Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Valentina Chiru


26.05.1965
str. Tineretului 32, ap. 6, Chișinău
chiru1965@mail.ru

EXPERIENŢA
LOCUL DEPROFESIONALĂ
MUNCĂ DORIT Depozitar
15/09/1994–12/01/1999 sef de depozit
SA Medicamentum
15/04/1999–07/01/2003 vinzator-consultant
îI Elena Gusarenco

09/01/2003–24/06/2009 controlor în secția de îmbuteliere


SA Dionysos Mereni
24/06/2009–Prezent Șef secția de îmbuteliere
SA Dionysos Mereni

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/09/1984–30/06/1990 Diploma Studii superioare


Киевский институт культуры, Kiev (Ucraina)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) rusă

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
română C2 C2 C1 C2 C2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare -bune abilități de comunicare, ascultare, interacțiune cu clienții dobîndite în urma experienței mele ca
vînzator
-bune abilități de conducător obținute în urma funcției de șef de secție

Competenţe -bune competențe de organizare


organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de -punctuală


muncă -organizată
-rezistentă la sters
-motivație puternică
-capacitatea de a învața lucruri noi și de a avansa profesional

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

27/1/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Procesarea Creare de Rezolvarea de
Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator
Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

27/1/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2