Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Tehnic T.F.

,,Anghel Saligny’’- Simeria

Structura: Școala Gimnazială ,,Sigismund Toduță’’ Numele elevului .......................

Profesor: Cosma Teodora Clasa a VI – a ......

Test de evaluare inițială

Se acordă 4 puncte din oficiu.

2 p – 1) Efectuați: a) [108:6 - 2  (153 – 145)] + (60 – 55)  10; b) 5 2 : 2  7,30  2,3  10 .

2 p – 2) Completați spațiile libere: 4 m = ..........cm; 0,8 km = ..........m; 500 g = .........kg; 60 cl = ...... ml;

5 m 2 = ................. dm 2 ; 2 dm 3 = ............................... cm 3 .

2 p – 3) Scrieți sub fiecare imagine, de mai jos, denumirea științifică: