Sunteți pe pagina 1din 5

Chemarea geniului nu e aceea de a mântui sufletele, ci de a

le pune, prin seducţia simbolurilor plăsmuite, în faţa veşniciei.


Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de anonim
Comentează! | Votează! | Copiază!

12

Cartea "Cursurile de mistica: I. Teologie mistica II. Mistica germana"


de Nichifor Crainic este disponibilă pentru comandă online cu preţ redus,
la -65.00- 57.99 lei.

Vezi ce a mai spus Nichifor Crainic despre genialitate

Sensul binecuvântat al civilizaţiei stă în măsura în care ea e


numai un mijloc în slujba desăvârşirii spirituale. Dar când omul se
avântă în gigantismul prometeic să dobândească lumea, iluzia
acestei desfătări nu preţuieşte nimic faţă de sufletul care şi-l
pierse. Căci moartea desfiinţează într-o clipă stăpânirea noastră
asupra lumii. Civilizaţia concepută ca scop prometeic de a reface
paradisul terestru pentru propria-ţi desfătare are ceva din
tragedia trufiei simbolizate în povestea Turnului Babel.
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de anonim
Comentează! | Votează! | Copiază!

11

Vezi şi Nichifor Crainic despre rai

Cei care iubesc copiii pentru copii, dincolo de legătura de


sânge, dovedesc încă în sufletul lor afinităţi cu raiul; şi pe acest
fond de bunătate nativă s-ar putea clădi încă din această viaţă
începutul paradisului ceresc. Scriitorul de geniu, care a dat în artă
expresia cea mai înaltă acestei idei, e Dostoievski. Dacă în natura
genialităţii se păstrează ceva din puritatea copilăriei, arta lui
Dostoievski e incomparabil mai mult decât această afinitate
firească. Din ea se ridică viziunea măreaţă a unei lumi noi,
rezidită din sfinţenia copilăriei.
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de anonim
Comentează! | Votează! | Copiază!

12

Vezi şi Nichifor Crainic despre viaţă sau Ne poţi propune o poezie de


dragoste?

Atât cele negative cât şi cele pozitive, personajele sale sunt


sitilizate după modul misticii bizantine şi, prin aceasta,
Dostoievski e în istoria culturii moderne reprezentantul cel mai de
seamă al geniului ortodox.
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de anonim
Comentează! | Votează! | Copiază!

Reînnoirea lumii în duh creştin nu e cu putinţă decât prin


ridicarea tuturor la nivelul vieţii în harul Duhului Sfânt. Orice al
sistem de educaţie propus în numele creştinismului, dar care nu
ţine seamă de această idee, trebuie declarat o simplă farsă a
cărturarilor, care iau în deşert numele Domnului.
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de anonim
Comentează! | Votează! | Copiază!

Vezi şi Nichifor Crainic despre creştinism

Apariţia celui mai mare romancier al lumii, care e


Dostoievski, geniul ortodoxiei moderne, a dovedit că nu e nevoie
de nici o mitologie pentru a ridica arta până la înălţimi neatinse.
Scriitorul rus nu şi-a modelat operele după calapodul tragediei
antice ca Racine şi Cornelille, ci după disciplina hagiografiei
bisericeşti. Romanul "Idiotul" e, în realitate, o hagiografie
modernă, iar "Fraţii Karamazov" o apologie literară a
paisianismului. Izvorul lui de inspiraţie e conştiinţa creştină tragic
despicată între iadul lăuntric al păcatului şi paradisul iubirii
dumnezeieşti.
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de anonim
Comentează! | Votează! | Copiază!

Vezi şi Nichifor Crainic despre religie

Conceptul modern de autonomie a raţiunii vine din


umanismul păgân, adică din încrederea nelimitată în puterea
individului de a se ridica deasupra lumii formulându-i sau
dictându-i legile lui. E o atitudine de orgoliu, care reproduce la
infinit şi consacră păcatul lui Adam, căzut prin trufie în clipa când
îl îmbăta iluzia înălţării prin propria-i natură. Lumea dinainte de
Hristos a gândit în această autonomie; lumea modernă, divorţată
de Hristos, s-a întors la ea, reluând păcatul de la capăt.
Neoumanismul, care şi-a făcut din ea principiul de temelie, crede
că reînviază ideile greco-latine când, în realitate, repetă tragica
rebeliune adamică.
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de anonim
Comentează! | Votează! | Copiază!

Viaţa mediocră, cenuşie, îl interesează pe Cehov, viaţa de


aventură epică pe Gogol, viaţa de senzaţii pe Tolstoi. Dostoievski
depăşeşte epicul exterior şi psihologicul. Fenomenele nu-l
interesează prin ele însele, fiindcă esenţa vieţii nu stă în
fenomene. Ele sunt apariţii secundare. Trebuie căutat izvorul lor
cel mai adânc. Iar acest izvor ascuns, din care gâlgâie în suflet
fenomenele psihologice şi se revarsă în afară şi faptele, e spiritul,
pe care îl vede până în profunzimile abisului, în demonica lui
înstrăinare de Dumnezeu, şi până pe culmile vecinătăţii cu
Dumnezeu. Descoperirea acestui spirit acuns, focar central din
care se împroaşcă în afară amestecatele aspecte ale vieţii, e tema
fundamentală a operei lui Dostoievski. (...) Protagoniştii operei
sale întrupează moduri de existenţă concepute la extrema limită a
naturii umane, adică acolo unde spiritul nostru fuzionează,
posedat, cu puterile diabolice sau, iluminat, cu puterile
dumnezeieşti.
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de anonim
Comentează! | Votează! | Copiază!

21

Vezi şi Nichifor Crainic despre lumină

Nostalgia paradisului e sentimentul că suntem din această


lume şi totuşi nu-i aparţinem; că lumea din spiritul nostru nu e
identică cu lumea care ne înconjoară; că suntem în mijlocul ei ca
nişte rămaşi pe dinafară dintr-o ordine înaltă de existenţă, ce ni
se refuză; că din această pricină nu putem adera întru totul la
condiţia mizeriei terestre, în care ne simţim exilaţi; şi că, în
sfârşit, tot ceea ce în fiinţa noastră rimează în chip tainic cu
veşnicia ne împinge la depăşirea modului actual de existenţă şi la
cucerirea unui mod superior şi desăvârşit, conceput în antinomie
cu cel de acum şi de aici.
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de anonim
Comentează! | Votează! | Copiază!

Trista poveste a lui Adam se repetă cu fiecare din noi, fiindcă


toţi purtăm nostalgia personală a unui rai, pe caer l-am pierdut.
Copilăria ne apare astfel ca o tainică supravieţuire a paradisului
terestru în fiinţa omenească şi totodată ca o indicaţie a posibilităţi
de a-l recuceri în duh!
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Deci, "nostalgia paradisului e impulsul fundamental al
plăsmuirilor omeneşti", mai precis al civilizaţiei şi culturii.
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de Doina Bumbuţ
Comentează! | Votează! | Copiază!
Cartea "Cursurile de mistica: I. Teologie mistica II. Mistica germana"
de Nichifor Crainic este disponibilă pentru comandă online cu preţ redus,
la -65.00- 57.99 lei.

Vezi ce a mai spus Nichifor Crainic despre rai

În viaţa prezentă, oamenii nu pot fi fericiţi.


Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului
Adăugat de Doina Bumbuţ
Comentează! | Votează! | Copiază!

Vezi şi Nichifor Crainic despre viaţă

Dacă fericirea nu ar putea fi atinsă sub nicio formă, oamenii


nu ar mai căuta-o.
Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului