Sunteți pe pagina 1din 9

Proiectarea instalaţiilor electrice

TEMĂ DE PROIECT

Cerinte :

Se consideră o staţie electrică de distribuţie SED (nivele de tensiune U n1 / Un2) +


fig.1, alimentată din două surse cu puterile de scurtcircuit S c1 şi Sc2 prin intermediul a
două linii electrice aeriene, L1 şi L2. Staţia dispune de cinci linii electrice de plecare L p1…
5, ale căror tipuri, lungimi şi consumatori industriali racordaţi (puteri aparente şi factori
de putere) sunt prezentate în anexă.

Ss1 Ss2

Un1 = 110 kV

L1 L2
K1
110 kV

TD1 SED TD2


K2
Un2
TSP
Lp1 Lp2Lp3Lp4 Lp5
BC
K3
Ssp=0.5%Sc,tot
C1 C2 C3 C4 C5

Fig.1. Configuraţia de principiu a staţiei

Pentru această SED se cer:


1. Alegerea schemei staţiei;
2. Alegerea transformatoarelor care echipează staţia;
3. Alegerea şi verificarea liniilor electrice de sosire (L1, L2) şi de plecare (Lp);
4. Calculul curenţilor de scurtcircuit pe barele staţiei;
5. Stabilirea modului de tratare a neutrului;
6. Alegerea şi verificarea echipamentelor electrice de î.t. şi m.t. din staţie şi de pe
linii;
7. Optimizarea schemei de funcţionare utilizând aplicaţia software EDSA Technical
200* (Paladin DesignBase).
Bibliografie
1. *** Notiţe curs
2. Mircea, I. Instalaţii şi echipamente electrice. Editura Didactică şi Pedagogică
2002
3. Conecini, I.; ş.a. Cartea electricianului din staţii şi posturi de transformare.
Editura Tehnică 1986
4. Comşa, D.; ş.a. Proiectarea instalaţiilor electrice industriale. Editura Didactică şi
Pedagogică 1973
5. Agenda electricianului
6. Iordănescu, I.; ş.a. Reţele electrice, Editura Tehnică 1985.

Anexă

Caracteristicile elementelor din schemă

I II
Sg.a Sg.b Sg.a Sg.b
Un1 / Un2 [kV] 110/20 110/20
Ss1 [MVA] 100 + 50 n 120+100n
Ss2 [MVA] 150 + 50 n 100+150n
L1 [km] LEA OL-Al 10+n LEA OL-Al 15 +n/2
L2 [km] LEA OL-Al 15+n LEA OL-Al 20+n/2
Sc 1 1+0,1n / 0,79 0,5+0,1n / 0,72
[MVA] 2 0,2 +0,12n /0,81 1,25+0,05n/0,83
/cos c 3 1,3+0,08n/0,77 1,55+0,03/0,78
4 1,75+0,05n/0,76 1,7+0,02n/0,82
5 2+0,03n/0,7 1,4+0,04n/0,75
Tip şi 1 LEA 1 + 0,2 n LEA 1,5 +0,15 LEC 0,5 +0,1 n LEC 1,1 +0,02
lungime n n
[km] 2 LEC 0,5 +0,3 n LEA 1 +0,1 n LEC 1+ 0,05 n LEA 1 + 0,01 n
3 LEC 0,5 + 0,4 n LEA 0,5 + 0,25 LEC 1 + 0,04 n LEA 1,1 + 0,03
n n
4 LEA 1 + 0,1 n LEA 1 +0,2 n LEC 1 +0,02 n LEA 0,5 +0,05
n
5 LEC 0,5 + 0,5 n LEA 1 + 0,05 n LEC 0,8 + 0,08 LEA 1 + 0,02 n
n
1. Alegerea schemei statiei

Grupa 1
Subgrupa "a"
n=1 (numar catalog)

n=1 Date calculate


Un1 / U.2 [kV] 110/20
Ss1 [MVA] 100+50*n
Ss2 [MVA] 150+50*n
Ll [km] LEA OL-Al 10+n
L2 [km] LEA OL-Al +n
Sc 1 1+0,1*n / 0,79
[MVA] 2 0,2 +0,12*n / 0,81
/cos φ, 3 1,3+0,08*n / 0,77
4 1,75+0,05*n / 0,76
5 2+0,03*n / 0,7
Tip si 1 LEA 1+0.2*n
lungime 2 LEC 0.5+0.3*n
[km] 3 LEC 0.5+04*n
4 LEA 1+0.1*n
5 LEC 0.5+0.5*n
Schema simplificata a statiei :

Ss1=150 MVA Ss2=200 MVA

Un1 = 110 kV

L1=11km L2=16 km

K1
PS 110 kV

TRAFO1 SED TRAFO222


2
K2
Un2=20 kV
TSP
Lp1 Lp2Lp3Lp4 Lp5
BC
K3
Ssp=0.5%Sc,tot
C1 C2 C3 C4 C5

2. Alegerea transformatoarelor care echipeaza statia


 Se determina puterile active cerute de fiecare categorie de consumatori
 Se determina puterile reactive cerute de fiecare categorie de consumatori

Se calculeaza puterea activa si puterea reactiva, pentru fiecare consumator racordat la


statie, cu formulele:

 S=P+j Q ;

 P=S cos ;
 Q=S sin ;
 sin = ±

 =
 Se determina puterea aparenta ceruta de consumatorii racordati in statie

Sc=

MVA
Tabel 2
Datele caracteristice consumatorilor in statia de distributie:

Consumator Sc [MVA] Cosφ Pc [MW] Qc [MW] Tip Lungime[km]


1 1.12 0.79 0.8900 1.0458 LEA 1.2
2 0.34 0.81 0.2820 0.2523 LEC 0.8
3 2.33 0.77 1.8010 1.6837 LEC 0.9
4 2.40 0.76 5.8300 1.8300 LEA 1.1
5 2.04 0.7 1.6700 1.4300 LEC 1

 Se determina puterea aparenta ceruta de serviciile proprii(SP) ale statiei


S

S = *22.6847MW=113.4 KW

 Se determina valoarea puterii aparente nominale a transformatoarelor de


servicii proprii (TSP)

S , =0.75

S S

 Alegerea transformatorului de servicii proprii TSP

Din cartea “ProiectareaInstalatiilorElectrice” am ales urmatoareavarianta:

Statie Tip Gr Nr. Un1/Un2 Sn Dp0 Dpk uk i0 Dptot


trafo conex Trafo (kV) (MVA) (kW) (kW) (%) (%) (kW)
SP TTU- Dyn-5 1 10/0.4 0.25 0.660 3.8 6 2.1
NL

TTU-NL=transformator trifazat in ulei cu racire naturala

 Se determina puterea aparenta totala vehiculata in statie


MVA
 Se determina valoarea puterii aparente nominale a statiei de distributie (SD) :

 Se aleg variantele de echipare a statiei de distributie SD cu transformatoare


de putere

Statie Tip Gr Nr. Un1/Un2 Sn Dp0 Dpk uk i0(%) Dptot
trafo conex Trafo (kV) (MVA) (kW) (kW) (%) (kW)
SD TTU- Ynd- 1 110/22 16 18 94 11 1.5
NS 11

= =1.41MVA

 Se optimizeaza solutia de echipare a statiei de distributie (SD) cu


transformatoare de putere prin compensarea Q cu BC (baterii condensatoare)
 Valoarea neutral a factorului de putere este cos

 Se determina puterea reactiva a BC necesara pentru compensarea puterii


reactive in statia de distributie

=
= 2.7716

 Se determina puterea aparenta compensata ceruta de SD


5.2747 MVA

 Se determina puterea aparenta corectata cu factorul de incarcare


optimizata

 Se alege trafo din SD pentru varianta compensata

3. Dimensionarea liniilor electrice


 Dimensionarea liniilor de sosire Ls

– densitatea de curent economica

Linia L1:

=curent de calcul
Tipurile de linii desosire (Ls) alese din catalog:

Linia Tip Un L S Iad Ip X0 R [Ω] X[Ω]


[W] [Km] [mm2] [A] [Ω/Km] [Ω/Km]
L1 Ol-Al 110 19 185/32 530 0.4 2.22 5.6
L2 Ol-Al 110 24 185/32 530 0.4 3.02 5.6

 Alegerea si verificarea liniilor electrice de plecare

LP1=LEA
L=1.2000 [Km]

Relatia de alegere a LP1 :

Unde :
85 [A] – curentul admisibil ales din catalog
S=185

Relatia de Verificare :

=10% [V]= 2000[V]


R=
X= 1.12

LP2=LEC
L=0.8000[ km]
Relatia de alegerea a LP2:

Unde :
85[A] – curentul admisibil ales din catalog
S=185

Relatia de Verificare :

=10% [V]= 2000[V]


R=
X= 1.28