Sunteți pe pagina 1din 4

ORIŢĂ FLORENTINA-COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

Proiect didactic

,,Vei fi cu atât mai curând stăpân pe tine cu cât te vei cunoaşte mai curând.’’
(Marc Aureliu)
Disciplina: CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ
Clasa IX D
Data 8.02.2011
Componenta: Autocunoaştere şi dezvoltare personală
Tema „PRIETENUL DIN OGLINDĂ”
Locul desfăşurării: sala de clasă
Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.
Competenţe specifice:argumentarea importanţei încrederii în forţele proprii ca
premisă a evoluţiei personale.
Obiective operaţionale:
1. Să fie capabili să-şi definească propria identitate;
2. Să-şi cunoască şi să fie capabili să poată exploata calităţile personale.
3. Să evalueze atitudinea sa faţă de sine.
4. Să poată identifica aspecte pozitive, dar şi negative ale personalităţii.
5. Să fie capabili să se autoevalueze corect.
6. Să se aprecieze pe sine şi pe ceilalţi în mod corect.
Metode:conversaţia, explicaţia, descrierea, studiul de caz, autoobservaţia,
comparaţia,dezbaterea.
Resurse: temporale - 50 minute
materiale - caietele elevilor, chestionare, coli de scris, fişe de lucru.
umane – elevi.

SCENARIUL DIDACTIC

1. Moment organizatoric:elevii vor avea şi sarcini individuale, dar se vor stabili


de la început şi că pentru anumite sarcini sunt împărţiţi în patru grupe pentru
care se stabileşte un raportor. Răspunsurile elevilor vor fi monitorizate de către
diriginte.

2. Captarea atenţiei
 Profesorul informează elevii asupra temei, scrie titlul pe tablă, prezintă
obiectivele. Activitatea îşi propune descoperirea şi explorarea resurselor
personale care influenţează cariera.
Fiecare om este unic prin structura genetică moştenită, dar şi prin influenţele
primite de-a lungul vieţii din mediul în care trăieşte. Faptul că unii au mai mult
succes se datorează în mare parte talentului, muncii susţinute şi autocunoaşterii.
AUTOCUNOAȘTE/ A-și cunoaște propria persoană
AUTOCUNOAȘTERE/Acțiunea de a se autocunoaște.
ORIŢĂ FLORENTINA-COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

3. Desfăşurarea activităţii
 Propun elevilor o discuţie scurtă pe tema lecţiei prin prisma citatului
,, Cunoaşterea de sine, cheia succesului în viaţă’’.
 Propun elevilor să încerce să realizeze o caracterizare personală de câteva
rânduri în care să-şi prezinte trăsături fizice şi psihice fără a se semna pe coli.
Portretele se strâng şi se citesc în clasă câteva pentru a încerca identificarea
elevului ce a scris portretul.
 Propun grupelor de elevi să încerce să grupeze trăsăturile definitorii ale unei
persoane(trăsături fizice, psiho-morale, poziţie socială raportată la nivelul
clasei, al familiei, Fişa1) .
 Propun elevilor să realizeze, fiecare în parte, o listă cu calităţile pe care cred
că le au şi apoi una cu defecte (Fişa 2). Se citesc prin sondaj câteva şi se
încearcă susţinerea, în cazul în care colegii nu sunt de acord, aspectelor
menţionate cu argumente concrete.
 Propun elevilor să realizeze o descriere cât mai exactă a persoanei pe care o
consideră ,,ideală,, şi să argumenteze de ce o consideră aşa(Fişa 3).
 Propun grupelor de elevi să realizeze scurte comentarii în scris şi apoi să le
prezinte clasei referitoare la următoarele aspecte
 Munca asiduă are rezultate.
 Impunerea unor reguli stricte copiilor de către părinţi duce la rezultate.
 Mie nu îmi pasă ce fac dacă am bani.
 Nu îmi pasă de ce se întâmplă cu oamenii din jurul meu. (Fişa 4)
După ce fiecare grupă a prezentat ce a realizat se poartă discuţii.
 Pe aceleaşi grupe propun menţionarea unor citate, a unor proverbe, a unor
poezii legate de inteligenţă, autocunoaştere, stil, conştiinţă (au fost rugaţi să
pregătească aceste lucruri în cadrul lecţiei trecute).

4.Asigurarea feed-back-ului. Se prezintă tipurile de temperament prin


trăsăturile caracteristice, cu precizarea că acestea nu pot fi găsite în stare pură.
Se aplică un test de identificare al temperamentului.

5.Aprecierea activităţii.
Fac aprecieri cu privire la pregătirea şi prezentarea materialelor de către grupe.
Prezint titlul lecţiei următoare.

BIBLIOGRAFIE
Invitaţie la educaţie – Silvia Marinescu, Rodica Dinescu, Ed. Carminis Piteşti
2003.
Cunoaşte-te pe tine însuţi-Paul Burton, Ed. Nova, Bucureşti 1994
DEX

Anexe
ORIŢĂ FLORENTINA-COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

Fişa 1

Trăsături fizice Trăsături psiho-morale Poziţie socială raportată la


nivelul clasei, al familiei

Fişa 2
Calități Defecte

Fişa 3 ,, OMUL IDEAL’’


ORIŢĂ FLORENTINA-COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

Sunt…………………………………………………………………………………………….
( precizaţi numele personajului persoanei considerată de voi ,, ideală’’)
Mă consider OMUL IDEAL deoarece
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fişa 4
Grupa ….
Munca asiduă are rezultate
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Grupa ….
Mie nu îmi pasă ce fac dacă am bani
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Grupa ….
Impunerea unor reguli stricte copiilor de către părinţi duce la rezultate
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Grupa ….
Nu îmi pasă de ce se întâmplă cu oamenii din jurul meu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….