Sunteți pe pagina 1din 7

Plan de lecție adaptat pentru un copil cu deficiență de văz – miopie

Titlul lecției: ”Felicitare de ziua mamei”

Nivelul de învățămănt: preșcolar/grupa mică

Obiective:

1.Umplerea unui contur fără a-l depăși


2.Decuparea/lipirea unei forme

Descrierea activității:

În cadrul activităților de educație plastică, cu prilejul marcării zilei de 8 martie, copiii vor confecționa felicitări
pentru mama, după un model propus de doamna, care implică fomarea/dezvoltarea abilităților kinestezice și
stimulrea creativității.
Descrierea deficienței

Sursa imagine: https://www.scapadeochelari.ro/miopie/

Miopia este o ametropie (tulburare sau viciu de refracție) în care, din cauza unor modificări structural-funcționale,
razele de lumină sunt focalizate în fața retinei.

Miopia este favorizată de activitățile școlare care solicită prioritar văzul, mai ales în condițiile de luminozitate
inadecvate, prin solicitările de acomodare și convergentă a ochiului pentru vederea de aproape.
Analiza SWOT

Strenghts (puncte tari) Weaknesses (puncte slabe)


Se referă la cunoştinţele, competenţele şi abilităţile pe Vizează aspectele care determină un nivel inferior faţă
care copilul le posedă, ştie să le aplice practic şi cu de celelalți colegi de grupă
ajutorul cărora poate să îi depăşească pe alţii Întrebări cheie:
Întrebări cheie: - Ce cunoştinţe, competenţe şi abilităţi ar putea fi
- Care sunt cunoştinţele, competenţele şi abilităţile îmbunătăţite?
copilului cu deficiență? - Ce văd cei din jur ca fiind punctele slabe ale copilului?
- Ce face copilul mai bine decât ceilalţi? - Ce ar trebui să evite copilul din experienţa trecută?
- Ce apreciază ceilalți copii ca fiind punctele lui tari?

Răspunsuri: Răspunsuri:
Avantaje psihologice Dificultăți psihologice
-Dezvoltare normală din punct de vedere psihic și -Stima de sine scăzută ceea ce duce la
psihologic, ceea ce face ca să nu fie diminuată adapatare/integrare slabă.
capacitatea de integrare/adaptare în colectiv. -Dificultate de învățare/progres.
-Posibile abilități de exprimare artistică, drept urmare -Izolarea de către colegi ca urmare a faptului că nu este
dacă este apreciat crește dorința de afirmare și stima de înțeles și că este perceput ca fiind diferit.
sine. Dificultăți fizice
-Deficiența poate fi percepută ca un avantaj de către -Dificultate perceptivă, copilul nu distinge obiectele de
colegi, în sensul în care deficiența este o caracteristică în la distanță.
plus pe care copilul cu deficiență o deține, pe când ei nu. -Fondul de reprezentări este mai sărac, deoarece și
-Posedă memorie bună, de lungă durată. experiența cognitivă și practică este mai săracă.
-Unele reprezentări sunt incorecte, incomplete,
deformate sub aspectul formei, mărimii, culorii,
raporturilor spațiale, dimensiunilor, detaliilor, mai ales
din cauza explorării vizuale parcelare și strategiilor
exploratorii mai puțin centrate pe elementele cu maximă
valoare informațională (pe detalii semnificative, pe o
ierarhizare a trăsăturilor și elementelor esențiale pentru
imaginea respective).
-Raportul reprezentare-suport intuitiv-noțiune este slab
funcțional; apare deseori noțiunea corectă, dar fără
acoperire intuitivă și înțelegere semantică.
-Reprezentările sunt destul de puțin eficiente în
activitatea cognitivă și practică, lipsite de mobilitate,
uneori denaturate sub aspectul raportului dintre
componentele obiectului sau dintre obiectele însele.
-Există preferințe pentru utilizarea reprezentărilor
auditive sau tactil kinestezice, chiar și la copilul cu
restanțe de vedere, ceea ce conduce treptat spre
pierderea dominantei vizuale.
Opportunities (oportunităţi) Threats (ameninţări)
Se referă la factorii din mediul extern, pozitivi, care-l Vizează factorii din mediul extern, negativi, care au o
ajută pe copil să-şi însușească noile cunoștințe propuse influenţă semnificativă şi care-l împiedică pe copil să-şi
în cadrul lecției realizeze integral obiectivele stabilite în cadrul lecției şi
care ar periclita, în perspectivă, dezvoltarea acestuia.
Factori fizici Factori fizici
Luminozitate corectă. -Luminozitatea precară, fie sala de clasă este întunecată,
Ergonomie a spațului de lucru, și acasă și la gradiniță. geamurile fiind orientate spre vest, fie sursa de lumină
Factori psihologici artificială nu este corelată cu dimensiunea spațiului
-Suportul oferit din partea educatorului. încăperii.
-Sprijinul din partea familiei care tratează problema cu
prioritate. -Ergonomia mobilierului precară, astfel încât copilului îi
-Observarea de către educator a primelor semne de este greu să păstreze o poziție corectă mult timp.
oboseală: căscatul, frecarea ochilor, clipitul, etc.și
adoptarea unor măsuri în timp util. -Favorizarea miopiei prin desfășurarea unei activități
care solicit atenție.

Factori psihologici
-Lipsa suportului din partea educatorului din cauza
numărului mare de copiii care trebuie îndrumați.

-Lipsa sprijinului din partea familiei care tratează


problema cu superficialitate.

Plan de activitate

Activitate colectiv Activitate copil cu deficiență vizuală


Organizarea clasei Copiii vor fi așezați pe grupuri, Copilul cu deficiență va fi integrat în
urmărind ca toți copiii să aibă acces la grup. Nu va fi așezat separat pentru a
toate resursele necesare ( hârtie, culori, se evita discriminarea.
foarfece, lipici) dar și dându-le astfel Este corectată distanța ochilor față de
posibilitatea de a împărtăși impresii foaie, postura corpului pe scăunel.
legate de creațiile proprii, favorizând Copilul este așezat mai aproape de
astfel coeziunea grupului. tablă.
Copilul este așezat cât mai aproape de
sursa de lumină. Dacă este suficientă
lumină naturală, este așezat lângă
geam, dacă lumina naturală este slabă,
se utilizează o sursă de lumină
artificială corespunzătoare dimensiunii
încăperii.
Captarea atenției Copiii sunt întrebați ce cadouri le-ar
plăcea să-i ofere mamei în dar.
Verificarea si actualizarea Exerciții de ținere corectă a creionului Doamna face reprezentări schematice
achizitiilor anterioare și de mânuire a foafecelui. de aproape deoarece copilul nu
Anuntarea obiectivelor si Doamna anunță tema și obiectivele. distinge clar obiectele la distanță.
a temei abordate Citirea cu voce tare a sarcinilor şi
Prezentarea materialului Doamna împarte fiecărui copil instrucţiunilor. Utlizarea unei voci, a
stimul modelul de felicitare pe care copiii îl unui timbru şi a unei intensităţi
vor colora respectând cerința de a nu potrivite.
depăși conturul. Fiecare copil va
decupa o inimioară, pe care o va lipi la
final pe felicitare.
Asigurarea dirijarii Lucru individual cu suport. Doamna ajusteaza continuu, distanța
învatarii ochi-foaie și postura copilului,
urmărește gradul de oboseală al
acestuia. Încurajarea copilului în
efectuarea activităţilor de rutină care i-
ar încuraja independenţa. Deplasarea în
faţa copilului sau în rând cu el şi
nicidecum în spatele acestuia.
Fixarea si aplicarea Copiii lucrează la confecționarea Copilul realizează felicitarea împreună
cunostintelor/obtinerea felicitării. cu un coleg, astfel se urmărește
performantei minimizarea eșecului și
integrarea/acceptarea de către grup a
acestuia.
Sarcinile pe care acesta le efectuează
sunt diminuate, pentru a proteja ochii
copilului de eforul menținerii atenției
un timp mai lung.
Încurajarea copilului în explorarea cât
mai activă a mediul (mai ales tactil).
Acordarea şansei de a mânui obiectele.
Evaluarea performantelor Felicitările sunt agățate pe un fir de ață Copilul este apreciat/încurajat pentru
cu cleme. efortul depus.
Se evită comparațiile, etichetările și se Folosirea laudei verbale; atingerea
încurajează exprimarea liberă. Copiii pentru stimulare, încurajare.
sunt încurajați să-și exprime opiniile Încurajarea copilului care poartă
despre creațiile colegilor înt-o manieră ochelari prin fraze de tipul: Ştiaţi că
pozitivă. cei ce poartă ochelari sunt consideraţi
oameni foarte inteligenţi, deştepţi?

Transfer/tema de casa Umplerea unei pagini dintr-o carte de Părinții sunt îndrumați să urmărească
colorat. să asigure copilului un mediu sănătos
de studiu.

Bibliografie:
 Proiectul European best practices to support children with high potential and to access training for gifted
children with disabilities - GIRFTED (FOR) YOU http://www.giftedforyou.eu/ro/ghid-vaz.html

S-ar putea să vă placă și