Sunteți pe pagina 1din 4

10/17/2016 Tarife minime propuse pentru dirigenţie de şantier ­ Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Membri persoane fizice

DESPRE CTDS STATUT » MEMBRI » ADEZIUNE » LEGISLAŢIE CURSURI BENEFICII ARTICOLE ÎNTREABĂ CONTACT

Tarife minime propuse pentru dirigenţie de


Adunarea Naţională a Diriginţilor de Şantier(2). Adunarea Naţio
şantier Între drepturi şi obligaţii.
Colegiul Tehn
Dirigintele de şantier între drepturi şi aceasta a ...
25th June 2016  / anunţuri diriginţi de şantier
obligaţii ...
 

Dirigenţie de şantier fără impunerea unor tarife minime, ce să asigure calitatea supervizării, nu Comisii Tehnice de Specialitate

poate exista.
 

În acest sens Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier propune membrilor săi tarifele minime Ultimele articole adăugate

de mai jos.
Donaţii Manualul Dirigintelui de Şantier
Valoarea estimată Procent din valoarea  Participare CTDS la simpozionul „Specialistii
ferestrelor, fatadelor si sticlei”
 a investiţiei în lei estimată a investitiei
Procedura de autorizare a Responsabililor
  % Tehnici cu execuţia
    Despre autorizarea rmelor de execuţie,
proiecte şi consultanţă conform Legii 10
500 000 3,00%
La DigiTv despre sistemul calităţii în
2 500 000 2,75% construcţii
5 000 000 2,50% Manualul dirigintelui de şantier – Propunere
Temă
10 000 000 2,00%
Adunarea Naţională a Diriginţilor de
50 000 000 1,50% Şantier(4). Probleme Semnalate.
500 000 000 1% Adunarea Naţională a Diriginţilor de
Şantier(3). Legea de Organizare a Diriginţilor
Tariful nu va fi mai mic decât 500 de lei / zi, preţ ce se raportează la
de Şantier. Manualul Dirigintelui de Şantier.
numărul de zile asociate perioadei de supraveghere a investiţiei şi care
Adunarea Naţională a Diriginţilor de
cuprinde vizite zilnice pe amplasament şi costurile cu transportul. Şantier(2). Între drepturi şi obligaţii.
Adunarea Naţională a Diriginţilor de
Prin excepţie de la procentele de mai sus, pentru investiţiile Şantier(1)
realizate de persoane fizice în vederea construirii de locuinţe Adunarea Naţională a Diriginţilor de Şantier.
Obiective pentru următoarele şase luni.
individuale, se admite o valoarea minimă pentru serviciul de
Programul Adunării Naţionale a Diriginţilor de
supervizare de calitate, dirigenţie de şantier, de 600 de lei / zi de
Şantier 2016
lucru, preţ fără TVA. Recepţia instalaţiilor
Se modică normele de aplicare ale Legii 50 –
Preţul include cheltuielile cu deplasare şi alte taxele şi impozite legal iată documentul în dezbatere publică
constituite. Atenţie la procedurile de decontare a banilor
din fonduri publice
CTDŞ a solicitat MDRAP introducerea
Asociaţiilor Profesionale ca Membri în loc de
Invitaţi
Consiliul Legislativ a dat Aviz Negativ Legii ce
dorea incriminarea Diriginţilor de Şantier
MDRAP: Strategia Naţională a Locuirii-
document în dezbatere publică.

http://colegiu­diriginti­santier.ro/2016/06/25/tarife­minime­propuse­pentru­dirigentie­de­santier/ 1/4
10/17/2016 Tarife minime propuse pentru dirigenţie de şantier ­ Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier
Lista proceselor verbale ce se întocmesc la o
construcţie normală(exemplu locuinţă)
Protected: Lege privind organizarea şi
exercitarea profesiei de diriginte de şantier
Câteva aspecte privind instalaţiile de
canalizare
Lege privind Organizare şi Exercitarea
profesiei de Diriginte de Şantier
Punct de vedere cu privire la încercarea de
introducere a unei legi ce vizează activitatea
Diriginţilor de Şantier
Tarife minime propuse pentru dirigenţie de
şantier
S-a modicat Legea 10 privind calitatea în
construcţii. Certicarea este obligatorie.
Aspecte privind clădirile cu pereţi structurali
din beton armat
Punctul de vedere al asociaţiei înaintat către
MDRAP cu privire la modicare
Regulamentului de Recepţie al Lucrărilor
MDRAP Dezbatere publică asupra
Regulamentului de Recepţie a lucrărilor
Când este obligatorie prevederea a minim
două branşamente la apă
MDRAP Dezbatere publică Normativ P118/1 –
Securitatea la Incendiu a construcţiilor
Ce procese verbale şi vericări face dirigintele
de şantier privind Securitatea la Incendiu
Participare la dezbatere cu privire la
modicare HG28
Vino la Adunarea Naţională a Diriginţilor de
Şantier
Înscriere la Adunarea Naţională a Diriginţilor
de Şantier
Câteva aspecte privind structurile pe zidărie
Punct de vedere transmis de către CTDŞ către
MDRAP şi referitor la modicarea
documentaţiei tehnico-economice
Câteva aspecte privind instalaţiile sanitare
Care este dotarea minimă cu instalaţii
sanitare a clădirilor de locuit
CTDS a propus I.S.C. un parteneriat
Domeniile de autorizare a Diriginţilor de
Şantier
Ştiaţi că: lucrările de construcţii nu se pot face
în România decât de rme certicate?
Propunere model de Certicat de Membru
MDRAP a publicat pe site-ul său propunerea
de procedură pentru autorizarea RTE -
responsabililor tehnici cu execuţia
Ce sancţiuni riscă diriginţii de şantier
Proces verbal de recepţie calitativă a
lucrărilor de puneră în operă a betonului
Recomandări privind decofrarea
Ce cuprinde condica de betoane
Proces verbal de recepţie calitativă piese ce
rămân înglobate în beton
Proces verbal de recepţie calitativă a armării
pentru lucrări ce devin ascunse
Condiţii livrare şi punere în operă beton
conform NE012
 

http://colegiu­diriginti­santier.ro/2016/06/25/tarife­minime­propuse­pentru­dirigentie­de­santier/ 2/4
10/17/2016 Tarife minime propuse pentru dirigenţie de şantier ­ Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

1 – consolidare şi restaurare monumente


istorice clasate sau in curs de clasare –
toate categoriile de importanţă

2 – construcţii civile, industriale şi agricole

3 – drumuri, poduri, tunele, piste de


aviaţie, transport pe cablu

4 – căi ferate, metrou, tramvai

5 – lucrări hidrotehnice

6 – reţele şi construcţii edilitare

7 – lucrări de îmbunătăţiri funciare

8 – instalaţii aferente clădirilor

9 – reţele aferente construcţiilor


 

Obligaţiile dirigintelui de şantier

Completează formularul de Adeziune


online

Formulare Utile ISC

Model panou Organizare de Şantier-


Execuţie lucrări de construire

Acţiuni desfăşurate de asociaţie

Articole diriginţi de şantier

Anunţuri diriginţi de şantier


 

SEARCH
 

http://colegiu­diriginti­santier.ro/2016/06/25/tarife­minime­propuse­pentru­dirigentie­de­santier/ 3/4
10/17/2016 Tarife minime propuse pentru dirigenţie de şantier ­ Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Copyright © 2016 Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier. All Rights Reserved Diriginţi de Şantier România

http://colegiu­diriginti­santier.ro/2016/06/25/tarife­minime­propuse­pentru­dirigentie­de­santier/ 4/4