Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. HURAD AB S.R.L.

NOTIFICARE

CAP 1 - Date generale si localizarea proiectului:

1.1.Denumirea obiectivului de investitii


REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA PRUNDENI, COMUNA
PRUNDENI, JUDETUL VALCEA

1.2.Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)


ROMANIA, JUDETUL VALCEA, COMUNA PRUNDENI, SAT PRUNDENI, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR.177

Vecinatati teren:
Nord – Domeniu public al comunei Prundenu (Camin Cultural), Andronie Iustin
Sud – Boabes Maria, Mirescu Constantin
Est – Strada Tudor Vladimirescu
Vest – Strada I. Ghe. Mirescu

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului


Titularul/beneficiarul investitiei
UAT Prundeni
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 183
Telefon: 0250.810.399
Fax: 0250.810.399

1.4. Incadrarea in planurile de urbanism / amenajare a teritoriului aprobate /


adoptate si / sau alte scheme / programe
Terenul studiat se afla situat in intravilanul Comunei Prundeni, conform PUG si RLU
aferent, face parte din domeniul public al Comunei Prundeni, judet Valcea, conform
CU nr. 8 din 24.03.2016.

1.5. Incadrarea in alte activitati existente


Nu este cazul.

1.6.Bilant teritorial
Regim inaltime - Parter / Parter + 1 Etaj
Suprafata teren = 2131.00mp
Suprafata construita existenta = 594.00mp
Suprafata desfasurata existent = 1012.00mp
POT existent-27.87%
CUT existent - 0.47

Bucuresti, Sector 1, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 9, camera 4, Registrul Comertului: J40/885/2015, CUI: RO
34023998, Tel/fax: 021-2301382, e-mail:office@hproiect.ro
1
S.C. HURAD AB S.R.L.

CAP 2 - Descrierea sumara a proiectului:

Situatia existenta a obiectivului de investitii


Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in
constructii, potrivit legii
Obiectivul de investitie se afla amplasat in cadrul comunei Prundeni. Localitatea se
afla in partea de sud a județului Valcea. Corpul de cladire propus pentru reabilitare,
se afla in partea central a comunei Prundeni, fiind vecina cu Ateneul satesc si cu
Primaria locala a comunei Pundeni,, care se situeaza la 8 km de Municipiul
Dragasani. Este strabatut de drumul national 64 (strada Tudor Vladimirescu), ce face
legatura cu principale localitati din zona.
Obiectivul investitiei, „REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA
PRUNDENI, COMUNA PRUNDENI, JUDETUL VALCEA”, se afla in intravilanul
comunei Prundeni, Judetul Valcea.
Terenul pe care este amplasata cladirea analizata se afla pe teritoriul administrativ al
comunei Prundeni si are o supradata de 2.131,00 mp.

Regim inaltime – Parter (corp anexa); P+1 (corp scoala)

Informatii constructii:
Constructia analizata este dezvoltata pe doua niveluri – parter plus etaj avand
dimensiunile in plan de 39.10x21.40 si o anexa alipita acestei cladiri de aproximativ
100mp pe 1 nivel.
La baza realizarii constructiei a stat proiectul tip SC 73-59 „Scoala cu 8 Sali de clasa
in mediu rural”
Din analiza situatiei existente se disting urmatoarele aspect:
- Pardoseli deteriorate
- Zugraveli depreciate
- Fisuri si crapaturi in pereti si tavane
- Invelitoarea din tabla este deformata si cu rosturi care permit petrunderea
apei din infiltratii
- Lipsa planseu din beton la et. 1
- Sarpanta cu elemente subdimensionate, si imbinate necorespungazatoar,
lipsa contravanturi transversal si partial longitudinal
- Lipsa jgheaburi si burlane
- Trotuare de garda deteriorate
- Lipsa sistematizare vertical, apele baltesc langa cladire
- Instalatia electrica este necorespunzatoare
Protectie termica redusa

Intrucat constructia este amplasata in comuna Prundeni, jud. Valcea, rezulta


valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare conform zonarii teritoriului Romaniei

Bucuresti, Sector 1, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 9, camera 4, Registrul Comertului: J40/885/2015, CUI: RO
34023998, Tel/fax: 021-2301382, e-mail:office@hproiect.ro
2
S.C. HURAD AB S.R.L.

(cf. P100-1/2013): ag = 0,20g şi perioada de colt: Tc = 0.7 sec. caracteristice


mişcarilor seismice care se manifesta la suprafata libera a terenului.

Clasa de importanta a constructiei conform codului P100-1/2013 şi


corespunzator functiei sale este III - “Şcoli cu diferite grade, cu o capacitate sub
200 de persoane in aria totala expusa” (factor de importanta γ1 = 1.0).

Constructia se mai incadreaza:


- Conform HGR 766/97 şi ordinul MLPAT nr. 31/N/95 in categ. “C –
constructii de importanta normala”.
Din punct de vedere arhitectural, cladirea este conformata simplu,
functionalitatea fiind principalul argument pentru alegerea formei cladirii si modului
de distribuire a spatiilor interioare.

Suprafata construita existent= 594,00 mp


Suprafata desfasurata existent= 1.012,00 mp

Sistem constructiv:
Structura de rezistenta este realizata din zidarie portanta sistem celular, fundatii din
beton, planseu din beton armat peste parter si din lemn peste etaj, sarpanta din
lemn.

Organizare functionala
Scoala existenta are urmatoarele spatii functionale:
- la parter: holuri, 3 Sali de clasa, cancelarie, director, secretariat, grupuri
sanitare si spatii depozitare
- la etaj: holuri, 4 Sali de clasa, laborator, arhiva, si spatii depozitare
- anexa: Sali de clasa, grupuri sanitare si camera CT

Interventii arhitecturale
La exterior:
- Reabilitarea termica cu polistiren expandat de 10 cm pentru amebele corpuri
- Refacerea soclului si termoizolare cu polistiren extrudat 5 cm pentru amebele
corpuri
- Inlocuirea completa a acoperisului, cu sarpanta din lemn, invelitoare din tigla
metalica si vata minerala in pod pentru amebele corpuri
- Realizare copertine de protectie pentru accesele in cladire, pe structura de lemn si
invelitoare din tigla metalica pentru amebele corpuri
- Inlocuirea glafurilor exterioare pentru amebele corpuri
- Inlocuirea jgeaburilor si a burlanelor pentru amebele corpuri
- Refacerea trotuarelor si plaformelor pietonale
- Realizarea unor rigole pentru preluarea apelor pluviale
- Dotarea acceselor cu balustrade
- Montarea unei instalatii de paratrasnet
Bucuresti, Sector 1, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 9, camera 4, Registrul Comertului: J40/885/2015, CUI: RO
34023998, Tel/fax: 021-2301382, e-mail:office@hproiect.ro
3
S.C. HURAD AB S.R.L.

La interior:
- Camasuiri locale pe interior a peretilor
- Consolidarea plaseului de peste etaj
- Vopsitorii pereti si tavane
- Inlocuirea pardoselilor calde cu parchet nou laminat pentru trafic intens
- Inlocuirea finisajelor la pardoseli pentru holuri cu gresie antiderapanta pentru
amebele corpuri
- Inchiderea caselor de scari cu pereti EI=180min si usi RF=90min
- Realizarea unui tavan fals casetat in toata scoala
- Dotarea chepengului de acces in pod cu scara
- Inlocuirea finisajelor in grupurile sanitare (gresie si faianta) pentru amebele corpuri
- Dotarea claselor cu lavoare
- Reparati locale a instalatiei electrice pentru amebele corpuri
Dotarea laboratorului de fizica-chimie cu mobilier corespunzator (pupitre MDF cu
spalator si scaune suprainaltate)

In jurul tuturor constructiilor se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie cu


panta de min. 5% spre exterior, cu latimea de minim 1,00m.
Se vor intocmi procese verbale de verificare a cotei si a naturii terenului ce vor fi
avizate de catre inginerul geotehnician, conform programului de control al calitatii la
faza DDE.

Amenajare incinta
 Realizarea unor alei pietonale pentru preluarea fluxului in/dinspre corpurile de
cladire existente
Prin lucrarile propuse este necesara alinierea cladirilor la standardele de exploatare
actuale in vigoare, oferind spatii moderne, echipate si finisate corespunzator. Se vor
aplica prevederile tuturor normativelor in vigoare pentru cladirile de profil, punandu-
se accentul pe siguranta in exploatare, gradul de confort si cerintele pentru protectia
impotriva accidentelor/incendiului.
Lucrarile de anvelopare ale cladirilor vor spori aspectul vizual si estetic existent prin
introducerea unor elemente decorative noi, coloristica si volumetrie.

Organizarea circulatiei
Prin intermediul aleilor pietonale si rutiere propuse se va realiza racordarea la trama
stradala existenta, mai exact accesul spre / dinspre DN 64 (latura sudica), respectiv
drumul comunal ce margineste latura estica a lotului.

Valorificarea cadrului natural


Pe lotul studiat sunt amenajate spatii verzi, respectandu-se astfel prevederile
legislative in vigoare.

Bucuresti, Sector 1, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 9, camera 4, Registrul Comertului: J40/885/2015, CUI: RO
34023998, Tel/fax: 021-2301382, e-mail:office@hproiect.ro
4
S.C. HURAD AB S.R.L.

Regimul de aliniere
Cladirile au distantele fata de vecinatati in concordanta cu normele in vigoare de
insorire, precum si cu reglementarile Codului Civil.

Protectia mediului
Functiunile propuse nu reprezinta un factor de poluare. Va fi incheiat un contract cu
societatea specializata pentru colectarea deseurilor menajere.

CAP 3 – Modul de asigurare a utilitatilor:

3.1.Alimentare cu apa
Alimentarea cu apa a imobilului este realizata de la reteaua stradala de apa, prin
bransament existent.
Obiectele sanitare sunt racordate la apa prin intermediul robinetilor de colt cu racord
flexibil pentru wc-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare si spalatoare.

Prepararea apei calde menajera:


Prepararea apei calde menajera se realizeaza, cu un boiler mural, alimentat de la
centrala termica.

3.2.Evacuarea apelor uzate


Evacuarea apelor uzate menajere se face la reteaua exterioara de canalizare, prin
racord canalizare existent.

3.3.Asigurarea agentului termic


Instalatii incalzire :
Incalzirea imobilului se face cu radiatoare, agentul termic fiind asigurat de centrala
termica, care se mentine pe pozitie.

Anexe
Certificat de urbanism si planurile-anexa
Plan de incadrare in zona
Plan de situatie scara 1:500

Intocmit,
S.C. HURAD AB S.R.L.

Bucuresti, Sector 1, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 9, camera 4, Registrul Comertului: J40/885/2015, CUI: RO
34023998, Tel/fax: 021-2301382, e-mail:office@hproiect.ro
5