Sunteți pe pagina 1din 71

Bun venit în turul nostru.

Instrucțiuni pentru cititoarele de ecran: În numai 10 pași, veți începe lucrul cu Excel, cea mai populară aplicație de foi de calcul din lume.
În acest tur mai există alte 11 foi. Instrucțiunile pentru fiecare foaie încep în celula A1, iar fiecare pas ulterior apare în celula A2, A3 și așa mai departe.
Instrucțiunile vor indica celulele în care trebuie să navigați pentru a utiliza o caracteristică sau a citi mai departe.
Pentru a începe, apăsați CTRL+PAGE DOWN.

Faceți un tur
În numai 10 pași, veți începe lucrul cu Excel, cea mai
populară aplicație de foi de calcul din lume.

Să începem >
Mergeți înapoi la început apăsând CTRL+HOME. Pentru a începe turul, apăsați CTRL+PAGE DOWN.
Adunați numere ca un campion
Adunați numere ca un campion
Iată câteva modalități de a aduna numere în Excel:
Celulele C3-D7 conțin modalități
Iată câteva date pe douădecoloane.
a adunaUna pentruînFructe
numere Excel:și una pentru Cantitate. Fructe Cantitate
Mergeți la D8 apăsând CTRL+G, tastați D8 și apăsați ENTER. Mere 50
1 Selectați
Tastați =SUM(D4:D7), apoi apăsați
celulaENTER.
galbenă de sub cantitățile de fructe. Portocale 20
Rezultatul este 170. Banane 60
Iată o altă modalitate de a aduna utilizând o tastă de comenzi rapide. Celulele F3-G7 conțin date pe două coloane: CarnLămâi 40
2 G8.
Mergeți la celula Tastați =SUM(D4:D7),
Apăsați apoi apăsați Enter. După ce ați terminat, veți vedea
ALT+=, apoi ENTER.
rezultatul 170.
Rezultatul din celula G8 este 140.
3 Iatădeo aaltă
Iată o altă modalitate aduna. Celulele de
modalitate C10-D15
a aduna au două coloane
utilizând de date:
o tastă Articol șirapide.
de comenzi Cantitate. Articol Cantitate
Acum adunați doarSelectați
numerelecelula
pestegalbenă
50. Mergeți
de la
subcelula D16. Tastați
cantitățile =SUMIF(D11:D15;">50" și apăsați pe Enter. RezultPâine
de carne. 50
CREDIT SUPLIMENTAR: Celulele F10-G15 conțin date pe două coloane: Articol și Cantitate. Mergeți la celula G16. Încercaț Gogoși 100
Defilați în jos4pentru
Apăsați pe detalii: =
Mergețimai întâi.Sau,
Apoi apăsați pe Enter.
Alt
mai multe la A27. pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWNFursecuri 40
Torturi 50
5 Acum adunați doar numerele peste 50. Selectați ultima celulă galbenă. Tarte 20
Tastați =SUMIF(D11:D15;">50") și apăsați pe Enter. Rezultatul este 100.

Defilați în jos pentru mai multe detalii Următorul pas

Mai multe despre funcția SUM

Mai multe despre funcția SUM


În câteva dintre sfaturile de mai sus, v-am arătat cum să utilizați funcția SUM. Iată mai multe detalii despre aceasta.
Celulele C37-D41 conțin date pe două coloane: Fructe și Cantitate.
Mai multe despre funcția SUM
Formula din celula D42: = SUM(D38:D41).
În câteva
Dacă funcția SUM din dintre
celulasfaturile de mai
D42 ar putea sus,ar
vorbi, v-am arătat
spune cum să
următorul utilizați
lucru: funcția
Adunați SUM.
valorile dinIată mai D38, D39, D40 și D41.
celulele
Iată o altămulte detalii
în despre aceasta. Faceți dublu clic pe o celulă galbenă din partea dreaptă și
modalitate care poate fi utilizată:
citiți textul de mai jos.
Celulele C47-D48 conțin date pe două coloane: Articol și Cantitate.
Celulele F47-G51 conțin date pe două coloane: Articol și Cantitate.
Dacă funcția SUM ar putea vorbi, ar spune următorul lucru:
Celulele E53-E54 conțin date pe o coloană: Total.
Formula din celula E54: =SUM(D48;G48:G51;100).
Dacă formula Adunați
din celula E54 ar...valorile din ar spune: Adunați următoarele: valoarea din celula D48, valorile din celule Fructe
putea vorbi, Cantitate
următoarele: celulele D38, ÎNCERCAȚI ASTA
Formula din celula E54 utilizează următoarele: Mere 50
D39, D40 și Selectați aceste celule. Apo
• Referința la o celulă unică, care
D41.este „adresa” sau „numele” unei celule. D48 este referința la o celulă unică din form Portocale 20 colțul din dreapta jos al fer
• O zonă de celule, care este o serie de celule începând de la o celulă și terminându-se la o altă celulă. G48:G51 este z Banane 60 Excel, căutați următorul luc
• O constantă, care este numărul 100. Lămâi 40
=SUM(D38:D41)
DETALII IMPORTANTE: Mergeți la celula E54. Veți observa numărul 100 spre sfârșitul formulei. Deși este posibil să introduceți numer 170 Aceasta este o altă modalit
a calcula rapid totalul.
Mergeți la celula A66 pentru instrucțiunile următoare.
Iată o altă modalitate în care poate fi utilizată:

Adunați ...valoarea ...valorile …și


următoarele: din celula din celulele 100. Articol Sumă
D48... G48, G49, Tabel 20
G50 și
G51...

=SUM(D48;G48:G51;100) Total:
200
Formula de mai sus utilizează următoarele:

• Referința la o celulă unică, care este „adresa” sau „numele” unei celule. D48 este DETALII IMPORTANTE
referința la o celulă unică din formula de mai sus. Faceți dublu clic pe această celulă. Veți observa num
spre sfârșit. Deși este posibil să introduceți numere
• O zonă de celule, care este o serie de celule începând de la o celulă și terminându- de formulă, nu recomandăm acest lucru decât dacă
se la o altă celulă. G48:G51 este zona de celule a formulei. necesar. Aceasta este cunoscută drept constantă și
uitați că se află acolo. Vă recomandăm să faceți refe
• O constantă. Constanta din această formulă este numărul 100. celulă în schimb, cum ar fi celula D16. Astfel număru
vizibil și nu ascuns într-o formulă.
față de spre sfârșit. Deși este posibil să introduceți numere
formula din • O zonă de celule, care este o serie de celule începând de la o celulă și terminându- de formulă, nu recomandăm acest lucru decât dacă
celula D78. se la o altă celulă. G48:G51 este zona de celule a formulei. necesar. Aceasta este cunoscută drept constantă și
Mai exact, uitați că se află acolo. Vă recomandăm să faceți refe
criteriile de• O constantă. Constanta din această formulă este numărul 100. celulă în schimb, cum ar fi celula D16. Astfel număru
însumare sunt vizibil și nu ascuns într-o formulă.
„>=50”, adică
mai mare sau
egal cu 50.
Există și alți
operatori
Mai multepe despre funcția SUMIF
care puteți să-i
utilizați,
ar Mai multe despre funcția SUMIF
V-am prezentat,
cum de asemenea, funcția SUMIF în partea de sus a acestei foi, în celulele A10 și A11. Funcția SUMIF adună totaluri pe baza unui criteriu.
fi „<=50”,
Celulele C72-D77 conțin date pe două coloane: Articol și Cantitate.
adică mai mic
Formula
sau egal cu din50.
celula D78: =SUMIF(D73:D77;">50").
Dacă
Și esteV-am
maifuncția prezentat,
SUMIF ar puteade asemenea,
vorbi, ar spunefuncția SUMIF
următorul în Adunați
lucru: partea de suspe
valori a acestei foi. Funcția
baza acestui criteriu, examinați celulele D73-D77, iar dacă valoarea este mai mare decât 50, adunaț
„<>50”,
NOTĂ: Dacă adică
SUMIF adună
credeți totaluri
că utilizați preapemulte
baza formule
unui criteriu.
SUMIF,Dacă funcțiacaSUMIF
este posibil ar PivotTable
raportul putea vorbi, ar o soluție mai bună. Consultați foaia de lucru PivotTable pentru mai multe inform
să fie
nu este egal cu
Celulele
50. spune
F72-G77 următorul
conțin datelucru:
pe două coloane: Articol și Cantitate. Articol Cantitate
Adunați valori ....Examinați … și dacă Pâine 50
Mergeți la bazate
celula A87
pe pentru aacestetrece la instrucțiunilevaloarea
celule... următoare.
este Gogoși 100
acest criteriu: mai mare Fursecuri 40
decât 50, Torturi 50
adunați-o.
Tarte 20
100

=SUMIF(D73:D77;">50") DE REȚINUT
NOTĂ: Dacă credeți că utilizați prea multe formule SUMIF, este posibil ca raportul Faceți dublu clic în această celulă și veți ve
formula este diferită. Mai exact, criteriile d
PivotTable să fie o soluție mai bună. Consultați foaia de lucru PivotTable pentru mai însumare sunt „>=50”, adică mai mare sau
multe informații. 50. Există și alți operatori pe care puteți să
cum ar fi „<=50”, adică mai mic sau egal cu
mai este „<>50”, adică nu este egal cu 50.

Mai multe informații de pe web

Mai multe informații de pe web


Totul despre funcția SUM
Totul despre funcția SUMIF
Utilizați Excel drept calculator
Instruire gratuită în Excel online
Totul despre funcția SUM
Mergeți înapoi la început apăsând CTRL+HOME. Pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN.

Totul despre funcția SUMIF


Totul despre funcția SUMIF

Utilizați Excel drept calculator

Instruire gratuită în Excel online

Înapoi la început Următorul pas


Carne Cantitate
Carne de vită 50
Carne de pui 30
Carne de porc 10
Carne de pește 50

Articol Cantitate
Pâine 50
Gogoși 100
Fursecuri 40
Torturi 50
Tarte 20

INFORMAȚII
SUPLIMENTARE
Încercați să adăugați o altă
formulă SUMIF aici, dar
adunați valori mai mici
decât 100. Rezultatul
trebuie să fie 160.
ÎNCERCAȚI ASTA
Selectați aceste celule. Apoi, în
colțul din dreapta jos al ferestrei
Excel, căutați următorul lucru:

Aceasta este o altă modalitate de


a calcula rapid totalul.

Articol Sumă
Mașini 20
Camioane 10
Biciclete 10
Role 40

MPORTANTE
clic pe această celulă. Veți observa numărul 100
Deși este posibil să introduceți numere într-o astfel
nu recomandăm acest lucru decât dacă este absolut
easta este cunoscută drept constantă și este ușor să
află acolo. Vă recomandăm să faceți referire la o altă
imb, cum ar fi celula D16. Astfel numărul va fi mai
ascuns într-o formulă.
Deși este posibil să introduceți numere într-o astfel
nu recomandăm acest lucru decât dacă este absolut
easta este cunoscută drept constantă și este ușor să
află acolo. Vă recomandăm să faceți referire la o altă
imb, cum ar fi celula D16. Astfel numărul va fi mai
ascuns într-o formulă.

aloarea este mai mare decât 50, adunați-o.


ucru PivotTable pentru mai multe informații.
Articol Cantitate
Pâine 50
Gogoși 100
Fursecuri 40
Torturi 50
Tarte 20
200

E REȚINUT
ceți dublu clic în această celulă și veți vedea că
rmula este diferită. Mai exact, criteriile de
umare sunt „>=50”, adică mai mare sau egal cu
. Există și alți operatori pe care puteți să-i utilizați,
m ar fi „<=50”, adică mai mic sau egal cu 50. Și
ai este „<>50”, adică nu este egal cu 50.
Economisiți timp prin completarea automată
Economisiți timp prin umplerea automată a celulelor
Iată cum să utilizați caracteristica de umplere în Excel:
a celulelor
Celulele C3-G7 conțin date pe cinci coloane: Coloana „Acesta:”, care conține numărul 50 în fiecare celulă; coloana „PlusAcesta: Plus acesta: Egal cu:
Mergeți la celula E4. Apăsați CTRL+G, tastați E4, apoi apăsați Enter. 50 50 100
Iată cumE4,
Selectați celulele săE5,
utilizați instrumentul
E6 și E7 de tasta
ținând apăsată umplere
SHIFTînînExcel:
timp ce apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS, apoi apăsați CTR 50 60
CREDIT SUPLIMENTAR: Mergeți la celula G4 și repetați pașii de umplere în jos de mai sus. 50 70
1 Faceți clic pe celula cu numărul 100.
Celulele C10-G14 conțin date pe cinci coloane. Aceste coloane conțin antetul din celulele C3-G3 și valorile din celulele 50 80
Mergeți la celula C15. Selectați celulele C15, D15, E15, F15 și G15. De data aceasta, apăsați CTRL+R pentru a completa celulele. Această operațiune se numește „umplere la dreapt
Defilați în jos2pentru mai multecursorul
Poziționați detalii: Mergeți
în colțulladin
celula A27. Sau,
dreapta pentru
jos al a trece
celulei pânălacând
pasulse
următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN.
transformă în cruce: Acesta: Plus acesta: Egal cu:
50 50 100
3 Faceți clic pe cruce și glisați în jos cu trei celule. Excel va completa automat 50 60 110
celulele cu totalurile: 110, 120 și 130. Utilizatorii numesc această 50 70 120
operațiune „umplere în jos”. 50 80 130
200
4 Faceți clic pe celula galbenă cu numărul 200 și umpleți din nou, dar de data
aceasta glisați instrumentul de umplere la dreapta pentru a umple celulele.
Această operațiune se numește „umplere la dreapta”.

Defilați în jos pentru mai multe detalii Următorul pas

Utilizați instrumentul de umplere pentru a copia celule

Utilizați instrumentul de umplere pentru a


Uneori poate că nu doriți ca numerele să se modifice pe măsură ce completați. În schimb, poate fi necesar să copiați valori în alte celule adiacente. Iată cum să faceți acest lucru:
Celulele C33-F37 conțin patru coloane: Departament, Categorie, Produs și Număr.

copia celule
Utilizați instrumentul de umplere pentru a
copia celule
Mergeți la celula C34. Selectați C34, C35, C36, C37 și apăsați CTRL+D. Valoarea din C34 este umplută în jos în celulele selectate.
Mergeți la celula A70 pentru instrucțiunile următoare.

Uneori poate că nu doriți ca numerele să se modifice pe măsură ce completați. În Dept. Categorie Produs
schimb, poate fi necesar să copiați valori în alte celule adiacente. Iată cum să faceți Legume și fructe Fructe Măr
acest lucru: Portocală
Banană
1 Faceți clic pe celula cu cuvintele Legume și fructe. Poziționați cursorul în
Pere
colțul din dreapta jos al celulei până când se transformă în cruce, apoi
glisați în jos cu trei celule.

2 Acum selectați celula care conține cuvântul Fructe. Poziționați din nou
cursorul în colțul din dreapta jos, iar atunci când se transformă în cruce,
faceți dublu clic pe el. Aceasta este o altă metodă de umplere în jos, în
cazul în care trebuie să umpleți o coloană lungă.

Ian
Săptămâna 1 35 44

Umpleți o serie
74 64
82 50
90 22
Excel poate completa automat unele celule pe baza unei serii. De exemplu, puteți să
tastați Ian într-o celulă, apoi să completați celelalte celule cu Feb, Mar etc. DETALII IMPORTANTE
Selectați această celulă și glisați
de umplere în jos cu 3 celule. D
Acesta este butonul Opțiuni de
1 Faceți clic pe celula cu cuvântul Ian. modificați imediat umplerea. Al
celule sau Se completează num
vor fi utile aceste caracteristici.
2 Poziționați cursorul în colțul din dreapta jos al celulei până când se
transformă în cruce, apoi glisați la dreapta cu două celule. Excel detectează
o serie și completează Feb și Mar pentru dvs.
Intervale
3 Acum selectați celula care conține Săptămâna 1. 15 30
3 Acum selectați celula care conține Săptămâna 1.

4 Poziționați din nou cursorul în colțul din dreapta jos, iar atunci când se
EXPERIMENT
transformă în cruce, faceți dublu clic pe el. Selectați aceste două celule, apoi glisați instrumentul
umplere la dreapta. Excel completează seria în increm
15. Încercați să schimbați 15 și 30 cu alte valori, cum a
1,8. Sau Lu și Mi. Sau Ian și Mar. Apoi umpleți din nou
dreapta și vedeți ce se întâmplă!

Mai multe informații de pe web

Mai multe informații de pe web


Completați automat date în celulele foii de lucru
Umpleți în jos o formulă în celule adiacente
Mergeți înapoi la început apăsând CTRL+HOME. Pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN.
Completați automat date în celulele foii de lucru

Umpleți în jos o formulă în celule adiacente

Înapoi la început Următorul pas


Plus acesta: Egal cu:
75 175 INFORMAȚII
75
SUPLIMENTARE
75 Faceți clic și glisați pentru a
75 selecta aceste patru celule,
apoi apăsați CTRL+D. Aceasta
mește „umplere la dreapta”. este comanda rapidă pentru
umplerea în jos. Puteți ghici
Plus acesta: Egal cu: care este comanda rapidă
pentru umplerea la dreapta?
75 175
75 185
75 195
75 205

um să faceți acest lucru:


Număr
100
200
50
100

79 Tr 1
56
83
89

ALII IMPORTANTE
ați această celulă și glisați instrumentul
plere în jos cu 3 celule. După aceea faceți clic pe acest buton:
este butonul Opțiuni de umplere automată și vă permite să
cați imediat umplerea. Alegeți o altă opțiune, cum ar fi Copiere
sau Se completează numai formatul. Nu știți niciodată când vă
utile aceste caracteristici.
apoi glisați instrumentul de
mpletează seria în incremente de
și 30 cu alte valori, cum ar fi 1 și
Mar. Apoi umpleți din nou la
plă!
Datele sunt înghesuite într-o singură
Datele sunt înghesuite într-o singură coloană? Scindați-o.
Mergeți la celula D5. Apăsați CTRL+G, tastați D5, apoi apăsați Enter. Tastați prenumele din coloana E-mail în celula C5: Alexandra.
coloană? Scindați-o.
Mergeți la celula D6. Apăsați CTRL+E, comanda rapidă pentru Umplere instant.
Umplere instant detectează atunci când tastați un model consecvent și umple celulele după detectarea modelului. E-mail
Încercați o altă metodă de Umplere instant: Mergeți la celula E5. Alexandra.Dobre@contoso.com
1 În celulele de sub Prenume, tastați prenumele din coloana E-mail: Alexandra,
Apăsați ALT+K pentru a accesa fila Pornire, deasupra panglicii, apoi apăsați MM pentru a selecta opțiunile de Umplere.Andrei.Pescariu@fabrikam.com
A
Andrei și așa mai departe.
Defilați în jos pentru mai multe detalii: Mergeți la celula A27. Sau, pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PA Ștefan.Milea@relecloud.com
2 Când vedeți lista de sugestii estompată, apăsați imediat pe Enter. Ioana.Cornea@contoso.com
Iulia.Stănescu@fabrikam.com
Această listă de sugestii se numește Umplere Instant.
Umplere instant detectează atunci când tastați un model
consecvent și oferă sugestii pentru completarea celulelor.
Atunci când vedeți lista estompată, acesta este semnul că
trebuie să apăsați Enter.

3 Încercați o altă metodă de Umplere instant: Faceți clic pe celula cu Pescariu.

4 Faceți clic pe Pornire > Umplere > Umplere Instant. Acum numele de
familie se află în propria lor coloană.

Defilați în jos pentru mai multe detalii Următorul pas

Scindați o coloană pe baza separatorilor.

Scindați o coloană pe baza separatorilor


Umplere instant este o funcție foarte utilă. Dar dacă doriți să scindați simultan date în mai multe coloane, nu este cel mai bun instrument pentru această operațiune. Încercați Text
Mergeți la celula C32. Selectați toate celulele de la C32 la C39: de la Alexandra până la Marcela.
Scindați o coloană pe baza separatorilor
Apăsați ALT+V pentru a accesa fila Date, deasupra panglicii, apoi apăsați CO pentru a selecta Text în coloane din secțiunea Instrumente de date. Apare Expert conversie text în colo
Umplere
Expert conversie textinstant este- Pasul
în coloane o funcție
2 dinfoarte utilă.peDar
3: Apăsați Tabdacă doriți
pentru săopțiunea
a găsi scindați Virgulă
simultansubdate în
Separatori. Asigurați-Date
mai multe
Expert conversie text încoloane,
coloane nu este3cel
- Pasul dinmai bun instrument
3: apăsați pentrudoar
pe Tab și selectați această operațiune.
opțiunea General. Alexandra,Dobre,Contoso Ltd.
Încercați
În sfârșit, apăsați Textpână
pe Tab în coloane în această
când accesați caseta situație:
text Destinație. Tastați $D$32, apoi apăsați Enter. Andrei,Pescariu,Fabrikam Inc.
MERITĂ EXPLORAT: Există încă o modalitate de a lucra cu date. Puteți să interogați o sursă externă și să scindați datele Ștefan,Milea,Relecloud
1 A50Faceți
Mergeți la celula
clic și glisați pentru a selecta celulele de la Alexandra până la Iulia.
pentru instrucțiunile următoare. Ioana,Cornea,Contoso Ltd.
Aurel,Șerbănescu,Relecloud
2 În fila Date, faceți clic pe Text în coloane. Asigurați-vă că este selectată Anton,Moldovan,Fabrikam Inc.
opțiunea Delimitat, apoi faceți clic pe Următorul. Bogdan,Petrescu,Relecloud
Iulia,Stănescu,Contoso Ltd.
3 Sub Delimitatori, asigurați-vă că Virgulă este singura casetă de selectare
bifată, apoi faceți clic pe Următorul.

4 Faceți clic pe opțiunea General.

5 În sfârșit, faceți clic în caseta Destinație și tastați $D$32. Apoi faceți clic pe
Terminare.

Scindați o coloană cu formule

Scindați o coloană cu formule


Se recomandă să scrieți o formulă pentru a scinda date. Astfel, dacă datele originale se actualizează, datele scindate vor fi și ele actualizate. Această funcție este mai complexă. Da
Funcția Left extrage numărul de caractere specificat din partea stângă a celulei C56.
Mergeți la celula E56: Marcela. Am folosit funcția LEFT pentru a extrage caractere din partea stângă a celulei C56. Iar pentru a specifica numărul de caractere de extras, am utilizat
Funcția Find se utilizează pentru a determina numărul de caractere de extras. Iată cum funcționează funcția Find: Găsiți numărul poziției caracterului pentru primul spațiu din celu
Se recomandă să scrieți o formulă pentru a scinda date. Astfel, dacă datele originale se
actualizează,
Rezultatul este Marcela. datele scindate vor fi și ele actualizate. Această funcție este mai Numele într-o singură celulă
complexă.
Apoi am creat DarAjutor].
o [coloană este posibilă
Aceastadacă
a avututilizați
rolul deoaserie deextragerea
facilita funcții: LEFT, RIGHT,
restului FIND
de text dinșicelulă.
LEN. Coloana este tIulia Veronica Stănescu
Pentru
Selectați celula F56:mai multe
Emil informații
Moldovan despre
în [coloana fiecareVeți
Ajutor]. dintre
vedeaaceste
că amfuncții,
utilizatconsultați linkurile
funcțiile RIGHT, LEN din
și FIND pentru a extrage caractere de la primul spațiu din celula C56 până la s
partea de jos a acestei foi. Dar dacă sunteți curios,
Iată cum funcționează formula „=RIGHT(C56;LEN(C73)-FIND(" ";C56))”: iată cum se scindează celula C56. CUM FUNCȚIONEAZĂ:
Asigurați-vă că urmăriți diagrama din dreapta în timp ce parcurgeți
Funcția Right extrage numărul de caractere specificat din partea dreaptă a celulei C56. acești pași: Extrageți ...acestei …și extrageți acest
În acest caz, funcția LEN se utilizează pentru a determina numărul de caractere de extras. Iată cum funcționează funcția LEN: Numărați caractere celule...
caracterele număr
din celula C56 șidescădeți
caractere.
număru
Rezultatul este1Emil Moldovan.
Faceți dublu clic pe celula galbenă cu Iulia. Am folosit funcția LEFT pentru a din partea Pentru a specifica
extrage caractere din partea stângă a celulei C56. Iar pentru a specifica stângă a... numărul de caractere,
utilizați funcția FIND...
numărul de caractere de extras, am utilizat funcția FIND. Citiți diagrama
Cum funcționează și apăsați pe ESC după ce ați terminat.
extragă
caractere din Extrageți ...acestei …și extrageți acest
celula C56, le caractere celule... număr de caractere.
celula F56. 1
extrage din Faceți dublu clic pe celula galbenă cu Iulia. Am folosit funcția LEFT pentru a din partea Pentru a specifica
extrage caractere din partea stângă a celulei C56. Iar pentru a specifica stângă a... numărul de caractere,
utilizați funcția FIND...
Selectați celula H56:numărul deAceasta
Moldovan. caractereestedeaceeași
extras,formulă
am utilizat
ca în funcția FIND.
pasul A57, dar Citiți
extragediagrama
caractere din F56, nu din celula C56.
Mergeți la celula A80Cum funcționează
pentru și apăsați pe
a trece la instrucțiunile ESC după ce ați terminat.
următoare.
2 Apoi am creat o [Coloană de ajutor]. Aceasta a avut rolul de a facilita
=LEFT(C56;FIND(" ";C56)-
extragerea restului de text din celulă. Coloana este temporară și poate fi
oricând ascunsă ulterior.
…și găsiți ...primul
3 Faceți dublu clic pe Veronica Stănescu în [Coloană de ajutor]. Veți vedea numărul spațiu...
că am utilizat funcțiile RIGHT, LEN și FIND pentru a extrage caractere de la poziției
primul spațiu până la sfârșitul celulei. caracterului
pentru...
4 Faceți dublu clic pe Veronica. Aici am utilizat aproape aceeași formulă ca în
pasul 1, dar în loc să extragă caractere din C56, le extrage din F56.

5 Faceți dublu clic pe Stănescu. Aceasta este aceeași formulă ca în pasul 3,


dar extrage caractere din F56, nu din celula C56.

Mai multe informații de pe web

Mai multe informații de pe web


Scindați textul în coloane diferite
Totul despre Obțineți și transformați
Totul despre funcția LEFT
Totul despre funcția RIGHT
Scindați textul în coloane diferite
Totul despre funcția FIND
Totul despre funcția LEN
Totul apăsând
Mergeți înapoi la început despre Obțineți și transformați
CTRL+HOME. Pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN.

Totul despre funcția LEFT

Totul despre funcția RIGHT


Totul despre funcția FIND

Totul despre funcția LEN

Înapoi la început Următorul pas


Prenume Nume de familie
Dobre

DE REȚINUT
CTRL+E este comanda rapidă
pentru Umplere instant.

eastă operațiune. Încercați Text în coloane în această situație:


re Expert conversie text în coloane - Pasul 1 din 3. Asigurați-vă că este selectat butonul radio Delimitat, apoi apăsați Enter. Utilizați tasta Tab pentru a naviga la caseta de dialog.
Prenume Nume de familie Numele firmei

MERITĂ EXPLORAT
Există încă o modalitate de a lucra cu date. Puteți să
interogați o sursă externă și să scindați datele care
provin de la acea sursă. Faceți acest lucru o dată și
datele vor fi reîmprospătate și ușor de gestionat din
acel moment. Sunteți curios? Faceți clic pe fila Date și
explorați opțiunile din zona Obțineți și transformați.
Sau consultați linkul din partea de jos a acestei foi.

funcție este mai complexă. Dar este posibilă dacă utilizați o serie de funcții: LEFT, RIGHT, FIND și LEN. Pentru mai multe informații despre fiecare dintre aceste funcții, consultați linkurile din pa
caractere de extras, am utilizat funcția FIND. Iată cum funcționează formula „=LEFT(C56;FIND(" ";C56)-1)”:
i pentru primul spațiu din celula C56. Apoi scădeți 1 pentru a exclude spațiul respectiv.

Prenume [Coloană de ajutor] Al doilea nume Nume de familie


Iulia Veronica Stănescu Veronica Stănescu
spațiu din celula C56 până la sfârșitul celulei.
AZĂ: CUM FUNCȚIONEAZĂ:
…și extrageți acest Extrageți ...acestei …și extrageți acest număr de caractere. Pentru a
număr
in celula C56 șidescădeți
caractere. caractere
numărul de caractere celule...
din funcția Find, specifica
care găsește numărul numărul
pozițieide caractere, pentru
caracterului utilizațiprimul
funcțiaspațiu
LEN...din celula C56 și returnează numărul de caractere până la acel spa
Pentru a specifica din partea
numărul de caractere, dreaptă a...
utilizați funcția FIND...
…și extrageți acest Extrageți ...acestei …și extrageți acest număr de caractere. Pentru a
număr de caractere. caractere celule... specifica numărul de caractere, utilizați funcția LEN...
Pentru a specifica din partea
numărul de caractere, dreaptă a...
utilizați funcția FIND...

FIND(" ";C56)-1) =RIGHT(C56;LEN(C56)-FIND(" ";C56))

...primul ...din ...apoi …și obțineți ...ace- …și Găsiți ...pri- ...din
spațiu... această scădeți 1 numărul de astă scădeți numărul mul această
celulă. pentru a caractere celulă... acest poziției spațiu celulă.
exclude (lungimea de număr: caracte- ...
spațiul caractere) din... rului
respectiv. pentru...
aseta de dialog.

ncții, consultați linkurile din partea de jos a acestei foi, sub Mai multe informații de pe web, începând cu celula A81. Dar dacă sunteți curios, iată cum se scindează celula C56.

ul de caractere până la acel spațiu.


Mutați date prin transpunere
Mutați date prin transpunere
Când trebuie să rotiți coloane și rânduri, le transpuneți în Excel.
Celulele C5-H6
Cândconțin două
trebuie rânduri
să rotiți pentrușiArticole
coloane rânduri,și Cantități. Selectați
le transpuneți celulele C5-H6.
în Excel.
Acum veți copia celulele. Apăsați CTRL+C.
1 C9.Faceți clic și glisați pentru a selecta cele două rânduri de celule din Articol,
Selectați celula Articol Pâine Gogoși Fursecuri
Apăsați ALT+K pentru a accesa
până la 20. fila Pornire, deasupra panglicii, apoi apăsați V pentru a selecta opțiunile de Lipire. ApăsațCantitate 50 100 40
Apăsați
SFAT DE Tab până când
LA EXPERȚI: găsiți
Seria defuncția
comenzi Transpunere. Apăsați
rapide pentru Lipirebara de spațiu
specială pentru a selecta Transpunere, apoi apăsați pe Enter.
esteCCTRL+ALT+V.
2 Acum veți copia celulele. Apăsați pe C t r l
Defilați în jos pentru a trece la pasul următor SFAT DE LA
3 Faceți clic pe celula galbenă. EXPERȚI
Comanda rapid
pentru Lipire
specială este
4 În fila Pornire, faceți clic pe săgeata de sub butonul Lipire.
CTRL+ALT+V.

5 Faceți clic pe Lipire specială, apoi, în partea de jos, faceți clic pe caseta de
selectare pentru Transpunere. Faceți clic pe OK.

Defilați în jos pentru mai multe detalii Următorul pas

Transpuneți cu o formulă
Transpuneți cu o formulă
Uneori poate că nu vreți să copiați și să lipiți pentru a transpune. În acest caz, puteți utiliza o formulă pentru a transpune rânduri și coloane. Iată cum să faceți acest lucru:
Pentru a transpune aceste date, trebuie să selectați mai întâi câteva celule necompletate. Deoarece datele din celulele C33-H34 din dreapta au șase coloane și două rânduri, trebu
Uneori poate că nu vreți să copiați și să lipiți pentru a transpune. În acest caz, puteți
utiliza o formulă pentru a transpune rânduri și coloane. Iată cum să faceți acest lucru:
încercați din
nou pornind
de la
instrucțiunea
din celula A29.
Uneori poate că nu vreți să copiați și să lipiți pentru a transpune. În acest caz, puteți Aceste date au 6 coloane...
Selectați
Selectați oricare
o utilizadintre celulele
o formulă
altă celulă transpuse,
pentru
transpusă de exemplu,
dintrea celulele
transpune celula
rânduri
C40-D45, C41. Uitați-vă
deșiexemplu,
coloane. la
Iată cum
celula formula
D43. să din din
faceți
Uitați-vă partea
acest de
la sus
baraa de
noulucru: ferestrei Excel.
formule. Veți vedea
Formula că formula
este aceeași ca înarată astfel:
celula C41.{=TRANSPOSE(C33:H3
De ce? Deoarece este

1 A55Pentru
Mergeți la celula pentrua instrucțiunile
transpune aceste date, trebuie să selectați mai întâi câteva celule
următoare. Articol Pâine Gogoși Fursecuri
necompletate. Deoarece datele din partea dreaptă au 6 coloane și 2 Cantitate 50 100 40
rânduri, trebuie să selectați opusul: 2 coloane și 6 rânduri. Faceți acest lucru
selectând celulele galbene.
Așadar, selectați aceste 2 coloane...
2 Este destul de complicat, așa că fiți atent. Cu celulele selectate, tastați
=TRANSPOSE(C33:H34), dar nu apăsați pe Enter.

3 Apăsați pe Ctrl Shift Enter

Dacă se afișează #VALOARE! drept urmare, încercați din nou să reluați de la


…și aceste 6 rânduri
pasul 1. înainte de a tasta
formula.
4 Faceți clic pe oricare dintre celulele galbene pentru a selecta una. Uitați-vă la
formula din partea de sus a ferestrei Excel. Veți vedea că formula arată astfel:

{=TRANSPOSE(C33:H34)}

5 Faceți clic pe altă celulă galbenă. Uitați-vă din nou la bara de formule.
Formula este aceeași. De ce? Deoarece este o formulă matrice.
REȚINEȚI:
Există trei lucruri de reținut atunci când utilizați o for

1) Întotdeauna selectați mai întâi mai multe celule, a


selectate, începeți să tastați formula matrice. Acesta
Selectați mai întâi mai multe celule, apoi începeți să
Ce este o formulă matrice?
REȚINEȚI:
Există trei lucruri 2) După ce ați terminat de tastat o formulă matrice,
matricedepoate
reținut atuncicalcule
când utilizați
pentru omai
formulă
multematrice:
Ce este o formulă matrice?
O formulă efectua celule într-o matrice. În exemplul de mai sus, matricea este setul de date original+ENTER.
din celulele C33:H34. Funcția TRANSPO
(1) Întotdeauna selectați mai întâi mai multe celule, apoi, cu celulele selectate, începeți să tastați formula matrice. Acesta esteCTRL+SHIFT
secretul: Selectați mai întâi mai multe celule, apoi în
O
(2)formulă
După cematrice se încheie
ați terminat întotdeauna
de tastat o formulăcumatrice,
CTRL+SHIFT+ENTER, nu doar cu ENTER. Dacă apăsați CTRL+SHIFT+ENTER, se calculează funcția pentru matrice. După ce ați terminat,
apăsați CTRL+SHIFT+ENTER.
3) După ce CELULELOR
introduceți ÎNo formulă matrice, nu puteți întrerupe această matrice 3)una
După ce introduceți o formulă matrice, nuinsera
putețiunî
VORBIREA EXCEL: Deoarece formulele matrice necesită secvențanouă. De exemplu, nu unii
CTRL+SHIFT+ENTER, tastați peste șinumesc
utilizatori nu ștergeți
în mod dintre
informal
matrice
celule. De asemenea,
nouă.formulele matrice
De exemplu,
nu putețiCSE”.
„formule
nu tastați peste și nu șter
O formulă matrice poate efectua calcule pentru mai multe celule într-o matrice. În celule. De asemenea, nu puteți insera un rând nou sa
Mergeți la exemplul
celula A73 de
pentru
mai instrucțiunile
sus, matriceaurmătoare.
este setul de date original din celulele C33:H34. Funcția nouă în acea matrice. Dacă trebuie să efectuați una
operațiuni, selectați toate celulele cu formula matric
TRANSPOSE schimbă orientarea orizontală a celulelor într-o orientare verticală.  Ștergere, apoi faceți modificări și creați din nou form

O formulă matrice se încheie întotdeauna cu CTRL+SHIFT+ENTER, nu doar cu ENTER.


Dacă apăsați CTRL+SHIFT+ENTER, se calculează funcția pentru matrice. După ce ați
terminat, Excel încadrează formula între paranteze speciale {}. Aceste paranteze sunt
3) După ce introduceți o formulă matrice, nu puteți î
matrice nouă. De exemplu, nu tastați peste și nu șter
O formulă matrice poate efectua calcule pentru mai multe celule într-o matrice. În celule. De asemenea, nu puteți insera un rând nou sa
exemplul de mai sus, matricea este setul de date original din celulele C33:H34. Funcția nouă în acea matrice. Dacă trebuie să efectuați una
operațiuni, selectați toate celulele cu formula matric
TRANSPOSE schimbă orientarea orizontală a celulelor într-o orientare verticală.  Ștergere, apoi faceți modificări și creați din nou form

O formulă matrice se încheie întotdeauna cu CTRL+SHIFT+ENTER, nu doar cu ENTER.


Dacă apăsați CTRL+SHIFT+ENTER, se calculează funcția pentru matrice. După ce ați
terminat, Excel încadrează formula între paranteze speciale {}. Aceste paranteze sunt
un indiciu vizual al faptului că celula selectată face parte dintr-o formulă matrice. Nu
puteți să introduceți manual aceste paranteze. Excel le amplasează când apăsați
JARGONUL EXCEL
CTRL+SHIFT+ENTER. Deoarece formulele matrice necesită secvența
CTRL+SHIFT+ENTER, unii utilizatori numesc în mod in
formulele matrice „formule CSE”.

Mai multe informații de pe web

Mai multe informații de pe web


Transpuneți (rotiți) date din rânduri în coloane sau invers
Totul despre funcția TRANSPOSE
Creați o formulă matrice
Mergeți înapoi la început apăsând CTRL+HOME. Pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN.
Transpuneți (rotiți) date din rânduri în coloane sau invers

Totul despre funcția TRANSPOSE

Creați o formulă matrice

Înapoi la început Următorul pas


Torturi Tarte
50 20

SFAT DE LA
EXPERȚI
Comanda rapidă
pentru Lipire
specială este
CTRL+ALT+V.

ă faceți acest lucru:


oane și două rânduri, trebuie să selectați opusul: două coloane și șase rânduri. Faceți acest lucru selectând celulele C40-D45.
au 6 coloane...
stfel:
C41.{=TRANSPOSE(C33:H34)}
De ce? Deoarece este o formulă matrice.

Torturi Tarte …și 2 rânduri.


50 20

aceste 6 rânduri
nte de a tasta
mula.

nut atunci când utilizați o formulă matrice:

mai întâi mai multe celule, apoi, cu celulele


tați formula matrice. Acesta este secretul:
ulte celule, apoi începeți să tastați.

e tastat o formulă matrice, apăsați


e C33:H34. Funcția TRANSPOSE schimbă orientarea orizontală a celulelor într-o orientare verticală.
tâi mai multe celule, apoi începeți să tastați.
trice. După ce ați terminat, Excel încadrează formula între paranteze speciale {}. Aceste paranteze sunt un indiciu vizual al faptului că celula selectată face parte dintr-o formulă matrice. Nu pu
formulă matrice,
emenea,„formule nuinsera
putețiunîntrerupe
nu putețiCSE”. rând nouaceastă
sau o coloană nouă în acea matrice. Dacă trebuie să efectuați una dintre aceste operațiuni, selectați toate celulele cu formula matrice, apăsați pe Șterge
matrice
lu, nu tastați peste și nu ștergeți una dintre
puteți insera un rând nou sau o coloană
acă trebuie să efectuați una dintre aceste
e celulele cu formula matrice, apăsați pe
dificări și creați din nou formula.
formulă matrice, nu puteți întrerupe această
lu, nu tastați peste și nu ștergeți una dintre
puteți insera un rând nou sau o coloană
acă trebuie să efectuați una dintre aceste
e celulele cu formula matrice, apăsați pe
dificări și creați din nou formula.

ice necesită secvența


utilizatori numesc în mod informal
ule CSE”.
o formulă matrice. Nu puteți să introduceți manual aceste paranteze. Excel le amplasează când apăsați CTRL+SHIFT+ENTER.
matrice, apăsați pe Ștergere, apoi faceți modificări și creați din nou formula.
Sortați și filtrați cu ușurință
Sortați și filtrați cu ușurință
Celulele C5-G13 conțin cinci coloane: Departamente, Categorii și Valori pentru lunile Oct, Nov, Dec.
Să presupunem că doriți să sortați departamentele în ordine alfabetică. Selectați coloana Departament și mergeți la celula C5. Apăsați CTRL+G, tastați C5, apoi apăsați Enter. Acum
1 pentru
Sortați cantitățile Să presupunem
Decembriecădedoriți să sortați
la mare la mică.departamentele în ordineDecembrie,
Selectați celula coloanei alfabetică. mergeți
Faceți la G5, apoi selectați celulele G5-G13. Apăsați ALT+H pentru a accesa fila Porn
clic în coloana Departament, apoi faceți clic pe Pornire > Sortare și filtrare >
Acum veți filtrați datele astfel încât să apară doar rândurile Brutărie. Mergeți la celula G5, Dec. Apăsați CTRL+A pentru Departament
a
Sortare de la A la Z.
Pe rândul de sus, de la celula C5 la G5, apar butoane de filtrare. Mergeți la celula Departament, C5, și apăsați ALT+SĂGECarne
2 Sortați
CREDIT SUPLIMENTAR: valorilesăpentru
Încercați sortațiDecembrie de la ceadupă
în ordine alfabetică, mai mare
două la cea maiIată
coloane. mică. Faceți
cum: clic sortați Departament
Mai întâi Brutărie
Defilați în jos pentru pemai
orice celulă
multe din coloana
detalii: Mergeți Dec, apoi
la A27. faceți
Sau, clic ape
pentru Pornire
trece > Sortare
la pasul următor,șiapăsați
filtrareCTRL+PAGE
> DOWNLegume și fructe
Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. Legume și fructe
3 Acum veți filtra datele astfel încât să apară doar rândurile Brutărie. Apăsați Delicatese
CTRL+A pentru a selecta toate celulele, apoi faceți clic pe Pornire > Sortare și Carne
filtrare > Filtrare. Brutărie
4 Pe rândul de sus apar butoane de filtrare. În celula Departament, faceți clic pe Delicatese
butonul de filtrare, apoi faceți clic pentru a debifa caseta Selectare totală.
Apoi faceți clic pentru a selecta Brutărie.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
5 Faceți clic pe OK și vor apărea doar rândurile Brutărie. Acum ștergeți filtrul făcând După ce ați terminat cu pasul 5, încercați să sortați în
Iată cum: Mai întâi sortați Departament în ordine al
clic pe butonul de filtrare pentru Departament, apoi pe Golire filtru...
Apoi faceți clic pe Pornire > Sortare și filtrare > Sort
doilea nivel pentru Categorie. După ce faceți clic pe
și în cadrul fiecărui departament, rândurile Categori
alfabetică.
Defilați în jos pentru mai multe detalii Următorul pas

Sortați după dată sau chiar după culoare

Sortați după dată sau chiar după culoare


Există numeroase modalități de sortare în Excel. Iată încă două modalități de sortare:
Celulele C31-F31 conțin date pe patru coloane: Data cheltuielii, Angajat, Alimente și Hotel.
Sortați după dată sau chiar după culoare
Doriți să sortați Datele cheltuielii. Așadar, selectați antetul Data cheltuielii, celula C31, apoi apăsați ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS și utilizați tastele săgeată pentru a găsi Sortare de la cel ma
Cineva Există trei
numeroase cumodalități de sortare în Excel.după
Iată încă două metode de sortare, darF31,
de apoi apăsați AData cheltuielii
DETALIIaIMPORTANTE:
umplut celule galben.
Nu puteți Puteți
elimina sortade
o ordine rândurile
sortare așa această
cum culoare.
puteți face cuMergeți
un filtru.laAșadar,
celula dacă nu doriți să mențineți sortarea, anulați-o apăsând CTRL+Z.
data aceasta va trebui să utilizați meniul contextual: 1/3/2018
Mergeți la celula A44 pentru instrucțiunile următoare. 1/2/2018
1 Doriți ca datele să fie în ordine. Așadar, faceți clic dreapta pe o dată, apoi faceți 12/30/2017
clic pe Sortare > Sortare de la cel mai vechi la cel mai nou. Rândurile sunt 1/5/2018
sortate în ordine crescătoare, după Data cheltuielii.
1/1/2018
12/31/2017
2 Cineva a umplut trei celule cu galben. Puteți sorta rândurile după această culoare.
Faceți clic dreapta pe o celulă galbenă, apoi pe Sortare > Punere culoare de
celulă selectată deasupra.

Mai multe modalități de a filtra date

Mai multe modalități de a filtra date


Celulele C49-F49 conțin date pe patru coloane: Data cheltuielii, Angajat, Alimente și Hotel.
Mergeți la celula F49: Hotel. Apăsați ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS, apoi utilizați tastele săgeată pentru a găsi opțiunea Filtre de număr. Apăsați SĂGEATĂ LA DREAPTA pentru a accesa lista F
Acum adăugați un al doilea filtru. Mergeți la celula E49: Alimente. Apăsați ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS, apoi utilizați tastele săgeată pentru a găsi opțiunea Filtre de număr. Apăsați SĂGEA
Mergeți la Multe persoane
celula A62 pentruintroduc formule
instrucțiunile pentru a găsi valori care sunt peste medie sau mai mari
următoare.
decât o anumită valoare. Dar nu este nevoie să introduceți formule dacă sunt disponibile Data cheltuielii
filtre speciale. 1/3/2018
1 În celula Hotel, faceți clic pe butonul de filtrare, apoi pe 1/2/2018
Filtre de număr > Peste medie. Excel calculează valoarea medie a coloanei 1/5/2018
Hotel, apoi afișează doar rândurile cu valori mai mari decât media respectivă. 12/30/2017
12/31/2017
2 Acum adăugați un al doilea filtru. În celula Alimente, faceți clic pe butonul
1/1/2018
de filtrare, apoi pe Filtre de număr > Mai mare decât... și tastați 25. Faceți clic
pe OK.
Dintre cele trei rânduri care au fost filtrate ca fiind peste medie, Excel afișează
două rânduri cu valori pentru Alimente mai mari decât 25.
Mai multe informații de pe web

Mai multe informații de pe web


Sortați date într-o zonă sau un tabel
Filtrați date într-o zonă sau un tabel
Mergeți înapoi la început apăsând CTRL+HOME. Pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN.

Sortați date într-o zonă sau un tabel

Filtrați date într-o zonă sau un tabel

Înapoi la început Următorul pas


păsați CTRL+G, tastați C5, apoi apăsați Enter. Acum apăsați ALT+K pentru a accesa fila Pornire, deasupra panglicii, apoi apăsați SS pentru a accesa opțiunile Sortare și filtrare. Utilizați tastele săg
e G5-G13. Apăsați ALT+H pentru a accesa fila Pornire, deasupra panglicii, apoi apăsați S pentru opțiunile Sortare și filtrare. Observați că opțiunile s-au schimbat de la Sortare de la A la Z la Sort
Categorie Oct Nov Dec
Carne de vită 90,000 lei 110,000 lei 120,000 lei
Deserturi 25,000 lei 80,000 lei 120,000 lei
Fructe 10,000 lei 30,000 lei 40,000 lei
Legume 30,000 lei 80,000 lei 30,000 lei
Salate 90,000 lei 35,000 lei 25,000 lei
Carne de pui 75,000 lei 82,000 lei 2,000,000 lei
Produse de panificație 30,000 lei 15,000 lei 20,000 lei
Sandvișuri 80,000 lei 40,000 lei 20,000 lei

NFORMAȚII SUPLIMENTARE
upă ce ați terminat cu pasul 5, încercați să sortați în ordine alfabetică, după două coloane.
tă cum: Mai întâi sortați Departament în ordine alfabetică (pasul 1 din partea stângă).
poi faceți clic pe Pornire > Sortare și filtrare > Sortare particularizată. Adăugați un al
oilea nivel pentru Categorie. După ce faceți clic pe OK, coloana Departament va fi sortată
în cadrul fiecărui departament, rândurile Categorie vor fi sortate, de asemenea, în ordine
abetică.
ți tastele săgeată pentru a găsi Sortare de la cel mai vechi la cel mai nou. Apăsați pe Enter. Rândurile sunt sortate în ordine crescătoare, după Data cheltuielii.
Angajat Alimente Hotel DETALII IMPORTANTE
Mirela 21 lei 3,820 lei Nu puteți elimina o ordine de
sortare așa cum puteți face cu
Eugen 62 lei 2,112 lei un filtru. Așadar, dacă nu
Iulian 25 lei 1,611 lei doriți să mențineți sortarea,
anulați-o apăsând CTRL+Z.
Alina 30 lei 3,085 lei
Iustin 69 lei 528 lei
Laura 45 lei 5,050 lei

păsați SĂGEATĂ LA DREAPTA pentru a accesa lista Filtre de număr și utilizați tastele săgeată pentru a găsi opțiunea Peste medie, apoi apăsați pe Enter. Excel calculează valoarea medie a coloan
tru a găsi opțiunea Filtre de număr. Apăsați SĂGEATĂ LA DREAPTA pentru a accesa lista Filtre de număr. Utilizați tastele săgeată pentru a găsi opțiunea Mai mare decât..., apoi tastați 25 și apăsa

Angajat Alimente Hotel


Mirela 21 lei 3,820 lei
Eugen 62 lei 2,112 lei
Alina 30 lei 3,085 lei
Iulian 25 lei 1,611 lei
Laura 45 lei 5,050 lei
Iustin 69 lei 528 lei
ltrare. Utilizați tastele săgeată pentru a găsi opțiunea Sortare de la A la Z sau apăsați A, apoi apăsați pe Enter.
ortare de la A la Z la Sortare de la cel mai mare la cel mai mic și așa mai departe. Utilizați tastele săgeată pentru a găsi opțiunea Sortare de la cel mai mare la cel mai mic, apoi apăsați pe Enter
valoarea medie a coloanei Hotel, apoi afișează doar rândurile cu valori mai mari decât media respectivă.
..., apoi tastați 25 și apăsați pe Enter. Dintre cele trei rânduri care au fost filtrate ca fiind peste medie, Excel afișează două rânduri cu valori pentru Alimente mai mari decât 25
ai mic, apoi apăsați pe Enter.
apărea în
partea de sus a
ferestrei Excel.
Apăsați ALT+J
pentru a
accesa fila
Proiectare,
deasupra
panglicii, apoi
apăsați Tabelele simplifică foarte mult lucrurile
TabeleleSsimplifică foarte mult lucrurile
pentru
Un tabela vă oferă caracteristici speciale și facilități. Iată cum să creați unul:
accesa Stiluri
Celulele
tabel. C5-G13
Utilizați conțin
Un tabel date. Mergeți
vă oferă la orice
caracteristici celulă din
speciale zona respectivă,
și facilități. Iată cumdesă exemplu, celula D8. Apăsați CTRL+G, tastați D8, apoi apăsați Enter.
creați unul:
tastele
Apăsațisăgeată
ALT+K pentru a accesa fila Inserare, deasupra panglicii, apoi apăsați OO și Enter. Sau apăsați combinația de taste de comandă rapidă CTRL+T, apoi Enter.
pentru a
Acum
navigaaveți
prin un1 tabel, care clic
Faceți estepeo colecție de celule
datele din parteacudreaptă,
caracteristici
apoispeciale. Pentru
pe Inserare > început:
Tabel >Un OK.tabel vă oferă rânduri Departament
De asemenea,
opțiuni și puteți crea cu ușurință rânduri noi. Mergeți la celula necompletată de sub celula C13: Carne. IntroducețiLegume și fructe
selectați un stil
Puteți crea cu ușurință și coloane noi: Mergeți la orice celulă între H5 și H14, de exemplu H10. Introduceți un text, a Legume și fructe
de tabel care2 Acum aveți un tabel, care este o colecție de celule cu caracteristici speciale.
Observați
vă place. cum se creează și formatează cele două coloane și cum este completat textul Ian și Feb între celulele H5 și I Brutărie
Pentru început: Un tabel vă oferă rânduri alternante pentru citire mai ușoară.
Brutărie
Defilați în jos3pentru
Demaiasemenea, puteți
multe detalii: crea cu
Mergeți ușurință
la A27. Sau, rânduri
pentru anoi.
treceÎnlacelula
pasul necompletată
următor, apăsațideCTRL+PAGE DOWNDelicatese
sub Carne, tastați un text, apoi apăsați Enter. Apare un rând nou de tabel. Delicatese
Carne
4 Puteți crea cu ușurință și coloane noi: În colțul din dreapta jos al tabelului, Carne
faceți clic pe handle-ul de redimensionare și glisați-l la dreapta cu 2 coloane.

5 Observați cum se creează și formatează cele două coloane și cum este


completat textul Ian și Feb pentru dvs.

Defilați în jos pentru mai multe detalii Următorul pas

Coloanele calculate din tabele

Coloanele calculate din tabele


Un exemplu de facilitate oferită de tabele ar fi coloanele calculate. Tastați o formulă o singură dată și aceasta este completată automat pentru dvs. Iată cum funcționează:
Celulele C33-H41 conțin date pe șase coloane: Departament, Categorie, Oct, Nov, Dec și Total.
Coloanele calculate din tabele
Mergeți la celula H34: Total.
Un exemplu
Apăsați ALT+=, apoi Enter.de facilitate oferită de tabele ar fi coloanele calculate. Tastați o formulă o
Formula SUMsingură dată și aceasta
este completată estepentru
automat completată automat
dvs., prin urmarepentru dvs.să
nu trebuie Iată cum funcționează:
o introduceți manual.
Mergeți la celula A47 pentru instrucțiunile următoare. Departament
Legume și fructe
1 Selectați celula de sub Total.
Legume și fructe
Brutărie
2 Apăsați pe Alt =
Brutărie
Delicatese
Delicatese
3 Apăsați pe Enter
Carne
Carne
4 Formula SUM este completată pentru dvs., prin urmare nu trebuie să o
introduceți manual. EXPERIMENT
După ce inserați coloana calculată, înce
coloană. Ce se întâmplă? Dacă vedeți u
semnul de exclamare. Veți vedea că Exc

Rândurile de total din tabele

Rândurile de total din tabele


O altă facilitate a tabelelor ar fi rândurile de total. În loc să tastați o formulă SUM, Excel poate calcula totalul pentru dvs. prin apăsarea unui buton. Același lucru este valabil pentru
Celulele C54-E61 conțin date pe trei coloane: Departament, Categorie și Vânzări.
Mergeți la orice celulă din zona de mai sus, de exemplu, celula D57.
În partea deO sus
altăafacilitate
ferestrei aExcel,
tabelelor ar fi rândurile
va apărea de total.
fila Instrumente În-loc
tabel să tastațiApăsați
Proiectare. o formulă
ALT+JSUM, Excel
pentru a accesa fila Proiectare, deasupra panglicii, apoi apăsați Ă pentru a selecta Rân
Un rând nou poate
este calcula
adăugattotalul pentru
în partea dvs.
de jos prin apăsarea
a tabelului unui C62-E62.
în celulele buton. Același lucru este valabil pentru
formuladeAVERAGE
Totalul de 24.000 și multelaaltele.
lei este adăugat rândulIată cum funcționează:
de total, în celula E62. Departament
Dar ce se întâmplă dacă doriți să aflați media? Selectați celula E62: 24.000 lei. Legume și fructe
Apăsați 1
ALT+SĂGEATĂ
Selectați orice celulă din tabelul din partea dreaptă.
ÎN JOS, apoi utilizați tastele săgeată pentru a găsi opțiunea Medie și apăsați pe Enter. tabelului,
Se afișeazăLegume și fructe
DE REȚINUT: Există o comandă rapidă pentru afișarea și ascunderea rândului de total. Selectați în interiorul apoi apăsați CTRL+SHIFT+T.
Brutărie
2 A72În pentru
Mergeți la celula partea instrucțiunile
de sus a ferestrei Excel, va apărea fila Instrumente tabel - Proiectare.
următoare. Brutărie
Delicatese
Delicatese
3 În fila respectivă, faceți clic pe Rând total. Carne
Carne
4 Totalul de 24.000 lei este adăugat în partea de jos a tabelului.
4 Totalul de 24.000 lei este adăugat în partea de jos a tabelului.

5 Dar ce se întâmplă dacă doriți să aflați media? Faceți clic pe celula cu 24.000 lei.

6 Faceți clic pe tasta săgeată în jos , apoi pe Medie. Se afișează valoarea


medie de 3.000 lei.

Mai multe informații de pe web

Mai multe informații de pe web


Prezentare generală a tabelelor Excel
Calculați totalul datelor dintr-un tabel Excel
Utilizați coloanele calculate dintr-un tabel Excel
Mergeți înapoi apăsați CTRL+PAGE DOWN.
Prezentare generală a tabelelor Excel

Calculați totalul datelor dintr-un tabel Excel

Utilizați coloanele calculate dintr-un tabel Excel

Înapoi la început Următorul pas


i apăsați Enter.
mandă rapidă CTRL+T, apoi Enter.
Categorie Oct Nov Dec
Legume 30000 80000 30000
Fructe 10000 30000 40000
Produse de panificație 30000 15000 20000
Deserturi 25000 80000 120000
Sandviș 80000 40000 20000
Salate 90000 35000 25000
Carne de vită 90000 110000 200000
Carne de pui 75000 82000 150000

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Încercați să modificați stilul tabelului. Mai întâi faceți clic în
interiorul tabelului, iar fila Instrumente tabel - Proiectare va
apărea în partea de sus a ferestrei Excel. Faceți clic pe această
filă și alegeți un stil care vă place.

utomat pentru dvs. Iată cum funcționează:


Categorie Oct Nov Dec Total
Legume 30,000 lei 80,000 lei 30,000 lei
Fructe 10,000 lei 30,000 lei 40,000 lei
Produse de panificație 30,000 lei 15,000 lei 20,000 lei
Deserturi 25,000 lei 80,000 lei 120,000 lei
Sandvișuri 80,000 lei 40,000 lei 20,000 lei
Salate 90,000 lei 35,000 lei 25,000 lei
Carne de vită 90,000 lei 110,000 lei 200,000 lei
Carne de pui 75,000 lei 82,000 lei 150,000 lei

EXPERIMENT
După ce inserați coloana calculată, încercați să tastați într-una dintre celulele din
coloană. Ce se întâmplă? Dacă vedeți un triunghi verde, faceți clic pe acesta, apoi pe
semnul de exclamare. Veți vedea că Excel are grijă de dvs.

ăsarea unui buton. Același lucru este valabil pentru formula AVERAGE și multe altele. Iată cum funcționează:

asupra panglicii, apoi apăsați Ă pentru a selecta Rând total dintre opțiunile Stiluri tabel.

Categorie Vânzări
Legume 1,000 lei
Fructe 2,000 lei
Produse de panificație 3,000 lei
Deserturi 1,000 lei
Sandvișuri 2,000 lei
Salate 3,000 lei DE REȚINUT
Carne de vită 4,000 lei Există o comandă rapidă
pentru afișarea și ascunderea
Carne de pui 8,000 lei rândului de total. Selectați în
interiorul tabelului, apoi
apăsați CTRL+SHIFT+T.
DE REȚINUT
Există o comandă rapidă
pentru afișarea și ascunderea
rândului de total. Selectați în
interiorul tabelului, apoi
apăsați CTRL+SHIFT+T.
metode de
validare a
datelor. De
exemplu,
puteți
restricționa
intrările la
numere
întregi, date
sau
Inserați
minime
Inserați o listă verticală
chiaro valori
și
listă verticală
Listele verticale simplifică introducerea datelor pentru utilizatori. Iată cum să creați una:
maxime. Există
Celulele
mai C3-D15
multe Listeleconțin datesimplifică
verticale pe două coloane: Alimente
introducerea și Departament.
datelor pentru utilizatori. Iată cum să creați una: Alimente Departament
opțiuni
Vrem ca doar trei dintre numele departamentelor să fie intrări valide pentru fiecare dintre alimentele din partea drea Mere
disponibile și
Mergeți
puteți sălacitiți
celula D4. Apăsați CTRL+G, tastați D4, apoi apăsați Enter. Selectați toate celulele de la D4 la D15. Carne de vită
În fila
mai 1
Date, selectați
multe Vrem ca doar trei dintre numele departamentelor să fie intrări valide pentru
Validare date sau apăsați ALT+DV pentru a deschide caseta de dialog Validare date. Apăsați Tab pen Banane
despre acestea fiecare dintre alimentele din partea dreaptă. Aceste departamente sunt
În caseta text Sursă, tastați Legume și fructe, Carne, Brutărie. Asigurați-vă că puneți punct și virgulă după fiecare numeLămâi
selectând Legume și fructe, CarneMere
și Brutărie.
Acum selectați celula
linkul din D4, care se află lângă în C4. Apăsați ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS. Veți vedea un meniu vertical cu ce
Broccoli
celula A65.
2 Faceți clic și glisați pentru a selecta celulele galbene de sub Departament. Kale
Defilați în jos pentru mai multe detalii: Mergeți la A27. Sau, pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWNȘuncă
Pâine
3 În fila Date, faceți clic pe Validare date. Sub Se permite, faceți clic pe Listă. Carne de pui
Fursecuri
4 În caseta Sursă, tastați Legume și fructe; Carne; Brutărie. Asigurați-vă că Torturi
puneți virgule între ele. După ce ați terminat, faceți clic pe OK. Tarte

5 Acum faceți clic pe celula galbenă de lângă Mere și veți vedea un meniu
vertical.

Defilați în jos pentru mai multe detalii Următorul pas

Exemplu de bună practică pentru listele verticale: Utilizați un tabel.

Exemplu de bună practică pentru listele


Tocmai v-am arătat cum să inserați un meniu vertical pentru lista de departamente. Dar ce se întâmplă dacă lista este modificată? De exemplu, ce faceți dacă apare un departamen
Celulele C31-D43 conțin date pe două coloane: Alimente și Departament. Celulele F31-F34 conțin date pe o coloană: Departament.

verticale: Utilizați un tabel.


Exemplu de bună practică pentru listele
verticale:
Creați un tabel apăsând CTRL+T,Utilizați
apoi Enter. un tabel.
Dintre celulele F31-F34, selectați o celulă cu un departament. De exemplu, selectați celula F33: Carne.
Alimente Departament
Acum veți configura din nou validarea datelor. Sub celula D31: Departament, selectați toate celulele necompletate de Mere
În fila Date,Tocmai
selectațiv-am arătat
Validare cum
date sausă inserați
apăsați un meniu
ALT+DV pentruvertical pentru
a deschide listadede
caseta departamente.
dialog Validare date. Apăsați Tab p Carne de vită
Dar ce se întâmplă dacă lista este modificată? De
În caseta de text Sursă, tastați =$F$32:$F$34, apoi apăsați pe Enter. exemplu, ce faceți dacă apare un Banane
departament nou, denumit Produse lactate? Trebuie
Ați selectat valorile din coloana unică începând cu celula F31: Departament.să actualizați caseta de dialog de Lămâi
Acum validare
mergeți la a datelor.
celula D32 și Dar există
apăsați o metodăÎNmai
ALT+SĂGEATĂ eficientă,
JOS. Există și anume
doar trei să creați mai
departamente în întâiverticală:
lista un Legume și fr
Broccoli
SFAT DE LA EXPERȚI: Adesea, utilizatorii amplasează listele de validare pe o altă foaie. Astfel, alte persoane nu vor fi tentate să modifice lista.
tabel: Kale
Mergeți la celula A64 pentru instrucțiunile următoare. Șuncă
1 În coloana F, faceți clic pe o celulă cu un departament. De exemplu, faceți Pâine
clic pe Carne.
Carne de pui
2 Creați un tabel apăsând C t r l T apoi OK. Fursecuri
Torturi
Tarte
3 Acum veți configura din nou validarea datelor. În coloana D, selectați toate
celulele necompletate de sub Departament.

4 În fila Date, faceți clic pe Validare date. Sub Se permite, faceți clic pe
Listă.

5 Faceți clic în caseta Sursă, apoi pe butonul săgeată în sus

6 Faceți clic și glisați pentru a selecta doar celulele Legume și fructe, Carne
și Brutărie din coloana F. Apoi faceți clic pe butonul săgeată în jos

7 Ar trebui să vedeți următorul lucru în caseta Sursă: =$F$32:$F$34. (Dacă


nu vedeți aceasta, puteți tasta.) Faceți clic pe OK.

8 Acum faceți clic pe săgeata verticală. Există doar trei departamente: Legume
și fructe, Carne și Brutărie. Dar dacă adăugați un nou departament în
coloana F sub Brutărie, aceasta se va actualiza cu noul departament.
Mai multe informații de pe web

Mai multe informații de pe web


Aplicați validarea datelor la celule
Creați o listă verticală
Mergeți înapoi la început apăsând CTRL+HOME. Pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN.
Aplicați validarea datelor la celule

Creați o listă verticală

Înapoi la început Următorul pas


DE REȚINUT
Listele verticale garantează faptul că
utilizatorii introduc date valide. Prin
urmare este firesc ca listele verticale să
facă parte dintr-un grup mai mare de
caracteristici denumit validare date.

Există și alte metode de validare a datelor.


De exemplu, puteți restricționa intrările la
numere întregi, date sau chiar valori
minime și maxime. Există mai multe
opțiuni disponibile și puteți citi mai multe
despre acestea făcând clic pe linkul din
partea de jos a acestei foi.

ce faceți dacă apare un departament nou, denumit Produse lactate? Trebuie să actualizați caseta de dialog de validare a datelor. Dar există o metodă mai eficientă, și anume să creați mai întâi
Departament
Legume și fructe
Carne
Brutărie

SFAT DE LA EXPERȚI
Adesea, utilizatorii amplasează
listele de validare pe o altă foaie.
Astfel, alte persoane nu vor fi
tentate să modifice lista.
entă, și anume să creați mai întâi un tabel:
Analizați rapid date
Analizați rapid date
Iată cum să analizați date pentru a identifica rapid modele și tendințe:
Celulele C5-G13 conțin
Iată cum date pe cinci
să analizați datecoloane:
pentru Departament, Categorie,
a identifica rapid modele Oct,
și Nov și Dec.
tendințe:
Accesați o celulă din tabel dintre celulele C5-G13, de exemplu accesați celula E9, apoi apăsați CTRL+Q. Apare un panou Analiză rapidă.
Apăsați tasta1Tab pentru
Faceți aclic
accesa Opțiuni
și glisați formatare,
pentru a selectaapoi apăsați
toate pe Enter
celulele pentru aapoi
din dreapta, selecta Bare
faceți de date.
clic Departament
Celulele de sub coloanele
pe acestOct,
butonNovdin
și Dec, E6-G13,
colțul au bare
din dreapta de date speciale pentru afișarea valorilor respective.
jos: Legume și fructe
Să presupunem că vreți să scăpați de barele de date. Selectați întreaga zonă de celule de la C5 la G13, apoi apăsați CT Legume și fructe
Apăsați tasta2Tab pentru
În panoul care Opțiuni
a accesa apare, faceți clic peapoi
formatare, Bare de date.
apăsați Celulele
SĂGEATĂ de sub coloanele
LA DREAPTA pentru a Oct,
găsi Golire... și apăsațBrutărie
Nov și Dec au bare de date speciale pentru afișarea valorilor respective.
DE REȚINUT: Atunci când selectați celule, apare acest buton Analiză rapidă. Pe bună dreptate, nu credeți? Puteți accesaBrutărie
Defilați în jos pentru
3 Sămai multe detalii:
presupunem Mergeți
că vreți la A27.de
să scăpați Sau, pentru
bare. a trece
Faceți la pasul
din nou următor,
clic pe acest apăsați
buton: CTRL+PAGE DOWNDelicatese
Delicatese
Carne
4 În panoul care apare, faceți clic pe butonul Golire format din dreapta. Carne

Defilați în jos pentru mai multe detalii Următorul pas

Creați rapid o diagramă

Creați rapid o diagramă


Puteți să utilizați oricând fila Inserare și să creați o diagramă. Dar iată o altă modalitate de a crea o diagramă utilizând opțiunea Analiză rapidă. Însă de data aceasta vom utiliza com
Celulele C34-G42 conțin date pe cinci coloane: Departament, Categorie, Oct, Nov și Dec.
Creați rapid o diagramă
Accesați o celulă din tabel dintre celulele C34-G42, de exemplu accesați celula D38, apoi apăsați Ctrl+Q.
Puteți
Apare panoul să utilizați
Analiză rapidă.oricând
Apăsați fila Inserare
SĂGEATĂ și să creați
LA DREAPTA o diagramă.
până când găsițiDar iată o altă modalitate de
Diagrame.
a crea
Apăsați tasta o diagramă
Tab pentru utilizând
a accesa butonul
opțiunile Analiză
Diagrame rapidă.
și Enter Însă adeselecta
pentru data aceasta
Grupat...vom utiliza
comanda rapidă de la tastatură:
Apare o nouă diagramă coloană grupată care este selectată. Utilizați tastele săgeată pentru a o muta oriunde doriți. Fiecare produs din diagramă are trei coloane, una pentru fieca
Mergeți la celula A47 pentru
clicinstrucțiunile
într-o celulăurmătoare. Departament
1 Faceți pe datele din partea dreaptă și apăsați Ctrl Q
Brutărie
Brutărie
2 În panoul care apare, faceți clic pe Diagrame. Delicatese
Delicatese
Carne
3 Faceți clic pe primul buton Bară grupată.
Carne
Legume și fructe
4 Apare o nouă diagramă coloană grupată. Mutați-o oriunde doriți. Observați că Legume și fructe
fiecare produs are trei coloane, una pentru fiecare lună de vânzări.

Creați rapid diagrame sparkline

Creați rapid diagrame sparkline


Să presupunem că vreți să amplasați linii de tendință mici în dreapta acestor date pentru a arăta cum cresc sau scad cantitățile pe parcursul celor trei luni. Nu trebuie să creați 8 di
Celulele C54-G62 conțin date pe cinci coloane: Departament, Categorie, Oct, Nov și Dec.
Mergeți la o celulă din tabel dintre celulele C55-G62, apoi apăsați Ctrl+Q.
Să presupunem
În panoul Analiză rapidă carecăapare,
vreți să amplasați
apăsați linii de
SĂGEATĂ tendință mici
LA DREAPTA pânăîncânddreapta
găsițiacestor
Diagramedate pentru aapoi apăsați pe Tab pentru a selecta opțiunea Linie. Apăsați pe Enter pentr
sparkline,
Diagramelearăta
de tipcum cresc sau
sparkline aparscad valorile
în partea pe parcursul
dreaptă celor
a coloanei treiînluni.
Dec, Nu trebuie
celulele H55-H62. să Fiecare
creați 8linie reprezintă datele pentru acel rând și arată cum cantitățile cresc sau scad.
diagrame cu linii mici. Puteți crea în schimb diagrame sparkline.
Pentru a goli diagramele sparkline, selectați celulele H55-H62. Apăsați ALT+J pentru a accesa fila Instrumente sparkline - Proiectare, deasupra panglicii. Apăsați pe G pentru a selec
Mergeți la celula A68 pentru instrucțiunile următoare. Departament
1 Faceți clic într-o celulă pe datele din partea dreaptă și apăsați C t r l Q
Brutărie
Brutărie
2 În panoul care apare, faceți clic pe Diagrame sparkline, apoi pe butonul Linie. Delicatese
Delicatese
Carne
3 Diagramele de tip sparkline apar în partea dreaptă a coloanei Dec. Fiecare linie Carne
reprezintă datele pentru acel rând și arată cum valorile cresc sau scad.
Legume și fructe
4 Pentru a goli diagramele sparkline, faceți clic și glisați pentru a le selecta. Fila
Instrumente sparkline - Proiectare va apărea în partea de sus a ferestrei.
Accesați fila respectivă și faceți clic pe butonul Golire.
4 Pentru a goli diagramele sparkline, faceți clic și glisați pentru a le selecta. Fila Legume și fructe
Instrumente sparkline - Proiectare va apărea în partea de sus a ferestrei.
Accesați fila respectivă și faceți clic pe butonul Golire.

Mai multe informații de pe web

Mai multe informații de pe web


Analizați instantaneu date
Analizați tendințele datelor utilizând diagrame sparkline
Mergeți înapoi la început apăsând CTRL+HOME. Pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN.

Analizați instantaneu date

Analizați tendințele datelor utilizând diagrame sparkline

Înapoi la început Următorul pas


Categorie Oct Nov Dec
Legume 30,000 lei 80,000 lei 30,000 lei
Fructe 10,000 lei 30,000 lei 40,000 lei
Produse de panificație 30,000 lei 15,000 lei 20,000 lei
Deserturi 25,000 lei 80,000 lei 120,000 lei
Sandviș 80,000 lei 40,000 lei 20,000 lei
Salate 90,000 lei 35,000 lei 25,000 lei
Carne de vită 90,000 lei 110,000 lei 200,000 lei
Carne de pui 75,000 lei 82,000 lei 150,000 lei

DE REȚINUT
Atunci când selectați celule, apare acest buton:
Se numește butonul Analiză rapidă. Pe bună dreptate, nu credeți? Dacă
aveți întrebări despre date, faceți clic pe acest buton și vedeți dacă vă
oferă răspunsuri.

naliză rapidă. Însă de data aceasta vom utiliza comanda rapidă de la tastatură:
us din diagramă are trei coloane, una pentru fiecare lună de vânzări: Oct, Nov și Dec.
Categorie Oct Nov Dec
Produse de panificație 30,000 lei 15,000 lei 20,000 lei
Deserturi 25,000 lei 80,000 lei 120,000 lei
Sandvișuri 80,000 lei 40,000 lei 20,000 lei
Salate 90,000 lei 35,000 lei 25,000 lei
Carne de vită 90,000 lei 110,000 lei 200,000 lei
Carne de pui 75,000 lei 82,000 lei 150,000 lei
Legume 30,000 lei 80,000 lei 30,000 lei
Fructe 10,000 lei 30,000 lei 40,000 lei

parcursul celor trei luni. Nu trebuie să creați 8 diagrame cu linii mici. Puteți crea în schimb diagrame sparkline.

u a selecta opțiunea Linie. Apăsați pe Enter pentru a adăuga Diagrame sparkline la tabel.
rând și arată cum cantitățile cresc sau scad.
e, deasupra panglicii. Apăsați pe G pentru a selecta opțiunea Golire, apoi apăsați din nou pe G pentru a selecta Goliți diagramele sparkline selectate.
Categorie Oct Nov Dec
Produse de panificație 30,000 lei 15,000 lei 20,000 lei
Deserturi 25,000 lei 80,000 lei 120,000 lei
Sandvișuri 80,000 lei 40,000 lei 20,000 lei
Salate 90,000 lei 35,000 lei 25,000 lei
Carne de vită 90,000 lei 110,000 lei 200,000 lei
Carne de pui 75,000 lei 82,000 lei 150,000 lei
Legume 30,000 lei 80,000 lei 30,000 lei
Fructe 10,000 lei 30,000 lei 40,000 lei
SĂGEATĂ LA
DREAPTA
pentru a
deschide
opțiunile Tabel
de date.
Apăsați
SĂGEATĂ ÎN
JOS până când
găsiți
Cu chei
Diagrame excelente, recomandate
opțiunea
Diagrame
de
excelente, recomandate pentru dvs.
Celulele C5-D11 conțin date pe două coloane: Anul și Participare la conferință.
pentru dvs.
legendă.
Accesați orice
Selectați Cu celulă din tabel dintre celulele C5-D11, de exemplu, accesați celula C6. Apăsați CTRL+G, tastați C6, apoi apăsați Enter.
chei
Acumdeapăsați ALT+C pentru a accesa fila Inserare diagrame, deasupra panglicii. Apăsați pe M pentru a afișa opțiunile Diagrame recomandate.
legendă, apoi
Vor apărea
apăsați pe câteva recomandări. Apăsați pe Tab pentru a accesa lista și utilizați tastele săgeată pentru a găsi o opțiun Anul Participare la conferință
O diagramă
Enter 1a Faceți
pentrucoloană apareclic
și afișează
oriunde numărul total
pe datele din de participanți
dreapta, la conferințe
apoi faceți clic pe pe an. Aveți
Inserare libertatea să o mutați oriu2012
> Diagrame 500
adăuga Chei
Acum puteți adăuga recomandate.
o linie de tendință. Selectați diagrama pe care tocmai ați creat-o și apăsați ALT+JC pentru a accesa2013 800
de legendă la
Apăsați
diagramă. pe A pentru Adăugare element diagramă, apoi apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a găsi opțiunea Linie de tendință.
2014 1000
2 Veți vedea câteva recomandări. Faceți clic pe a doua din stânga, numită Coloană 2015 900
grupată. Apoi faceți clic pe OK.
Defilați în jos pentru mai multe detalii: Mergeți la A29. Sau, pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN 2016 1000
2017 1200
3 O diagramă coloană apare și afișează numărul total de participanți la conferințe
pe an. Aveți libertatea să o mutați oriunde doriți.

4 Acum puteți adăuga o linie de tendință. Selectați diagrama, iar fila Instrumente
diagramă va apărea în partea de sus a ferestrei Excel. CREDIT SUPLIMENTAR
Doriți un tabel de date chiar sub diagram
5 În fila Instrumente diagramă, faceți clic pe Proiectare. Apoi faceți clic pe Faceți clic pe diagramă. În fila Instrume
diagramă, faceți clic pe Proiectare. Apo
Adăugare element de diagramă > Linie de tendință > Liniar. Acum aveți o
faceți clic pe Adăugare element de
linie de tendință care arată direcția generală a unităților vândute în timp. diagramă > Tabel de date > Cu chei de
legendă.

Defilați în jos pentru mai multe detalii Următorul pas

Axe orizontale și verticale

Axe orizontale și verticale


opțiunile
pentru
Diagrame
recomandate.
Apăsați
SĂGEATĂ LA
Probabil
Axe orizontale și verticale
DREAPTAcă la școală ați învățat că există axele x și y. Și Excel conține aceste două axe, dar ele au alte nume.
În Excelasunt denumite astfel:
pentru Participare la con
selecta
• Axa x fila
de la bază se numește axa orizontală.
Toate 1400
Axa y de Probabil
•diagramele, sus în jos că
se la școală ați
numește axaînvățat că există axele x și y. Și Excel conține aceste două axe, dar
verticală.
apoi
Fiecare axăele
apăsați au alte
poate nume.
fi o axă de valori sau o axă de categorie. 1200
SĂGEATĂ
• O axă deÎNvalori reprezintă valori numerice. De exemplu, o axă de valori poate reprezenta lei, ore, durata, temperatura etc. Axa verticală din diagrama din partea dreaptă, începân
JOS până când 1000
•găsiți
O axă de În Excel sunt
categorie denumite
reprezintă astfel:
lucruri cum ar fi date, nume de persoane, nume de produse. Axa orizontală din diagrama din partea dreaptă, începând de la celula D30, conține an
opțiunea Axa Verticală 800
Combo,
Mergeți listată
la celula A52 pentru instrucțiunile următoare. (Axă de valori)
în partea de • Axa x de la bază se numește axa orizontal 600
jos. Apăsați• deAxa y de sus în jos se numește axa verticală
două ori tasta 400
.
Tab pentru a 200
introduce
numele pentruFiecare axă poate fi o axă de valori sau o axă de categorie. 0
Serie: Apăsați
• O axă de valori reprezintă valori numerice. De exemplu, o axă de valori poate reprezenta 2012 2013 2014
de două orilei, ore, durata, temperatura etc. Axa verticală din partea dreaptă este o axă de valori.
SĂGEATĂ ÎN
JOS pentru•aO axă de categorie reprezintă lucruri cum ar fi date, nume de persoane, nume de
găsi „Vânzăriproduse. Axa orizontală din partea dreaptă reprezintă ani, deci este o axă de categorie. Axa Orizon
de alimente”, (Axă de cate
apoi apăsați de
două ori pe
Tab pentru a
selecta
opțiunea Axă
secundară.
Apăsați BARA
DE SPAȚIU
Axă secundară
pentru a activa
Axa secundară
Într-o diagramă puteți utiliza, de asemenea, o axă secundară. O axă secundară este o axă de valori suplimentară care poate afișa alte valori
această 1400
decât o anumită axă de valori.
opțiune, apoi
Un exemplu popular este în diagrama din partea dreaptă, începând din celula D52. Este similar cu diagrama de mai sus, dar conține o axă1200 verticală secundară suplimentară care re
apăsați pe
Celulele
Enter. D67-F73 conțin date pe trei coloane: Data, Participare la conferință și Vânzări de alimente. Coloana Vânzări de alimente conține date care susțin axa secundară pentru diag
Într-o diagramă puteți utiliza, de asemenea, Axa secundară. O axă secundară este o axă 1000

Mergeți la de valori suplimentară care poate afișa alte valori decât o anumită axă de valori.
celula A68 pentru instrucțiunile următoare. 800

Un exemplu popular este ilustrat în partea dreaptă. Este similar cu diagrama de mai sus, 600
dar conține o axă verticală secundară suplimentară care reprezintă cantitățile vândute 400
pentru fiecare lună. Se spune că folosirea unei axe secundare este similară utilizării a „două
200
diagrame într-una singură”. Și este adevărat. Această diagramă este atât o diagramă
coloană, cât și o diagramă cu linii. Aceste diagrame se numesc diagrame combo în Excel. 0
Dacă vă interesează acest tip de diagramă, faceți clic pe linkul din partea de jos a acestei 2012 2013 2014 2015
foi. Participare la conferință
Un exemplu popular este ilustrat în partea dreaptă. Este similar cu diagrama de mai sus, 600
dar conține o axă verticală secundară suplimentară care reprezintă cantitățile vândute 400
pentru fiecare lună. Se spune că folosirea unei axe secundare este similară utilizării a „două
200
diagrame într-una singură”. Și este adevărat. Această diagramă este atât o diagramă
coloană, cât și o diagramă cu linii. Aceste diagrame se numesc diagrame combo în Excel. 0
Dacă vă interesează acest tip de diagramă, faceți clic pe linkul din partea de jos a acestei 2012 2013 2014 2015
foi. Participare la conferință

Dată
Mai multe informații de pe web 2012

Mai multe informații de pe web


Creați o diagramă de la început la sfârșit
Creați o diagramă combo cu o axă secundară
2013
2014
Tipuri de diagrame disponibile în Office 2015
Mergeți înapoi la început
Creațiapăsând CTRL+HOME.
o diagramă Pentrulaa sfârșit
de la început trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN. 2016
2017

Creați o diagramă combo cu o axă secundară


INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Încercați să creați o diagramă combo. S
mai sus, apoi faceți clic pe Inserare > D
Tipuri de diagrame disponibile în Office recomandate. În partea de sus, faceți c
diagramele, apoi pe Combinată în part
dreaptă, faceți clic pe caseta de selecta
pentru Vânzări de alimente.

Înapoi la început Următorul pas


LIMENTAR
de date chiar sub diagramă?
agramă. În fila Instrumente
ți clic pe Proiectare. Apoi
dăugare element de
el de date > Cu chei de
Participare la conferință

partea dreaptă, începând de la celula D30, este o axă de valori.


a celula D30, conține ani: 2012, 2013 și așa mai departe, deci este o axă de categorie.

2013 2014 2015 2016 2017

Axa Orizontal
(Axă de categorie)

ă axă de valori. 35,000 lei


ară suplimentară care reprezintă cantitățile vândute pentru
30,000 lei fiecare lună. Se spune că folosirea unei axe secundare este similară utilizării a „două diagrame într-una singură”. Și este adevărat. Ac
xa secundară pentru diagrama descrisă mai sus.
25,000 lei
20,000 lei
Axa
15,000 lei secundară

10,000 lei
5,000 lei
0 lei
2013 2014 2015 2016 2017
rticipare la conferință Vânzări de alimente
15,000 lei
10,000 lei
5,000 lei
0 lei
2013 2014 2015 2016 2017
rticipare la conferință Vânzări de alimente

Participare la conferință Vânzări de alimente


500 5,000 lei
800 11,200 lei
1000 30,000 lei Date care susțin axa
secundară de mai sus
900 25,000 lei
1000 5,000 lei
1200 8,000 lei

I SUPLIMENTARE
ați o diagramă combo. Selectați datele de
aceți clic pe Inserare > Diagrame
n partea de sus, faceți clic pe fila Toate
oi pe Combinată în partea de jos. În partea
clic pe caseta de selectare Axă secundară
de alimente.
ură”. Și este adevărat. Această diagramă este atât o diagramă coloană, cât și o diagramă cu linii. Aceste diagrame se numesc diagrame combo în Excel. Dacă vă interesează acest tip de diagram
resează acest tip de diagramă, selectați hyperlinkul din celula A70.
Rezumați date cu rapoartele PivotTable
Rezumați date cu rapoartele PivotTable
Celulele C3-F9 conțin date pe patru coloane: Data, Vânzător, Produs și Sumă.
Examinați coloanele Data, Vânzător, Produs și Sumă. Puteți identifica rapid care este cel mai profitabil produs? Sau careDată Vânzător
Când am creat 1 raportul
Examinați coloanele
PivotTable, Dată,
am făcut clicVânzător,
pe câteva Produs
butoane,șipentru
Sumă.aPuteți
putea identifica rapidAcum știm care este 11/9/2017 Cristina
rezuma datele.
Urmează să pivotațicare esteastfel
datele, cel mai
încâtprofitabil produs?
să aflați care Saumai
este cel care este cel
eficient mai eficient
vânzător. vânzător?
Selectați orice celulă din raport 11/14/2017 Eugen
Aici vă poate ajuta raportul PivotTable de mai jos.
Apăsați SHIFT+F6 până când accesați panoul Câmpuri PivotTable sau apăsați ALT+JZ, apoi L pentru a lansa panoul Câmpuri 12/1/2017 Cristina
Acum apăsați2Tab de trei am
Când ori pentru a accesa PivotTable,
creat raportul lista de categorii: Data,clic
am făcut Vânzător, Produs
pe câteva și Sumă.pentru
butoane, Bifați caseta de selectar 12/5/2017 Eugen
Defilați în jos pentru mai multe detalii: Mergeți la A27. Sau, pentru a trece la pasul
a putea rezuma datele. Acum știm care este cel mai profitabil produs. următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN 12/25/2017 Magda
1/5/2018 Laura
3 Urmează să pivotați datele, astfel încât să aflați care este cel mai eficient
vânzător. Faceți clic dreapta pe orice celulă din raportul PivotTable, apoi pe
Afișare listă de câmpuri.
PivotTable
4 Apare panoul Câmpuri PivotTable. În partea de jos a panoului, sub Rânduri,
faceți clic pe Produs, apoi pe Eliminare câmp.

5 În partea de sus a panoului, faceți clic pe caseta de selectare pentru


Vânzător. Acum puteți vedea care este cel mai eficient vânzător.

Defilați în jos pentru mai multe detalii Următorul pas

Creați un raport PivotTable

Creați un raport PivotTable


Acum veți crea singur un raport PivotTable pentru a ști cum să-l creați atunci când trebuie să rezumați date.
Celulele C34-F40 conțin date pe patru coloane: Data, Vânzător, Produs și Sumă.
zona Rânduri
adăugat la
din
zonapartea
Valoridedin
jos a panoului.
partea de jos a
Creați un raport PivotTable
Iar datele
panoului.
despre
Totodată,produs
apar
sumelesubsunt
Selectați
formă
însumatedeo celulă din tabel. De exemplu, accesați celula E38, apoi apăsați ALT+JZ pentru a accesa meniul Proiectare, deasupra panglicii. Apăsați pe E pentru a insera un raport Pivot
Etichete deAcum
Apare caseta
pentru fiecare veți crea
de dialog singur
Creare un raport
PivotTable. EstePivotTable
evidențiatăpentru
opțiuneaa ști cum să-l
Selectare creați
tabel atunciLăsați
sau zonă. cândselectată această opțiune buton radio și apăsați pe Tab pentru a alege unde do
rânduri
produs în noul
dintrebuie
Panoul
raport Câmpuri să rezumați
PivotTable aparedate.
în partea dreaptă. Apăsați SHIFT+F6 până când găsiți caseta text Căutare: Tastați cuvinte de căutat pentru a le edita.
raportul
PivotTable.
PivotTable.
1 Faceți clic pe o celulă de date din dreapta, apoi, în meniul Inserare, faceți Dată Vânzător
clic
Felicitări, ați creat un pe PivotTable.
raport PivotTable. Dar puteți realiza mult mai multe lucruri. Așadar, accesați celula A60 dacă doriț 11/9/2017 Cristina
Mergeți la celula A60 pentru instrucțiunile următoare. 11/14/2017 Eugen
2 În caseta de dialog care apare, faceți clic pe Foaie de lucru existentă, apoi 12/1/2017 Cristina
tastați C42 în caseta Locație. Faceți clic pe OK. 12/5/2017 Eugen
12/25/2017 Magda
3 Panoul Câmpuri PivotTable apare în partea dreaptă. 1/5/2018 Laura

4 În partea de sus a panoului, faceți clic pe caseta de selectare pentru


Produs.

Atunci când faceți acest lucru, câmpul Produs este adăugat la zona Rânduri
din partea de jos a panoului. Iar datele despre produs apar sub formă de
Etichete de rânduri în noul raport PivotTable.
5 În partea de sus a panoului, faceți clic pe caseta de selectare pentru Sumă.

Atunci când faceți acest lucru, câmpul Sumă va fi adăugat la zona Valori
din partea de jos a panoului. Totodată, sumele sunt însumate pentru
fiecare produs din raportul PivotTable.

6 Felicitări, ați creat un raport PivotTable. Dar puteți realiza mult mai multe
lucruri. Așadar, faceți clic pe linkul din partea de jos a acestei foi dacă doriți
să aflați mai multe.

Mai multe informații de pe web

Mai multe informații de pe web


Creați un raport PivotTable pentru a analiza datele dintr-o foaie de lucru
Mai multe informații de pe web
Utilizați Listă câmpuri pentru a aranja câmpurile dintr-un raport PivotTable
Mergeți înapoi la început apăsând CTRL+HOME. Pentru a trece la pasul următor, apăsați CTRL+PAGE DOWN.
Creați un raport PivotTable pentru a analiza datele dintr-o foaie de lucru

Utilizați Listă câmpuri pentru a aranja câmpurile dintr-un raport PivotTable

Înapoi la început Următorul pas


Produs Sumă
Bere 1,400 lei
Vin 1,010 lei
Bere 750 lei
Suc 510 lei
Suc 1,600 lei
Vin 680 lei

Produs Sum - Sumă


Bere 2,150 lei
Suc 2,110 lei
Vin 1,690 lei
Total Result 5,950 lei
sați pe E pentru a insera un raport PivotTable.
i apăsați pe Tab pentru a alege unde doriți să amplasați raportul PivotTable. Este selectată opțiunea implicită: Foaie de lucru nouă. Apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta Foaie de lucru exis

Produs Sumă
Bere 1,400 lei
Vin 1,010 lei
Bere 750 lei
Suc 510 lei
Suc 1,600 lei
Vin 680 lei
u a selecta Foaie de lucru existentă. Apăsați pe Tab pentru a accesa caseta text Locație și tastați C42, apoi apăsați pe Enter.
Aveți mai multe întrebări despre Excel?

Aveți mai multe întrebări despre Excel?


Apăsați ALT+G și tastați ce doriți să știți.
Mergeți mai departe. Puteți învăța mai multe cu Excel:
Comunitate: Puneți întrebări și conectați-vă cu alți fani Excel.
Care mai sunt noutățile?Abonații Office 365 primesc continuu actualizări și caracteristici noi.

Faceți clic pe butonul Spune-mi și tastați ce doriți să știți.

Mergeți mai departe. Puteți învăța mai multe cu Excel:

Comunitate Care mai sunt noutățile?


Puneți întrebări și Abonații Office 365 primesc
conectați-vă cu alți fani continuu actualizări și
Excel. caracteristici noi.

Aflați mai multe (doar în limba engleză) Aflați mai multe