Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE

dosar personal medici rezidenti

1. Dosar plic.
2. Curriculum vitae ;
3. Repartitie DSP ;
4. Ordin confirmare medic rezident ;
5. Copie carnet rezident ( dupa primirea acestuia de la DSP ) ;
6. Original si copie – buletin de identitate / carte de identitate ;
7. Original si copie – certificat de nastere, certificat de casatorie ;
8. Original si copie – diploma de studii ( sau adeverinta )
9. Cazierul judiciar ( in original ) - valabil 6 luni ;
10. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (de la
medicul de familie) ;
11. Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea
in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor ;
12. Cont IBAN ( cont deschis la ING ; BRD sau BT ) ;
13. Fisa de aptitudine – medicina muncii ( dupa prezentarea la Serv Resurse
Umane cu actele enumerate mai sus)

Spitalul Clinic de Copii Brasov


Tel. 0268/415130 int.160 ( Resurse Umane )