Sunteți pe pagina 1din 8

O firma de retail de haine second hand care include un atelier de retusare haine.

1.1 Nume Firma: S.C. Sodaris S.R.L


1.2 Iasi,Copou,mediu academic si studentesc.

1.3.Relevanta Proiectului: Deseori hainele second-hand sunt mai calitative decat hainele noi
cumparate din magazine si care au acelasi nivel de modificare(retusare) .Dorim sa invatam oamenii
sa aiba o viziune mai ampla asupra unui produs vestimentar.Produsele se pot modifica chiar si in
cazul in care o persoane si-a redus dimensiunea fizica.

Sloganul Firmei: Gasesti,Retusezi,Platesti!

1.5 Obiectivele firmei: Sa stimulam cumparaturile de haine tinerilor si oamenilor in varsta, la nivel
local si pe termin lung la nivel regional .

Locatia firmei: orasul Iasi , cartier Copou .

1.2Mediul firmei: Cartierul Copou are un mediu studentesc cu camine pentru student.

1.6Beneficiarii firmei: -directi:partenerii(furnizorii),firma,studentii,locuitorii din zona Copou

-indirect : parintii, universitatea,prietenii,

1.7.Surse finantare : Venituri proprii si imprumuturi bancare(SRL-D taxe infiintare firma,cauta pe


google)

1.6Rezultatele preconizate: -

Rez cantitative

una s.c. nou infiintata

X locuri de munca nou create

Y contracte comerciale cu partenerii

X m patrati pentru depozitare

Un system de prezentare a marfii pentru vanzare

========rezultate calitative

Etapa a 2a Cadrul Metodologic general

2.1 Managerul de proiect : Jesse Kendall ( vezi poza CV)

2.2. Parti implicate:

Institutii: Primaria ,Facultatea de Textile-Pielarie

Persoane:
Sponsori: Primaria(prin spatial acordat)

2.3 Parteneri si subcontractanti

Parteneri: Spalatoria industriala,Firma de transport, PFA retusare haine

Subcontractanti : Firma de instalare mobiliera(instalarea a rafturilor .

2.4 Echipa de proiect

Managerul de proiect,un angajat la finante,o persoana la marketing,3 persoane la gestionare marfa si


o persoana casiera,2 persoane pentru retuserie, Formula 2

Etapa 2 :Cadrul metodologic general

2.1 Managerul de proiect.(prezentarea man, proiect CV)

Cautare CV manager proiect.(sa fie potrivit proiectului nostru)

2.2Parti implicate sau interesate(stakeholders)

Cautare personae fizicie si juridice care sunt interesate de proiect(poate fi si institutii)

Cine ar putea influenta /sponsoriza proiectul respectiv !!:P

2.3Parteneri si subcontractanti

-stabilirea a 1,2,3 parteneri.(chiar si firme reale putem numera)

-stabilirea unor lucrari care sa fie subcontractate si cui.

2.4 Echipa de proiect

- denumire, etc(ai in caiet)

2.5 Structura organizational a proiectului(organigrama)


Manager Proiect

Responsabil
AsistentM Manager Responsabil Achizitii Responsabil RU Manager Financiar
Marketing

Responsabil logistica
Responsabil Vanzari interna si magazie Responsabil Relatii

2.6 Managementul riscurilor

- doua formulare:

F3(formular) va cuprinde cel putin 5 riscuri interne,si cel putin 5 riscuri externe

Riscurile interne apare la nivel organizational,RU,Financiar,Tehnologic,cunostiinte interumane-


>relatia interumana.
3.Activitatile proiectului

a) CAP 2. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

2.1. Activități pentru managementul proiectului.


Un manager de proiect trebuie să îndeplineascã rolurile specifice oricărui manager, dar în mod
special trebuie să-şi exercite rolurile de coordonator (urmãreşte realizarea şi menţinerea unei
atmosfere armonioase, printr-o repartizare echilibrată atât a sarcinilor, cât şi a resurselor necesare).
1. Organizarea implementării proiectului.
1.1.Managementul resurselor umane.
1.1.1. Formarea echipei de proiect. Elaborarea fișelor de post.
Managerul de proiect împreună cu managerul resurselor umane vor organiza interviuri în vederea
încheierii unui contract de colaborare cu o firmă de consultanţă și formării echipei de lucru pentru
realizarea proiectului. Pentru fiecare post se vor elabora fișele de post, astfel încât, toți viitorii
angajați să îndeplinească condițiile impuse.
Formarea echipei şi elaborarea fișelor de post se vor realiza. În termen de 14 zile.
1.1.2. Încheierea contractelor de muncă.
Se va realiza într-o singură zi după formarea echipei de lucru şi elaborarea fiselor de post. Simultan se
va realiza şi încheierea contractului cu firma de consultanţă.

1.2.Elaborarea și implementarea procedurilor de comunicare.


Asigură un circuit informațional adecvat, discuții și feedback dintre membri echipei de proiect,
echipă și managerul organizațional, echipă și mediul exterior.
Elaborarea acestor proceduri va dura 5 zile lucrătoare.
2. Achiziții publice.
Începând din luna a 2-a a proiectului pe o durată de 60 – 120 de zile.

3. Promovare și asigurarea vizibilităţii proiectului.


a. Publicarea unui anunţ în ziarul local privind demararea proiectului.
b. Publicarea unui anunţ în ziarul local privind încheiere proiectului cu diseminarea rezultatelor:
- 200 mini-broşuri proiect.
- 400 flyere proiect.
Se va desfăşura pe toată perioada derulării proiectului aproximativ 270 de zile.
4. Monitorizare, raportare și evaluare.
4.1.Monitorizare (săptămânal).
Se întocmesc planuri detaliate de lucru, lunare, şi monitorizează respectarea implementării acestora.
4.2.Raportare (lunar)
Se supraveghează desfăşurarea zilnică a proiectului, se gestionează echipa acestuia și se asigura
executarea la timp a activităţilor.
4.3.Evaluare cu:
4.3.1. Evaluare internă.
Managerul de proiect se va evalua prin intermediul respectării termenelor limită, prin munca
depusă, prin calitatea muncii și aprecierea celor din conducere.
4.3.2. Evaluare externă (investitorul, finanțatorul).
Facilitează cooperarea dintre şi între consultanţii/experţii pe termen scurt şi partenerii
proiectului.

2.2. Activităţi specifice proiectului.


1. Lansarea proiectului.
a. Scurtă descriere: Are loc prin reunirea echipei de proiect în cadrul şedinţei de deschidere şi
planificarea activităţilor în funcţie de momentul de iniţiere al acestuia.
b. Locul de desfăşurare: sala de şedinţe.
c. Durata estimată a activităţii: o zi-doua
d. Resursele necesare: articole de birotica (pixuri, agende, dosare cu informaţii privind proiect),
laptop, video proiector, fonduri pentru cheltuieli de protocol.
e. Riscurile specifice: nu există.
f. Costul estimativ:1000 roni (laptop şi videoprotector exista în dotare).
g. Responsabil din partea echipei: managerul şi echipa de proiect.
Încheierea lansării proiectului.
2. Achiziţionarea unor servicii de consultanţă.
a. Scurtă descriere: Se efectuează pentru implementarea şi certificarea sistemului de
management de comert
b. Locul de desfăşurare: la sediul firmei SC Sodaris SRL.
c. Durata estimată a activităţii: 7 zile.
d. Resursele necesare: sala de şedinţe, articole de birotica.
e. Riscurile specifice: contractarea unei firme care nu are pregătirea necesară, nerespectarea
condiţiilor din contract.
f. Costul estimativ: 20000 RON
g. Responsabil din partea echipei: managerul de proiect, managerul de resurse umane,
responsabilul cu achiziţii şi responsabilul financiar.
3. Desfăşurarea serviciului de consultanţă.

a. Scurtă descriere: Are loc pe toată durata derulării proiectului, în vederea obţinerii unor
rezultate satisfăcătoare pentru implementarea şi certificarea sistemului de management de
comert.
b. Locul de desfăşurare: la sediul firmei SC Sodaris SRL.
c. Durata estimată a activităţii: 90zile
d. Resursele necesare: sala de şedinţe, fond pentru cheltuieli de protocol, laptop, video
proiector.
e. Riscurile specifice: contractarea unei firme care nu are pregătirea necesară, nerespectarea
condiţiilor din contract.
f. Costul estimativ: 1000 RON
g. Responsabil din partea echipei: managerul de proiect.

4. Implementarea şi certificarea unui sistem de comert


a. Scurtă descriere: Evaluarea situaţiei existente în organizaţie, proiectarea sistemului de
comert, implementarea şi certificare lui.
b. Locul de desfăşurare: sediul firmei.
c. Durata estimativă: 90 de zile.
d. Resursele necesare: soft, laptop, serviciul de consultanţă.
e. Riscurile specifice: nerespectarea termenilor limita întâlniţi în activităţile proiectului.
f. Costul estimativ:44000 RON
g. Responsabil din partea echipei: managerul, echipa de proiect şi firma de consultanta.
Finalizarea implementării şi certificării proiectului.

5. Publicarea unui anunţ în ziarul local privind demararea proiectului.


a. Scurtă descriere: publicarea unui anunţ în ziarul local privind demararea proiectului.
b. Locul de desfăşurare: sediul ziarului local;
c. Durata estimativă: o zi.
d. Resursele necesare: creativitate, articole de birotica, laptop.
e. Riscurile specifice: neînţelegerea mesajului transmis de către cititori.
f. Costul estimativ: 1000 Ron
g. Responsabil din partea echipei: responsabilul de marketing din cadrul echipei de proiect.

6. Publicarea unui anunţ în ziarul local privind încheiere proiectului cu diseminarea


rezultatelor:200 mini-broşuri proiect; 400 flyere proiect.

a. Scurtă descriere: realizarea de broşuri şi flaiere şi împărţirea acestora precum şi publicarea


unui anunţ în ziarul local privind încheiere proiectului;
b. Locul de desfăşurare: sediul ziarului local şi sediul firmei.
c. Durata estimativă:2zile.
d. Resursele necesare: laptop, multifuncţionala, hârtie;
e. Riscurile specifice: neînţelegerea mesajului transmis către cititori.
f. Costul estimativ: 2000 Ron
h. Responsabil din partea echipei: responsabilul de marketing din cadrul echipei de proiect.
Încheierea activităţii de promovare a proiectului.

7. Încheierea derulării proiectului.


a. Scurtă descriere: Are loc în sala de conferinţe prin reuniunea echipei de proiect, a
partenerilor, a beneficiarilor şi massmedia.
b. Locul de desfăşurare: sala de conferinţă a firmei S.C. Sodaris S.R.L.
c. Durata estimată: o zi.
d. Resursele necesare: articole de birotica, laptop, video proiector, fond pentru cheltuieli de
protocol.
e. Riscurile specific: nu există.
f. Costul estimativ:1000 Roni
g. Responsabil din partea echipei: echipa de proiect.
Finalizarea proiectului.
4. Planificarea derulării proiectului (graficul proiectului şi diagrama Gantt)

Condiţionări
Simbol Etape imediat Etape imediat
Denumirea etapei precedente următoare
A Formarea echipei de proiect. START B
B Încheierea contractelor de muncă. B C
C Elaborarea şi implementarea procedurilor de B D, E, F, G
comunicare.
D Publicarea unui anunţ în ziarul local (iniţial). C R
E Monitorizarea activităţilor proiectului. C R
F Evaluarea activităţilor proiectului C R
G Lansarea proiectului. C H, I, J, K, L, M
H Achiziţionarea serviciilor de consultanţă. G N
I Încheierea contractului de trainnig. G O
J Achiziţionarea de soft. G P
K Achiziţionarea a 5 maşini de cusut simple. G P
L Achiziţionarea a 2 prese de călcat. G P
M Achiziţionare maşina de croit cu cuţit vertical. G P
N Desfăşurarea serviciilor de consultanţă. H P
O Desfăşurarea trannigului. I P
P Implementarea şi certificarea sistemului de N, O, J, K, L, M Q
calitate
Q Încheierea proiectului. P R
R Promovarea finală. Q STOP