Sunteți pe pagina 1din 4

Nume și prenume:....................................................... Data:.........................

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - Matematică


Clasa a VIII-a– Varianta 1

Subiectul I (30 puncte)


1. Calculați 18-18:2.
2. Calculați 7 3  5 27  8 48 .
3. Rezolvați ecuația 3x  1  11 .
4. Calculați (3x  1) 2 .
5. Completați spațiile punctate: ”Într-un triunghi dreptunghic o catetă este media .............................
dintre lungimea proiecției sale pe ipotenuză și lungimea ..............................”.
6. În tabelul de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei clase, după media de absolvire a clasei a
VII-a:
Media 4 – 4,99 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10
Număr de
2 4 7 7 3 3 1
elevi
Câți elevi au obținut cel puțin media 7?

Subiectul II (60 puncte)


1. (5 p) Desenați un trapez isoscel ABCD.
2. (10 p) Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor a  6  11 și b  6  11 .
3. (20 p) Calculați: (3x  2) 2  ( x  5)( x  5)  4 x( x  1) .
3
4. (10 p) Un dreptunghi are lungimea L=8 cm și lățimea l egală cu din lungime. Aflați aria
4
dreptunghiului și lungimea diagonalei dreptunghiului.
5. (15 p) Se consideră triunghiul dreptunghic ABC cu unghiul drept A, AB=12 cm și BC=20 cm.
a) Calculați aria ABC .
b) Calculați sin B.
c) Calculați tg C.

REZOLVARE:
Nume și prenume:....................................................... Data:.........................
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - Matematică
Clasa a VIII-a– Varianta 2

Subiectul I (30 puncte)


1. Calculați 10-10:5.
2. Calculați 8 2  5 8  6 32 .
3. Rezolvați ecuația 3x  1  15 .
4. Calculați (2 x  1) 2 .
5. Completați spațiile punctate: ”Într-un triunghi dreptunghic înălțimea din vârful drept este media
............................. a lungimilor proiecțiilor catetelor pe ..............................”.
6. În tabelul de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei clase, după media de absolvire a clasei a
VII-a:
Media 4 – 4,99 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10
Număr de
2 4 7 7 3 3 1
elevi
Câți elevi au obținut medii mai mici decât 6?

Subiectul II (60 puncte)


1. (5 p) Desenați un trapez dreptunghic ABCD.
2. (10 p) Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor a  4  7 și b  4  7 .
3. (20 p) Calculați: (2 x  1) 2  ( x  3)( x  3)  3x( x  1) .
3
4. (10 p) Un dreptunghi are lungimea L=8 cm și lățimea l egală cu din lungime. Aflați aria
4
dreptunghiului și lungimea diagonalei dreptunghiului.
5. (15 p) Se consideră triunghiul dreptunghic ABC cu unghiul drept A, AC=16 cm și BC=20 cm.
a) Calculați aria ABC .
b) Calculați cos B.
c) Calculați ctg C.

REZOLVARE:
Nume și prenume:....................................................... Data:.........................
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - Matematică
Clasa a VIII-a– Varianta 3

Subiectul I (30 puncte)


1. Calculați 10-10:2.
2. Calculați 7 3  5 27  8 48 .
3. Rezolvați ecuația 2 x  1  5 .
4. Calculați ( x  2) 2 .
5. Completați spațiile punctate: ”Într-un triunghi dreptunghic o catetă este media .............................
dintre lungimea proiecției sale pe ipotenuză și lungimea ..............................”.
6. În tabelul de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei clase, după media de absolvire a clasei a
VII-a:
Media 4 – 4,99 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10
Număr de
2 4 7 7 3 3 1
elevi
Câți elevi au obținut cel puțin media 7?

Subiectul II (60 puncte)


1. (5 p) Desenați un trapez isoscel ABCD.
2. (10 p) Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor a  3  5 și b  3  5 .
3. (20 p) Calculați: ( x  2) 2  ( x  1)( x  1)  2 x( x  1) .
3
4. (10 p) Un dreptunghi are lungimea L=8 cm și lățimea l egală cu din lungime. Aflați aria
4
dreptunghiului și lungimea diagonalei dreptunghiului.
5. (15 p) Se consideră triunghiul dreptunghic ABC cu unghiul drept A, AB=3 cm și BC=5 cm.
a) Calculați aria ABC .
b) Calculați sin B.
c) Calculați tg C.

REZOLVARE:
Nume și prenume:....................................................... Data:.........................
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - Matematică
Clasa a VIII-a– Varianta 4

Subiectul I (30 puncte)


1. Calculați 8-8:4.
2. Calculați 3 2  2 8  3 32 .
3. Rezolvați ecuația 3x  1  7 .
4. Calculați ( x  3) 2 .
5. Completați spațiile punctate: ”Într-un triunghi dreptunghic înălțimea din vârful drept este media
............................. a lungimilor proiecțiilor catetelor pe ..............................”.
6. În tabelul de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei clase, după media de absolvire a clasei a
VII-a:
Media 4 – 4,99 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10
Număr de
2 4 7 7 3 3 1
elevi
Câți elevi au obținut medii mai mici decât 6?

Subiectul II (60 puncte)


1. (5 p) Desenați un trapez dreptunghic ABCD.
2. (10 p) Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor a  2  3 și b  2  3 .
3. (20 p) Calculați: ( x  1) 2  ( x  4)( x  4)  2 x( x  1) .
3
4. (10 p) Un dreptunghi are lungimea L=8 cm și lățimea l egală cu din lungime. Aflați aria
4
dreptunghiului și lungimea diagonalei dreptunghiului.
5. (15 p) Se consideră triunghiul dreptunghic ABC cu unghiul drept A, AC=4 cm și BC=5 cm.
a) Calculați aria ABC .
b) Calculați cos B.
c) Calculați ctg C.

REZOLVARE: