Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Politehnica Bucureşti

Facultatea de Inginerie Electrică

Aplicaţii ale câmpului electromagnetic în medicină

Masterand: Ghinea Daniela Iuliana

Specializare: SEA 1

Coordonator: As.dr.ing. Bordianu Adelina


Cuprins

1. Noţiuni introductive

1.1 Undele electromagnetice


1.2 Valori limită de expunere şi valori de declanşare a acţiunii pentru
câmpurile electromagnetice
1.3 Efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătăţii

2. Noțiuni generale despre câmpul electromagnetic şi mărimile acestuia

3. Aplicaţii electromagnetice utilizate în medicină

4. Observaţii şi concluzii

5. Bibliografie
3. APLICAŢII ELECTROMAGNETICE UTILIZATE ȊN MEDICINĂ

Ȋn acest capitol am analizat un sistem magnetic activ de protecţie pentru un tub. Acest sistem
de ecranare este compus dintr-o pereche de bobine şi doi electromagneţi. Sistemul de protecţie va
detecta câmpul aplicat tubului, în interiorul căruia se introduce un braţ.
Acest tub este folosit în medicină pentru a face radiografii în urma cărora se pot depista
fracturi, fisuri ale oaselor, provocate în urma unor accidente.
Ȋn cadrul programului COMSOL am realizat următoarea schemă, fig. 3.1, în care se regăsesc
un tub, doi electromagneţi şi două bobine parcurse de un curent.

Fig.5.1 Schema sistemului de protecţie pentru tub [23]

Dimensiunile acestora sunt [23]:


Bobină:
- raza interioară este de 7cm;
- raza exterioară este de 10cm.

Electromagnet:
- raza interioară este de 7cm;
- raza exterioară este de 12,75 cm.

Tub:
- lungimea este de 30 cm;
- diametrul este de 20 cm.
Materialele utilizate sunt:
- pentru bobină şi electromagnet am utilizat cupru, ale căror proprietăţi sunt
următoarele: μr=1, εr=1 şi σ= 59.6MS/m;
- pentru tub am utilizat oţel , ale cărui proprietăţi, la frecvenţa de 50 Hz sunt
următoarele: μr=10000, εr=1 şi σ=9MS/m.
Ȋn figura 3.2 este reprezentată distribuţia inducţiei magnetice în sistemul de coordonate
tridimensional cu axa y îndreptată în direcţia observatorului

Fig. 3.2 Distribuţia inducţiei magnetice în sistemul de coordonate tridimensional cu axa y


îndreptată în direcţia observatorului

Ȋn figura 3.3 este reprezentată direcţia vectorilor inducţiei magnetice în tub, în sistemul de
coordonate tridimensional cu axa y îndreptată în direcţia observatorului.
Fig.3.3 Direcţia vectorilor inducţiei magnetice în tub

Ȋn figura 3.4 sunt reprezentaţi vectorii de suprafaţă ai intensităţii câmpului magnetic în bobină
şi în electromagnet, în sistemul de coordonate tridimensional cu axa y îndreptată în direcţia
observatorului.

Fig. 3.4 Vectorii de suprafaţă ai intensităţii câmpului magnetic


Ȋn figura 3.5 este evidenţiată direcţia vectorilor intensităţii câmpului electric în bobină,
electromagnet şi în tub, în sistemul de coordonate tridimensional cu axa y îndreptată în direcţia
observatorului.

Fig.3.5 Direcţia vectorilor intensităţii câmpului electric

Ȋn figura 3.6, fig. 3.7 şi fig. 3.8 este reprezentată distribuţia inducţie magnetice în sistemul de
coordonate tridimensional cu axa y îndreptată în direcţia observatorului, pentru care curentul prin
electromagnet este de 2A, 3A şi 4A.

Fig.3.6 Distribuţia inducţiei magnetice pentru I=2A


Fig.3.7 Distribuţia inducţiei magnetice pentru I=3A

Fig.3.8 Distribuţia inducţiei magnetice pentru I=4A


Ȋn figurile 3.9, 3.10, 3.11 şi 3.12 sunt reprezentate mărimile câmpului electromagnetic în
sistemul de coordonate tridimensional cu axa y îndreptată în direcţia observatorului, în absenţa
tubului.

Fig. 3.9 Distribuţia inducţie magnetice în absenţa tubului

Fig. 3.10 Distribuţia intensităţii câmpului magnetic în absenţa tubului


Fig. 3.11 Distribuţia intensităţii câmpului electric în absenţa tubului

Fig. 3.12 Distribuţia inducţiei electrice în absenţa tubului


Ȋn urma efectuării simulărilor atât în prezenţa cât şi în absenţa tubului, la frecvenţa de 50 Hz
se vor obţine următoarele rezultate:

Tabelul 3.1 Bobina este parcursă de 1A iar electromagnetul de 4A


Ȋn prezenţa tubului Ȋn absenţa tubului
B[T] 0.54 4.33 e-03
H[A/m] 3445 e03 3446 e03
D[C/m2] 6.64 e-08 6.65 e-08
E[V/m] 7494 e03 7511 e03

Tabelul 3.2 Bobina este parcursă de 1A iar electromagnetul de 3A


Ȋn prezenţa tubului Ȋn absenţa tubului
B[T] 0.48 3.26 e-03
H[A/m] 2595 e03 2596 e03
D[C/m2] 4.86 e-08 4.87 e-08
E[V/m] 5484 e03 5495 e03

Tabelul 3.3 Bobina este parcursă de 1A iar electromagnetul de 2A


Ȋn prezenţa tubului Ȋn absenţa tubului
B[T] 0.42 2.19 e-03
H[A/m] 1746 e03 1746 e03
D[C/m2] 3.08 e-08 3.08 e-08
E[V/m] 3473 e03 3479 e03

Tabelul 3.4 Bobina este parcursă de 1A iar electromagnetul de 1A


Ȋn prezenţa tubului Ȋn absenţa tubului
B[T] 0.36 1.17 e-03
H[A/m] 925 929
D[C/m2] 2.08 e-08 2.04 e-08
E[V/m] 2345 e03 2309 e03

Tabelul 3.5 Bobina este parcursă de 0.5A iar electromagnetul de 1A


Ȋn prezenţa tubului Ȋn absenţa tubului
B[T] 0.21 1.1 e-03
H[A/m] 873 873
D[C/m2] 1.54 e-08 1.54 e-08
E[V/m] 1737 e03 1739 e03
Studiu de caz privind variaţia frecvenţei

Ȋn sistemul magnetic de protecţie al unui tub a fost introdus un braţ uman, a cărui
încheietură prezintă o ruptură. Proprietăţile electrice pentru zona investigate vor varia în funcţie
de frecvenţă. Am efectuat simulări în banda de frecvenţă cuprinsă între 0.1 – 20 MHz.
Valorile conductivităţii electrice a muşchilor scheletici sunt următoarele [24]:
- pentru frecvenţa de 0.1 MHz, σ = 0.416 S/m;
- pentru frecvenţa de 0.3 MHz, σ = 0.434 S/m;
- pentru frecvenţa de 1 MHz, σ = 0.5 S/m;
- pentru frecvenţa de 3 MHz, σ = 0.54 S/m;
- pentru frecvenţa de 10 MHz, σ = 0.58 S/m;
- pentru frecvenţa de 20 MHz, σ = 0.625 S/m;

Datele obţinute în urma efectuării simulărilor se regăsesc în tabelele 3.9 – 3.13.

Tabelul 3.9 Studiul în frecvenţă atunci când bobina este parcursă de 1A iar
electromagnetul de 4A
Frecvenţă B[T] H[A/m] 2
D[C/m ] E[V/m]
[MHz]
0.1 0.11 3483e03 7.13e-08 8056e03
0.3 0.04e-02 3456e03 7.57e-08 8552e03
1 0.01e-02 3364e03 9.2e-08 1.04e04
3 4.13e-03 3283e03 1.26e-07 1.43e04
10 5.19e-03 4130e03 1.66e-07 1.88e04
20 5.34e-03 4250e03 2.25e-07 2.55e04

Tabelul 3.10 Studiul în frecvenţă atunci când bobina este parcursă de 1A iar
electromagnetul de 3A
Frecvenţă B[T] H[A/m] D[C/m2] E[V/m]
[MHz]
0.1 0.1 2622e03 5.23e-08 5905e03
0.3 0.04e-02 2600e03 5.57e-08 6295e03
1 0.01e-02 2529e03 6.84e-08 7722e03
3 3.1e-03 2463e03 9.47e-08 1.07e04
10 3.9e-03 3103e03 1.25e-07 1.41e04
20 4.01e-03 3189e03 1.69e-07 1.91e04
Tabelul 3.11 Studiul în frecvenţă atunci când bobina este parcursă de 1A iar
electromagnetul de 2A
Frecvenţă B[T] H[A/m] D[C/m2] E[V/m]
[MHz]
0.1 0.09 1760e03 3.32e-08 3755e03
0.3 0.04e-02 1744e03 3.58e-08 4040e03
1 0.01e-02 1694e03 4.48e-08 5061e03
3 2.41e-03 1644e03 6.31e-08 7131e03
10 2.61e-03 2075e03 8.35e-08 9435e03
20 2.67e-03 2128e03 1.13e-07 1.27e04

Tabelul 3.12 Studiul în frecvenţă atunci când bobina este parcursă de 1A iar
electromagnetul de 1A
Frecvenţă B[T] H[A/m] D[C/m2] E[V/m]
[MHz]
0.1 0.08 941 2.32e-08 2618e03
0.3 0.04e-02 935 2.52e-08 2843e03
1 0.01e-02 923 3.24e-08 3658e03
3 2.42e-03 890 4.95e-08 5586e03
10 1.47e-03 1173e03 7.82e-08 8831e03
20 1.7e-03 1352e03 9.16e-08 1.03e04

Tabelul 3.13 Studiul în frecvenţă atunci când bobina este parcursă de 0.5A iar
electromagnetul de 1A
Frecvenţă B[T] H[A/m] D[C/m2] E[V/m]
[MHz]
0.1 0.05e-02 880 1.66e-08 1878e03
0.3 0.02e-02 872 1.79e-08 2020e03
1 5.26e-03 847 2.24e-08 2530e03
3 1.21e-03 822 3.16e-08 3566e03
10 1.3e-03 1037e03 4.18e-08 4717e03
20 1.34e-03 1064e03 5.64e-08 6367e03
4. OBSERVAŢII ŞI CONCLUZII

Ȋn cazul simulării în programul COMSOL, am constatat faptul că valorile inducţiei


magnetice, B, cresc odată cu variaţia curentului prin electromagnet. De exemplu, la I = 1A inducţia
magnetică este de 0,37T, iar la I = 4A, B = 0,56T. Se constată că inducţia magnetică, B, este
concentrată doar în tub, pe când intensitatea câmpului magnetic este prezentă atât în bobine cât şi
în electromagneţi. Spre deosebire de intensitatea câmpului magnetic, cea a câmpului electric este
prezentă în tub, bobină şi electromagnet.
Diferenţa dintre cazul în care avem tub de protecţie, respectiv, nu avem tub de protecţie,
constă în faptul că inducţia câmpului magnetic scade cu aproximativ 3 ordine de măsură în lipsa
tubului de protecţie. Comparativ, intensitatea câmpului magnetic în ambele cazuri are o valoare
apropiată. Principalul avantaj al utilizării tubului de protecţie constă în protejarea pacientului faţă
de câmpul electromagnetic generat de către bobine.
Din studiul de caz privind variaţia frecvenţei se constată faptul că odată cu creşterea
frecvenţei, valorile inducţiei magnetice şi intensităţii magnetice scad, pe când valorile inducţiei
electrice şi intensităţii electrice cresc.
Se observă că odată cu creşterea frecvenţei, desi valoarea curentului prin electromagnet
rămâne aceeaşi, valorile inducţiei magnetice scad. De exemplu la un curent de 4A şi frecvenţă de
0.1 MHz, B = 0.11 T iar la o frecvenţă de 20 MHz, B=5.34e-03 T.
Dacă la un curent de 4A prin electromagnet, inducţia magnetică a avut valoare de 0.11 T,
la un curent de 1A, inducţia magnetică este egală cu 0.08 T( la o frecvenţă de 0.1 MHz ).
Ȋn simulările efectuate am folosit banda de frecvenţă cuprinsă între 0.1-20 MHz deoarece
aparatura medicinală poate funcţiona până la aceste valori ale frecvenţei.
5. BIBLIOGRAFIE

[23] John A. Bracken, Giovanni DeCrescenzo, Philip Komljenovic, Prasheel V. Lillaney,


Rebecca Fahrig, J. A. Rowlands, Closed bore XRM (CBXMR) systems for aortic valve
replacement: Active magnetic shielding of x-ray tubes.
[24] C. Gabriel, S. Gabriel, E. Corthout, “The dielectric properties of biological tissues: I.
Literature survey”, Phys. Med. Biol. 41 (1996) 2231–2249