Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca

Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC


PROIECT DE LECŢIE
DATA:
CLASA: a II-a
ŞCOALA: GIMNAZIALĂ SPECIALĂ – C.R.D.E.I.I.
OBIECTUL: Scriere-comunicare
SUBIECTUL: Grupa I - Scrieţi cuvintele! (litera mică de mână „p”)
Grupa II – Exerciţii şi jocuri didactice (grupurile de litere mici de mână ghe, ghi).
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL (COMPETENŢA): să achiziţioneze literele alfabetului/grupurile de litere.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Gr. I: - O1: să reproducă grafic la tablă silabele directe/indirecte formate cu litera „p” ;
- O2: să scrie în caiete după model cuvintele date;
- O3: să redea grafic cât mai multe cuvinte de pe biletele date în cadrul concursului;
Gr. II: - O1: să completeze cuvintele lacunare cu silabele/ grupurile de litere corespunzătoare;
- O2: să despartă în silabe cuvintele date;
- O3: să formeze cuvinte cu literele şi grupurile de litere învăţate;
- O4: să redea grafic cât mai multe cuvinte de pe biletele date în cadrul concursului;
STRATEGIA DIDACTICĂ – METODE ŞI PROCEDEE:
- metode didactice: conversaţia, explicația, demonstrația, exerciţiul, jocul didactic;
- resurse materiale: fişe de lucru, săculeţi cu bilete pe care sunt redactate diferite cuvinte, caietele de scriere;
TIPUL LECŢIEI: de fixare, consolidare şi formare de priceperi şi deprinderi.
Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca
Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC
CONŢINUTURI OBIECTIVE ACTIVITATEA DE RESURSE
ETAPE EVALUARE
DETALIERI OPERAŢIONALE ÎNVĂŢARE DIDACTICE

1. Pregătirea - organizarea clasei; - să se pregătească pentru - pregătirea instrumentelor Aprecieri verbale


pentru oră; de scris;
- captarea atenţiei;
activitate. - să reproducă 2 strofe - poezia „Albinuţe” de
din poezia „Albinuţe” de Ana-Maria Grigoraş (vezi
Ana-Maria Grigoraş; Anexa);
2. Grupa I: - să reproducă grafic la - exerciţii de scriere la Alfabetarul
Reactualizarea tablă silabele tablă a silabelor magnetic
- silabe directe/ indirecte;
cunoştinţelor directe/indirecte formate directe/indirecte compuse
anterioare. cu litera „p” ; anterior cu alfabetarul Verificare scrisă individuală
magnetic; Întăriri pozitive prin aprecierea
Grupa II: - să scrie la tablă - exerciţii de reproducere răspunsurilor elevilor
grupurile de litere grafică a grupurilor de
- grupuri de litere
învăţate; litere învăţate;
învăţate;
3. Anunţarea Grupa I – „Scrieţi - anunţarea obiectivelor
titlului lecţiei. cuvintele! (litera mică de într-o manieră accesibilă;
mână „p”)”
Grupa II – Exerciţii şi
jocuri didactice
(grupurile de litere mici
de mână ghe, ghi).
4. Desfăşurarea Grupa I: - să scrie în caiete după - exerciţii de scriere după caietele de Verificare orală frontală,
activităţii. model cuvintele date; model a cuvintelor date; scriere individuală, observarea
- scriere după model;
- să redea grafic cât mai comportamentului, proba scrisă,
- reproducere grafică - concurs „Săculeţul săculeţi cu bilete
multe cuvinte de pe analiza, aprecierea
fermecat” (câştigă elevul pe care sunt
cuvinte; biletele date în cadrul care scrie cele mai multe redactate diferite
jocului didactic; cuvinte corecte); cuvinte

2
Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca
Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

CONŢINUTURI OBIECTIVE ACTIVITATEA DE RESURSE


ETAPE EVALUARE
DETALIERI OPERAŢIONALE ÎNVĂŢARE DIDACTICE

Grupa II: - să completeze cuvintele - exerciţii de completare a fișe de lucru Grupa I:


lacunare cu silabele/ cuvintelor lacunare cu
- grupurile de litere - foarte bine: să scrie după model
grupurile de litere silabele/ grupurile de litere
ghe, ghi; şi să citească toate cuvintele date;
corespunzătoare; corespunzătoare;
- bine: să scrie după model şi să
- să despartă în silabe - exerciţii de despărţire în citească 6 din cele 9 cuvinte date;
cuvintele date; silabe;
- suficient: să scrie după model şi
- să formeze cuvinte cu - exerciţii de formare a să citească 4 din cele 9 cuvinte
literele şi grupurile de cuvintelor cu literele şi date;
litere învăţate; grupurile de litere învăţate;
Grupa II:
- să redea grafic cât mai - concurs „Săculeţul
multe cuvinte de pe fermecat” (din cele 2 - foarte bine: să realizeze toate
biletele date în cadrul echipe formate va câştiga exerciţiile date (6 exerciţii);
jocului didactic; echipa care scrie cele mai - bine: să realizeze 4 exerciţii din
multe cuvinte corecte); cele 6 date;
- suficient: să realizeze 2 exerciţii
din cele 6 date;
- verificarea - să verifice - exerciții de evaluare Evaluarea reciprocă între elevi,
5. Concluzii,
corectitudinii scrierii corectitudinea scrierii reciprocă a elevilor; analiza, aprecierea
aprecieri.
cuvintelor în cadrul cuvintelor la tablă de - se fac aprecieri colective
concursului; către cealaltă echipă; şi individuale asupra
modului în care au activat
- aprecieri verbale;
elevii pe parcursul orei;
- elevii sunt recompensaţi
pentru concursul
desfăşurat evidenţiindu-i
pe câştigători;

3
Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca
Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC
Anexa

„Albinuţa Zumizup
A ieşit un pic din stup
Ca să vadă dacă-i soare
Şi au dat caişii-n floare.

- Uraaaa! Haideţi, surioare,


Să zburăm din floare-n floare!
Primăvara a sosit!
Toţi copacii-au înflorit!

Şi-atunci hărnicuţele,
Toate albinuţele,
Din stup iute au ieşit
Şi spre flori au zumzăit.

Cu polen s-au încărcat


Şi au pus la preparat
Mierea dulce şi gustoasă
Pentru oameni sănătoasă.”
(Albinuţe, de Ana-Maria Grigoraş)