Sunteți pe pagina 1din 3

SEMINAR 3: CRESTEREA ECONOMICA

I. ECONOMIE. APLICATII. EDITIA A VI-a, ED ECONOMICA, BUCURESTI, (ca autori


avem intreg colectivul catedrei)

cap. 13/pag. 211: aplicatiile: 52, 60

cap 14/pag. 230: aplicaţiile: 5, 10, 20, 21, 27, 32, 34, 35, 39

cap 15/ pag 244: 1, 8, 35, 39, 40, 44, 53, 55

II. DE REZOLVAT APLICATIILE DE MAI JOS

1. Sa consideram ca intr-o economie se decide ce pondere va fi alocata consumului si


ce pondere investitiilor. Unele decizii pot avea la baza cheltuielile private, iar altele
pe cele publice.
a. evidentiati cateva forme ale cheltuielilor private care sunt incluse la consum
si cateva ce pot fi incluse la investitii;
b. idem pentru chletuielile guvernamentale.

2. Care este costul de oportunitate al investitiilor in capitalul fizic? Dar in al investitiilor


in capitalul uman? Explicati.

3. Grupul francez Renault isi deschide o noua linie de asamblare in Turcia.


a. ce tip de investitie straina reprezinta aceasta actiune?
b. ce efect va avea asupra PIB Turciei? Dar asupra PNB-ului?

4. Statisticile internationale evidentiaza o corelatie pozitiva intre stabilitatea politica si


cresterea economica a unei tari.
a. care ar fi mecanismele prin care stabilitatea politica influenteaza procesul de
crestere economica?
b. care ar fi mecanismele prin care cresterea economica poate influenta
stabilitatea politica?

5. Considerăm că funcţia economisirii este E = 0,2Y D – 10 (YD = venitul disponibil). În


acest caz, dacă: a) investiţiile sporesc cu o unitate, Y D va spori cu 2 unităţi; b) investiţiile
sporesc cu 2 unităţi, YD va spori cu 8 unităţi; c) investiţiile sporesc cu 3 unităţi, Y D va spori
cu 15 unităţi; d) investiţiile sporesc cu o unitate, Y D va spori cu 3 unităţi; e) investiţiile
sporesc cu o unitate, YD va spori cu 4 unităţi.
6. Care din afirmaţiile de mai jos este falsă ?: a) formarea brută a capitalului cuprinde şi
exportul net; b) bunurile incluse în calculul PIB sunt evaluate şi în preţurile factorilor; c)
exportul net poate să aibă şi valoarea zero; d) sursa sporirii stocurilor de capital circulant
este investiţia netă; e) consumul intermediar poate să fie mai mare decât produsul
intern brut.

7. Dacă înclinaţia marginală spre consum este 0,75, atunci multiplicatorul investiţiilor
este de .........................

8. Dacă înclinaţia marginală spre economii este 0,5, multiplicatorul investiţiilor este
de .............................

9. Multiplicatorul investiţiilor este: a) egal cu mărimea investiţiilor brute; b) întotdeauna


egal cu rata medie a consumului; c) inversul înclinaţiei marginale spre economii; d)
inversul investiţiei nete. e) nici un răspuns nu este corect.

10. În perioada t0 – t1 venitul disponibil creşte cu 4000 u.m.. Dacă înclinaţia marginală
spre consum este 0,8, atunci economiile cresc cu .........................

11. În perioada t0 – t1, dacă venitul creşte cu 80 u.m., iar economiile sporesc cu 20 u.m.,
înclinaţia marginală spre consum este de .............................

12. În anul t0, venitul disponibil este de 100 u.m., iar economiile sunt de 40 u.m. Dacă, în
anul următor, venitul disponibil creşte cu 50%, iar înclinaţia marginală spre consum este
de 0,8, atunci economiile şi multiplicatorul investiţiilor vor fi, respectiv, de ....................

13. Dacă funcţia consumului este C = 0,8 Yd (Yd, venitul disponibil), atunci sporul de
investiţii necesar pentru a asigura creşterea venitului disponibil cu 100 u.m. va fi
de ..............................

14. Se cunosc urmatoarele informatii cu privire la o economie deschisa : C = 53 + 0,9 Yd;


nivelul taxelor autonome este de 20; rata marginala a taxarii este de 20%; I = 50; G =
100; Exp = 250; TR = 50; importurile autonome sunt de 80; inclinatia marginala spre
import este de 0,12 Y.
a) calculati multiplicatorul transferurilor
b) determinati nivelul de echilibru al venitului (Y)
c) daca guvernul doreste ca nivelul Y sa fie de 1500, cu cat trebuie sa se modifice
urmatoarele variabile pentru a elimina decalajul lui Y:
- investitiile;
- taxele autonome.
d) aratati si explicate doua modalitati prin care statul ar putea stimula investitiile in economie.
15. Se cunosc urmatoarele informatii cu privire la o economie deschisa : E = -50 + 0,2 Yd; T =
50+0,1Y; I = 70; G = 106; TR = 80; importurile autonome sunt 50; Exnet = 150 – 0,12 Y.

a) calculati multiplicatorul cheltuielilor guvernamentale


b) determinati nivelul de echilibru al venitului (Y)
c) daca guvernul doreste ca nivelul Y sa fie de 1000, cu cat trebuie sa se modifice
urmatoarele variabile pentru a elimina decalajul lui Y:
- cheltuielile guvernamentale;
- taxele autonome.
d) aratati si explicate doua modalitati prin care statul ar putea stimula consumul privat in
economie;
e) ce efecte ar putea genera in economie o crestere a cheltuielilor guvernamentale in economie?

S-ar putea să vă placă și