Sunteți pe pagina 1din 1

Teme seminar la Artă regională S.

II

1. Limbaj vizual înnoit - obiectul textil.

2. Neoavangarda între Est și Vest – artiști estici emigrați, tendințe conceptuale: Opalka,

Abramovic, B. Dimitrijevic, Christo.

3. Fotografi est-europeni și teme favorite

4. Tendințe constructivist-abstracte, Fluxus – grupuri experimentale estice, grupuri vestive.

Nove Tendencje, Gorgona, Mangelos

5. Tendințe constructivist-abstracte în Polonia, Cehia, Ungaria – Stazewski, Krasinski, S.

Kolibal, Imre Bak etc.

6. Tendințe conceptuale I – Polonia, Ungaria, Cehia

7. Corpul feminin – corpul masculin, dezbateri despre ”gen”

8. Tendințe conceptuale II – Iugoslavia – Mladen Stilinovic, Neue Slowenische Kunst

9. Arta și noile tehnologii în Est.