Sunteți pe pagina 1din 1

Am incercat sa uploadez lista codurilor de avarii la Themafat dar nu stiu de ce nu

ma lasa asa ca o voi edita manual:

Cod Avarie Indica�ie


01 sau 04 - Avarie la aprindere: flac�ra nu a fost detectat�.
02 - Avarie de aer (SRC sau butonul pentru fluxul aerului)
03 - Avarie repetat� de aer ( avaria 2 are loc de trei ori �n mai
pu�in de 2 ore �i 40 de minute)
05 - Avarie la ciclul de supra�nc�lzire
06 - Avarie la ciclul CTN al debitului de �nc�lzire (CTN2)
07 - Nu se folose�te
08 - Avarie la ciclul CTN MICROFAST (CTN3)
09 - Avarie la ciclul senzorului de presiune hidrostatic� primar� Cp
10 - Nu se folose�te
11 - Nici o recep�ie de la panoul principal
12 - Nici o recep�ie de la panoul principal
13 - Avarie la panoul principal
14 - Temperatura de �nc�lzire peste 95 C0
15 - Avaria motorului �n trepte a mecanismului de gaz.
16 - Avarie la detectarea fl�c�rii (flac�r� prezent � mai mult de 5
secunde dup� oprirea arz�torului)
17 - Tensiunea la re�ea mai mic� de 170 Vol�i a/c
18 - Avarie la tabloul de interfa��(ecran) pentru utilizator.
19 - Fluxul de �nc�lzire CTN (CTN2) deta�at �n comanda DHW
20 - Tabloul de interfa�� pentru utilizator incompatibil cu
circuitul principal.
21 - Presiune hidrostatic� insuficient� (mai mic� de 0.5 bari)
22 - Prea mult� presiune hidrostatic� (mai mare de 2,7 bari)