săculeţi cu nisip.
deprinderile
însuşite în
condiţii
complexe şi
variate
7. 2.3. să execute -viteză de reacţie şi ,,Santinela veghează” cercuri de formativă
rapid mişcările execuţie. Copiii se împart în două echipe aşezate pe două rânduri plastic cu
comandate la faţă în faţă la distanţă de 4 m de o parte şi de cealaltă a cele cinci
semnale vizuale unui cerc în care sunt aşezate patru mingi păzite de culori
şi auditive; santinelă. Elevii sunt numerotaţi din trei în trei în ambele olimpice,
2.4. să echipe. Santinela strigă un număr, elevii cu numărul mingi
folosească respectiv vin la cercul cu mingi căutând să ia una sau mai
deprinderile multe mingi pentru a le aduce la echipa sa. Dacă
însuşite în santinela atinge cu mâna pe cel ce vrea să ia mingea,
condiţii echipa din care face parte elevul respectiv este penalizat
complexe şi cu un punct, dacă jucătorul respectiv nu este atins câştigă
variate pentru echipa sa un număr de puncte egal cu mingile
aduse. Câştigă grupa care acumulează mai multe puncte.
8. 2.3. să execute - viteză de execuţie - ştafete pe echipe, cuprinzând alergare cu ocolire de mingi, formativă
rapid mişcările şi deplasare. obstacole, culegeri de obiecte şi depuneri; cuburi,
comandate la - copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de băşti
semnale vizuale plecare. În faţa coloanelor se aşează trei cuburi la distanţă
şi auditive; de 3m. La semnal copii aleargă ocolind obstacolele, iau
2.4. să de pe sol un săculeţ cu nisip şi îl transportă pe distanţa de
folosească 4m, ocolesc un obiect, se întorc în alergare, pun săculeţul
deprinderile jos, aleargă şerpuit, predau ştafeta următorilor care
însuşite în continuă acţiunea şi trec la coada şirului. Câştigă grupa
condiţii care termină mai repede.
complexe şi ,, Fură basca”
variate Copiii sunt împărţiţi în două grupe aşezate în linie, faţă
în faţă la distanţă de 6 m. Copiii din grupa unu au câte un
număr cu corespondent în grupa doi. Se strigă un număr
de exemplu 4. Numerele 4 din ambele grupe aleargă spre
centru unde este aşezată o bască. Fiecare copil încearcă
să ia basca şi să alerge la grupa lui fără să fie atins de
adversar, primind două puncte dacă reuşeşte. Dacă este
atins, grupa celuilalt copil va primi două puncte. Se
repetă jocul de mai multe ori. Este declarată echipa care
acumulează mai multe puncte.

3. Proiectarea unităţii de învăţareAlergare de viteză


Nr. ore 2
Obiective de Detalieri Data
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă de conţinut
3.3. - şcoala - exersarea alergării uşoare, cu poziţia corectă a corpului şi lucrul observare
3.1. să aplice în alergării, braţelor; sistematică
întreceri alergare de - explicare-demonstrare;
deprinderile viteză cu start - corectări individuale;
motrice corect din picioare. - exersare:
însuşite, specifice - alternării mersului cu alergare uşoară, corectări;
probei atletice de - alergării cu joc de gleznă pe loc şi din deplasare;
alergare de viteză. - alergării cu joc de gleznă pe loc şi cu accelerare;
- alergării cu genunchii sus pe loc şi cu deplasare;
- alergării cu pendularea gambei înapoi pe loc şi cu deplasare;
- alergării accelerate cu start de sus pe distanţe scurte pe grupe de 4
elevi;
3.3. - pasul - exersarea alergării accelerate în linie dreaptă până la un reper la cuburi Observare
3.1. să aplice în alergător de distanţă de 10m; sistematică
întreceri accelerare. - exersarea alergării de viteză în tempo variat;
deprinderile - întreceri de alergare de viteză. Copiii sunt pe două rânduri la
motrice corect distanţă de 10 m. Pe loc execută: joc de gleznă, alergare, alergare cu
însuşite, specifice genunchii sus, alergare cu pendularea gambei înapoi, alergare cu
probei atletice de picioarele întinse înainte, ghemuit, ridicare pe vârfuri, la semnal,
alergare de viteză; alergare cu viteză maximă schimbând locurile.
3.4. - pe două rânduri, de o parte şi de alta a sălii în poziţia şezând la
distanţă de 10 m. La semnal, alergare până la mijlocul terenului
ating o linie sau un obiect, se întorc în alergare şi se aliniază în
poziţia iniţială.
3.3. - pasul - exersarea alergării accelerate, cu atingerea vitezei maxime la mingi Observare
3.1. alergător de sfârşitul accelerării, urmată de alergare uşoară; medicinale, sistematică
3.4. să fie animat viteză. - alergare de viteză cu start din picioare cu ocolire de obstacole, cu sticle de
de dorinţa de a se păşire peste obiecte-mingi medicinale, bănci de gimnastică, cutii de plastic,
întrece nes, sticle de plastic umplute cu apă, pe distanţa de 15 m; bănci de
- alergare de viteză cu start de sus pe distanţa de 20 m cu culegeri de gimnastică,
obiecte sau atingeri de cuburi. cuburi
3.3. - reguli de - alergare de viteză cu start de sus sub formă de întreceri pe grupe de cronometru Sumativă
3.4. concurs; 4 elevi pe distanţa de 25 m;
5.3. startul la
semnal sonor,
păstrarea
culoarului.
3.3. - alergare de - navetă 5x5 m; cronometru Sumativă
3.4. viteză cu - jocuri dinamice sau ştafete cu deprinderea de alergare;
întoarceri.
3.4. să exerseze - startul din - alergare de viteză cu start de sus şi lansarea de la start pe distanţa de cuburi Formativă
deprinderile picioare şi 10 – 15 m;
formate anterior şi lansarea de la Ştafete:
să le însuşească start; - copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de plecare.
corect pe cele noi - şcoala Distanţa dintre coloane este de 1- 2 m. În faţa grupelor la
alergării. distanţă de 10 m se plasează câte un cub. La semnal primii din
fiecare coloană aleargă, ocolesc cubul, se întorc, ocolesc
coloana şi dă ştafeta următorului, după care se aşează la coada
şirului. Câştigă grupa care termină mai repede.
3.1. să aplice în - exerciţii din - mişcări cu rapiditate maximă efectuate din poziţii de plecare minge de observare
întreceri şcoala alergării diferită plastic sistematică
deprinderile alternat cu - exersarea accelerării pe distanţe de 15-20 m cu menţinerea vitezei
motrice corect diferite acţiuni maxime de 3-4 ori alternate cu pauze.
însuşite, specifice motrice Ştafete:
probei atletice de specifice - elevii dispuşi pe o linie, la primul semnal aleargă înainte, la al
alergare de viteză; alergării de doilea semnal se opresc brusc. Se execută de 3 ori. Cel care a
viteză. parcurs cea mai mare distanţă, este declarat câştigător;
3.3. 3.1. 3.4. - plecări la - alergare de viteză pe distanţa de 10-20 m cu plecări din diferite formativă
semnal, poziţii în linie dreaptă (viteza de reacţie)
păstrarea „Cursa pe numere”
direcţiei de Copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de plecare. Fiecare
deplasare. rând are un număr. La semnalul învăţătoarei când strigă un număr,
elevii aleargă ocolesc coloană în faţă şi în spate şi se aşează la locul
de unde au plecat. Câştigă grupa care de mai multe ori s-a aşezat
prima.
4. Proiectarea unităţii de învăţare-Calitatea motrică- îndemânare
Nr. ore 2
Obiective de Detalieri de Data
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă conţinut
2.3. să execute - acţiuni - să execute: cerc, observare
rapid mişcările motrice - sărituri pe loc cu desprinderea picioarelor înainte-înapoi, baston, sistematică
comandate la individuale; concomitent cu lovirea palmelor în faţă şi la spate de două ori; corzi
semnale vizuale, dezvoltarea - stând sărituri cu depărtarea şi apropierea picioarelor lateral, iar
auditive şi tactile; îndemânării, braţele se mişcă alternativ, înainte-înapoi;
2.4. să folosească solicitare ,,Caută comandantul”
deprinderile globală. Efectivul clasei este împărţit în mai multe grupe fiecare cu un
însuşite în condiţii comandant. La semnalul învăţătorului elevii şi comandantul aleargă
complexe şi cât mai variat în teren. La alt semnal, toţi se ghemuiesc cu capul pe
variate. genunchi, iar comandantul se deplasează în direcţia indicată de
învăţător. La următorul semnal, fiecare grupă se deplasează prin
sărituri într-un picior şi se aşează în spatele conducătorului. Câştigă
grupa care se aliniază mai repede.
2.3. să execute - exerciţii - elevii sunt împărţiţi în două grupe, numerotate, cu învăţătorul în observare
rapid mişcările pentru ridicarea faţă, acesta strigă alternativ numere din cele două grupe. Cei din sistematică
comandate la stării grupă care îşi aud numărul strigat aleargă în bloc, ocolesc învăţătorul
semnale vizuale, emoţionale şi se aliniază pe vechiul loc;
auditive şi tactile; - elevii sunt dispuşi pe două linii, cea din faţă are numărul unu iar
2.4. să folosească cea din spate numărul doi. Când învăţătorul strigă, de exemplu unu,
deprinderile toţi elevii aflaţi în prima linie se întorc 900 la dreapta şi aleargă în şir
însuşite în condiţii ocolind linia a doua până ce ajunge pe locurile iniţiale;
complexe şi - sărituri cu coarda pe loc.
variate.
2.3. să execute - exerciţii - elevii aleargă în coloană câte doi. La semnalul învăţătorului se fluier, observare
rapid mişcările pentru ridicarea ghemuiesc şi bat din palme, la al doilea semnal continuă alergarea. corzi de sistematică
comandate la stării La un nou semnal se opresc şi execută sărituri pe ambele picioare şi gimnasti-
semnale vizuale, emoţionale bat din palme în faţă; că
auditive şi tactile; - elevii sunt dispuşi în coloană câte doi şi aleargă. La semnal, cei
2.4. să folosească care formează şirul interior ocolesc prin spate partenerii din şirul
deprinderile exterior, la următorul semnal execută elevii din şirul exterior;
însuşite în condiţii - elevii aleargă în coloană câte doi, la distanţă de 2 m unul de
complexe şi celălalt. La semnalul învăţătorului, componenţii şirurilor
variate. schimbă locurile între ei, continuând alergarea;
5. Proiectarea unităţii de învăţare-Deprinderea motrică de bază-săritura
Nr. ore 4
Obiective de Detalieri de Data
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţe conţinut
3.1. să aplice în - săritura pe loc şi cu - sărituri pe loc cu desprindere de pe unul şi -baston de observare
activităţile practice deplasare, cu ambele picioare; gimnastică, sistematică
deprinderea de desprindere de pe - sărituri pe loc cu desprindere de pe unul şi coardă,
săritura realizată unul şi ambele ambele picioare cu mâinile în diferite poziţii; săculeţ
corect; picioare. - sărituri pe loc cu desprindere de pe unul şi
să exerseze ambele picioare cu deplasare dreapta-stânga,
deprinderea formată înainte înapoi;
anterior şi să le - sărituri pe loc cu forfecarea picioarelor înainte-
însuşească pe cele înapoi;
noi. - sărituri cu îndepărtarea şi apropierea
picioarelor;
- sărituri cu îndepărtarea şi încrucişarea
picioarelor;
,,Cositul“
Copiii stau pe patru coloane. În faţa lor se află
un copil cu un baston de gimnastică în mână.
Copiii din faţă pornesc spre coada şirului
obligând jucătorii să sară peste baston. Se întorc
în acelaşi mod spre capătul şirului şi predau
bastonul următorului, trecând la coada şirului.
Câştigă coloana care termină mai repede şi nu
au greşit.
3.1. să aplice în -sărituri pe loc şi cu --- - sărituri pe loc cu întoarcerea stânga-dreapta pe -bancă de observare
activităţile practice deplasare, cu ambele picioare; gimnastică, sistematică
deprinderile motrice desprindere de pe - sărituri cu deplasare, cu desprinderea de pe cutie de ladă,
corect însuşite; unul şi ambele unul şi ambele picioare în formaţie de rând, baston de
5.2. să manifeste picioare. coloană, cerc apucat de mâini, dreapta-stânga, gimnastică,
sociabilitate şi spirit înainte-înapoi; coardă,
de colaborare în - sărituri pe verticală din poziţia ghemuit; săculeţ cu nisip
relaţia cu colegii. sărituri pe şi peste diferite obiecte înălţate
( bancă, cutie de ladă, minge medicinală,
cutie de nes);
jocuri:
,,Ţapul săltăreţ”
Un copil se plasează într-un cerc cu diametrul de
un metru, în faţa şi înapoia sa, la aproximativ
4 m, sunt alţi 2 copii care aruncă alternativ cu
mingea în cerc pentru ai lovi picioarele. Pentru
evitarea loviturii, cel din cerc (ţapul) sare cu
genunchii cât mai sus, apoi se întoarce cu faţa
spre copilul care se află în posesia mingii. Pe
rând fiecare copil ajunge în cerc. Câştigă copiii
care nu au fost loviţi.

3.1. să aplice în - săritura în lungime - exersarea săriturii în lungime de pe loc cu Cretă formativă
activităţile practice de pe loc. accent pe împingerea în ambele picioare şi
deprinderile motrice elanul de braţe
corect însuşite; - corectări;
3.4. - jocuri:
,,Sări peste pârâu“
Pe sol se trasează două linii paralele la o
distanţă de 1 m, ele reprezintă pârâul. Copiii
sunt aşezaţi pe două rânduri în spatele liniei.
La semnalul învăţătoarei, copiii sar peste
şanţ prin săritura în lungime de pe loc. Sunt
declaraţi câştigători copiii care au sărit
şanţul.
3.1. să aplice în - săritura în lungime - exersarea săriturii în lungime de pe loc minge sumativă
activităţile practice de pe loc urmată de o jocul: ,,Cine sare mai departe”- campionul medicinală de
deprinderile motrice altă deprindere clasei. un kg sau sticlă
corect însuşite; motrică. Ştafetă: de plastic cu
3.4. - copiii sunt pe două rânduri, în faţa unei linii de apă
5.2. plecare. La semnal primii copii execută săritura
în lungime de pe loc, aleargă pe distanţa de 10
m, dintr-un cerc iau o minge şi execută 5 sărituri
pe ambele picioare, pun mingea pe sol şi se
întorc în alergare, predă ştafeta următorului care
continuă acţiunea şi trec în spate. Câştigă grupa-
perechea care termină mai repede şi a executat
corect săritura în lungime de pe loc.
3.1. să aplice în - săritura din ghemuit - explicare, demonstraţie; coş, mingi observare
activităţile practice în ghemuit. - săritura pe verticală din poziţia ghemuit; sistematică
deprinderile motrice - săritura pe ambele picioare peste diferite
corect însuşite; obiecte;
- săritură din ghemuit în ghemuit în linie
dreaptă;
- săritura din ghemuit în ghemuit în zigzag;
,,Cursa ciorii”
Copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii
de plecare, la o distanţă de 5 m de linia de
sosire. La semnalul învăţătoarei, primii din
fiecare coloană iau poziţia ghemuit şi sar din
ghemuit în ghemuit parcurgând distanţa până la
linia de sosire, o ating apoi se întorc în alergare,
predau ştafeta şi pleacă următorul. Copilul care
a sărit trece la coada şirului. Câştigă grupa de
copii care a terminat prima cursa şi a executat
cele mai corecte mişcări.
3.1. să aplice în - săritura din ghemuit - exersarea săriturii din ghemuit în ghemuit: sticlă de plastic observare
activităţile practice în ghemuit. - sărituri din ghemuit în ghemuit de o parte cu apă, coardă sistematică
deprinderile motrice şi de alta a unei linii sau a unei corzi; în loc de linie
corect însuşite; - - trei sărituri din ghemuit în ghemuit fără să
calce circumferinţa cercului;
- săritura iepuraşului
Ştafete:
- copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii
de plecare. La semnal
execută trei sărituri din ghemuit în ghemuit,
aleargă pe distanţă de 8 m, dintr-un cerc desenat
cu creta pe sol ia 2 sticle de plastic pline cu apa
le ridică sus de trei ori, le aşează, se întorc în
alergare, predau ştafeta şi trec la coada şirului,
următorii continuă mişcarea. Câştigă grupa care
termină mai repede şi execută corect
deprinderile motrice;

6. Proiectarea unităţii de învăţare -Dezvoltarea fizică armonioasă


Nr. ore 4
Obiective de referinţă Data
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
2.1. să execute corect - exersarea poziţiilor: stând
- exersarea exerciţiilor libere după modelul observare
principalele exerciţii de depărtat, pe genunchi, şezând,
demonstrat de învăţător din poziţiile: stând sistematică
dezvoltare fizică a culcat; depărtat, pe genunchi, şezând, culcat.
segmentelor corpului. - exersarea principalelor mişcări care se
execută cu capul, membrele superioare,
trunchi, membre inferioare.
2.1. - exersarea mişcărilor şi - exersarea unui complex de exerciţii de mingi, observare
2.4. poziţiilor specifice dezvoltare fizică cu aparate portative (minge, eşarfe, sistematică
segmentelor corpului cu steguleţ, eşarfă, baston), după modelul steguleţe
aparat portativ. învăţătorului. ,
bastoane
2.1. -exersarea mişcărilor şi - exersarea unui complex de exerciţii de
2.4. poziţiilor specifice dezvoltare fizică cu aparate portative pe fond
segmentelor corpului pe fond muzical.
muzical - exersarea unui complex de exerciţii de
dezvoltare fizică cu aparate portative pe fond
muzical (5-7 exerciţii, repetate de patru ori)
sau libere.
2.1. - exersarea mişcărilor şi - exersarea unui complex de exerciţii de sumativă
2.4. poziţiilor specifice dezvoltare fizică libere, 5-7 exerciţii, repetate
2.2. segmentelor corpului de patru ori.
-exerciţii pentru formarea reflexului de
menţinere a posturii corecte.

7. Proiectarea unităţii de învăţare-Deprinderea motrică utilitar aplicativă – echilibru


Nr. ore 3
Detalieri de Data
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinut
3.2. să aplice în - deplasări în - mers cu paşi mici şi mari pe o linie trasată pe sol; fular, bască, observare
activităţile motrice echilibru pe - mers cu pas adăugat pe o linie trasată pe sol; banca de sistematică
deprinderile utilitar suprafeţe înguste - mers cu diferite mişcări de braţe, balansări, rotări, pe o gimnastică sau
aplicative corect însuşite. şi înălţate. linie trasată pe sol; scaun
- mers cu păşire şi trecere peste obstacole joase;
- mers în echilibru pe banca de gimnastică pe muchia
lată;
3.2.să aplice în - deplasări pe - mers pe banca de gimnastică cu ducerea de mingi sub banca de observare
activităţile motrice suprafeţe înălţate braţ; gimnastică sistematică
deprinderile utilitar combinate cu - mersul ,,ursului” pe banca de gimnastică;
aplicative corect însuşite. alte deprinderi. - mers pe banca de gimnastică cu un picior celălalt pe
3.4. să persevereze în sol;
exersarea deprinderilor - mers pe banca de gimnastică cu opriri pe vârfuri,
motrice formate anterior întoarceri 1800 paşi mici şi revenire la locul de plecare
şi să le însuşească corect Ştafete:
pe cele noi; - copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de
5.2. să manifeste plecare. În faţa lor se aşează o bancă de gimnastică în
sociabilitate şi spirit de lungime. La semnal fiecare coloană merge în echilibru
colaborare în relaţia cu pe banca de gimnastică, cu braţele lateral, coboară,
colegii. aleargă pe distanţa de 10 m, ocolesc un cub, se întorc în
alergare la vechea formaţie. Câştigă coloana care a
revenit mai repede.
- copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de
plecare. În faţa lor se aşează o bancă de gimnastică în
lungime. La semnal primii din fiecare grupă merg în
echilibru pe banca de gimnastică, la mijloc se
ghemuiesc, continuă mersul, coboară, de pe bancă,
execută săritură într-un un picior sau pe ambele picioare
pe distanţa de 6 m, ocolesc un cub şi se întorc în
alergare, predau ştafeta următorilor care continuă
acţiunea şi trec la coada şirului. Câştigă coloana care a
terminat mai repede şi a executat corect deprinderile
motrice.
3.2.să aplice în - deplasări pe - exersare: mers în echilibru pe banca de gimnastică; -banca de observare
activităţile motrice suprafeţe înălţate ,,Capcana” gimnastică – sistematică
deprinderile utilitar combinate cu Copiii sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr, cerc
aplicative corect însuşite; alte deprinderi. aşezate pe şiruri cu faţa la capătul unei bănci de
. gimnastică. La comanda învăţătoarei primii din fiecare
echipă se urcă pe bancă şi merg pe ea până la capăt, unde
coboară cu săritură în adâncime într-un cerc ţinut
orizontal de către un copil la 30 cm de la sol, apoi ies din
cerc, se întorc, îl ating pe umăr pe următorul şi se aşează
la coada şirului. Copiii care urmează continuă mişcarea.
Câştigă echipa care a executat corect deprinderile
motrice şi au terminat primii.
3.1. - deplasări pe - exersare: mers în echilibru pe banca de gimnastică; banca de observare
3.4. să persevereze în suprafeţe înălţate ,,Cursa iepuraşilor” gimnastică-6 sistematică
exersarea deprinderilor în condiţii Copiii vor fi aşezaţi în patru coloane în faţa băncilor de cercuri de
motrice formate anterior îngreuiate. gimnastică. Primii elevi din fiecare şir aşteaptă în poziţia gimnastică
şi să le însuşească corect ghemuit la capătul băncii cu palmele sprijinite pe bancă.
pe cele noi;. La semnalul de începere el sare pe bancă mutând de
fiecare dată mâinile mai înainte. Când primul a ajuns la
mijlocul băncii, porneşte următorul. Câştigă coloana
care a avut cei mai iuţi şi mai îndemânatici ,, iepuraşi”.

3.2. - deplasări pe -exersare: banca de observare


3.4. să persevereze în suprafeţe înălţate - mers în echilibru pe banca de gimnastică pe muchia gimnastică -24 sistematică
exersarea deprinderilor cu transport de îngustă; bastoane de
motrice formate anterior obiecte. - mers în echilibru pe banca de gimnastică cu transport gimnastică
şi să le însuşească corect de obiecte;
pe cele noi; - mers în echilibru pe banca de gimnastică cu
transport de obiecte şi căţărare

8. Proiectarea unităţii de învăţare-Deprinderea motrică utilitar aplicativă – căţărare


Nr. ore 3
Obiective de Detalieri de Data
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă conţinut
3.2. să aplice in - căţărare – - explicare, demonstrare scara fixă, observare
activităţile motrice coborâre pe - exersare: pungi sistematică
deprinderile utilitar scara fixă - culcat înainte apucat cu ambele mâini de o şipcă a scării fixe
aplicative corect mutarea alternativă a mâinilor, împingând şi în picioare, târând
însuşite. astfel corpul până ajunge în stând sau continuarea căţărării pe
câteva şipci;
- stând cu faţa la scara fixă căţărare şi coborâre din şipcă în
şipcă cu braţ picior opus;
3.2. să aplice in - căţărare – - exersare: scara fixă, observare
activităţile motrice coborâre pe - căţărare şi coborâre de pe scara fixă cu braţ picior de aceeaşi săculeţi, sistematică
deprinderile utilitar scara fixă parte mingi de tenis
aplicative corect - corectări individuale
însuşite. - joc: ,,Urcăm nucile în pod”
3.4. Copiii sunt aşezaţi pe patru coloane la distanţă de 8 m de scara
fixă. Primii au câte o minge de tenis în mână. La semnalul
învăţătoarei ,,Urcăm nucile în pod”, primii copiii aleargă, se
caţără pe scara fixă cu mingea în mână până sus, pun mingea
într-un săculeţ, coboară, aleargă, predă ştafeta şi trece la coada
şirului, următorul continuă acţiunea, numai aduce mingea. Sunt
declaraţi câştigători copiii care au executat corect deprinderea de
căţărare.
3.2. să aplice in - căţărare pe o - explicare, demonstrare scară fixă, observare
activităţile motrice bancă de - exersare: bancă de sistematică
deprinderile utilitar gimnastică - căţărare pe o bancă înclinată (deplasarea se face cu corpul gimnastică
aplicative corect înclinat înainte, cu mâinile prinse de marginea băncii. Se execută
însuşite. căţărare cu mers în patru labe, deplasându-se întâi un braţ
3.4. înainte, care apucă marginea băncii, simultan cu păşire pe bancă
cu piciorul opus. Trebuie asigurată o priză bună a mâinilor pe
banca de gimnastică).
3.4. - căţărare pe - exersare, căţărare pe scara fixă scară fixă, observare
5.2. scara fixă - copiii sunt pe patru coloane în faţa scări fixe la semnalul sticle de sistematică
învăţătoarei copii se caţără pe scara fixă, ating cu mâna ultima plastic.
şipcă, coboară, de lângă scara fixă iau o sticlă de plastic plină cu
apă de un kilogram, aleargă pe distanţa de 10m printre coloane,
pun sticla jos, moment în care pleacă următorul care execută
acelaşi lucru numai aduce sticla. Câştigă grupa care termină mai
repede.

9. Proiectarea unităţii de învăţare-Gimnastică acrobatică Nr. ore 12


Obiective Detalieri de Data
de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă
3.3. să - poziţii de - exersarea poziţiilor stand, depărtat stand, ghemuit, stand cu diferite saltele de observare
aplice în bază în poziţii de braţe gimnastică sistematică
întreceri gimnastică; - explicaţie-demonstraţie
deprinderile - elemente - exersare rulare laterală din culcat facial, transversal pe saltea
motrice acrobatice - exersare rulare pe abdomen din culcat facial pe saltea
corect dinamice:
însuşite, - rulare
specifice laterală
ramurilor de - rulare pe
sport abdomen şi
predate. piept.
3.3. 3.4. - elemente - corectări individuale saltele de observare
acrobatice - exersare: gimnastică, sistematică
statice de - cumpănă pe un genunchi şi palme; bancă de
echilibru: - stând pe omoplaţi cu ajutor; gimnastică
- cumpănă pe - alergare liberă prin sală şi la semnal se execută cumpănă pe un
un genunchi şi genunchi şi palme sau stând pe omoplaţi.
palme Ştafetă: Copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de plecare. La
- stând pe semnal primii elevi execută cumpănă pe un genunchi şi palme, se ridică,
omoplaţi merg în echilibru pe banca de gimnastică, coboară, se întorc în alergare,
predau ştafeta următorilor care continuă acţiunea şi trec la coada şirului.
Câştigă grupa care termină mai repede.
3.3. 3.4. - elemente - exersare semisfoară; saltele de temă de
acrobatice - corectări individuale; gimnastică lucru la
statice de - exersare podul de jos; clasă
mobilitate: - alergare liberă prin sală, la semnal execută semisfoară sau podul de jos.
- semisfoară;
- podul de jos.
3.3. 3.4. - elemente - exersare cumpănă pe un genunchi si palme şi trecere în semisfoară; saltele de temă de
acrobatice - corectări individuale; gimnastică lucru la
statice de - exersare stând pe omoplaţi trecere în culcat dorsal, podul de jos; clasă
mobilitate şi - corectări individuale;
echilibru.
3.3. 3.4. - elemente - exersare cumpănă pe un genunchi şi palme, semisfoară, stand pe saltele de formativă
acrobatice omoplaţi, podul de jos; gimnastică
statice de - învăţarea unei structuri cu elementele acrobatice învăţate: stand pe
mobilitate şi omoplaţi, revenire în culcat dorsal, podul de jos, culcat dorsal, rulare
echilibru. laterală, trecere în culcat facial, trecere pe genunchi şi palme, cumpănă
pe un genunchi şi palme, semisfoară.
3.3. 3.4. - elemente acrobatice - exersare, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit; saltele de temă de
dinamice: - corectări individuale; gimnastică lucru pe
- rostogolire înainte - structură cu elemente acrobatice: cumpănă pe un genunchi şi grupe
din ghemuit în palme, trecere in semisfoară, revenire pe genunchi şi trecere în
ghemuit; ghemuit.
- elemente acrobatice
statice.
3.3. să aplice - elemente - explicare, demonstrare – rostogolire înainte din depărtat în saltele de observare
în întreceri acrobatice ghemuit; gimnastică sistematică
deprinderile dinamice: - exersare:
motrice corect - rostogolire - ghemuit, cu palmele sprijinite pe sol, săritură în depărtat şi
însuşite, înainte din apropiat;
specifice ghemuit în - rostogolire înainte din depărtat în ghemuit cu ajutor;
ramurilor de ghemuit; - rostogolire înainte din depărtat în ghemuit;
sport predate. - rostogolire - rostogolire înainte din depărtat în ghemuit, rostogolire înainte din
înainte din ghemuit în ghemuit.
depărtat în
ghemuit.
3.3. să - exerciţii - explicare, demonstrare; saltele de observare
aplice în acrobatice - exersare: gimnastică sistemetică
întreceri dinamice: - culcat dorsal, ridicarea picioarelor prin echer depărtate peste cap
deprinderile - rostogolire până ating solul cu vârfurile;
motrice înapoi din - rulări înapoi din poziţia şezând cu genunchii îndoiţi, cu întinderea şi
corect ghemuit în depărtarea picioarelor în stand pe omoplaţi şi aşezarea mâinilor lângă
însuşite, depărtat; urechi;
specifice - rostogolire - rostogolire înapoi în depărtat din şezând apoi din ghemuit pe un plan
ramurilor de înapoi din uşor înclinat;
sport depărtat în - rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat;
predate. depărtat. - corectări individuale.
3.4.
3.3. 3.4. - elemente - exersarea rostogolirilor înainte şi înapoi învăţate; saltele de temă de
acrobatice - legări de elemente acrobatice: gimnastică lucru pe
dinamice. - rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit, apoi rostogolire înapoi grupe
din ghemuit în depărtat, săritură în apropiat;
- rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat, săritură în apropiat,
rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit.
3.3. 3.4. - exerciţii - exersare: saltele de lucru pe
acrobatice - cumpănă pe un genunchi şi palme, semisfoara, stând pe omoplaţi şi gimnastică grupe
statice. podul de jos.

10. Proiectarea unităţii de învăţare-Deprinderea motrică aplicativ utilitară – târâre


Nr. ore 2
Obiective Detalieri de Data
de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă
3.2. să - târâre pe - explicare, demonstrare; bancă de observare
aplice în genunchi şi - sprijin pe genunchi şi antebraţ, deplasare înainte prin mutarea gimnastică sistematică
activităţile antebraţ. simultană a antebraţului şi a piciorului pe aceeaşi parte;
motrice Ştafetă: Copiii sunt pe 4 coloane în spatele unei linii de plecare. Primii
deprinderile copii sunt aşezaţi pe genunchi şi antebraţ şi la semnal se târăsc pe
utilitar distanţa de 5 m, se ridică, urcă pe banca de gimnastică, merg în echilibru
aplicative cu braţele lateral, coboară şi se întorc în alergare predau ştafeta,
corect următorii continuă acţiunea şi trec la coada şirului. Câştigă grupa care a
însuşite. terminat prima şi a executat corect deprinderile motrice.
3.2. să - târâre pe - exersare: târâre pe genunchi şi antebraţ; bancă de observare
aplice în genunchi şi -joc: ,,Nu dărâma podul” Copiii sunt împărţiţi în 2 coloane. În faţa gimnastică, sistematică
activităţile antebraţ fiecărui şir se aşează câte două bănci de gimnastică paralel. Pe ele sunt bastoane
motrice combinat cu aşezate transversal bastoane care vor alcătui podul. Primul copil din
deprinderile alte deprinderi fiecare şir este aşezat pe genunchi şi antebraţ la marginea ,,podului”. La
utilitar motrice. semnal, vor încerca să treacă pe sub podul de bastoane prin târâre, astfel
aplicative încât să nu se atingă de nici un baston. După ce a trecut de pod, se ridică,
corect aleargă spre şirul lui, predă ştafeta la următorul copil ce aşteaptă în
însuşite. 3.4. poziţia pe genunchi şi antebraţ. Câştigă grupa care a terminat prima şi nu
a doborât nici un baston.
3.2. să - târâre pe - exersare, târâre pe genunchi şi antebraţ; bancă de observare
aplice în genunchi şi Ştafetă: gimnastică, sistematică
activităţile antebraţ - copiii sunt pe 4 coloane în spatele unei linii de plecare, în faţa lor se sticle de
motrice combinat cu află câte o bancă de gimnastică. La semnal primii elevi se urcă pe bancă, plastic
deprinderile alte deprinderi se aşează pe genunchi şi antebraţ, execută târâre, coboară de pe capătul
utilitar motrice. băncii, iau o sticlă de plastic plină cu apă de 1 kg, aleargă pe distanţa de
aplicative 5 m, ocolesc un obiect, se întorc în alergare, pun sticla, aleargă, predau
corect ştafeta următorului care este aşezat pe bancă şi trece la coada şirului,
însuşite. următorul continuă acţiunea. Câştigă elevii care au executat corect
3.4. deprinderile motrice şi au terminat primii.

11. Proiectarea unităţii de învăţare-Deprinderea motrică utilitar aplicativă, escaladare


Nr. ore 2
Obiective de Detalieri de Data
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă conţinut
3.2 . să aplice în - escaladare cu - explicare, demonstrare; bancă de Observare
activităţile motrice apucare şi - exersare escaladare cu apucare cu ambele mâini a băncii de gimnastică, sistematică
deprinderile utilitare încălecarea gimnastică sau a capacului de la lada de gimnastică, cutie de ladă,
aplicative corect obstacolului. încălecarea obstacolului şi trecerea în partea opusă; cub
însuşite. - escaladare cu păşire pe un scaun, apucarea unui capac de
ladă, încălecarea obstacolului şi trecere în partea opusă;

3.2. să aplice în - escaladare cu - escaladare cu păşire pe banca de gimnastică, trecere pe bancă de Observare
activităţile motrice apucare şi scara fixă, cu apucarea unei şipci şi încălecarea unei bănci de gimnastică, sistematică
deprinderile utilitare încălecarea. gimnastică care este agăţată de spalier, alunecare; scara fixă
aplicative corect - explicare, demonstrare;
însuşite Ştafetă:
3.4. - copiii sunt pe 4 coloane în faţa scării fixe. Lângă şiruri se
5.2. agaţă câte o bancă de gimnastică. La semnalul învăţătoarei
primii copii se caţără pe scara fixă, apucă banca de
gimnastică, o încalecă şi prin alunecare coboară, aleargă,
ocolesc coloana, predau ştafeta următorilor. Câştigă grupa
care termină mai repede şi a executat corect deprinderile
motrice.

12. Proiectarea unităţii de învăţare-Deprinderea motrică utilitar aplicativă – tracţiune


Nr. ore 4
Obiective Detalieri Data
de de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă
3.2. să aplice - deplasarea - demonstrare, explicare; minge, observare
în activităţile unui obiect - exersare: bastoane sistematică
motrice sau partener - stând faţă în faţă, fandat înainte, apucat de mâini, tracţiune; de
deprinderile prin tractare - stând faţă în faţă, fandat înainte, apucat de o mână, tracţiune; gimnastică
utilitar cu braţele, - stând faţă în faţă, fandat înainte, apucat reciproc cu mâinile de un baston
aplicative realizată de la mijloc, tracţiune;
corect individual şi - şezând, faţă în faţă, apucat cu câte o mână de un baston, tracţiune;
însuşite. pe perechi. - jocuri:
,,Scoate mingea”
Elevii împărţiţi pe perechi, fiecare pereche are câte o minge ţinută de un
elev. La semnalul învăţătoarei, cel fără minge caută s-o smulgă din braţele
celuilalt. Jocul se desfăşoară contra timp, în reprize de 10 secunde, după
câteva încercări rolurile se inversează. Jocul va fi câştigat de elevul care a
reuşit mai multe smulgeri;
3.3.să aplice - deplasarea - corectări individuale; minge, observare
în activităţile unui partener - exersare: baston, sistematică
motrice prin tractare - stând unul după celălalt, apucat de mâini, cel din faţă îl trage pe cel din funie,
deprinderile cu braţele spate, care opune rezistenţă; scară fixă
utilitar realizată - din aceeaşi poziţie cel din spate în apucă de mijloc pe cel din faţă pentru
aplicative individual şi tracţiune;
corect pe perechi. - stând în faţa spalierului cu mâinile apucate de şipcă, tracţiune;
însuşite. - stând unul în spatele celuilalt, de baston apucat cu o mână, tracţiune;
3.2. 3.4. - deplasarea - exersare: bastoane, observare
5.2. unui partener - umăr la umăr apucat de braţ la nivelul cotului, tracţiune laterală; frâng sistematică
prin - într-un cerc desenat pe sol, faţă în faţă, apucat de o mână sau ambele hie
tracţiune. mâini, scoaterea partenerului din cerc prin tracţiune;
- joc:
,,Ridichea uriaşă”
3.2. 3.4. - deplasarea ,,Cel mai puternic” Două şiruri faţă în faţă apucat de talie, de un baston minge, observare
5.2. unui partener apucată de capete de primii copii din cele două şiruri. La comanda bastoane sistematică
prin tractare. învăţătoarei se trage de baston, încercând să depăşească linia trasată între
cele două şiruri. Câştigă grupa care de mai multe ori trage echipa adversă
peste linie.

13. Proiectare unităţii de învăţare-Deprinderea motrică utilitar aplicativă – împingere


Nr. ore 4
Obiective de referinţă Detalieri de Data
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinut
3.2. să aplice in activităţile - deplasarea unor - explicare, demonstrare; observare
motrice deprinderile obiecte, partener - exersare: sistematică
utilitar aplicative corect prin împingere. - stând faţă în faţă apucat reciproc de umeri, împingeri;
însuşite. - ghemuit faţă în faţă, palmă în palmă, împingeri;
- şezând spate în spate, împingeri, celălalt opune rezistenţă;
- stând într-un picior faţă în faţă câte 2 împingeri în palme sau în
umeri;
- stând umăr la umăr, apucat reciproc de mijloc, împingeri în
umeri;
3.2. să aplice in activităţile - deplasarea unui - exersare: bastoane observare
motrice deprinderile obiect, partener - câte doi faţă în faţă, pe genunchi cu sprijin pe braţe, împingeri sistematică
utilitar aplicative corect prin împingere într-un umăr;
însuşite. - şezând spate în spate, cu picioarele îndoite, împingeri;
3.4. ,,Pendulul”
Doi elevi aşezaţi la distanţă de 2 m unul de altul, având între ei pe
al treilea. Acesta păstrând corpul întins şi încordat este împins de
cei doi de la unul la celălalt. Jocul continuă, mărindu-se treptat
distanţa. Partenerii îşi schimbă locul pe rând cu cel din mijloc.
3.2. să aplice în activităţile - deplasarea unor - exersare: bastoane observare
motrice deprinderile obiecte, partener - stând cu faţa la perete, la distanţă de 0,50 m cu palmele pe sistematică
utilitar aplicative corect prin împingere. perete, împingeri;
însuşite - şezând cu spatele la perete, împingeri;
3.4. - şezând de o parte şi de alta a unei bănci, cu spatele, împingeri;
5.2. - culcat facial de o parte şi de alta a unei bănci, împingeri;
- culcat facial faţă în faţă câte doi, cu braţele întinse, împingeri
reciproce într-o minge;
3.2. 3.4. 5.2. - deplasarea unor exersare, exerciţii de împingere în obiecte sau în partener; banca de observare
obiecte, partener - copiii sunt pe grupe de câte 6 elevi de o parte şi de alta a unei bănci de gimnastică sistematică
prin împingere. gimnastică. La semnalul învăţătoarei copii încearcă să deplaseze banca.
Grupa care a reuşit de mai multe ori să deplaseze banca este declarată
câştigătoare
În perechi, elevii stând pe omoplaţi, spate în spate. La semnalul
învăţătoarei se agaţă reciproc cu un picior, căutând să-şi dezechilibreze
adversarul. Se repetă alternativ cu fiecare picior. Câştigă elevul care
reuşeşte să-şi dezechilibreze partenerul de mai multe ori.
14. Proiectarea unităţii de învăţare-Deprindere motrică aplicativ utilitară – transport
Nr. ore 2
Obiective de Detalieri de Activităţi de învăţare Data
Resurse Evaluare
referinţă conţinut
3.2. să aplice în - transport de - explicare, demonstrare; minge observare sistematică
motrice obiecte uşoare, - transportarea mingilor purtate la piept; medicinală,
deprinderile apucate cu ambele Ştafete: bancă de
aplicativ mâini sprijinite la - copiii sunt pe patru coloane faţă în faţă la distanţă de 5m. gimnastică,
activităţile piept, individual. Primul rând dintr-o parte au câte o minge medicinală. La cub
utilitare. semnalul învăţătoarei copii iau mingea medicinală o
sprijină la piept şi aleargă predă mingea următorilor şi
trece la coada şirului. Câştigă grupa care ajunge mai
repede în vechea formaţie.
- copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de
plecare în poziţia şezând cu genunchii îndoiţi. Primii au
câte o minge medicinală de 1 kg. La semnal primii ţin
mingea cu ambele mâini sprijinite pe piept şi execută
târâre din şezând pe distanţa de 5 m, se ridică, pun mingea
într-un cerc, sar într-un picior pe distanţa de 5 m, ocolesc
un cub şi se întorc în alergare, iau mingea şi o predau
următorilor care continuă acţiunea şi trec la coada şirului.
Câştigă grupa care termină mai repede şi a executat corect
deprinderile motrice.
3.2. să aplice în - transport de - explicare, demonstrare; mingi observare sistematică
activităţile motrice obiecte uşoare, - transportarea mingilor purtate pe umăr; medicinale,
deprinderile apucate cu ambele - transportarea bastoanelor de gimnastică sprijinite pe bastoane,
aplicativ utilitare; mâini sprijinite la umăr; cercuri,
3.4. să umăr, la piept - transportarea cercurilor de gimnastică agăţate pe umăr; saltea de
persevereze în individual. Ştafete: gimnastică
exersarea - copiii sunt pe patru coloane în spatele unei linii de
deprinderilor plecare. Fiecare coloană are câte două bastoane de
formate anterior şi gimnastică. La semnalul învăţătoarei primii copii din
să le însuşească fiecare coloană pun cele două bastoane pe umeri, apucate
corect pe cele noi. de capete, merg pe o linie trasată pe sol pe distanţa de 5
m, apucă câte un baston în fiecare mână, aleargă pe
distanţa de 5 m, ocolesc un obiect, se întorc în alergare,
predau bastoanele următorilor care continuă acţiunea şi
trec la coada şirurilor. Câştigă grupa care termină mai
repede;

15.Proiectarea unităţii de învăţare-Calitatea motrică – forţa


Nr. ore 4
Obiective de Detalieri de Data
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă conţinut
2.5. să acţioneze - forţă – spate: - extensii ale trunchiului din culcat facial (copiii adoptă baston de predictivă
asupra propriului corp exerciţii libere poziţia culcat facial cu palmele la ceafă, fixate la glezne gimnastică
în raport cu rezultatele de un partener, extensia trunchiului cu ridicarea corpului
anterioare. peste înălţimea băncii de gimnastică, revenire în poziţia
2.1. iniţială);
- extensii ale trunchiului din poziţia aşezat cu sprijin pe
mâini oblic înapoi (ridicarea bazinului în extensie şi
revenire în poziţia iniţială).
- stând depărtat, cu braţele sus, aplecări şi ridicări de
trunchi în ritm foarte lent;
- culcat facial cu mâinile sub bărbie, ridicarea şi
coborârea trunchiului cu ducerea braţelor oblic sus;
2.1. 2.2. - forţă-spate: - exerciţii de trunchi de la lecţia precedentă (număr mai bastoane de observare
2.5. să acţioneze exerciţii libere şi mare de serii) gimnastică sistematică
asupra propriului corp exerciţii în perechi - stând unul înapoia celuilalt, cel din faţă în aşezat cu
în raport cu rezultatele trunchiul aplecat înainte, cel din spate cu palmele
anterioare. sprijinite pe omoplaţii colegului, cel din faţă încearcă să
ridice trunchiul, învingând rezistenţa opusă de partener
(4x6 repetări);
- şezând spate în spate, împingeri simultane căutând
fiecare să-şi deplaseze partenerul (4x15 sec.);
- şezând spate în spate, apucat reciproc la nivelul
coatelor, fiecare încearcă să-l răstoarne lateral pe celălalt
(4x15 sec.).
2.1. 2.2. - forţă – abdomen: - ridicări de trunchi din culcat dorsal ( culcat dorsal cu mingi de predictivă
2.5. să acţioneze exerciţii libere palmele la ceafă, genunchii îndoiţi şi tălpile fixate pe plastic
asupra propriului corp sol de către un partener, ridicarea trunchiului până la
în raport cu rezultatele atingerea genunchilor cu coatele şi revenire in poziţia
anterioare. iniţială )
- ridicări ale picioarelor din culcat dorsal (culcat dorsal
cu palmele la ceafă, se execută îndoirea genunchilor la
piept, întinderea picioarelor pe verticală, revenire cu
genunchii la piept şi întinderea picioarelor pe sol ) ;
2.1. 2.2. -forţă – abdomen: - exerciţii libere (de la lecţia precedentă); mingi de observare
2.5. să acţioneze exerciţii libere şi în - exerciţii în perechi: plastic sistematică
asupra propriului corp perechi. - câte doi faţă în faţă, unul în stand, ţine de gleznă
în raport cu rezultatele picioarele partenerului care se află culcat dorsal, cel din
anterioare. culcat se ridică în şezând atingând genunchii cu fruntea
(se lucrează alternativ)
- stând faţă în faţă unul culcat dorsal celălalt îl apucă
cu mâinile de glezne, cel din culcat execută tragerea
genunchilor la piept învingând rezistenţa partenerului
care îl ţine de glezne.
2.1. 2.2. - forţa membrelor - tracţiune la banca de gimnastică (culcat facial pe banca banca de predictivă
2.5. să acţioneze inferioare şi de gimnastică, picioarele în afara acesteia, cu braţele în gimnastică
asupra propriului corp superioare, exerciţii prelungirea corpului, apucând cu mâinile marginile
în raport cu rezultatele libere; acesteia, deplasarea corpului pe bancă prin tracţiuni
anterioare. structură complexă simultane cu ambele braţe);
de forţă. - săritură în lungime de pe loc;
- structură complexă de forţă (stând, trecere în sprijin
ghemuit, aruncarea picioarelor înapoi în sprijin culcat,
revenire în sprijin ghemuit).
2.1. 2.5. - dezvoltarea forţei. -exerciţii libere – evaluare pe bază de opţiuni bancă de sumativă
- extensii ale trunchiului din culcat facial (copiii adoptă gimnastică
poziţia culcat facial cu palmele la ceafă, fixate la glezne
de un partener, extensia trunchiului cu ridicarea corpului
peste înălţimea băncii de gimnastică, revenire în poziţia
iniţială);
- extensii ale trunchiului din poziţia aşezat cu sprijin pe
mâini oblic înapoi (ridicarea bazinului în extensie şi
revenire în poziţia iniţială).
- ridicări de trunchi din culcat dorsal ( culcat dorsal cu
palmele la ceafă, genunchii îndoiţi şi tălpile fixate pe sol
de către un partener, ridicarea trunchiului până la
atingerea genunchilor cu coatele şi revenire in poziţia
iniţială )
- ridicări ale picioarelor din culcat dorsal (culcat dorsal
cu palmele la ceafă, se execută îndoirea genunchilor la
piept, întinderea picioarelor pe verticală, revenire cu
genunchii la piept şi întinderea picioarelor pe sol ) ;

16. Proiectarea unităţii de învăţare-Deprinderea motrică de bază – alergarea

Nr. ore 4
Obiective Detalieri de Data
de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă
2.1. să - exerciţii şi jocuri -exersare: mingi observare
execute de mişcare cu - alergare alternată cu mers; medicinale, sistematică
corect deprinderea de - alergare alternată cu ghemuire; scară fixă,
principalele alergare. - alergare în coloană câte unul cu oprire la semnal şi apoi schimbare de bancă de
exerciţii de direcţie; gimnastică,
dezvoltare - alergare cu împrăştiere şi regrupare; capac de
fizică a -jocuri: ladă,
segmentelor ,,Mai sus ca pământul” frânghie.
corpului; Copiii aleargă în coloane câte unul, la semnal, trebuie să se urce pe ceva din
apropiere pentru a nu avea picioarele pe pământ. La un nou semnal al
învăţătoarei copiii coboară şi continuă alergarea. Câştigă copiii care nu au greşit.
2.4. să - exerciţii şi jocuri - stând câte doi apropiat, apucat de o mână, alergare în diferite variante, la observare
folosească de mişcare cu primul semnal se opresc faţă în faţă şi execută sărituri pe ambele picioare în sistematică
deprinderile deprinderea de cerc, la al doilea semnal reiau alergarea;
însuşite în alergare. - stând câte doi spate în spate, apucat reciproc la nivelul coatelor, la semnal
condiţii ambii se învârtesc în cerc cu sărituri succesive. La comanda învăţătorului care
complexe şi strigă alternativ numărul unu sau doi, elevul care şi-a auzit numărul aleargă iar
variate; celălalt caută să-l prindă;
- stând câte doi unul înapoia celuilalt, cel din spate îl ţine de mijloc pe primul
şi execută alergare, la semnal se întorc faţă în faţă şi caută să-l atingă sub
genunchi sau să-l calce pe picior pe celălalt. Se lucrează alternativ;
2.1. 5.2. - exerciţii şi jocuri - stând câte doi unul lângă celălalt, alergare, la semnal un elev stă cu picioarele mingi de observare
de mişcare cu depărtate iar celălalt se ghemuieşte şi trece printre picioare. Se lucrează plastic sistematică
deprinderea de alternativ;
alergare. - stând câte doi faţă în faţă la distanţă de 2 m. Alergare pe loc iar la semnal un
elev se târăşte pe genunchi şi antebraţ, trece printre picioarele colegului din faţă,
se ridică şi se întoarce la locul de plecare. Se lucrează alternativ;
- stând câte doi unul lângă celălalt, aleargă, la semnal unul se aşează pe
genunchi şi antebraţ, iar celălalt se aşează călare, la alt semnal se continuă
alergarea. Se lucrează alternativ;
2.1. 5.2. - exerciţii şi jocuri -exersare: bancă de observare
de mişcare cu - copiii sunt pe două rânduri la distanţă de 10 m, se execută alergare cu gimnastică sistematică
deprinderea de genunchii sus, la semnal schimbarea locurilor;
alergare, - elevii sunt pe două rânduri la distanţă de 12 m, pe loc sărituri pe ambele
combinate cu alte picioare, la semnal schimbarea locurilor;
deprinderi.
2.1. să - jocuri de - jocuri: mingi de observare
execute mişcare cu ,,Îndemânaticul” plastic sistematică
corect deprinderea de Pe sol se desenează mai multe cercuri iar în mijloc se află un coş cu mai multe mici, cutii,
principalele alergare. mingi mici. Elevii aleargă pe cerc şi la semnalul învăţătoarei ei aleargă în jurul coşuri
exerciţii de cercului, la al doilea semnal încearcă să ia mingile din coş. Cercul care ia mai
dezvoltare multe mingi din coş este câştigător;
fizică a ,,Cercurile Olimpice”
segmentelor Pe sol sunt aşezate cele cinci cercuri olimpice. Elevii aleargă prin sală iar la
corpului; semnal fiecare elev se îndreaptă către un cerc, după care aleargă din nou;
17. Proiectarea unităţii de învăţare-Calitatea motrică – rezistenţa
Nr. ore 4
Obiective Detalieri de Data
de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă
2.4. 2.6. - rezistenţă - alergare uşoară pe distanţă de 300 – 400 m cu schimbarea mingi, observare
cardio- conducătorului, cu trecere peste diferite obiecte (mingi medicinale, banca bancă de sistematică
respiratorie, la de gimnastică); gimnastică
eforturi aerobe. - alergare uşoară pe distanţă de 200 m cu trecere sub anumite arcade bastoane
urmată de mers în echilibru pe o bancă de gimnastică (sub formă de
torent.
2.4. 2.6. - rezistenţă - alergare combinată cu sărituri cu trecere peste diferite obstacole pe cuburi, observare
cardio distanţă de 400 m, T 2/4, în coloane câte doi; bancă, sistematică
respiratorie la - alergare în cerc cu diferite sarcini la semnale auditive. mingi
eforturi aerobe. medicina-
le.
2.6. să - dezvoltarea Ştafete: cuburi, observare
depună rezistenţei - copiii în grupe de 4 elevi în spatele unei linii de plecare. La semnal mingi sistematică
eforturi generale prin aleargă pe distanţa de 20 m, culeg de pe traseu mai multe obiecte (cuburi, mici,
uniform ştafete. mingi mici, săculeţi) ating cu piciorul peretele şi se întorc în alergare şi se săculeţi
moderate aliniază înapoia liniei de plecare. Se execută torent, unul după celălalt.
cu durate Câştigă grupa care termină mai repede;
prelungite - copiii sunt pe grupe de 2 elevi în spatele unei linii de plecare. La semnal
progresiv. pleacă unul după celălalt în alergare cu ocolire de obiecte pe distanţă de
10 m, se aşează în şezând şi execută târâre pe distanţa de 5 m, se ridică,
ating un obiect şi se întorc în alergare şi se aşează în spatele liniei. Câştigă
grupa care termină mai repede.
2.4. 2.6. - dezvoltarea ,,Cursa pe numere” – în formaţie de rând şi cerc, cu plecări de două cuburi, observare
5.2. rezistenţei numere şi transport de obiecte şi depuneri. mingi, coş sistematică
generale prin
jocuri.
2.4. 2.6. - dezvoltarea - circuit din 4-5 exerciţii: observare
5.2. rezistenţei - stând, sărituri pe ambele picioare pe loc; sistematică
musculare - stând, îndoirea şi întinderea braţelor la perete;
locale. - şezând cu braţele sprijinite înapoi, îndoirea şi întinderea picioarelor;
- culcat facial cu mâinile la spate, extensia trunchiului şi revenire;
18. Proiectarea unităţii de învăţare-Alergare de durată
Nr. ore 4
Obiective Data
Detalieri de
de Activităţii de învăţare Resurse Evaluare
conţinut
referinţă
2.6. să depună - dezvoltarea - alergare în tempo uniform pe distanţe de 100m, alternat cu mers. marcaje, observare
eforturi capacităţii de Se insistă asupra mişcării braţelor şi a contactului picioarelor cu cronometru sistematică
uniform rezistenţă; solul. 3x100m pauză 3o”;
moderate cu - realizarea unor - alergare în tempo uniform cu coordonarea corectă a ritmului
durate eforturi de tip respirator, pe distanţe de 30m pauză 20”, 4x30m.
prelungite uniform;
progresiv.
3.3. 2.6. - realizarea unor - alergare pe teren variat în tempo uniform timp de 2minute; marcaje, observare
eforturi de tip - exersarea pasului alergător lansat de semifond în linie dreaptă cu cronometru sistematică
uniform. start de sus.
3.3. 2.6. - realizarea unor - alergare de durată, tempo constant cu creşterea duratei efortului marcaje, observare
eforturi de tip de la 2 minute la 3 minute; cronometru sistematică
uniform cu - exersarea pasului alergător de semifond, în linie dreaptă şi în
creşterea duratei. turnantă cu start de sus.
3.3. -realizarea unor - alergare de durată cu menţinerea duratei efortului şi creşterea şi marcaje, observare
2.6. să eforturi de tip creşterea efortului. Alergare de durată timp de 3minute cu start de cronometru sistematică
depună uniform cu sus.
eforturi menţinerea duratei
uniform şi creşterea
moderate cu efortului.
durate
prelungite
progresiv.
3.3. 2.6. -parcurgerea în ritm - alergare de durată timp de 3 minute în ritm propriu, adaptat cronometru observare
propriu a propriilor posibilităţii; sistematică
distanţelor ce - corectări şi indicaţii privind modul de realizare a actului
urmează a fi supuse respirator;
evaluării. - prezentarea scalei de evaluare şi a cerinţelor atitudinale care
influenţează calificativul.
3.3. - parcurgerea - alergare cu start de sus, în ritm propriu, timp de 3minute. cronometru sumativă
distanţei care
trebuie evaluată.
19. Proiectarea unităţii de învăţare-Săritura în lungime cu elan
Nr. ore 4
Obiective de Detalieri de Data
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă conţinut
3.3. să aplice - şcoala - să realizeze: observare
în întreceri săriturii; - săritură într-un picior pe loc; sistematică
deprinderile săritură în - săritură într-un picior cu deplasare (mers sau alergare);
motrice corect lungime cu - mers alternat cu desprindere pe un picior;
însuşite, elan. - alergare uşoară cu desprindere pe un picior;
specifice - alergare accelerată pe distanţe scurte;
ramurilor de - săritură pe loc cu îndoirea genunchilor la piept;
sport predate. - explicare, demonstrare săritura în lungime cu elan.
3.3. să aplice - săritura în - exersare: trambulină observare
în întreceri lungime cu - alergare şi desprindere pe un picior; sau capac de sistematică
deprinderile elan. - săritură în adâncime cu aterizare în ghemuit ţinând genunchii la ladă.
motrice corect piept cu braţele;
însuşite, - din alergare uşoară desprindere la semnal;
specifice - din alergare bătaie pe trambulină, ridicarea genunchilor la piept
ramurilor de şi aterizare în groapa de nisip în ghemuit;
sport predate. - săritura în lungime cu elan procedeul ghemuit;
3.3. să aplice - săritura în - să execute: obiecte predictivă
în întreceri lungime cu elan - alergare şi desprindere pe un picior; suspendate,
deprinderile cu accent pe - din alergare uşoară desprindere pentru atingerea unui obiect trambulină.
motrice corect desprindere. suspendat;
însuşite, - săritura în lungime cu elan cu bătaie pe trambulină la groapa de
specifice sărituri;
ramurilor de - săritura în lungime cu elan.
sport predate.