Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LECTIE – EDUCATIE ECOLOGICA (PROTECTIA MEDIULUI)

Titlul lecţiei

NATURA, DARUL LUI DUMNEZEU

Aspecte specifice (Scopul Lecţiei)

Cunoaşterea faptului că Dumnezeu a creat natura şi ne-a dăruit-o ca pe o


“grădină a raiului”, pe care trebuie să o ocrotim pentru a acorda respectul
cuvenit şi iubirea noastră lui Dumnezeu

Nivelul de vârstă
10 - 14 ani

Durata lecţiei / Cerinţe privind spaţiul


50 minute
Cabinet religie

Obiectivele instruirii (rezultatele pe care elevii le pot demonstra la sfârşitul lecţiei)

1. – elevii să spună cine a creat natura


2. – elevii să enunţe porunca lui Dumnezeu în legătură cu natura
3. – elevii să explice de ce “a stăpâni natura” înseamnă a o ocroti
4. – elevii să enumere câteva din foloasele unor elemente ale naturii, în
viaţa omului
5. – elevii să afirme că, într-adevăr, natura este darul lui Dumnezeu
6. – elevii să enumere câteva din evenimentele din Biblie, în care natura
a avut un rol important sau a participat în vreun fel
7. – elevii să enumere câteva din gesturile greşite (păcate) ale unor
oameni faţă de natură, care nu trebuie repetate
8. – elevii să enumere faptele bune pe care noi le putem face faţă de
plante, animale şi natură în general
9- elevii să-şi manifeste iubirea de natură prin toate faptele lor (măsurabile
de către profesor în pauze şi în excursii)
Metode didactice utilizate
- conversatia euristică şi catehetică
- problematizarea
- evocarea
- audiţia
- vizionarea
- studiul (de text biblic)
- lucrul pe grupe, cu fişe de lucru
- Cursa inteligenţei
- lectura

Motivaţia (scurtă justificare pentru lecţie)


Ajutarea mediului prin educatia ecologica.

Materiale (ce materiale trebuie pentru predarea acestei lecţii)


- Biblia
- Pilde ; Atlas Biblic
- Cântecul “Cerbul” şi “Dă-i omului tot ce-i frumos” (pe CD si pe foi)
- Fişe de lucru (pentru concursul “Cursa inteligenţei”)
- Manualul de religie
- Revista şcolii – articolul “Salvaţi natura”
- Document power-point cu peisaje din natură - pe computer şi
videoproiector

Vocabular
Ecologie, poluare, „activitati eco-religioase”

Demers didactic
PREGATIRE:
- scrierea si imprimarea fiselor de lucru; pregatirea documentului power-point

IMPLEMENTAREA LECTIEI

Paşii lecţiei Durata


(Dirijarea (in Descrierea activităţii de predare-învăţare
învăţării) minute)
Moment organiza- 2 Salutul
toric Rugaciunea
Pregătirea 4 Elevii vizionează la videoproiector imagini superbe cu natura, în
aperceptivă format power-point
Stabilirea 1 Natura, darul lui Dumnezeu
(anuntarea) titlului
Tratarea lectiei: *3 *Discutii despre crearea lumii şi porunca ocrotirii naturii
- porunca divina Elevii citesc textul biblic cu porunca –Facere 1, 28
despre natura
- explicatie – de ce ** 7 **De ce este natura “darul lui Dumnezeu”?
este natura darul lui Elevii discută cu profesorul de ce cred ei că e natura darul lui
Dumnezeu Dumnezeu
Elevii vor concura, pe baza unor bileţele, aşa cum stiu deja, în
“Cursa inteligenţei”. Cum termina de raspuns la o intrebare, vor
primi biletul cu urmatoarea intrebare.
Elevii împărţiţi în 3-4 grupe, vor încerca să dea răspunsurile la
întrebările de pe bilete, cât mai repede
Apoi vom trage concluziile informatiilor din raspunsuri.
- natura în marile *** 7 ***Natura în marile evenimente ale omenirii
evenimente ale -De la naşterea lui Iisus şi până la Înălţarea Sa la cer, ştiţi vreun
omenirii - exemple element al naturii (apă, aer, plante, animale, soare, stele, lună,
cer, nori, vânt, pământ, etc.) care să fi participat în vreun fel sau
altul la evenimentele din viaţa Domnului? Raspunsuri:
- steaua care s-a arătat magilor şi i-a condus spre ieslea lui Iisus
- a transformat apa în vin
- a umblat pe mare
- a potolit furtuna
- a înmulţit peştii şi pâinile
- pescuirea minunată
- la Răstignirea Sa soarele s-a întunecat, luna s-a înroşit, pietrele
au crăpat, natura întreagă s-a cutremurat si revoltat
Hai să mai căutăm şi în Biblie, inclusiv în VT, să vedem dacă
găsim şi alte întâmplări la care participă şi natura
Elevii caută în Biblie; ar putea găsi: uscarea smochinului,
profetul Daniel şi leii, focul; profetul Ilie şi ploaia, corbii, etc

Vederea lui **** 3 ****Am răspuns într-una din întrebările concursului, că Îl putem
Dumnezeu in vedea pe Dumnezeu în şi prin natură. Puteţi să-mi explicaţi?
natura Amintindu-şi de lecţiile de la începutul anului, elevii dau
exemple:
- Îl văd pe Dumnezeu când mă uit la munţi, văd în asta că El e
Creatorul Atotputernic
- când văd o floare îmi dau seama că Dumnezeu e sensibil şi
iubitor ; etc. ...

Exemple bune din • 3 º• Putem lua noi exemplu de la natură, pentru a deveni mai
natura (cunoscute buni şi mai credincioşi? Dacă da, daţi exemple din viaţa voastră.
de noi) Elevii dau exemple: 3 pisici care se joacă toată ziua fără să se
certe, un câine care este mai sincer, fidel, iubitor, decât este orice
om; o furnică harnică, pietrele care s-au cutremurat la
Răstignirea Domnului, etc.
Da şi profesorul 1-2 exemple din viaţa sap
Exemple bune din •• 3 º• º• .. Şi alţi oameni au luat exemplu bun de la natura
natura (povestite de înconjurătoare. Unii le-au şi scris. Să vedem două pilde din care
altii) putem să învătăm.
Un elev citeşte, ceilalţi elevi ascultă pilda cu furnica, cu pasărea,
poezia “Învaţă de la stâncă”
O paralela intre om 3 Vom învăţa azi un cântec din care înţelegem câte lucruri bune
si natura putem lua de la natură.
Elevii ascultă şi apoi cantă şi ei cântecul “Dă-i omului tot ce-i
frumos”
Aplicarea lectiei 5 Acum o să dau nota 10 celui care îmi va spune primul ce anume
nu am tratat în această lecţie şi este foarte important, fără de care
parcă nici nu am fi studiat tema “Natura”
Elevii încearcă, unul dintre ei va nimeri răspunsul corect:
- Nu am vorbit despre cum trebuie să ne comportăm faţă de
natură!
Da! Sunt copii răi care chinuie animalele sau rup plantele, fără să
le folosească? Noi ce ar trebui să facem faţă de astfel de copii?
Da, sunt şi copii răi, care fac: ..., ..., etc. Să la explicăm că nu
este bine şi că Dumnezeu se supără din cauza lor.
Dar cum ar trebui să ne comportăm noi faţă de plante, animale,
natură în general?
Elevii dau exemple de fapte bune în natură – udat plante, plantat
copaci, îngrijit animale...
Dar poluarea, nu este un păcat faţă de natură? De ce? Cum
trebuie să luptăm împotriva ei?
Da, este poluarea păcat. Putem lupta împotriva ei în multe feluri,
de exemplu: ………
Concluzia 6 Ce mesaj putem lua din această lecţie şi mai ales ce mesaj putem
transmite mai departe semenilor noştri?
Natura este o parte importantă din viaţa noastră, e creaţia lui
Dumnezeu pe care El ne-a dat-o cu porunca s-o ocrotim.
Deci cel mai important este să ne purtăm bine cu animalele,
plantele, cu toată planeta! Cine spunea că “trebuie să ai suflet ca
să fi iubit atât de oameni cât şi de natură”? Aşa spune si cerbul,
în cântec. Hadeţi să-l cântăm! Elevii (la permisiunea
profesorului) cântă cântecul “Cerbul”
Indemn la lectura si 3 Elevii sunt îndrumaţi să citescă (sau sa recitească) articolul din
la fapte revista şcolii, Lăstari nr.3, “Salvaţi natura” şi chemaţi să scrie şi
ei altele despre natură. Elevii anunţă că au revista, ca să vadă
articolul şi că vor si ei să scrie.
Elevii sunt anunţaţi ce activităţi eco –religioase urmează să mai
aibă loc. Elevii vin şi cu alt idei de fapte bune eco -religioase
+ fişele de lucru pentru lecţia “Natura, darul lui Dumnezeu”