Sunteți pe pagina 1din 58

Istoria Arhitecturii Româneşti

C1PREAMBUL
Cca 110 d. Hr. 1600

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3153432


1917

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3153432


Cca. 1912
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10616138
650 î.Hr. Fondarea coloniei
greceşti Histria
sec 1 î.Hr- sec 1 d.Hr
apogeul culturii geto-dace
Grădiştea Muscelului, Sarmisegetuza
Locuinţa dacică
87-106 109
Inaugurarea monumentului triumfal de la
Domnia lui Decebal Adamclisi (Tropaeum Traiani)

101-102 108-110
Primul război împotriva dacilor Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetuza

103-105
Construcţia podului peste Dunăre de la
Drobeta de către arhitectul şi inginerul
Apollodor din Damasc

105-106
Al doilea război împotriva dacilor
103-105
Construcţia podului peste Dunăre de la Drobeta de către arhitectul şi inginerul Apollodor din
Damasc
Reconstrucţie, E. Duperrex, 1907
109
Inaugurarea monumentului triumfal de la
Adamclisi (Tropaeum Traiani)
106-271
Dacia romană
108-110
Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetuza
Aşezările urbane romane care fuseseră în
primul rând centre administrative şi
militare decad
Aşezările urbane romane care fuseseră în primul
rând centre administrative şi militare decad

Arles şi Sarmisegetuza, locuire medievală în


incinta fostelor amfiteatrelor romane
Oraşul medieval -Sibiu
Cetăţi-
Castele
Turnul
Donjon
Romanic în Transilvania
Planul bisericii de la Cluny, plan considerat prototip pentru romanic
Cisnădioara
Sf. Mihail, Alba-Iulia
Complexul mânăstiresc
cistercian de la Cârţa
Gotic în Transilvania

Sf. Maria, Sibiu


Biserica neagră, Braşov
Biserici fortificate din Transilvania

Prejmer
Biertan
Arhitectura bizantină în Transilvania
Densuş
Cetăţi moldoveneşti
Hotin
Cetatea albă
Cetatea Neamţ
Cetatea Sucevei
Biserici şi mânăstiri în Moldova sec 14-16
Biserici de început
Biserici plan drept
Cotnari
Plan drept –desen absidat
Biserici plan treflat derivate treflă cu pronaos
detaşat
Biserici plan treflat
Biserici atipice
Biserici cu pridvor
Mănăstiri în
Moldova sec. XV-XVI
Complexul
mânăstiresc de la
Cârţa versus
Mânăstirea Neamţ