Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

Fișă de evaluare

citire-scriere-comunicare

1. Încercuieşte grupurile de literele învăţate: ghe, ghi.
1. Încercuieşte grupurile de literele învăţate: ghe, ghi.

ghete

grupurile de literele învăţate: ghe, ghi. ghete gheara unghieră ghiveci triunghi spaghete clasa a II-a B

gheara

unghieră

de literele învăţate: ghe, ghi. ghete gheara unghieră ghiveci triunghi spaghete clasa a II-a B 07.03.2013

ghiveci

triunghi

ghe, ghi. ghete gheara unghieră ghiveci triunghi spaghete clasa a II-a B 07.03.2013 baghetă ghiozdan 2.

spaghete

clasa a II-a B

07.03.2013

ghiveci triunghi spaghete clasa a II-a B 07.03.2013 baghetă ghiozdan 2. Completează silabele potrivite pentru

baghetă

ghiveci triunghi spaghete clasa a II-a B 07.03.2013 baghetă ghiozdan 2. Completează silabele potrivite pentru a

ghiozdan

spaghete clasa a II-a B 07.03.2013 baghetă ghiozdan 2. Completează silabele potrivite pentru a obţine
2. Completează silabele potrivite pentru a obţine denumirile corespunzătoare imaginilor prezentate:
2. Completează silabele potrivite pentru a obţine denumirile corespunzătoare
imaginilor prezentate:
obţine denumirile corespunzătoare imaginilor prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai
obţine denumirile corespunzătoare imaginilor prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai

ghe

ghe

denumirile corespunzătoare imaginilor prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos:
denumirile corespunzătoare imaginilor prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos:

ghi

corespunzătoare imaginilor prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos: ghete
corespunzătoare imaginilor prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos: ghete
corespunzătoare imaginilor prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos: ghete

ghi

corespunzătoare imaginilor prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos: ghete
corespunzătoare imaginilor prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos: ghete
corespunzătoare imaginilor prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos: ghete
3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos:
3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos:

ghete

ghiocel

gheme

spaghete

prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos: ghete ghiocel gheme
prezentate: ghe ghe ghi ghi 3. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos: ghete ghiocel gheme

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

ghindă ghilotină ghe, ghi 4. Completează cu litera potrivită cuvintele de mai jos:
ghindă
ghilotină
ghe, ghi
4. Completează cu litera potrivită cuvintele de mai jos:

_e,

_ara,

_ata ,

_veci,

_ozdan,

_tar,

_ta,

_citoare,

jos: _e, _ara, _ata , _veci, _ozdan, _tar, _ta, _citoare, _nion, _te 5. Completaţi spaţiile date

_nion,

_te

5. Completaţi spaţiile date cu literele învăţate: 6. Formează cuvinte cu literele învăţate: a, e,
5. Completaţi spaţiile date cu literele învăţate:
6. Formează cuvinte cu literele învăţate: a, e, i, o, u, ă, î, f, s, v, z, j, l, m, r, n, h,
t, c, p, d, g, ţ, b, ce, ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi.