Sunteți pe pagina 1din 2

Cine va fi mai mare?

Completează textul cu cuvintele indicate mai jos. Atenție: nu toate cuvintele de acolo vor fi folosite! Alege-le doar pe cele care completează corect textul biblic!

la Isus și i-au spus: "Oare cine este mai

, l-a pus în mijlocul

lor, și le-a spus: "Adevăr vă spun, dacă nu veți întoarce și nu veți deveni

Așadar, cine se va

mare în împărăția cerurilor?" Chemând la Sine un

În ceasul acela au venit

asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția

smeri asemenea acestui copil, acela va fi cel mai

Și oricine primește un copil în numele Meu, pe

oricine ar

mai bine pentru el i se lege de gât o

în împărăția cerurilor.

primește. Dar

pe unul dintre aceștia mai mici, care cred în Mine, ar fi

de moară trasă de măgar și

fie aruncat în adâncul mării." (Matei 18,1-6)

să fie aruncat în adâncul mării." (Matei 18,1-6) CERURILOR FLOARE INGINERII PIATRĂ MINE

CERURILOR

FLOARE

INGINERII

PIATRĂ

MINE

CIOBAN

COPIL

NORILOR

DISCIPOLII

TINE

SCANDALIZA

APLAUDA

MARE

MIJLOCIU

PETRU

SOARE

Ai mai jos un citat din a doua epistolă a Sf. Pavel către Filipeni (2,3). Descopetextul înlocuind numerele cu literele corespunzătoare, potrivit cheii:

A=2 C=1 D=14 E=9 F=16 H=12 I=11 L=7 M=8 N=15 O=4 P=13 R=3 S=10 T=6 U=5

10

2

 

15

5

 

16

2

1

9

6

11

   

15

11

8

11

1

 

14

11

15

 

14

5

12

 

14

9

 

1

9

2

3

6

2

 

10

2

5

 

14

11

15

 

7

2

5

14

2

         

14

9

10

2

3

6

2

,

 

1

11

,

   

1

5

 

5

8

11

7

11

15

6

2

,

   

16

11

9

1

2

3

9

 

10

2

-

7

   

1

4

15

10

11

14

9

3

9

 

13

9

   

1

9

7

2

7

2

7

6

 

8

2

11

   

13

3

9

10

5

10

 

14

9

 

10

11

15

9

Mai ai încă un citat frumos, tot despre smerenie, luat din Cartea Proverbelor sau a Înțelepciunii lui Solomon (11,2). Textul este scris pe dos! Scrie-l tu corect!

.IȚIREMS IEC UC ETSE AENUICPELEȚNÎ RAI, ARACO IȘ INEV AV, AIRDNÂM ENIV ĂCAD

© cateheza.ro - J0106a

Cine va fi mai mare?

Completează textul cu cuvintele indicate mai jos. Atenție: nu toate cuvintele de acolo vor fi folosite! Alege-le doar pe cele care completează corect textul biblic!

la Isus și i-au spus: "Oare cine este mai

mare în împărăția cerurilor?" Chemând la Sine un

lor, și le-a spus: "Adevăr vă spun, dacă nu veți întoarce și nu veți deveni

Așadar, cine se va

în împărăția cerurilor.

primește. Dar

oricine ar

pe unul dintre aceștia mai mici, care cred în Mine, ar fi

Și oricine primește un copil în numele Meu, pe

smeri asemenea acestui copil, acela va fi cel mai

asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția

, l-a pus în mijlocul

În ceasul acela au venit

mai bine pentru el i se lege de gât o

fie aruncat în adâncul mării." (Matei 18,1-6)

de moară trasă de măgar și

(Matei 18,1-6) de moară trasă de măgar ș i SCANDALIZA APLAUDA DISCIPOLII CIOBAN COPIL PETRU SOARE

SCANDALIZA

APLAUDA

DISCIPOLII

CIOBAN

COPIL

PETRU

SOARE

TINE

INGINERII

PIATRĂ

MINE

MARE

MIJLOCIU

CERURILOR

FLOARE

NORILOR

Ai mai jos un citat din a doua epistolă a Sf. Pavel către Filipeni (2,3). Descoperă textul înlocuind numerele cu literele corespunzătoare, potrivit cheii:

A=6 C=2 D=10 E=15 F=1 H=14 I=16 L=11 M=13 N=9 O=3 P=12 R=5 S=8 T=7 U=4

8

6

 

9

4

 

1

6

2

15

7

16

   

9

16

13

16

2

 

10

16

9

 

10

4

14

 

10

15

 

2

15

6

5

7

6

 

8

6

4

 

10

16

9

 

11

6

4

10

6

         

10

15

8

6

5

7

6

,

 

2

16

,

   

2

4

 

4

13

16

11

16

9

7

6

,

   

1

16

15

2

6

5

15

 

8

6

-

11

   

2

3

9

8

16

10

15

5

15

 

12

15

   

2

15

11

6

11

6

11

7

 

13

6

16

   

12

5

15

8

4

8

 

10

15

 

8

16

9

15

Mai ai încă un citat frumos, tot despre smerenie, luat din Cartea Proverbelor sau a Înțelepciunii lui Solomon (11,2). Textul este scris pe dos! Scrie-l tu corect!

.IȚIREMS IEC UC ETSE AENUICPELEȚNÎ RAI, ARACO IȘ INEV AV, AIRDNÂM ENIV ĂCAD

© cateheza.ro - J0106b