Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

PROIECT DE LECŢIE

DATA:

CLASA: a II-a ŞCOALA: GIMNAZIALĂ SPECIALĂ – C.R.D.E.I.I. OBIECTUL: Matematică SUBIECTUL: Exerciţii şi probleme (adunarea cu trecere peste ordin în concentrul 0-30). OBIECTIVUL FUNDAMENTAL (COMPETENŢA): să opereze cu numerele naturale din concentrul 0-30. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Gr. I: - O1: să efectueze verbal operaţii de adunare şi scădere fără trecere peste ordin în concentrul 0-20;

- O2: rezolve cu sprijin pe material concret 6 din cele 8 operaţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30 solicitate;

- O3: să verbalizeze operaţiile de adunare cu trecere peste ordin efectuate la tablă utilizând terminologia specifică; Gr. II: - O1: să efectueze verbal operaţii de adunare şi scădere fără/cu trecere peste ordin în concentrul 0-20;

- O2: rezolve 8 din cele 10 operaţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30 solicitate;

- O3: să verbalizeze operaţiile de adunare cu trecere peste ordin efectuate la tablă utilizând terminologia specifică;

- O4: să rezolve verbal 2 din cele 4 probleme simple propuse. STRATEGIA DIDACTICĂ – METODE ŞI PROCEDEE:

- metode didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, RAI (Răspunde/Aruncă/Interoghează);

- resurse materiale: socotitori, fişe de lucru; TIPUL LECŢIEI: de fixare, consolidare şi formare de priceperi şi deprinderi. Prof. psihopedagog:

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

 

ETAPE

 

CONŢINUTURI

 

OBIECTIVE

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALU-ARE

 

DETALIERI

OPERAŢIONALE

DIDACTICE

1.

Moment

- organizarea clasei;

-

să se pregătească pentru oră:

pregătirea instrumentelor de scris;

-

 

Aprecieri verbale

organizatoric.

- captarea atenţiei;

materialele necesare orei;

-

să repete cele două strofe

-

fragment din poezia

   

din poezia ”Numărătoare, de Titel Constantinescu”;

”Numărătoare”: ”- O alună, două, trei//Veveriță, tu nu vrei?//- Ba vreau patru, cinci și șase,//Că alunele-s gustoase!// - Îți dau șapte, opt și nouă// Dac-o să ne spui și nouă// Cine sunt acei pitici// Ce vor învăţa aici!”;

2.

Reactualizarea

- calcul mintal;

-

să efectueze oral operaţii de

exerciţii orale diferenţiate în funcţie de potenţialul fiecărui elev: operaţii de adunare şi scădere fără/cu trecere peste ordin cu numerele naturale de

-

socotitoare

Verificare orală şi scrisă, realizată frontal şi individual

cunoştinţelor

adunare şi scădere cu grad de

-

 

anterioare.

descrierea operaţiilor aritmetice utilizând limbajul matematic;

dificultate diferenţiat în funcţie de potenţialul fiecărui elev în vederea acomodării;

-

să utilizeze limbajul

la 0 la 20;

matematic în vederea descrierii operaţiilor aritmetice învăţate;

-

exerciţii de descriere a

operaţiilor aritmetice utilizând limbajul matematic:

 

denumirea termenilor adunării/scăderii, semnele

corespunzătoare utilizate;

3.

Anunţarea

-

Exerciţii şi

-

repete titlul lecţiei;

     

titlului lecţiei.

probleme.

 

2

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

4. Desfăşurarea

-

verbalizarea

-

să verbalizeze cele 3-4

3-4 exerciţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30;

-

lucru; exerciţiile sunt diferenţiate pe 2 grupe de nivel în funcţie de potenţialul de dezvoltare al fiecărui elev:

-

se împart elevilor fişe de

fişe de lucru

Observarea comportamentului proba scrisă, analiza, aprecierea

activităţii.

operaţiilor de adunare cu trecere peste ordin efectuate;

operaţii de adunare cu trecere peste ordin (în concentrul 0- 30) efectuate ca model la

socotitori

 

-

fişe de lucru

tablă;

Fişa de lucru – grupa I:

individualizate pe 2

grupe de nivel;

foarte bine: rezolvă cu sprijin

-

pe material concret 6 din cele 8

operaţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30 solicitate;

Grupa I:

-

să rezolve cu sprijin pe

exerciţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30;

-

 

operaţii de adunare

material concret 6 din cele 8

-

bine: rezolvă cu sprijin pe

-

 

cu trecere peste ordin

operaţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30 solicitate în fişa de lucru;

material concret 5 din cele 8 operaţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30;

în concentrul 0-30;

-

exerciţii de verbalizare a

-

verbalizarea

operaţiilor de adunare cu

 

-

 

-

să verbalizeze operaţiile de

trecere peste ordin efectuate

la tablă, utilizând terminologia specifică;

suficient: rezolvă cu sprijin pe material concret 3 din cele 8 operaţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30;

operaţiilor matematice

efectuate la tablă;

adunare cu trecere peste ordin efectuate la tablă, utilizând

terminologia specifică;

   

Fişa de lucru – grupa II:

     

Grupa II:

operaţii de adunare

-

să rezolve 8 din cele 10

exerciţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30;

-

-

exerciţii de verbalizare a

-

foarte bine: rezolvă 8 din cele

operaţii de adunare cu trecere

 

-

cu trecere peste ordin în concentrul 0-30;

peste ordin în concentrul 0-30 solicitate în fişa de lucru;

10 operaţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30 solicitate;

-

bine: rezolvă 6 din cele 10

 

-

să verbalizeze operaţiile de

operaţiilor de adunare cu trecere peste ordin efectuate la tablă, utilizând

-

verbalizarea

operaţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30;

-

suficient: rezolvă 4 din cele 10

operaţiilor aritmetice utilizând terminologia

specifică;

adunare cu trecere peste ordin efectuate la tablă utilizând

terminologia specifică;

terminologia specifică;

operaţii de adunare cu trecere peste ordin în concentrul 0-30;

 

-

să rezolve verbal 2 din cele

probleme simple (vezi Anexa);

-

-

probleme simple;

 

4 probleme simple propuse;

 

3

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

ETAPE

 

CONŢINUTURI

 

OBIECTIVE

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALU-

DETALIERI

OPERAŢIONALE

DIDAC-

TICE

ARE

5. Concluzii,

aprecieri.

discutarea fișelor de lucru;

-

-

asimilate prin discutarea

să fixeze informaţiile

- discutarea fişelor – a modalităţii de rezolvare a operaţiilor aritmetice;

Fişele de

lucru

Evaluare

reciproca

 

aprecieri verbale;

fişelor;

- se fac aprecieri asupra modului în care au

realizată de

 

-

către elevi

 

să verifice fișa colegului de bancă;

-

activat elevii pe parcursul orei evidenţiindu-i pe cei mai buni;

Probleme:

1. În curtea bunicilor sunt 15 găini şi 8 raţe. Câte păsări sunt în curte?

Anexa

2. Pe un raft al bibliotecii se află 17 cărţi de poveşti şi 9 cărţi de poezii. Câte cărţi sunt în total pe raft?

3. Bogdan avea 14 maşinuţe. De ziua lui a mai primit 7 maşinuţe. Câte maşinuţe are Bogdan în total?

4. Din clasa a II-a B au plecat în excursie 13 elevi, iar din clasa a III-a B au plecat 9 elevi. Câţi elevi au plecat în excursie?

4